Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didactice Bani si dezvoltarea carierei Stiinta  si proiecte tehnice Istorie si biografii Sanatate si medicina Dezvoltare personala
referate bani Lucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Silvicultura


Qdidactic » bani & cariera » agricultura » silvicultura
Fisa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier Satu MareFisa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier Satu Mare


MUNICIPIUL SATU MARE                                                          

FOLOSINTE

Suprafata (ha)

TOTAL

INDICATORUL

U.M

Grupa I

Grupa II

A

PADURI SI TERENURI DESTINATE

IMPADURIRII SI REIMPADURIRII

174.0

690.0

864.0

Paduri pentru care se reglementeaza

recoltarea de produse principale

Gr. I

ha

Gr. II

ha

A1

PADURI SI TERENURI DESTINATE IM-

PADURIRII PENTRU CARE SE REGLE-

MENTEAZA RECOLTAREA DE PRODUSE

PRINCIPALE (Total rand A11-A17) din care:

8.9

690.0

698.9

Total A1 (grupa I+II)

ha

Total U.P. (A1 + A2)

ha

Proportia speciilor

A1

%

U.P.

A11- A13

Paduri, plantatii cu reusita definitiva, regenerari

pe cale artificiala sau naturala cu reusita partiala

8.9

689.0

697.9

Clasa de productie medie

A1

U.P.

A14

Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase,

a doboraturilor de vant sau a altor cauze

-

-

Consistenta medie

A1

U.P.

A15

Poieni sau goluri destinate impaduririi

-

-

-

Varsta medie

A1

ani

A16

Terenuri degradate prevazute a se impaduri

-

-

-

U.P.

A17

Rachitarii naturale sau create prin culturi

-

1.0

1.0

Fond lemnos total

A1

m3

A2

PADURI SI TERENURI DESTINATE

IMPADURIRII PENTRU CARE NU

SE REGLEMENTEAZA RECOLTAREA

DE PRODUSE PRINCIPALE

 (Total rand A2.1 - A2.5) din care:

165.1

-

165.1

U.P.

Volum lemnos la ha

A1

m3

U.P.

Indice de crestere curenta

A1

m3/an/ha

Posibilitatea anuala din produse principale

m3/an

A21-

A22

Paduri, plantatii cu reusita definitiva,

terenuri impadurite pe cale naturala sau

artificiala cu reusita partiala

165.1

-

165.1

Posibilitatea anuala din produse secundare din care

m3/an

rarituri

m3/an

Indici de recoltare

m3/an

A23

Terenuri de impadurit in urma

doboraturilor de vant sau a altor cauze

-

-

-

/ha

A24

Poieni sau goluri destinate impaduririi

-

-

-

LUCRARI DE INGRIJIRE SI

A25

Terenuri degradate destinate impaduririi

-

-

-

CONSERVARE

B

TERENURI AFECTATE

GOSPODARIRII SILVICE

-

15.3

15.3

C

TERENURI NEPRODUCTIVE

(nisipuri, saraturi, mlastini, rape, ravene)

-

5.0

5.0

LUCRARI  DE IMPADURIRE

ha

D

TERENURI SCOASE TEMPORAR

DIN FONDUL FORESTIER

-

-

-

D1

Transmise prin acte normative

-

-

-

Clasa de varsta (ani)

D2

Ocupatii si litigii

-

-

-

Paduri A 1.1. - A 1.3.

TOTAL U.B.

174.0

710.3

884.3

Paduri A 2.1. - A 2.2.

ha / %

ENCLAVE

-

Paduri A 1.1. - A 2.2.

REPARTITIA  SUPRAFETELOR  DIN  GRUPA  I  PE CATEGORII FUNCTIONALE

Categoria

4B

5G

5H

-

TOTAL

Suprafata - ha

8.9

47.9

117.2

-

174.0

UNITATI   DE  GOSPODARIRE

Unitatea

A

M

K

TOTAL

Suprafata – ha

697.9

47.9

117.2

863.0

Ciclu de productie

110

DENSITATEA RETELELOR DE DRUMURI                   ACCESIBILITATEA  FONDULUI FORESTIER

Publice

Forestiere

Total

La inceputul deceniului

La sfarsitul deceniului

In perspectiva

m/ha

%

9.3

10.5

19.8

100

100

100


S   P   E  C   I   I

TOTAL

ST

PI

CE

FR

CA

JU

SC

DR

DT

DM

8.9

8.0

-

-

-

-

-

0.3

0.6

-

-

689.0

396.3

77.4

51.9

35.8

28.1

16.7

20.8

8.8

39.8

13.4

697.9

404.3

77.4

51.9

35.8

28.1

16.7

21.1

9.4

39.8

13.4

863.0

552.8

77.4

51.9

38.4

31.0

24.5

21.1

9.4

42.6

13.9

100

58

11

8

5

4

2

3

1

6

2

100

64

9

6

4

4

3

2

1

5

2

II.7

II.6

II.6

II.5

II.6

III.0

III.0

III.2

III.0

II.6

II.5

II.6

II.6

II.6

II.5

II.5

III.1

II.8

III.2

III.0

II.5

II.5

0.79

0.77

0.86

0.77

0.76

0.77

0.75

0.82

0.81

0.83

0.76

0.77

0.75

0.86

0.77

0.76

0.76

0.76

0.82

0.81

0.82

0.77

44

50

32


52

14

52

47

22

30

29

23

57

69

32

52

15

55

45

22

30

30

23

130044

87382

15090

8775

2344

4488

2159

2155

1174

4501

1976

194193

148653

15090

8775

2732

5034

3277

2155

1174

5231

2072

186

216

194

169

65

159

129

102

124

113

147

225

268

194

169

71

162

133

102

124

122

149

6.7

6.5

9.5

6.1

6.2

5.9

1.6

8.8

6.5

5.9

5.2

1072

829

-

-

-

98

11

125

-

-

9

585

291

157

34

23

13

5

4

8

35

15

568

282

157

34

18

13

5

4

8

32

15

Principale

   Secundare

Total

1.5

0.7

2.2

Lucrarea

Degajari

Curatiri

Rarituri

Taieri de igiena

Lucrari de conservare de cconconservareconservare

ha

ha

m3

ha

m3

ha

m3

ha

m3

Total

54.0

26.9

168

263.1

5676

286.1

2279

35.4

1154

Anual

5.4

2.7

17

26.3

568

286.1

228

3.5

115

Specia

ST

FR

TE

PA

CI

ANN

JU

SAP

-

Total

Integrale

3.9

1.6

0.1

0.6

0.1

1.1

-

1.0

-

8.4

Completari

25.2

4.9

0.6

0.7

-

0.2

0.6

0.2

-

32.4

Total

29.1

6.5

0.7

1.3

0.1

1.3

0.6

1.2

-

40.8

STRUCTURA PE CLASE DE VARSTA

I (1-20)

II (21-40)

III (41-60)

IV (61-80)

V (81-100)

VI   si ®

TOTAL

119.8

17

272.1

39

142.1

20

117.0

17

22.0

3

24.9

4

697.9

100

2.7

2

8.2

5

-

-

-

-

41.4

25

112.8

68

165.1

100

122.5

15

280.3

32

142.1

16

117.0

14

63.4

7

137.7

16

863.0

100

PROGNOZA POSIBILITATII DE PRODUSE PRINCIPALE

Nivel de prognoza

Suprafata in productie

Volumul arboretelor de expl. in dec.I (VD) - m3

Volumul arboretelor de expl. in dec.I-II (VE) - m3

Posibilitatea anuala  m3/an

2006-2015

697.9

11170

21188

1072

2016-2025

698.9

10939

22323

1094

2026-2035

698.9

11383

23237

1138

2036-2045

698.9

11854

27786

1185


FISA INDICATORILOR DE BAZA

SUP “A” – codru regulat, ciclul - 110 ani

Nr.

crt.

Indicatorul

U.M.

Total

S P E C I A

S.U.P

ST

CE

FR

CA

JU

DR

DM

DT

 1

Paduri pentru care se

reglementeaza recolt.

pr. princ.A11-A13)

grupa I

ha

8.9

8.0

-

-

-

-

0.6

-

0.3

grupa II

689.0

396.3

51.9

35.8

28.1

16.7

86.2

13.4

60.9

Total

697.9

404.3

51.9

35.8

28.1

16.7

86.8

13.4

61.2

2

Proportia speciilor

%

100

58

8

5

4

2

12

2

9

3

Clasa de productie medie

 -

II.7

II.6

II.5

II.6

III.0

III.0

II.8

II.5

II.9

4

Consistenta  medie

 -

0.79

0.77

0.77

0.76

0.77

0.75

0.84

0.76

0.82

5

Varsta  medie

ani

44

50

52

14

52

47

30

23

26

6

Volum mediu la ha

mc/ha

186

216

169

65

159

129

159

147

108

7

Fond lemnos total

mc

130044

87382

8775

2344

4488

2159

16264

1976

6656

8

Indici de crestere curenta

mc/an/ha

6.7

6.5

6.1

6.2

5.9

1.6

8.0

5.2

7.4

9

Indici de crestere indicatoare

mc/an/ha

3.7

4.2

2.9

2.8

2.3

1.8

3.7

3.2

2.8

10

Posibilitatea de produse principale

mc/an

1072

829

-

-

98

11

-

9

125

11

Posibilitatea de produse secundare

mc/an

585

291

34

23

13

5

165

15

39

12

Total rand (10+11)

mc/an

1930

1120

34

23

111

16

165

24

164

13

 Indici de recoltare

mc/an/ha

Principale

Secundare

Total

1.5

0.8

2.3

STRUCTURA SUPRAFETELOR SI VOLUMELOR PE CLASE DE VARSTA (de 20 ani)

CLASA DE VARSTA

Total

I

II

III

IV

V

VI

VII→

Suprafata

ha

697.9

119.8

272.1

142.1

117.0

22.0

12.4

12.5

%

100

17

39

20

17

3

2

2

Volum

mc

130044

6854

40805

31248

35206

8227

4159

3545

%

100

5

32

24

27

6

3

3

S.U.P. M – conservare deosebita

Nr.

crt.

Indicatorul

U.M.

Total

S.U.P

S P E C I A

ST

FR

CAP

NUA

ANN

CA

JU

STR

 1

Paduri pentru care  nu se reglementeaza recolt. de

pr. princ.A21-A22)

grupa I

ha

47.9

41.5

2.6

1.5

1.2

0.5

0.3

0.2

0.1

grupa II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

47.9

41.5

2.6

1.5

1.2

0.5

0.3

0.2

0.1

2

Proportia speciilor

%

100

86

5

3

3

1

1

1

-

3

Clasa de productie medie

 -

II.8

II.9

II.2

II.0

II.0

II.0

III.0

III.0

II.0

4

Consistenta  medie

 -

0.67

0.65

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

5

Varsta  medie

ani

111

123

28

40

40

25

35

40

35

6

Volum mediu la ha

mc/ha

337

359

149

265

247

192

120

95

350

7

Fond lemnos total

mc

16170

14901

388

398

297

96

36

19

35

8

Indici de crestere curenta

mc/an/ha

2.4

1.6

9.2

8.0

7.5

4.0

6.6

-

10.0

9

Indici de crestere indicatoare

mc/an/ha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Posibilitatea din taieri de conservare

mc/an

115

115

-

-

-

-

-

-

-

11

Posibilitatea de produse secundare

mc/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Total rand (10+11)

mc/an

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

 Indici de recoltare

mc/an/ha

T. de conservare

Secundare

Total

2.4

-

2.4

STRUCTURA SUPRAFETELOR SI VOLUMELOR PE CLASE DE VARSTA (de 20 ani)

CLASA DE VARSTA

Total

I

II

III

IV

V

VI

VII→

Suprafata

ha

47.9

2.7

8.2

-

-

-

-

37.0

%

100

6

17

-

-

-

-

77

Volum

mc

16170

-

1597

-

-

-

-

14573

%

100

-

10

-

-

-

-

90

S.U.P. K – rezervatii de seminte

Nr.

crt.

Indicatorul

U.M.

Total

S.U.P

S P E C I A

ST

JU

CA

-

-

 1

Paduri pentru care  nu se reglementeaza recolt. de

pr. princ.A21-A22)

grupa I

ha

117.2

107.0

7.6

2.6

-

-

grupa II

-

-

-

-

-

-

Total

117.2

107.0

7.6

2.6

-

-

2

Proportia speciilor

%

100

91

7

2

-

-

3

Clasa de productie medie

 -

II.5

II.5

II.2

III.8

-

-

4

Consistenta  medie

 -

0.71

0.71

0.78

0.70

-

-

5

Varsta  medie

ani

113

119

42

92

-

-

6

Volum mediu la ha

mc/ha

409

433

144

196

-

-

7

Fond lemnos total

mc

47979

46370

1099

510

-

-

8

Indici de crestere curenta

mc/an/ha

3.2

3.3

2.2

2.6

-

-

9

Indici de crestere indicatoare

mc/an/ha

-

-

-

-

-

-

10

Posibilitatea din taieri de conservare

mc/an

-

-

-

-

-

-

11

Posibilitatea de produse secundare

mc/an

-

-

-

-

-

-

12

Total rand (10+11)

mc/an

-

-

-

-

-

-

13

 Indici de recoltare

mc/an/ha

T. de conservare

Secundare

Total

-

-

-

STRUCTURA SUPRAFETELOR SI VOLUMELOR PE CLASE DE VARSTA (de 20 ani)

CLASA DE VARSTA

Total

I

II

III

IV

V

VI

VII→

Suprafata

ha

117.2

-

-

-

-

41.4

14.3

61.5

%

100

-

-

-

-

35

12

53

Volum

mc

47979

-

-

-

-

15901

6653

25425

%

100

-

-

-

-

33

14

53Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2019 - Toate drepturile rezervate -|