Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didactice Bani si dezvoltarea carierei Stiinta  si proiecte tehnice Istorie si biografii Sanatate si medicina Dezvoltare personala
referate bani Lucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Silvicultura


Qdidactic » bani & cariera » agricultura » silvicultura
Suprafata fondului forestier - comuna FarcasaSuprafata fondului forestier - comuna Farcasa


Organizarea teritoriului;

1.      Suprafata fondului forestier;

Suprafata totala a comunei Farcasa este de 9232 ha (Sursa: Primaria comunei Farcasa)

Din aceasta suprafata fondul forestier ocupa in anul 1999 - 7618,1 ha. Fata de vechea suprafata 7806,0 ha, care a fost insemnata in amenajamentul anterior. Comparativ cu situatia existenta acum 10 ani, se constata urmatoatele:

-          o suprafata de 184,3 intra in reconstituirea dreptului de proprietate conform legii 18/1991;

-          suprafata de regenerare a crescut de la 0,6 la 1,1 ha datorita doboraturilor de vant;

-          suprafata terenurilor pentru hrana vanatului a scazut de la 23,1 la 20,0 ha datorita schimbarii categoriei de folosinta a unor parcele si a micsorarii suprafetei altora.

-          unele culturi se zmeur au fost dezafectate;

-          suprafeta terenurilor neproductive a crescut in urma includerii in aceasta categorie de folosinta a unor noi subparcele;

-          au fost infiintate 3 culoare pentru linii electrice de inalta tensiune totalizand 2,8 ha.

-          un plus de 5,7 ha reprezinta erori de planimetrare de la amenajarea precedenta.

In capitolul acesta nu vom trata decat suprafata padurii care se afla sub protectia ocoalelor silvice.

Tabel 1. Repartitia fondului forestier pe sate

Nr.

crt

Satul

Suprafata

(ha)

%

1

Farcasa (impreuna cu Popesti)

4276,7

56

2

Stejaru

1674,0

22

3

Busmei

1281,2

16

4

5

Frumosu

386,2

0.7

total

7618,1

100

Sursa: Date prelucrate din Amenajamentul Ocolului Silvic Borca (U.P. I Borca) Bucuresti 2000 si Amenajamentul Ocolului Silvic Galu (U.P. II Farcasa) Bucuresti 2000

Diagrama repartitiei fondului forestier pe sate

Repartitia arata in felul acesta deoarece suprafata satelor este foarte variata. Satul cel mai extins este Farcasa de unde si suprafata mare a fondului forestier. In ordine descrescatoare celelalte sate reprezinta un procent mai scazut.

In functie de utilizarea sa, fondul forestier se imparte si el in mai multe clase ce sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Simbol

Categorie de folosinta

Suprafata

ha

%

A

Paduri si terenuri destinate impaduririi si reimpaduririi si terenuri pentru gospodarire

7618,1

100

A11, A21,

Paduri, inclusiv plantatii cu reusita definitiva

7557,0

97

A12,13,22

Regenerari cu reusita partiala

92

2

A14,15,16

Poieni sau goluri destinate impaduririi

0,8

-

B

Terenuri afectate gospodaririi silvice

61,1

1

B2

Linii de vanatoare si terenuri pentru hrana vanatului

20

-

B3

Instalatii pentru transport forestier

26

-

B4

Cladiri, curti, depozite permanente

3,1

-

B7

Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei

3

-

Total a+b

7618,1

100

Sursa: Amenajamentul Ocolului Silvic Borca (U.P. I Borca) Bucuresti 2000 si Amenajamentul Ocolului Silvic Galu (U.P. II Farcasa) Bucuresti 2000

2. Evidenta fondului forestier pe destinatii si detinatori;

In tabelul urmator este redat modul cum este structurat fondul forestier pe destinatii si pe destinatari:

(Aprobata confom articolului 3 din legea nr. 59/1974si articolul 8 din codul silvic Legea nr. 3/1962)

Regia Nationala a Padurilor 12.04.2000

Nr. Crt.

Denumirea Indicatorilor

TOTAL

Min. Mediu

Alti detinatori

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

A

B

1

2

3

4

5

1.

Fondul forestier - Total

7618,1

7618,1

1.1.

Terenuri acoperite cu padure

5673,0

5673,0

1.1.1.

- Rasinoase

4333,0

4333,0

1.1.2.

- Foioase

1261,0

1261,0

1.1.3.

-Rachitarii(cultivate si naturale)

1.2

Terenuri care servesc nevoilor de de cultura

1.2.1.

-Pepiniere

1.2.2.

-Plantaje


1.2.3.

-Colectii dendrologice

1.3.

Terenuri care servesc nevoilor de productie silvica

40,0

40,0

1.3.1.

-Arbusti fructiferi(culturi specializate)

1.3.2.

-Terenuri pentru hrana vanatului

20,0

20,0

1.3.3.

-Ape curgatoare

1.3.4.

-Ape statatoare

1.3.5.

-Pastravarii

1.3.6.

-Crescatorii animale cu blana fina

1.3.7.

-Centre fructe de padure

1.3.8.

-Puncte achizitii fructe si ciuperci

1.3.9.

-Ateliere impletituri

1.3.10.

-Sectii si puncte apicole

1.3.11.

-Uscatorii si depozite de seminte

1.3.12.

-Ciupercarii

1.4.

Terenuri care servesc nevoilor de admin. forestiera

38

38

1.4.1.

-Spatii de productie silvica si cazare personal silvic

3

3

1.4.2.

-Cai ferate forestiere

1.4.3.

-Drumuri forestiere

26

26

1.4.4.

-Linii de paza contra incendiilor

1.4.5.

-Depozite forestiere

7

7

1.4.6.

-Diguri

1.4.7.

-Canale

1.4.8.

-Alte terenuri

18

16

1.5.

Terenuri afectate impaduririi

1,1

1,1

1.5.1.

-Clasa de regenerare

1,1

1,1

1.5.2.

-Terenuri intrate legal in fondul forestier

1.6.

Terenuri neproductive

1.6.1.

-Stancarii, abrupturi

1.6.2.

-Bolovanisuri, pietrisuri

1.6.3.

-Nisipuri,

1.6.4.

-Rape Ravene

1.6.5.

-Saraturi cu crusta

1.6.6.

-Mocirle, smarcuri

1.6.7.

-Depuneri sterile

1.7.

Terenuri scoase temporar din fond forestier

Sursa: Amenajamentul Ocolului Silvic Borca (U.P. I Borca) Bucuresti 2000 si Amenajamentul Ocolului Silvic Galu (U.P. II Farcasa) Bucuresti 2000

3. Evidenta fondului forestier pe categorii de folosinta si specii;

Deoarece ne aflam la o altitudine care le este propice dezvoltarii coniferelor, in evidenta fondului forestier pe categorii de folosinta si specii va predomina cu o proportie destul de ridicata, molidul (Picea abies) si bradul (Albies alba), specii care luate impreuna alcatuiesc mai mult de trei sferturi din totalitatea fondului forestier. Foioasele sunt slab reprezentate, specia predminanta fiind fagul (Fagus sylvatica), specie care apare de-a lungul afluientilor Bistritei.

Foarte rar apare, izolat, salcamul (Robinia pseudocacia, paltinul (Acer pseudoplatanus) si frasinul (Fraxinus excelsior).

In tabelul de mai jos este detaliata structura fondului forestier pe categorii de folosinta si specii.

Nr.

Crt.

Denumirea indicatorilor

total

Min.

mediu

agricultura

Alti detinat

1

Fondul forestier total

7618,1

7618,1

2

Suprafata padurilor

5673,0

5673,0

3

Rasinoase

4333,0

4333,0

4

-Molid (Picea abies)

3180,0

3180,0

5

-Brad (Abies alba)

1050,0

1050,0

6

-Douglas

-

-

7

-Larice (Larix decidua)

6,0

5,0

8

-Pin (Pinus silvestris)

97,0

98,0

9

Foioase

1261,1

1261,1

10

Fag (Fagus silvatica)

1072,0

1072,0

11

Stejar pedunculat (Qvercus robur)

-

-

12

Gorun (Qvercus petrae)

-

-

13

Diverse specii tari

99,1

99,1

14

-Salcam (Robinia pseudocacia)

49,1

49,1

15

-Paltin (Acer pseudoplatanus)

37,0

37,0

16

-Frasin (Fraxinus excelsior)

13,0

13,0

17

-Cires

-

-

18

-Nuc (Juglans regia)

-

-

19

Diverse specii moi

16,0

11,0

20

-Tei (Tilia cordata)

5,0

5,0

21

-Plop (Plopulus tremuli)

8,0

8,0

22

-Plop euramerican

-

-

23

-Salcii (Salix)

3,0

3,0

24

Alte terenuri - Total

64,0

64,0

25

Terenuri care servesc nevoilor de cultura silvica

-

-

26

Terenuri care servesc nevoilor de productie silvica

43,0

43,0

27

Terenuri care servesc nevoilor de administrare forest

12,0

12,0

28

Terenuri afectate impaduririi

-

-

29

-Din care din clasa de regenerare

-

-

30

Terenuri neproductive

-

-

31

Fasie frontiera

-

-

32

Terenuri scoase temporar din fondul forestier

-

-

Sursa: Amenajamentul Ocolului Silvic Borca (U.P. I Borca) Bucuresti 2000 si Amenajamentul Ocolului Silvic Galu (U.P. II Farcasa) Bucuresti 2000

Diagrama evidentei fondului forestier pe specii;

Speciile de tei, plop, salcie, nuc sau cires apar deobicei inafara arealului forestier compact, ele situandu-se fie la marginile inferioare ale padurilor fie pe cursul paraurilor sau chiar al Bistritei. Se gasesc dispersat ceea ce face ca o planimetrare a suprafetei pe care acestea se gasesc sa fie destul de greu de intocmit.

In fotografia de mai jos se poate observa dezvoltarea spontana a speciilor de rachita, salcie, cires salbatic, plop,alun.

Imagine cu specii de salcie, rachita, cires salbatic si plop ce se gasesc pe malurile BistriteiContact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2019 - Toate drepturile rezervate -|