Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didactice Bani si dezvoltarea carierei Stiinta  si proiecte tehnice Istorie si biografii Sanatate si medicina Dezvoltare personala
referate bani Lucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Constructii


Qdidactic » bani & cariera » constructii
Tehnica auditului energetic pentru cladiriTehnica auditului energetic pentru cladiri


UPB- CURS INTENSIV

       Cursul : ACTE  NORMATIVE PRIVIND CONSTRUCTIILE SI EFICIENTA ENERGETICA

                      IN CLADIRI                                                        

                                                                                                                                                                                                

                                      

1.      Panorama actelor normative si reglementarilor din domeniul constructiilor si

      eficientei energetice  pentru cladiri.

2.      Tipuri de acte normative, si organele emitente

      Legislatie primara legislatie secundara

3.      Cai de informare pentru cunosterea Legislatiei si a reglementarilor tehnice.

4.      Politici si acte normative ale Uniunii Europene referitoare la  cladiri si la eficienta energetica.

      Directiva 89 /106 /CEE , Documentele Interpretative 94 /C62 /01

      Directiva 2002 /91 /CE “Performanta energetica a cladirilor “

      Directiva 2006 /32 /CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile 

      energetice.

      Cartea alba pentru o strategie comunitara si un Plan de actiune “ Energie pentru

      viitor : sursele regenerabile”. COM (97 ) 599.

5.      Politica si strategia nationala in domeniul eficientei energetice.

      Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007 - 2020

      HG 163 /2004 privind  stategia nationala in domeniul eficientei energetice.

      Primul plan national de actiune in domeniul eficientei energetice  (2007 -2010 )

      HG 153 /5 /2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie.

6.      Prevederi ale legislatiei romane referitoare la eficienta energetica

      Evidentierea principalelelor aspecte referitoare la :

-          importanta actului normativ respectiv

-          organizarea activitatii si programe nationale

-          indicatori de performanta energetica

-          obligatii si responsabilitati ale utilizatorilor de energie

-          finantarea proiectelor de eficienta energetica ; stimulente financiare si fiscale

-          formarea auditorilor energetici / obligatii si responsabilitati ale auditorilor energetici

   

    Legea 10/ 1995 , Legea 123/ 2007

    Legea 372 /2005 .Ordinul MDLPL nr.691 /10.08.2007 si nr.157 /2007

    Legea 199 /200, Legea 56 /2006

    OG 29 /2000 , Legea 325 /2002 pentru aprobarea OG 29 /2000

    OUG 174 /2002 , Legea 211 /2003 pentru aprobarea OUG 174 /2002

    HG 1735 /2006  Norma  metodologica de aplicare a OUG 174 /2002

    Ordin MLPTL nr. 550 /2003 – Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici

    pentru cladiri si instalatii aferente.

    Ordin MTCT nr.157 /2007 privind Metodologia de calcul al performantei energetice a

    cladirilor.

7 . Reglementari tehnice ( normative ,ghiduri, standarde ) prin care se promoveaza

     eficienta energetica in cladiri si economisirea energeiei ( selectie ):

·         Masurari si investigatii :

     GT 032 -01, MP 037- 04

·         Calculul necesarului de caldura al cladirilor :

     SR 1907 /1, SR 1907 /2, SR 4839, SR EN 12831

     C107 -2005 : C107 /1 , C107 /2 , C107 /3 , C107 /4 , C107 /5

          STAS 4908 -85, STAS 11984 – 83, STAS 1797/2 - 88

·         Metodologii de calcul al performantei energetice al cladirilor :

     NP 047 -2000, NP 048 -2000, NP 049 -2000

     MC 001/1 -2006 ,MC 001 /2 -2006 , MC 001 /3 -2006

·         Solutii cadru de reabilitare energetica a cladirilor :

     MP 013 -2001 , MP 012 -2001 ,SC 006 – 01 , SC 007 -01

     SC 002 -98 ,ME 005 -2000,

·         Normative de instalatii  :

     I 13 -02 , I 13 /1 -02 , I 9 -94 ,  I5 -98, NP –I7 -02 ,NP 061 -02

     NP 058 -02, NP 029 -02

·         Ghiduri de performanta :

     NC 001 -99, GT 058 -03, GT 059 03, GT 060 – 03, GT 063 – 04


8.      Situatia fondului existent de cladiri din Romania

9.      Importanta proiectelor pilot (demonstartive )

10.   Programe nationale de reabilitare si modernizare energetica a cladirilor.

BIBLIOGRAFIE

               Cursul    Politici si Legislatie de eficienta energetica in cladiri”

       Acte normative ale Uniunii Europene

      Legislatia europeana referitoare la utilizarea eficienta a energiei in constructii si alte domenii , care trebuie transpusa in legislatiile nationale ale Statelor Membre ale UE, este formata din :

·         Directiva 2002 /91 / CE referitoare la Performanta Energetica a Cladirilor.

·         Directiva 2006 /32 /CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice.

                  Cartea Alba pentru o strategie comunitara  si un Plan  de actiune “ Energie

                  pentru viitor – sursele regenerabile” COM (97 ) 599.

·          Directiva Consiliului Europei nr. 89 /106 CEE privind produsele pentru constructii, (sta la baza  armonizarii legilor , reglementarilor tehnice si prevederilor administrative ale Statelor Membre ale Uniunii Europene in

      domeniul constructiilor).

·         Comunicarea Comisiei cu privire la Documentele Interpretative nr. 94 /C62/01  (explica detaliat cerintele esentiale din Directiva Consiliului Europei

     nr.89 /106/ CEE si alte prevederi specifice privind caracteristicile produselor si

     familiilor de produse pentru constructii si instalatii, inclusiv instalatiile de

     incalzire si sistemele de alimentare centralizata cu caldura a constructiilor).

·         Decizia Comisiei nr.99 /91/CE din 25.01.1999 cu privire la procedura de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, in temeiul art. 20 ( 2 ) al directivei 89 /106/ CEE referitoare la produse termoizolante.

·         Decizia Comisiei nr.97 /556 / CE din 14.07. 1997 cu privire la  procedura de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, in temeiul art. 20 ( 2 ) al directivei 89 /106 /CEE referitoare la sisteme compozite de izolare termica exterioara.

·         Directiva Consiliului nr. 92 /42 /CEE privind cerintele referitoare la randament pentru noile cazane cu apa calda alimentate cu combustibili lichizi sau gazosi.

   Acte normative romanesti

     Actele normative se impart in :

-   legislatia primara : legi, ordonante, hotarari de guvern, ordine ale ministerelor

-   legislatie secundara si reglementari tehnice : normative, instructiuni, ghiduri, metodologii , standarde

     In domeniul eficientei energetice, in general , si al reabilitarii si modernizarii energetice a cladirilor in special, exista in prezent in Romania un cadru legislativ bine inchegat , care permite o buna dezvoltare a activitatii.

     Se trec in revista, in continuare, principalele acte normative aplicabile in domeniul eficientei energetice si al  reabilitarii si modernizarii energetice  a cladirilor si instalatiilor aferente.

         Legislatia primara

-    Legea nr.10/18.01.1995 privind calitatea in constructii  (MO12/18.01.1995 );    

     modificata de Legea 123/2007.

-    Legea 372 / 2005 privind performanta energetica a cladirilor  (MO 1144/

     19.12.2005)

-   Ordinul MDLPL nr.691 /2007  - Norma metodologica privind performanta

     energetica a cladirilor (MO 695 /12.10.2007).

-   Ordinul MDLPL nr.157 /2007 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al

    performantelor energetice a cladirilor (MO 126 bis / 21.02.2007).

-   Legea nr. 199/13.11.2000 privind utilizarea eficienta a energiei (MO

     577/17.11.2000 ) ; modificata de Legea 56 /2006.

-   HG nr.393 /18.04.2002 – Norme metodologice de aplicare a legii nr.199/2000

-   OG nr.29 /30.01.2000 – Ordonanta privind reabilitarea termica a fondului

     construit existent si stimularea economisirii energiei termice

     (MO 41/31.01.2000).

-    Legea nr.325 / 27.05.2002 pentru aprobarea Ordonantei nr. 29 /2000

-          OUG nr.174 / 27.11.2000 –Ordonanta de urgenta privind instituirea masurilor

      speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit  multietajate.

-    Legea nr.211/16.05.2002  pentru aprobarea Ordonantei de urgenta

      nr.174 /2002.

-          OG nr.187 /2005 pentru modificarea  OG 174 /2002  si Legea 260 /2006 pentru

      aprobarea OG 187/2005.

-          HG 1735 /2006 – Norma metodologica de aplicare a Ordonantei de urgenta

      nr.174 /2002 (MO 1008 /19.12.2006).

-          Ordinul MLPTL nr.550 /09.04.2003 –Indrumator pentru atestarea auditorilor

      energetici pentru cladiri si instalatiile aferente (MO 278 /21.04.2003)

-          HG 761 /26.07.2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata pentru

      aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

             Reglementari tehnice

-    C107 /1 Normativ privind calculul coeficientilor  de izolare termica la cladirile de

      locuit (MO 1124 bis /2005).

-    C107 /2 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile cu 

      alta  destinatie decat cele de locuit.

-    C107 /3 Normativ privind calculul termotehnic al elemetelor de constructie ale    

      cladirilor.

-    C107 /4 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de  

      locuit.

-    C107 /5 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in

      contact cu solul.

-    GT 032 -01  Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare

      expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente

      ( BC nr.3  -2002 ).

-    MP 037- 04  Metodologie privind determinarile termografice in constructii.

     ( BC nr.9-2007 ).

-   NP 048 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente

     si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente

      acestora ( BC nr.4  -2001 ).

-   NP 049 Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic a 

     cladirilor existente ( BC nr.5  -2001 ).

-   NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al

     instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora

     ( BC nr.5  -2001 ).

-   NP 060 -02 Normativ privind stabilirea performantelor termo –higro –energetice

     ale anvelopei cladirilor de locuit existente , in vederea reabilitarii si

      modernizariilor termice (Brosura IPCT).

-    GP 058 -2000 – Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termica la   

      cladiri de locuit  (Brosura IPCT).

-    GT 040 – 02  Ghid de evaluarea gradului de izolare termica a elementelor de

      constructie la cladirile existente ,in vedere reabilitarii termice.

-    SC 007 -02  Solutii cadru pentru reabilitarea termo –higro – energetica a

      anvelopei cladirilor existente.

-    SC 006 -01  Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de

      incalzire din cladiri de locuit ( BC nr.5 /2002).

-    MP 013 -2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de

     reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente ( BC nr.5 /2002).

-          MP 012 -01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de

     reabilitare termica a cladirilor social culturale si instalatiile aferente acestora.

-          Mc 001/1,2,3 -2006 Metodologie de calcul al performantei energetice a

     cladirilor.

-          GT 060 -03 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile de incalzire  

     centrala (Brosura IPCT).

-    GT 058 -03  Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile de ventilare.

-    GT 059 -03 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice.

-    GT 063 -04  Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii sanitare.

-          GT 060 -2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la

      cladiri ( Brosura IPCT ).

-          I 13 -02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

      centrala  (BC 14-15 /2003 ).

-    I 13 /1 -02   Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.

-    I 9 -94  Normativ  pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

-           I 5 – 98  Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si

      climatizare.

-          NP – I7 -02  Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

-          NP 061 -02  Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat

      artificial in cladiri.

-          NP 058  Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de

     alimentare cu energie termica – retele si puncte termice.

-          NP 029 -02  Normativ de proiectare ,executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate.

-          SC 002 -98  Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apa, gaze si

     energie termica aferente instalatiilor din blocuri de locuinte.

-          ME 005 -2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatari privind

      instalatiile aferente constructiilor.

-          PTA 1-2002  Prescriptii tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de

      combustibili gazosi.

-          SR EN 27726 Ambiante termice. Aparate si metode de masurare a marimilor

      fizice.

-    SR EN ISO 13187 – 2000  Performanta termica a cladirilor – Detectia calitativa

      a neregularitatilor termice in anvelopele cladirilor – Metode in infrarosu ( ISO     

      6781: 1983 modificat).

-          SR 1907/1 Instalatii de incalzire. Necesarul  de caldura de calcul. Prescriptii de     

      calcul.

-          SR 1907 /2 Instalatii de incalzire.Necesarul de caldura de calcul.Temperaturi

     interioare conventionale de calcul.

-   SR 4839 Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade – zile.

-          SR EN 12831  Sisteme de incalzire a cladirilor.Metoda de determinare a

     necesarului de caldura de calcul.

-          STAS 4908 -85  Cladiri civile ,industriale si agrozootehnice.Arii si volume     

     conventionale.

-   STAS 11984 – 83  Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire.

-    STAS 1797/2 88  Dimensionarea radiatoarelor de fonta.

                                                                  Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2019 - Toate drepturile rezervate -|

ConstructiiArhitectura
Cadastru
Casa gradina
Desen
Electrica
Instalatii
Protectia muncii

Referate pe aceeasi tema


Stingatorul transportabil cu co2 g10 si g2 x 10
Tehnica auditului energetic pentru cladiri
Instalatii de stingere cu spuma - instalatia fixa de stins incendiu cu spuma pe punte
Lemnul un material natural - prelucrarea lemnului pentru constructii
Modele de garaje pe structura de lemn
CAIET DE SARCINI pentru executia infrastructurii din beton armat
Ferastrau circular cu masa mobila
Descriere folii de polietilena
Stingatorul cu praf si bioxid de carbon p1,p3,p5,p6,p10 stas 4918-78
CAIET DE SARCINI Pentru executia pilotilor forati si a sapaturiiRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.