Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didactice Bani si dezvoltarea carierei Stiinta  si proiecte tehnice Istorie si biografii Sanatate si medicina Dezvoltare personala
referate didactica Scoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica

Ecologie


Qdidactic » didactica & scoala » geografie » ecologie
Suspendarea acordului si autorizatiei de mediuSuspendarea acordului si autorizatiei de mediu


 Ca operatiune de intrerupere temporara a efectelor juridice ale actului administrativ, suspendarea opereaza si in privinta actelor de reglementare (acordului sau autorizatiei de mediu) cu titlu exceptional si sub cele doua ipostaze posibile: amanarea temporara a producerii efectelor juridice ale actelor administrative sau incetarea vremelnica a acestora. Si in aceasta materie, suspendarea poate deveni necesara din mai multe motive, in principal pentru contestarea legalitatii de catre o persoana fizica, o organizatie neguvernamentala de mediu sau de o autoritate publica, in fata instantei de contencios administrativ competenta si prin hotarare a acesteia, in conditiile legii, si ca o retractare vremelnica a organului emitent, in cazul schimbarii conditiilor de fapt dupa eliberarea actului de reglementare si punere sub semnul intrebarii a legalitatii sale pe considerente de oportunitate. Acest din urma caz este special reglementat in art. 17 alin. (3)-(5) din Ordonanta de urgenta nr. 195/2005. Astfel, pentru nerespectarea prevederilor actelor de reglementare si ale programelor pentru conformare/planurilor de actiune, acordul de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului care le-a emis [referitor la acestea din urma, potrivit art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta nr. 152/2005 ,,Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in planul de actiuni atrage suspendarea autorizatiei integrate de mediu in conditiile prevazute de legislatia in vigoare”]. Procedura aferenta presupune o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 30 de zile pentru indeplinirea obligatiilor, dupa care se dispune masura. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni, dupa care daca nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare se dispune anularea acordului de mediu sau autorizatie.

            Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau activitatii este interzisa [art. 17 alin. (4)]. Ca in cazul oricarui act administrativ de acest gen, dispozitiile de suspendare si, implicit, de incetare a desfasurarii proiectului sau activitatii sunt executorii de drept, numai instanta judecatoreasca, in conditiile legii speciale, putand dispune suspendarea acestora.

             Revocarea (retractarea) actelor de reglementare

Actele administrative de mediu pot fi revocate (retractate) in limitele obisnuite ale revocarii autorizatiilor administrative individuale creatoare de drepturi, in sensul ca nu pot fi retrase decat pentru motive de ilegalitate si in termenele prevazute de lege; autorizatiile obtinute prin frauda pot fi retractate oricand.

            O situatie speciala o reprezinta cea a procedurii prealabile prevazuta de art. 7 din Legea nr. 554/2004, potrivit careia inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia. In aceste conditii autoritatea de mediu poate sa aprecieze si sa decida asupra retractarii actelor de reglementare contestate. Aceasta institutie juridica a fost preluata si particularizata la situatia autorizatiilor integrate de mediu, de Ordonanta de urgenta nr. 152/2005.

            Transferul actelor de reglementare

Actele de reglementare sunt autorizatii cu caracter real, in sensul ca nu sunt legate de persoana titularului lor. Ca atare, acestea pot forma obiectul unui transfer, de exemplu, in favoarea noului titular al proiectului, activitatii, planului sau programului reglementat. Transferul nu constituie o operatiune total libera, cerandu-se o decizie a autoritatilor competente in acest sens, care se multumeste insa a lua act de schimbarea titularului, fara a putea reconsidera continutul autorizatiei si nici a impune prescriptii noi. Daca cu aceasta ocazie se constata ca nu toate conditiile avute in vedere la emiterea actului se pastreaza, atunci se poate ajunge la modificarea (adaptarea) acestuia.

             Aspecte procedurale

 Accesul la justitie in materie de mediu reprezinta un aspect procedural al dreptului constitutional la un mediu sanatos si echilibrat ecologic. Potrivit art. 20 alin. (5) din Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 „Accesul la justitie al publicului se realizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare”.

            Aceasta dispozitie se coroboreaza cu prevederile alin. (1) ale aceluiasi articol care fac trimitere la aplicarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998 si, desigur, cu art. 21 (Accesul liber la justitie), art. 11 alin. (2) si art. 20 (Tratatele internationale privind drepturile omului) din Constitutia Romaniei.


   Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO);

   Organizatia Maritima Consultativa Interguvernamentala;

   Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (PNUE);

   Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA);

   Programul Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO);

   Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM);

   Organizatii neguvernamentale de nivel international:

   - Greenpeace;

   - Fundatia mondiala pentru natura;

   - Fundatia pentru Conservarea Mediului, etc.

3. Elemente si principii specifice dreptului comunitar al mediului

Uniunea Europeana isi propune printre alte domenii legate de politici obiective activitati si standarde comunitare si promovarea constanta  a unei politici de mediu  care sa protejeze ecosistemele patrimoniul natural si cultural al continentului si sanatatea populatiei.

   Acquis-ul comunitar in domeniul mediului contine aproximativ 300 de acte legislative (tratate, directive, reglementari, decizii si recomandari).

   In domeniul mediului aceste reglementari au urmatoarele caracteristici:

  Tratatele comunitatii – definesc principiile si sunt documente de referinta la elaborarea legilor si la stabilirea politicilor si obiectivelor din acest domeniu;

  Directivele  stabilesc cerintele legale cu caracter obligatoriu pentru toate statele membre, dar suficient de flexibile pentru a permite manifestarea spiritului traditional legislativ al fiecarui stat;

Regulamentele - sunt obligatorii pentru toate statele membre si se refera la fenomene sau factori bine precizati (ex. gestiunea deseurilor, etichetarea substantelor toxice, etc.);

Deciziile comunitatii – au caracter specific, obligatoriu pentru statele care sunt desemnate si contin date necesare pentru punerea in aplicare a directivelor sau regulamentelor.

Toate aceste reglementari se refera la urmatoarele aspecte:

- protectia calitatii mediului;

- proceduri si tehnologii de lucru referitoare la mediu;

- produse si servicii realizate sau care se desfac pe piata europeana;

- managementul deseurilor;            Conform Conventiei de la Aarhus (art. 9) accesul la justitie trebuie asigurat in mai multe situatii:

            – atunci cand o persoana estimeaza ca solicitarea sa de informare a fost ignorata, respinsa abuziv ori insuficient luata in calcul;

            – in situatia contestarii, atat pe fond, cat si ca procedura, legalitatii unei decizii, unui act ori unei omisiuni privind participarea publicului la deciziile vizand activitatile specifice;

            – in cazul cand actiunile ori omisiunile particularilor ori autoritatilor publice contravin prevederilor legislatiilor nationale de mediu.

            Cererea trebuie sa fie examinata de o instanta judiciara ori un alt organ independent si impartial stabilit de lege; procedura se impune sa fie suficienta si efectiva, astfel incat sa poata sa ajunga la o solutie care sa permita redresarea situatiei; ea trebuie, de asemenea, sa fie obiectiva, echitabila si rapida, fara a se ajunge la un cost prohibitiv. Deciziile tribunalelor si, pe cat posibil, si cele ale altor organe sa fie accesibile publicului. Bineinteles, acesta trebuie sa fie informat despre posibilitatea pe care o are sa angajeze proceduri de actiune administrativa si judiciara.

            Potrivit art. 18 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

            Avand in vedere actuala competenta a instantelor judecatoresti stabilita de Codul de procedura civila, ca regula, procesele si cererile privind actele de reglementare se judeca in prima instanta, de catre tribunale [art. 2 pct. 1 lit. d) C.proc.civ.], iar in recurs de catre curtile de apel [art. 3 pct. 3 din C.proc.civ.].

            Cu titlul de exceptie, procesele si cererile vizand acordul si autorizatiile de mediu emise de guvern sau de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului se judeca in prima instanta de curtile de apel [art. 3 pct. 1 C.proc.civ.] si in recurs de Inalta Curte de Casatie si Justitie [art. 4 pct. 1 C.proc.civ.].

            Cum actele de reglementare sunt calificate, prin lege, drept acte administrative, cu competenta aferenta de solutionare a litigiilor legate de acestea, conditiile de promovare a actiunii directe sunt simplificate.

            Textul, art. 20 alin. (5) din Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 a inlocuit trimiterea la Legea contenciosului administrativ, cu prevederea ca accesul la justitie al publicului se realizeaza „potrivit reglementarilor legale in vigoare”, ceea ce presupune pastrarea procedurii administrative prealabile, cu atat mai mult cu cat cu aceasta ocazie, autoritatea publica emitenta are posibilitatea de a retracta (revoca) actul de reglementare considerat ilegal. In aceeasi perspectiva, in materie se aplica si dispozitiile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, in sensul ca organul emitent al unui aviz, acord sau autorizatie de mediu nelegal(a) poate sa solicite instantei constatarea nulitatii acestuia (eia), in situatia in care actul nu mai poate fi revocat, intrucat a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice; in cazul admiterii actiunii, instanta se va pronunta, si in acest caz, la cerere, si asupra legalitatii actelor civile incheiate in baza actului administrativ nelegal, precum si asupra efectelor civile produse.Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2019 - Toate drepturile rezervate -|

EcologieAlpinism
Astronomie
Demografie
Ecologie
Geodezie
Geologie
Hidrologie
Meteorologie

Lucrari pe aceeasi tema


Mai aproape de natura, mai aproape de normalitate - simpozion national
Instrumente administrative pentru protectia mediului - reglementari de mediu
Ecologia - tine de educatie?
Tendinte in producerea energiei
Tehnologia si controlul calitatii drajeurilor: Prepararea nucleelor, pregatirea nucleelor pentru drajare
Impactul centralelor termoelectrice asupra mediului ambiant - impactul sectorului energetic
Fierul vechi si reciclarea
Deseurile si speranta pentru un viitor mai bun
Planurile de actiune pentru protectia mediului (p.a.p.m.)
Poluarea - compusi organici biodegradabiliRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.