Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Literatura


Qdidactic » didactica & scoala » literatura
Programa pentru teza cu subiect unic limba si literatura romanaPrograma pentru teza cu subiect unic limba si literatura romana

I. PRECIZARI


Prezenta programa pentru tezele cu subiect unic la disciplina limba si literatura romana vizeaza obiectivele de referinta, din programa scolara pentru clasa a VIII-a (aprobata prin Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 4740/ 25.08.2003, in vigoare din anul scolar 2003-2004), referitoare la capacitatea de receptare a mesajului scris si la capacitatea de exprimare scrisa, in diferite situatii de comunicare. Subiectele pentru teze vor fi in acord cu obiectivele de referinta, cu activitatile de invatare si continuturile din programa scolara pentru clasa a VIII-a. In tabelul de mai jos, sunt incluse exemple de sarcini de lucru/ cerinte care pot aparea in tezele cu subiect unic la limba si literatura romana.


Prin tezele cu subiect unic, in evaluarea unitatilor de continut care privesc domeniul limba romana se are in vedere viziunea comunicativ-pragmatica, abordarea functionala si aplicativa a elementelor de constructie a comunicarii, cu accent pe identificarea rolului acestora in construirea mesajelor si pe utilizarea corecta si adecvata in propria exprimare scrisa. Sarcinile de lucru vizeaza exercitii de tip analitic (de recunoastere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de constructie), de subliniere a valorilor stilistice si de evidentiere a aspectelor ortografice si de punctuatie, in situatiile care impun o asemenea abordare.
In evaluarea unitatilor de continut ale domeniului lectura, sarcinile de lucru implica cerinte care privesc intelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trasaturi generale si particulare ale textului si  exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum si redactarea de catre elev a unor compuneri vizand scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumara a unor secvente, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea in vedere evaluarea competentelor de redactare a unor texte functionale (cerere, invitatie), argumentative (exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul dat/ indicat, motivarea apartenentei la un gen literar), reflexive si imaginative (scrisoare, alte compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidentierea trasaturilor unui obiect intr-o descriere/ intr-un portret, scurte naratiuni, continuarea logica a unor dialoguri etc.).

Pentru obiectivele de referinta care privesc capacitatea de receptare si de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activitati specifice si vor realiza evaluarea de parcurs a acestora.


II. OBIECTIVE DE REFERINTA DIN PROGRAMA SCOLARA SI EXEMPLE DE SARCINI DE

LUCRU

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris


Obiective de referinta

Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programasa dovedeasca intelegerea unui text  li­terar sau nonliterar, pornind de la cerinte date

diferentierea intre sensul propriu si sensul figurat al cuvintelor in functie de context

recunoasterea sensului figurat al unor cuvinte intr-un context dat

identificarea ideilor principale dintr-un text dat

identificarea modurilor de expunere si a felului in care  acestea se combina intr-un text dat;

identificarea ordinii logice si cronologice a ideilor/ a intamplarilor dintr-un text


identificarea unor elemente de structurare a textului narativ: timpul, spatiul naratiunii, logica actiunii, constructia personajului

identificarea unor elemente de structurare a textului liric

identificarea elementelor de versificatie: masura, rima, ritm, vers, strofa;

iden­tificarea semnificatiei unor procedee de expresivitate artistica in textele date; alegoria, inversiunea[1]

identificarea unor trasaturi ale genurilor liric, epic si dramatic


sa sesizeze valoarea ex­presiva a categoriilor morfosintactice[2], a mijloacelor de imbogatire a vocabu­la­ru­lui, a categoriilor se­mantice studiate, a ortografiei si punctuatiei

identificarea arhaismelor, a regionalismelor si a neologismelor si a rolului lor in textele date

recunoasterea unor cuvinte apartinand unei familii lexicale, a cuvintelor deri­vate, compuse sau obtinute prin conversiune

recunoasterea categoriilor semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice, paronime

identificarea pleonasmului

sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuatie din textul dat

identificarea unor valori stilistice ale nivelurilor fonetic, lexical si morfosintactic intr-un text dat

identificarea rolului partilor de propozitie si a propozitiilor intr-un text dat

identificarea si utilizarea unor elemente de sintaxa a propozitiei si a frazei (probleme de acord; functii sintactice; tipuri de propozitii - regente si subordonatele indicate de programa; cuvinte si constructii incidente; relatii sintactice; topica si punctuatie; valori stilistice ale folosirii acestora in textul dat)


sa identifice valori morale intr-un text, exprimandu-si im­presiile si preferintele

identificarea unor elemente morale in textele studiate (nuvela; fragmente - romanul, comedia) sau la prima vedere si exprimarea motivata a propriei atitudini fata de acestea

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa


Obiective de referinta

Exemple de sarcini de lucru corespunzatoare activitatilor de invatare si continuturilor din programasa redacteze texte diverse, adaptandu-le la situatia de co­municare concreta

redactarea unor texte reflexive si imaginative (scrisoare; compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidentierea unor trasaturi ale unui obiect - peisaj, opera de arta, persoana - intr-o descriere/ intr-un portret; scurte naratiuni; continuarea unor dialoguri etc.)

redactarea unei texte functionale: cerere, invitatie

redactarea unor compuneri despre texte literare  studiate sau la prima vedere - rezumat; caracterizare de personaj; motivarea apartenentei unui text, studiat sau la prima vedere, la un gen literar: epic (nuvela, romanul), liric, dramatic (comedia)

comentarea sumara a unor secvente din operele studiate (fragmentele studiate din speciile literare: romanul, comedia) sau a unor texte la prima vedere, prin exprimarea motivata a unei opinii privind structura textului, procedeele de expresivitate si semnificatiile textului si/ sau ale mesajului acestuia

exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul dat/ indicat


sa utilizeze, in redactare, cuno­s­tintele de lexic si de morfosin­taxa, fo­losind adecvat semnele orto­grafice si de punc­tuatie, in vederea obtinerii coerentei si coeziunii unui text propriu

utilizarea corecta si adecvata a elementelor de lexic

utilizarea corecta a elementelor de morfosintaxa in redactarea unui text

utilizarea adecvata a semnelor ortografice

aplicarea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul propozitiei si al frazei

realizarea expresivitatii cu ajutorul semnelor de punctuatie
Continuturile marcate prin bold sunt valabile numai pentru semestrul al II-lea.

Sintaxa propozitiei si a frazei (capitolul Continuturi. Elemente de constructie a comunicarii: 3.1, 3.4.1.- 3.4.6, din programa scolara, 2003) va face obiectul evaluarii pe semestrul al II-lea; pentru semestrul I se vor avea in vedere notiunile de fonetica si lexicul (actualizare; notiuni nou studiate)Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright