Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didactice Bani si dezvoltarea carierei Stiinta  si proiecte tehnice Istorie si biografii Sanatate si medicina Dezvoltare personala
referate didactica Scoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Fizica


Qdidactic » didactica & scoala » fizica
Calculul campului magnetic - proprietati magnetice ale substantei, caracterul vectorial al campului magneticCalculul campului magnetic - proprietati magnetice ale substantei, caracterul vectorial al campului magnetic


CURS NR

 

 

1. Campul magnetic. Forte magnetice

2. Intensitatea campului magnetic

3. Caracterul vectorial al campului magnetic

4. Liniile campului magnetic

5. Fluxul campului magnetic

6. Actiunea campului magnetic asupra curentului electric

7. Campul magnetic al unei sarcini punctiforme

8. Campul magnetic al unui element de current. Legea Biot-Savart

9. Campul magnetic in central unei spire circulare

10. Campul magnetic al unui current rectiliniu infinit lung

11. Legea lui Ampère

12. Amperul unitate fundamental in SI

Legea lui Gauss pentru magnetism

14. Momentul magnetic atomic

15. Intensitatea de magnetizare

16. Campul magnetic H

17. Susceptibilitatea magnetica

18. Clasificarea substantelor dupa proprietatile lor magnetice

1. Campul magnetic. Forte magnetice

            S-a constatat experimental ca intre doi conductori parcursi de curent electric se manifesta forte  de atractie daca curentii au acelasi sens si de respingere daca conductorii sunt parcursi de curenti electric in sens contrar. In conductori exista atat sarcini pozitive (fixe) cat si sarcini electrice negative. In ansamblu  conductorul este neutru din punct de vedere  electric. Campul electric generat de conductori neutri din punct de vedere electric este nul. Deci orice forta de natura electrica este si ea nula.

                                                             Istoric s-a mai constatat ca daca un magnet                                                            permanent(o busola) se gaseste in apropierea                                                         unui conductor parcurs de un curent electric                                                                   atunci aceasta se reorienteaza.

                                                       Forta cu care actioneaza curentul electric                                                                     asupra unui conductor parcurs si el de

                                                            curent electric sau asupra unui magnet se                                                               numeste Forta Magnetica.

Fig. 13.1 Conductorii parcursi de curent in acelasi sens se atrag.

            Aceste fenomene nu mai pot fi explicate de mecanica Newtoniana pentru ca presupune aparitia unei forte chiar daca viteza electronilor este constanta si deci  nu presupune o acceleratie.

2. Intensitatea campului magnetic

 

            Definitie: Campul magnetic este o forma de existenta a materiei care se manifesta prin actiunea cu o forta de natura magnetica asupra sarcinilor electrice in miscare, deci si asupra curentilor eletrici.

            Interactiunile magnetice se transmit de la un punct din spatiu la altul cu viteza finita, din aproape, prin intermediul campului magnetic. Viteza de propagare a interactiunii este egala cu viteza luminii.

                                                                                                                                       (13.1)

unde B este o masura a intensitatii campului magnetic generat de sarcina q in miscare cu viteza v. Din motive istorice marimea B se numeste inductie magnetica, si nu intensitate a campului magnetic.

                                                                                                                                       (13.2)

            Definitie: Intr-un punct din spatiu campul magnetic are valoarea de un Tesla daca asupra sarcinii de 1C ce trece prin acel punct cu viteza de 1 m/s normala la camp, actioneaza o forta de 1N.

            Interactiunea magnetica se propaga in doua etape:

    In prima etapa sarcina q in miscare genereaza in jurul ei un camp magnetic care se propaga in spatiu.

    In a doua etapa cand  campul a ajuns la locul sarcinii in miscare acesta actioneaza asupra ei cu o forta magnetica.

3. Caracterul vectorial al campului magnetic

           

            Experimental s-a constat ca exista directii particulare pentru care daca sacina q se misca in lungul uneia dintre ele atunci forta magnetica este nula. Exista si o alta directie perpendiculara pe prima pentru care forta magnetica este maxima.

                                                           (13.3)

care este forta Lorentz.

Orientarea fortei magnetice care actioneaza asupra sarcinii  in miscare cu viteza , in campul magnetic    este in directia in care inainteaza un burghiu drept cand este rotit in sensul in care se poate suprapune vectorul     peste vectorul       pe drumul cel mai scurt.

 Fig. 13.2 Forta Lorentz. Regula burghiului

           

          Regula maini stangi pentru stabilirea orientarii fortei Lorentz: Daca degetele mainii stangi deschise sunt orientate in sensul vitezei de deplasare a unei sarcini pozitive  astfel incat campul magnetic sa intre in palma atunci degetul mare indica directia fortei Lorentz.

4. Liniile campului magnetic

            Fiecarui punct din campul magnetic i se poate atasa un vector,     Linia de camp care are ca tangenta in orice punct un vector camp magnetic se numeste linie de camp magentic.

Proprietatiile liniilor de camp magnetic:

    Printr-un punct din spatiu trece o singura linie de camp magnetic.

Liniile campului magnetic nu se pot intersecta.

    Liniile campului magnetic sunt curbe inchise.

                  ● Liniile campului magnetic sunt   curbe orientate. Orientarea liniei de camp intr-un      punct din spatiu este data de directia in care se orienteza polul nord al unui ac de busola care se plaseaza in acel punct. Daca campul magnetic este produs de un magnet atunci liniile cimpului magnetic ies din polul nord al magnetului si intra in  polul sud al magnetului.

Fig. 13.3 Campul magnetic terestru

 

5. Fluxul campului magnetic

            Definitie: Se numeste flux al campului magnetic printr-o suprafata oarecare     si se noteaza prin Φm  numarul liniilor de camp magnetic care strabat unitatea de suprafata      normala la linii.

                                                                                                                (13.4)

pentru un camp magnetic omogen. Daca in schimb campul magnetic este neomogen atunci se poate considera o portiune infinitezimala de suprafata pentru care campul magnetic variaza atat de putin incat campul magnetic poate fi considerat constant:

                                                                                                                                       (13.5)

                                                         atunci fluxul magnetic printr-o suprafata S  

                                                       este:

                                                                                                                                       (13.6)              

                

                                                       iar daca suprafata este inchisa atunci:

                                                                                                                                       (13.7)

 

 

 

Fig. 13.4 Fluxul campului magnetic printr-o

suprafata orientata.

 

6. Actiunea campului magnetic asupra curentului electric

     

       Forta magnetica asupra unui element curent

        Definitie: Prin element de curent intelegem o portiune dintr-un conductor subtire, cu lungime dl atat de mica incat sarcina totala dQ a purtatorilor de curent din interiorul lui poate fi considerata punctiforma.

         Daca elementul de curent este parcurs de un curent de intensitate  I  atunci elmentul de circuit este caracterizat de produsul I•dl. Daca asa cum s-a presupus sarcina dQ este punctiforma atunci se poate aplica legea lui Lorentz pentru a calcula elementul de forta, dF:

                                                                                                                                       (13.8)

daca aria sectiunii elementului de curent este  a sarcina unui purtator este q iar concentratia purtatorilor este n atunci se poate calcula elementul de sarcina ca fiind:

                                                                                                                                       (13.9)

   

 de unde elementul de forta devine:


                                                                                                                                     (13.10)

Fig. 13.5 Orientarea fortei magnetice

unde s-a tranferat caracterul vectorial de la viteza la elementul de lungime.

                                                                                (13.11)

         Forta magnetica asupra unui curent liniar infinit

            Presupunem un conductor liniar de lungime L prin care trece un curent electric de intensitate I si care se gaseste intr-un camp magnetic, B. Forta care actioneaza  asupra acestui conductor este data de:

                                                                                                                                     (13.12)

care este legea lui Laplace.

        

          Forta magnetica asupra unui curent inchis

            Curentul electric circula intr-un circuit numai daca este inchis prin intermediul sursei de tensiune electromotoare. Elementele de circuit trebuie sa faca parte dintr-un circuit. Deoarece circuitul inchis nu poate fi rectiliniu elementele de curent nu sunt paralele. Mai mult daca aplicam regula paralelogramului pentru compunerea vectorilor atunci obtinem:

                                                                                                                                     (13.13)

           

      

        Forta totala magnetica este data de suma fortelor magnetice elementare:

                                                                                                                                     (13.13)

        Forta magnetica ce actioneaza asupra unui circuit inchis aflat in camp magnetic omogen este nula.

7. Sursele campului magnetic

           

         Campul magnetic al unei sarcini punctiforme

            Se pune intrebarea: Care este orientarea vectorului    in campul sarcinii punctiforme ? Raspunsul este simplu: Fie un punct P aflat la momentul t in pozitia data de vectorul de pozitie       de sarcina, q, care in miscarea cu viteza v genereaza un camp magnetic      .Daca     este versorul vectorului de pozitie atunci expresia campului magnetic al sarcinii punctifor-

me q in punctul P poate fi scrisa sub  forma:

                                                                                                                                     (13.14)

                                                                  

   Vectorul camp magnetic      generat

de o sarcina punctiforma, intr-un punct oarecare P este perpendicular pe planul format de vectorii               si este orientat in sensul vectorului

 

Fig. 13.6 Campul magnetic al unei sarcini punctiforme.

8. Legea Biot-Savart

            Campul magnetic al unui element de curent

            In locul unei sarcini punctiforme consideram un element de current liniar             Sarcina din interiorul lui este data de ecuatia (13.9). Sarcina dQ poate fi considerata punctiforma. Atunci prin aplicarea ecuatiei (13.14) obtinem elemental de camp magnetic in punctul P ca fiind:

                                                                                                                                     (13.15)

unde v este viteza in current a purtatorilor de sarcina. Astfel inlocuind elemental de sarcina electrica obtinem:

                                                                                                                                     (13.16)

iar daca se introduce

                                                                                                                                     (13.17)

de unde se poate obtine legea lui Biot-Savart.

                                                                                                                                     (13.17)

        Legea lui Biot-Savart ne da valoarea si orientarea campului magnetic generat de elementul de curent        intr-un punct P situat la distanta r de elementul de curent.

         Vectorul camp magnetic elementar        generat de elementul de curent       

               intr-un punct situat la distanta r de acesta, este orientat normal la planul format de vectorii                            al vectorului de pozitie al punctului P, in sensul in care inainteaza un burghiu drept cand este rotit in sensul in care putem suprapune vectorul      peste vectorul      pe drumul cel mai scurt.

      Campul magnetic al unui element de curent

      Un conductor oarecare de lungime finita parcurs de un curent electric I poate fi divizat in mai multe elemente de curent. Campul magnetic intr-un punct P este dat de suma vectoriala a contributiei fiecarui astfel element curent. La limita se obtine integrala:

                                                                                                                                     (13.18)

                                                                        care reprezinta forma integrala a legii

                                                                        Biot-Savart. Orientarea vectorului

                                                                        Depinde de forma concreta a conduc-

                                                                        torului si coincide cu orientarea rezul-

                                                                        tantei tuturor campurilor elementare

                                                                              generate de elementele de curent

                                                                        din care este construit conductorul.

Fig. 13.7 Campul magnetic produs de un

lement de curent.

9. Campul magnetic in centrul unei spire circulare

 

         Sa consideram o spira circulara cu raza r, parcursa de un curent cu intensitatea I. Ne intereseaza campul magnetic in centrul ei. Toate campurile magnetice provenite de la elementele de curent au aceeasi orientare, si anume in lungul axei spirei, avand in plus si acelasi sens, cel dat de inaintarea unui burghiu drept. Insumarea vectoriala a campurilor magnetice poate fi inlocuita de insumarea scalara a modulelor lor.

                                                                                                                                     (13.19)

dar indiferent de elementul de volum ales unghiul dintre versorul razei vectoare     si elementul de lungime        este θ = 90s. Obtinem atunci:

                                                                                                                                     (13.20)

                                                            de unde prin integrare

                                                                                                                                               

(13.21)

                                                         se obtine campul magnetic produs de o spira

                                                         circulara in centrul ei:

                                                                                                                                     (13.22)

Fig. 13.8 Campul magnetic in centrul unei spire

        Definitie: Campul magnetic in centrul unei spire circulare parcursa de curent electric este direct proportional cu intensitatea curentului prin spira si invers proportional cu raza spirei.

10. Campul magnetic al unui curent rectiliniu infinit lung

         Consideram un conductor rectiliniu, infinit lung, prin care trece un curent cu intensitatea I. Ne intereseaza intensitatea campului magnetic intr-un punct P situat la distanta b de conductor. Impartim conductorul in elemente de curent. Campul magnetic al acestor elemente de curent este perpendicular atat pe versorul    si elementul de curent         In plus au aceeasi orientare pentru toate elementele          care apartin conductorului rectiliniu.

                                                                                                                                     (13.23)

se observa ca:

                                                                                                                                               

                                                                                                                                     (13.24)

                                                               si:

                                                                                                                                     (13.25)

                                                              de unde se obtine:

                                                                                                                                     (13.26)

Fig. 13.9 Campul magnetic al unui curent

rectiliniu.

care inlocuite in ecuatia (13.23) se obtine:

                                                                                                                                     (13.27)

de unde:

                                                                                                                                     (13.28)

                

            Definitie:Campul magnetic al curentului liniar, infinit lung, intr-un punct din spatiu este direct proportional cu intensitatea curentului electric si invers proportional cu distanta de la axa conductorului la punctul considerat.

       Observatie: Liniile campului magnetic al curentului rectiliniu, infinit de lung sunt cercuri concentrice in plane perpendiculare pe conductor si centrate pe axa conductorului.

11. Legea lui Ampere

           

         Ne intereseaza care este circulatia campului  stationar pe un contur inchis .Consideram doua cazuri i)cand controlul nu incercuieste un curent I si ii) cand conturul incercuieste un curent I .

            

 I.Conturul nu incercuieste un curent I

                                                                       

                                                                                                         

                                                                      Alegem un contur de integrare

                                                                        particular C1 = abcda, in campul mag-

                                                                        netic al curentului I. Descompunem

                                                                        conturul (si integrala) in 4 portiuni

                                                                        doua segmente radiale si doua arcuri

                                                                        de cerc. Pe segmentele radiale (ab) si

                                                                        (cd) elementul de contur

                                                                        in timp ce pe arcele de cerc (bc) si (da

                                                                        cele doua sunt            antiparalele pe

                                                                        (bc) si paralele pe (da). Circulatia vec-

                                                                        torului     in lungul conturului C1 este:

Fig. 13.10 Legea lui Ampere pentru un contur care nu incercuieste curentul.

                                                                                                                                     (13.29)

care prin utilizarea relatiei ( 13.28) devine:

                                                                                                                                     (13.30)

de unde se obtine circulatia vectorului   in lungul conturului C1 care este in afara curentului I:

                                                                                                                                     (13.31)

        II. Conturul incercuieste un curent I

        Cel mai simplu contur care incercuieste curentul I este cercul C2.

                                                                                                                                     (13.32)

de unde se obtine circulatia vectorului  in lungul conturului C2 care incercuieste curentul I ca fiind:

                                                                                                                                     (13.33)                                       

                                                                                Se poate arata ca ecuatia (13.33)

            Este adevarata pentru orice contur care incercuieste curentul I.

                                                             (13.34)

                                                                               Mai mult este adevarata si pentru

                                                                        un contur care nu se gaseste intr-un

                                                                        plan perpendicular pe curentul I.

Fig. 13.11 Legea lui Ampere pentru un contur care incercuieste curentul.

Intr-adevar, daca consideram un curent I inconjurat de un contur inchis arbitrar Г. Prin orice punct, P al conturului putem trasa o linie de camp magnetic si vectorul      tangent la ea. Daca se noteaza cu α unghiul dintre campul      si elementul de contur          Atunci proiectia lui          pe campul

      este          

                                                                                                                                     (13.35)

de unde circulatia vectorului     in lungul conturului Г care incercuieste cu-

rentului I este data de relatia:

                                                                                                                                     (13.36)

care este aceeasi cu ecuatia (13.34). Daca conturul de integrare incercuieste mai multi curenti atunci se considera suma algebrica a celor care se gasesc in interiorul conturului inchis Г:

                                                                                                                                     (13.37)

          

 Ecuatia (13.37) este legea lui Ampère. Enuntul legii lui Ampère: Circulatia campului magnetic      pe un contur inchis este egala cu produsul dintre permeabilitatea magnetica a vidului, μ0 si suma algebrica a curentilor incercuiti de conturul de integrare Г.

Daca conturul de integrare se gaseste in interiorul unui conductor masiv atunci putem scrie:

                                                                                                                         (13.38)

care este legea lui Ampère sub forma integrala. Suprafata SГ pe care se calculeaza integrala din densitatea de curent poate avea orice forma atata timp cat se sprijina pe conturul Г.

          Enuntul legii lui Ampère sub forma integrala: Circulatia campului magnetic  pe un contur inchis Г este egala cu produsul dintre permeabilitatea magnetica a vidului, μ0 si integrala densitatii de curent pe o suprafata de se sprijina cu marginea pe conturul de integrare Г.

          Legea lui Ampère este o alta forma de exprimare a legii lui Biot-Savart. In plus daca folosim teorema lui Stockes putem obtine legea lui Ampère sub forma diferentiala:

                                                                                                                                     (13.39)

de unde:

                                                                                                                                     (13.40)

12. Amperul unitate fundamentala in SI

             Pentru definirea Amperului consideram doi conductori rectilinii paraleli, infiniti parcursi de curent electric situati in vid la distanta d = 1m unul de celalalt prin care circula curentii electrici I1 si respectiv I2. Campul magnetic generat de curentul I1 in punctul in care se gaseste curentul I2 este:

                                                                                                                                     (13.41)

           Conform Legii lui Laplace forta care actioneaza asupra curentului I2 este atunci:

                                                                                                                                     (13.42)

din aceleasi motive forta care actioneaza asupra curentului I1 este

Forta de interactie dintre cei doi conductori ce revine unitatii de lungime este:

                                                                                                                                     (13.43)

            Daca intensitatea curentului electric este aceeasi in cei doi conductori si                        atunci forta unitatii de lungime devine:

                                                                                                                                     (13.44)

    

             Definitie: Amperul este intensitatea curentului electric continuu care este mentinut in doi conductori rectilinii, paraleli, de lungime infinita si sectiune neglijabila, situati in vid la distanta de 1m unul de altul, si care interactioneaza intre ei cu o forta de

Legea lui Gauss pentru magnetism

               Campul magnetic se caracterizeaza prin linii de camp inchise. Acest lucru inseamna ca orice linie care intra intr-o suprafata inchisa trebuie sa iasa din ea. Acest lucru ne spune ca fluxul magnetic total printr-o suprafata inchisa este egal cu zero.

                                                                                                                                     (13.45)

care este legea lui Gauss, forma integrala, pentru campul magnetic. Ea este

                                                            satisfacuta si de campurile magnetice varia-

                                                            bile in timp.

                                                                        Enunt: Fluxul campului magnetic

                                                            printr-o suprafata inchisa este egal cu zero.

                                                                        O consecinta a legii lui Gauss pentru

                                                            campurile magnetice este acea ca in natura

                                                            nu exista sarcini magnetice individuale

                                                            (monopoli magnetici).

Fig. 13.12 Legea lui Gauss pentru campul magnetic.

            Daca ne folosim de teorema divergentei ecuatia (13.45) devine:

                                                                                                                                     (13.46)

de unde rezulta legea lui Gauss pentru campul magnetic forma diferentiala ca fiind:

(13.47)

13 .14. Momentul magnetic atomic

        Dorim sa examinam acum influenta pe care o au mediile materiale asupra campului magnetic. Experienta arata ca toate substantele se magnetizeaza cind sunt introduse in camp magnetic. Efectul magnetizarii substantelor este modificarea valorii initiale a campului magnetic, atat in interiorul substantei cat si in spatiul din vecinitatea ei. Daca notam cu       campul magnetic in vid (aer) si cu       campul magnetic in prezenta substantei atunci in orice punct din substanta putem scrie relatia:

                                                                                                                                    (13.48)

                                                                                           

unde         este campul magnetic generat de substanta magnetizata.

        Am vazut mai inainte ca un curent electric produce in jurul lui un camp magnetic. Dar curentul electric nu este altceva decat sarcina electrica in miscare. Deci putem spune ca sursele campului magnetic sunt de fapt sarcinile electrice in miscare. Doar ca in prezenta substantei trebuie sa facem distinctie intre:

        • Miscarea sarcinilor electrice libere, in vid sau in conductori,

        • Miscarea electronilor legati in atomi sau molecule.

        Definitie: Curentii electrici datorati miscarii ordonate a sarcinilor electrice libere se numesc curenti liberi.

       Definitie: Curentii electrici datorati miscarii ordonate a sarcinilor electrice legate in atomi sau molecule se numesc curenti legati sau curenti de magnetizare.

        Intensitatea curentului atomic orbital

       Consideram o orbita atomica circulara de raza r, pe care se misca un electron cu sarcina e.Intr-o perioada, T prin orice sectiune transversala a orbitei electronul trece o singura data. De aici intensitatea curentului electric  este egala cu:

                                                                                                                                     (13.49)

                                                          unde v este frecventa de rotatie a elec-

                                                                        tronului ω- viteza liniara a miscarii de

                                                                        rotatie.

                                                    

                                                                        Fig. 13.13 Miscarea electronului pe orbita in

                                                                                                jurul nucleului conduce la aparitia unui mo-

                                                                                                ment cinetic si la aparitia unui moment mag-

                                                                                                netic.

 Momentul magnetic al curentului atomic orbital

        

Daca consideram aria orbitei circulare ca fiind S = πr² atunci putem definii momentul magnetic:

   

(13.50)

de unde momentul magnetic al curentului atomic orbital este:

                                                                                                                                    (13.51)

        Fiecare orbita electronica din atomi se caracterizeaza printr-un moment magnetic        orientat in sens opus momentului cinetic       al electronului. Relatie in care s-a definit raportul (factorul) giromagnetic ca fiind:

                                                                                                                                     (13.52)

        Definitie:Factorul giromagnetic,y este numeric egal cu raportul modulelor momentului magnetic orbital      si momentul cinetic orbital

            Momentul magnetic atomic

        Pe langa momentul magnetic orbital electronul se caracterizeaza printr-un moment magnetic de spin        Momentul magnetic total al unui electron atomic este egal cu suma vectoriala a momentelor sale magnetice: orbital si de spin.

        Definitie:Momentul magnetic atomic este egal cu suma vectoriala a momentelor magnetice orbital si de spin ale electronilor si a momentului magnetic al nucleului.

        Tinand cont de faptul ca raportul dintre masa protonului si cel al electronului mn/me= 1840 de cele mai multe ori se poate neglija.

15. Intensitatea de magnetizare

        Ne putem imagina substantele ca fiind compuse dintr-o multime de curenti amperici (curenti lageti de atomi), caracterizat fiecare prin momentul sau magnetic.Daca intr-o portiune de material cu volumul V exista N curenti atomici atunci momentul magnetic total este:

                                                                                                                                     (13.53)

        Momentul magnetic al unitatii de volum este o marime fizica mult mi potrivita pentru a caracteriza magnetizarea unui material:

                                                                                                                                               

(13.54)

       

Definitie:Momentul magnetic al unitatii de volum se numeste intensitate de magnetizare sau magnetizare.

                                                                       In general daca o portiune de

                                                                  material nu se gaseste in camp

                                                                  magnetic, orbitele curentilor am-

                                                                   perici in interiorul ei (si momente-

                                                                  le magnetice asociate) sunt orien-

                                                                  tate complet  haotic iar magneti-

                                                                  zarea totala este egala cu zero.

                                                                   Trebuie mentionat ca exista si

Fig. 13.14 Curentii amperici si momentele magnetice

asociate, datorate miscarii electronilor pe orbite sunt orientate aleator.

substante care fac exceptie de la aceasta regula.

16. Campul magnetic H

        Daca consideram un solenoid avand in interiorul sau un cilindru care la trecerea curentului electric se magnetizeaza. Legea lui Ampere se scrie ca:

                                                                                                                                     (13.55)

unde NI este curentul liber iar Imeste curentul de magnetizare, iar  este evident campul magnetic generat de curentii liberi si de curentii de magnetizare. Consideram o felie a cilindrului magnetizat de lungime dl taiata normal la axa cilindrului. Daca intensitatea curentului de magnetizare

                                                                        ce curge pe suprafata acestei

                                                                                    felii este             atunci momen-

                                                                                    tul magnetic asociat este:

                                                                                   

                                                                                    (13.56)

                                                                      

                                                                        de unde intensitatea elemen-

                                                                       tara a curentului de magnetizare

                                                                                    este:

(13.57)                                                               

Fig. 13.15 Aparitia curentului de magnetizare la

suprafata substantelor introduce in camp magnetic.

                                                 de unde intensitatea curentului de magnetizare

                                                            este:

                                                                        

(13.58)

unde pe restul (exceptand portiunea L) portiunii din curba,magnetizarea M=0. Curentul de magnetizare genereaza campul magnetic

Fig. 13.16 Aparitia curentului de in interiorul cilindrului si in vecinatatea lui.

magnetizare la suprafata substantelor introduce in camp magnetic.

Astfel legea lui Ampere data de ecuatia (13.55) se rescrie ca fiind:

                                                                                                                                               

(13.59)

sau

                                                                                                                                     (13.60)

Putem nota intensitatea campului magnetic ca fiind:

                                                                                                                         (13.61)

 

sau:

                                                                                                                                     (13.62)

 

 iar legea lui Ampere devine:

                                                                                                                                     (13.63)

unde         este intensitatea curentului liber total, inconjurat de conturul Г.

                                                  

(13.64)

17. Susceptibilitatea magnetica

        La o temperatura data valoarea unui material,        depinde de valoarea campului magnetizator,

                                                                                                                                     (13.65)

unde constanta de proportionalitate,χmse numeste susceptibilitate magnetica si depinde de natura substantei (si de temperatura in anumite cazuri).

                           

(13.66)

unde:

                                                                                                                                     (13.67)

se numeste permeabilitate magnetica relativa a materialului.De aici se poate defini permeabilitatea absoluta a materialului ca fiind:

                                                                                                                                     (13.68)

18. Clasificarea substantelor dupa proprietatile lor magnetice

       

                               Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2019 - Toate drepturile rezervate -|

Fizica
Referate pe aceeasi tema


Potential electric, operatii matematice cu campuri, legea inductiei electromagnetice
Indicatorii asimetriei - reprezentarea grafica a seriilor cu distributie de frecventa
1.6.
Diamantul si Carbonul - diamante artificiale
Formule si marimi fizice – Fizica pentru gimnaziu
Metale - proprietati fizico – chimice - fierul si otelul - prelucrarea materialelor metalice
Studiul circuitului simplu - determinarea experimentala a legii lui Ohm- lucrare de laborator
Dependenta de temperatura a conductivitatii semiconductorilor si determinarea largimii benzii interzise
Procesarea prin electroeroziune - principiul procesarii prin electroeroziune
Fuzzyficarea informatiei ferme si crearea bazei de reguli - studiu de cazRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.