Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
cerere de inscriere la testarea cadrelor didactice fara studii corespunzatoare postuluicerere de inscriere la testarea cadrelor didactice fara studii corespunzatoare postului
Nr. ___________ /_____________Se certifica exactitatea datelor                                   

Presedintele comisiei de organizare si desfasurare  

a testarii


(Numele si prenumele)
Domnule Presedinte,

(cerere de inscriere la testarea cadrelor didactice fara studii corespunzatoare postului)


Subsemnatul(a) (cu initiala tatalui)__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________nascut(a) la data de (ziua, luna, anul) ___/____/_____.

 


COD NUMERIC PERSONAL:


Studii finalizate cu examen de absolvire/licenta/bacalaureat:

a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped. etc. __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________,

Facultatea__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata)__________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.).  promotia ______ cu specializarea principala__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, secundara __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire _____ _______ ______ _________, media de departajare (*) _____ _______ ______ ________;

b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped. etc. __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________,


Facultatea__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata)__________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.).  promotia ______ cu specializarea principala__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, secundara __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire _____ _______ ______ _________, media de departajare (*) _____ _______ ______ ________;

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Sc. postliceala, Sc. de maistri, Lic. Ped. etc. __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______________,

Facultatea__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata)__________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.).  promotia _____________ cu specializarea principala__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, secundara __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire _____ _______ ______ _________, media de departajare (*) _____ _______ ______ ________;

Dupa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare de lunga durata am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dupa cum urmeaza:

a) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, cu specializarea__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ , cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;

b) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, cu specializarea__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ , cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;

c) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, cu specializarea__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ , cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;

Dupa absolvirea cu diploma de licenta a ciclului I de studii universitare de licenta am absolvit studii postuniversitare de specializare, dupa cum urmeaza:

a) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____, cu specializarea _____ _______ ______ __________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;

b) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____, cu specializarea _____ _______ ______ __________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;

c) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)__________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____, cu specializarea _____ _______ ______ __________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;

Legitimat(a) cu buletin/carte de identitate seria _____ nr._____________, eliberat(a) la data de ________________ de Politia_____ _______ ______ ____________, cu domiciliul in localitatea___________________ strada _____ _______ ______ _______, nr. ____, bl. _____, ap. _______, judetul (sectorul)___________________, telefon _______________;

In anul scolar anterior am avut urmatorul statut in invatamant:

a)          Suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de __________ ______ ____ __________ ______ ____ __ de la unitatea/unitatile de invatamant__________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________localitatea __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________ judetul (sectorul)__________ ______ ____ ;

b) Fara statut in invațamant.

Va rog sa-mi aprobati inscrierea la testarea personalului didactic fara studii in specialitate postului, in vederea angajarii pe un post didactic/o catedra de __________ ______ ____ _____ _______ ______ ________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________, pe perioada determinata publicat/a vacant/a/rezervat/a, in baza rezulatelor obtinute la testare, urmand a sustine urmatoarele probe practice/orale:

proba practica __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____;

lucrarea scrisa la disciplina __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________________.

Interviu in specialitate postului didactic.

Mentionez ca am intrerupt activitatea in invatamant (sau in alt domeniu de activitate) pentru motivul __________ ______ ____ ______________, prin Decizia nr. __________, conform art. _______, din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu completarile ulterioare.

Prezint avizul medical nr. _________ / _____________ emis de ___________________  prin care rezulta ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant conform art. 234 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si declar, pe proprie raspundere, ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.


Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate.
ANEXEZ IN URMATOAREA ORDINE, in copie, urmatoarele acte doveditoare:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);

1') Absolventii promotiei curente vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);

3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

4) Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta  a salariatilor;

5) Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant;

6) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.


SE COMPLETEAZA DUPA REPARTIZAREA PE POSTURI


Subsemnatul(a) __________ ______ ____ ______, obtinand media ________ la testarea personalului didactic fara studii in specilaitatea postului, accept repartizarea incepand cu data de _____ _______ ______ _______________ pe/la postul/catedra obtinut(a):Unitatea de invatamant                                  Localitatea Post/catedra

Sectorul Nr. ore

Data_______________ Semnatura_____________


VERIFICAT,

Presedintele comisiei de organizare

si desafasurare a testarii


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

bani

AdministratieAdministratie
Asistenta sociala
Resurse umane

Referate pe aceeasi tema


Avizare de receptie - model
Principiile dreptului administrativ
Relatia Dintre Administratia Publica Si Cetatean La Nivelul
Elementele actelor administrative
Serviciul public
Clasificarea autoritatilor administratiei publice
Contractele administrative si legislatia uniunii europene
Administratia publica - raspunsuri pentru examen
Contenciosul administrativ - notiune si istoric, fundamente constitutionale actuale in materia contenciosului administrativ
Planul de asistenta tehnica a mijloacelor tehnice de p.s.i. din dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgentaRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.