Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Qdidactic » bani & cariera » contracte


Contracte

Unitatea _____ _______ ______ _____________ C . U . I . _________________   ACT ADITIONAL NR . ________ / _____________ LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi cu nr . ________ / _____________ ...
ACT CONSTITUTIV AL   S . C . _____ _______ ______ ______ S . R . L . CAPITOLUL I . DISPOZITII GENERALE ·           _____ _______ ______ _______, cetatean roman, cu domiciliul in Constanta, str ...
Denumire unitate …………………… . …………………………………… . . Adresa unitatii:  Str ……………………… . ………… . . … . ……………… . … . . Nr ………… . . Bl …………Sc ………Ap ………………… . ……………… . Localitate ………………………………………………………………… . … . . Judet/Sector …………………… . Cod postal … ...
ANTECONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE (BUN IMOBIL) I . PATILE Art . 1 Subsemnatul (a) … …… …… …… …… …… …… …… …… . cu domiciliul in… …… …… …… …… . str . … …… …… …… . . nr . … … bl . . . ap . … … . posesor al B . I . (C . I . ) Serie… …… nr . … ...
Capacitatea partilor - contract de vanzare cumparare § 1 . Notiuni generale Art . 1652 C . civ . stabileste regula capacitatii generale de a vinde si a cumpara, dispunand ca „Pot cumpara sau vind ...
CAUZE LEGALE DE REVOCARE A DONATIILOR SECTIUNEA  I PRELIMINARII 70 . Consideratii generale . Partile pot stipula in contract , cu respectarea principiului irevocabilitatii , anumite clauze , care po ...
CAUZELE LEGALE DE REVOCARE A DONATIILOR § 1 . Revocarea donatiilor pentru neindeplinirea sarcinilor Sarcina este o obligatie impusa donatarului, care, daca a acceptat donatia, este tinut sa o aduc ...
CERERE DE INCHIDERE ANTICIPATA Subsemnatul……………………………………………………… . , in calitate de utilizator in contractul de leasing financiar nr………… . , incheiat la data ………………… . . , domiciliat(a) in loc . ……………………… . , str . ……………………,nr………… . . bl . ……, sc . ...
CERTIFICAT DE GARANTIE TERMOPANE, TAMPLARIE PVC S . C . S . R . L . Constanta  garanteaza calitatea TAMPLARIEI PVC ( ALUMINIU) tip profil ……………………… . , feronerie  …………………… . . ,geam termoizolator ...
       (Antet)  Nr .           Data . CERTIFICAT DE RADIERE        Noi……………, avand in vedere cerer ...
Clasificarea contractelor civile dupa modul lor de formare   - Consensuale, civile si solemne .     In imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai importante, a caror clasificare se p ...
Conditii de validitate ale contractului de tranzactie Tranzactia trebuie sa indeplineasca conditiile generale de validitate ale contractelor: capacitatea partilor, consimtamantul valabil al par& ...
Conditii necesare pentru pronuntarea rezolutiunii sau rezilierii      Instanta de judecata are posibilitatea sa cenzureze dreptul de optiune al creditorului numai in ipoteza in care s-a cerut rezolu ...
Conditiile de existenta ale  rezolutiunii si rezilierii 1 . Identificarea conditiilor rezolutiunii si rezilierii Exceptand anumite opinii distincte cu privire la conditiile de existent& ...
Conditiile de validitate ale contractului de arendare Sectiunea I – Partile contractante . Capacitate Partile in contractul de arendare sunt arendatorul si arendasul . Partile contractante p ...
CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE § 1 . Conditiile de forma ale contractului de donatie Potrivit art . 813 C . civ . : „Toate donatiunile se fac prin act autentic” . In cazul in care pa ...
Conditiile de validitate ale contractului de donatie § 1 . Capacitatea partilor In principiu, intrucat capacitatea este regula, orice persoana poate fi parte (donator sau donatar) intr-un contract de donatie . ...
CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE‑CUMPARARE § 1 . Capacitatea partilor contractante A .            ...
Consideratii generale privind contractul individual de munca si incetarea acetuia 1 . 1  Contractul individual de munca 1 . 1 . 1       Notiuni generale referitoare la contractul individual ...
Consimtamantul valabil al partilor - contract de vanzare cumparare § 1 . Consimtamantul Contractul se incheie prin negocierea lui de catre parti sau prin acceptarea fara rezerve a unei ofe ...


Alte pagini cu documente:
1


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

contracte

Ramai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.