Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
DECLARATIE cu privire la participarea la alte programe finantate de Uniunea EuropeanaDECLARATIE cu privire la participarea la alte programe finantate de Uniunea Europeana

D E C L A R A T I E


cu privire la participarea la alte programe finantate de Uniunea EuropeanaSubsemnatul(a): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

domiciliat(a) in Judetul Iasi, Localitatea:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,

Strada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , Nr. . . . , Bl. . . . ., Et. . . .., Ap. . . ., legitimat(a) cu C.I./B.I./C.I.P./Pasaport seria: . . . nr. . . . . . . . , eliberat de: . . . . . . . . , la data: . . . . . . . . . , avand CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, in calitate de beneficiar al proiectului: “Pregatit pentru viitor  - Tineri la inceput de cariera”, contract POSDRU/99/5.1/G/76679,DECLARurmatoarea situatie cu privire la participarea mea la alte programe finanțate de Uniunea Europeana, in calitate de beneficiar, in domeniul masurilor active de ocupare si anume:  Program de orientare si consiliere profesionala

Am participat


Nu am participat


Program de educatie/formare antreprenorialaAm participat


Nu am participat


Program de formare profesionala continua[1]

Am participat


Nu am participatDaca la punctul de 3 raspunsul este „am participat” se completeaza punctul 3.1.


Am participat la programul de formare/specializare/perfectionare in urmatoarele domenii:


DECLARANT (nume, prenume și semnatura)Data: . . . . . . . . . . . .
Programe de calificare profesionala, programe de specializare professionala, programe de perfectionare profesionala.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright