Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
Institutii politice si administrativeInstitutii politice si administrative


INSTITUTII POLITICE SI ADMINISTRATIVE


1. Mesajele adresate Parlamentului de catre Presedintele Romaniei:

a.     sunt acte politice;

b.    sunt acte juridice.


Mesajele adresate Parlamentului de catre Presedintele Romaniei pot fi atacate in instanta de contencios administrativ

a.     da, cele juridice


Dizolvarea Parlamentului de catre Presedintele Romaniei:a.     poate avea loc o singura data intr-un an, dar nu in ultimele 6 luni ale mandatului Presedintelui;


Presedintele Romaniei desemneaza:

a.     candidatul la functia de prim ministru;


. Poate fi atacata in instanta de contencios desemnarea Primului ministru de catre Presedintele Romaniei:

a. nu


Presedintele Romaniei

b. incheie tratate internationale;


7.Raspunderea politica a Presedintelui Romaniei intervine pentru:

a.      savarsirea faptei de inalta tradare.


8. Fapta de inalta tradare a Presedintelui Romaniei poate fi atacata cu actiune in contencios administrativ:

b. nu


Raspunderea penala a Presedintelui Romaniei intervine pentru:

a.     savarsirea faptei de inalta tradare.


Notiunea de executiv bicefal sau dualist, semnifica faptul ca:

a. executivul are doi seii. Presedintele si Guvernul:


Presedintele poate participa la sedintele Guvernului:

a.         cand se discuta probleme de interes national care privesc politica externa, apararea nationala, asigurarea ordinii publice sau la cererea primului ministru;


12. Cand participa Presedintele Romaniei la sedintele Guvernului:

a. cand este invitat de Domnul Prim ministru

c. cand se discuta probleme privind politica externa


Remanierea guvernamentala este o atributie a Presedintelui, pe care o exercita:

 1. la propunerea primului-ministru;

In cazul raspunderii politice, Presedintele:

a. este obligat sa dea explicatii Parlamentului cu privire la faptele care i se imputa;


In cazul raspunderii penale, Presedintele:

a. este obligat sa dea explicatii Parlamentului cu privire la faptele care i se imputa;

Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecand faptele de inalta tradare ale Presedintelui:

c.functie de conditiile concrete de fapt si de drept poate fie sa il condamne, fie sa il achite pe Presedinte.


17. Care dintre faptele savarsite de Presedintele Romaniei este judecata de Inalta Curte de Casatie si Justitie:

a. fapta de inalta tradare


Aprobarea cererii de suspendare din functie atrage dupa sine interimatul functiei de Presedinte, care se exercita:

c. de presedintele Senatului sau, in lipsa acestuia, de presedintele Camerei Deputatilor.


Decretele Presedintelui reprezinta:

b. una din formele prin care Presedintele isi duce la indeplinire atributiile, cea juridica;


20. Decretele Presedintelui Romaniei pot fi atacate in contenciosul administrativ:

c. da, doar cele cu caracter juridic


Decretele Presedintelui sunt:

 1. acte cu caracter complex, politic si juridic, in egala masura.

Mesajele Presedintelui sunt:

 1. o forma de colaborare intre Presedinte si Parlament;

Raspunderea penala are urmatoarele faze procedurale:

 1. atat faza politica, dar si faza juridica.

Referendumul pentru demiterea Presedintelui se organizeaza:

 1. de catre Guvern;
 2. de catre Primul- ministru.

In cazul nepublicarii decretului Presedintelui in Monitorul Oficial intervine urmatoarea sanctiune:

 1. inexistenta decretului.

26. Decretul Presedintelui Romaniei nepublicat intr-un Monitor Oficial conduce la:

c. inexistenta decretului

ANS: c


Decretele Presedintelui se contrasemneaza

 1. de catre Primul ministru;

Se supun contrasemnarii:

b. acele decrete ale Presedintelui care sunt prevazute in Constitutie;


Prin intermediul contrasemnarii se asigura:


a.       un control indirect din partea Parlamentului asupra activitatii Presedintelui;


Presedintele poate consulta Guvernul:

a. atunci cand sunt probleme urgente si de importanta deosebita;


Sedintele Guvernului la care participa Presedintele sunt prezidate:

 1. sunt prezidate fie de Presedinte, fie de Primul-ministru, dupa caz

Actele Guvernului, adoptate Ia sedintele la care participa si Presedintele:

a.         sunt semnate de Primul-ministru si contrasemnate de ministri care au sarcina punerii lor in executare;


33. Actele Guvernului pot fi atacate in instanta de judecata pentru nelegalitate

c. ordonantele si hotararile de Guvern pot fi atacate la instanta de contencios administrativ


Promulgarea legii de catre Presedinte se poate face:

a. intr-un termen de 20 de zile de la data trimiterii spre promulgare;


Promulgarea legii de catre Presedinte:

 1. este o obligatie constitutionala a acestuia;

Presedintele are posibilitatea sa se opuna promulgarii legii:

a.     sesizeaza Curtea Constitutionala, sau trimite legea Parlamentului spre reexaminare


Judecatorii numiti de presedintele Romaniei:

 1. se bucura de inamovibilitate;

38. Care este actul prin care Presedintele Romaniei numeste judecatorii in functie:

c. prin decret prezidential


In ce situatii este interzisa dizolvarea Parlamentului de catre presedinte:

a.          in timpul starii de asediu, de urgenta sau in ultimele sase luni ale mandatului presedintelui;


40. Presedintele acorda:

a. gratierea individuala;


41. Presedintele Romaniei acorda titluri onorifice

a. meritul judiciar pentru judecatori


42. Mesajul prezentat de presedinte atrage urmatoarele consecinte juridice:

a.intrunirea Parlamentului in sedinta comuna pentru a prezenta si dezbate mesajul;


Presedintele exercita functia de mediere:

 1. intre cele trei puteri ale statului si intre stat si societate.


Presedintele se poate opune promulgarii unei legi:

 1. sesizand Curtea Constitutionala sau, dupa caz, parlamentul;

Presedintele numeste Guvernul:

a. care a primit votul de incredere de la Parlament;


Presedintele este:

 1. comandantul fortelor armate si presedinte al CSAT;

47. Actele de comandament privind fortele armate ale Presedintelui pot fi atacate in instanta:

b. sunt exceptate de la controlul de legalitate pe calea instantei de contencios


Structura Guvernului, potrivit Constitutiei, este:

 1. prim ministru, ministri, ministri delegati, alti membri stabiliti prin lege organica

Exercitarea mandatului Guvernului incepe de la data:

c.depunerii juramantului in fata Presedintelui Romaniei.


Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:

a.         exercitarea altei functii publice de autoritate, cu exceptia aceleia de deputat sau de senator;


Angajarea raspunderii Guvernului poate avea ca obiect:

a. un program de guvernare, o declaratie politica si un proiect de lege;


52. Raspunderea Guvernului este o raspundere:

c. politica


Ordonantele obisnuite (simple):

b. se emit pe baza unei legi de abilitare a Parlamentului;


Interpelarile pot fi :

 1. numai scrise.

55. De cate feluri pot fi interpelarile:

b. publice


56. Intrebarile pot fi:

 1. orale sau scrise;

Hotararile de Guvern se adopta:

 1. pentru organizarea executarii legilor;

58. Hotararile de Guvern trebuie publicate si unde:

b. in Monitorul Oficial al Romaniei


59. Hotararile de Guvern pot fi atacate pentru nelegalitate la instanta de judecata:

c. se pot ataca pentru nelegalitate la instanta de contencios administrativ


Ordonantele de Guvern se adopta:

 1. pentru a inlocui legea;

61. Ordonantele de Guvern pot fi atacate pentru nelegalitate la instanta de judecata:

c. se pot ataca pentru nelegalitate la instanta de contencios administrativ, doar insotite de exceptia de neconstitutionalitate


Ordonantele simple (obisnuite) se adopta:

b. in domeniul legilor ordinare;


Ordonantele simple (obisnuite ):

a.       se supun aprobarii Parlamentului doar daca legea de abilitare prevede acest lucru;Ordonantele de urgenta:

 1. se supun intotdeauna aprobarii Parlamentului;

Ordonantele de urgenta se adopta:

 1. in situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata;

Ordonantele de urgenta intra in vigoare:

a.     la data depunerii spre aprobare la Parlament, cu conditia sa fi fost publicata in Monitorul Oficial.


Nepublicarea unei hotarari sau ordonante de Guvern atrage una din urmatoarele sanctiuni:

 1. inexistenta;

68. Este obligatorie publicarea unei Hotarari de Guvern si unde:

c. se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, fiind obligatorii


69. Este obligatorie publicarea unei Ordonante de Guvern si unde:

c. se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, fiind obligatorii


Sunt exceptate de la obligativitatea publicarii:

a.         hotararile cu caracter militar, care se comunica doar institutiilor interesate;


71. Suspendarea unui membru al Guvernului poate fi dispusa de Presedintele Romaniei:

 1. cand s-a cerut urmarirea penala a acestuia;

72. Suspendarea de drept a unui membru al Guvernului poate fi dispusa de Presedintele Romaniei:

 1. cand membrul Guvernului a fost trimis in judecata;

Hotararile de Guvern pot fi atacate:

 1. in fata instantei de contencios administrativ;

Hotararile de Guvern pot fi atacate:

c. la Curtea de Apel, pe fond, iar in recurs, la Inalta Curte de Casatie si Justitie


75. Ordonantele de Guvern pot fi atacate:

b. la Curtea de Apel, pe fond, iar in recurs, la Inalta Curte de Casatie si Justitie


Ordonantele de Guvern:

a.         se semneaza de Primul-ministru si de ministrii care au sarcina punerii lor in executare.


Hotararile de Guvern:

c. se semneaza de Primul-ministru si de ministri care au sarcina punerii lor in executare


78. In cazul in care instanta de judecata dispune anularea unei Hotarari de Guvern aceasta trebuie publicata si unde:

c. hotararea de anulare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei


79. In cazul in care instanta de judecata dispune anularea unei Ordonante de Guvern aceasta trebuie publicata si unde:

c. hotararea de anulare a ordonantei de Guvern se publica in Monitorul Oficial al Romaniei


Motiunea de cenzura poate fi initiata de :

c. o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor.


Motiunea de cenzura poate fi adoptata de :

 1. majoritatea deputatilor si senatorilor.

Votarea motiunii de cenzura poate avea, ca si consecinta:

 1. retragerea increderii Parlamentului in Guvern;

Raspunderea penala a membrilor Guvernului are loc pentru fapte penale pe care acestia le savarsesc:

 1. in exercitiul functiei lor;

Ordonantele de urgenta pot fi adoptate

 1. numai in domeniul legilor organice;

Organele centrale de specialitate se organizeaza:

a.        in subordinea Guvernului, in subordinea ministerelor si ca autoritati centrale.


Autoritatile centrale autonome se pot infiinta prin:

 1. lege organica;

Guvernul si ministerele pot sa infiinteze in subordinea lor autoritati centrale de specialitate:

a.         daca legea le recunoaste o asemenea competenta si exista avizul Curtii de Conturi;


Organele administr. centrale de specialitate pot sa emita acte juridice care sa aiba:

 1. atat caracter normativ cat si caracter individual.

89. Actele juridice administrative individuale sau normative ale organelor centrale de specialitate pot fi atacate in instanta de contencios:

c. pot fi atacate pentru nelegalitate la instanta de contencios administrativ competenta


Avizul Curtii de Conturi cerut pentru infiintarea unui organ central de
specialitate in subordinea Guvernului sau a unui minister are caracter:

c. conform.


Reglementarea organizarii si functionarii ministerelor, potrivit Constitutiei,este de domeniul:

 1. unei legi organice;

Ministerele au o competenta materiala:

 1. de specialitate;

Organele administratiei centrale de specialitate au competenta teritoriala:

 1. la nivelul intregii tari;

Conducatorii organelor centrale de specialitate au statut de:

 1. demnitari politici;

Din punct de vedere al modului de infiintare, autoritatile centrale de
specialitate autonome pot fi infiintate:

 1. prin lege organica

Actele emise de organele centrale de specialitate sunt:

a. acte administrative;


97. Actele emise de organele centrale de specialitate sunt:

c. acte administrative unilaterale


Actele emise de organele centrale de specialitate sunt:

a. acte administrative supuse controlului de legalitate exercitat de instantele de

contencios administrativ;


Numarul consilierilor ce compun Consiliul Judetean se stabileste prin:

 1. ordin al prefectului.

Consiliul Judetean adopta:

 1. hotarari.

101.Hotararile adoptate de Consiliul Judetean se supun controlului de egalitate exercitat de:

b. instanta de contencios administrativ


Secretarul judetului are statut de :

 1. functionar public de conducere;

Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean se aleg din randul consilierilor judeteni:

 1. cu votul majoritatii consilierilor prezenti;

Presedintele consiliului judetean, in exercitarea atributiilor sale, emite:

 1. dispozitii, care pot avea atat caracter normativ, cat si caracter individual;

105. Dispozitiile emise de Presedintele Consiliului Judetean in calitate de autoritate publica sunt:

c. acte administrative


Sedintele consiliului judetean au loc:

 1. in fiecare luna;

Consiliul judetean se alege prin:

 1. vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat;

Intre autoritatile administratiei publice constituite la nivel judetean si
centrale exista:

c. raporturi de colaborare


Dizolvarea de drept a consiliului judetean se hotaraste:

 1. de instanta de judecata;

Presedintele consiliului judetean este o autoritate:

 1. are atat atributii deliberative, cat si executive.

Hotararile consiliului judetean:

b. se semneaza de presedintele consiliului judetean sau vicepresedintele care condus sedinta si de secretar;

112. Hotararile Consiliului Judetean sunt:

b. acte administrative de autoritate publica


113. Hotararile Consiliului Judetean emise in calitate de autoritate publica sunt supuse controlului de legalitate la:

c. la instanta de contencios administrativ competenta


Prefectul este:

 1. reprezentantul Guvernului in fiecare judet si al municipiului Bucuresti;

Actul atacat de prefect in contenciosul administrativ este:

 1. suspendat de drept;

Prefectul are in prezent statut de:

 1. inalt functionar public;

117. Prefectul are dreptul sa atace la instanta de contencios administrativ o dispozitie de Primar

c. poate ataca pentru nelegalitate la instanta de contencios administrativ competenta


Oficiile prefecturale se infiinteaza prin ordin al prefectului,in baza avizului emis de:

 1. Ministerul Internelor si al Reformei Administrative.

Ordinele prefectului sunt acte administrative care pot avea:

 1. atat caracter normativ cat si caracter individual.

Ordinele prefectului care au caracter normativ se comunica de indata:

 1. Ministerul Internelor si al Reformei Administrative;

121. Ordinul Prefectului poate fi atacat pentru nelegalitate la

c. la instanta de contencios administrativ competenta


In cazul incalcarii interdictiei de a face parte dintr-un partid politic impusa prefectilor si subprefectilor, intervine una din urmatoarele consecinte:

a. destituirea din inalta functie pe care o ocupa;


Numirea si eliberarea din functie a prefectului se fac prin:

a. Hotarare de Guvern;


124. Hotararea Guvernului de numire in functie a unui Prefect este un act:

c. un act de drept administrativ


Hotararea Guvernului de numire in functie a unui Prefect poate fi atacata in instanta:

c. poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta


126. Hotararea Guvernului de numire in functie a unui Prefect se poate suspenda in ce priveste executarea ei, de catre cine:

c. se poate suspenda executarea Hotararii de Guvern de numirea unui Prefect, de instanta de contencios administrativ prin Hotarare Judecatoreasca


127. Care este instanta competenta sa dispuna suspendarea executarii unei Hotarari de Guvern de numire in functia publica de Prefect:

c. Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ

128. Guvernul poate revoca din functie un Prefect, daca da, care este actul de revocare:

c. Guvernul poate revoca din functia publica un Prefect printr-o Hotarare de Guvern


Intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta pate:

b. nu exista raporturi de subordonare, ci de colaborare


Prefectii si subprefectii in functie au fost numiti inalti functionari publici:

c. in urma unei hotarari de Guvern


131. Functia de Prefect poate fi ocupata de:

c. de un inalt functionar public, prin concurs


Controlul de tutela exercitat de Prefect vizeaza:

a. toate actele administrative care emana de la autoritatile autonome locale;


133. Controlul de tutela exercitat de Prefect este:

a. un control de legalitate


Prefectul, in sistemul constitutional actual:

 1. este inalt functionar public;

135. Colectivitatea locala reprezinta:

a. totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ teritoriala;


136. In ce lege a fost introdus principiul legalitatii:

a.   principiul legalitatii a fost introdus in legea administratiei publice nr. 69/1991 ca urmare a modificarii si completarii sale prin legea nr. 24/1996


137. Viceprimarul este ales in mod indirect cu votul majoritatii de catre:

 1. consiliul local;

138. Consiliul local ca autoritate publica emite:

 1. acte administrative

139. Actele administrative ale consiliului local pot fi:

a. Hotarari de consiliul local


140. Hotararile consiliului local pot fi atacate pentru nelegalitate, unde:

c. la instanta de contencios competenta


141. Atunci cand o Hotarare de consiliu local este nelegala , cine constata nelegalitatea acesteia:

c. Tribunalul, sectia de contencios administrativ


142. Atunci cand o Hotarare de Guvern este nelegala , cine constata nelegalitatea acesteia:

a. Curtea de Apel sectia contencios administrativ

Din ce este formata Curtea Constitutionala, conform Constitutiei Romaniei?

c.

din 9 judecatori numiti pentru o durata de 9 ani, fara posibilitate de prelungire sau reinnoire a mandatului de catre Presedintele Romaniei


49. Judecatorii Curtii Constitutionale pot fi trasi la raspundere, arestati sau trimisi in judecata penala ori contraventionala?

b.

pot fi trasi la raspundere pentru opiniile si voturile exprimate la adoptarea solutiilor, nu pot fi arestati sau trimisi in judecata penala ori contraventionala decat cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, al Senatului sau a Presedintelui Romaniei, dupa caz, si la cererea Procurorului General


50. Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate, conform dispozitiile Constitutionale?

b.

legile ca acte juridice ale Parlamentului, tratatele sau alte acorduri internationale, initiativele de revizuire a Constitutiei, regulamentele Parlamentului, ordonantele Guvernului, initiativele legislative populare


51. Asupra cui se exercita controlul prealabil ?

c.

controlul prealabil (a priori) se exercita asupra legilor votate de catre Parlament, dar inaintea promulgarii lor de catre Presedintele Romaniei


52. Ce autoritate verifica daca au fost respectate intocmai dispozitiile constitutionale si legale?

d.

Curtea Constitutionala este autoritatea care verifica daca dispozitiile constitutionale si legale au fost intocmai respectate


53. Cand se poate organiza referendumul ?

a.

la cererea Presedintelui Romaniei,dupa consultarea Parlamentului, in probleme de interes national, pentru demiterea Presedintelui Romaniei, pentru aprobarea revizuirii Constitutiei.


54. In ce moment se pronunta Curtea Constitutionala asupra constitutionalitatii legilor?

c.

Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.


55. Ce reprezinta exceptia de neconstitutionalitate?

b.

exceptia de neconstitutionalitate este un procedeu eficient de aparare a drepturilor si liberatilor publice,defensiv,in care astepti ca legea sa ti se aplice pentru a o ataca


56. Cand isi inceteaza dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale efectele juridice?

d.

dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei.57. Cand are loc procedura de constatare a existentei imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei?

b.

procedura in aceasta situatie este nuantata in functie de cauzele care determina interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si anume: vacanta functiei,suspendarea din functie,imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile


58. De catre cine poate fi formulata contestatia privind constitutionalitatea partidelor politice?

a.

contestatia privind constitutionalitatea partidelor politice poate fi formulata de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern


59. Cand se reinnoiesc membrii Curtii Constitutionale?

b.

Membrii Curtii Constitutionale, se reinnoiesc, la fiecare 3 ani cu cate o treime, procedeu ce permite imbinarea experientei si continuitatii cu noile tendinte.


60. Cand se reinnoiesc membrii Curtii Constitutionale ?

a.

Membrii Curtii Constitutionale, se reinnoiesc, la fiecare 3 ani cu cate o treime, procedeu ce permite imbinarea experientei si continuitatii cu noile tendinte.


61. Care control al legilor se realizeaza pe calea exceptiei de neconstitutionalitate?

b.

controlul posterior (a posteriori)


62. Cum se realizeaza sesizarea Curtii Constitutionale?

d.

sesizarea Curtii Constitutionale se face numai in scris si motivat


63. Care este termenul de verificare a constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei ?

a.

termenul de 10 zile


64. Ce priveste exceptia de neconstitutionalitate?

b.

exceptia de neconstitutionalitate priveste un proces sau un litigiu de natura civila, administrativa, penala, comerciala declansat, in care atacandu-se actul de aplicare concreta a legii, cel interesat cere sa se constate ca dispozitia legala pe care se intemeiaza actul de aplicare este neconstitutionala si, ca atare, trebuie inlaturata.


65. Ce se intampla cu judecarea cauzei in perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate?

b.

pe perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspenda


66. Unde are loc dezbaterea asupra constitutionalitatii tratatului sau a acordului international si pe baza cui?

c.

dezbaterea asupra constitutionalitatii tratatului sau a acordului international are loc in plenul Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii, a documentelor si a punctelor de vedere primite, atat asupra prevederilor mentionate in sesizare, cat si asupra celor de care, in mod necesar si evident, acestea nu pot fi disociate.


67. Cine poate desemna judecatorul-raportor ?

a.

Presedintele Curtii Constitutionale,primind cererea,va desemna judecatorul-raportor
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright