Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
„modele declaratii pe propria raspundere”„modele declaratii pe propria raspundere”


„MODELE DECLARATII PE PROPRIA RASPUNDERE”DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI

DE INREGISTRARE SI AUTORIZARE
Subsemnatul:..(Nume, prenume) posesor al BI/CI seria..nr..CNP..eliberat de..cu domiciliul stabil in.

solicitant al fermei de semi - subzistenta


o declar pe propria raspundere ca in vederea accesarii Masurii 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, ma angajez sa ma inregistrez si autorizez in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, pana la data semnarii Deciziei de Finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.


o De asemenea, declar ca nu administrez si nu voi administra  societati comerciale/agricole cu acelasi obiect de activitate, constituite si inregistrate conform legislatiei nationale in vigoare.Data.                             Semnatura..


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI

PRIVIND FORMAREA PROFESIONALA


Subsemnatul:..(Nume, prenume) posesor al BI/CI seria..nr.CNP..eliberat de..cu domiciliul stabil in.

solicitant al fermei de semi - subzistenta


declar pe propria raspundere ca, in vederea accesarii Masurii 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, ma angajez sa urmez, in primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in unul din domeniile (se bifeaza optiunea):

Managementul exploatatiei agricole

Contabilitatea fermei

Protectia mediului

Agricultura ecologicaData.                             Semnatura..
Stampila, dupa caz


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI

PRIVIND REALIZAREA ACTIVITATILOR DIN PLANUL DE AFACERISubsemnatul:..(Nume, prenume) posesor al BI/CI seria..nr.CNP..eliberat de..cu domiciliul stabil in.

solicitant al fermei de semi- subzistenta

declar pe propria raspundere ca in vederea accesarii Masurii 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, ma angajez ca toate activitatile prevazute in Planul de afaceri sa fie realizate cu respectarea legislatiei nationale in vigoare si dupa caz, sa obtin Autorizatia de functionare in acord cu aceasta, pana la prima verificare a conformitatii cu Planul de afaceri. De asemenea, ma angajez ca investitiile propuse in Planul de afaceri le voi realiza (finaliza) pana la prima verificare a conformitatii cu Planul de afaceri.


Data.                             Semnatura..


Stampila, dupa caz


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI

PRIVIND EXPLOATATIA AGRICOLASubsemnatul:..(Nume, prenume) posesor al BI/CI seria..nr.CNP..     eliberat de..cu domiciliul stabil in

solicitant al fermei de semi-subzistentadeclar pe propria raspundere ca pentru exploatatia agricola al carui membru sunt, identificata prin toate documentele justificative anexate, nu s-a mai depus solicitare care a fost eligibila si selectata pentru ajutor financiar nerambursabil in cadrul Masurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”, prin cererea mea sau a altui membru al familiei.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca aceasta exploatatie nu are in componenta (proprietate/folosinta) alte terenuri, animale, pasari, familii de albine etc, in afara celor declarate in Cererea de finantare, Planul de afaceri si documentele justificative anexate.
Data.                                                Semnatura..


Stampila, dupa caz

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright