Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
Raporturi juridice de drept administrativRaporturi juridice de drept administrativ


Cea mai des intalnita categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:
-raportul de subordonare a particularilor fata de adm. publica
Competenta organelor administratiei publice este acel element definitoriu care le da dreptul sa actioneze:
-in regim de drept administrativ pe baza si in executarea legii
Competenta organelor administratiei publice este un ansamblu de atributii publice:
-conferite acestor de lege pentru a actiona pe baza si executarea legii, efectuand acte administrative, operatii administrative si /sau simple operatii material

Capacitatea de drept administrativ reprezinta:
-un atribut al competentei, constand in prerogativa, dreptul pe care il au subiectele de drept ( org. adm. pub.)de a participa la raporturile de drept administrativ.

Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de:
- majoritatea membrilor sai

Consiliile locale si judetene sunt acele autoritati:
- reprezentative ale adm. publice locale cu caracter eligibil colegial si deliberativ, avand o competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale in care au fost alese si rezolvand, in conditiile legii, treburile publice ale colectivitatilor pe care le reprezinta.

Consiliile locale si primarii sunt au, intre altele, si urmatoarele caracteristici si sunt:
-autoritatii ale adm. publice
-autoritati locale
-organe cu competenta generala
-organe alese
-organe colegiale
-organe deliberative
-organe reprezentative

Consiliul judetean este o autoritate:
-a administratiei publice locale constituita la nivel judeteanConsiliile locale si consiliile judetene se aleg astfel:
-prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat pentru un mandat de 4 ani

Consiliul local isi desfasoara activitatea in cadrul unor sedinte:

-ordinare, lunare la convocarea primarului
-extraordinare la cererea primarului sau a cel putin 1/3 din nr. consilierilor

Consiliul local poate fi dizolvat in una din urmatoarele situatii:
-daca a adoptat intrun interval de cel mult 6 luni , 3 hotarari care au fost anulate irevocabil de instanta de contegcios administrativ
-in cazul in care nu se intruneste timp de 3 luni consecutiv sau nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive, precum si in cazul in care nr. consilierilor se reduce sub +1 si nu se poate completa prin supleanti

Consiliul judetean isi desfasoara activitatea in una dintre urmatoarele forme:
- sedinte ordinare
sedinte extraordinare

Categoria inaltilor functionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii:
-de conducere
-de executie

Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice:
-secretar al unei localitati
-director general si director executiv adjunt ai serviciilor publice
-sef de serviciu si sef de birou

Calitatea de functionar public este compatibila cu una din urmatoarele calitati:pag. 250 296-297
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright