Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
Reguli generale ale executiei cheltuielilorReguli generale ale executiei cheltuielilor


REGULI GENERALE ALE EXECUTIEI CHELTUIELILOR

1. Reguli generale ale executiei cheltuielilor statului

La baza executiei bugetare trebuie sa se aseze principiul separarii ordonatorilor de contabilii publici.

Ordonatorii sunt cei care impun executarea incasarilor si a platilor, care constata dreptul organismului public, lichideaza debite, angajeaza si lichideaza cheltuielile.

Contabilii publici sunt insarcinati cu organizarea evidentei contabile a tuturor incasarilor; efectuarea cheltuielilor in baza unui ordin emis de ordonator, in baza documentelor prezentate de creditori sau din proprie imitiativa; conservarea si pastrarea bazeri materiale, a fondurilor si valorilor; pastrarea documentelor justificative si a celor contabile.

Toate cheltuielile statului trebuie supuse procedurii de executie care cuprinde patru faze traditionale: angajamentul, lichidarea, ordonantarea si plata.

Acest principiu cunoaste insa si doua exceptii:

o cheltuiala poate avea loc chiar si fara o ordonatare prealabila; exista cheltuieli stabilite de Ministerul de Finante care pot fi efectuate fara a fi ordonantate sau pentru care ordonantarea lor se face ulterior.

regimul avansurilor: pentru cheltuielile efectuate fara o ordonantare prealabila contabilul are puteri mult mai mari decat prin procedura ordinara, in timp ce i regimul avansurilor ordonatorul poate face presiuni asupra contabilului pentru a-i pune la dispozitie anumite fonduri.2. Reguli generale ale executiei cheltuielilor institutiilor publice

Potrivit legislatiei in vigoare, institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a    cheltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privand parcugerea celor patru faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, precum si sa organizeze, sa conduca evidenta si sa raporteze angajamentele bugetare si legale.

Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii ite atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitataea de contabil.

Ordonatorii de credite sunt autorizati sa angajeze, sa l ichideze si sa ordonanteze cheltieli pe parcursul exercitiului bugetar, in limita credite lor bugetare aprobate, iar plata cheltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care poarta denumirea de contabil.

Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate.


Angajarea cheltuielilor institutiilor publice

Sumele aprobate prin buget la partea de cheltuieli, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.

Pentru actiunile multianuale, se inscriu distinct in buget creditele de angajament si creditele bugetare, iar ordonatorii de credite incheie angajamente legale in limita creditelor de angajament aprobate in buget pentru exercitiul bugetar respectiv.

Angajarea oricarei cheltuieli imbraca doua forme:

a)      Angajamentul legal – care reprezinta orice act juridic din care rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice; el trebuie sa se prezintesub forma scrisa si sa fie semnat de ordonatorul de credite.


El poate sa imbrace forma unui contract de achizitie publica, a unei comenzi, a unei conventii a unui contract de munca, a unor acte de control sau a unui acord de imprumut.

Ordonatorii de credite trebuie sa se asigura ca orice cheltuiala angajata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, a unui management financiar sanatos, in special al economiei si eficientei cheltuielilor.

Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, proiectul de angajament legal prezentandu-se spre avizare departamentului respectiv.

Angajamentul legal semnat de ordonatorul de credite se transmite compsntimentului de contabilitate pentru inregistrarea in evidenta cheltuielilor angajate.

b)      Angajamentul bugetar este orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii afecteaza fondurile publice unor anumite destinatii, in limita creditelor bugetare angajate.

Valoarea angajamentelor legale nu poate depasi valoarea angajamentelor bugetare si a creditelor          bugetare aprobate, cu exceptia angajamentelor legale aferente actiunilor multianuale, care nu pot depasi creditele de angajament aprobate in buget.

Angajamentele bugetare pot fi:

angajament bugetar individual, specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze;

angajament bugetar global, este aferent unui angajament legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de functionare de natura administrativa: cheltuieli de deplasare, de protocol, de intretinere, cu chiriile, cu abonamentele la reviste.

Dupa avizarea angajamentului bugetar individual sau global pentru controlul financiar preventiv, acesta se semneaza de catre ordonatorul de credite si se si se transmite compartimentului de contabilitate pentru inregistrarea in evidenta cheltuielilor angajate.

Lichidarea cheltuielilor

Este faza din procesul executiei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate pe baza documentelor justificative.

Verificarea consta in analiza documentelor justificative din care sa rezulte pretentia creditorului si realitatea serviciului efectuat - bunurile au fost livrate, lucrarile executate si serviciile au fost prestate. Documentul care sa ateste aceste lucruri este factura fiscala, prin acordarea semnaturii si a mentiunii “bun de plata” pe aceasta, persoana imputernicita de ordonatorul de credite sa efectueze lichidarea cheltuielilor, confirma pe propria raspundere ca serviciul a fost efectuat corespunzator de catre furnizor si ca toate pozitiile din factura au fost verificate.

Ordonantarea cheltuielilor

Este faza in care se confirma ca livrarile de bunuri au fost efectuate sau ca alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata.

Persoana desemnata de catre ordonatorul de credite confirma ca exista o obligatie certa si o suma datorata, exigibila la o anumita data, iar ordonatorul de credite poate emite ordonantarea de plata pentru efectuarea platii.

Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar-contabil sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuierlilor.

Ordonantarea de plata este datata si semnata de ordonatorul de credite, este insotita de documente justificative in original si poarta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care sa confirme corectitudinea sumelor de plata, livrarea si receptionarea bunurilor, executarea lucrarilor, prestarea serviciilor, inregistrarea bunurilor in gestiunea institutiei si in contabilitatea acesteia.

Inainte de a fi prezentata spre semnare ordonatorului de credit, ordonantarea de plata se prezinta spre viza persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv.

Primele trei faze ale procesului executiei bugetare a cheltuielilor se realizaza in cadrul instituitiei publice, raspunderea pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea acestora revenindu-i ordonatorului de credite bugetare.

Plata cheltuielilor

Plata cheltuielilor este faza finala a executiei bugetare, prin care institutia publica este eliberata de obligatiile sale fata de tertii creditori.

Plata se efectueaza de catre persoanele autorizate- contabilii publici, in limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate, prin unitatile de trezorerie si contabilitate publica la care isi au conturile deschise, cu exceptia platilor in valuta care se efectueaza prin banci.

Instrumentele de plata utilizate de catre institutiile publice - cecul de numerar si ordinul de plata pentru trezoreria statului se semneaza de catre doua persoane autorizate in acest sens.

Deschiderea conturilor de cheltuieli si de disponibilitati de catre institutiile publicese efectueaza potrivit normelor privand organizarea si functionarea trezoreriilor statului.

Dreptul de administrare si de dispozitie asupra acestor conturi deschise la unitatile de trezorerie si la banci, se va exercita in mod exclusiv de catre institutiile publice, prin persoane special imputernicite in acest sens, dupa comunicarea catre trezorerie sau banca a imputernicirilor, a specimenelor cu semnaturi ale persoanelor abilitate, a limitelor fiecareia precum si a amprentei stampilei.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright