Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Management


Qdidactic » bani & cariera » management
MANAGEMENTULLOR - avantajul managementului prinMANAGEMENTULLOR - avantajul managementului prin


Anul II AP


Avantajul managementului prin proiecte:

-cresterea eficientei activitatii de ansamblu prin orientarea spre rezultate

Analiza riscurilor se refera la:

-factorii externi proiectului care au un impact semnificativ asupra rezultatelor acestuia

Alegerea echipei de proiectare se face:

-functie de aptitudinile si atitudinile necesare si cele pe care le au membrii echipei

4. Actualizarea planului sau a bugetului proiectului se face:

-daca apar probabilitati mai bune de terminare a proiectului, daca apar modificari acceptate si daca apar depasiri importante de timp si bani si sunt acceptate

5. Asistenta tehnica asigurata clientului trebuie:

-sa asigure rezolvarea tuturor problemelor ce apar si sa asigurati clientul de buna functionare a proiectului si de obtinerea rezultatelor preconizateCa manager de proiect trebuie:

-sa va asigurati ca este inteles clar motivul pentru care se realizeaza proiectul si care va fi rezultatul sau

7.Ca manager de proiect trebuie:

-sa planificati proiectul, sa stiti cat va dura si cat va costa

8.Ca manager de proiect trebuie:

-sa gestionati proiectul, sa va asigurati ca pe masura ce inainteaza proiectul atinge obiectivele in timpul si cu costurile specificate

9.Clientul proiectului se implica:

-in determinarea motivului pentru care se face proiectul si in rezultatul acestuia

10.Clientul proiectului ofera:

-accesul la resursele proiectului: oameni si bani

11.Ciclul de viata al unui proiect presupune:

-parcurgerea mai multor stadii pentru proiectarea, realizarea si implementarea proiectului

12.Ce sunt jaloanele sic and se utilizeaza?

-sunt punctele dintr-un proiect care identifica un stadium important si sunt utilizate la proiectele de durata , mai mari de 1 luna

13.Care este pozitia managerului in cadrul echipei:

-este membru al echipei si executa misiuni in cadrul proiectului

14.Costul proiectului cuprinde:

-costuri ale activitatilor de proiectare si costuri associate

15.Clientul proiectului, de obicei, solicita echipei de proiect:

-realizarea proiectului mai repede si mai ieftin

16.Climatul proiectului poate sa solicite:

-eliminarea rezervei de timp si cost pentru situatii neprevazute

17.Cunosterea riscului proiectului da posibilitatea managerului de proiect sa:

-actioneze la timp pentru a stopa aparitia lor si impactul bugetar asupra proiectului

Dimensiunile unui proiect sunt:

-anvergura, calitatea, timpul, costul si riscul

19.Dupa insusirea planului proiectului de catre client, daca apar probleme neprevazute, managerul de proiect trebuie:

-sa gestioneze correct executia proiectului sis a anunte imediat clientul

20.Diagramele sau graficele Gantt consta:

-reprezentarea grafica a activitatilor proiectului prin bare de-a lungul axei timpului.

21. Determinarea drumului critic al proiectului se face:

-pornindu-se de la activitatile critice

22. Din testare trebuie sa rezulte:

-ca rezultatele satisfac cerintele de testare stabilite cu clientul si ca fiecare rezultat este de calitate si functioneaza la parametrii stabiliti in proiect

Executia si rezultatele unui proiect inseamna:

-indeplinirea lucrarilor pentru terminarea proiectului la data, in costul planificat si cu rezultatul dorit

24.Estimarea duratei fiecarei misiuni reprezinta:

-o apreciere a timpului de executie a unei misiuni in conditii normale

25. Evaluarea rezultatelor proiectului se face:

-de un evaluator autorizat si se consemneaza in raportul de evaluare


Factorii intern ice pot actiona asupra realizarii proiectului:

-evaluarea eronata a resurselor si planificarea defectuoasa a activitatilor din cadrul proiectului

27.Factorii extern ice pot actiona asupra realizarii proiectului:

-influenta economica externa si contextual international

In cadrul analizei proiectelor se analizeaza prioritizarea propunerilor de proiect, care se face in functie de:

-obiectivele, eficienta si resursele proiectului

29.In cadrul analizei proiectelor se realizeaza consultarea determinarilor de interese, urmarindu-se:

-aflarea opiniilor privind problemele abordate de proiect si solutiile adoptate

30.In ce consta divizarea proiectului general:

-consta in divizarea proiectului in misiuni componente pana se obtine o lista de actiuni ce trebuie efectuate pentru realizarea proiectului

31.In caz de intarziere managerul de proiect trebuie sa:

- intreprinda actiuni pentru a accelera ritmul si si in caz extrem sa recurga la rezerva de timp pentru situatii neprevazute

32. Inainte de a se incepe executia proiectului se face o ultima discutie cu clientul pentru:

-a confirma definirea proiectului, ca stie si accepta costul si durata proiectului si ca exista acces la resursele necesare.

33. In cazul unor intarzieri in executia proiectului managerul trebuie:

-sa impulsioneze echipa, sa utilizeze rezerva de timp sau sa ceara suplimentarea resurselor

34.In actiunea de monitorizare a proiectului managerul trebuie:

-sa raspunda flexibil problemelor si sa foloseasca echipa pentru a obtine solutii la problemele respective

35. Informarea clientului se face:

-in permanenta si cu toate problemele ce apar in executarea proiectului

Lungimile drumului critic reprezinta:

-durata minima de realizare a unui proiect

37. La terminarea proiectului resursele implicate sa fie eliberate, ceea ce inseamna:

-oamenii din echipa de proiectare sa fie eliberati sis a se stabileasca sumele necheltuite din buget pentru a fi restituite clientului

Managementul proiectelor consta in:

-planificarea, coordonarea, conducerea si controlul proiectului pe durata ciclului de viata al acestuia, astfel incat sa se realizeze obiectivele proiectului la termen.

39.Managementul de proiect este:

-o metoda stiintifica de gestionare a proiectelor

40.Managerul proiectului trebuie sa:

-asigure conducerea, motivarea si directionarea echipei

41.Managerul de proiect trebuie sa asigure:

-un echilibru intre timp, cost (buget) si calitate

42.Mangerul de proiect trebuie sa realizeze:

-specificatiile proiectului, sa respecte termenul de executie in conditiile minimizarii costului

43.Modelul CPM - drumul critic consta:

-reprezentarea inr-un graphic a activitatilor proiectului prin axe si noduri

44.Modelul PERT consta in:

-drumul critic se determina pe baza duratei medii, activitatile neavand durate certe

45. Managementul schimbarilor reprezinta:

-un process organizat in care modificarile sa fie efectuate numai daca s-a convenit cu clientul

46. Managementul schimbarilor implica:

-ca aria schimbarii sa nu se realizeze fara a folosi proiectul de control al schimbarilor

47. Managementul schimbarilor implica:

-ca managerul sa evalueze fiecare modificare in termenii impactului asupra proiectelor privind timpul, bugetul si nivelul riscurilor

48. Modificarile din proiect trebuie:

-tinute sub control de catre manager, prezentate clientului si consemnate in jurnalul riscurilor

Obiectivele proiectelor se pot dimensiuona sub forma:

-obiectivelor cantitative si calitative, pe termen lung sau scurt

50.Ordonarea misiunilor unui proiect se face:

-in ordinea firesca (corecta) pentru a putea fi abordate de echipa de proiectare

51.Optimizarea programarii activitatilor proiectelor presupuse

-reducerea duratei de realizare a intregului proiect cu costuri minime

Proiectele potentiale pot veni din diverse surse:

-de la finantatorul proiectului, de la experti sau de la organelle administratiei centrale sau locale

53.Pentru concretizarea unei propuneri de finantare a unui proiect se realizeaza in prealabil:

-un studiu de fezabilitate si se face analiza riscurilor

54.Planul proiectului reprezinta:

-o lista de misiuni in ordinea fireasca ce trebuie indeplinite, durata fiecaruia si persoanele responsabile pentru executie

55.Planul proiectului are multiple utilizari:

-permite repartizarea lucrarilor persoanelor din proiect si cunoasterea duratei si costului proiectului

56.Pentru situatii neprevazute Mangerul de proiect poate sa:

-sa-si constituie o rezerva de timp si bani pentru acoperirea riscurilor ce pot aparea

57.Programarea cantitatilor unui proiect consta in:

-reprezentarea grafica a activitatilor in succesiunea lor cu evidentierea interconditionarilor, a consumurilor de resurse, a drumului critic si eventual a graficelor de timp

58.Programarea activitatilor unui proiect consta in:

-stabilirea succesiunii activitatilor, alocarea resurselor si stabilirea costurilor fiecarei activitati

59.Pentru masurarea si gestionarea progresului unui proiect, managerul trebuie sa:

-ca proiectul inainteaza cu viteza adecvata si ca ritmul de munca corespunde celui planificat si cerut

60. Pentru rezolvarea problemelor ce apar in executie, managerul trebuie:

- sa identifice problema, sa actioneze sis a stabileasca responsabilitatea si data de rezolvare

61.Pentru a se asigura eficienta managementului riscurilor managerul de proiect trebuie sa:

-sa conceapa o strategie pentru riscurile esentiale si sa stabileasca responsabilitati si termeni de implementare a strategiei

62. Problemele ce apar in executia proiectului sunt consemnate in:

-jurnal de probleme

63.Pentru fiecare problema inscrisa in jurnalul de probleme managerul trebuie:

- sa vada impactul asupra proiectului, persoana care o rezolva si termenul de rezolvare

64. Pentru fiecare risc consumat in jurnalul de riscuri managerul trebuie sa stabileasca:

-continutul si probabilitatea lui, impactul asupra proiectului,responsabilul pentru managementul riscului si actul intreprins pentru rezolvarea lui

65. Pentru implementarea proiectului se are in vedere:

-clientul trebuie sa fie pregatit si instruit pentru implementarea si exploatarea proiectului

Rolul managerului in executia proiectului, consta in:

-sa gestioneze progresul proiectului sis a se asigure ca proiectul inainteaza comform planului

67. Rolul managerului in executia proiectului consta in:

-sa rezolve problemele ce apar sis a anticipeze lucrurile ce pot intervene in calea progresului

68. Riscurile existente se consemneaza in:

-jurnalul riscurilor

Selectia proiectelor se face:

-pe criterii financiare formulate sub forma unor obiective

70.Studiu de fezabilitate cuprinde:

-aspecte tehnice, organizatorice, de forta de munca, de resurse umane

71. Saptamanal, se intocmeste de catre manager un raport simplu de progres care se prezinta clientului si in care sunt prevazute:

-stadiul general al proiectului, daca este in intarziere sau nu, realizarile din saptamana trecutasi schimbarile ce se intrevad im saptamana viitoare

72. Schimbarile trebuie sa fie insotite de urmatoarele informatii

-continutul schimbarilor si impactul lor asupra proiectului,actiuni propuse pentru rezolvare si acceptarea clientului pentru efectuarea

Trecerea in revista a planului dupa intocmirea lui cuprinde:

-daca planul raspunde obiectului initial si daca sunt cuprinse in planul initial toate resursele necesare

74. Testarea rezultatelor trebuie sa arate:

-ca rezultatele sunt functionale si satisfac clientului

Un proiect se defineste astfel:

-un ansamblu de activitati derulate intr-o perioada determinate, cu obiective precise si care necesita investitii de resurse.

76.Unul din stadiile commune ciclului de viata a proiectului este:

-realizarea proiectului si obtinerea de rezultate conform planului

77.Utilizarea managementului proiectelor prezinta si anumite limite:

-aparitia unor dificultati in organizarea si cresterea costurilor unor activitati
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright