Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Transporturi


Qdidactic » bani & cariera » transporturi
Derularea operatiunilor de import - export - pregatirea marfiiDerularea operatiunilor de import - export - pregatirea marfiinReprezinta ansamblul activitatilor prin intermediul carora are loc livrarea marfii de la vanzator la cumparator si efectuarea platii de catre cumparator in beneficiul vanzatorului.

nIn ceea ce priveste livrarea internationala a marfurilor, principalele activitati sunt:

Pregatirea marfii pentru export

Facturarea la extern

Expeditia si transportul international

Asigurarea marfurilor

Vamuirea

nIn ceea ce priveste plata internationala, principala problema este stabilirea mijloacelor si tehnicilior de plata.

Pregatirea marfii pentru export

nIn cadrul obligatiei de livrare prevazute in contractul extern, vanzatorul trebuie sa asigure livrarea fizica a marfurilor care fac obiectul tranzactiei, sa respecte cantitatea si calitatea stipulate in contract si sa respecte termenul si conditia de livrare.Pregatirea marfii pentru export

nDovada cantitatii livrate se face, in general, prin documentul de transport (conosament, scrisoare de trasura tip CMR, scrisoare de trasura tip CIM, fracht aerian).

nTermenul la care s-a livrat marfa este cel din documentul care marcheaza momentul inceperii transportului international.

nIn ceea ce priveste calitatea, de regula se solicita un certificat de calitate (document eliberat de catre producator, ce poate fi atestat de un organism de control al calitatii).

Pregatirea marfii pentru export

nReferitor la ambalaj, acesta asigura protectia marfii si reprezinta totodata un suport promotional.

nAmbalarea trebuie sa aiba in vedere:

Valoarea marfurilor

Mijlocul de transport folosit

Operatiunile de incarcare - descarcare

Durata transportului si a stationarilor

Clima zonei de tranzit

nAmbalarea marfurilor cade in sarcina producatorului, acesta fiind raspunzator conform uzantelor internationale de toate urmarile lipsei sau starii defectuoase a ambalajului, fiind obligat sa acopere eventualele prejudicii ale transportatorilor si ale tertilor

Pregatirea marfii pentru export

nMarcarea priveste atat marfurile, cat si ambalajele si se disting doua tipuri de marcare:

cea necesara pentru a individualiza o expeditie

cea impusa de reglementarile tarii importatoare

nElemente uzuale: date de identificare ale expeditorului si destinatarului, modul de manipulare, greutate, statia de exeditie si cea de destinatie, etc.

nLista de colisaj (packing list) - document care sintetizeaza aspectele generale privind lotul de marfa, cuprinzand numarul coletelor, denumirea reperelor de marfa, cu specificarea cantitatilor, dar fara indicarea valorii.

nLicenta de export (putin utilizata in prezent) este documentul prin care statul caruia ii apartine exportatorul autorizeaza efectuarea operatiunii.

Pregatirea marfii pentru export

nCertificatul de origine - este un document emis de un organism specializat din tara exportatorului (de regula, Camera de Comert), care confirma natura, cantitatea, valoarea marfurilor livrate si locul lor de fabricatie si include o declaratie precizand tara de origine a bunurilor.  

nFunctiile sale:

permite obtinerea unor facilitati vamale de catre importator (daca exista acorduri ce prevad taxe preferentiale)

asigura respectarea masurilor de politica comerciala din tara importatoare (licentiere, contingentare)

asigura respectarea unor drepturi de proprietate intelectuala (de exemplu, denumirea de origine) Facturarea la extern

nFactura externa (export invoice) este un inscris intocmit de exportator prin care se arata conditiile in care are loc vanzarea.

nFunctiile facturii:

arata faptul ca marfa a fost vanduta

mijloceste transferul de proprietate de la vanzator la cumparator

serveste la incasarea contravalorii marfii

serveste la efectuarea formalitatilor vamale

Facturi cu functii specifice

nFactura proforma - este un document solicitat de importator pentru a-i servi la realizarea unor formalitati prealabile importului.

nFactura consulara - este autentificata de consulatul tarii importatorului din tara exportatorului si confirma originea marfii, precum si faptul ca valoarea din factura reprezinta valoarea reala a marfii (se foloseste pentru simplificarea formalitatilor vamale in tara de import).

nFactura vamala este un document cerut la import in anumite tari pentru a determina sructura pretului contractual pe piata tarii de origine si serveste ca element de referinta pentru calculul taxelor vamale de import.

Expeditia si transportul international

nExpeditorul international este o persoana fizica sau juridica, care, in baza unui contract de mandat incheiat cu exportatorul (sau importatorul), se obliga sa preia marfurile incredintate de acesta si sa efectueze ansamblul operatiunilor necesare pentru ca ele sa ajunga la destinatar.

nSpre deosebire de acesta, transportatorul realizeaza efectiv deplasarea marfurilor in spatiu.

Serviciile prestate de casele de expeditie internationala

nAlegerea mijloacelor de transport si a celor mai convenabile rute;

nAngajarea mijloacelor de transport necesare;

nIncheierea contractelor de transport;

nPlata cheltuielilor legate de deplasarea marfurilor, verificarea si decontarea acestora;

nRealizarea formalitatilor de asigurare;

nEfectuarea formalitatilor vamale si de tranzit;

nRealizarea traficului de grupaj;  


Formalitati si documente de expeditie


nCererea de tonaj - in conditiile de livrare CFR si CIF, exportatorul transmite acest document firmei de expeditie internationala, pentru inchirierea sau retinerea de spatiu pe vas; acesta cuprinde: denumirea marfii, cantitatea, ambalajul, portul de destinatie, porturile de tranzit, conditia de livrare, etc.

nCa raspuns, expeditorul remite transportatorului avizul de navlosire, care contine date referitoare la navlositor, armator, numele navei, anul constructiei, capacitate, pavilion, navlu, etc

nIn vederea intocmirii conosamentului conform contractului, se transmite expeditorului formularul numit nota comanda conosament

nIn cazul livrarilor CIF, firma remite expeditorului si cererea de asigurare, care serveste la incheierea contractului de asigurare cu o firma specializata


Transportul maritim

nNavlosirea - operatiunea de prospectare a pietei navlurilor, de contactare a potentialilor armatori si de negociere a ofertelor de tonaj;

nInchirierea de spatiu pe o nava in vederea efectuarii transportului international de marfuri se realizeaza in baza unui contract de navlosire (charter party);

nNavele sunt de doua tipuri:

- de linie (descriu curse regulate intre anumite porturi)

- tramp (itinerariul lor este stabilit in cadrul fiecarui contract)


Transportul maritim

nPentru navele de linie, rolul contractului de navlosire este jucat de conosament.

nPentru navele tramp, pe langa conosament este necesar si un contract de navlosire, care imbraca una din formele:

Contract pe calatorie (voyage charter) - presupune transportul unei cantitati de marfa, cu o nava armata si echipata de catre proprietar, in schimbul unui navlu

Contract pe timp (time charter) - se inchiriaza nava si serviciile echipajului pe o perioada determinata de timp, contra platii unei chirii (hire)

Contract pe nava goala (bareboat charter) - navlositorul obtine din partea armatorului,pe o perioada de timp, posesia si controlul complet al navei inchiriate, in schimbul unei chirii

Timpi specifici si penalitati de intarziere


nStalii - perioada de timp contractuala pe care navlositorul o are la dispozitie pentru incarcare - descarcare intr-un anumit port;

nContrastalii - timpul folosit pentru incarcare - descarcare si care depaseste perioada de stalii;

nDespatch - prima pe care o primeste navlositorul in cazul incarcarii / descarcarii intr-un timp mai scurt decat perioada de stalii

nPerioadele de stalii, contrastalii si despatch se inscriu intr-un document numit time - sheet, sau in lipsa acestuia, intr-un alt document constatator numit statement of facts


Documente de transport


nSunt inscrisuri prin care vanzatorul face dovada imbarcarii sau preluarii spre incarcare a marfii.

nEle prezinta urmatoarele caracteristici comune:

Reprezinta materializarea contractului de transport

Atesta primirea marfii la transport

Dovedesc expedierea marfurilor

Tipuri de documente de transport:

Pt transportul maritim :conosament (bill of lading)

Pt transportul aerian: fracht aerian (airway bill)

Pt transportul feroviar: scrisoare de trasura tip CIM (railway bill)

Pt transportul rutier: scrisoare de trasura tip CMR (way bill)


Conosamentul (Bill of Lading)

nFunctiile sale:

Este o adeverinta semnata de armator (sau de un imputernicit al sau), care certifica faptul ca s-a preluat spre transport o anumita cantitate de marfa, pentru o anumita destinatie

Un titlu de proprietate asupra marfii

O dovada a existentei si continutului contractului de transportTipuri de conosamente

nDupa modul de transmitere a dreptului de proprietate:

Conosament nominativ (comandantul navei elibereaza marfa in portul de destinatie numai persoanei desemnate, iar transferul proprietatii asupra marfii nu se poate face decat prin cesiune de creanta)

Conosament la ordin (comandantul navei elibereaza marfa persoanei numite, sau, la ordinul acesteia, unei alte persoane desemnate prin andosarea conosamentului)

Conosament la purtator (nu este mentionat numele proprietarului, orice persoana care detine conosamentul poate intra in posesia marfii


Tipuri de conosamente

nDupa modul de incarcare a marfii:

conosament primit pentru incarcare (este emis in conditiile aglomerarii portuare , cand marfa este depozitata in port in vederea imbarcarii

in momentul imbarcarii se transforma intr-un conosament incarcat la bord

nDupa mentiuni:

Conosament curat (Clean B/L) - comandantul navei recunoaste primirea marfii spre transport in stare si conditie aparent bune

Conosament cu rezerve - contine anumite mentiuni restrictive privind buna stare aparenta a marfii sau ambalajului

nDupa modul de plata:

conosament platit la incarcare (freight prepaid)

conosament platit la descarcare (fright payable at destination)
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright