Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Biologie


Qdidactic » didactica & scoala » biologie
Repere de proiectare a testelor de evaluare initiala la disciplina biologieRepere de proiectare a testelor de evaluare initiala la disciplina biologieEvaluarea predictiva este necesara pentru a stabili:

La ce nivel se afla cunostintele elevului pana in acel moment

Ce atitudine are, la inceput, copilul fata de ideea de a invata

Care este directia pe care ar trebui sa o urmeze pregatirea elevului

Cum putem remedia o stare de fapt, aplicand un program de recuperare a notiunilor fundamentale necesare invatarii urmatoare

In acest sens, la inceputul anului scolar, este necesar sa se parcurga urmatorii pasi:

Elaborarea unui plan de recapitulare (pana la data de 23.09.2011)

Realizarea  matricei de specificatie

Elaborarea testelor de evaluare initiala administrarea, corectarea si centralizarea rezultatelor pe clase (pana la data de 15. 10.2011)

Alcatuirea planului remedial


1.Elaborarea unui plan de recapitulare


Plan de recapitulare la disciplina . . . . . ., clasa . . . . .

Competente generale evaluate

Competente specifice din anul precedent/ ciclul gimnazial evaluate

Unitati de invatare/concepte-cheie/continuturi/teme

Competente specifice din anul in curs pentru care se realizeaza evaluarea predictiva

Data/perioada  La sfarsitul anului scolar vor fi evaluate sumativ doar competentele anului scolar in curs.


2. Realizarea  matricei de specificatie


Matricea de specificatie este un instrument care ne ajuta sa corelam elementele de continut cu acele competente ce corespund unor niveluri taxonomice. Este, de fapt, un tabel cu doua intrari in care proiectam si organizam itemii intr-un test docimologic (=test de cunostinte). De asemenea, prin aceasta matrice stabilim numarul de itemi si punctajul corespunzator acestora si tinem seama de ierarhizarea nivelurilor taxonomice. Nivelurile taxonomice se refera la procesele gandirii la care un elev s-ar putea situa. Astfel, unii elevi sunt capabili sa realizeze doar procese considerate de nivel inferior de tip recunoastere a unei plante, identificare a unei parti a corpului, denumire a unei functii a organismului. Alti elevi sunt capabili de procese pe care le consideram de nivel superior, de exemplu aplicarea cunostintelor intr-un context nou, transferul unor date, analiza si sinteza cunostintelor. De aceea, un test trebuie sa contina itemi care sa se adreseze tuturor nivelurilor. Exemplu: daca testul contine 10 itemi, putem atribui cate 2-3 itemi nivelurilor cognitive inferioare si cate 1 item nivelurilor cognitive superioare. Ponderea fiecarui tip de item se poate exprima procentual. Intr-o matrice, acestia sunt organizati dinspre simplu spre complex.


ACHIZITIA INFORMATIEI (receptarea, achizitia, perceptia):

Sunt evaluate achizitii de nivel elementar:

Date particulare: notiuni, termeni, denumiri, fapte, date, simboluri

Moduri de tratare a datelor particulare (fara explicatii): clasificari, criterii, metode

Date universale: principii, legi, teorii

Verbe care pot fi folosite in alcatuirea itemilor:  definiti, enumerati, numiti, recunoasteti, identificati, notati


INTELEGEREA ( raspuns, interpretare)

Sunt evaluate procese de tipul:

Transpunere (traducere, reformulare): continutul este pastrat, dar forma este schimbata

Interpretare (rezumare): generarea unui aranjament nou, o noua concepere a materialului, interpretarea datelor din tabele, desene, grafice prin formularea unor deductii tinind seama de relatiile dintre date

Extrapolarea (evidentiere, consecinte): depasirea datelor sau informatiilor furnizate, extinderea tendintelor dincolo de cadrul in care au fost invatate, generalizare, anticiparea si prognoza consecintelor si implicatiilor

Verbe care pot fi folosite in alcatuirea itemilor: Identificati cel putin . .; stabiliti ordinea corecta . ; Explicati..; Rezumati..


APLICAREA (valorizare):

Sunt evaluate procese de tipul:

Aplicarea unei metode sau strategii in situatii cunoscute

Utilizarea de procedee experimentale cunoscute pentru a rezolva probleme in situatii noi

Construirea unor tehnici si instrumente de cercetare in vederea unor aplicatii

Verbe care pot fi folosite in alcatuirea itemilor. Simuleaza rolul . ..folosind . .; demonstreaza, stabileste corect legatura dintre . ; Ilustreaza folosind . .procesul; alege, rezolva, utilizeaza; aplica; clasifica; organizeaza


4. ANALIZA (conceptualizarea):

Sunt evaluate procese precum gindirea analitica, logica deductiva

Identificarea si separarea elementelor dintr-un tot unitar

Stabilirea corecta a relatiilor, raporturilor dintre elemente

Identificarea mecanismelor de functionare si a principiilor de organizare

Verbe care pot fi folosite in alcatuirea itemilor. Compara; reprezinta grafic; descrie . pe baza; identifica principiul pe care se bazeaza; masoara, clasifica, examineaza


5. SINTEZA productie divergenta):

Sunt evaluate procese de tipul:

Elaborarea de mesaje unice noi (care initial nu erau clare) prin condensarea, reasamblarea datelor analizei

Organizarea situatiilor particulare in structuri si tipologii

Elaborarea unui plan sau a unei strategii de rezolvare a unei sarcini intr-un mod original, printr-o lucrare personala


Stabilirea unor reguli, concluzii, generalizari

Verbe care pot fi folosite in alcatuirea itemilor: aranjeaza in ordine . ., exprima printr-o ecuatie simpla procesul . .; proiecteaza schema unui dispozitiv al . ; formuleaza o prblema in vederea . ; propune; asambleaza; compune; relateaza; creeaza; dezvolta


6. EVALUAREA (judecata critica, apreciere, interiorizare):

Sunt evaluate procese de tipul:

Aprecierea valorii (utilitatii) unui mesaj, ale unei demonstratii, explicatii, argumentari prin comparare cu un model sau in raport cu un sc op

Evaluarea calitatii unui mesaj

Construirea de criterii si repere semnificative de evaluare

Formularea de judecati privind valoarea argumentelor/criticilor folosite pentru o demonstratie

Autoevaluarea propriei activitati

Verbe care pot fi folosite in alcatuirea itemilor: evalueaza; argumenteaza; estimeaza; alege, apreciaza, interpreteaza; masoara; ierarhizeaza, revizuieste; selecteaza

llllllllllllllllllllllllllllll


}n matricea de specifi}]][[ca’ie seCompetente corespunzatoare

nivelurilor taxonomice
Unitati de invatare,

concepte cheie ,

continuturi, teme


ACHIZITIA

INFORMATIEI

INTELEGEREA

APLICAREA

ANALIZA

SINTEZA

EVALUAREA

TOTAL

Unitati de invatare/

Concepte-cheie/Continuturi/Teme (1)
Unitati de invatare/

Concepte-cheie/Continuturi/Teme (2)
Total10 (100%)

Matricea de specificatie-ponderea itemilor
3.Elaborarea testelor de evaluare initiala


Evaluarea se va realiza pe parcursul unei ore de curs si va avea o durata variabila (15-45 minute) iar punctajul acordat este de 90 de puncte.

In alcatuirea itemilor se tine cont de competentele formate pe parcursul anului scolar trecut si de competentele care urmeaza a fi formate, in functie de planul de recapitulare alcatuit de fiecare cadru didactic..

Structura testului predictiv: Testul predictiv va avea doua parti:

partea I-cuprinde itemi de tip obiectiv si/sau de tip semiobiectiv – 40 puncte

partea a II-a-cuprinde itemi de tip semiobiectiv si/sau itemi de tip subiectiv- 50 puncte

oficiu-10 puncte

Baremul: va fi detaliat pe itemi si subitemi.


Dupa aplicarea si corectarea testelor, rezultatele elevilor/clasa se vor consemna intr-un Tabel centralizator.


ITEMI

I (45 p)


II (45 p)

Nota

Subitemi

Elevii

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

I.6

I.7

II.1

II.2

II 3


TOTAL

Pentru fiecare elev se marcheaza cu X intrebarile la care a raspuns corect (a rezolvat jumatate si mai mult de jumatate) si cu itemii la care nu a dat un raspuns satisfacator (nu a rezolvat deloc sau a rezolvat mai putin de jumatate). Pentru maxima rigurozitate, se poate nota punctajul obtinut. Totalurile pe randuri indica performantele elevilor, iar pe coloane semnifica nivelul performantei clasei in insusirea fiecarui continut/nivel taxonomic.

4. Alcatuirea planului remedial-orientativ!

Planul remedial pe care il va  alcatui cadrul didactic va avea la baza tipul deficientei identificate in functie de distributia itemilor nerezolvati in matricea de specificatie (valabil pentru toate tipurile de evaluare) si fisa psiho-pedagogica a elevului.

Obiectivele  pe termen lung ale educatiei remediale sunt: scaderea riscului esecului scolar, prevenirea abandonului scolar, imbunatatirea ratei succesului scolar ajutand elevii sa dobandeasca nota de promovare.

Etape in aplicarea planului remedial Verificare (evaluarea initiala), Monitorizare pe parcurs, Evaluare pe parcurs, Evaluare finala


Model de plan remedial:


Numele si prenumele elevului

Deficiente semnalate (competente generale/specifice)


Activitati remediale propuse:

Programul de remediere

Rezultate obtinute


Activitati posibile pentru focusarea interventiei remediale: recuperarea cunostintelor/competentelor fundamentale, dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator, imbunatatirea atentiei, perceptiei, capacitatii de a realiza corelatii, dezvoltarea abilitatilor de invatare


Inspector scolar de specialitate,

Prof. Angela Putnic


Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

BiologieAnatomie

Proiecte pe aceeasi tema


Ganglionii nervosi - ganglionul spinal la pisica
Hipofiza - glanda pituitara si celulele bazofile
Tipuri celulare
ARN-ul - tipuri de Acizi RiboNucleici, acidul ribonucleic MESAGER
Notiuni generale de embriologie
Expresia genica (exprimarea genei)
Epigenetica
Calicele si bazinetul
Ciuperci microscopice
Modificari biochimice induse de extractul de Pleurotus ostreatus la nivelul liniei celulare de adenocarcinom colorectal - caco-2Ramai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.