Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica

Ecologie


Qdidactic » didactica & scoala » geografie » ecologie
Conservarea diversitatii speciilor. Lista rosieConservarea diversitatii speciilor. Lista rosieIn scopul conservarii speciilor amenintate cu disparitia, Uniunea Internationala a Conservarii Naturii (IUCN) a impartit speciile periclitate in 10 categorii de conservare: extincte, disparute in salbaticie, in pericol iminent, in pericol, vulnerabile, dependente de conservare, aproape amenintate, insuficient cunoscute, cu date incomplete, neevaluate.

Specie extincta: este o specie despre care se stie ca nu mai exista de mai multa vreme; dupa cercetarea amanuntita a locurilor in care aceasta traia anterior si in alte situri nu s-a reusit regasirea ei;

Specie disparuta din salbaticie: specia exista doar cultivata, in captivitate sau ca populatii naturalizate in afara habitatului natural;

Specie in pericol iminent: este o specie care prezinta un risc extrem de ridicat de a dispare din salbaticie in viitorul imediat;

Specie in pericol: specia prezinta riscul de a disparea in viitor, iar pe termen mediu pot fi incluse in categoria 3;

Specie vulnerabila: aceasta categorie cuprinde specii considerate ca putand intra in categoria speciilor in pericol intr-un viitor apropiat, daca factorii perturbatori continua sa actioneze;

Specie dependenta de conservare: specia nu este amenintata in prezent, dar este dependenta de un program de conservare, fara de care ar deveni amenintata cu disparitia;

Specie aproape amenintata: specia este aproape de a fi considerata vulnerabila, dar nu este considerata amenintata;

Specie insuficient cunoscuta: specie suspectata a fi amenintata, dar nu este indeajuns de cunoscuta pentru a fi incadrata intr-o anumita categorie, datorita insuficientei informatiei;

Specie deficienta de date: datele existente despre specie sunt inexacte sau insuficiente pentru a determina riscul de disparitie al speciei;

Specie neevaluata: specia nu a fost inca evaluata pentru a fi incadrata intr-o categorie IUCN.

Aceste categorii s-au dovedit a fi utile la nivel national si international pentru concentrarea atentiei spre speciile de interes deosebit si identificarea celor amenintate cu disparitia, pentru a fi protejate prin acorduri internationale.


Ulterior, UICN face o noua impartire a speciilor amenintate cu disparitia, in sase categorii de conservare: specii in extinctie, specii amenintate, specii vulnerabile, specii rare, specii nedeterminate si specii insuficient cunoscute.


Uniunea Internationala de Conservare a Naturii a elaborat in 1994 un nou sistem de clasificare a speciilor amenintate pe trei nivele (tabelul 7.3.1.), bazat pe probabilitatea extinctiei si a elaborat definitii si indrumari imbunatatite cu evaluari cantitative (Mace si Lande, 1991, IUCN, 1994):

specii amenintate in faza critica au o probabilitate de 50% sau mai mare de a disparea in 10 ani sau 3 generatii daca au o durata de viata mai mare;

specii amenintate sau in pericol au o probabilitate de 20% de a disparea in 20 de ani sau 5 generatii;

specii vulnerabile au o probabilitate de 10% sau mai mult de a disparea in 100 de ani;

Incadrarea speciei in una din aceste categorii se face dupa urmatoarele criterii (tabelul 7.3.1):

declinul populatiei observat in numarul de indivizi;

marimea arealului geografic ocupat de specii si numarul populatiilor;

numarul total de indivizi maturi si numarul de indivizi fertili;

declinul prognozat in numarul indivizilor, daca continua tendintele demografice curente sau distrugerea habitatului;

probabilitatea ca specia sa dispara intr-un numar de ani sau generatii;


Tabelul 7.3.1. Criterii de apreciere a diferitelor categorii de specii amenintate
(dupa J. Baillie si B. Groombridge, 1996, modificat)

Criteriul

Gradul de periclitate

Stare critica

In pericol

Vulnerabila

A.Declinul populatiei

- rata minima de declin a populatiei


- 80% in 10 ani sau 3 generatii


- 50% in 10 ani sau 3 generatii


- 20% in 10 ani sau 3 generatii

B.Distributie redusa, in declin sau cu fluctuatii:

- areal de raspandire

- subpopulatii izolate< 100 km 2
< 5.000 km2
< 20.000 km2


C.Popolatii mici si in declin:

- numarul de indivizi maturi

- rata rapida a declinului

- declin continuu


< 250

- 25 % in 3 ani sau o generatie


< 2.500

- 20% in 5 ani sau doua generatii


< 10.000

- 10% in 10 ani sau 3 generatii

D. Populatii foarte mici sau endemice:

- numar de indivizi maturi< 50< 250< 1.000

E. Probabilitatea de extinctie in salbaticie

- 50% in 10 ani sau 3 generatii

- 20% in 20 de ani sau 5 generatii

- 10% in 100 de ani


Pe baza categoriilor de specii amenintate stabilite de IUCN, World Conservation Monitoring Center (WCMC) a evaluat si descris ca amenintate aproape 60.000 de specii de plante si 5.000 de specii de animale, din care 700 de specii de pesti, 100 de specii de amfibieni, 200 de specii de reptile, 900 de specii de moluste, 500 de specii de insecte, 400 de specii de crustacee din apele interioare, 1.100 de specii de pasari si 1.100 de specii de mamifere. Prezentam mai jos ponderea speciilor amenintate cu extinctia (in pericol iminent, in pericol si vulnerabile) din unele tari temperate (tabelul 7.3.2.)


Tabelul 7.3.2. Ponderea speciilor amenintate din unele tari temperate

(R. Primack, 2002)


Tara

Mamifere

Pasari clocitoare

Reptile

Amfibieni

Plante

nr.


nr.


nr.


nr.


nr.


ArgentinaCanadaChinaJaponiaRusiaAfrica de SudAngliaRomaniaS.U.A.
Nevoia colaborarii in vederea conservarii speciilor de plante si animale amenintate cu disparitia s-a concretizat prin participarea statelor europene la Conferinta de Securitate si Cooperare din Europa, de la Helsinki din 1975, in Actul final al conferintei. Statele participante au convenit sa actioneze pentru conservarea si mentinerea resurselor genetice existente, in special a speciilor rare de plante si animale.

In anul 1988, Comisia Economica Europeana a adoptat Declaratia asupra conservarii florei, faunei si a habitatelor, insusindu-si principiile stabilite in 1980 prin Strategia de Conservare Mondiala care prevede conservarea resurselor naturale vii in interesul generatiilor actuale si viitoare, prin mentinerea proceselor ecologice fundamentale si a sistemelor suport ale vietii, prin conservarea diversitatii genetice si exploatarea rationala a speciilor si ecosistemelor naturale. S-a convenit sa se studieze fauna si flora Europei, in special speciile salbatice de plante si animale, ariile geografice de raspandire si sa se intocmeasca lista rosie a speciilor amenintate.

S-a constituit o comisie formata din experti din 11 tari, specialisti ai Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN) si a altor organizatii de protectia naturii, care in decembrie 1990 a finalizat Lista rosie a animalelor si plantelor amenintate din Europa (European Red list of Globally Treatened Animals and Plants) si recomandarile de aplicare, document care a fost adoptat de Comisia Economica Europeana in anul 1991.

In conformitate cu Declaratia asupra Conservarii Florei, Faunei si a Habitatelor, Comisia Economica Europeana recomanda tuturor guvernelor sa tina seama de continutul Listei rosii europene si sa adopte cu prioritate masuri legislative si strategii de conservare atat la nivel national, cat si international. Se recomanda luarea de masuri de protectie pentru toate speciile amenintate incluse pe Lista rosie, specifice pentru fiecare tara.

Speciile incluse pe aceasta lista si care in momentul actual nu sunt amenintate intr-o anumita tara trebuie monitorizate continuu si in caz de nevoie sa se ia masuri imediate de protectie. De asemenea, trebuie identificate si protejate prin masuri ferme si habitatele speciilor amenintate.

Comisia Europeana recomanda tuturor tarilor sa colaboreze in vederea reintroducerii speciilor amenintate din tarile in care aceste specii au populatii mai numeroase si stabile, in zonele unde acestea sunt pe cale de extinctie, identificand cauzele acestui fenomen, in asa fel incat sa se asigure formarea unor populatii viabile care sa supravietuiasca pe termen lung.

In scopul maririi efectivelor populatiilor de plante si animale amenintate cu disparitia, Comisia Europeana considera ca posibila aplicarea unor metode directe precum inmultirea artificiala, cresterea in captivitate, dar ia in consideratie si metode de ordin genetic si ecologic.

Lista europeana a speciilor de plante si animale amenintate include speciile amenintate cu disparitia din Europa. Aceasta cuprinde 60 de specii de mamifere, 28 de specii de pasari, 37 de specii de reptile, 19 specii de amfibieni, 38 de specii de pesti de apa dulce, 238 de specii de nevertebrate si aproape 4.500 de specii de plante vasculare. Nu sunt incluse pe aceasta lista pestii marini, unele grupe de nevertebrate, briofitele, fungii, lichenii si algele, asa incat se poate considera ca de fapt aceasta cuprinde numai o parte a speciilor amenintate.

Clasificarea taxonomica din Lista rosie europeana este cea utilizata de Uniunea Internationala de Conservarea Naturii (IUCN) si cuprinde numele speciei, distributia ei geografica si incadrarea ei intr-o anumita categorie ecologica, in functie de gradul de amenintare a speciei de catre factorii perturbatori si a efectivelor existente.

Statisticile internationale releva faptul ca planeta pierde in medie o specie in fiecare zi. Micsorarea biodiversitatii duce la scaderea continua a rezistentei ecosistemelor in fata factorilor agresivi naturali si antropici, din acest motiv conservarea speciilor amenintate trebuie sa devina o componenta a strategiei de protectia mediului din fiecare tara. Prezentam mai jos numarul de specii amenintate cu disparitia pentru cele mai importante grupe cheie de plante si animale (tabelul 7.3.3).


Tabelul 7.3.3 Numarul de specii amenintate cu disparitia pentru grupele cheie de animale si plante, la nivel global (dupa Smith et al., 1993, Mace, 1994)

Grupul sistematic

Numarul aproximativ de specii

Numarul

de specii amenintate

Procentul de specii amenintate

Animale vertebrate

Pesti
Reptile
Boidae
Varanidae
Iguanidae
Pasari
Anseriformes
Psittaciformes
Mamifere
Marsupialia
Canidae
Cervidae
Plante

Gymnospermae
Angiospermae
Palmae

In Lista rosie europeana a speciilor amenintate, Romania figureaza cu un numar de 34 de specii de vertebrate, incadrate in diferite categorii sistematice (tabelul 7.3.4 ):


Tabelul 7.3.4. Lista rosie a speciilor de animale vertebrate din Romania

(dupa European Red List, 1991)


Grupul sistematic

Nr. crt


Genul si specia

Categoria

ecologica

Clasa Mammalia

Ord. Insectivora

Fam. Vespertilionidae


Myotis myotis

K


Myotis nattereri

I


Nyctalus lasiopterus

R


Plecatus auritus

I

Fam. Cricetidae


Mesocricetus newtoni

R

Fam. Spalacidae


Spalax leucodon

I


Spalax microphthalmus

I

Fam. Gliridae


Muscardinus avelanarius

V

Ord. Carnivora

Fam. Canidae

Canis lupus

V

Fam. Ursidae


Ursus arctos

V

Fam. Mustelidae


Lutra lutra lutra

V

Fam. Felidae


Felis lynx


Fam. Bovidae


Bos bonasus


V

Clasa Aves

Ord. Procellariiformes

Fam. Pelecanidae
Pelecanus crispus


E

Fam. Palacrocaracidae


Phalacrocorax pygmeus

K*

Fam. Anatidae


Anser erythropus

R


Branta rufficolis

K*


Oxyura leucocephala

V*

Ord. Falconiformes

Fam. Accipitridae

Milvus milvus

K*


Haliaetus albicilla

R


Aquila heliaca

R


Falca naumanni

K*

Ord. Gruiformes

Fam. Rallidae

Crex crex

R

Fam. Otidae


Otis tarda

R

Ord. Charadriiformes

Fam. Scalapacidae

Numenius tenuirostris

K*

Ord. Passeriformes

Fam. Sylviinae

Acrocephalus paludicola

K*

Clasa Reptilia

Ord. Testidines

Fam. Testudinidae

Testudo graeca graeca

V


Testudo hermani boettgeri

V

Clasa Osteichthyes

Ord. Acipenseriformes

Fam. Acipenseridae

Acipenser nudiventris

E


Acipenser sturio

E

Ord. Salmoniformes

Fam. Umbridae

Umbra krameri

V

Fam. Salmonidae

Hucho hucho

E

Fam. Percidae

Romanichthys valsanicola

E


Zingel strebel

V


Ex = specie disparuta;

E = specie in pericol de disparitie;

V = specie vulnerabila;

R = specie rara;

I = specie nedeterminata care nu poate fi incadrata in categoriile E, V sau R, deoarece nu exista suficiente date pentru aceasta;

K = specie insuficient cunoscuta (suspecta sa fie vulnerabila, dar nu este bine cunoscuta pentru a fi incadrata in aceasta categorie);

K* = specii de pasari sub supravegherea Consiliului International de Protectie a Pasarilor (ICBP) care o va incadra intr-o anumita categorie in viitorul apropiat;

= specie cunoscuta ca fiind amenintata si intrata sub supravegherea Uniunii Internationale de Conservare a Naturii


mamifere cu un numar de 13 specii amenintate din care : 5 specii sunt vulnerabile, 2 specii rare, 4 specii in pericol dar inca neincadrate intr-o anumita categorie, o specie insuficient cunoscuta ca fiind amenintata si intrata sub supravegherea Uniunii Internationale a Conservarii Naturii;

pasari cu un numar de 13 specii amenintate din care una in pericol de extinctie (Pelecanus crispus), o specie vulnerabila, 5 specii rare si 6 specii sub supravegherea Consiliului International de Protectie a Pasarilor (ICBP);

reptilele sunt trecute pe aceasta lista cu doua specii vulnerabile;

pestii de apa dulce cuprind 6 specii din care 4 in pericol de extinctie si doua specii vulnerabile.

Din totalul de 33.085 de specii de nevertebrate inventariate in Romania, 11 specii sunt considerate periclitate.

In Romania a fost realizata Lista rosie a plantelor superioare (Olteanu si altii, 1994), in care, din totalul de 3.700 de specii sunt incluse 23 de specii de plante declarate monumente ale naturii, 74 de specii extincte, 39 de specii periclitate, 171 de specii vulnerabile si 1.253 de specii rare. De asemenea, au fost identificati 110 taxoni endemici pentru Romania.

In anul 2005 Academia Romana si Muzeul National de Istorie Naturala Gigore Antipa editeaza Cartea rosie a vertebratelor din Romania. Din analiza datelor prezentate in aceasta lucrare rezulta ca din cele 707 specii de vertebrate existente in Romania, 221 de specii sunt intr-o stare defavorabila de conservare: 7 specii sunt aproape amenintate, 106 specii sunt vulnerabile, 65 de specii sunt periclitate si 43 de specii sunt critic periclitate. Din fauna de vertebrate 5 specii sunt considerate extincte (tabelul 7.3.5).


Tabelul 7.3.5. Starea vertebratelor din Romania

(dupa Cartea rosie a vertebratelor din Romania, 2005)


Grupul taxonomic

Numar de specii in Romania

Numar de specii in stare defavorabila de conservare

Sp. aproape amenintate

Sp. vulnerabile

Sp. periclitate

Sp. critic periclitate

Total

PestiAmfibieniReptilePasariMamifereTotal
Din cele 191 de specii de pesti din Romania, 35 de specii , adica 18,3%, sunt amenintate in diferite grade: 17 specii (8,9%) sunt specii vulnerabile, 9 specii (4,7%)sunt periclitate si 9 specii (4,7%) sunt critic periclitate (tabelul 7.3.6).


Tabelul 7.3.6.Lista rosie a speciilor de pesti din Romania


Nr

Denumirea stiintifica

Denumirea populara

Categoria ecologica


Acipenser nudiventris

viza

Sp.critic periclitata


Salmo trutta labrax

pastrav de mare

Sp.critic periclitata


Hucho hucho

lostrita

Sp.critic periclitata


Leuciscus leuciscus

clean mic

Sp.critic periclitata


Scardinius racovitzai

rosioara de Petea

Sp.critic periclitata


Chalcalburnus chalcoides

oblet mare

Sp.critic periclitata


Stizostaedion volgense

salau vargat

Sp.critic periclitata


Romanichthys valsanicola

asprete

Sp.critic periclitata


Knipowitschia cameliae

guvidas albastrui

Sp.critic periclitata


Hoso huso

morun

Sp.periclitata


Acipenser gueldenstaedti

nisetru

Sp.periclitata


Acipenser stellatus

pastruga

Sp.periclitata


Alosa maeotica

scrumbie alba de mare

Sp.periclitata


Thymallus thymallus

lipan

Sp.periclitata


Carassius carassius

caracuda

Sp.periclitata


Zingel streber

fusar mic

Sp.periclitata


Benthophiloides brauneri

guvid mic de Dunare

Sp.periclitata


Neogobius syrman

guvid de Babadag

Sp.periclitata


Acipenser ruthenus

cega

Sp.vulnerabila


Umbra krameri

tiganus

Sp.vulnerabila


Rutilus pigus

babusca de Tur

Sp.vulnerabila


Leuciscus borysthenicus

clean de Comana

Sp.vulnerabila


Telestes souffia

clean dungat

Sp.vulnerabila


Gobio uranoscopus

porcusor de vad

Sp.vulnerabila


Gobio kessleri

porcusor de nisip

Sp.vulnerabila


Cobitis elongata

fasa mare

Sp.vulnerabila


Cobitis megaspila

zvarluga

Sp.vulnerabila


Sabanejewia romanica

nisiparita

Sp.vulnerabila


Lota lota

mihalt

Sp.vulnerabila


Gymnocephalus shraetser

raspar

Sp.vulnerabila


Gymnocephalus baloni

ghibort de rau

Sp.vulnerabila


Zingel zingel

pietrar

Sp.vulnerabila


Neogobius eurycephalus

guvid cu cap mare

Sp.vulnerabila


Mesogobius batrachocephalus

hanos

Sp.vulnerabila


Cottus poecilopus

zglavoc rasaritean

Sp.vulnerabila


Din totalul faunei de amfibieni de 20 de specii, 17 specii (85% din total) sunt intr-o situatie defavorabila de conservare: 5 specii (25%) sunt aproape amenintate, 9 specii (45%) sunt vulnerabile si 3 specii (15%) sunt periclitate (tabelul 7.3.7).


Tabelul 7.3.7.Lista rosie a speciilor de amfibieni din Romania


Nr.

Denumirea stiintifica

Denumirea populara

Categoria ecologica


Salamandra salamandra

Salamandra

Sp. vulnerabila


Triturus alpestris

Triton de munte

Sp. vulnerabila


Triturus montandoni

Triton carpatic

Sp. vulnerabila


Triturus cristatus

Triton cu creasta

Sp.vulnerabila


Triturus dobrogicus

Triton cu creastra dobrogean

Sp.periclitata


Triturus vulgaris vulgaris

Triton comun

Subsp. aproape amenintata


Triturus vulgaris ampelensis

Triton comun transilvanean

Subsp. vulnerabila


Bombina bombina

Buhai de balta cu burta rosie

Sp. aproape amenintata


Bombina variegata

Buhai de balta cu burta galbena

Sp. aproape amenintata


Pelobates fuscus

Broasca sapatoare bruna

Sp. vulnerabila


Pelobates syriacus

Broasca sapatoare siriaca

Sp. periclitata


Bufo bufo

Broasca raioasa bruna

Sp. aproape amenintata


Bufo viridis

Broasca raioasa verde

Sp. aproape amenintata


Hyla arborea

Brotacel

Sp. vulnerabila


Rana arvalis

Broasca de mlastina

Sp. periclitata


Rana dalmatina

Broasca rosie de padure

Sp. vulnerabila


Rana temporaria

Broasca rosie de munte

Sp. vulnerabila


Din cele 30 de specii de reptile existente in Romania, 22 de specii, adica 73% din total, sunt amenintate in diferite grade: doua specii (6,6%) sunt aproape amenintate, 7 specii (23,3%) sunt vulnerabile, 7 specii (23,3%) sunt periclitate si 6 specii (20%) sunt critic periclitate (7.3.8).


Tabelul 7.3.8. Lista rosie a speciilor de reptile din Romania


Nr.

Denumirea stiintifica

Denumirea populara

Categoria ecologica

Testudo graeca

Testoasa de uscat dobrogeana

Sp. periclitata

Testudo hermanni

Testoasa de uscat banateana

Sp. periclitata

Emys orbicularis

Testoasa de apa

Sp. vulnerabila

Ablepharus kitaibelli

Soparlita de frunzar

Sp. periclitata

Eremias arguta

Soparla de nisip

Sp. periclitata

Lacerta praticola

Soparla de padure

Sp. vulnerabila

Lacerta trilineata

Guster vargat

Sp. periclitata

Podarcis muralis

Soparla de ziduri

Sp. vulnerabila

Podarcis taurica

Soparla de iarba

Sp. aproape amenintata

Anguis fragilis

naparca

Sp. vulnerabila

Eryx jaculus

Boa de nisip

Sp. critic periclitata

Coluber caspius

Sarpe rau

Sp. vulnerabila

Coronella austriaca

Sarpe de alun

Sp. vulnerabila

Elaphe longissima

Sarpele lui Esculap

Sp. vulnerabila

Elaphe quatuorlineata

Sarpe dungat

Sp. critic periclitata

Natrix tessellata

Sarpe de apa

Sp. aproape amenintata

Vipera berus

Vipera de munte

Sp. periclitata

Vipera ammodites ammodites

Vipera cu corn banateana

Subsp. periclitata

Vipera ammodites montandoni

Vipera cu corn dobrogeana

Subsp. critic periclitata

Vipera ursini moldavica

Vipera de faneata moldoveneasca

Subsp. critic periclitata

Vipera ursini rakosiensis

Vipera de faneata

Subsp. critic periclitata

Vipera ursini renardi

Vipera de stepa

Sp. critic periclitata


Avifauna din Romania este una din grupele sistematice cele mai afectate. Din circa 364 de specii de pasari, 82 de specii, reprezentand 22,5% din total, sunt considerate amenintate in diferite grade: 36 de specii (9,8%) sunt vulnerabile, 21 de specii (6,3%) sunt periclitate si 21 de specii sunt critic periclitate. O specie este extincta iar 3 specii au disparut din fauna Romaniei (tabelul 7.3.9).


Tabelul 7.3.9.Lista rosie a speciilor de pasari din Romania


Nr.

Denumirea stiintifica

Denumirea populara

Categoria ecologica


Phalacrocorax pygmaeus

Cormoran mic

Sp. vulnerabila


Pelecanus onocrotalus

Pelican comun

Sp. vulnerabila


Pelecanus crispus

Pelican cret

Sp. critic periclitata


Nycticorax nycticorax

Starc de noapte

Sp. vulnerabila


Ardeola ralloides

Starc galben

Sp. vulnerabila


Bubulcus ibis

Starc de cireada

Sp. vulnerabila


Egreta garzetta

Egreta mica

Sp. periclitata


Egretta alba

Egreta mare

Sp. periclitata


Ardea purpurea

Starc rosu

Sp. periclitata


Ciconia nigra

Barza neagra

Sp. vulnerabila


Ciconia ciconia

Barza alba

Sp. vulnerabila


Plegadis falcinellus

Tiganus

Sp. vulnerabila


Platalea leucorodia

Lopatar

Sp. periclitata


Anser erythropus

Garlita mica

Sp. critic periclitata


Branta ruficollis

Gasca cu gat rosu

Sp. periclitata


Tadorna feruginea

Califar rosu

Sp. critic periclitata


Tadorna tadorna

Califar alb

Sp. vulnerabila


Aythya nyroca

Rata rosie

Sp. vulnerabila


Bucephala clangula

Rata sunatoare

Sp. vulnerabila


Netta rufina

Rata cu ciuf

Sp. periclitata


Mergus albellus

Ferestras mic

Sp. vulnerabila


Oxyura leucocephala

Rata cu cap alb

Sp. periclitata


Pernis apivorus

Viespar

Sp. vulnerabila


Milvus migrans

Gaie neagra

Sp. critic periclitata


Milvus milvus

Gaie rosie

Sp. periclitata


Haliaetus albicilla

Codalb

Sp. critic periclitata


Neophron percnopterus

Hoitar

Sp. critic periclitata


Gyps fulvus

Vultur sur

Sp. critic periclitata


Circaetus gallicus

Serpar

Sp. vulnerabila


Circus macrourus

Erete alb

Sp. periclitata


Circus pygargus

Erete sur

Sp. periclitata


Accipiter brevipes

Uliu cu picioare scurte

Sp. vulnerabila


Buteo rufinus

Sorecar mare

Sp. vulnerabila


Aquila pomarina

Acvila tipatoare mica

Sp. vulnerabila


Aquila clanga

Acvila tipatoare mare

Sp. critic periclitata


Aquila heliaca

Acvila de camp

Sp. critic periclitata


Aquila chrysaetus

Acvila de munte

Sp. periclitata


Aquila nipalensis

Acvila de stepa

Sp. vulnerabila


Hieraeetus pennatus

Acvila mica

Sp. critic periclitata


Pandion haliaetus

Uligan pescar

Sp. vulnerabila


Falco naumanni

Vanturel mic

Sp. vulnerabila


Falco vespertinus

Vanturel de seara

Sp. vulnerabila


Falco peregrinus

Soim calator

Sp. periclitata


Falco cherrung

Soim dunarean

Sp. critic periclitata


Tetrao tetrix

Cocos de mesteacan

Sp. critic periclitata


Crex crex

Carstel de camp

Sp. vulnerabila


Grus grus

Cocor

Specie vulnerabila


Anthropoides virgo

Cocor mic

Sp. critic periclitata


Tetrax tetrax

Sparcaci

Sp. critic periclitata


Otis tarda

Dropie

Sp. critic periclitata


Haematopus ostralegus

Scoicar

Sp. vulnerabila


Himantopus himantopus

Piciorong

Sp. periclitata


Recurvirostra avoseta

Ciocintors

Sp. vulnerabila


Burhinus oedicnemus

Pasarea ogorului

Sp. periclitata


Glareola pratincola

Ciovlica ruginie

Sp. vulnerabila


Glareola nordmanni

Ciovlica negrie

Sp. periclitata critic


Charadrius alexandrinus

Prundaras de saratura

Sp. vulnerabila


Charadrius morinellus

Prundaras de munte

Sp. critic periclitata


Chettusia leucura

Nagat cu coada alba

Sp. periclitata


Numenius tenuirostris

Culic cu cioc subtire

Sp. critic periclitata


Larus melanocephalus

Pescarus cu cap negru

Sp. periclitata


Larus genei

Pescarus rozalb

Sp. critic periclitata


Sterna nilotica

Pescarita razatoare

Sp. critic periclitata


Sterna sandvicensis

Chira de mare

Sp. critic periclitata


Sterna albifrons

Chira mica

Sp. periclitata


Streptopelia turtur

Turturica

Sp. vulnerabila


Tyto alba

Striga

Sp. vulnerabila


Bubo bubo

Buha

Sp. vulnerabila


Asio flammeus

Ciuf de camp

Sp. vulnerabila


Upupa epops

Pupaza

Sp. vulnerabila


Jynx torquilla

Capintortura

Sp. periclitata


Eremophila alpestris

Ciocarlie urecheata

Sp. vulnerabila


Luscina svecica

Gusa vanata

Sp. periclitata


Oenanthe pleschanka

Pietrar negru

Sp. vulnerabila


Oenanthe isabellina

Pietrar rasaritean

Sp. vulnerabila


Acrocephalus paludicola

Lacar de pipirig

Sp. periclitata


Corvus corax

Corb

Sp. periclitata


Sturnus roseus

Lacustar

Sp. vulnerabila


Gypaetus barbatus

Zagan

Sp. disparuta


Aegypius monachus

Vultur negru

Sp. extincta


Lagopus mutus

Ierunca alpina

Sp. disparuta


Pyrrochocorax graculus

Stancuta alpina

Sp. disparuta


Tabelul 7.3.10.Lista rosie a speciilor de mamifere din Romania


Nr.

Denumirea stiintifica

Denumirea populara

Categoria ecologica


Sorex alpinus

Chitcan de munte

Sp. vulnerabila


Neomys fodiens

Chitcan de apa

Sp. periclitata


Neomys anomalus

Chitcan de mlastina

Sp. periclitata


Crocidura leucodon

Chitcan de camp

Sp. vulnerabila


Crocidura suaveolens

Chitcan de gradina

Sp. vulnerabila


Rhinolophus ferrumequinum

Liliacul mare cu nas potcoava

Sp. vulnerabila


Rhinolophus hipposideros

Liliacul mic cu nas potcoava

Sp. vulnerabila


Rhinolophus euryale

Liliacul mediteranean cu nas potcoava

Sp. periclitata


Rhinolophus blasii

Liliacul lui Blasius

Sp. periclitata


Rhinolophus mehelyi

Liliacul lui Mehely

Sp. periclitata


Myotis myotis

Liliacul mare cu bot ascutit

Sp. periclitata


Myotis brandtii

Liliacul mare mustacios

Sp. periclitata


Myotis blythii

Liliacul mic cu urechi de soarece

Sp. periclitata


Myotis capaccinii

Liliacul cu degete lungi

Sp. periclitata


Myotis dasycneme

Liliacul de iaz

Sp.critic periclitata


Myotis daubentoni

Liliacul de apa

Sp.critic periclitata


Myotis emarginatus

Liliacul cu urechi rascroite

Sp. periclitata


Myotis mystacinus

Liliacul mustacios

Sp. periclitata


Myotis nattereri

Liliacul cu franjuri

Sp. periclitata


Myotis bechesteini

Liliacul cu urechi late

Sp. periclitata


Plecotus auritus

Liliacul urecheat brun

Sp. vulnerabila


Plecotus austriacus

Liliacul urecheat cenusiu

Sp. periclitata


Vespertilo murinus

Liliacul bicolor

Sp. periclitata


Eptesicus serotinus

Liliacul cu aripi late

Sp. vulnerabila


Eptesicus nillsonii

Liliacul nordic

Sp.critic periclitata


Nyctalus lasiopterus

Liliacul mare de amurg

Sp. periclitata


Nyctalus leislei

Liliacul mic de amurg

Sp. periclitata


Pipistrellus nathusii

Liliacul cu piele aspra

Sp. periclitata


Pipistrellus savii

Liliacul de munte

Sp. vulnerabila


Barbastella barbastellus

Liliacul carn

Sp. vulnerabila


Miniopterus schreibersii

Liliacul cu aripi lungi

Sp. vulnerabila


Marmota marmota

Marmota alpina

Sp. periclitata


Spermophilus citelus

Popandau

Sp. vulnerabila


Elyomis quercinus

Parsul de stejar

Sp. vulnerabila


Dryomys nitedula

Parsul de copac

Sp. vulnerabila


Myoxus glis

Parsul cenusiu

Sp. vulnerabila


Muscardinus avellanarius

Parsul de alun

Sp. vulnerabila


Cricetus cricetus

Harciogul

Sp. vulnerabila


Mesocricetus newtoni

Hamsterul romanesc

Sp. vulnerabila


Cricetulus migratorius

Harciogul pitic

Sp. vulnerabila


Arvicola terrestris sherman

Sobolanul de apa rosu

Sp. vulnerabila


Microtus agrestis

Soarecele de pamant

Sp. vulnerabila


Microtus tatricus

Soarecele de Tatra

Sp. vulnerabila


Microtus nivalis

Soarecele de zapada

Sp. vulnerabila


Micromys minutus

Soarecele pitic

Sp. vulnerabila


Spalax graecus

Orbetele rasaritean

Sp. vulnerabila


Sicista betulina

Soarecele de mesteacan

Sp. critic periclitata


Sicista subtilis

Soarecele de stepa

Sp. critic periclitata


Delphinus delphis

Delfinul comun

Sp. periclitata


Tursiops truncatus

Delfinul mare

Sp. periclitata


Phocena phocena

Delfinul mic, marsuinul

Sp. periclitata


Canis lupus

Lupul

Sp. vulnerabila


Canis aureus

Sacalul

Sp. vulnerabila


Ursus arctos

Ursul brun

Sp. vulnerabila


Lutra lutra

Vidra

Sp. vulnerabila


Mustela lutreola

Nurca

Sp. periclitata


Mustela erminea

Hermina

Sp. vulnerabila


Mustela eversmannii

Dihor de stepa

Sp. vulnerabila


Martes martes

Jderul de copac

Sp. vulnerabila


Vormela peregusna

Dihorul patat

Sp. periclitata


Lynx lynx

Ras

Sp. vulnerabila


Felis silvestris

Pisica salbatica

Sp. vulnerabila


Monachus monachus

Foca episcop

Sp. critic periclitata


Alces alces

Elan

Sp. critic periclitata


Cervus elaphus

Cerb

Sp. vulnerabila


Dama dama

Cerbul lopatar

Sp. vulnerabila


Capreolus capreolus

Caprioara

Sp. vulnerabila


Ovis ammon

Muflonul

Sp. periclitata


Rupicapra rupicapra

Capra neagra

Sp. periclitata


Bison bonasus

Zimbrul

Sp. extincta in natura


Grupul mamiferelor constituie categoria sistematica cea mai amenintata din Romania. Din cele 102 specii existente, 70 de specii, adica aproape 70% din total, au o situatie defavorabila de conservare: 37 de specii (36%) sunt vulnerabile, 25 de specii (aproape 25%) sunt periclitate, 7 specii (aproape 7%) sunt critic periclitate iar o specie este extincta in natura (tabelul 7.3.10).Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

EcologieAlpinism
Astronomie
Demografie
Ecologie
Geodezie
Geologie
Hidrologie
Meteorologie

Analize pe aceeasi tema


Poluarea transfrontiera
Aspecte generale privind brichetele si peletii
Principiile fundamentale ale dreptului mediului
Emisii de poluanti atmosferici in Braila - poluarea aerului in judet
Ecosisteme naturale
Energia solara - cladiri incalzite de soare, bateriile solare
Ecologia - tine de educatie?
Protectia impotriva inundatiilor, a fenomenelor meteorologice, periculoase si a accidentelor la constructii hidrotehnice
Actiunea antropica asupra mediului - omul si alterarea mediului
Rolul amenajarii teritoriului in protejarea patrimoniului natural si a celui creat (cultural)Ramai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.