Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica

Ecologie


Qdidactic » didactica & scoala » geografie » ecologie
Constanta - evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediuluiConstanta - evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului


JUDETUL CONSTANTA


A. Directiva 85/337/CEE modificata prin Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului


Obiective

evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice si private ;

participarea publicului la luarea deciziei.


Transpunere

Directiva 85/337/CEE, modificata de Directiva 97/11/CE, a fost transpusa prin HG nr.918/2002 (M.Of. nr.686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri., modificata prin HG nr.1705/2005 (M.Of. nr.970/22.10.2004).


Implementare

Pentru implementarea acestei hotarari de guvern au fost emise urmatoarele ordine :


Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 (M. Of. nr.52/30.01.2003) pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, care stabileste competentele, etapele procedurale si instructiunile de informare si participare a publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Acest act normativ a fost modificat prin OM nr.210/2004 (M.Of. nr.309/7.04.2004);

Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.863/2002 (M. Of. nr.52/30.01.2003) pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. Prin acest ordin se transpun in legislatia nationala ghidurile Comisiei Europene privind etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (incadrare, definirea domeniului evaluarii, analiza calitatii raportului studiului de impact);

Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 864/2002 (M. Of. nr.397/9.06.2003) pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera;

Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1388/2003 (M. Of. nr.207/31.03.2003) privind stabilirea colectivului de analiza tehnica (CAT) la nivel central.


Cerintele de implementare  ale acestei directivei sunt prezentate in Anexa.B. Directiva 90/313/CEE si Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informatia de mediu


Obiective

garantarea dreptului de acces la informatia de mediu detinuta de sau pentru autoritatile publice si stabilirea termenilor, conditiilor si a aranjamentelor practice pentru exercitarea acestui drept ;

asigurarea punerii la dispozitia publicului si a diseminarii informatiei de mediu in scopul atingerii celei mai largi posibil diponibilitati si diseminari a informatie de mediu catre public prin promovarea utilizarii, in special, a telecomunicatiei computerizate si/sau a tehnologiei electronice.
Transpunere

Directiva 90/313/CEE a fost transpusa prin HG nr.1115/2002 (M.Of. nr.781/28.10.2002) privind accesul liber la informatia privind mediul.


Implementare

Pentru implementarea acestei HG a fost emis OM nr.1182/2002 (M.Of. nr.331/15.05.2003) pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului.


Cerintele de implementare  ale acestei directivei sunt prezentate in Anexa.C. Decizia 93/389/CEE si Decizia 280/2004/CE privind monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera


Obiective

Obiectivul Deciziei este de a monitoriza si raporta emisiile de gaze cu efect de sera in vederea indeplinirii angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice si de realizare de planuri si programe nationale si regionale in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru realizarea masurilor de adaptare la efectele schimbarilor climatice.


Transpunere

Decizia 93/389/CEE nu se transpune in legislatia nationala, ea fiind implementata ca atare.


Implementare

Cerintele de implementare  ale acestei decizii sunt prezentate in Anexa.

ANEXA

Autoritati

Directiva 85/337/CEE, modificata prin 97/11/CE si prin 2003/35/CE

Directiva 90/313/CEE si

Directiva 2003/4/CE

Decizia 93/389/CEE si

Decizia 280/2004


Masuri

Termen

Masuri

Termen

Masuri

Termen

APM

Constanta

Organizarea unei campanii publicitare pe tema EIA in colaborare cu autoritatile publice locale
Completarea achizitionarii de echipamente PC  (hardware si software)


Realizarea si actualizarea lunara a paginii web EIA si includerea ei pe site-ul APM


Realizarea legaturii intre pagina web EIA a APM cu site-ul ANPM
Realizarea si actualizarea lunara a bazei de date EIA (conform CD transmis de MMGA  la ARPM)

Instruire membrii CAT pe tema legislatiei nationale EIA
Realizarea si actualizarea lunara a paginii web privind informatia de mediu si includerea ei pe site-ul APM


Realizarea legaturii intre pagina web inf. de mediu a APM cu site-ul ANPM


Realizarea legaturii intre pagina web inf. de mediu a APM cu site-urile altor autoritati locale care detin informatii de mediu


Realizarea si actualizarea lunara a bazei de date cu informatia de mediu detinuta de APM


Realizarea :

-Registrul/

lista     cu inf.de mediu detinuta ;

-Registrul/

lista pentru inregistrarea solicitarilor de informatii ;

-Registrul/

lista cu inf. de mediu difuzata din oficiu    


Organizarea compartimentului de informare publica


Organizarea unui spatiu pentru consultarea de catre public a Registrelor/

listelor

Constientizarea publicului

in domeniul schimbarilor climatice

Participarea in promovarea si derularea proiectelor JI

Permanent

Permanent

Autoritati publice locale

Infiintare CAT, prin Ordin comun al prefectului si presedintelui Consiliului judetean

(art.4, alin. (2) din HG 918/2002)

Organizarea unei campanii publicitare pe tema EIA in colaborare cu APM Alba

Realizarea si actualizarea lunara a bazei de date cu informatia de mediu detinuta de aut.publ. locale


Realizarea legaturii intre pagina web inf. de mediu a aut. locale care detin informatii de mediu cu site-ul APM


Organizarea compartimentului de informare publica


Organizarea unui spatiu pentru consultarea de catre public a Registrelor/

listelor


Realizarea :

-Registrul/

lista     cu inf.de mediu detinuta ;

-Registrul/

lista pentru inregistrarea solicitarilor de informatii ;

-Registrul/

lista cu inf. de mediu difuzata din oficiu    

Constientizarea publicului

in domeniul schimbarilor climaticeParticiparea in promovarea si derularea proiectelor JI

PermanentPermanentContact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|