Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Aeronautica


Qdidactic » stiinta & tehnica » aeronautica
Conventie privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei conventii, 1944Conventie privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei conventii, 1944

Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei conventii, 1944[1]


Preambul


Considerand ca dezvoltarea viitoare a aviatiei civile internationale poate contribui in mare masura la crearea si mentinerea prieteniei si intelegerii intre natiunile si popoarele lumii in timp ce orice abuz in aceasta dezvoltare poate deveni un pericol pentru securitatea generala, si

considerand ca este de dorit sa se evite orice neintelegere intre natiuni si intre popoare si sa dezvolte intre ele cooperarea de care depinde pacea lumii;

in consecinta, guvernele semnatare, convenind asupra anumitor principii si aranjamente pentru ca aviatia civila internationala sa se poata dezvolta intr-un mod sigur si ordonat si pentru ca serviciile internationale de transporturi aeriene sa poata fi intemeiate pe o baza de posibilitati egale pentru toti si sa fie exploatate intr-un mod sanatos si economic.

Au incheiat in acest scop, prezenta Conventie.


Partea I - Navigatia aeriana
Capitolul I. Principii generale si aplicarea Conventiei


Articolul 1. Suveranitatea

Statele contractante recunosc ca fiecare stat are suveranitatea completa si exclusiva asupra spatiului aerian de deasupra teritoriului sau.


Articolul 2.  Teritoriul

Pentru aplicarea prezentei Conventii, prin teritoriul unui stat se intelege regiunile terestre si apele teritoriale adiacente aflate sub suveranitatea, suzeranitatea, protectia sau mandatul acelui stat.


Articolul 3. Aeronavele civile si aeronavele de stat

a) Prezenta Conventie se va aplica numai aeronavelor civile si nu se va aplica aeronavelor de stat.

b) Aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de politie vor fi considerate ca aeronave de stat.

c) Nici o aeronava de stat a unui Stat contractant nu va putea survola teritoriul unui alt stat sau ateriza pe acest teritoriu, fara a fi obtinut o autorizatie printr-un acord special sau in vreun alt fel, si conform conditiilor stabilite.

d) Statele contractante se obliga sa tina seama de securitatea navigatiei aeronavelor civile cand vor stabili reglementari pentru aeronavele lor de stat.


Articolul 4. Folosirea abuziva a aviatiei civile

Fiecare Stat contractant se obliga sa nu foloseasca aviatia civila in scopuri incompatibile cu telurile acestei Conventii.


Capitolul II. Survolul teritoriului Statelor contractante


Articolul 5. Dreptul de survol pentru aeronavele care nu asigura servicii regulate

Fiecare Stat contractant este de acord ca toate aeronavele celorlalte State contractante, care nu sunt folosite pentru servicii aeriene internationale regulate, sa aiba dreptul de a patrunde pe teritoriul sau, sau de a-l traversa in tranzit fara escala si de a face escale necomerciale fara a trebui sa obtina o autorizatie prealabila, cu conditia ca sa se respecte dispozitiile Conventiei de fata si sub rezerva dreptului pe care-l are statul survolat de a cere o aterizare. Totusi, fiecare Stat contractant isi rezerva dreptul de a cere, pentru ratiuni de securitate a zborului, ca aeronavele care doresc sa survoleze regiuni inaccesibile sau care nu sunt prevazute cu instalatii adecvate navigatiei aeriene, sa urmeze intinerarele prescrise sau sa obtina o autorizatie speciala.

Aeronavele mentionate, daca asigura transportul de pasageri, de marfuri sau de posta in schimbul unei remuneratii sau in executarea unui contract de locatie, in afara serviciilor aeriene internationale regulate, vor avea de asemenea dreptul, sub rezerva dispozitiilor art. 7, sa imbarce sau sa debarce calatori, sa incarce sau sa descarce marfuri sau posta sub rezerva dreptului pentru statul unde se face imbarcarea sau debarcarea de a impune reglementarile, conditiile sau restrictiile pe care le-ar putea socoti utile.


Articolul 6. Serviciile aeriene regulate

Nici un serviciu aerian international regulat nu va putea fi exploatat deasupra sau in interiorul teritoriului unui Stat contractant daca nu are permisiunea speciala sau orice alta autorizatie a statului respectiv si cu conditia de a se conforma celor cuprinse in aceasta permisiune sau autorizatie.


Articolul 7. Cabotajul

Fiecare Stat contractant va avea dreptul de a refuza aeronavelor altor State contractante permisiunea de a imbarca pe teritoriul sau calatori si de a incarca posta sau marfuri pentru a le transporta, contra plata sau in executarea unui contract de locatiune, intr-un alt punct de pe teritoriul sau. Fiecare Stat contractant se obliga, pe de o parte, sa nu incheie nici un aranjament prin care s-ar acorda in mod expres, pe baza de exclusivitate, orice privilegiu de aceasta natura unui alt stat sau unei intreprinderi de transporturi aeriene a unui alt stat si, pe de alta parte, sa nu obtina un asemenea privilegiu exclusiv din partea unui alt stat.


Articolul 8. Aeronavele fara pilot

Nici o aeronava care poate zbura fara pilot nu va putea survola, fara pilot, teritoriul unui Stat contractant fara a avea o autorizatie speciala a statului respectiv si in conformitate cu prevederile acestei autorizatii. Fiecare Stat contractant se obliga sa ia masurile necesare pentru ca zborul fara pilot al unei asemenea aeronave in regiunile deschise aeronavelor civile sa fie controlat, in asa fel incat sa se evite orice pericol pentru aeronavele civile.


Articolul 9. Zonele interzise

a) Fiecare Stat contractant va putea, pentru motive de necesitate militara sau in interesul securitatii publice, sa restranga sau sa interzica, in mod uniform, pentru orice aeronava a altor state, survolul anumitor zone ale teritoriului sau, fiind inteles ca nu se va face nici o deosebire in aceasta privinta intre aeronavele statului in cauza folosite in serviciile internationale de transporturi aeriene regulate si aeronavele celorlalte State contractante, folosite in servicii militare. Aceste zone interzise vor avea o intindere si o asezare rezonabile spre a nu stanjeni in mod inutil navigatia aeriana. Definirea zonelor interzise situate pe teritoriul unui Stat contractant si toate schimbarile care ar putea sa le fie aduse ulterior vor trebui sa fie comunicate, indata ce acest lucru este posibil, celorlalte State contractante, precum si Organizatiei Aviatiei Civile Internationale;

b) Fiecare Stat Contractant isi rezerva de asemenea dreptul ca, in imprejurari exceptionale, sau in timpul unei perioade de criza, ori in interesul securitatii publice, sa restranga sau sa interzica, in mod provizoriu si cu efecte imediate, survolul teritoriului sau al unei parti din interiorul sau, cu conditia ca aceasta restrictie sau interdictie sa se aplice, fara deosebire de nationalitate, aeronavelor tuturor celorlalte state;

c) Fiecare Stat contractant va putea, in conditiile pe care este liber a le stabili, sa ceara ca orice aeronava care patrunde in zonele prevazute in alineatele a) si b) de mai sus sa aterizeze de indata ce-i va fi posibil pe un aeroport desemnat in interiorul teritoriului sau.


Articolul 10. Aterizarea pe un aeroport vamal

Afara de cazul in care, potrivit clauzelor Conventiei de fata sau unei autorizatii speciale, o aeronava are permisiunea de a traversa teritoriul unui Stat contractant fara a ateriza, orice aeronava care patrunde pe teritoriul unui Stat contractant va trebui, daca regulamentele acelui stat o cer, sa aterizeze pe un aeroport desemnat de acest stat in scopul inspectiilor vamale sau de alta natura. Orice aeronava care paraseste teritoriul unui Stat contractant va trebui sa porneasca de la un aeroport vamal desemnat in acelasi fel. Caracteristicile tuturor aeroporturilor desemnate ca aeroporturi vamale vor fi publicate de fiecare stat si transmise Organizatiei Aviatiei Civile Internationale instituita prin dispozitiile partii a doua a Conventiei de fata, care le va comunica tuturor celorlalte State contractante.


Articolul 11 - Aplicarea reglementarilor privind navigatia aeriana

Sub rezerva dispozitiilor Conventiei de fata, legile si regulamentele unui Stat contractant, privitoare la intrarea si la iesirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite in navigatia aeriana internationala sau privitoare la exploatarea si la navigatia acestor aeronave in timpul prezentei lor in limitele teritoriului sau, se vor aplica, fara deosebire de nationalitate, aeronavelor tuturor Statelor contractante, iar aceste aeronave vor trebui sa li se conformeze la intrarea si la iesirea de pe teritoriul acestui stat si cand se afla pe acest teritoriu.


Articolul 12. Regulile de zbor

Fiecare Stat contractant se angajeaza sa adopte masuri menite sa asigure ca toate aeronavele care survoleaza teritoriul sau sau manevreaza deasupra acestuia, precum si toate aeronavele cu insemnele nationalitatii sale, oriunde s-ar gasi, sa se conformeze regulilor si regulamentelor aplicabile, in locul respectiv, zborul si manevrei aeronavelor. Fiecare Stat contractant se angajeaza sa vegheze ca propriile sale regulamente sa ramana, in aceasta privinta si cat mai mult posibil, conforme cu acelea care vor fi stabilite din timp in timp, in aplicarea prezentei Conventii. Deasupra marii libere se vor respecta regulile ce se vor stabili in aplicarea prezentei Conventii. Fiecare Stat contractant se obliga sa urmareasca orice persoana care ar incalca regulamentele aplicabile.


Articolul 13. Reglementarile privind intrarea si iesirea

Legile si regulamentele unui Stat contractant care reglementeaza pe teritoriul sau intrarea sau iesirea pasagerilor, echipajelor sau marfurilor transportate de aeronave, cum sunt legile si regulamentele privind formalitatile de intrare, de iesire, de imigrare, de pasaport, vamale si de carantina, trebuie respectate de pasageri si echipaje sau cu privire la marfurile mentionate mai sus, la intrare, la iesire sau in limitele teritoriului acestui stat.


Articolul 14. Protectia impotriva propagarii bolilor

Fiecare Stat contractant se obliga sa ia masuri eficace pentru a preveni propagarea, prin intermediul navigatiei aeriene, a holerei, a tifosului (epidemic), a variolei, a frigurilor galbene, a ciumei, precum si a oricaror alte boli contagioase, pe care Statele contractante, daca va fi cazul, vor considera necesar sa le desemneze. In acest scop, Statele contractante vor tine legaturi stranse cu organismele insarcinate cu elaborarea regulamentelor internationale privind masurile sanitare aplicabile aeronavelor. Aceste consultari nu vor afecta cu nimic aplicarea oricarei conventii internationale in vigoare in aceasta materie, la care Statele contractante ar putea sa fie parti.

Articolul 15. Taxele de aeroport si drepturile similare

Orice aeroport al unui Stat contractant, care este deschis folosintei publice pentru aeronavele nationale ale acestui stat, sub rezerva dispozitiilor art. 68, deschid, de asemenea, in aceleasi conditii, pentru aeronavele tuturor celorlalte State contractante. Se vor aplica conditii uniforme si pentru utilizarea de catre aeronavele fiecarui Stat contractant a tuturor instalatiilor necesare navigatiei aeriene, inclusiv a serviciilor radioelectrice si de meteorologie, care pot fi puse la dispozitia publicului pentru a contribui la securitatea si rapiditatea navigatiei aeriene.

Taxele pe care un Stat contractant le-ar putea stabili pentru utilizarea de catre aeronavele oricarui alt Stat contractant a aeroporturilor si a instalatiilor mentionate necesare navigatiei aeriene, nu vor trebui sa depaseasca:

a) pentru aeronavele care nu sunt folosite in servicii aeriene internationale regulate, taxele ce se platesc de aeronavele, sale nationale de acelasi tip, folosite in servicii similare;

b) pentru aeronavele folosite in servicii aeriene internationale regulate, taxele ce se platesc de aeronavele sale nationale folosite in servicii internationale similare.

Toate aceste taxe vor fi publicate si comunicate Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, sub rezerva ca la cererea unui Stat contractant interesat taxele stabilite pentru utilizarea aeroporturilor si altor instalatii vor fi examinate de Consiliu, care va intocmi un raport si va face recomandari in legatura cu aceasta statului sau statelor interesate. Nici un drept, nici o taxa sau alte sarcini motivate numai prin tranzitul, intrarea sau iesirea unei aeronave nu vor fi impuse de un Stat contractant nici aeronavelor unui alt Stat contractant, nici persoanelor si bunurilor ce se gasesc la bordul aeronavelor respective.

Articolul 16 - Controlul aeronavelor

Autoritatile competente ale fiecarui Stat contractant vor avea dreptul de a controla la aterizare si la plecare, fara a provoca intarzieri excesive, aeronavelor celorlalte State contractante si de a examina certificatele si celelalte documente prevazute in Conventia de fata.


Capitolul III. Nationalitatea aeronavelor

Articolul 17. Nationalitatea aeronavelor

Aeronavele au nationalitatea statului in care sunt imatriculate.

Articolul 18. Imatricularea multipla

O aeronava nu poate sa fie valabil imatriculata in mai multe state, dar imatricularea sa va putea fi transferata de la un stat la altul.

Articolul 19. Legile nationale care guverneaza imatricularea

Imatricularea sau transferul imatricularii unei aeronave in orice Stat contractant se va efectua potrivit legilor si regulamentelor acestui stat.

Articolul 20. Semnele nationalitatii

Orice aeronava folosita in navigatia aeriana internationala va purta semnele de nationalitate si de imatriculare proprii.

Articolul 21. Comunicarea imatricularii

Fiecare Stat contractant se obliga sa furnizeze, la cerere, oricarui alt Stat contractant, sau Organizattiei Aviatiei Civile Internationale informatii privind imatricularea si proprietatea oricarei aeronave imatriculate in acest stat. In afara de aceasta, fiecare Stat contractant va prezenta Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, potrivit regulamentelor pe care aceasta ar putea sa le elaboreze, rapoarte cuprinzand toate informatiile corespunzatoare pe care le va putea furniza cu privire la proprietatea si controlul aeronavelor imatriculate in acest stat si destinate in mod normal navigatiei aeriene internationale. Organizatia Aviatiei Civile Internationale va pune, la cerere, informatiile astfel obtinute la dispozitia celorlalte State contractante.


Capitolul IV. Masuri destinate sa inlesneasca navigatia aeriana

Articolul 22. Simplificarea formalitatilor

Fiecare Stat contractant se obliga sa adopte regulamente speciale sau orice alte masuri practice avand ca scop de a inlesni si de a accelera navigatia aeronavelor intre teritoriile Statelor contractante si de a evita intarzieri inutile aeronavelor, echipajelor, calatorilor si incarcaturilor lor, in special in privinta aplicarii legilor referitoare la imigrare, la carantina, la vami si la formalitatile de plecare.

Articolul 23. Formalitatile vamale li de imigrare

Fiecare Stat contractant se obliga, in masura in care va aprecia posibil, sa stabileasca regulamente vamale si de imigrare aplicabile navigatiei aeriene internationale, potrivit metodelor care ar putea sa fie stabilite sau recomandate din timp in timp in aplicarea Conventiei de fata. Nici o dispozitie a Conventiei de fata nu va putea fi interpretata ca opunandu-se stabilirii unor aeroporturi franco.

Articolul 24. Taxele vamale

a) Orice aeronava care efectueaza un zbor spre sau dinspre teritoriul unui Stat contractant, sau deasupra acestui teritoriu, va fi scutita temporar de taxe vamale, in conditiile stabilite de regulamentele vamale ale acestui stat. Carburantii, uleiurile lubrifiante, piesele de schimb, echipamentul normal si proviziile de bord care se gasesc in aeronava apartinand unui Stat contractant la sosirea pe teritoriul unui alt Stat contractant care se gasesc inca pe bord la plecarea sa din acest teritoriu vor fi scutite de taxe vamale, de cheltuieli de control sau de alte taxe si drepturi similare impuse de stat sau de autoritatile locale. Aceasta scutire nu se va aplica cantitatilor de materiale sau obiectelor descarcate, afara de cazul in care regulamentele vamale ale statului respectiv ar contine dispozitii contrarii, in sensul de a cere ca aceste cantitati de materiale sau aceste obiecte sa fie pastrate sub supravegherea vamii.

b) Piesele de schimb si echipamentul aduse pe teritoriul unui Stat contractant spre a fi montate sau utilizate pe aeronava unui alt Stat contractant folosita la navigatia aeriana internationala, vor fi scutite de taxe vamale, sub rezerva respectarii regulamentelor statului interesat, care pot prevedea ca aceste obiecte vor fi pastrate sub supravegherea si controlul vamal.

Articolul 25. Aeronavele in primejdie

Fiecare Stat contractant se obliga sa acorde aeronavelor in primejdie pe teritoriul sau asistenta pe care o va socoti cu putinta si, sub rezerva exercitarii dreptului de control de catre propriile sale autoritati, sa permita proprietarilor sau autoritatilor statului unde este imatriculata aeronava sa ia masurile de asistenta care s-ar vadi necesare. Fiecare Stat contractant, cu prilejul cercetarilor de regasire a aeronavelor disparute, va participa la luarea masurilor coordonate care vor putea fi recomandate din timp in timp in vederea aplicarii prezentei Conventii.

Articolul 26. Anchetarea accidentelor

In cazul in care o aeronava apartinand unui Stat contractant ar suferi pe teritoriul unui alt Stat contractant un accident care a provocat morti sau raniri grave, sau care vadeste existenta unor grave defectiuni tehnice ale aeronavei sau ale instalatiilor necesare navigatiei aeriene, statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul va deschide o ancheta asupra imprejurarilor acestuia, conformandu-se in masura in care legile sale ii vor permite, procedurii care va putea fi recomandata de Organizatia Aviatiei Civile Internationale. Statului in care aeronava este imatriculata i se va acorda posibilitatea sa trimita observatori care vor asista la ancheta, iar statul care efectueaza ancheta va comunica celuilalt stat raportul si concluziile cu privire la accident.

Articolul 27. Scutirea de sechestru pentru contrafacerea brevetului de inventie

a) Cand o aeronava a unui Stat contractant este folosita pentru navigatia aeriana internationala, intrarea autorizata pe teritoriul unui alt Stat contractant sau tranzitul autorizat prin acest teritoriu, cu sau fara aterizare, nu poate da loc unei sechestrari sau retineri a aeronavei, nici unei reclamatii impotriva proprietarului ei sau a celui care o exploateaza, nici vreunei alte interventii din partea sau in numele acestui stat sau a oricarei persoane care domiciliaza acolo, pe motiv ca constructia, mecanismul, piesele, accesoriile sau modul de functionare a aeronavei ar constitui o contrafacere a unui brevet, desen sau model oarecare acordat sau depus in mod legal in statul pe teritoriul caruia a patruns aeronava, fiind convenit ca acest stat nu va cere in nici un caz un depozit de garantie pentru scutirea de sechestru sau retinerea mentionata mai sus.

b) Dispozitiile paragrafului a) din prezentul articol se vor aplica si inmagazinarii pieselor detasate si echipamentelor de schimb ale aeronavei, precum si dreptului de a folosi sau de a monta aceste piese echipamente pentru repararea aeronavelor unui Stat contractant, pe teritoriul altui Stat contractant, fiind convenit ca orice piesa sau echipament brevetate, astfel inmagazinate, nu vor putea fi vandute sau distribuite in interiorul statului pe teritoriul caruia a patruns aeronava, sau reexportate din acest stat in scopuri comerciale.

c) Nu vor beneficia de dispozitiile articolului de fata decat Statele parti la prezenta Conventie (1) care sunt de asemenea parti la Conventia internationala pentru protectia proprietatii industriale si la amendamentele ei sau (2) care au promulgat legi cu privire la brevete prin care recunosc inventiile apartinand cetatenilor celorlalte State parti la prezenta Conventie si le acorda protectia cuvenita.

Articolul 28. Instalatiile si sistemele standard de navigatie aeriana

Fiecare Stat contractant se obliga ca, in masura in care apreciaza ca posibil:

a) sa stabileasca pe teritoriul sau, in conformitate cu normele si procedeele recomandate sau stabilite din timp in timp in temeiul prezentei Conventii, aeroporturi, servicii de radiocomunicatie, servicii meteorologice, a altor instalatii susceptibile de a ajuta navigatia aeriana internationala;

b) sa adopte si sa puna in aplicare sistemele standard adecvate in materia procedurilor de comunicatie, a codurilor, a balizajului, a semnalizarii, a luminilor si a altor practici si reguli de exploatare care vor putea fi recomandate sau stabilite periodic in temeiul prezentei Conventii;

c) sa colaboreze la luarea masurilor pe plan international destinate sa asigure publicarea hartilor si planurilor aeronautice, in conformitate cu normele care vor putea fi recomandate sau stabilite periodic in temeiul prezentei Conventii.


Capitolul V. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca aeronavele


Articolul 29. Documentele de bord ale aeronavelor

Orice aeronava a unui Stat contractant folosita in navigatia internationala va trebui, conform conditiilor prescrise de prezenta Conventie, sa fie inzestrata cu urmatoarele documente:

a) certificatul de imatriculare;

b) certificatul de navigabilitate;

c) autorizatiile corespunzatoare pentru fiecare membru din echipaj;

d) carnetul de drum;

e) daca aeronava este dotata cu aparate de radiocomunicatie, autorizatia pentru statia radio a aeronavei;

f) daca transporta calatori, lista nominala a acestora, indicand punctele de imbarcare si de destinatie;

g) daca transporta marfuri, un manifest si declaratii detaliate privind incarcatura.

Articolul 30. Aparatura de radiocomunicatii a aeronavelor

a) Nici o aeronava a unui Stat contractant, cand se gaseste pe teritoriul unui alt Stat contractant sau deasupra acestui teritoriu, nu va putea avea pe bordul sau aparate de radioemisiune, decat in cazul cand autoritatile competente ale statului in care aeronava este imatriculata au eliberat o autorizatie permitand instalarea si folosirea lor. Aparatele de radioemisiune vor fi folosite pe teritoriul Statului contractant survolat in conformitate cu regulamentele acestui stat.

b) Aparatele de radioemisiune nu vor putea fi folosite decat de membrii personalului navigant, posesori ai unei licente speciale eliberate de autoritatile competente ale statului in care aeronava este imatriculata.
Articolul 31. Certificatele de navigabilitate


Orice aeronava folosita in navigatia internationala va trebui sa aiba un certificat de navigabilitate eliberat sau validat de statul in care este imatriculata.

Articolul 32. Autorizatiile personalului

a) Pilotul si ceilalti membri ai echipajului de conducere al oricarei aeronave folosite in navigatia internationala vor trebui sa aiba brevete de aptitudine si autorizatii eliberate sau validate de statul in care este imatriculata aeronava;

b) Fiecare Stat contractant isi rezerva dreptul de a nu recunoaste valabile pentru survolul propriului sau teritoriu brevetele de aptitudine si autorizatiile conferite unui cetatean al sau, de catre un alt Stat contractant.

Articolul 33. Recunoasterea certificatelor, brevetelor si autorizatiilor

Certificatele de navigabilitate, precum si brevetele de aptitudine si autorizatiile eliberate sau validate de Statul contractant in care este imatriculata aeronava, vor fi recunoscute valabile de celelalte State contractante, cu conditia insa ca cerintele prevazute pentru eliberarea sau validarea acestor brevete sau autorizatii sa fie echivalente sau superioare normelor minime care ar putea sa fie stabilite periodic in temeiul prezentei Conventii.

Articolul 34. Jurnalul de bord

Pentru fiecare aeronava folosita in navigatia internationala se va tine un jurnal de bord in care vor figura date cu privire la aeronava, la echipaj si la fiecare calatorie, asa cum se va stabili periodic in virtutea prezentei Conventii.

Articolul 35. Restrictiile cu privire la incarcatura

a) Nici o aeronava folosita pentru navigatia internationala nu poate transporta munitii de razboi sau material de razboi in interiorul sau deasupra teritoriului unui stat, afara de cazul in care este autorizat de acest stat. Fiecare stat determina pe cale de regulament ce trebuie inteles prin munitii de razboi sau material de razboi in sensul prezentului articol, tinand seama, in preocuparea pentru uniformitate, de recomandarile pe care Organizatia Aviatiei Civile Internationale le poate face din timp in timp.

b) Fiecare Stat contractant iti rezerva dreptul pentru motive de ordine publica si de securitate, sa reglementeze sau sa interzica transportul, inauntrul sau deasupra teritoriului sau, al altor articole decat cele enumerate la paragraful a) fiind inteles ca nu se va face, in aceasta privinta nici o deosebire intre aeronavele nationale folosite pentru navigatia internationala si cele ale celorlalte state folosite in acelasi scop si fiind in afara de aceasta inteles ca nu va putea fi impusa nici o restrictie susceptibila de a stanjeni transportul si intrebuintarea, pe bordul aeronavelor, al aparatelor necesare manevrei sau navigatiei acelor aeronave, precum si securitatii personalului sau a pasagerilor.

Articolul 36. Aparatele fotografice

Fiecare Stat contractant are dreptul de a interzice sau de a reglementa intrebuintarea aparatelor fotografice pe bordul aeronavelor care survoleaza teritoriul sau.


Capitolul VI. Norme si practici internationale recomandate

Articolul 37. Adoptarea normelor si procedurilor internationale

Fiecare Stat contractant se obliga sa colaboreze la atingerea gradului celui mai ridicat de uniformitate in regulamente, norme, proceduri si metode de organizare privind aeronavele, personalul, caile aeriene si serviciile auxiliare, in toate domeniile in care o atare uniformitate va inlesni si ameliora navigatia aeriana.

In acest scop, Organizatia Aviatiei Civile Internationale va adopta si modifica din timp in timp si, potrivit necesitatilor, normele, practicile recomandate si procedurile internationale privind domeniile urmatoare:

a) sistemele de telecomunicatii si de ajutor pentru navigatia aeriana, inclusiv balizajul la sol;

b) caracteristicile aeroporturilor si ale pistelor de aterizare;

c) regulile aerului si metodele privind controlul circulatiei aeriene;

d) eliberarea de autorizatii personalului de conducere si mecanicilor;

e) navigabilitatea aeronavelor;

f) imatricularea si identificarea aeronavelor;

g) centralizarea si schimbul de informatii meteorologice;

h) cartile de bord;

i) hartile si planurile aeronautice;

j) formalitatile vamale si de imigrare;

k) aeronavele in primejdie si anchetele asupra accidentelor, precum si orice alte domenii interesand securitatea, regularitatea si eficacitatea navigatiei aeriene, care din timp in timp ar putea sa fie necesare.

Articolul 38. Derogarile de la normele si de la procedurile internationale

Oricare stat care socoteste ca nu se poate conforma intocmai unor astfel de norme sau proceduri internationale sau ca nu-si poate pune propriile sale regulamente sau practici in deplin acord cu normele sau procedurile internationale cand acestea s-ar modifica, sau care crede necesar sa adopte reguli si practici care se deosebesc in vreo privinta de cele stabilite printr-o norma internationala, va notifica de indata Organizatiei Aviatiei Civile Internationale deosebirile dintre propriile sale practici si cele stabilite de norma internationala. Daca este vorba de amendamente la normele internationale, oricare stat care nu va modifica corespunzator propriile sale regulamente sau practici va informa Consiliul in termen de 60 de zile de la adoptarea amendamentului la norma internationala sau va indica masurile pe care isi propune sa le ia. In acest caz, Consiliul va notifica de indata tuturor celorlalte state deosebirile care exista asupra unui sau mai multor puncte intre norma internationala si practica corespunzatoare folosita in statul in cauza.

Articolul 39. Mentiunile trecute pe certificate si autorizatii

a) Oricare aeronava sau oricare element de aeronava in privinta careia exista o norma internationala in materie de navigabilitate sau de performanta, dar care in momentul intocmirii certificatului sau de navigabilitate nu satisface intocmai norma in chestiune, trebuie sa poarte pe certificatul sau de navigabilitate ori pe o anexa a acestuia, o lista completa a punctelor privitor la care se indeparteaza de la aceasta norma.

b) Oricare persoana, titulara a unei autorizatii care nu corespunde in intregime conditiilor cerute de norma internationala cu privire la clasa de autorizatii sau de brevet a carei titulara este, trebuie sa aiba trecuta pe autorizatie sau pe o anexa a acesteia o enumerare completa a punctelor privitor la care nu satisface acele conditii.

Articolul 40. Validitatea autorizatilor si certificatelor pe care au fost trecute mentiuni

Nici o aeronava sau nici un membru al personalului care are un certificat sau o autorizatie pe care au fost trecute mentiuni, nu poate lua parte la navigatia internationala decat cu autorizatia statului sau a statelor al carui teritoriu il survoleaza. Imatricularea sau folosirea unei atare aeronave sau a unei piese oarecare de aeronava astfel omologata intr-un alt stat decat acela in care certificatul a fost intocmit la origine este lasata la discretia statului in care aeronava sau piesa in cauza a fost importata.

Articolul 41. Recunoasterea normelor existente cu privire la navigabilitate

Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica nici aeronavelor, nici echipamentelor de aeronave apartinand unor tipuri al caror prototip a fost supus autoritatilor nationale competente pentru omologare inaintea expirarii a trei ani de la data adoptarii unei norme internationale de navigatie privind acest material.

Articolul 42. Recunoasterea normelor existente privind competenta personalului

Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica membrilor personalului ale caror autorizatii au fost eliberate la origine inainte de expirarea unui an de la data adoptarii initiale a unei norme internationale privind aptitudinea; totusi, ele se aplica fara deosebire tuturor membrilor personalului ale caror autorizatii sunt inca valabile cinci ani dupa data adoptarii acestei norme.


Partea II - Organizatia Aviatiei Civile Internationale


Capitolul VII. Organizatia

Articolul 43. Denumirea si competenta

Se instituie, prin prezenta Conventie, o organizatie care va purta denumirea de Organizatia Aviatiei Civile Internationale. Ea se compune dintr-o Adunare, dintr-un Consiliu si din toate organismele care vor putea fi necesare.

Articolul 44. Scopurile

Organizatia are ca scop sa dezvolte principiile si tehnica navigatiei aeriene internationale, precum si sa favorizeze stabilirea si dezvoltarea transporturilor aeriene internationale, astfel ca:

a) sa asigure dezvoltarea ordonata si sigura a aviatiei civile internationale in lumea intreaga;

b) sa incurajeze in scopuri pasnice tehnica constructiei si exploatarii aeronavelor;

c) sa incurajeze dezvoltarea cailor aeriene, a aeroporturilor si a instalatiilor de navigatie aeriana pentru folosinta aviatiei civile internationale;

d) sa puna la dispozitia popoarelor lumii transporturile aeriene sigure, regulate, eficace si economice de care au nevoie;

e) sa evite risipa economica provocata de concurenta excesiva;

f) sa asigure ca drepturile Statelor contractante sa fie integral respectate si ca fiecare Stat contractant sa aiba o posibilitate echilibrata de a exploata intreprinderi de transport aerian international;

g) sa evite orice discriminare intre Statele contractante;

h) sa amelioreze siguranta zborului in navigatia aeriana internationala;

i) sa favorizeze, in general, dezvoltarea aeronauticii civile internationale sub toate aspectele sale.

Articolul 45. Sediul permanent

Organizatia isi are sediul permanent in locul pe care il va hotara, in cursul ultimei sale sesiuni, Adunarea interimara a Organizatiei provizorii a Aviatiei Civile Internationale, stabilita prin Acordul interimar privitor la Aviatia Civila Internationala, semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944. Acest sediu va putea fi transferat provizoriu in orice alt loc printr-o hotarare a Consiliului, iar altfel decat provizoriu printr-o hotarare a Adunarii, care trebuie sa intruneasca numarul de voturi fixat de Adunare. Numarul de voturi astfel fixat nu va fi mai mic de trei cincimi din numarul total al Statelor contractante.

Articolul 46. Prima sesiune a Adunarii

Prima sesiune a Adunarii este convocata de Consiliul interimar al Organizatiei provizorii mentionata mai sus, imediat dupa intrarea in vigoare a prezentei Conventii si se tine la data si locul fixate de Consiliul interimar.

Articolul 47. Capacitatea juridica

Organizatia se bucura, pe teritoriul fiecarui Stat contractant, de capacitatea juridica necesara pentru a-si exercita functiile. Deplina personalitate juridica i se acorda ori unde ea este compatibila cu constitutia si legile statului interesat.


Capitolul VIII. Adunarea

Articolul 48. Sesiunea Adunarii si votarea

a) Adunarea se intruneste cel putin o data la trei ani si este convocata de Consiliu la data si locul potrivite. Ea poate tine oricand sesiuni extraordinare, convocate fiind de Consiliu sau pe baza unei cereri adresate secretarului general de catre zece State contractante.

b) Statele contractante au un drept egal de a fi reprezentate la sesiunile Adunarii si fiecare Stat contractant are dreptul la un singur vot. Delegatii reprezentanti ai Statelor contractante pot fi asistati de consilieri tehnici, care pot participa la sedinte, dar fara drept de vot.

c) Pentru constituirea unui qvorum la intrunirile Adunarii, se cere majoritatea Statelor contractante. Sub rezerva unor dispozitii contrare ale prezentei Conventii, hotararile Adunarii sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Articolul 49. Imputernicirile si atributiile Adunarii

Imputernicirile si atributiile Adunarii sunt urmatoarele:

a) sa aleaga la fiecare sesiune pe presedinte si pe ceilalti membri ai biroului;

b) sa aleaga Statele contractante care vor fi reprezentate in Consiliu, conform dispozitiilor capitolului IX;

c) sa examineze rapoartele Consiliului si sa ia masurile cuvenite; sa hotarasca asupra oricarei chestiuni cu care este sesizata de catre Consiliu;

d) sa intocmeasca propriul sau regulament interior si sa instituie comisiile subsidiare pe care le-ar socoti necesare sau utile;

e) sa voteze bugetele anuale si sa stabileasca regimul financiar al Organizatiei conform dispozitiilor capitolului XII;

f) sa verifice cheltuielile si sa aprobe conturile Organizatiei;

g) sa trimita, daca crede de cuviinta, Consiliului sau comisiilor subsidiare sau oricarui alt organ, orice chestiune intrand in competenta ei;

h) sa delege Consiliul imputernicirile si autoritatea necesare sau utile exercitarii functiilor Organizatiei si sa revoce sau sa modifice in orice moment aceste delegari de imputernicire;

i) sa dea efect dispozitiilor corespunzatoare din capitolul XIII;

j) sa examineze propunerile de modificare sau amendare a dispozitiilor prezentei Conventii si, in cazul in care le aproba, sa recomande Statelor contractante adoptarea lor, conform dispozitiilor capitolului XXI;

k) sa se ocupe de orice chestiune care este de competenta Organizatiei si cu care Consiliul nu este in mod expres insarcinat.


Capitolul IX. Consiliul

Articolul 50. Componenta si alegerea Consiliului

a) Consiliul este un organ permanent depinzand de Adunare. El se compune din doua zeci si sapte de State contractante alese de Adunare. Alegerea se face la prima sesiune a Adunarii si apoi, la fiecare trei ani; membrii Consiliului astfel alesi raman in functiune pana la alegerea urmatoare.

b) La alegerea membrilor Consiliului, Adunarea va asigura o reprezentare corespunzatoare: 1) statelor avand o importanta majora in materie de transport aerian; 2) statelor nereprezentate altfel si care contribuie cel mai mult cu instalatii si servicii pentru navigatia aviatiei civile internationale; 3) statelor nereprezentate altfel, a caror desemnare asigura reprezentarea in Consiliu a tuturor regiunilor geografice principale din lume. Orice loc devenit vacant in Consiliu va fi completat in cel mai scurt termen de catre Adunare; orice Stat contractant astfel ales in Consiliu ramane in functiune pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

c) Nici un reprezentat in Consiliu al unui Stat contractant nu poate lua parte activa la exploatarea unui serviciu aerian international si nu poate fi interesat din punct de vedere financiar intr-un asemenea serviciu.
Modificat de Protocol din 12/03/1971 la 02/10/1971

Articolul 51. Presedintele Consiliului

Consiliul isi alege presedintele pe o perioada de trei ani. Presedintele poate fi reales; el nu are drept de vot. Consiliul alege dintre membrii sai unul sau mai multi vicepresedinti, care isi pastreaza dreptul de vot in cazul in care indeplinesc functia de presedinte. Presedintele nu este in mod necesar ales dintre reprezentantii membrilor Consiliului; totusi, cand este ales un reprezentant, locul sau este socotit vacant si se ocupa de catre statul pe care il reprezenta. Atributiile presedintelui sunt urmatoarele:

a) convoaca Consiliul, Comitetul de transport aerian si Comisia de navigatie aeriana;

b) lucreaza in calitate de reprezentant al Consiliului;

c) exercita in numele Consiliului functiile pe care acesta i le atribuie.

Articolul 52. Votarea in Consiliu

Deciziile Consiliului trebuie aprobate de majoritatea membrilor sai. Consiliul isi poate delega autoritatea, cu privire la o chestiune determinata, unui comitet ales dintre membrii sai. Oricare Stat contractant interesat poate face apel la Consiliu impotriva deciziilor luate de un comitet al Consiliului.

Articolul 53. Participarea fara drept de vot

Oricare Stat contractant poate participa, fara drept de vot, la examinarea de catre Consiliu ori de comitetele sau de comisiile sale, a oricarei chestiuni in care este direct interesat. Nici un membru al Consiliului nu poate participa la vot atunci cand Consiliul examineaza un litigiu in care este parte.

Articolul 54. Functiile obligatorii ale Consiliului

Consiliul trebuie:

a) sa supuna Adunarii rapoarte anuale;

b) sa puna in executare directivele date de Adunare si sa indeplineasca toate functiile si obligatiile care ii incumba conform prezentei Conventii;

c) sa-si determine organizarea si sa-si intocmeasca regulamentul interior;

d) sa numeasca un Comitet al transportului aerian, compus din reprezentanti ai membrilor Consiliului si raspunzator fata de acesta si sa-i defineasca atributiile;

e) sa instituie o Comisie de navigatie aeriana, conform dispozitiilor capitolului X;

f) sa administreze fondurile Organizatiei, conform dispozitiilor capitolelor XII si XV;

g) sa fixeze retributia presedintelui Consiliului;

h) sa numeasca un agent executiv principal, care va purta titlul de secretar general, si sa ia masuri pentru numirea oricarui alt personal necesar, conform dispozitiilor capitolului XI;

i) sa ceara, sa centralizeze, sa studieze si sa publice informatiile relative la progresele navigatiei aeriene si la exploatarea serviciilor aeriene internationale, inclusiv toate informatiile privitoare la cheltuielile de exploatare si la subventiile platite de stat intreprinderilor de transport aerian;

j) sa comunice Statelor contractante orice infractiune la prezenta Conventie, precum si orice abatere de la recomandarile sau de la deciziile Consiliului;

k) sa raporteze Adunarii orice infractiune la prezenta Conventie, in cazul cand un Stat contractant n-ar fi luat masurile necesare intr-un termen potrivit dupa ce i s-a semnalat infractiunea;

l) sa adopte conform dispozitiilor capitolului VI din prezenta Conventie, normele si practicile internationale recomandate; sa le desemneze, pentru mai multa usurinta, sub numele de anexe la prezenta Conventie, si sa notifice tuturor Statelor contractante masurile luate in acest scop;

m) sa examineze recomandarile formulate de Comisia de navigatie aeriana in vederea amendarii anexelor si sa ia orice masuri utile conform dispozitiilor capitolului XX;

n) sa examineze orice chestiune relativa la Conventie, de care ar fi sesizat de catre un Stat contractant.
Articolul 55. Functiile facultative ale Consiliului

Consiliul poate:

a) daca este cazul si daca experienta vadeste utilitatea lor, sa creeze comisii subordonate de transport aerian pe plan regional sau in orice alt mod si sa desemneze grupari de state sau de intreprinderi de transport aerian cu care/prin mijlocirea carora va putea actiona in vederea inlesnirii realizarii scopurilor prezentei Conventii;

b) sa delege Comisiei de navigatie aeriana orice atributii, afara de cele prevazute de prezenta Conventie si sa revoce sau sa modifice oricand aceste delegari;

c) sa intreprinda cercetari in toate domeniile transportului aerian si ale navigatiei aeriene, care sunt de importanta internationala; sa comunice rezultatul cercetarilor sale Statelor contractante si sa inlesneasca schimbul intre Statele contractante, de informatii relative la transportul aerian si la navigatia aeriana;

d) sa studieze orice chestiune privitoare la organizarea si exploatarea transporturilor aeriene internationale inclusiv proprietatea si exploatarea internationala a serviciilor aeriene internationale pe rutele principale si sa supuna Adunarii proiectele respective;

e) sa faca anchete, la cererea oricarui Stat contractant, asupra oricarei situatii susceptibile de a crea in calea dezvoltarii navigatiei aeriene internationale obstacole care pot fi evitate si, dupa efectuarea acestor anchete, sa publice rapoartele care i se par indicate.


Capitolul X. Comisia navigatiei aeriene

Articolul 56. Candidaturile si numirea Comisiei

Comisia navigatiei aeriene se compune din doisprezece membri numiti de Consiliu dintre persoanele propuse de Statele contractante. Aceste persoane trebuie sa aiba competenta si experienta necesare in materia stiintei si practicii aeronautice. Consiliul va invita toate Statele contractante sa-i supuna candidaturi. Presedintele Comisiei navigatiei aeriene este numit de Consiliu.

Articolul 57. Atributiile Comisiei

Atributiile Comisiei navigatiei aeriene sunt urmatoarele:

a) sa examineze modificarile de adus anexelor prezentei Conventii si sa recomande Consiliului adoptarea lor;

b) sa instituie subcomisii tehnice, in care oricare Stat contractant va putea, la cererea sa, sa fie reprezentat;

c) sa dea avize Consiliului cu privire la centralizarea si la comunicarea catre Statele contractante a tuturor informatiilor pe care le socoteste necesare si utile pentru progresul navigatiei aeriene.


Capitolul XI. Personalul

Articolul 58. Numirea personalului

Sub rezerva regulilor stabilite de Adunare si a dispozitiilor prezentei Conventii, Consiliul determina modul de numire si de concediere, formatia profesionala, salariile si indemnizatiile, precum si atributiile de serviciu ale secretarului general si ale celorlalti membri si personalului Organizatiei; el poate angaja sau folosi serviciile cetatenilor oricarui Stat contractant.

Articolul 59. Caracterul international al personalului

In exercitarea functiilor lor, presedintele Consiliului, secretarul general si ceilalti membri ai personalului nu vor trebui sa ceara sau sa accepte instructiuni de la nici o autoritate straina Organizatiei. Fiecare Stat contractant se obliga sa respecte pe deplin caracterul international al raspunderilor personalului si sa nu caute sa influenteze pe vreun cetatean al sau in exercitarea functiilor sale.

Articolul 60. Imunitatile si privilegiile personalului

Fiecare Stat contractant se obliga, pe cat ingaduie regulile sale constitutionale, sa acorde presedintelui Consiliului, secretarului general si oricarui alt membru al personalului Organizatiei privilegiile si imunitatile acordate personalului corespunzator al altor organizatii internationale publice. In cazul in care se va incheia un acord international general privind imunitatile si privilegiile functionarilor internationali, imunitatile si privilegiile acordate presedintelui Consiliului, secretarului general si celorlalti membri ai personalului Organizatiei vor fi cele acordate in conformitate cu acest acord international general.

Capitolul XII. Finantele

Articolul . Bugetul si repartitia cheltuielilor

Consiliul supune Adunarii bugetele anuale, precum si situatiile de conturi si prevederi privind veniturile si cheltuielile anuale. Adunarea voteaza bugetele, aducandu-le modificarile pe care le socoteste potrivite si, cu exceptia contributiilor cerute in baza capitolului XV statelor care consimt la aceasta, repartizeaza cheltuelile Organizatiei intre Statele contractante in proportiile pe care le fixeaza din timp in timp.

Articolul 62. Suspendarea dreptului de vot

Adunarea poate suspenda dreptul de vot in Adunare si in Consiliu al oricarui Stat contractant care nu-si achita intr-un termen rezonabil obligatiile sale financiare fata de Organizatie.

Articolul 63. Cheltuielile delegatiilor si ale celorlalti reprezentanti

Fiecare Stat contractant suporta cheltuielile propriei sale delegatii la Adunare, precum si remuneratia, cheltuelile de deplasare si celelalte cheltuieli ale oricarei persoane numite de el in Consiliu, ori prezentata sau desemnata de el ca reprezentant in oricare dintre comitetele sau comisiile subsidiare ale Organizatiei.


Capitolul XIII. Alte aranjamente internationale

Articolul 64. Aranjamente privind securitatea

In chestiunile aeriene de competenta sa care afecteaza in mod direct securitatea lumii, Organizatia poate, printr-un vot al Adunarii sa incheie aranjamente speciale cu oricare organizatie, creata de natiunile lumii pentru mentinerea pacii.

Articolul 65. Aranjamentele cu alte organisme internationale

Consiliul poate incheia, in numele Organizatiei, acorduri cu alte organisme internationale pentru a mentine serviciile comune si a face aranjamente comune cu privire la personal si pentru a incheia, cu aprobarea Adunarii, orice alte aranjamente care ar putea inlesni sarcina Organizatiei.

Articolul 66. Functiile in legatura cu alte acorduri

a) Organizatia exercita, de asemenea, functiile conferite de Acordul relativ la tranzitul serviciilor internationale si de Acordul relativ la transportul aerian international, incheiate la Chicago, la 7 decembrie 1944, conform prevederilor si conditiilor enuntate in aceste acorduri.

b) Membrii Adunarii si ai Consiliului care nu au acceptat Acordul relativ la Tranzitul serviciilor aeriene international sau Acordul relativ la transportul aerian international, incheiate la Chicago, la 7 decembrie 1944, nu pot vota asupra nici unei chestiuni cu care Adunarea sau Consiliul vor fi sesizate privitor la aplicarea dispozitiilor acestor acorduri.


Partea III - Transportul aerian international


Capitolul XIV. Informatii si rapoarte

Articolul 67. Prezentarea rapoartelor la Consiliu

Fiecare Stat contractant se obliga ca intreprinderile sale de transport aerian international sa trimita Consiliului, conform prescriptiilor stabilite de acesta, rapoarte asupra traficului, statistici cu privire la pretul de cost, precum si situatii contabile indicand, intre altele, suma si provenienta tuturor incasarilor lor.


Capitolul XV. Aeroporturi si alte instalatii si servicii pentru navigatia aeriana

Articolul 68. Desemnarea rutelor si aeroporturilor

Fiecare Stat contractant poate, sub rezerva dispozitiilor prezentei Conventii, sa desemneze ruta pe care trebuie s-o urmeze in interiorul teritoriului sau oricare serviciu international aerian, precum si aeroporturile care pot fi utilizate de vreunul din aceste servicii.

Articolul 69. Ameliorarea instalatiilor si serviciilor pentru navigatia aeriana

Daca Consiliul socoteste ca aeroporturile sau alte instalatii si servicii pentru navigatia aeriana ale unui Stat contractant, inclusiv serviciile sale radioelectrice si meteorologice, nu sunt suficiente pentru a asigura securitatea, regularitatea, eficacitatea si exploatarea economica a serviciilor aeriene internationale existente sau in proiect, va proceda la consultari cu statul in chestiune si cu celelalte state interesate, spre a gasi mijloace de imbunatatire a situatiei, si poate formula recomandari in acest scop. Nici un Stat contractant nu va fi considerat ca fiind vinovat de infractiune la prezenta Conventie in cazul cand nu va executa aceste recomandari.

Articolul 70. Finantarea instalatiilor si serviciilor pentru navigatia aeriana

In imprejurarile prevazute de articolul 69, orice Stat contractant poate iincheia un acord cu Consiliul pentru a da efect unor atari recomandari. Statul poate hotara sa preia asupra sa toate cheltuielile decurgand din acel acord. In caz contrar, Consiliul poate accepta, la cererea Statului, sa acopere totalitatea sau parte din aceste cheltuieli.

Articolul 71. Furnizarea si intretinerea de catre Consiliu a instalatiilor si serviciilor

La cererea unui Stat contractant, Consiliul poate accepta sa furnizeze, sa puna la dispozitie personal, sa intretina si sa administreze, in total sau in parte, aeroporturile si celelalte instalatii si servicii pentru navigatia aeriana, inclusiv serviciile radioelectrice si meteorologice, care, pe teritoriul acelui stat, sunt necesare securitatii, regularitatii, eficacitatii si exploatarii economice a serviciilor aeriene internationale ale celorlalte State contractante, si poate stabili taxe juste si rezonabile pentru utilizarea instalatiilor si serviciilor furnizate.Articolul 72. Dobandirea de terenuri sau utilizarea lor

In cazurile in care sunt necesare terenuri pentru instalatii sau servicii finantate in total sau in parte de catre Consiliu, la cererea unui Stat contractant, acesta trebuie fie sa procure el insusi terenurile a caror proprietate o va pastra, daca doreste, fie sa inlesneasca folosirea acestora de catre Consiliu in conditii juste si rezonabile si in conformitate cu legile sale nationale.

Articolul 73. Cheltuielile si repartitia fondurilor

In limita fondurilor pe care Adunarea le poate pune la dispozitia Consiliului in temeiul capitolului XII, Consiliul poate efectua cheltuielile curente necesare indeplinirii scopurilor prezentului capitol prin preluari din fondul general al Organizatiei. Consiliul repartizeaza capitalul necesar indeplinirii scopurilor prezentului capitol in proportii prealabil hotarate si pe o perioada de timp rezonabila, intre statele contractate care isi vor da consimtamantul si ale caror intreprinderi de transport se folosesc de instalatiile si serviciile respective. Consiliul poate, de asemenea, stabili contributia statelor, care consimt la constituirea oricarui fond de rulment care s-ar vadi necesar.

Articolul 74. Asistenta tehnica si intrebuintarea incasarilor

In cazul in care, la cererea unui Stat contractant, Consiliul avanseaza fonduri sau infiinteaza aeroporturi sau alte instalatii si servicii in total sau in parte, aranjamentul in cauza poate prevedea, daca statul in chestiune consimte, pe de o parte, asistenta tehnica in privinta controlului general si a exploatarii aeroporturilor, instalatiilor si serviciilor si, pe de alta parte, plata cheltuielilor de exploatare a aeroporturilor, instalatiilor si serviciilor, precum si a dobanzilor si amortizarii din incasarile provenind din exploatarea acestor aeroporturi, instalatii si servicii.

Articolul 75. Preluarea instalatiilor detinute de Consiliu

Oricare Stat contractant poate oricand sa se elibereze de obligatiile pe care le-a contractat conform articolului 70 si sa ia in posesie aeroporturile si celelalte instalatii si servicii infiintate de Consiliu pe teritoriul sau, conform articolelor 71 si 72, platind Consiliului o suma socotita de acesta ca fiind rezonabila. Daca statul interesat socoteste ca suma fixata de Consiliu este excesiva, el poate apela la decizia Consiliului inaintea Adunarii, care confirma sau modifica aceasta decizie.

Articolul 76. Restituirea fondurilor

Fondurile obtinute de Consiliu prin rambursari, conform dispozitiilor articolului 75 sau prin incasarea dobanzilor si a amortizarilor, conform articolului 74, vor fi restituite statelor proportional cu contributiile stabilite initial pentru fiecare din ele de catre Consiliu, daca este vorba de avansuri consimtite la origine de catre aceste state potrivit prevederilor articolului 73.


Capitolul XVI. Organizatii de exploatare in comun si servicii in asociatie

Articolul 77. Intreprinderile in comun autorizate

Nici o dispozitie a prezentei Conventii nu poate impiedica doua sau mai multe State contractante de a constitui, pentru transporturile aeriene, organizatii de exploatare in comun sau organisme internationale de exploatare, nici de a constitui in asociatii serviciile lor aeriene pe intreaga ruta sau intr-o intreaga regiune. Totusi, aceste organizatii sau organisme si aceste servicii in asociatie vor fi supuse tuturor dispozitiilor prezentei Conventii, inclusiv celor referitoare la inregistrarea la Consiliu a acestor acorduri. Consiliu va determina modul in care prevederile prezentei Conventii privitoare la nationalitatea aeronavelor se vor aplica aeronavelor exploatate de organisme internationale de exploatare.

Articolul 78. Rolul Consiliului

Consiliul poate sugera Statelor contractante interesate sa formeze organizatii comune pentru exploatarea serviciilor aeriene pe orice rute sau in orice regiune.

Articolul 79. Participarea la intreprinderile comune

Un stat poate face parte din organizatii de exploatare in comun sau sa participe la asociatii prin intermediul fie al guvernului sau, fie al unei sau al mai multor intreprinderi de transport aerian desemnate de guvernul sau. Aceste intreprinderi pot, potrivit hotararii exclusive a statului interesat, sa fie in total sau in parte proprietate de stat sau proprietate privata.


Partea IV - Dispozitii finale


Capitolul XVII. Alte acorduri sau aranjamente aeronautice

Articolul 80. Conventiile de la Paris si de la Havana

Fiecare Stat contractant se obliga sa denunte, chiar de la intrarea in vigoare a prezentei Conventii, Conventia reglementand navigatia aeriana, semnata la Paris, la 13 octombrie 1919 sau Conventia relativa la aviatia comerciala, semnata la Havana, la 20 februarie 1928, daca este parte la una sau la cealalta din aceste Conventii. Prezenta Conventie inlocuieste, intre Statele contractante, Conventiile sus-mentionate de la Paris si de la Havana.

Articolul 81. Inregistrarea acordurilor in vigoare

Toate acordurile aeronautice existand in momentul intrarii in vigoare a prezentei Conventii intre un Stat contractant si oricare alt stat, sau intre o intreprindere de transport aerian si unui Stat contractant si oricare alt stat sau o intreprindere de transport aerian a unui alt stat trebuie sa fie de indata inregistrate la Consiliu.
Articolul 82. Abrogarea intelegerilor incompatibile cu dispozitiile prezentei Conventii

Statele contractante convin ca prezenta Conventie abroga toate obligatiile si toate angajamentele existand intre ele, care sunt incompatibile cu dispozitiile prezentei Conventii si se obliga sa nu mai contracteze obligatii sau angajamente de aceasta natura. Orice Stat contractant care, inainte de a deveni membru al Organizatiei, si-a asumat fata de un stat necontractant sau de un cetatean al unui Stat contractant sau al unui stat necontractant obligatii incompatibile cu dispozitiile prezentei Conventii, trebuie sa ia fara intarziere masurile necesare pentru a se elibera de aceste obligatii. Daca o intreprindere de transport aerian a unui Stat contractant oarecare si-a asumat asemenea obligatii incompatibile, statul de care depinde va face toate diligentele in vederea incetarii acestor obligatii si, in orice caz, se va ingriji sa li se puna capat de indata ce va fi juridiceste posibil, dupa intrarea in vigoare a prezentei Conventii.

Articolul 83. Inregistrarea oricarui nou acord

Sub rezerva dispozitiilor articolului precedent, oricare Stat contractant poate incheia acorduri care sa nu fie incompatibile cu dispozitiile prezentei Conventii. Oricare acord de aceasta natura este imediat inregistrat la Consiliu, care il publica de indata ce este posibil.


Capitolul XVIII. Litigii si incalcari ale obligatiilor

Articolul 84. Reglementarea litigiilor

Daca o neintelegere intre doua sau mai multe State contractante, cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Conventii si anexelor sale, nu poate fi reglementata prin negocieri, Consiliul va decide la cererea oricarui stat implicat in aceasta neintelegere. Nici un membru al Consiliului nu poate vota cu prilejul examinarii de catre Consiliu a unui litigiu in care este parte. Oricare Stat contractant poate, sub rezerva articolului 85, sa faca apel impotriva deciziei Consiliului, fie inaintea unui tribunal arbitral ad-hoc acceptat de partile litigante, fie inaintea Curtii permanente de justitie internationala. Oricare apel de acest gen trebuie notificat Consiliului in termen de saizeci de zile de la data la care a fost primita notificarea deciziei Consiliului.

Articolul 85. Procedura de arbitraj

Daca un Stat contractant, parte intr-un litigiu in care s-a facut apel impotriva deciziei Consiliului, nu a acceptat Statutul Curtii permanente de justitie internationala si daca Statele contractante parti la acest litigiu nu pot cadea de acord asupra alegerii tribunalului arbitral, fiecare dintre Statele contractante, parte in litigiu, desemneaza un arbitru, iar arbitrii astfel desemnati aleg un supraarbitru. Daca unul sau altul dintre Statele contractante parti in litigiu nu va desemna un arbitru in termen de trei luni de la data apelului, arbitrul va fi ales in numele acestui stat de presedintele Consiliului dintr-o lista de persoane calificate si disponibile, stabilita de Consiliu. Daca, in termen de treizeci de zile, arbitrii nu se pun de acord asupra alegerii unui supraarbitru, presedintele Consiliului desemneaza ca supraarbitru pe una din persoanele figurand pe lista sus-mentionata. Arbitrii si supraarbitrul se constituie atunci in tribunal arbitral. Oricare tribunal arbitral alcatuit in temeiul prezentului articol sau al articolului precedent fixeaza propriile sale reguli de procedura si se pronunta cu majoritate de voturi, fiind totusi inteles ca Consiliul are facultatea de a decide asupra chestiunilor de procedura in cazul in care s-ar produce intarzieri pe care le-ar socoti excesive.


Articolul 86. Apelul

Afara de cazul in care Consiliul hotaraste altfel, orice decizie a Consiliului asupra chestiunii de a sti daca o intreprindere de transport aerian international este exploatata conform dispozitiilor prezentei Conventii ramane valabila, afara numai daca nu a fost reformata in apel. Asupra oricarei alte chestiuni, deciziile Consiliului sunt suspendate, daca s-a facut apel, pana la pronuntarea instantei de apel.
Deciziile Curtii permanente de justitie internationala sau ale unui tribunal arbitral sunt definitive si obligatorii pentru parti.

Articolul 87. Sanctiunile impotriva intreprinderii de transport aerian care nu se conformeaza hotararilor luate

Orice Stat contractant se obliga sa refuze survolul teritoriului sau oricarei intreprinderi de transport aerian a unui Stat contractant, daca Consiliul a hotarat ca intreprinderea in cauza nu se conformeaza deciziei definitive pronuntata in conformitate cu dispozitiile articolului precedent.

Articolul 88. Sanctiunile impotriva statului care nu se conformeaza hotararilor luate

Adunarea va suspenda dreptul de vot in Adunare si in Consiliu al oricarui Stat contractant care nu se va conforma dispozitiilor prezentului capitol.


Capitolul XIX. Razboiul

Articolul 89. Starea de razboi si starea de criza

In caz de razboi, dispozitiile prezentei Conventii nu aduc vreo atingere libertatii de actiune a Statelor contractante, fie ele beligerante sau neutre. Acelasi principiu se aplica oricarui Stat contractant care proclama starea de criza si o comunica Consiliului.


Capitolul XX. Anexe

Articolul 90. Adoptarea si modificarea anexelor

a) Adoptarea de catre Consiliu a anexelor specifice la alineatul 1), al articolului 54 se face cu votul a doua treimi din Consiliu la o sesiune convocata in acest scop; aceste anexe sunt apoi supuse de Consiliu fiecarui Stat contractant. Fiecare din aceste anexe sau orice amendament la o anexa isi produce efectul dupa trei luni de la comunicarea lor catre Statele contractante sau la expirarea unei perioade mai lungi fixata de Consiliu, afara numai daca intre timp majoritatea Statelor contractante ar fi notificat Consiliului dezaprobarea lor.

b) Consiliul instiinteaza de indata Statele contractante despre intrarea in vigoare a oricarei anexe sau a oricarui amendament la o anexa.


Capitolul XXI. Ratificari, aderari, amendamente si denuntari

Articolul 91. Ratificarea Conventiei

a) Prezenta Conventie este supusa ratificarii Statelor semnatare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse in arhivele guvernului Statelor Unite ale Americii, care va notifica data depunerii fiecaruia dintre Statele semnatare si aderente.

b) De indata ce prezenta Conventie va intruni ratificarile sau aderarile a doua zeci si sase de state, ea va intra in vigoare intre aceste state, in cea de a treizecea zi dupa data depunerii celui de al douazeci si saselea instrument de ratificare sau de aderare. Ea va intra in vigoare pentru fiecare stat, care o va ratifica ulterior, in a treizecea zi dupa data depunerii instrumentului de ratificare al statului respectiv.

c) Guvernul Statelor Unite ale Americii are obligatia de a notifica guvernului fiecarui Stat semnatar si aderent data intrarii in vigoare a prezentei Conventii.

Articolul 92. Aderarea la Conventie

a) Prezenta Conventie este deschisa aderarii statelor membre ale Natiunilor Unite, statelor asociate acestora si statelor care au ramas neutre in conflictul mondial actual.

b) Aceasta aderare se va face pe calea unei notificari adresate guvernului Statelor Unite ale Americii si isi va produce efectele in a treizecea zi dupa data primirii acestei notificari de catre guvernul Statelor Unite ale Americii, care o va notifica tuturor Statelor contractante.

Articolul 93. Admiterea altor state

Sub rezerva aprobarii oricarei organizatii internationale generale creata de natiunile lumii pentru mentinerea pacii, pot fi admise sa participe la prezenta Conventie, printr-un vot de patru cincimi ale Adunarii si in conditiile pe care Adunarea le va putea stabili, si alte state decat cele mentionate de articolele 91 si 92 a) fiind inteles ca pentru fiecare caz va fi necesar consimtamantul oricarui stat cotropit sau atacat in cursul actualului razboi de catre statul care solicita admiterea sa.

Articolul 93 bis

a) Indiferent de dispozitiile articolelor 91, 92 si 93 de mai sus.

1. Oricare stat, al carui guvern face obiectul unei recomandari a Adunarii generale a Organizatiei Natiunilor Unite care tinde sa-l lipseasca de calitatea de membru al institutiilor internationale create de Organizatia Natiunilor Unite sau puse in legatura cu aceasta, inceteaza de drept de a fi membru al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale;

2. Oricare stat exclus din Organizatia Natiunilor Unite inceteaza de drept de a fi membru al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, afara numai daca Organizatia Natiunilor Unite ar alatura actului sau de excludere o recomandare contrara.

b) Oricare stat, care inceteaza de a fi membru al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale prin aplicarea paragrafului a) de mai sus, poate, cu acordul Adunarii generale a Organizatiei Natiunilor Unite, sa fie reprimit in Organizaiia Aviaiiei Civile Internaiionale la cererea sa si cu aprobarea majoritatii Consiliului.

c) Membrii Organizatiei, suspendati din exercitarea drepturilor si privilegiilor inerente calitatii de membru al Organizatiei Natiunilor Unite, sunt, la cererea acesteia, suspendati din drepturile si privilegiile inerente calitatii de membru al prezentei Organizatii.

Articolul 94. Amendamentele la Conventie

a) Orice proiect de amendament la prezenta Conventie trebuie aprobat cu doua treimi din voturile Adunarii si intra in vigoare fata de toate Statele contractante care l-au ratificat, dupa ratificarea de catre numarul de State contractante fixat de Adunare. Acest numar nu va putea fi mai mic de doua treimi din numarul total al Statelor contractante.

b) Daca Adunarea apreciaza ca un amendament este de natura sa justifice aceasta masura, ea poate, in rezolutia prin care recomanda adoptarea, sa stipuleze ca oricare stat, care nu a ratificat mentionatul amendament intr-un termen fixat socotit de la data intrarii sale in vigoare, inceteaza ipso facto de a fi membru al Organizatiei si parte la Conventie.


Articolul 95 - Denuntarea Conventiei

a) Oricare Stat contractant poate denunta prezenta Conventie dupa trei ani de la intrarea ei in vigoare printr-o notificare adresata guvernului Statelor Unite ale Americii, care va incunostinta de indata pe fiecare Stat contractant.

b) Aceasta denuntare isi produce efectele dupa un an de la data primirii notificarii si nu are efect decat fata de statul care a efectuat-o.


Capitolul XXII. Definitii


Articolul 96

In sensul prezentei Conventii, trebuie inteles prin:

a) "Serviciu aerian", oricare serviciu aerian regulat asigurat prin aeronave destinate transportului public de pasageri, posta sau marfuri;

b) "Serviciu aerian international", un serviciu care strabate spatiul aerian deasupra teritoriului a doua sau mai multe state;

c) "Intreprindere de transport aerian", orice intreprindere de transport aerian care ofera sau exploateaza un serviciu aerian international;

d) "Escala necomerciala", o escala avand alt scop decat imbarcarea sau debarcarea pasagerilor, marfurilor sau postei.


Semnarea Conventiei


Drept care, plenipotentiarii subsemnati, in modul cuvenit imputerniciti in acest scop, semneaza prezenta Conventie in numele guvernelor lor respective, la datele figurand in dreptul semnaturilor.

Incheiata la Chicago, la sapte decembrie una mie noua sute patruzeci si patru, in limba engleza. Un text redactat in limbile engleza, franceza si spaniola, fiecare facand credinta in mod egal, va fi deschis semnarii la Washington (DC). Ambele texte vor fi depuse in arhivele guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii certificate pentru conformitate guvernelor tuturor statelor care vor semna prezenta Conventie sau vor adera la ea.
Lege nr. 7/1993 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea articolului 50 a) al Conventiei privind aviatia civila internationala, incheiat la Montreal la 26 octombrie 1990, si a Protocolului referitor la amendarea articolului 56 al Conventiei privind aviatia civila internationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 57


Articol unic

Se ratifica Protocolul referitor la amendarea articolului 50 a) al Conventiei privind aviatia civila internationala, incheiat la Montreal la 26 octombrie 1990, si Protocolul referitor la amendarea articolului 56 al Conventiei privind aviatia civila internationala, incheiat la Montreal la 6 octombrie 1989.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


Traducere Adunarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, reunita in a douazeci si opta sesiune (extraordinara) la Montreal, la 25 octombrie 1990, luand act de dorinta unui mare numar de state contractante privind marirea numarului de membri ai consiliului pentru asigurarea unui mai bun echilibru, printr-o mai larga reprezentare a statelor contractante, considerand convenabil ca numarul de membri din acest organ sa creasca de la treizeci si trei la treizeci si sase, considerand necesara amendarea in acest scop a Conventiei privind aviatia civila internationala incheiata la Chicago in a saptea zi a lunii decembrie 1944:

1. aproba, in baza prevederilor lit. a) a art. 94 din conventia sus-mentionata, urmatorul proiect de amendament al acestei conventii:

"Se va modifica a doua propozitie a lit. a) din art. 50 al conventiei, inlocuindu-se cuvintele treizeci si trei cu treizeci si sase";

2. fixeaza la o suta opt numarul statelor contractante a caror ratificare este necesara pentru intrarea in vigoare a amendamentului propus, conform prevederilor lit. a) a art. 94 din conventia sus-mentionata;

3. hotaraste ca secretarul general al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale sa elaboreze un protocol in limbile franceza, engleza, spaniola si rusa, avand aceeasi autenticitate, care sa cuprinda prevederile de mai jos:

a) Protocolul va fi semnat de presedintele si de secretarul general al adunarii.

b) Acesta va fi supus ratificarii de oricare stat care a ratificat sau a aderat la Conventia privind aviatia civila internationala.

c) Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Organizatia privind Aviatia Civila Internationala.

d) Protocolul va intra in vigoare, in privinta statelor care l-au ratificat, in ziua depunerii celui de-al o suta optulea instrument de ratificare.

e) Secretarul general va notifica imediat tuturor statelor contractante data depunerii fiecarui instrument de ratificare a protocolului.

f) Secretarul general va notifica imediat statelor parti la conventia de mai sus data la care protocolul va intra in vigoare.

g) Protocolul va intra in vigoare, in privinta oricarui stat contractant care il va ratifica dupa data mentionata, imediat dupa depunerea de catre statul respectiv a instrumentului sau de ratificare la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.


In consecinta, in conformitate cu hotararea de mai sus a adunarii, prezentul protocol a fost elaborat de secretarul general al organizatiei.

Avand in vedere cele de mai sus, presedintele si secretarul general ai celei de-a douazeci si opta sesiuni (extraordinare) a Adunarii Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, autorizati in acest scop in mod corespunzator de adunare, au semnat prezentul protocol.

Intocmit la Montreal, in a douazeci si sasea zi a lunii octombrie a anului o mie noua sute nouazeci, intr-un singur exemplar in limbile franceza, engleza, spaniola si rusa, fiecare dintre texte avand aceeasi valabilitate. Prezentul protocol va fi depus la arhivele Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, iar copii certificate pentru conformitate vor fi trimise de secretarul general al organizatiei tuturor statelor parti la Conventia privind aviatia civila internationala, incheiata la Chicago in a saptea zi a lunii decembrie 1944.

Protocol referitor la amendarea articolului 56 al Conventiei privind aviatia civila internationala, incheiat la Montreal la 6 octombrie 1989


Traducere: Adunarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, reunita in a douazeci si saptea sesiune la Montreal, in ziua de 6 octombrie 1989, luand act de dorinta generala a statelor contractante in legatura cu marirea numarului de membri ai Comisiei de navigatie aeriana, considerand convenabil ca numarul de membri din acest organ sa creasca de la cincisprezece la nouasprezece, considerand necesara amendarea in acest scop a Conventiei privind aviatia civila internationala, incheiata la Chicago in a saptea zi a lunii decembrie 1944:

1. aproba, in baza prevederilor lit. a) a art. 94 din conventia sus-mentionata, urmatorul proiect de amendament al acestei conventii:

"Se va inlocui expresia cincisprezece membri cu nouasprezece membri in art. 56 al conventiei";

2. fixeaza la una suta opt numarul statelor contractante a caror ratificare este necesara pentru intrarea in vigoare a amendamentului propus, conform prevederilor lit. a) a art. 94 din conventia de mai sus;

3. hotaraste ca secretarul general al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale sa elaboreze un protocol in limbile franceza, engleza, spaniola si rusa, fiecare avand aceeasi valabilitate, care sa cuprinda prevederile de mai jos:

a) Protocolul va fi semnat de presedintele si secretarul general al adunarii.

b) Acesta va fi supus ratificarii de oricare stat contractant care a ratificat sau a aderat la Conventia privind aviatia civila internationala.

c) Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Organizatia privind Aviatia Civila Internationala.

d) Protocolul va intra in vigoare, in privinta statelor care l-au ratificat, in ziua depunerii celui de-al o suta optulea instrument de ratificare.

e) Secretarul general va notifica imediat tuturor statelor contractante data depunerii fiecarui instrument de ratificare a protocolului.

f) Secretarul general va notifica imediat tuturor statelor parti la conventia de mai sus data la care protocolul va intra in vigoare.

g) Protocolul va intra in vigoare, in privinta oricarui stat contractant care il va ratifica dupa data mentionata, de la data depunerii de catre statul respectiv a instrumentului sau de ratificare la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.


In consecinta, in conformitate cu hotararea de mai sus a adunarii, prezentul protocol a fost elaborat de secretarul general al organizatiei.

Avand in vedere cele de mai sus, presedintele si secretarul general ai celei de-a douazeci si saptea sesiuni a Adunarii Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, autorizati in mod corespunzator in acest scop de adunare, au semnat prezentul protocol.

Intocmit la Montreal la 6 octombrie 1989, intr-un singur exemplar in limbile franceza, engleza, spaniola si rusa, fiecare dintre texte avand aceeasi autenticitate. Prezentul protocol va fi depus la arhivele Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, iar copii certificate pentru conformitate vor fi transmise de secretarul general al organizatiei tuturor statelor parti la Conventia privind aviatia civila internationala, incheiata la Chicago la 7 decembrie 1944.Lege nr. 40/1996 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea Conventiei privind aviatia civila internationala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 112


Articol unic

Se ratifica Protocolul referitor la amendarea Conventiei privind aviatia civila internationala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis).


Traducere:Adunarea Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, reunita in a 23-a sa Sesiune, la Montreal la 6 octombrie 1980, luand act de rezolutiile A21-22 si A22-28 privind incheierea, folosirea in sistem charter si alternativ a unor aeronave in operarea internationala, luand act de proiectul de amendare a Conventiei privind aviatia civila internationala, pregatit de cea de-a 23-a Sesiune a Comitetului juridic, luand act de dorinta generala a statelor contractante de a se permite transferul anumitor functii si obligatii de la statul de inmatriculare la statul operatorului de aeronava in caz de inchiriere, folosire in sistem charter ori alternativ sau in cazul oricaror aranjamente similare in legatura cu o astfel de aeronava, considerand ca este necesar sa amendeze, in scopul mai sus mentionat, Conventia privind aviatia civila internationala, incheiata la Chicago la 7 decembrie 1944,

1. Aproba, in conformitate cu prevederile art. 94 a) al conventiei mentionate mai sus, urmatorul amendament propus a fi adus la conventie:

Sa se insereze, dup+ articolul 83, articolul 83 bis:

"Articolul 83 bis. Transferul anumitor functii si obligatii:

a) Independent de prevederile art. 12, 30, 31 si 32 a), in cazul in care o aeronava inmatriculata intr-un stat contractant este exploatata in baza unui acord de inchiriere, folosire in sistem charter ori alternativ sau a oricarui aranjament similar, de catre un operator care isi are sediul principal de afaceri sau, in lipsa acestuia, resedinta permanenta intr-un alt stat contractant, statul de inmatriculare poate, prin intelegere cu acel alt stat, sa-i transfere acestuia, in totalitate sau in parte, functiile si obligatiile sale ce ii revin ca stat de inmatriculare a acelei aeronave, in conformitate cu art. 12, 30, 31 si 32 a). Statul de inmatriculare va fi eliberat de responsabilitate in ceea ce priveste functiile si obligatiile transferate.

b) Transferul nu va fi valabil in privinta altor state contractante, inainte ca acordul intre state, prin care este concretizat transferul, sa fi fost inregistrat la Consiliu si publicat conform art. 83 sau inainte ca existenta si cuprinsul acordului ss fi fost comunicate direct autoritatilor altui stat sau statelor contractante interesate de catre un stat parte la acord.

c) Prevederile paragrafelor a) si b) de mai sus se vor aplica, de asemenea, in cazurile mentionate in art. 77."

2. Specifica, in conformitate cu prevederile art. 94 a) al conventiei mentionate, cifra nouazeci si opt ca numar al statelor contractante, a caror ratificare este necesara pentru intrarea in vigoare a amendamentului mentionat mai sus, si

3. Decide ca secretarul general al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale sa intocmeasca un protocol in limbile engleza, franceza, rusa si spaniola, fiecare avand aceeasi valabilitate, incluzand amendamentul propus mai sus, precum si urmatoarele probleme:

a) Protocolul va fi semnat de catre presedintele Adunarii si de catre secretarul sau general.

b) Protocolul va fi deschis spre ratificare de catre oricare stat care a ratificat sau a aderat la Conventia privind aviatia civila internationala.

c) Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

d) Protocolul va intra in vigoare, pentru statele care l-au ratificat, la data depunerii celui de-al nouazeci si optulea instrument de ratificare.

e) Secretarul general va notifica imediat, tuturor statelor contractante, data depunerii fiecarui instrument de ratificare a protocolului.

f) Secretarul general va notifica imediat, tuturor statelor care sunt parti la conventie, data la care protocolul intra in vigoare.

g) Protocolul va intra in vigoare, in ceea ce priveste oricare stat contractant care ratifica protocolul dupa data mentionata mai sus, dupa ce acest stat a depus instrumentele sale de ratificare la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

In consecinta, in conformitate cu decizia de mai sus a Adunarii, acest protocol a fost intocmit de catre secretarul general al Organizatiei.

Drept pentru care, presedintele si secretarul general al celei de-a 23-a Sesiuni a Adunarii Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, fiind autorizati in acest sens de catre Adunare, semneaza acest protocol.

Incheiat la Montreal la 6 octombrie 1980, intr-un singur exemplar, in limbile engleza, franceza, rusa si spaniola, fiecare dintre texte avand aceeasi valabilitate. Acest protocol va ramine depozitat in arhivele Organizatiei Aviatiei Civile Internationale si copii autentificate pentru conformitate vor fi transmise de catre secretarul general al Organizatiei tuturor statelor care sunt parti la Conventia privind aviatia civila internationala, incheiata la Chicago la 7 decembrie 1944.


https://www.dreptonline.ro/legislatie/conventie_aviatie_civilaContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

stiinta

Aeronautica
Proiecte pe aceeasi tema


Cursa cuceririi spatiului - programul spatial - primele programe NASA
Avioane lovite - accidente aviatice
Conventie privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei conventii, 1944Ramai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.