Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Comunicatii


Qdidactic » stiinta & tehnica » comunicatii
Asigurarea instiintarii, avertizarii si alarmariiAsigurarea instiintarii, avertizarii si alarmarii


ASIGURAREA INSTIINTARII, AVERTIZARII SI ALARMARII


1. Definirea instiintarii, avertizarii si alarmarii; Principiile instiintarii, avertizarii si alarmarii la localitati, institutiile publice si agentii economici.


Instiintarea este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, in scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie.

Instiintarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care monitorizeaza sursele de risc.

Avertizarea este activitatea de aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre.

Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele de avertizare specifice, in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.

Prealarmarea reprezinta transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.

Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la Statul Major General si de la structurile specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare intocmite in acest sens.

Alarmarea reprezinta transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.

Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloace specifice pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate.Instiintarea si avertizarea de protectie civila si in situatii de urgenta cuprinde:

instiintarea si avertizarea despre pericolul atacului din aer;

instiintarea si avertizarea despre executarea loviturilor si efectelor unui atac cu Armele de Distrugere in Masa (Nucleara, Biologica si Chimica) si/sau emisiilor altele decat atacul (EADA), sau conventionale;

- instiintarea si avertizarea despre pericolul producerii dezastrelor.

In cazul unui atac iminent, in situatia in care nu sa declarat starea de razboi, primele mesaje de prealarma si de alarma se transmit cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, pe baza instiintarilor Statului Major General si structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte armate, conform planurilor de cooperare intocmite in acest sens.

Mesajele de instiintare despre pericolul atacurilor din aer, se refera la introducerea situatiilor de prealarma aeriana, alarma aeriana si incetarea alarmei aeriene.

Prealarma aeriana se transmite cand tintele aeriene se gasesc la o distanta corespunzatoare unui timp de zbor, fata de frontiera de stat a Romaniei sau de limita grupurilor de judete, care sa asigure informarea autoritatilor despre pericolul atacului aerian si sa le permita acestora luarea masurilor si desfasurarea activitatilor ce se impun pentru declansarea in bune conditiuni a semnalului de alarma aeriana, daca este cazul.

Alarma aeriana se transmite cand tintele aeriene se gasesc la o distanta corespunzatoare unui timp de zbor, fata de frontiera de stat a Romaniei sau de limita grupurilor de judete, care sa permita populatiei realizarea masurilor de protectie impotriva loviturilor din aer prin adapostire sau alte mijloace specifice.

Atat pentru prealarma cat si pentru alarma aeriana, timpul de zbor, in minute, se va preciza (daca se va considera necesar) ulterior in "Instructiunile privind instiintarea si alarmarea", elaborata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

In cazul unui atac iminent, atunci cand nu s-a declansat starea de razboi, primele mesaje de prealarma si alarma aeriana se transmit cu aprobarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, pe baza informatiilor furnizate de Statul Major General (pe baza de Protocol).

Pe timp de pace instiintarea despre producerea sau pericolul producerii accidentului nuclear si chimic se realizeaza la ordinului ministrului administratiilor si internelor de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, comitetelor ministeriale pentru situatii de urgenta si ale altor institutii publice centrale.

Incetarea alarmei aeriene se transmite cand tintele aeriene s-au departat de frontiera de stat a Romaniei sau de limita grupurilor de judete si existenta pericolului atacului aerian nu exista.


Mesajul de prealarma aeriana se transmite inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, al municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, unitatilor militare de protectie civila, sefilor inspectoratelor judetene ale Ministerului Administratiilor si Internelor, directiilor regionale, statiilor si nodurilor de cale ferata importante, centralelor nuclearo-electrice, termocentralelor si hidrocentralelor electrice, institutiilor publice si agentilor economici importanti (cu productie de aparare; care folosesc in procesul de productie surse radioactive sau substante toxice etc.).

Organele la care se transmit mesajele de prealarma aeriana se stabilesc prin plan de sefii inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta si ai comitetelor pentru situatii de urgenta de la municipii si orase cu aprobarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta.

Mesajul de alarma aeriana se transmite inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta si comitetelor pentru situatii de urgenta, cat si personalului care actioneaza sistemele si mijloacele de avertizare si alarmare.

Mesajul de incetare a alarmei aeriene se transmite tuturor organelor la care s-a introdus alarma aeriana si prealarma aeriana. La localitatile si agentii economici care au suferit lovituri din aer, semnalul de incetarea alarmei aeriene se declanseaza la ordinul presedintelui comitetului pentru situatii de urgenta al localitatii sau de conducatorul agentului economic respectiv, dupa ce s-a raportat esalonului superior.

Responsabilitatea instiintarii si avertizarii despre pericolul contaminarii radioactive, cu substante toxice si agenti patogeni, revine conducatorului de la sursele de risc si statiilor de masurare a radioactivitatii mediului.

Acestia au obligatia de a instiinta inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, toate localitatile dispuse si agentii economici pe directia de propagare a norului nuclear, chimic sau biologic.

Folosirea mijloacelor de alarmare in cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea primarului localitatii, a conducatorului institutiei publice sau a agentului economic implicat, dupa caz, ori a imputernicitilor acestora.

Alarmarea trebuie sa fie oportuna, autentica, stabila si sa asigure in bune conditii prevenirea populatiei si salariatilor.

Oportunitatea alarmarii consta in avertizarea populatiei si salariatilor in timp scurt si se realizeaza prin asigurarea unor sisteme si mijloace de alarmare care sa poata fi actionate imediat.

Autenticitatea alarmarii consta in transmiterea unor semnale de alarmare, destinate prevenirii populatiei si salariatilor care sa nu creeze confuzii.

Stabilitatea alarmarii consta in avertizarea populatiei si salariatilor in orice situatie creata si se asigura prin :

mentinerea in permanenta stare de functionare a fiecarui mijloc de alarmare ;

folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare care sa se bazeze pe surse energetice diferite de functionare(electrica, aer comprimat, abur, carburanti etc.);

asigurarea continuitatii legaturilor necesare actionarii mijloacelor de alarmare ;

restabilirea in timp scurt a mijloacelor si sistemelor afectate ;

utilizarea judicioasa a fortelor si mijloacelor de alarmare in sectoarele si raioanele de interventie ;

asigurarea unui inalt nivel de pregatire a personalului ce deserveste mijloacele de alarmare ;


Avertizarea populatiei in bune conditii se obtine prin organizarea alarmarii corespunzator caracteristicilor mijloacelor de alarmare instalate in localitati, institutii publice si agenti economici, astfel incat intensitatea semnalelor acustice emise de acestea sa fie cu cel putin 6-10 decibeli mai mare decat zgomotul de fond, dar nu mai mult de 123 decibeli.


ORGANIZAREA SI ASIGURAREA INSTIINTARII


Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta organizeaza si executa instiintarea la:

comitetele ministeriale si structurile de specialitate ale administratiei publice centrale care dispun de legaturi proprii;

inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta si unitatile subordonate, pe zone si grupe, tinand seama de organizarea teritorial-administrativa a tarii, zonele de operatii si directii probabile operative si tactice, astfel incat transmiterea mesajelor sa se faca in cel mai scurt timp posibil.


Comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii de urgenta care dispun de retele proprii de legaturi, instiinteaza organele si agentii economici importanti subordonati (dispeceratele acestora) in timp de 1-2 minute din momentul primirii mesajelor de instiintare.


Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, instiinteaza pe grupe si trepte comitetele pentru situatii de urgenta de la municipiile, orasele si comunele din judet , cu prioritate localitatile mai importante, in timp de 1-6 minute din momentul primirii mesajelor de instiintare.


Comitetele pentru situatii de urgenta de la municipiile resedinta de judet si comitetele pentru situatii de urgenta de la celelalte municipii si orase instiinteaza comunele, institutiile publice si agentii economici subordonati acestora precum si unele comune stabilite de inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta, in 1-4 minute din momentul primirii mesajului de instiintare.

Comitetele locale pentru situatii de urgenta de la comune instiinteaza satele din compunerea lor teritorial - administrativa. Celulele de urgenta de la agentii economici organizeaza instiintarea personalului cu atributii de actionare a mijloacelor de alarmare si de cercetare-observare.

Inspectoratele judetene ale Ministerului Administratiilor si Internelor organizeaza instiintarea unitatilor si formatiunilor subordonate pe baza datelor primite de la esaloanele superioare si a inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta conform "Metodologiei transmiterii mesajelor de instiintare a unitatilor Ministerului Administratiilor si Internelor despre situatii de urgenta".

Instiintarea unitatilor si formatiunilor militare apartinand Ministerului Apararii Nationale se organizeaza si executa atat de catre esaloanele superioare cat si la ordinul comandantului garnizoanei.


Pentru transmiterea mesajelor in timp util , inspectoratele si comitetele pentru situatii de urgenta care au atributii de instiintare intocmesc scheme de instiintare care cuprind: esalonul superior, marile unitati si unitatile militare de la care primesc mesaje de instiintare, organele, localitatile si agentii economici prevazuti a fi instiintati, organizate pe grupe si trepte de instiintare ; mijloacele de transmisiuni folosite pentru instiintare, precum si alte date utile necesare asigurarii instiintarii.

Numarul grupelor de instiintare se stabilesc astfel incat sa se asigure instiintarea in cel mai scurt timp si o buna receptie a mesajelor in situatiile cand acestea sunt transmise simultan pentru toti corespondentii. Fiecare grupa de instiintare va fi compusa, de regula din 6-8 corespondenti.

Schemele de instiintare vor fi aprobate de presedintii comitetelor pentru situatii de urgenta de la structurile cu atributii de instiintare.


Pentru realizarea instiintarii se folosesc : echipamentele de instiintare tip - F-1001A si B, aparate telefonice conectate la sistemul de telecomunicatii teritorial; cai si circuite telefonice inchiriate permanent sau preluate temporar din sistemul de telecomunicatii teritorial ; cai si circuite telefonice ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale; statii si receptoare radio de tip militar, receptoare cu frecvente fixe, radiotelefoane din inzestrarea protectiei civile sau a unor agenti economici, mijloace mass media si posta electronica.

Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instaleaza in locurile stabilite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste

La primirea ordinului de trecere la realizarea treptei a II-a , echipamentele de instiintare tip F-1001 se muta si se instaleaza in punctele de comanda, unde se asigura din timp de pace conditiile tehnice si circuitele necesare.

Echipamentele de instiintare tip F-1001A sunt destinate sa asigure si actionarea pe judete sau grupuri de judete, a sistemelor centralizate de alarmare din municipii si orase.

Pentru realizarea centralizata a instiintarii prin fir, este organizat sistemul automat de instiintare in situatii de urgenta din Romania, dotat cu echipamente de instiintare si alarmare tip F-1001 A si B, cai si circuite telefonice de interconectare.

Sistemul cuprinde urmatoarele subsisteme de instiintare :

- subsistemul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta in care sunt incluse si organele de specialitate ale administratiei publice centrale care dispun de legaturi proprii, inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si comitetele pentru situatii de urgenta de la municipii si orase precum si unitatile militare subordonate;

- subsistemele Inspectoratelor Judetene pentru Situatii de Urgenta, in care sunt incluse comitetele pentru situatii de urgenta de la municipiile, orasele (comunele) si unitatile dispuse pe teritoriul judetelor.

Aparatura de instiintare urbana - centrale telefonice operative- sunt destinate sa asigure instiintarea centralizata din punctele de comanda judetene, municipale si orasenesti a presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta, sefilor inspectoratelor judetene ale Ministerului Administratiei si Internelor, comandantilor de garnizoane, si conducatorilor celulelor de urgenta de la agentii economici importanti care dispun de legaturi proprii de instiintare, precum si a statiilor meteo, statiilor de control a radioactivitatii mediului inconjurator, a laboratoarelor de igiena radiatilor si a comunelor conectate la centralele telefonice automate.


Pentru transmiterea si receptionarea mesajelor de instiintare prin radio se folosesc autostatii (statii) radio de tip militar, receptoare si radiotelefoane cu frecvente fixe, organizate in directii si retele radio de instiintare, potrivit prevederilor Dispozitiilor de comunicatii elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Statul Major General asigura caracteristicile de lucru radio in retelele de instiintare centralizate si directiile de cooperare proprii, cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.


Inspectoratele si comitetele pentru situatii de urgenta asigura pregatirea punctelor de comanda pentru primirea mesajelor de instiintare si transmiterea acestora la structurile prevazute a fi anuntate.


In punctele de comanda de protectie civila, la introducerea treptei a II-a, se asigura personal operativ si tehnic de specialitate. Personalul operativ raspunde de primirea si transmiterea mesajelor de instiintare si de darea semnalelor de alarmare, cu aprobarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta. Data, ora si minutul primirii si transmiterii mesajelor de instiintare si semnalelor de alarmare se inscriu in jurnalul actiunilor de lupta. Personalul tehnic raspunde de verificarea, actionarea si repararea mijloacelor de instiintare si alarmare , aflate in punctele de comanda.ORGANIZAREA SI ASIGURAREA ALARMARII


Mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit prin toate sistemele de telecomunicatii, posturile si retelele de radio si de televiziune, inclusiv prin satelit si cablu, care opereaza pe teritoriul Romaniei, la solicitarea expresa a sefilor structurilor de protectie civila.

Semnalele de alarmare a populatiei si salariatilor sunt : alarma aeriana; alarma chimica ; alarma la dezastre si incetarea alarmei.

Durata fiecarui semnal este de doua minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu exceptia sirenelor cu aer comprimat (dinamice) la care durata este un minut.


Semnalul "ALARMA AERIANA " se compune din 15 impulsuri a 4 secunde fiecare cu pauza de 4 secunde intre ele.


Semnalul "ALARMA CHIMICA " se compune din 5 impulsuri a 16 secunde fiecare cu pauza de 10 secunde intre ele.

Semnalul "ALARMA LA DEZASTRE" se compune din 5 impulsuri a 15 secunde fiecare cu pauza de 15 secunde intre ele.Semnalul "INCETAREA ALARMEI" se compun dintr-un semnal continuu, de aceeasi intensitate cu durata de 2 minute.


Pentru avertizarea-alarmarea populatiei si salariatilor, la localitati si agenti economici, se asigura din timp de pace sisteme si mijloace de alarmare.


Sistemul de alarmare al unei localitati sau agent economic poate cuprinde : centrale de alarmare; mijloace de alarmare actionate centralizat; mijloace de alarmare actionate local; statii de televiziune locale si statii de radioficare.


MIJLOACE DE ALARMARE

Dupa principiul de constructie si functionare mijloacele de alarmare se clasifica in : mijloace acustice si mijloace optice.

Mijloacele de alarmare acustice asigura:

transmiterea de mesaje verbale in direct sau preinregistrate prin intermediul sirenelor electronice;

emiterea de sunete acustice cu frecvente de 200-500 Hz prin mijloace:

speciale : sirene electrice de diferite puteri, sirene dinamice cu aer comprimat, motosirene, si sirene de mana.

obisnuite : fluiere cu aer comprimat, clopote, sonerii, claxoane etc.

Mijloacele de alarmare optice asigura emiterea de semnale luminoase si pot fi : panouri sau dispozitive luminoase.


Numarul, tipul mijloacelor de alarmare si locurilor de instalare a acestora, pentru asigurarea alarmarii localitatilor si agentilor economici se stabilesc de catre inspectoratele si comitetele pentru situatii de urgenta, impreuna cu comisiile de transmisiuni-alarmare, pe baza normelor de inzestrare si in raport cu caracteristicile tehnice ale mijloacelor, cu conditiile locale de propagare a sunetului produs de acestea si cu nivelul zgomotului de fond existent in zona, astfel incat sa se acopere intreaga zona populata.


Pentru alarmarea localitatilor si agentilor economici se folosesc sirene electronice, electrice de 5,5 KW si de 3 KW, cu aer comprimat (dinamice) si motosirene.

Alarmarea interioara a halelor de productie, complexelor comerciale, salilor de spectacole si de sport, statiilor de metrou etc. cu nivel de zgomot ridicat, se realizeaza cu mijloace acustice care sa produca un semnal sonor mai mare decat zgomotul de fond, precum si cu mijloace optice.

Sirenele electronice si electrice se instaleaza la : constructiile industriale, hidrotehnice, social-culturale, economico-administrative, scoli, cladiri de locuit, agenti economici cu grad de risc, institutii publice, unitati si formatiuni militare.

Caracteristicile generale pe care trebuie sa le indeplineasca sirenele electronice sunt:

trebuie sa permita ca, din punct de vedere al puterii acustice si al caracteristicii de radiatie sonora, sa poata fi adaptate in mod optim la conditiile naturale ale locului de amplasare (trepte de putere, orientare).

Valorile minime de presiune acustica ce trebuie sa le realizeze sirenele:


Putere (w)

Nivel acustic la distanta de 30 m (Db)


I = 111


I = 112,50


I = 117


-Puterea lor va fi adaptata fiecarui punct de sirena in parte, pentru a se obtine o dimensionare optima.

-Tensiunea de alimentare a sirenelor: 220V/50Hz. Sirenele trebuie

prevazute obligatoriu si cu baterii de acumulatori care sa le asigure functionarea independenta pentru o perioada de timp determinata.

-In amplasamentele de montaj ale sirenelor:

exista suporti de sustinere;

exista alimentare cu energie electrica

- comunicatia radio terestra este posibila intre toate amplasamentele si centrul de comanda prin intermediul repetorului de la Plaiul Balbea, executantul urmand a intocmi proiectul radio pentru a obtine avizele necesare procurarii echipamentului radio si a frecventelor;

comunicatia radio prin sateliti de joasa altitudine este posibila prin

retelele de sateliti existente (ORBCOMM, INMARSAT, IRIDIUM etc.)


Sirenele cu aer comprimat se asigura in doua variante : tip uzinal si tip independent.

Sirenele cu aer comprimat de tip uzinal se instaleaza la agentii economici importanti care folosesc in procesul de productie aer comprimat si asigura debitul de aer necesar functionarii acestora.

Sirenele cu aer comprimat de tip independent, se instaleaza in zonele centrale ale municipiilor, precum si in cartierele de locuinte ale acestora dens populate unde nu sunt sirene de tip uzinal. Acestea se instaleaza de regula pe cele mai inalte constructii existente in localitate : hoteluri, blocuri turn etc.

Distanta intre doua sirene cu aer comprimat trebuie sa fie de regula de cel putin 2 Km.


Asigurarea cu mijloace de alarmare se realizeaza, de regula din timp de pace, iar deficitul se completeaza pe timpul realizarii masurilor pentru asigurarea treptei a II-a.


Instalarea mijloacelor de alarmare se executa in conformitate cu normele, regulamentele si instructiunile in vigoare referitoare la proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice si cu aer comprimat.


Centralele de alarmare sunt destinate pentru actionarea centralizata a sirenelor electronice, electrice si a celor cu aer comprimat din municipii, orase si agenti economici care au instalate mai mult de 5.


Centralele de alarmare se instaleaza in punctele de comanda de protectia civila ale localitatilor si agentilor economici in incaperi amenajate si destinate acestui scop, care sa indeplineasca conditii tehnice de functionare corespunzatoare. In localitatile si la agentii economici unde nu sunt amenajate puncte de comanda de protectie civila, centralele de alarmare se instaleaza la sediile comitetelor pentru situatiilor de urgenta ale acestora.


Incaperile in care se instaleaza centralele de alarmare se prevad cu instalatii electrice si de telecomunicatii necesare actionarii sirenelor, mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, instructiuni de exploatare a centralelor de alarmare si de protectie si securitatea muncii, planul localitatii si agentului economic cu amplasarea mijloacelor de alarmare si tabloul cu chei de la toate cofretele sirenelor.


Centralele de alarmare trebuie sa asigure pe cat posibil actionarea centralizata a tuturor sirenelor electronice si electrice existente si care se prevad a fi instalate la primirea ordinului de trecere la realizarea treptei I si treptei a II-a, sirenelor cu aer comprimat si a centralelor de alarmare care se telecomanda.

Municipiile care au in subordine orase, trebuie sa asigure telecomanda centralelor de alarmare ale acestora.

La municipiile resedinta de judet, centralele de alarmare se instaleaza in punctele de comanda de protectie civila judetene si municipale, astfel incat , in cazul scoaterii din functiune a uneia din acestea, sa se asigure alarmarea corespunzatoare a localitatii. Centralele de alarmare de la punctele de comanda de protectie civila ale municipiilor si oraselor trebuie sa fie telecomandate de la punctele de comanda de protectie civila judetene.


In municipiul Bucuresti, centralele de alarmare se instaleaza in punctul de comanda al acestuia si in punctele de comanda ale fiecarui sector. Centralele de alarmare ale sectoarelor sunt telecomandate de la punctul de comanda al municipiului Bucuresti.

La centralele de alarmare instalate in punctul de comanda al municipiului Bucuresti se conecteaza 10-15% din sirenele existente in fiecare sector, pentru a se asigura actionarea acestora in cazul in care punctele de comanda de protectie civila respective au fost scoase din functiune in cazul atacului din aer sau al producerii unui dezastru.


In punctele de comanda de protectie civila ale agentilor economici importanti se asigura centrale de alarmare cu o capacitate care sa actioneze centralizat toate sirenele electronice, electrice si cu aer comprimat existente, precum si cele care se prevad a se mai instala. Aceste centrale de alarmare se telecomanda de la punctele de comanda ale localitatilor in care sunt dispusi respectivii agenti.


Centralele de alarmare instalate in punctele de comanda de protectie civila judetene, municipale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se conecteaza la echipamentele de instiintare tip F 1001A , in scopul actionarii lor centralizate de la Punctul de Comanda Operativ sau de la inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta.


Mediul de propagare al mesajelor de la punctul de comanda la sirene trebuie ales in functie de fiabilitatea retelei, rezistenta retelei in cazuri de dezastre, costurile de infrastructura si periferice, dar si timpul de propagare al mesajului in retea .

Actionarea mijloacelor de alarmare clasice de la centralele de alarmare se asigura pe circuite telefonice urbane si interurbane proprii protectiei civile, sau inchiriate din sistemul de telecomunicatii teritorial.

Circuitele telefonice de la punctele de comanda de protectie civila ale localitatilor, folosite pentru actionarea centralelor si mijloacelor de alarmare instalate la agentii economici se inchiriaza de catre acestia.

Celelalte circuite telefonice de actionare se inchiriaza de catre consiliile locale ale fiecarei localitati. Pentru telecomanda centralelor de alarmare se folosesc circuite sau cai telefonice urbane si interurbane.

Pentru un grad ridicat de siguranta in functionare se va alege o retea de comunicatii de baza si o retea de rezerva: o retea radio de baza pentru comanda sirenelor (cu elemente de rezervare automate) si o retea de rezerva pe baza de linii inchiriate .

Reteaua radio are o configuratie de tipul :

la punctul de comanda este instalata o statie radio pentru tot sistemul;

in functie de nivelul de propagare radio se instaleaza statii de retranslatie;

se instaleaza cate o statie radio pentru fiecare sirena din amplasamente .    


Circuitele telefonice urbane si retelele radio pentru actionarea centralelor si mijloacelor de alarmare se asigura la pace in limita normelor in vigoare si a fondurilor aprobate. La introducerea treptei a II-a sau la ordin, se asigura centralizarea tuturor sirenelor din municipii si orase. Pentru celelalte mijloace de alarmare se asigura personal de serviciu din cadrul echipelor de alarmare.

La introducerea treptelor I si a II-a se asigura retele radio si circuite sau cai telefonice interurbane pentru actionarea din punctele de comanda judetene a centralelor de alarmare de la municipiile si orasele subordonate precum si personal de serviciu la toate mijloacele de alarmare.


Pentru actionarea in timp oportun a mijloacelor de alarmare mobile sau dispuse in unele zone ale municipiilor si oraselor unde nu sunt asigurate legaturi de comunicatii, echipele de alarmare se doteaza cu radiotelefoane care se vor prevede in normele de inzestrare.


In functie de importanta localitatii, pe timpul realizarii masurilor pentru asigurarea treptei a III-a, se constituie rezerve in depozitul consiliului local judetean, de sirene electronice, electrice si motosirene in procent de 5-10% iar in centralele de alarmare de 20-25%, fata de cele existente.


Studiourile si statiile de radiodifuziune si televiziune, societatile de televiziune prin cablu, indiferent de forma de proprietate, trebuie sa asigure transmiterea semnalelor si comunicarilor de protectie civila pe programele lor, potrivit legii, printr-un protocol stabilit intre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Consiliul National al Audiovizualului.


In punctele de comanda de protectie civila ale localitatilor si agentilor economici care dispun de statii de radioficare, respectiv radioamplificare, pe timpul aplicarii masurilor pentru asigurarea treptei a II-a se pregatesc instalatiile necesare pentru transmiterea semnalelor si comunicarilor de protectie civila. De asemenea, se instaleaza difuzoare in locurile aglomerate si pe arterele cu circulatie intensa.

Se va trece la implementarea noului sistem de avertizare verbala a populatiei cu sirene electronice.


Organizarea sistemelor de alarmare se realizeaza de inspectoratele si comitetele pentru situatii de urgenta, iar asigurarea cu mijloace de alarmare (pentru localitati) revine consiliilor locale de la municipii, orase si comune.

Pentru agentii economici responsabilitatea revine ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale precum si conducatorilor acestora.


Agentii economici la care se pot produce evenimente cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator si populatiei , asigura mijloacele de alarmare pentru prevenirea salariatilor si a populatiei din zonele de risc. Comitetele pentru situatii de urgenta asigura alarmarea populatiei din localitatile cuprinse in aceste zone.

De regula, sirenele electronice, electrice sau dinamice cu aer comprimat se activeaza centralizat din punctele de comanda de protectie civila sau de la dispecerat (locul unde isi desfasoara activitatea ofiterul de serviciu).


Zonele de risc (probabile a fi afectate de eventuale evenimente cu urmari deosebit de grave) se stabilesc de celulele de urgenta de la respectivii agenti economici, cu acordul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta.


Avertizarea si alarmarea populatiei din localitatile dispuse in zonele din aval de barajele hidroenergetice se asigura prin sisteme de alarmare, constituite din sirene electronice, sirene cu aer comprimat si electrice. Mesajele verbale si semnalele acustice emise de mijloacele de alarmare trebuie sa acopere intreaga zona inundabila.

Pentru noile lucrari hidrotehnice , sistemele de alarmare se realizeaza o data cu executarea acestora prin grija beneficiarilor, care raspund si de intretinerea, mentinerea in stare de functionare si actionarea la nevoie a mijloacelor de alarmare.


Actionarea centralizata a mijloacelor de alarmare instalate in aval de barajele hidroenergetice, se realizeaza cu centrale de alarmare care se dispun in dispeceratele hidroenergetice sau in alte locuri stabilite de organele tutelare, prin linii de transmisiuni cu fir sau radio.

Centralele si mijloacele de alarmare destinate avertizarii si alarmarii zonelor din aval de barajele hidroenergetice trebuie sa asigure toate semnalele de alarmare a populatiei si salariatilor.INSTALAREA, VERIFICAREA, INTRETINEREA, REPARAREA SI FOLOSIREA MIJLOACELOR DE INSTIINTARE SI ALARMARE


Instalarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de instiintare si de comunicatii folosite pentru actionarea centralelor si mijloacelor de alarmare se executa de catre unitatile subordonate Ministerului Comunicatiilor (sau alte societati specializate), pe baza de contracte incheiate cu beneficiarii.

Instalarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor electronice, electrice si electromecanice de alarmare se executa de catre unitati de specialitate, de pe plan local, pe baza de contracte incheiate cu beneficiarii.

Agentii economici care au personal tehnic de specialitate, pot executa instalarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor proprii de instiintare si alarmare.

In scopul pregatirii populatiei si salariatilor pentru a trece in timp scurt si in mod organizat la aplicarea masurilor de protectie si interventie la dezastre ori in situatii speciale, precum si pentru verificarea sistemelor de instiintare, avertizare si alarmare, periodic potrivit legii se executa exercitii de alarmare publica.

Dupa primirea ordinului de trecere la realizarea masurilor pentru asigurarea treptei a II-a si treptei a III-a, se interzice executarea exercitiilor de alarmare publica. Verificarea functionarii fiecarui mijloc de alarmare este admisa numai prin impulsuri scurte.

In scopul evitarii declansarii accidentale a sistemelor si mijloacelor de alarmare, inspectoratele si comitetele pentru situatii de urgenta, impreuna cu comisiile de transmisiuni alarmare iau masuri pentru: asigurarea securitatii mijloacelor sau elementelor din compunerea sistemelor de alarmare, instalarea filtrelor electrice de siguranta la circuitele telefonice de actionare a mijloacelor de alarmare ; aprobarea unui numar strict limitat de persoane care sa actioneze nemijlocit mijloacele de alarmare; verificarea si intretinerea periodica a sistemelor si mijloacelor de alarmare, precum si inlaturarea operativa a deranjamentelor aparute; cunoasterea si respectarea intocmai a prevederilor instructiunilor si a regulilor de exploatare de catre personalul care actioneaza sau intretine sistemele sau mijloacele de alarmare.

Sistemele si mijloacele de alarmare de protectie civila se folosesc, la pace, cu aprobarea sefilor protectiei civile, pentru avertizarea populatiei si salariatilor in cazul producerii unor dezastre sau evenimente cu urmari deosebit de grave asupra acestora, sau mediului inconjurator.

Sistemele si mijloacele de alarmare de protectie civila se folosesc in caz de conflict armat, pentru avertizarea populatiei si salariatilor privind pericolul iminent ale atacurilor din aer.

Inspectorii de protectie civila raporteaza imediat esaloanelor superioare despre executarea alarmarii populatiei si salariatilor, cat si despre pericolul sau producerea unor dezastre ori evenimente cu urmari deosebit de grave asupra acestora sau mediului inconjurator.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, municipiul Bucuresti si sectoarele acestuia, indruma si coordoneaza activitatea de instiintare -avertizare si alarmare a populatiei si salariatilor.
CARACTERISTICI TEHNICE


Denumirea mijlocului

Putere

Destinatie

Raza de actiune (m.)

Sirena dinamica cu aer comprimat

6 atm


Alarmarea exterioara a marilor localitati urbane si obiectivelor cu intindere mare si a zonelor dispuse in aval de marile baraje hidrotehnice


Sirena electrica de mare putere

5,5kw

Pentru alarmarea exterioara a oraselor, obiectivelor cu intindere mare, comunelor si halelor cu zgomot puternic


           


Sirena electrica

de putere medie

3kw.

Alarmarea interioara a obiectivelor in halele cu zgomot puternic si alarmarea exterioara a satelor


    

Sirena electrica

de putere mica

0,75kw

Pentru alarmarea exterioara a obiectivelor cu extindere mica si a halelor cu zgomot mediu


                       

Sirena electrica,

Sirena de mana

de putere foarte

mica

0,37kw

Pentru alarmarea cinematograficelor, marilor magazine , teatrelor etc.                    


Motosirena

7,5-6 CP

Pentru alarmarea exterioara a oraselor si a obiectivelor importante, se foloseste ca mijloc de alarmare.


                       
SCURTA DESCRIERE

A SISTEMULUI DE AVERTIZARE-ALARMARE SONORA HÖRMANN


Sistemul are capacitatea de a emite semnalele de alarma cerute, cu frecventele prestabilite dupa cum urmeaza:

Alarma aeriana (15 sunete de 4 sec. cu 4 sec. pauza)

Alarma chimica (5 sunete de 15 sec. cu 10 sec. pauza)

Calamitate naturala (3 sunete de 32 sec. cu 12 sec. pauza)

Incetarea alarmei (un sunet continuu de 2 minute)


Adresare publica (text vorbit memorat in prealabil sau adresare in direct de la un microfon local, cu durata de 340 sec.)

Media timpului de buna functionare pentru componentele sistemului este mai mare de 1 an.

Sistemul oferit se compune din urmatoarele:

Echipamentele de sirene electronice in gama 600-3000W;

Echipamentul de comanda si supraveghere a sistemului la punctul de comanda;

Echipamentele pentru transmisia prin fir si radio (modemuri fir si radio, statii radio emisie receptie, interfete, antene surse de alimentare retranslatoare etc.);

Software pentru gestionarea si comandarea sistemului de alarmare;

Echipamente pentru intretinerea si depanarea sistemului de alarmare.


ECHIPAMENTELE DE SIRENE ELECTRONICE

a. Capul sirenei:

format dintr-un numar de difuzoare corespunzator puterii cerute intr-un anumit punct si montantii care asigura asamblarea difuzoarelor intre ele. De asemenea capul de sirena cu o putere mica se poate transforma usor intr-unul de putere mare si invers.


b. Dulapul de actionare al sirenei:

este confectionat din metal si este prevazut cu o usa etansa si incuietoare cu cheie.

Cuprinde urmatoarele module:

Sursa de alimentare (de la retea - 220V/50Hz respectiv doua acumulatoare de 12V);

Generatorul de ton;

Placa de comanda a sirenei;

Preamplificator pentru microfon si microfon;

Amplificatoare finale;

Placa cu procesorul de comunicatie;

Modulul de interfete pentru comunicarea prin fir sau radio;

Placa de memorare mesaje;

Panoul pentru comenzi locale;

Statia de radio emisie-receptie;

Protectia la supratensiuni atmosferice are urmatoarele functii:

Asigura difuzarea alarmelor programate;

Asigura difuzarea de texte vorbite de la microfon sau inregistrate in prealabil, cu durata maxima a inregistrarii de 340 sec.;

Asigura difuzarea a 7 semnale de alarmare diferite programate dupa dorinta;

Asigura functionarea in cazul intreruperii alimentarii de la retea;

Asigura activarea semnalului de sirena sau a unui anunt cu durata de 2 minute si dupa o intrerupere alimentarii de la retea timp de 7 zile;

Asigura incarcarea acumulatorilor complet descarcati, pana la nivelul care permit emiterea unei alarme cu durata de 2 min in timp de max. 6 ore;

Asigura functia de autotest si transmisia la punctul de comanda si se afiseaza local pe monitor;

Sirenele se pot adapta in mod optim la conditiile de teren si de zgomot de fond al zonei atat in ce priveste puterea acustica, caracteristica de radiatie sonora cat si a directiilor preferentiale de emisie a semnalului.

ECHIPAMENTUL DIN PUNCTUL DE COMANDA

a. se compune din:

Calculator cu perifericele aferente;

Centrala de comanda a sistemului, apta sa conecteze pana la 50 de sirene;

Statia de radio emisie-receptie si instalatia de antena;

Sursa de alimentare compusa din placa de alimentare de la retea si alimentarea de rezerva din acumulatorii cu gel.

b. realizeaza urmatoarele functii:

Activarea si dezactivarea din functiune a sirenelor;

Autotestul continuu al sistemului;

Transmiterea textelor preinregistrate si a textelor in direct de la microfon;

Acces cu parola la comanda sistemului;

Protectia semnalelor catre sirene, asigurate prin software;

Posibilitate de integrare-comunicare cu un sistem de monitorizare zonal sau national;

Memorarea evenimentelor si activitatilor efectuate si generarea de rapoarte la cerere

Configurarea nelimitata a sirenelor care participa la alarmare (o sirena, un grup de sirene sau toate sirenele);

Selectarea prin software a tipului de alarma ce urmeaza a fi emis;
Echipamentele pentru transmisia prin fir si radio

Comunicare pe fir se va realiza pe circuitele proprii sau inchiriate Rom-Telecom;

Comunicarea radio va fi asigurata cu statiile radio. Se va opera in benzile de frecvente alocate in sistem Half-Duplex;

Software pentru gestionarea si comanda sistemului;

Software pentru cod de securitate.

Functii:

Schimbul de informatii cu alte sisteme informatice;

Extinderea numarului de sirene actionate;

Stocarea de date si obtinerea de rapoarte.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

stiinta

Comunicatii
Referate pe aceeasi tema


Circuite de decodare a informatei
Fax-selector voice control - cuplarea unui robot telefonic la fax
Circuite de codare a informatiei
INTRODUCERE IN RADIO pentru anul 1 - raspunsurile corecte
Introducere in radio - testRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.