Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Marketing


Qdidactic » bani & cariera » marketing
Studiu privind politica de produs a s.c. european drinks s.a.Studiu privind politica de produs a s.c. european drinks s.a.


PREZENTAREA GENERALA A S.C. EUROPEAN DRINKS S.A.1. DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEIS.C.European Drinks SA a fost inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul de inmatriculare J 05/2551/1998 cu codul fiscal R 4188153.

Firma isi are sediul in localitatea Stei judetul Bihor strada Lucian Blaga numarul 8.

Obiectul de activitate al firmei il reprezinta producerea si vanzarea de bauturi racoritoare a produselor alimentare si a bauturilor alcoolice.

Filialele si punctele de lucru ale firmei sunt raspandite in toata tara, printre ele mentinandu-se cele din localitatile:

- Rieni;

Sudrigiu;

Gradinari;

Pantasesti;
Oradea;

Bucuresti.


Principalul punct de lucru se afla in localitatea Rieni unde se afla platforma industriala European Drinks.

Complexul industial de la Rieni concentreaza activitatea firmelor private romano-suedeze: S.C. European Drinks si S.C. Rieni SA care in scurt timp de la infiintarea sa a devenit lider national pe piata in producerea si ambalarea bauturilor racoritoare in flacoane pet, cutii tetra pak si doze de aluminiu, fiecare al doilea produs de bauturi racoritoare vandut in Romania poarta sigla European Drinks.

Dezoltarea acestui colos industrial este fara precedent in comparatie cu alte firme din Romania.

Valoarea pe piata a acestei platforme industriale este de milioane de dolari, suprafata actuala a acesteia depasind de 20 de ori suprafata initiala si avand o capacitate de producere si imbuteliere de peste 2,5 miliarde de flacoane anual.


2. ISTORICUL FIRMEIS.C. European Drinks S.A. a fost infiintata in luna iulie 1993 forma juridica a acesteia fiind de societate pe actiuni, capitalul social al firmei initial a fost de 200 milioane lei.

Societatea a fost creata prin asocierea a doi investitori straini de origine romana, nascuti in comuna Rieni, respectiv fratii Ioan si Viorel Micula, impreuna cu un grup de asociati romani, dand astfel nastere unei societati mixte cu capital strain si autohton.

Partile contractante de comun acord au stabilit ca societatea comerciala sa poarte denumirea de European Drinks si sa aiba ca obiect de activitate:

- prepararea si producerea de bauturi racoritoare, a sucurilor naturale din legume si fructe concentrate, arome, esente, emulsii si siropuri;

- prepararea si producerea de bauturi alcoolice distilate si nedistilate;

- ambalarea in cutii de carton, sticle pet, cutii Tetra Pak si alte ambalaje. Prepararea si ambalarea se face prin linii proprii, inchiriate sau importate in acest scop, cu materii prime locale si din import, necesare proceselor de productie;

- comercializarea produselor prin magazine si depozite proprii si inchiriate in tara si strainatate la pret cu ridicata si cu amanuntul;

- forarea si exploatarea resurselor naturale de apa minerala , plata sau carbogazoasa;

- exportul si importul de produse agricole, industriale si neidustriale, alimentare si nealimentare, din productie proprie si de la terti admise de legislatia in vigoare.

Dupa depunerea integrala a aportului in numerar a partilor asociate au inceput lucrarile de transformare si modernizare a cladirilor achizitionate, respectiv doua grajduri care au apartinut fostului CAP Rieni si construirea altora noi pentru a fi adaptate la cerintele unei productii alimentare. Lucrarile au fost demarate in luna iunie 1993.

Finalizarea acestor lucrari a atras dupa sine achizitionarea de utilaje prin firma Tetra Pak, utilaje reprezentand aport de capital in natura a asociatilor. Montarea acestora a fost facuta de catre specialistii firmei asistati de catre echipa firmei producatoare de utilaje. Cele doua linii achizitionate sunt complexe, respectiv 1 linie de 200ml tetra pak si o linie de 1000 ml Tetra Pak sunt cele mai moderne linii existente la ora actuala in lume, intregul flux de productie fiind asistat de calculator, munca personalului limitandu-se la intretinerea si supravegherea acestora .

Lucrarile de constructie si de montare a liniilor au fost finalizate in luna septembrie 1993, luna in care societate a inceput practic activitatea de poductie, lansand pentru prima oara pe piata romaneasca sucurile si concentratele de bauturi racoritoare sub marca European Drinks. Aceste produse prin calitatea lor si modul de prezentare au reusit in foarte scurt timp sa cucereasca piata romaneasca si totodata si pe cea externa.

Paralel cu acestea, pentru asigurarea unei bune desfaceri a produselor au fost create in prima faza la nivel de judet si in municipiul Bucuresti retele de depozitare si magazine de prezentare si desfacere. Aceste retele se vor extinde in functie de crearea pietei si totodata in functie de posibilitatea de productie a firmei in satisfacerea cererii.

Datorita calitatii produselor si a politicii de marketing duse de compartimentul de resort si a managementului excelent al firmei a dus la cucerirea unui segment important de piata atat intern cat si extern a dus la concluzia ca produsele firmei sunt absorbite in cel mai scurt timp insa prin capacitatea de productie detinuta de firma, aceasta nu putea acoperii nici pe departe cererile pietei.

Ca atare, conducerea a hotarat ca este necesara marirea productiei. In acest scop au fost importate linii tehnologice noi. De asemenea a fost largita gama sortimentala, crescand numarul de sortimente cat si modul de prezentare a acestora. Inchiderea exercitiului financiar intre anii1993 pana in 1998 cu profit a dus la crearea de fonduri necesare maririi capacitatii de productie prin reinvestirea profitului si incheierea de contracte externe cu producatorii de utilaje din cadrul industriei de preparare si imbuteliere a bauturilor racoritoare.

In cursul anului 1995 incepe procesul de dezvoltare a firmei prin lucrarile de constuctie la doua hale de productie noi si la 2 depozite de produse finite si materiale, lucrari care se finalizeaza in cea de-a doua jumatate a anului.

In ceea ce priveste diversificarea gamei sortimentale, care a fost un alt obiectiv al firmei, conducerea manageriala a contractat utilaje de la firma Sidel din Franta, in vederea producerii si imbutelierii bauturilor racoritoare carbogazoase in flacoane de plastic, respectiv a doua linii tehnologice complete a caror montare a fost finalizata in septembrie 1996 iar in octombrie s-a inceput producerea bauturilor racoritoare.

In aceeasi perioada a fost contractata cu firma Krones din Germania, o linie tehnologica completa de preparare si imbuteliere a bauturilor racoritoare si a berii in cutii metalice de 330 ml a carei montare si dare in folosinta s-a facut in cursul primului trimestru al anului 1997.

Anul 1997 a continuat in acelasi ritm de dezvoltare a societatii, in acest sens investindu-se in noi hale de productie si contractarea de noi linii atat de imbuteliere a bauturilor racoritoare in flacoane de plastic cat si de noi utilaje pentru producerea pungilor de plastic, precum si masini de injectie mase plastice pentru producerea flacoanelor de plastic a dopurilor si a foliei necesare impachetarii.

Datorita utilizarii in procesul de productie a materiilor prime si a materialelor in cea mai mare parte provenite din import precum si a achizitionarii utilajelor s-a ajuns la un efort valutar mare din partea firmei. Aceasta si-a asigurat necesarul de valuta din exporturile efectuate, dar in cea mai mare masura din licitatiile valutare, ceea ce a dus la un efort financiar si mai mare datorita diferentei de curs de referinta ale valutelor si cursurile de licitatie valutara.

Efortul valutar a fost diminuat pin cresterea exporturilor si asigurarea in acest fel a unei cantitati cat mai mare de valuta necesara , fapt ce s-a realizat imediat.

La ora actuala S.C. European Drinks S.A. a ajuns cea mai mare firma producatoare de bauturi racoritoare si apa minerala din Romania.3. ACTIONARIAT, CONDUCERE, ORGANIZARECapitalul social initial al firmei a fost de 200 milioane lei si se imparte in 200 actiuni a 1 milion fiecare. Principalii actionari sunt:

- Micula Ioan;

Micula Viorel;

Transilvania Import-Export;

Rieni Drinks;

Eding Trading.

Conducerea firmei este asigurata de catre directorul general care are in subordine un director tehnic, director economic si director de vanzari.

Structura organizatorica a firmei este o structura de tip functional, caracterizata prin compartimentarea activitatii pe baza specializarii lucratorilor.

In cele ce urmeaza am prezentat structura organizatorica, fisa postului pentru posturile de director comercial si director de marketing in cazul S.C. European Drinks S.A., precum si Regulamentul de Ordine interioara si pe cel de Ordine si Functionare.

Presedinte

 Director general

 Comercial

 

Cercetare dezvoltare

 

Tehnic

 

Financiar Contabil

 

Resurse umane

 
Marketing

 

Vanzari

 

Productie

 

Control calitate

 

Financiar

 

Contabil

 Fig. 1. Structura functionala

FISA POSTULUI


1. Director comercial.

2. Compartimentul: Departament comercial.

3. Cerinte:

a . Studii: superioare.

Relatii:

a.     ierarhice :-este subordonat directorului general;

-are in subordine: sefii compartimentelor de marketing si vanzari.

b. functionale: -cu birourile si compartimentele societatii.

Atributii, lucrari, sarcini:

-formuleaza politicile si obiectivele de vanzare si supravegheaza realizarea lor;

-supervizeaza procesul de elaborare a previziunii vanzarilor la care participa forta de vanzare;

-supravegheaza buna desfasurare a procesului de vanzare de la obtinerea comenzii pana la onorarea ei;

-asigura satisfacerea clientilor si dirijeaza actiunilor post –vanzare;

-asigura personal contactele cu clientii importanti;

-participa la luarea deciziilor privind politica de pret ,conditiile de plata si de livrare.


FISA POSTULUI


1. Director de marketing.

2. Compartimentul:marketing.

3. Cerinte:

a. studii: superioare.

Relatii ierarhice:

-subordonat: directorului general;

-are in subordine:angajatii compartimentului de marketing.

Atributii:

-conduce si coordoneaza intreaga activitate de marketing;

-fundamenteaza strategia de marketing;

-elaboreaza planul de marketing;

-solicita realizarea studiilor si previziunilor de marketing;

-asigura rentabilitatea produselor;

-selecteaza agentiile de publicitate si promovarea vanzarilor , negociaza cu acestea si decide asupra campaniilor de intreprins.


REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA (ROI) cuprinde:


Capitolul 1: Dispozitii generale.

Capitolul 2: Indatoririle conducerii societatii comereciale.

Conducerea firmei este asigurata conform legii si a statutului propriu societatii de:

Adunarea generala a actionarilor (AGA);

Comisia de cenzori;

Directorul general al societatii;

Presedintele societatii.

AGA este organul de conducere a societatii care decide asupra politicii comerciale si economice a acesteia.

Capitolul 3: Obligatiile salariatilor:

Respectarea cu strictete a programului de lucru;

Realizarea normelor de lucru si a conditiilor calitative prestabilite;

Folosirea eficienta a timpului de lucru pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in fisa postului;

Mentinerea ordinii si disciplinii la locul de munca si pe caile de acces din unitate;

Insusirea si respectarea proceselor tehnologice si de munca stabilite pentru sectia, compartimentul, respectiv locul de munca la care isi desfasoara activitatea;

Utilizarea eficienta a materiilor prime, sporirea gradului de valorificare a acestora;

Sporirea permanenta a cunostintelor profesionale prin frecventarea si absolvirea unor cursuri de perfectionare sau calificare organizate sau recomandate de unitate;

Capitolul 4: Organizarea timpului de munca:

Durata normala a timpului de lucru in firma estede 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana, proramul de lucru pentru angajatii din sectiile de productie cat si pentru cei din compartimentele functionale fiind stabilit in contractul colectiv de munca;

Programul de lucru in societate poate fi modificat in functie de nevoi:

a)     In cazul sectiilor in care se lucreaza in trei schimburi programul de lucru este:

Schimbul 1 :7,00-15,00;

Schimbul 2 :15,00-23,00;

Schimbul 3:23,00 –7,00.

b) In cazul sectiilor in care se lucreaza in doua schimburi programul de lucru este:

Schimbul 1: 6,00-14,30;

Schimbul 2:14,30-23,00.

c) In cazul sectiilor in care se lucreaza intr-un schimb programul de lucru este:


d)Personalul Tesa:

luni –vineri 7,00-15,30.

e)Personalul cu programul special (12 ore cu 24 ore): 7,00-19,00.

Capitolul 5: Sanctiuni disciplinare:

a)     Mustrarea;

b)     Avertismentul;

c)      Reducerea salariului in functie de gravitatea faptei pe o perioada de 1-3 luni;

d)     Desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Capitolul 6: Drepturile salariatilor:

a)     Participarea la negocierea propriului salariu;

b)     Beneficiaza de zile nelucratoare in cazul sarbatorilor legale;

c)      Beneficiaza de concediu de odihna in functie de vechimea in munca;

d)     Beneficiaza de zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie conform contractului colectiv de munca;

e)     Salariatii care au copii sub 2 ani, beneficiaza la cerere de concediu platit cu 85% din salariu de baza pana cand copilul implineste varsta de 2 ani;

f)      Pentru rezolvarea problemelor personale salariatii au dreptul la concediu fara plata;

g)     In caz de deces in familie, angajatii beneficiaza de un ajutor din partea firmei;

h)     In cazul pensionarii se vor primii ca recompensa unu-doua salarii de baza;

i)       Salariatii intreprinderii beneficiaza de bilete de odihna cu 50% reducere.


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE (ROF) cuprinde:


Capitolul 1: Denumire, sediu, forma juridica.

Capitolul 2: Obiect de activitate.

Capitolul 3: Capital social, actionariat.

Capitolul 4: Structura organizatorica.

Capitolul 5: Atributiile compartimentelor functionale.

Capitolul 6: Atributiile sectiilor de productie.

Capitolul 7: Atributiile sectiilor de intretinere si reparatii.

Capitolul 8: Atributiile formatiilor de munca pentru deservire generala.

Capitolul 9: Dispozitii finale.
RESURSA UMANASocietatea a ajuns in prezent la un numar de aproximativ 3300 de angajati (1900 de femei si 1400 de barbati). Numarul de angajati a crescut in fiecare an datorita necesitatii data de marimea productiei prin achizitionarea de noi utilaje si linii tehnologice. Inca de la infiintare criteriile de selectare a personalului au fost riguros stabilite, firma avand nevoie de personal competent. Pentru nivelele ierarhice de varf, societatea a angajat personal cu studii superioare absolvite in domeniu, selectarea acestora facandu-se prin concurs.


Datorita tehnologiei inalte si moderne societatea a fost nevoita sa organizeze un curs de calificare pentru personalul care a fost angajat sa lucreze pe liniile tehnologice .

In acest scop au fost adusi reprezentanti ai firmelor producatoare de utilaje si linii tehnologice care au explicat modul de functionare si intretinere a acestora.

Media de varsta a personalului este de 35 ani, cei mai multi fiind sub 30 ani. In ceea ce priveste structura pe sexe a personalului, aproximativ 57% este reprezentat de femei si 43% de barbati.


Motivarea personalului este una dintre principalele probleme a departamentului de resurse umane. Motivarea personalului determina cantitatea dar mai ales calitatea muncii angajatilor.

In cazul societatii European Drinks, aceasta incearca sa ofere angajatilor o motivatie puternica pentru ca rezultatele muncii sa aiba un randament ridicat. Principalele metode de motivare sunt: salariul, prime de sarbatorile legale, asigurarea transportului gratuit pentru persoanele din alte localitati, existenta unei cantine in cadrul platformei industriale.

Angajatii nu sunt motivati numai pe plan financiar, ci si pe cel profesional si social ceea ce duce la existenta unui climat de munca agreabil. In sezonul cald, cand comenzile sunt foarte mari, muncitorii sunt nevoiti sa efectueze ore suplimentare care sunt remunerate corespunzator.


Structura personalului

Sex

Grupe de varsta


Total barbati

Total femei

Sub 35 ani

35-45 ani

45-60 ani

Peste 60 ani

Conducere

B

F

Sefi comp. functionale

B

F

Personal TESA

B

F

Sefi comp. productie

B

F

Maistri

B

F

Muncitori

B

F


Fig. 2. Structura personalului pe grupe de varsta si sex


Se observa ca din 3300 de angajati preponderente sunt femeile (1900) fata de barbati (1400). In posturile de conducere, barbatii detin ponderea mai mare in cadrul categoriei de varsta 35 –45 de ani. In cazul productiei, majoritatea angajatilor sunt tineri avand sub 35 de ani si fiind in majoritate femei.                  


Studii

Sexul

B

F

MediiSuperioareTotal


Fig 3. Structura personalului in functie de nivelul de pregatire profesionala pe sexeINFORMATII FINANCIAREAsemeni cazului majoritatii societatilor comerciale din Romania, in ceea ce priveste comunicarea informatiilor financiare, apect fata de care exista o exagerata retinere, nici societatea European Drinks nu face exceptie. Si in cazul ei, informatiile financiare reprezinta un subiect cu caracter de confidentialitate absoluta, atat pentru orice persoana din afara societatii cat si pentru persoanele din societate, exceptie facand personalul care prin natura atributiilor au cunostinta despre informatiile financiare ce privesc societatea.

Datorita acestei situatii a fost dificila culegerea de informatii financiare despre societate. Cu toate acestea am reusit sa evidentiez informatii privind dimensiunea cifrei de afaceri si a profitului societatii pentru ultimii doi ani.

Nu voi realiza nici un comentariu cu privire la aceste informatii deoarece, avand in vedere ca ele nu au o certificare autorizata nu pot aprecia obiectivitatea privind sumele comunicate.

Pentru ndicatorii mentionati au fost comunicate urmatoarele valori.


Cifra de afaceri:

2005-1.090.78530 mii lei;

2006-2.740.340.854 mii lei.

Profitul

2005-88.632.700 mii lei;

2006-1057450 mii lei.6. RELATII CU PARTENERII DE AFACERIPrincipalii clienti ai firmei sunt European Food, Original Prod, Transilvania, Bucegi, Contexim Bucegi. Pe plan extern, firma are contracte cu firmele E. D. Chisinau, Plane Drinks Praga si Global Drinks.

S.C. European Drinks S.A. datorita gamei diversificate de produse colaboreaza cu foarte multi furnizori. Tipul de furnizori la care apeleaza firma este foarte diferit in functie de nevoile acesteia. Se utilizeaza furnizori interni pentru materiile prime a caror producatori au un anumit prestigiu pe piata interna. Se utilizeaza furnizori externi pentru materiile prime pentru care Romania nu a prezentat un grad inalt de calitate in fabricatie sau pentru care nu exista pe piata interna datorita factorilor bine-cunoscuti de toata lumea.

Preturile de aprovizionare sunt cele prezentate la bursa, in functie de momentul contractarii sau executarii contractului.

Furnizorii interni sunt cei utilizati de firmele: Original Prod si European Food, componente ale concernului din care face parte si European Drinks.

Furnizorii interni prezinta urmatoarele avantaje:

preturi mai mici ale materiilor prime si materialelor;

asigura o aprovizionare mai rapida.

Furnizorii interni prezinta urmatoarele dezavantaje:

calitate mai slaba;

lipsa continuitatii productiei;

plata demiavans.

Firma incheie contracte cu furnizorii pe perioade relative de timp, care pot fi de un an sau pe o perioada mai lunga de timp daca acel furnizor prezinta o anumita seriozitate. Bineinteles ca se poate opta si pentru contracte pe termen scurt, dar asigurand prelungirea acestuia pe o perioada mai mare daca colaborarea s-a facut in termeni de cordialitate.

Materiile prime care nu se gasesc pe piata interna sunt contractate din exterior.

Intermediarii de la care S.C. European Drinks S.A. se aprovizioneaza cu materie prima sunt in special firme care au o mai buna legatura cu piata externa sau care au anumite modalitati de procurare a materiilor prime mai eficiente. Acestea cumpara materia prima de pe piata externa si o revand pe piata interna.

Intermediarii principali la care firma apeleaza cu mare incredere datorita traditiei si avantajelor pe care acestia le ofera sunt:

Original Prod;

European Food;

Transilvania General Import-Expport.

Intermediarii cu care colaboreaza S.C. European Drinks S.A. prezinta urmatoarele:

avantaje: - calitatea superioara a materiilor prime si materialelor;

aprovizionare prompta, rapida;

posibilatea acordarii de credite comerciale (30-60 zile);

traditie, colaborare buna.

dezavantaje: practicarea unor preturi mai ridicate.

Principalele institutii publice cu care firma intra in contact sunt:

o      Banca Nationala a Romaniei;

o      Directia Generala a Finantelor Publice;

o      Camera de Comert;

o      Camera de Munca;

o      Oficiul Judetean de Pensii;

Bancile cu care colaboreaza sunt:

o      Banca Comerciala Romana;

o      Banc Post;

o      Raiffeisen Bank7. PIATA FIRMEISfera de cuprindere a pietei in care isi desfasoara activitatea S.C. European Drinks S.A. este una larga. Datorita calitatii produselor si a varietatii gamei sortimentale, produsele firmei se adreseaza atat consumatorilor de pe piata interna cat si a celor de pe piata externa.

Principalele produse oferite pe piata interna sunt: Izvorul Minunilor, Frutti Fresh, Adria, American Cola, Aloha, Trompi si Nectar.

Pe piata externa, S.C. European Drinks a acordat licenta de distributie firmelor specializate pe pietele din strainatate. Sunt distribuite produse in Germania, Austria, Anglia, Cehia, Slovenia, Ungaria, Moldova. Cele mai comercializate produse la export sunt: Izvorul Minunilor, Frutti Fresh, Trompi, American Cola. Aceste game de export nu difera de cele comercializate pe piata interna, avand aceeasi calitate si avand un design al ambalajului corespunzator legislatiei tarii respective si U.E., preturile practicate fiind corelate cu cele de pe piata respectiva.

Datorita unei bune retele de distributie, aria geografica a pietei de desfacere s-a extins, numarul de consumatori fiind in continua crestere. Statistic, in Romania, fiecare a doua sticla de bauturi racoritoare cumparata poarta sigla European Drinks.

Dimensiunea pietei este mare, extinderea acesteia s-a produs intr-un ritm alert, datorita calitatii ridicate a produselor oferite de European Drinks, dar mai ales al preturilor accesibile tuturor consumatorilor, de la cei cu venituri modeste pana la cei cu venituri mari practicate de societate. Un alt motiv al extiderii rapide a pietei este si varietatea produselor oferite de societate, de la bauturi racoritoare pana la apa minerala, prezente pe piata in diferite dozaje si ambalate in sticle de unica folosinta.

S.C. European Drinks S.A. isi desfasoara activitatea pe o piata cu concurenta puternica dar datorita politicii de pret practicate produsele sunt absorbite foarte rapid de piata, cererea find in continua crestere.
8. CONCURENTAActionand in industria alimentara, S.C. European Drinks S.A. are concurenti numerosi atat externi cat si interni. Cei externi, chiar daca practica preturi mai mari se disting prin calitate ridicata si renumele dobandit. Concurentii interni nu sunt totusi in numar foarte mare. European Drinks este leader pe piata romaneasca, tinand cont de preturile si calitatea produselor.

In domeniul apei minerale, produsul firmei “Izvorul Minunilor” are concurente urmatoarele produse:

“Perla Harghitei” practicanta a unor preturi mari, neluand in calcul realitatea existenta pe piata romaneasca; este totusi un concurent foarte puternic. In ultima vreme, s-a dovedit a fi ineficient in concurenta cu European Drinks ducand o politica de adaptare dupa leaderul pietei.

“Lipova” detinatoare a unui prestigiu international; s-a aratat nepregatita pentru schimbarile survenite dupa 1989, inainte ea fiind unicul participant pe piata externa a apelor minerale. Acum ea detine o parte din piata satisfacatoare, dar care nu o poate lansa in cursa pentru ocuparea locului I pe piata.

“Borsec” este cel mai important concurent, adaptandu-se foarte bine la noile cereri de pe piata atat din punct de vedere tehnologic cat si al calitatii produselor sale. Cu toate ca preturile practicate sunt mai mari, tinde sa fie leaderul pietei la ape minerale.

“Bonaqua”, un produs al companiei Coca Cola, este un important concurent, practicand preturi aproximativ egale insa din punct de vedere al calitatii, in ultima vreme s-a dovedit a fi ineficienta in concurenta cu “Izvorul Minunilor”.

Principalul concurent al firmei European Drinks pe piata bauturilor racoritoare este compania Coca Cola, firma cu renume international, avand produse de calitate la preturi accesibile si fiind sustinuta de puternice campanii publicitare cu ocazia sarbatorilor, a lansarilor unor noi produse, in sezonul cald, etc..

Principalele produse concurente apartinand companiei Coca Cola sunt:

Coca Cola, probabil cea mai cunoscuta bautura racoritoare din lume, are pretul de vanzare pe piata de aproximativ 38000- lei/2 l fata de American Cola care are pretul de vanzare mediu de 27000lei/2 l.

Fanta de fructe de padure, portocale, soc si lamaie, exotic, madness, lamaie are acelasi pret cu Coca Cola, spre deosebire de gama Frutti Fresh (tutti frutti, portocale, piersici, pere, mere) care are pretul de 27000 lei/2 l.Cappy de piersici, portocale, la 2 l are pretul de 30 000 lei fata de Aloha de tutti frutti si portocale la pretul de 18 000 lei in cutie de carton si 16 000 lei in sticla de 1 l.

La jumatate de litru, produsele companiei Coca Cola costa 25 000 iar cele European Drinks costa 12 000 lei.

Se observa ca produsele European Drinks au un pret mai scazut, din acest motiv fiind accesibile unui numar mai mare de consumatori. De asemenea, gama sortimentala este mult mai variata, iar produsele sunt ambalate si la 250 ml si 1,5 l.

Un alt concurent este Pepsi Cola, detinatoarea unui prestigiu international si care a fost singura participanta externa pe piata romaneasca a bauturilor racoritoare inainte de 1989, nu s-a aratat pregatita schimbarilor pietei romanesti. Ea a lansat produse noi, cum ar fi Pepsi Twist care a avut succes pe piata dar nu a putut depasi vanzarile firmei European Drinks.

Preturile practicate de Pepsi Twist sunt de 40 000 lei/2,5 l (pret promotional) fata de Frutti Fresh care costa 32 000 lei/2,5 l si Pepsi la 2 l –28 000 lei.9. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI DE MARKETINGOrganizarea departamentului de marketing are o importanta majora pentru ca de ea depinde eficienta activitatii desfasurate. Pentru proiectarea organizarii trebuie tinut cont atat de factorii exogeni cat si de cei endogeni


Structura interna si relatiile cu departamentele


Compartimentul de marketing este subordonat directorului comercial. Varianta de organizare a departamentului de marketing in cadrul structurii organizatorice a societatii European Drinks este organizarea functionala.

Astfel, departamentul este condus de directorul de marketing care are in subordine biroul de marketing si compartimentul de expansiune comerciala. Biroul de marketing are urmatoarea structura interna:

Sef birou marketing;

Adjunct sef birou marketing;

Responsabil de publicitate;

Supervisor reprezentante;

Supervisor zonal.

Functia de adjunct birou marketing are printre alte atributii si sarcinile de a elabora si analize, studii de vanzari, de a cerceta concurentii si a stabili niveluri optime de pret.

Responsabilul de publicitate se ocupa si de pregatirile si participarile la targuri si expozitii.

Supervizorul pentru reprezentante are ca si sarcina majora promovarea.

Supervizorii zonali supravegheaza fiecare activitate a reprezentantelor din tara. Ei sunt de fapt interfata intre biroul de marketing si reprezentante sau distribuitori.


Departamentul de marketing are urmatoarele atributii si functii:


Sa elaboreze propunerile de pret;

Sa faca analize si comparatii pe grupe de preturi, pe produse, sortimente;

Sa elaboreze programe de lansare a produselor, sa compuna textele de insotire a produselor;

Sa mentina legaturile cu agentiile de publicitate;

Sa ia masuri pentru remodernizarea unor produse si relansarea lor pe piata;

Sa realizeze controlul asupra canalelor de desfacere;

Sa faca estimari trimestriale asupra vanzarilor viitoare pentru a cunoaste necesitatea de productie;

Sa elaboreze cataloage de prezentare a produselor, documentatii de produs;

Sa ia decizii asupra proiectarii sau modernizarii unor ambalaje;

Sa urmareasca modul de comportare a produselor in consum;

Sa ia decizii asupra renuntarii la unele produse care nu-si mai dovedesc eficienta;

Sa ia decizii pentru pastrarea si imbunatatirea imaginii firmei pe piata.                                                                                                                      
CAPITOLUL V

STUDIU PRIVIND POLITICA DE PRODUS A S.C. EUROPEAN DRINKS S.A.1. ASPECTE GENERALEPolitica de produs reprezinta conduita pe care o adopta o firma. Referitor la dimensiunile, structura si evolutia gamei de produse si servicii ce fac obiectul activitatii, atitudine ce se raporteaza permanent la cerintele mediului de piata.

Obiectivele urmarite de politica de produs trebuie sa slujeasca scopului activitatii economice a firmei.

S.C. European Drinks S.A. detine departament de prestari servicii - montaj si ambalare.

Ambalarea are doua functii principale: functia comerciala de marketing (forma de promovare si reclama) si functia logistica.

Potrivit logisticii, ambalarea are un dublu rol: protejarea produselor si reducerea costurilor la manipulare. In privinta logisticii se poate spune ca ambalarea se face la standarde internationale.

Toate ambalajele sunt produse de firma. Pentru o mai buna protectie mecanica si siguranta in transport, dupa umplerea flacoanelor se trece direct la baxuirea si paletizarea lor, folosindu-se folie termocontractibila si folie strech fabricate pe platforma de la Rieni (unde functioneaza cea mai moderna tehnologie pentru producerea foliei termocontractibile din Romania

Pe plan teritorial, pentru o distributie adecvata este necesar studii de piata foarte atente. Aceste studii sunt facute de firme specializate din Romania sau neprofesional de membrii nespecializati ai firmei.

S.C. European Drinks S.A. produce si comercializeaza o gama foarte larga de produse din industria alimentara. Productia unei asemenea varietati de produse este folosita pentru a diminua riscul scaderii vanzarilor unui produs specific. Daca scad vanzarile pentru un anume produs, pierderile sunt acoperite din castigurile productiei altor produse.

Toate produsele sunt marci inregistrate, create pe parcursul anilor sai de existenta.

Prestigiul de care de bucura cele peste 140 de sortimente se datoreaza calitatii excelente a acestor produse oferite la preturi foarte accesibile. Acest lucru este posibil datorita folosirii tehnologiei de varf in domeniul ales, tehnologie furnizata de cele mai bune firme de profil din lume: Husky Krones (Germania), Sidel (Franta), York (Austria), Tetra Pak, Alfa Laval (Suedia), etc.

Toate fazele procesului de fabricatie sunt asistate, de la nivelul pupitrului de comanda, de calculatoare de proces, atat din punct de vedere chimic, cat si microbiologic, in laboratoarele complexului industrial.

Faptul ca pe aceasta platforma industriala se fabrica totul – flacoane de unica folosinta (tip PET), dopuri, etichete de produs si o variata gama de materiale publicitare tiparite, cu un randament maxim datorat robotilor industriali, permite mentinerea preturilor produselor la un nivel avantajos pentru consumatori.

Largimea mixului de produse este data de numarul de linii de produse care alcatuiesc mixul.

Lungimea mixului de produse este data de numarul de articole de produse din cadrul mixului.

Profunzimea mixului de produse este data de numarul articolelor fiecarui produs dintr-o linie.

Produsele firmei sunt bine acceptate de catre piata datorita gamei sortimentale foarte variate. Principalele produse ale firmei sunt: Frutti Fresh, Adria, Aloha, Trompi, American Cola, Izvorul Minunilor.

In cadrul bauturilor racoritoare, Frutti Fresh are urmatoarele sortimente: piersici, portocale, tutti frutti, lamaie, soc si lamaie, pere, grapefruit. Produsele sunt ambalate in sticle de:0,2 l; 0,5 l; 1 l; 1,5 l; 2 l; 2,5 l.

Adria are urmatoarele sortimente: portocale, piersici, tutti frutti, struguri, lamaie, cola, mere verzi. Ele sunt ambalate in flacoane de 1,5 l; 2 l si 2,5 l.

Aloha, suc natural cu pulpa de fructe care este de portocale si tutti frutti, este ambalat in cutii tetra pak si sticle pet la 1 l si 0,5 l.

Trompi, bautura racoritoare tutti frutti adresata copiilor, este ambalata in cutii de carton tetra pak de 0,2 l (cu pai) si in sticle de plastic de 0,2 l.

American cola de gaseste ambalata la 0,5 l; 1 l; 1,5 l; 2 l; 2,5 l.

Izvorul Minunilor, care se gaseste in varianta apa minerala naturala carbogazoasa si apa minerala plata se gaseste imbuteliata in sticle de 0,5 l; 1 l; 1,5 l; 2 l; 2,5, iar apa plata si la bidoane de 5 l.


2. LOCUL CENTRAL AL PRODUSULUI IN CADRUL MIXULUI DE MARKETING2.1. DISTRIBUTIADistributia reprezinta modalitatea prin care obiectul activitatii desfasurate de firma devine accesibil clientului caruia ii este destinat. Scopul distributiei consta in asigurarea ansamblului conditiilor prin care ansamblului conditiilor prin care produsul se transforma dintr-un simplu obiect de munca, pentru producator, intr-o achizitie atragatoare pentru client. Deci, distributia inseamna miscarea fizica a produselor (transport, stocare, manipulare si receptie) si operatiunile economice legate de aceasta (cumparare, aprovizionare, livrare) servicii ce faciliteaza miscarea fizica

Distriubutia produselor European Drinks se face cu ajutorul firmei Transilvania General Import Export. Aceasta detine un parc auto propriu cu peste 2000 de autovehicole.2.2. PRETULPretul reprezinta o variabila de importanta covarsitoare in mixul de marketing pentru ca el este singurul care aduce venit ce poate fi modificat operativ si modificarea lui determina reactii imediate si contradictorii din partea factorilor de mediu.

In literatura de specialitate este unanim acceptata parerea conform careia politica de preturi este subordonata si trebuie sa serveasca realizarea politicii de marketing. S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. isi propune realizarea prin pret a urmatorului obiectiv: consolidarea pozitiei de leader in privinta calitatii si a vanzarilor.

O asemenea orientare pleaca de la premisa ca preturile ce se vor obtine trebuie sa asigure recuperarea costurilor si realizarea unui profit net. Aceasta strategie este utilizata in cazul produselor desfacute la intern.

In cazul produselor desfacute pe piata externa, strategia de pret este total diferita, ea fiind orientata dupa cuncurenta. In practica insa, nu se poate vorbi de asa ceva. Preturile sunt fixe, deci flexibilitatea este 0, cu alte cuvinte nu se acorda nici un fel de reduceri, indiferent de volumul vanzarilor.2.3. PROMOVAREAIn sistemul relatiilor cu mediul economico-social, cu piata, eforturile de marketing ale intreprinderii moderne nu se pot limita la producerea si distributia de bunuri si servicii, ele implica o permanenta comunicare cu mediul exterior, cu piata, care presupune o informare atenta a consumatorilor potentiali si a intermediarilor, a actiunii specifice de influentare a comportamentului de cumparare si de consum, de sprijinire a procesului de vanzare.

Consumatorului intern, ca si clientului extern, in lipsa unui sistem modern si eficient de comunicare, de informare, le este destul de greu sa afle singuri ce produse si servicii sunt oferite pe piata, unde, cand si in ce conditii se pot procura, in ce masura ele corespund exigentelor lor. Deci trebuie sa se asigure o permanenta comunicare intre producatori si comercianti pe de-o parte si consumatori pe de alta parte.

Din punct de vedere al promovarii, deciziile cu privire la produs se refera la:

- pietele de desfacere si clientii potentiali;

-reputatia intreprinderii;

-pozitia firmei pe piata, fie ca leader, fie ca o firma cu o anumita importanta;

-metode de promovare.

Deci, pentru a vinde nu este suficient ca intreprinderea sa ofere un produs, ci aceasta oferta trebuie insotita de un ansamblu de comunicatii coerente, avand ca scop prezentarea si pozitionarea produsului, trezirea nevoilor si dorintelor pe care le poate satisface, precum si crearea si intretinerea unei imagini favorabile.

Responsabilul de marketing, concomitent cu elaborarea mesajului trebuie sa aleaga mediile care il vor vehicula. In cazul S.C. European Drinks S.A. aceste medii sunt:

-presa;

-pliante;

-spoturi Tv;

-inscriptionari pe mijloacele de transport in comun;

-reclame radio;

-inscriptionari pe diverse panouri publicitare s.a.

Metodele de promovare, spoturile publicitare, sunt de o calitate slaba.

Ceea ce “vinde produsul” sunt preturile scazute si reputatia firmei.

Tot in cadrul metodelor de promovare pot fi incluse si: vitrinele frigorigice cu insemnul firmei oferite pentru folosinta clientilor pentru expunerea produselor, afisele publicitatre si umbrele, pahare, plase, tricouri, sepci etc. cu inscriptiile firmei pentru clientii organizationali care ofera produsele spre vanzare, le servesc la terase.

Se observa o puternica crestere a popularitatii pe plan intern S.C. European Drinks S.A. participa la o serie de targuri si expozitii atat interne cat si externe.

Tot cu scopul promovarii firmei au fost imprimate calendare, pixuri cu numele firmei care au fost oferite cu titlu gratuitla targuri, expozitii si simpozioane, deci au indeplinit rol de cadouri publicitare.

De asemenea, exista o serie de brosuri si pliante cu produsele firmei.

Apa minerala Izvorul Minunilor este asociata tot mai des cu Gabriela Szabo care propune urmatorul slogan: ”Ca sa ma antrenez, trebuie sa fiu mereu in forma. Zi de zi, Izvorul Minunilor imi da un plus de sanatate! O recomand din toata inima! Sursa vitalitatii mele? Apa minerala pe care o beau! Imi place Izvorul Minunilor, pentru ca e o campioana, ca si mine!”

Asemanarea dintre o campioana si apa minerala este foarte bine aleasa.

Firma sponzorizeaza o serie de activitati sportive si culturale. Toata aceasta sustinere financiara a fost facuta in scopul de a-si face cunoscuta si apreciata de catre public marca sub care isi ofera produsele.

Promovarea produselor sau marcii firmei este stalpul de sustinere vanzarilor.

La majoritatea meselor oficiale , produsele European Drinks sunt prezente.3. ANALIZA GAMEI DE PRODUSEIn realizarea analizei gamei de produse, Matricea Boston Consulting Group pentru produsele S.C. European Drinks S.A. se prezinta dupa cum urmeaza:


Copil  problema

Gama Adria

Star

Apa minerala Izvorul Minunilor

Piatra de moara

Nectar

Cash cow

Bauturile racoritoare Frutti Fresh


Fig. 1. Matricea Boston Consulting Group pentru produsele S.C. European Drinks S.A.


Produsul Copil Problema, reprezentat de gama Adria, relativ recent lansata pe piata are o cota relativ redusa pe o piata in expansiune rapida. Produsul are sanse de succes, preturile practicate fiind mici comparativ cu celelalte bauturi racoritore.

Produsul Star este reprezentat de apa minerala Izvorul Minunilor si de apa plata Stana de Vale, acestea detin pozitia de lider pe o piata aflata in crestere rapida.Aceste produse genereaza profituri mari, avand capacitatea de a se autofinanta

Produsul Cash Cow este reprezentat de gama de sucuri Fruti Fresh care detine o cota relativ ridicata pe o piata stagnanta. Produsele genereaza lichiditati importante sustinand din punct de vedere financiar produsele problema.

Produsul Piatra de moara, adica nectarul are o cota redusa pe o piata stagnanta. Acestea genereaza profituri reduse, mentinerea lor in portofoliu este justificata de ratiuni strategice, adica mentinerea clientilor cu un comportament conservator pana in momentul adoptarii de catre acestia a unui nou produs.

Pentru a exemplifica rolul de star al apei minerale Izvorul Minunilor voi face cateva referiri privind ciclul de viata a produsului.     

Produsul se afla in faza de crestere, caracteristicile lui fiind urmatoarele:

cost unitar redus si pret redus;

profiturile in urma vanzarilor sunt mari;

creste gradul de diferentiere intre produsele concurente;

campanile publicitare au drept obiectiv formarea preferintei cosumatorilor fata de marca;

se deschid noi canale dedistributie;

pe piata patrund noi concurenti;

consumatorii sunt interesati de produs si-l achizitioneaza cu o buna frecventa.

Ponderea principalelor produse in cadrul gamei este evidentiata in exprimarea grafica urmatoare.

PRODUS

PONDERE

Frutti Fresh


Adria


American Cola


Aloha


Izvorul Minunilor


Alte produse


Fig. 2. Ponderea principalelor produse in structura gamei European DrinksESTETICA INDUSTRIALA IN CAZUL PRODUSELOR S.C. EUROPEAN DRINKS S.A.Designul este strans legat de functionalitatea produselor asigurandu-se cu timpul o hiperfunctionalitate.

Nu trebuie studii de marketing pentru a sti ca lumea doreste de la piata ce este mai bun, mai frumos si ce este mai ieftin.

Este nevoie de design pentru a echilibra produsul din punct de vedere functional, estetic si eficient in functie de posibilitatile materiale si educationale ale consumatorului si in functie de pregatirea tehnica si organizatorica a producatorului.

Problema echilibrului este importanta pentru ca exista situatii in care insasi depasirea calitatii conduce la ineficienta si la risipa de bani.

Noncalitatile nu se vand pentru ca sunt sub nivelul cerintelor consumatorilor.

Din punct de vedere al esteticului, orice produs trebuie sa fie egal ca importanta atat pentru producator, cat si pentru consumator. Diferentele apar din punct de vedere al functionalitatii, eficienta la consumatori fiind egala cu eficienta la producatori.

Toate ambalajele, de la cele care contin produsele propriu zise pana la cele pentru transport sunt produse de S.C. European Drinks S.A., la unitatile proprii specializate.

METODE DE PRELUCRAREMateriile prime necesare pentru bauturile racoritoare, toate ingredientele sunt din import, de cea mai buna calitate. Prepararea bauturilor si ambalarea lor se face aici, in unitati dotate cu tehnologie de ultima ora.

Apa minerala naturala Izvorul Minunilor este extrasa din adancul Muntilor Apuseni, vestiti prin frumusetea peisajului, racoarea codrilor si bogatiile subsolului. Ea apartine fondului hidromineral al Romaniei, al carui administrator este Societatea Nationala a Apelor Minerale (SNAM).

Izvorul Minunilor este o apa pura din punct de vedere microbiologic, cu un continut optim de minerale.

Metodele de prelucrare sunt in conformitate cu toate normele de calitate in vigoare. Tehnologia folosita este una de varf in domeniul ales, furnizata de cele mai bune firme de profil din lume: Krones (Germania), Husky (Luxembourg), SIDEL (Franta), York (Austria), Tetra Pak , Alfa Laval (Suedia) etc.

Faptul ca pe aceasta platforma se fabrica totul: flacoane de unica folosinta (tip PET), dopuri, folie, etichete de produs si o variata gama de materiale publicitare tiparite, cu un randament maxim datorat robotilor industriali, permite mentinerea preturilor la un nivel foarte avantajos pentru consumatori.

S.C. European Drinks S.A. dispune in prezent de mai multe linii de productie, pe ele imbuteliindu-se flacoane de diferite marimi: 0,2L, 0,25L, 0,5L, 1L, 1,5L, 2 L, 2,5L. Dintre produsele imbuteliate aici sunt bine cunoscutele: Frutti Fresh - cea mai consumata bautura racoritoare din Romania, American Cola, Adria, Trompi, Aloha, apa minerala naturala Izvorul Minunilor (carbogazeificata si plata) - detinatoarea locului I la export si leader al pietei romanesti de apa minerala imbuteliata la flacon PET. Calitatea sa este recunoscuta si international, Izvorul Minunilor fiind atestata ca apa minerala naturala in Comunitatea Europeana.


6. CONSIDERATII PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR EUROPEAN DRINKSIn economia de piata, forma moderna de organizane a activitatii economice in care oamenii actioneaza in mod liber, autonom si eficient, in concordanta cu cerintele pietei este posibibitatea valorificarii maxime a resurselor existente pentru satisfacerea nevoilor si dorintelor nelimitate ale oamenilor, ceea ce duce la o diversificare si innoire continua si rapida a ofertelor de produse si servicii. Acest fapt atrage dupa sine cresterea cuncurentei ce reprezinta de fapt confruntarea intre agentii economici pentru a atrage de partea lor clientela consumatoare, prin preturi mai convenabile, prin calitatea mai buna a produselor in vederea obtinerii unor profituri cat mai mari. Drept pentru care o preocupare a oricarui agent economic este de a fi permanent competitiv, ceea ce reprezinta de fapt capacitatea acestuia de a castiga, in conditii de concurenta, competitivitate pe piata interna si/sau externa. Competitivitatea unui agent economic se reflecta prin obtinerea de produse de inalta calitate si la costuri reduse, comparativ cu concurentii sai potentiali.

Optandu-se pentru realizarea unei economii de piata moderne in Romania si pentru integrarea sa cat mai favorabila in economia europeana si mondiala, se impune o modificare radicala a comportamentului S.C. European Drinks S.A. cu privire la calitate. De asemenea, pe piata externa, competitivitatea intreprinderii va fi conditionata tot mai mult de calitatea produselor oferite.

Cu toate ca in prezent firma se afla intr-o perioada de tranzitie spre o economie de piata moderna, cu toate greutatile si dificultatile ce se nasc in aceste conditii, S.C. European Drinks S.A. a reusit obtinerea si mentinerea unei competitivitati ridicate a produselor sale, pastrandu-si locul de lider incontestabil in domeniul bauturilor racoritoare.

Competitivitatea a fost asigurata ca urmare a calitatii ridicate a produselor sale. Opinia managerilor firmei este ca pe langa indrumarea si supravegherea controlului (cerinte necesare), societatea poate accesa o multitudine de oportunitati, care valorificate, pot conduce la obtinerea unor rezultate deosebite, avand ca finalitate cresterea nivelului calitativ al produselor. Astfel, au fost luate si se incearca luarea in continuare a unor masuri cu efecte pozitive asupra competitivitatii societatii.

Una dintre masuri se refera la controlul statistic al proceselor. Determinarea capabilitatii instrumentelor de masura de a asigura precizia necesara, constituie primul pas in controlul statistic al proceselor.

Controlul regulat si documentarea controlului indepartarii instrumentelor defecte.

Al doilea pas consta in determinanea capacitatii masinilor si a utilajelor folosite si inlocuirea celor necorespunzatoare. In spatele existentei unor procese tehnologice atat de stabile cat sa asigure o calitate superioara si invariabila a produselor sta in convingerea ca produsele de calitate superioara nu se pot obtine decat in urma unor procese de fabricatie performante si precise.

Prelucrarea datelor rezultate din controlul statistic al proceselor este efectuata cu ajutorul computerelor. In urma prelucrarii datelor trebuie identificate tendintele de variatie a procesului, iar apoi identificarea cauzelor acestora. Eliminarea cauzelor constituie actul final in procesul de crestere a calitatii produselor.

Calitatea produselor depinde de calitatea materiilor prime. Se urmareste ca pe viitor sa se acorde o atentie sporita atragerii muncitorilor la rezolvarea problemelor privind calitatea productiei. Propunerile acestora - multe dintre ele au un rezultat economic foarte mic - trebuie analizate cu atentie. Tot aici, se impune luarea unor masuri care sa aiba drept scop stimularea personalului pnin acordarea de premii morale si materiale.

De asemenea, calitatea trebuie sa fie in centrul atentiei activitatii de management, fiindca rolul determinant in asigurarea calitatii revine activitatii desfasurate la nivelul microeconomic. Deci, se cere implicarea competenta a conducerii firmei in toate procesele care contribuie la asigurarea calitatii. In acest sens, este foarte importanta promovarea gestiunii calitatii (metoda de optimizare a relatiei dintre calitatea proiectata si costurile generate pentru realizarea ei) prin intermediul activitatii de management.

Pentru a realiza competitivitatea caracteristica unei economii moderne de piata se impune ca CTC-ul sa devina cat mai eficient pnin efectuarea lui cu ajutorul unor metode si instrumente perfectionate de catre persoane competente. Numai astfel se pot depista si elimina la timp unele erori, asigurand realizarea calitatii proiectate.

0 alta masura pentru asigurarea calitatii produselor poate fi promovarea cu perseverenta a inovatiei in intreaga activitate a firmei. In general calitatea produselor se contureaza prin activitatea de cercetare - proiectare, deoarece activitatea de executie realizeaza ceea ce s-a conceput anterior.
7. STRATEGIA DE PRODUS LA S.C. EUROPEAN DRINKS S.A.Orientarea de marketing a activitatii firmei prinde contur printr-un sir de initiative concretizate in actiuni practice de conectare si raportare la mediul extem, la dinamismul acestuia. Finalitatea acestor actiuni se va apropia de cea scontata numai in masura in care acestea nu vor fi concepute ca actiuni izolate, independente unele de altele, ci ca parti componente ale unei politici unitare de marketing.

Pozitia de nucleu in cadrul politicii unitare de marketing, rolul de ghid pentru ansamblul actiunilor firmei il detine strategia de piata a acesteia.

Strategia de piata este una din formele pe care le imbraca strategia de marketing. Strategia de piata caracterizeaza atitudinea si conduita intreprinderii fata de fizionomia, exigente1e si tendintele evolutiei pietei, urmareste stabilirea unor raporturi adecvate intre firma si piata in vederea valorificarii maxime a potentialului acestuia si a oportunitatilor pietei.

Programul de marketing se constituie ca punct central al strategiei de piata al intreprinderii. El reprezinta insasi ratiunea acesteia, deoarece ofera cadrul de dezvoltare al oricarei strategii de piata si totodata instrumentul principal de concretizare si realizare a obiectivelor strategice, de valorificare a potentialului uman, tehnic, financiar, comercial, logistic, asigurarea unei bune coerente, legaturi a actiunilor de marketing.

Strategiile de marketing desemneaza liniile definitorii ale atitudinii si conduitei intreprinderii in vederea atingerii anumitor obiective.

Strategia de marketing poate avea diferite concretizari (in functie de elementul vizat): strategii de pret, de piata, de produs, etc.

Strategiile folosite de S.C. European Drinks S.A., de-a lungul timpului au fost si unele inca mai sunt:

Strategia liderilor.

Pe piata bauturilor racoritoare, S.C. European Drinks este recunoscuta a fi liderul pietei.

Strategia de dezvoltare a produsului.

Consta in lansarea de produse noi pe piete existente.

De asemenea strategia de diversificare, ce presupune lansarea de produse noi pe piete noi, implica riscuri mari.

Gama bauturilor racoritoare a fost supusa si strategiei de innoire, fiind innoita cu o serie de noi arome. Bauturile din gama Adria, iar la cele existente s-au adaugat in timp noi sortimente.

Strategia de dezvoltare a pietei se bazeaza pe patrunderea cu produsele existente pe piete noi. Presupune cautarea si gasirea unor segmente noi de cumparatori noi in Rusia, Ungaria, dar si in Romania. Aceasta strategie este in atentia S.C. European Drinks S.A.

Strategia imitarii s-a dovedit a avea acces timp de mai multe decenii, dar daca nu e aplicata cu chibzuinta si talent ea poate provoca greutati. Imitarea poate fi o excelenta strategie daca ea este inovatoare, daca produsul in cauza este ameliorat, unindu-se un ansamblu de avantaje deja existente la fiecare din produsele concurente.

Aici s-au creat ambalajele de 2,5 l, 1 l, 250 ml conform celorlate produse similare existente pe piata.

Strategia adaptarii utilizata in cadrul firmei consta in adaptarea unui produs existent la nevoile specifice ale unor categorii de cumparatori de pe anumite piete. Se aduc o serie de modificari unor caracteristici ale produsului, se fac ameliorari, astfel incat produsul sa fie conform cu asteptarile consumatorilor, sau il fac mai rentabil pentru intreprindere. Aici s-au creat variantele de bauturi: light si cele neacidulate, Aloha.

Tot in acest scop, societatea va adopta strategia de diversificare, largirea pietei firmei, sau patrunderea pe noi piete.

Strategia innoirii sortimentale este cea mai dinamica si mai complexa dintre strategiile de produs in cazul European Drinks avand in vedere s-a introdus in fabricatie un numar mare de noi sortimente de bauturi racoritoare: Frutti Fresh de zmeura (dupa Fanta fructe de padure), de piersici, mere (stabilindu-se ca fructul preferat al majoritatii romanilor este marul-vezi Orbit cu aroma de mere), de lamaie.

Strategia de pozitionare implica diferentierea pnoduselor si a pozitiei acestora fata de cuncurenta. Scopul ei este de a oferi o pozitie noua produsului si marcii pe o piata existenta. Aceasta pozitie trebuie perceputa ca atare de catre cumparatori si trebuie sa corespunda. unei cereri efective. Strategia pozitionarii are ca obiectiv determinarea produselor aflate in concurenta privind pozitia acestora in raport cu cerintele, asteptarile consumatorilor actuali si potentiali. Aceasta strategie consta in:

- a pozitiona produsul in mod specific in constiinta cumparatorilor actuali si potentiali;

- a diferentia clar oferta fata de concurenti;

- a raspunde asteptarilor obiectivelor vizate de cumparatori in alegerea produsului-calitate buna si pret scazut.

Strategia de extindere a liniei se realizeaza in diferite marimi si forme pentru a satisface preferintele tuturor consumatorilor. Prin acesata se reuseste sa se ocupe mai mult spatiu de expunere in rafturile magazinelor, impiedicandu-i pe concurenti sa incerce a satisaface nevoile neacoperite.

Strategia celor mai mici costuri totale, foarte folosita presupune ca activitatea este indreptata catre obtinerea celor mai scazute costuri de productie si distributie, astfel incit preturile produselor realizate sa fie sub cele ale cuncurentei si castigindu-se astfel o cota de piata mai mare.

Firma detine un potential tehnologic, de aprovizionare, de prelucrare, productiv si logistic ridicat, neavand nevoie de capacitati de marketing deosebite.

S.C. European Drinks S.A. va pune in practica o combinatie a diferitelor tipuri de strategii de produs, incercand sa pozitioneze clar, sa diferentieze produsele sale fata de cele ale concurentei, apeland la calitate, dublata de preturi competitive, atat pe piata interna cat si pe cea externa, dorind sa-si extinda piata, sa acapareze noi segmente de consumatori.

CONCLUZIIPornind de la rezultatele concrete din momentul actual, se poate spune ca, in prezent, S.C. European Drinks S.A. a ajuns cea mai mare firma producatoare de bauturi racoritoare si apa minerala din Romania.

Principalii clienti organizationali ai firmei, adica cei prin intermediul carora produsele S.C. European Drinks S.A. ajung la consumatorul final sunt European Food, Original Prod, Transilvania, Bucegi, Contexim Bucegi. Pe plan extern, firma are contracte cu firmele E. D. Chisinau, Plane Drinks Praga si Global Drinks.

S.C. European Drinks S.A. datorita gamei diversificate de produse colaboreaza cu foarte multi furnizori. Tipul de furnizori la care apeleaza firma este foarte diferit in functie de nevoile acesteia.

Se utilizeaza furnizori interni pentru materiile prime a caror producatori au anumite standarde calitative si un anumit prestigiu pe piata interna.

Sunt utilizati furnizori externi pentru materiile prime pentru care organizatiile din Romania nu au prezentat un grad inalt de calitate in fabricatie sau pentru care efectiv nu exista firme producatoare interne datorita unor factori precum lipsa capacitatilor tehnologice, a unei cereri coerente si semnificative.

Privind latura referitoare la intermediari, se poate spune ca, S.C. European Drinks S.A., facand parte dintr-un mare conglomerat de firme, printre care se regasesc organizatii specializate in distributie, detine un avantaj competitiv fata de concurenta. Principalii intermediari cu care firma conlucreaza in conditii optime datorita traditiei si avantajelor pe care acestia le ofera sunt:

Original Prod;

European Food;

Transilvania General Import-Expport.

Fiind un competitor in industria alimentara, S.C. European Drinks S.A. are concurenti numerosi atat externi cat si interni. Cei externi, chiar daca practica preturi mai mari se disting prin calitatea ridicata si renumele dobandit. Concurentii interni semnificativi nu sunt totusi in numar foarte mare. European Drinks este leader pe piata romaneasca in cazul multora dintre produsele sale, iar aceasta pozitie a fost dobandita datorita raportului pret-calitate pe care societatea il propune la produsele sale.

In domeniul apei minerale, produsul firmei “Izvorul Minunilor” are concurenti principali produsele desfacute sub urmatoarele marci:

“Perla Harghitei”, practicanta a unor preturi mari;

“Lipova”, detinatoare a unui prestigiu international;

“Borsec”, este cel mai important concurrent;

“Bonaqua”, un produs al companiei Coca Cola, este un important concurent, practicand preturi aproximativ egale insa din punct de vedere al calitatii.

Principalul concurrent al firmei European Drinks pe piata bauturilor racoritoare este compania Coca Cola, firma cu renume international, avand produse de calitate la preturi accesibile si fiind sustinuta de puternice campanii publicitare cu ocazia sarbatorilor, a lansarilor unor noi produse, in sezonul cald, etc..

Un alt concurent este Pepsi Cola, detinatoarea unui prestigiu international si care a fost singura participanta externa pe piata romaneasca a bauturilor racoritoare inainte de 1989. Cu toate acestea, Pepsi Cola nu s-a dovedit a fi suficient de pregatita pentru schimbarile pietei romanesti.

S.C. European Drinks S.A. produce si comercializeaza o gama foarte larga de produse din industria alimentara. Productia unei asemenea varietati de produse se realizeaza cu scopul de a diminua riscul dat de scaderea vanzarilor la un produs specific. Daca scad vanzarile pentru un anume produs, pierderile sunt acoperite din castigurile productiei altor produse.

Toate produsele propuse pe piata de catre S.C. European Drinks S.A. sunt marci inregistrate, create pe parcursul anilor sai de existenta.

Prestigiul de care de bucura cele peste 140 de sortimente se datoreaza calitatii excelente a acestor produse oferite la preturi foarte accesibile. Acest lucru este posibil datorita folosirii tehnologiei de varf in domeniul ales, tehnologie furnizata de cele mai bune firme de profil din lume: Husky Krones (Germania), Sidel (Franta), York (Austria), Tetra Pak, Alfa Laval (Suedia), etc.

Toate fazele procesului de fabricatie sunt asistate, de la nivelul pupitrului de comanda, de calculatoare de proces, atat din punct de vedere chimic, cat si microbiologic, in laboratoarele complexului industrial.

Pe platforma industriala din localitatea Rieni se fabrica totul, de la flacoane de unica folosinta (tip PET), dopuri, etichete de produs, pana la o vasta gama de materiale publicitare tiparite. Acest fapt ii confera firmei un randament maxim avand in vedere utilizarea robotilor industriali ceea ce permite mentinerea preturilor produselor la un nivel avantajos pentru consumatori.

Privind analizei gamei de produse, Matricea Boston Consulting Group pentru produsele S.C. European Drinks S.A. a reliefat urmatoarele aspecte:

Produsul Copil Problema este reprezentat de gama Adria, relativ recent lansata pe piata care are deocamdata o cota redusa, insa pe o piata insa in expansiune rapida.

Produsul Star (Stea, Vedeta) este reprezentat de apa minerala Izvorul Minunilor si de apa plata Stana de Vale, care detin pozitia de lider pe o piata aflata in crestere rapida.

Produsul Cash Cow (Vaca de muls) este reprezentat de gama de sucuri Fruti Fresh care detine o cota relativ ridicata pe o piata stagnanta.

Produsul Piatra de Moara este nectarul care are o cota redusa pe o piata stagnanta.

Toate ambalajele, de la cele care contin produsele propriu zise pana la cele pentru transport sunt produse de S.C. European Drinks S.A., la unitatile proprii specializate.

In cadrul unei economii de piata moderne, spre care Romania aspira, si pentru integrarea in economia europeana si mondiala, se impun modificari privind comportamentului oricarei organizatii, si implicit si a S.C. European Drinks S.A. cu privire la calitate, in sensul acordarii unei atentii si mai sporite acesteia. Pe piata externa competitivitatea intreprinderii va fi conditionata tot mai mult de calitatea produselor oferite.

In prezent firma functioneaza intr-un mediu de tranzitie spre o economie de piata moderna, fapt ce genereaza greutati si dificultati ce se nasc din aceste conditii. Cu toate acestea, S.C. European Drinks S.A. a reusit obtinerea si mentinerea unei competitivitati ridicate a produselor sale, pastrandu-si locul de lider incontestabil in domeniul bauturilor racoritoare.

Se poate aprecia ca, intr-o mare masura, competitivitatea a fost asigurata ca urmare a calitatii ridicate a produselor sale. Opinia managerilor firmei este ca, pe langa indrumarea si supravegherea controlului (cerinte necesare), societatea poate accesa o multitudine de oportunitati, care valorificate, pot conduce la obtinerea unor rezultate deosebite, avand ca finalitate cresterea nivelului calitativ al produselor. Astfel, au fost luate si se incearca adoptarea in continuare a unor masuri cu efecte pozitive asupra competitivitatii societatii.

Privind principalele tipuri de strategii de produs ce au fost folosite de S.C. European Drinks S.A. de-a lungul timpului, acestea au fost:

Strategia liderilor;

Strategia de dezvoltare a produsului;

Strategia de diversificare;

Strategia de innoire;

Strategia de dezvoltare a pietei;

Strategia imitarii;

Strategia adaptarii;

Strategia de pozitionare;

Strategia de extindere a liniei;

Strategia celor mai mici costuri totale.

Societatea Comerciala European Drinks S.A. detine un potential tehnologic, de aprovizionare, de prelucrare, productiv si logistic ridicat, ceea ce faciliteaza realizarea performantelor de marketing pe care si le propune.

In ceea ce priveste intentiile viitoare ale S.C. European Drinks S.A. privind strategiile de produs, aceasta va pune in practica o combinatie a diferitelor tipuri de strategii, incercand sa-si pozitioneze clar produsele, sa le diferentieze fata de cele ale concurentei, adoptand un nivel calitativ ridicat in conditiile practicarii unor preturi competitive, atat pe piata interna cat si pe cea externa, dorind astfel sa-si extinda piata, sa acapareze noi segmente de consumatori pentru a-si imbunatati performantele financiare si de dimensiune.BIBLIOGRAFIE1. Basanu G., Fundatura D. - Management-Marketing, Editura Diaconu Coresi, Bucuresti, 1993.


2. Catinianu F., Mutascu M., Sipos C., Tarnovsckhi C., - Stabilirea preturilor, Editura Marineasa, Timisoara, 2000.


3. Cretu I. - Marketing-Design, Editura Odeon , Bucuresti, 1996.


Dobre C., Negrut C., - Marketing, vol. II, Editura Intergraf, Resita, 1997.


Dobre C., Negrut C., Venczel M., - Marketing, vol. I, Editura Amphora, Timisoara, 199


6. Dragan J.C., Demetrescu M.C. - Noul Marketing, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1998.


7. Dubois P.L., Jolibert A. - Marketing, vol.2, Editura Economica, Cluj, 199


8. Florescu C. s.a. - Marketing, Editura Marketer, 1992.


9. Foltean F. - Marketing si integrare structurala, Editura Mirton, Timisoara, 1999.


10. Foltean F. - Orientarea de piata a intreprinderii, Editura Mirton, Timisoara, 1999.


11. Foltean F., Ladar L., Dobre C., Ionescu G.,Negrut C. - Marketing, Editura Brumar, Timisoara, 2000.


12. Kotler P. - Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1997.


13. Patriche D. - Marketing industrial, Editura Expert, Bucuresti, 199


1 Patriche D. - Marketing in economia de piata, Editura Optimal, Bucuresti, 1991.        

Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|