Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Abuzul de drept subiectiv civilAbuzul de drept subiectiv civil


Abuzul de drept subiectiv civil

-presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta

Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat, este o obligatie

-de diligenta

Acea obligatie care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat este o obligatie:

-de rezultat sau determinata

Acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice consumarea substantei ori instrainarea lui este-consumptibil

Acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse numite fructe este

-frugifer

Actul juridic de confirmare

-valideaza retroactiv actul juridic anulabil;

Actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii:

-are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)

Alimentele sunt bunuri

-bunuri comsumptibile;

Analizati urmatoarele enunturi, privitoare la regimul juridic al nulitatii, tinand cont de valabilitatea fiecaruia

-nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita

-nulitatea elative poate fi elative numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului

Analizati urmatoarele enunturi, referitoare la capacitatea de a incheia acte juridice civile, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:

-capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia

-regula capacitatii persoanei juridice este subordonata principiului specialitatii capacitatii

-minorul care nu a implinit 14 ani nu are capacitate de exercitiu

Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:

-Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta

-Lipseste intentia de a produce efecte juridice cand declaratia de vointa a fost facuta jocandi causa

-Este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului

Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:

-Ipoteca are ca obiect un imobil, pe cand gajul priveste un mobil

-Pentru elative posesia poate conduce la uzucapiune, pentru mobile posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate.

Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:

-Capacitatea este regula, incapacitatea reprezinta exceptia

-Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit in tot sau in parte de capacitatea de exercitiu decat in cazurile si conditiile stabilite de lege

Analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia

-Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a elative-o

-Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se ai timpul scurs inainte de suspendare.

Apatrizii sunt:

-persoane fara nici o cetatenie.

Argumentul apreciativ formal "per a contrario" este specific

-metodei logice.

Asigurarea de viata este un act:

-cauza de moarte

Atunci cand falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie este vorba de

-error in negotium;

Au elative elative drepturile

-drepturile personal nepatrimoniale

-drepturile reale

Avand in vedere regimul juridic al actului juridic civil, analizati urmatoarele enunturi, tinand cont de valabilitatea fiecaruia:

-Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei, chiar pentru elativ elative, nu se poate face decat prin act elative, sau prin act sub semnatura private

-Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului, ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.

-Actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el forma solemna.

Avand in vedere termenele speciale de prescriptie, analizati urmatoarele enunturi

-Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea unui an de la predarea lucrului sau lucrarii.

-Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare.

Bunul ce nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat, este:

-nefungibil

Ca regula, viciile de consimtamant atrag nulitatea:

- atrag nulitatea elative;

Caducitatea - nulitatea :

-produce efecte numai pentru viitor

Caducitatea - nulitatea :

-intervine intotdeauna pentru elat ulteriore incheierii lui

Caducitatea - nulitatea :

-intervine intotdeauna pentru elat ulterioare incheierii lui

Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute:

-atunci cand obiectul este elativ sau elativ


Cand este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute:

-in cazul fraudei la lege

Cand se poate invoca nulitatea elative :

-daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nu a fost pus sub interdictie judecatoreasca

Capacitatea de a incheia acte juridice civile:

-este o stare de drept

-izvoraste numai din lege

Capacitatea de a incheia actul juridic civil este o conditie:

-de fond;

Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte:

-prescriptia stinge dreptul subiectiv civil

Care dintre enunturile urmatoare sunt corecte

-introducerea cererii de chemare in judecata intrerupe prescriptia dreptului la actiune, chiar daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala

Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune:

-stinge dreptul subiectiv

Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic:

-stipulatia pentru altul

Care este regimul juridic al nulitatatii relative, nulitatii absolute?

-Nulitatea relativa poate fi invocata, in principiu, numai de persoana ocrotita prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic civil.

-Nulitatea relativa poate fi invocata numai inauntrul termenului de prescriptie extinctiva - 3 ani

-Nulitatea relativa poate fi confirmata, expres ori tacit,

-Nulitatea absoluta poate fi invocata de orice persoana interesata

-Nulitatea absoluta poate fi invocata oricand, adica este imprescriptibila

.-Nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare

Care este regula in raporturile juridice obligationale:

-divizibilitatea

Care este situatia debitorului care a executat obligatia, elativ dreptul la actiune al creditorului s-a prescris

-nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei.

Care obiecte pot forma obiectul unui contract de vanzare - cumparare :

-apartamentele proprietate elativ

Care principiu este specific sistemului elativ de drept civil, in elative actelor juridice:

-cel al consensualismului;

Care sunt cauzele de nulitate absoluta :

-incalcarea oricarei reguli privitiare la incapacitatile speciale de folosinta

Care sunt cauzele de nulitate absoluta :

-nevalabilitatea obiectului actului juridic civil

Care sunt cazurile de nulitate elative :

-nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu

Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil:

-sa fie determinat sau determinabil

Care sunt cerintele generale pentru valabilitatii obiectului actului juridic civil:

-sa fie in circuitul civil

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un bun pentru a dobandi semnificatie juridica:

-sa aiba valoare economica

-sa-I fie util omului

-sa poata fi insuait;

Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor

-criteriul circulatiei juridice

-gradul de determinare

-modul de folosire;

Care sunt elementele raportului juridic civil

-continutul, obiectul, subiectele

Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil:

-cazul aplicarii art.22 C.fam.:"In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila".

-cazul aplicarii art.23 C.fam - casatoria putativa

Care sunt principiile efectelor nulitatii :

-principiul retroactivitatii nulitatii

-principiul restabilirii situatiei anetrioare

-principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial

Categoria bunurilor incorporale include:

-titlurile de valoare;

Categoria drepturilor reale accesorii include, printre altele:

-dreptul de ipoteca;

Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa fie:

-reala;

Cauza actului juridic civil este falsa:

-daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat);

Cauze de intrerupere a prescriptiei extinctive

-prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

Ce conditii trebuie sa indeplineasca cererea de chemare in judecata pentru a produce efectul intreruptiv

-actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva

Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu:

-succesor cu titlu particular

Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu :

- succesor cu titlu universal

Ce este cumparatorul unui bun :

-succesor cu titlu particular

Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu, :


-succesor cu titlu particular

Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta, dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cu una dintre partile lui:

-avand-cauza

Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate:

-succesor cu titlu universal

Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii:

-succesor universal

Ce reprezinta "Pacta sunt servanda":

-principiul fortei obligatorii

Ce reprezinta conditia, ca modalitate a actului juridic civil :

-un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative

Ce reprezinta consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate.

-efectele nulitatii

Ce reprezinta dolul :

-acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii

Ce reprezinta regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane:

-principiului realativitatii

Ce reprezinta sarcina ca modalitate a actului juridic civil:

-acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati

Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor:

-creditor chirografar

Ce sunt creditorii chirografari:

-sunt avanzi-cauza

Clasificarea nulitatilor in nulitati absolute si nulitati relative se face dupa :

-natura interesului ocrotit

Conditia - regim juridic:

-opereaza de drept

Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti este:

-pur potestativa;

Conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din parti si de vointa unei persoane nedeterminate este:

-potestativa simpla;

Conditiile de valabilitate ale consimtamantului sunt:

-sa provina de la o persoana cu discernamantB. sa fie exteriorizatD. sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant

Conditiile pentru ca cererea de chemare in judecata sa produca efectul intreruptiv al termenului de prescriptie:

-actiunea in justitie trebuie sa fie admisa

Constituie actiuni reale imprescriptibile extinctiv:

-actiunea in partaj

Constituie cauze de nulitate absoluta a unui act juridic civil:

-lipsa consimtamantului in cazul erorii obstacol

-nevalabilitatea obiectului actului juridic civil

-lipsa cauzei si cand ea este ilicita sau imorala

-nerespectarea formei cerute ad validitatem

-nerespectarea unei conditii prealabile obligatorii

-nerespectarea dreptului de preemtiune al statului

-incalcarea ordinii publice-frauda legii

Constituie cerinte ale valabilitatii consimtamantului:

-sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

Constituie cerinte generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil:

-obiectul sa fie determinat sau determinabil;

Constituie conditie mixta conditia a carei realizare depinde de:

-vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate.

Constituie exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale:

-Testamentul

-renuntarea la o succesiune

-oferta poate fi revocata inainte de a ajunge la destinatar

-revocarea marturisirii pentru eroare de fapt

Constituie o obligatie de mijloace

-obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea pacientului;

Constituie prezumtii legale absolute (jure et de jure):

-prezumtia timpului legal al conceptiei;c. prezumtia puterii lucrului judecat;

Constituie prezumtii legale relative (juris tantum):

-prezumtia de paternitate;

-prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei

Constituie viciu de consimtamant:

-eroarea;

-dolul

-violenta

-leziunea.

Conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati:

-constituie o novatie.


Conversiunea actului juridic civil nul - regim juridic:

-inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum

Conversiunea actului juridic lovit de nulitate :

-nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat

Conversiunea actului juridic nul -regim juridic:

-inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie

Conversiunea actului juridic:

-este posibila si in cazul nulitatii

Conversiunea unui act juridic opereaza daca sunt indeplinite si conditiile:

-sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil

-actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de valabilitate iar acestea sa se regaseasca in actul desfiintat;

Copilul are capacitate de folosinta:

-de la momentul nasterii;

Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege

-anulabila

Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina:

-sunt lovite de nulitate, instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la incheierea actului ca este major

Cursul prescriptiei se suspenda:

-in raporturile intre soti

Cursul prescriptiei se suspenda:

-intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate

Cursul prescriptiei se suspenda:

-cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi

Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de predeces al donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in viata, aceasta clauza:

-este valabila si opozabila tertilor, chiar daca clauza de intoarcere nu a fost inscrisa in cartea funciara

De la ce data incepe sa curga prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic, pentru violenta

-cand aceasta a incetat

Deosebiri intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa :

-sfera persoanelor care le pot invoca

Deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta :

-nulitatea absoluta poate fi invocata intotdeauna si de instanta din oficiuc. nulitatea relativa este prescriptibila pe cale de actiune

Din punctul de vedere al prescriptiei extinctive actiunile reale:

-Pentru actiunile reale care insotesc drepturile reale principale termenul general de prescriptie extinctiva este de 30 ani.

Din punctul de vedere al prescriptiei, actiunea in revendicare imobiliara

-se va prescrie in termen de 3 ani de la data inscrierii actului de adjudecare in cartea funciara

Dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil, produce efecte numai pentru viitor

-caducitatea

-rezilierea

Dolul - regim juridic:

-este aplicabil si actelor juridice unilaterale;

-poate fi probat prin orice mijloace juridice.

Dolul - regim juridic:

-nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti era cunoscuta de cocontractant;

Donatia intre soti este

-Exceptie in cazul categoriei actelor juridice bilaterale ori multilaterale

Dreptul civil face parte din

-dreptul intern public;

Dreptul real si dreptul de creanta se aseamana, printre altele, prin aceea ca:

-sunt evaluabile pecuniar;

Dreptul subiectiv civil absolut este acel drept

-in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la altcineva pentru a si-l realiza

Drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor sunt

-drepturi patrimoniale;

Drepturile personale sunt:

-drepturi nepatrimoniale;

Drepturile reale sunt

-drepturi patrimoniale;

Dupa criteriu timpului juridic legile se clasifica in:

-legi tranzitorii;

Dupa criteriul cauzei conditia se clasifica in

-cauzala;

Dupa criteriul partii careia ii profita, termenul poate fi:

-in favoarea debitorului;

-in favoarea creditorului;

-in favoarea ambelor parti.

Dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor, bunurile sunt

-consumptibile si neconsumptibile

Dupa cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a afecta valabilitatea platii, bunurile se clasifica in:

-fungibile si nefungibile.

Dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor, bunurile se impart in

-divizibile si indivizibile

Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se clasifica in

-fungiblie si nefungibile

Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se impart in:

-fungibile si nefungibile

Dupa cum prin folosire li se consuma sau nu substanta, fructele de pe arbori, neculese inca, constituie bunuri:

-imobile

-consumptibile

Dupa efectul pe care il produce, ipoteca constituie:

-un act juridic constitutiv

Dupa intinderea efectelor sale, nulitatea poate fi:

-partiala si totala

Dupa legatura cu modalitatile, actele juridice se clasifica in:

-acte pure si simple si acte afectate de modalitati

Dupa modul de incheiere valabila, actele juridice se clasifica :

-acte consensuale, solemne, reale

Dupa modul de incheiere,vanzarea-cumpararea unui teren este un act juridic:

-consensual, inter vivos

Dupa modul de percepere, bunurile se impart in:

-corporale si necorporale

Dupa momentul producerii efectelor, actele juridice se clasifica in

-acte intre vii si acte pentru cauza de moarte

Dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic, nulitatea poate fi

-absoluta si relativa

Dupa natura lui si calificarea data de lege, uzufructul lucrurilor imobile este:

-imobil prin obiectul la care se aplica

Dupa numarul partilor, actele juridice se clasifica in:

-acte unilaterale, bilaterale, multilaterale

Dupa reglementarea si denumirea lor, actele juridice se clasifica in:

-acte numite si nenumite

Dupa scopul avut in vedere la incheierea lui, comodatul constituie:

-un act juridic dezinteresat

-un act juridic bilateral

Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in:

-acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit

Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice se clasifica in

-acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit;

Efectele dolului:

-este o eroare provocata;

Egalitatea partilor (subiectilor) raportului juridic civil reprezinta:

-egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil;

Eroarea asupra persoanei cu care s-a contractat:

-poate atrage anularea actului juridic, in conditiile legii.

Este lovita de nulitate obligatia asumata sub conditie:

-rezolutorie pur potestativa din partea donatorului

-ilicita ori imorala.

Este naturala sau imperfecta acea obligatie civila

-a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre debitor, nu se mai poate cere restituirea ei

Este un imobil prin obiectul la care se aplica

-dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;

Este vorba de o restrangere a efectelor principiului pacta sunt servanda in cazul:

-incetarii imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului

-incetarea locatiunii datorita mortii locatarului;

Este vorba de un act juridic declarativ in cazul:

-conventiei de partaj;

Este vorba de un viciu de consimtamant in cazul in care:

-partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia.

Exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens:

-.cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara

Falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia in cazul in care priveste:

-calitatile substantiale ale obiectului acelui act juridic

-persoanei cocontractante.

Faptele care trebuie sa fie dovedite sunt

-faptele materiale exteriorizate

-faptele cunoscute personal de judecator;

Faptele notorii sunt:

-fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite;

Faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa fie verosimil;

-sa fie pertinent

-sa fie concludent;

Forma ceruta "ad probationem"- regim juridic

-. este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare;

Forma ceruta "ad validitatem" - consecinte:

-atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic,

Forma ceruta ad validitatem - caractere:

-este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa;

Forma este ceruta ad validitatem in cazul

-actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial;

Iesirea din vigoare a legii civile se produce prin:

-abrogarea ei implicita

-abrogarea ei expresa;

In cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin:

-cesiunea de creanta

In cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului activ poate avea loc prin:

-subrogatia personalaIn cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin:

-poprire, novatie prin schimbare de debitor

-delegatie

In cadrul raporturilor obligationale, schimbarea subiectului pasiv poate avea loc prin:

-stipulatia pentru altul

In categoria izvoarelor dreptului civil trebuie incadrate si :

-reglementarile internationale (conventii, pacte, acorduri);b. actele normative adoptate de un ministru (ordin, instructiune, regulament etc.)

In cazul actelor juridice intre vii translative, dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic se transmite in momentul:

-predarii, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;

In cazul conditiei suspensive, pendente conditione:

-dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara;

In cazul in care s-a realizat (implinit) conditia rezolutorie:

-partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;

In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic, fac dovada pana la proba contrarie:

-mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator;

In delimitarea dreptului familiei fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele deosebiri:

-in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale.

In delimitarea dreptului muncii fata de dreptul civil sunt de mentionat urmatoarele deosebiri

-pe parcursul raporturilor de munca, subiectele se afla in pozitie de subordonare

-dominante in dreptul muncii sunt normele imperative

In functie de natura continutului lor, drepturile subiective se impart in:

-patrimoniale si nepatrimoniale

In functie de natura lor si calificarea data de lege, statuile sunt bunuri

-mobile prin natura lor, daca proprietarul le-a asezat "inadins" in locuinta sa, putandu-se scoate fara a se strica sau deteriora partea fondului catre care au fost asezate

-imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat "inadins" in locuinta sa

In functie de natura lor si de calificarea data de lege, bunurile se impart in:

-bunuri mobile si bunuri imobile

In functie de obiectul la care se aplica, servitutile sunt bunuri

-imobile prin obiectul la care se aplica

In functie de posibilitatea de a fi impartite, autoturismele de teren sunt bunuri:

-indivizibile

In materia violentei, ca viciu de consimtamant

-temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala;

In raport de efectele produse, termenul ca modalitate a actului juridic civil se clasifica in:

-termen suspensiv si extinctiv;

In raport valabilitatea lor sarcinile se clasifica

-sarcini imposibile;b. sarcini ilicite;c. sarcini imorale;

In sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie extinctive

-nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva;

Inopozabilitatea - nulitatea

-presupune un act juridic valabil incheiat

Inopozabilitatea - nulitatea

-se aplica actelor incheiate prin reprezentare

Inopozabilitatea - nulitatea

-priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti

Inopozabilitatea - nulitatea

-opreaza de drept

Interpretarea legii poate fi

-legala;

-concreta

-ambele forme;

-nici una din aceste forme.

Lipseste intentia de a produce efecte juridice

-cand declaratia de vointa a fost facuta iocandi causa;

Marturia are urmatoarele trasaturi

-caracter oral;

-este personala

-priveste acte sau fapte comise anterior;

Nerespectarea formei actului juridic cerute ad validitatem - consecinte

-atrage nulitatea absoluta;

Nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem:

-nu afecteaza valabilitatea actului juridic;

Nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice - sanctiunea

-nulitatea relativa

Nu constituie o modalitate a actului juridic civil

-capacitatea;

-cauza (scopul) actului juridic civil;

Nu exista un element obiectiv in structura:

-erorii;

Nu pot avea calitatea de martor

-rudele si afinii pana la gradul al treilea;

-interzisii judecatoresti;

-cei condamnati pentru marturie mincinoasa;

Nu pot face obiectul actelor juridice civile:

-aerul, lumina, marea;

-bunurile care prin destinatia lor sunt in folosul comunitatii;

-bunurile care constituie monopol de stat;

Nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului

-obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;

-bunurile insesizabile:


Nulitate absoluta - cauze

-lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol

Nulitatea absoluta poate fi invocata :

-poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila

Nulitatea absoluta:

-opereaza de drept, in principiu

Nulitatea relativa -

-este prescriptibila

Nulitatea relativa:

-este oricand prescriptibila pe cale de actiune sau exceptiune

Obiectele de cult religios sunt bunuri:

-aflate in circuitul civil;

-mobile

-fungibile;

Obiectul actului juridic civil - conditii de valabilitate:

-trebuie, printre altele, sa fie licit;

Obiectul actului juridic civil - conditii generale

-poate sa priveasca si un bun viitor;

Obiectul actului juridic civil consta in:

-conduita partilor;

-actiunile ori inactiunile la care partile sunt indreptatite.

Obiectul actului juridic civil:

-trebuie sa fie determinat

Obligatia asumata sub conditie - efecte juridice

-pur potestativa din partea creditorului - este valabila;

Obligatia detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva este o obligatie:

-reala

Obligatiile naturale

-pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare);

Pacta sunt servanda - notiune :

-principiul fortei obligatorii;

-o regula generala, aplicabila in cadrul diferitelor institutii de drept civil;

Pentru a fi incuviintata de instanta, proba trebuie sa indeplineasca, printre altele, urmatoarele conditii

-sa aiba legatura cu pricina;

Pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil trebuie sa fie printre altele:

-licita si morala;

Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data

-nasterii raportului juridic

Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care indeplinesc si urmatoarele conditii:

-sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal

-sunt lezionare pentru minor

Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt:

-incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal

Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt

-de administrare

Pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile care, printre altele, sunt

-comutative

Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi imobile:

-prin natura lor

-prin obiectul la care se aplica

-prin destinatie

Potrivit Codului Civil, bunurile pot fi mobile:

-prin natura lor

-prin determinarea legii

Prescriptia se intrerupe

-prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, cu conditia ca cererea sa nu fie respinsa, anulata, perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea

Prezumtiile simple, judecatoresti:

-sunt nelimitate ca numar;

-sunt

Prin natura lor, recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori sunt bunuri

-bunuri imobile prin natura lor

Prin natural lor, fondurile de pamant si cladirile sunt bunuri imobile:

-prin natura lor

Prin obligatia de "a da" se intelege indatorirea

-de a transmite sau a constitui un drept real

Principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp sunt:

-principiul aplicarii immediate a legii civile noi

-principiul neretroactivitatii

Principiul pacta sunt servanda - regim juridic

-este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele juridice unilaterale;

Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil

-acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica pana in momentul incheierii actului juridic civil

Reprezinta caractere ale raportului juridic civil

-raportul juridic civil are caracter social

-raportul juridic civil are caracter volitional

-raportul juridic se caracterizeaza prin pozita de egalitate juridica a partilor

Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun - regim juridic

-poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;

Revocarea - nulitatea

-se aplica, in principiu, numai liberalitatilor

Sarcina - efecte

-afecteaza eficacitatea actului juridic civil

Sarcina - regim juridic :

-opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti

Sarcina - sfera de aplicare

-este admisibila numai in cazul liberalitatilor

Se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva in cazul:

-parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal;

Se pot transmite prin acte intre vii

-obligatiile unei persoane fizice

-drepturile unei persoane fizice;

Sunt acte juridice civile solemne

-revocarea expresa a unui legat;

-acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;

-renuntarea expresa la succesiune;

Sunt acte juridice solemne

-revocarea expresa a unui legat

-acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar

-renuntarea expresa la succesiune

-donatia

Sunt acte solemne

-donatia

-ipoteca conventionala

-Vanzarea-cumpararea unui teren

Sunt actiuni nepatrimoniale imprescriptibile extinctiv:

-actiunea in anulabilitate

-actiunea in stabilirea paternitatii

-actiunea in tagada paternitatii

-actiunea in nulitate relativa a casatoriei

Sunt dezmembraminte ale dreptului de proprietate

-dreptul de uz, dreptul de uzufruct;

-dreptul de superficie;

-dreptul de abitatie.

Sunt drepturi reale principale

-dreptul concesiune

Sunt exceptii, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiu irevocabilitatii

-testamentul;

-retractarea renuntarii la mostenire

-oferta.

Sunt izvoare ale dreptului civil:

-legile

-decretele-lege;

-contractul colrctiv de munca;

Sunt modalitati ale actului juridic civil

-termenul;

-conditia;

-sarcina;

Sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile:

-persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu

Sunt principii ale dreptului civil roman

-principiul egalitatii in fata legii civile

-principiul ocrotirii drepturilor subiective civile

Sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv:

-drepturile de creanta

Tacerea valoreaza consimtamant

-cand legea prevede expres aceasta;

-cand prin vointa expresa a partilor se atribuie tacerii valoare de consimtamant;

-cand, potrivit obiceiului, tacerii i se atribuie valoare de consimtamant;

Termenul "drept civil" desemneaza

-totalitatea normelor juridice aflate in vigoare

Termenul- definitie

-este un eveniment sigur ca realizare

Termenul, ca modalitate a actului juridic - definitie:

-poate fi definit ca fiind un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile

Vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete este anulabila pentru:

-incapacitatea de exercitiu a minorului

Violenta constituie viciu de consimtamant daca

-amenintarea nu este justa;

Violenta se poate dovedi:

-prin toate mijloacele de proba;

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

stiinta

DreptLegislatie

Proiecte pe aceeasi tema


Institutii de drept - grile
Mita
Notiunea mijloacelor de proba
Analiza de doctrina privind notiunea si natura juridica a drepturilor si libertatilor fundamentale
Dreptul de servitute - clasificarea servitutilor
Sistemul chinez de drept
Dreptul forma a memoriei colective . pluralismul socio-juridic.
Impartirea bunurilor comune la cererea sotilor
Implicarea de voluntari in serviciile de probatiune
Regimul privind infractorii minoriRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.