Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Conditii de forma la incheierea casatoriei - procedura incheierii casatorieiConditii de forma la incheierea casatoriei - procedura incheierii casatoriei


Conditiile de forma cerute de lege pentru incheierea casatoriei determina un control al respectarii conditiilor de fond si a lipsei impedimentelor la casatorie.

Literatura de specialitate afirma ca existenta conditiilor de forma are drept scop recunoasterea publica a casatoriei (art. 3 Codul familiei) si mijlocul de dovada a casatoriei (art. 18 Codul familiei).

1. Formalitati premergatoare ale casatoriei

1.1. Declaratia de casatorie

Potrivit art. 12, alin. 1 din Codul familiei, cei care vor sa se casatoreasca vor face personal declaratie de casatorie la serviciul de stare civila la care urmeaza a se incheia casatoria.

Asa cum rezulta din dispozitiile Codului familiei, declaratia de casatorie se face in scris si personal, nefiind posibila reprezentarea.

Declaratia de casatorie cuprinde:

manifestarea expresa de vointa a viitorilor soti ca doresc sa se casatoreasca;

identificarea fiecaruia prin datele personale;

declaratia viitorilor soti in sensul ca nu exista nici o piedica la casatorie dintre cele prevazute in art. 4-10 Codul familiei;

declaratia privind numele pe care doresc a-l purta in timpul casatoriei (art. 27 Codul familiei). Aceasta declaratie poate fi facuta si ulterior inregistrarii declaratiei de casatorie, pana la incheierea casatoriei.Potrivit art. 12, alin. 2 din Codul familiei, daca unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea unde urmeaza a se incheia casatoria, el va putea face declaratia de casatorie in localitatea unde se afla, la serviciul de stare civila, care o va transmite din oficiu si fara intarziere serviciului de stare civila competent pentru incheierea casatoriei.

Declaratia de casatorie se intocmeste la serviciul de stare civila unde urmeaza a se incheia casatoria, care de regula este cel al domiciliului sau al resedintei oricaruia dintre viitorii soti.

Daca viitorii soti au facut declaratii de casatorie la servicii de stare civila diferite, atunci declaratia trebuie sa cuprinda si locul unde urmeaza sa se incheie casatoria.


1.2. Actele anexa la declaratia de casatorie

Potrivit art. 13 din Codul familiei, o data cu declaratia de casatorie, viitorii soti vor prezenta si dovezile cerute de lege.

Conform art. 28 din Legea nr. 119/1996, ofiterul de stare civila, primind declaratia de casatorie, solicita viitorilor soti sa prezinte:

actele de identitate;

certificatele de nastere;

certificatele medicale privind starea sanatatii viitorilor soti si care sunt valabile 30 de zile de la eliberarea lor;

aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, rudenie fireasca sau adoptie.

Primind declaratia de casatorie, ofiterul de stare civila va citi viitorilor soti reglementarile art. 4-10 din Codul familiei, care precizeaza conditiile de fond si impedimentele la casatorie, precum si pe cele ale art. 27 din codul familiei privitor la numele care urmeaza a-l purta in timpul casatoriei.

Ofiterul de stare civila va atrage atentia viitorilor soti ca se pedepseste fapta celor care fac declaratii false (art. 474 Codul penal).

Indeplinite aceste formalitati, declaratia de casatorie se inregistreaza, iar pe declaratie, la rubrica "acte de identitate prezentate", se face mentiune despre actele depuse de viitorii soti.

Casatoria se poate incheia in termen de 10 zile de la data cand a fost facuta declaratia de casatorie, in acest interval de timp, conform dispozitiilor art. 14 din Codul familiei, orice persoana putand face opunere la casatorie.


1. Opozitia la casatorie

Asadar, incheierea casatoriei se face intr-un termen de zece zile, in care se cuprind data cand s-a facut declaratia de casatorie si ziua incheierii casatoriei.

Potrivit art. 29, alin. 2 din Legea nr. 119/1996, primarul municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria, poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului de zece zile.

In situatii speciale, cand casatoria se incheie pe o nava romaneasca in timpul unei calatorii in afara granitelor tarii, intre cetateni romani, dispensa de termen se poate acorda de comandantul navei care este investit cu atributii de delegat de stare civila.

Apreciem ca sunt motive temeinice pentru a justifica dispensa de termen urmatoarele: viitoarea sotie este gravida, copilul fiind conceput cu viitorul sot, si nasterea va avea loc in intervalul de 10 zile, viitorul sot este militar si are o permisie mai mica decat termenul legal de 10 zile ori viitorul sot urmeaza a pleca la studii ori in misiune in strainatate in intervalul de 10 zile, cu conditia sa nu existe opozitie la casatorie.

Conform art. 14 din Codul familiei, orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Prin urmare, opozitia la casatorie este actul prin care se aduce la cunostinta ofiterului de stare civila existenta unei situatii de fapt ori de drept care impiedica incheierea casatoriei.


Din interpretarea dispozitiilor art. 14, rezulta urmatoarele:

opozitia la casatorie se face in scris;

precizarea dovezilor pe care se intemeiaza.

Potrivit art. 15 din Codul familiei, delegatul de stare civila va refuza sa constate incheierea casatoriei daca, in temeiul verificarilor pe care este dator sa le faca, al opunerilor primite sau al informatiilor pe care le are, gaseste ca cerintele legii nu sunt indeplinite.

Asadar, numai in conditiile impuse de prevederile art. 15 Codul familiei delegatul starii civile va refuza incheierea casatoriei.

Opozitiile care nu indeplinesc cerintele legale nu sunt obligatorii pentru ofiterul de stare civila, dar el trebuie sa verifice si sa constate acest lucru.

Astfel, va respinge opozitia cand aceasta nu este intemeiata ori, dimpotriva, daca este intemeiata, va refuza incheierea casatoriei.

In acest ultim caz, va incheia un proces-verbal constatator.

Daca opozitia necesita timp pentru verificare si aceasta verificare nu se poate face in intervalul legal, se va amana data incheierii casatoriei, hotarandu-se ulterior in raport de cele constatate.

Daca se va refuza incheierea casatoriei, se face aplicarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 119/1996 (modificata) potrivit carora, la cererea partii, se inainteaza judecatoriei pentru a dispune de urgenta asupra refuzului incheierii casatoriei.

2. Procedura incheierii casatoriei

2.1. Localitatea incheierii casatoriei

Codul familiei prevede in art. 11 ca "se incheie casatoria in fata delegatului de stare civila al consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, in cuprinsul careia se afla domiciliul sau resedinta oricaruia dintre viitorii soti".

Domiciliul se dovedeste cu buletinul sau cartea de identitate, iar resedinta cu viza de flotant aplicata pe buletinul de identitate.

Domiciliul persoanelor fizice este la adresa din localitatea unde acestea isi au locuinta statornica.


2.2. Locul incheierii casatoriei

Casatoria se incheie la sediul serviciului de stare civila potrivit prevederilor art. 16, alin. 1 din Codul familiei.

Alin. 2 al art. 16 stipuleaza ca "in cazurile aratate de legea speciala, delegatul de stare civila va putea incheia casatoria si in afara sediului serviciului de stare civila, cu respectarea conditiilor legale". Acest caz special poate fi determinat, de exemplu, de situatia in care unul dintre viitorii soti este infirm, grav bolnav ori moartea sa este iminenta.

Daca viitorii soti au cetatenie romana si se afla pe o nava in afara granitelor tarii, casatoria se poate incheia pe nava, intrucat comandantul este investit cu atributii de ofiter de stare civila.

In acest caz, la sosirea in tara, comandantul navei este obligat sa inainteze o copie certificata de pe inregistrarea facuta, prin capitania portului de inscriere a navei, la organul local de administratie publica competent, care este cel al sectorului 1 din municipiul Bucuresti.

Casatoria nu se poate incheia pe o aeronava, chiar daca se afla in afara granitelor tarii.


2. Competenta si atributiile ofiterului de stare civila

In ce priveste competenta ofiterului de stare civila, apar mai multe situatii, astfel:

a) competenta materiala (rationae materiae). Acest tip de competenta este determinat de calitatea pe care o are cel care exercita atributiile care i-au fost delegate. Potrivit art. 3 din Codul familiei, numai casatoria incheiata in fata delegatului de stare civila da nastere drepturilor si obligatiilor specifice calitatii de soti.

Prin urmare, daca persoana care a oficiat casatoria nu a avut calitatea de ofiter de stare civila, actul incheiat este nul.

Totusi, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 119/1996, inregistrarea facuta in registrul de stare civila de o persoana necompetenta, dar care exercita in mod public atributia de ofiter de stare civila este valabila. Lipsa calitatii de ofiter de stare civila nu impiedica valabilitatea casatoriei intrucat a existat convingerea generala ca persoana in fata careia s-a incheiat casatoria avea calitatea ceruta de lege.

b) Competenta personala (rationae personae)

Acest tip de competenta e determinat de domiciliul ori resedinta viitorilor soti. Ofiterul de stare civila este competent sa incheie casatoria daca cel putin unul dintre viitorii soti are domiciliul sau resedinta pe teritoriul localitatii unde acesta isi exercita atributiile.

Nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personala a ofiterului de stare civila nu determina nulitatea casatoriei.

c) Competenta teritoriala (rationae loci)

Acest tip de competenta este determinat de limitele teritoriului comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti unde se afla primaria in cadrul careia isi exercita atributiile specifice ofiterul de stare civila.

Acesta si-a depasit limitele daca a incheiat casatoria in alt loc decat sediul serviciului starii civile.

Si incalcarea dispozitiilor privind competenta teritoriala nu duce la nulitatea casatoriei.

d) Incheierea casatoriei cu element de extraneitate

Casatoria incheiata in strainatate intre cetateni romani in fata reprezentantilor nostri diplomatici ori consulari se supune conditiilor de forma stipulate de legea romana.

Daca se incheie casatoria intre cetateni romani in strainatate in fata autoritatilor de stare civila locale, ea se supune conditiilor de forma stipulate de legea locala (locus regit actum).

Cazurile sunt prevazute in art. 19 din Legea nr. 105/1992.

Casatoria mixta (intre un roman si un strain) se supune conditiilor de forma prevazute de legea locului incheierii casatoriei (locus regit actum).

e) Atributiile ofiterului starii civile

In ziua fixata pentru incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila procedeaza astfel:

ii identifica pe viitorii soti;

constata indeplinirea conditiilor de fond si ca nu exista impedimente la casatorie;

constata ca nu exista opozitie la casatorie;

ia consimtamantul viitorilor soti;

declara casatoria incheiata;

citeste dispozitiile privind drepturile si obligatiile sotilor;

intocmeste actul de casatorie in registrul special, care se semneaza de ofiterul de stare civila, de soti si de doi martori;

elibereaza sotilor certificatul de casatorie.

Solemnitatea incheierii casatoriei

Solemnitatea rezulta din prevederile art. 16 din Codul familiei:

a) se incheie in fata unei anume autoritati (ofiterul de stare civila);

b) casatoria se incheie intr-un anumit loc (sediul oficiului starii civile);

c) in prezenta efectiva si concomitenta a viitorilor soti si a doi martori care semneaza actul de casatorie;

d) casatoria permite participarea publicului. In acest sens, in practica judiciara s-a statuat ca in cazul in care din probe ar rezulta ca incheierea casatoriei, mai exact darea consimtamantului viitorilor soti in fata delegatului de stare civila, a avut loc in imprejurari in care persoanele care au dorit sa asiste au fost puse in imposibilitatea de a participa efectiv, deci nu in conditii de publicitate, asa cum se cere in mod imperativ in art. 16 din Codul familiei, actul casatoriei este lovit de nulitate, in conformitate cu prevederile art. 19 din acelasi act normativ[1].

4. Momentul incheierii casatoriei si proba acesteia

Din interpretarea dispozitiilor art. 16 din Codul familiei rezulta ca momentul incheierii casatoriei este cel in care ofiterul de stare civila constata ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru incheierea casatoriei si ii declara casatoriti pe viitorii soti.

Practica judiciara este in sensul ca neinregistrarea casatoriei nu este un element constitutiv al acesteia si deci conditie de valabilitate, ci numai o cerinta pentru dovedirea calitatii de casatorit. Prin urmare, momentul incheierii casatoriei este al consimtamantului sotilor si nu inregistrarea casatoriei.

De aceea, omisiunea inregistrarii casatoriei nu determina nulitatea casatoriei, deoarece exista posibilitatea intocmirii ulterioare a actului de casatorie conf. art. 53 din Legea nr. 119/1996. De asemenea, nesemnarea actului de casatorie nu atrage nulitatea acesteia, intrucat actul de casatorie constituie o cerinta de proba, nu de valabilitate a casatoriei[2].

Proba casatoriei, conform art. 18 din Codul familiei, se face doar prin certificatul de casatorie, eliberat pe baza actului intocmit in registrul actelor de stare civila.

Conform art. 13 din Legea nr. 119/1996, starea civila se dovedeste cu actele intocmite in registrele de stare civila, precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora.

Potrivit art. 52 din Legea nr. 119/1996, reconstituirea actelor de stare civila se poate face, la cerere, daca:

a) registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, in totalitate ori in parte;

b) actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act. Art. 53 din Legea nr. 119/1996 stipuleaza ca intocmirea ulterioara a actului de casatorie se poate cere daca s-a omis intocmirea lui.
T.S., s. civ., decizia nr. 1035/1988, in R.R.D. nr. 5/1989, p. 60.

Vezi Trib. Suprem, dec. civ. nr. 1721/1979 in Culeg. Decizii 1979, pp. 138-141. Vezi Trib. Suprem, dec. civ. nr. 1253/1973, Culeg. Decizii pe 1974, p. 233.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright