Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drept civil - raspunsuri pentru examenDrept civil - raspunsuri pentru examen


Drept civil

Actele juridice ale minorului cu capacitate de C

actele juridice ale minorului cu capacitate de C

Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte NO

Actele juridice constitutive sunt acele acte care NO

Actele juridice cu titlu gratuit sau cu titlu oneros se NO

Actele solemne sunt acele acte juridice civile CActele unilaterale, bilaterale sau multilaterale sunt NO

Actiunea in contestarea filiatiei din casatorie poate F

Actiunea in stabilirea filiatiei poate fi intentata F

Actiunile de stare civila sunt acele actiuni (mijloace A

Actul juridic este o actiune umana, prin care nu s-a NO

Agentii economici de stat sunt persoane juridice de F

Alaturi de conditiile generale, pentru angajarea B

Aplicarea normei juridice (legii) in timp are la baza C

Are capacitate de exercitiu restransa: B

Art. 1000 Cod civil stabileste urmatoarele cazuri de C

Asociatiile si fundatiile, partidele politice si F

Atunci cand sunt mai mult de doua subiecte ale YES

Au caracter absolut: C

Avanzi - cauza sunt: A

Bunurile care nu sunt in circuitul civil - sunt acele YES

Bunurile fungibile pot fi inlocuite unele cu altele, in YES

Bunurile mobile prin anticipatie - sunt acele bunuri, YES

Capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil NO

Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice este: C

Capacitatea de exercitiu deplina a persoanei fizice A

Capacitatea de exercitiu este aptitudinea unei NO

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice este: A

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice incepe: B

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice C

Capacitatea deplina de exercitiu incepe: C

Capacitatea restransa de exercitiu inceteaza : A

Caracterele juridice ale raportului juridic civil sunt YES

Categoriile de bunuri imobile sunt: A

Categoriile de bunuri mobile sunt: A

Categoriile de persoane supuse ocrotirii prin B

Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa A

Cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive C

Cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive : A

Cel care creste si educa 2 sau mai multi copii poate YES

Clasificarea persoanelor juridice dupa domeniul A

Comasarea persoanelor juridice se poate realiza F

Comasarea se face prin impartirea intregului multe F

Compensatia poate fi: C

Competenta in solutionarea cererii de punere sub YES

Conditii generale ale admisibilitatii probelor: A

Conditiile consimtamantului sunt: A

Conditiile de fond, esentiale ale actului juridic civil C

Conditiile de valabilitate ale contractului de mandat A

Conditiile esentiale (de fond) ale unei conventii C

Conditiile esentiale pentru formarea contractelor C

Conditiile speciale ale acceptarii ofertei sunt: A

Conditiile speciale ale ofertei sunt: B

Constituie elemente ale raportului juridic civil: B

Constituie vicii de consimtamant: A

Continutul ocrotirii parintesti se bazeaza pe B

Contractele consensuale: A

Contractele cu titlu oneros se subclasifica in: B

Contractele cu titlu oneros sunt acele contracte : A

Contractele translative sunt : B

Contractul de vanzare cumparare are urmatoarele A

Creditorii chirografari au urmatoarele drepturi C

Curatela minorului are un caracter permanent. NO

Curatorul minorului are aceleasi raspunderi ca si YES

Data incetarii capacitatii de exercitiu a persoanei A

Denuntarea unilaterala a contractului, ca exceptie C


Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt A

Din categoria persoanelor fizice lipsite de A

Dreptul civil apartine diviziunii dreptului public? NO

Dreptul de autor al unei opere stiintifice, literare YES

Dreptul privat apare ca un ansamblu de norme F

Drepturile patrimoniale: C

Drepturile personale nepatrimoniale sunt drepturi F

Drepturile reale principale nu au o existenta de sine F

Dupa autorul lor, prezumtiile sunt: B

Dupa consecintele juridice ale nerespectarii lor, : A

Dupa criteriul persoanelor obligate, drepturile NO

Dupa cum pot fi sau inlocuite in executarea unei B

Dupa efectele pe care le produc, contractele se B

Dupa gradul de determinare normele juridice pot fi NO

Dupa natura efectelor juridice, termenul se clasifica A

Dupa opozabilitatea lor, obligatiile civile se B

Efectele actului juridic civil sunt guvernate de A

Efectele contractului sunt guvernate de principiile : A

Elementele constitutive ale raportului juridic sunt: A

Elementele structurale ale normei juridice sunt: C

Eroarea, viciu de consimtamant: B

Este act juridic real: A

Este adevarat ca intre marturie si marturisire, nu A

Este adevarat ca pentru a fi valabil, actul autentic ( F

Este constitutiv actul juridic civil: B

Este declarativ actul juridic civil C

Este patrimoniala acea relatie sociala care nu poate NO

Este permisa denuntarea unilaterala a contractului, B

Este real actul juridic civil: A

Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca F

Este translativ actul juridic civil: A

Evenimentele sunt imprejurari care se produc YES

Exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor C

Executarea obligatiilor este guvernata de principiul A

Existenta conditiilor raspunderii civile delictuale A

Forma "ad validitatem" (ad solemnitatem) este NO

Formele reorganizarii persoanelor juridice sunt : A

Fructele naturale, industriale, civile, sunt bunuri NO

Functiile nulitatii sunt: B

Gestiunea intereselor altei persoane este: B

Hotararea declarativa de moarte produce incetarea A

Imbogatirea fara justa cauza este: A

In cadrul contractului de vanzare cumparare pretul A

In cadrul efectelor raspunderii comitentului pentru C

In cadrul unei actiuni formulata de victima faptei C

In categoria faptelor juridice licite sunt cuprinse C

In categoria persoanelor fizice sunt inclusi, dupa C

In cazul ocrotirii minorilor prin parinti, masurile C

In cazul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de C

In continutul raportului juridic obligational intra C

In contractul sinalagmatic, riscul il suporta: B

In functie de gradul de obligativitate al interpretarii YES

In functie de natura continutului lor, drepturile C

In functie de natura interesului ocrotit, nulitatea C

In functie de natura lor si de clasificarea data de A

In functie de obiectul lor, obligatiile civile se C

In functie de opozabilitatea lor, drepturile A

In functie de structura lor obligatiile civile sunt: A

In raporturile in care participa nemijlocit, in nume F

In raporturile obligationale (de creanta) pluralitatea C

In structura capacitatii civile intra urmatoarele B

Incheierea casatoriei de catre femeia minora ce a B

Instrainarea bunurilor minorului reprezinta acte pe NO

Izvoarele de obligatii civile sunt: C

Izvoarele dreptului civil in sens formal, pot sa fie, NO

La raportul juridic incheiat de persoana juridica YES

Latura patrimoniala a continutului ocrotirii B

Latura patrimoniala a ocrotirii minorului prin tutela YES

Mandatul inceteaza C

Marturisirea este relatarea orala de catre o acte sau F

Masura curatelei inceteaza prin ridicarea ei ca. YES

Mijloacele de proba prevazute de Codul civil sunt: A

Minorii cu varsta cuprinsa intre 14 si 18, se iar YES

Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani, este de NO

Minorul cu capacitate de exercitiu restransa nu A

Minorul sau cel pus sub interdictie poate fi numit NO

Modurile de transmitere a obligatiilor sunt: A

Norma juridica este o regula de conduita care are A

Normele imperative sunt normele de la dispozitia F

Notiunea de act juridic civil - este folosita si pentru YES

Nu au capacitate de exercitiu: B

Nu pot face obiectul probei: C

Nulitatea absoluta C

Nulitatea absoluta a actului juridic civil opereaza in A

Nulitatea absoluta opereaza in urmatoarele cazuri: C

Nulitatea actului juridic este: A

Nulitatea relativa C

Nulitatea relativa poate fi operata in urmatoarele C

nulitatea se clasifica in: C

Numele de familie al copilului gasit, cu parinti NO

Numele de familie se dobandeste prin efectul YES

Numele persoanei fizice este un drept YES

O persoana lipsita, potrivit legii speciale, de dreptul NO

O persoana poate refuza sarcina de a fi tutore? YES

Obiectul raportului juridic civil, consta in actiunile NO

Obligatiile conjuncte (divizibile) sunt acele obligatii NO

Obligatia de a da este: A

Ocrotirea parinteasca inceteaza atunci cand YES

Oferta de a contracta poate fi: B

Oferta de a contracta: C

Partile care intervin in cadrul gestiunii intereselor B

Patrimoniul propriu al persoanei juridice A

Pentru a avea calitatea de persoana juridica, legea A

Pentru a fi valabil, consimtamantul trebuie sa B

Pentru a fi valabil, obiectul actului juridic trebuie sa B

Pentru a fi valabila, cauza actului juridic trebuie sa: A

Pentru a fi viciu de consimtamant, dolul trebuie sa A

Pentru angajarea raspunderii pentru fapta proprie C

Pentru anularea actului juridic pe motiv de leziune B

Pentru cei care nu au capacitate de exercitiu actele B

Pentru fundamentarea raspunderii comitentului, in A

Pentru minor, lipsa capacitatii de exercitiu B

Persoana cu deplina capacitate de exercitiu: B

Persoana fizica este doar o fictiune a legii, luata NO

Persoana juridica nu poate avea decat acele lege, A

Persoane juridice care se infiinteaza prin act de A

Persoanele juridice care se infiinteaza prin actul de A

Persoanele juridice care se infiinteaza prin actul de infiintare autorizat, dobandesc capacitatea de folosinta de F

Persoanele juridice care sunt create prin actul de infiintare recunoscut, dobandesc capacitate de folosinta de la F

Persoanele juridice care sunt supuse inregistrarii F

Persoanele juridice pot inceta prin : comasare A

Persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sunt: YES

Plata poate fi facuta de urmatoarele persoane: C

Plata poate fi primita de: B

Pot avea capacitate de exercitiu restransa minorii C

Pot fi pusi sub interdictie si minorii. YES

Pot fi tutori persoanele fizice sau sotul si sotia NO

Pot solicita schimbarea numelui pe cale cetatenie YES

Potrivit art. 999 Cod civil, omul este responsabil B

Potrivit Codului civil roman, bunurile pot fi mobile: C

Potrivit principiului obligativitatii contractului : B

Prenumele unei persoane se stabileste la data, YES

Prerogativele (atributele) dreptului de prprietate B

Prescriptia extinctiva este : A

Prescriptia extinctiva este: B

Prescriptia extinctiva se dobandeste: C

Prin efectul divizarii, persoana juridica intra in F

Prin incetarea persoanei juridice se intelege A

Prin obiect al actului juridic civil se intelege: B

Principalul izvor de drept civil il constituie Codul NO

Principiile efectelor nulitatii sunt: A

Principiile fundamentale ale dreptului civil se NO

Pseudonimul unei persoane fizice este supus, ca si F

Punerea sub interdictie judecatoreasca are drept YES

Raportul juridic civil are caracter volitional, in C

Raportul juridic civil este relatia sociala guvernata YES

Raportul juridic civil este: C

Raportul juridic civil se caracterizeaza prin: B

Raportul juridic prezinta urmatoarele caractere : A

Raspunderea parintilor pentru fapta copiilor lor B

Raspunderea pentru neexecutarea sau exercitarea A

Reorganizarea reprezinta operatiunea juridica ce A

Resedinta este acel atribut de identificare in spatiu A

Rezolutiunea contractului este: B

Rezolutiunea contractului poate fi: B

Rezolutiunea contractului: B

Sarcina este o obligatie impusa de dispunator da, a NO

Schimbarea numelui de familie pe cale roman cu YES

Simulatia este exceptia de la principiul: C

Simulatia se poate infatisa sub forma: B

Sindicatele si cultele religioase sunt persoane F

Societatile comerciale, regiile autonome, scop F

Spre deosebire de numele de familie, domiciliul F

Statul este persoana juridica in raporturile in care A

Sunt acte juridice solemne: B

Sunt considerate izvoare de drept civil: C

Sunt cvasicontracte : B

Termenul extinctiv : B

Termenul general de prescriptie de 3 ani este C

Termenul general de prescriptie extinctiva este de: C

Termenul suspensiv: C

Transmiterea de drepturi si obligatii poate fi : NO

Trasaturile caracteristice ale faptei ilicite sunt C

Trasaturile definitorii ale raportului juridic civil pot. YES

Tutela minorului reprezinta o sarcina gratuita. YES

Tutorele poate avea o raspundere penala si una YES

Utilizarea termenului de izvoare ale dreptului civil YES

Viciile de consimtamant sunt: A

Viciile posesiei potrivit codului civil sunt: A
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright