Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drept constitutional - subiecte si raspunsuri pentru examenDrept constitutional - subiecte si raspunsuri pentru examen


Universitatea 'Spiru Haret' Bucuresti
Facultatea de Drept si Administratie Publica
Disciplina: Drept constitutional I
Forma de invatamant: ZI, FR, ID
Anul de studiu: I
Semestrul I

SUBIECTE SI RASPUNSURI PENTRU EXAMEN
DISCIPLINA: DREPT CONSTITUTIONAL I


1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept?
-ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii
-reguli care au ca scop organizarea si dsiciplinarea comportamentului uman
-reguli ce se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala
-reguli ce sunt asigurate si garantate de stat

2. Care dintre urmatoarele sunt categorii de norme juridice care nu fac parte din sistemul dreptului constitutional romanesc?
ORICARE IN AFARA DE ACESTEA
- norme care stabilesc esenta, tipul si forma statului
- norme care stabilesc titularul puterii, bazele puterilor si bazele organizarii puterilor in stat
- proclama drepturile si libertatile fundamentale
- intrarea in vigoare si modificarea Constitutiei

3. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o constitutie:
puterea constituanta

4. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca nu reprezinta garantii juridice ale suprematiei Constitutiei?
ORICARE IN AFARA DE ACESTEA
controlul general al aplicarii constitutiei
controlul constitutionalitatii legilor
indatorirea fundamentala de a respecta constitutia

5. Care dintre urmatoarele enunturi nu reprezinta un mod de pierdere a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:
ORICARE IN AFARA DE ACESTEA
- retragerea cetateniei romane
- aprobarea renuntarii la cetatenia romana
- stabilirea filiatiei copilului gasit pe teritoriul Romaniei

6. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?
criteriul inscrierii in constitutie
criteriul procedurii de realizare a controlului
criteriul temporal
pag.120 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

7. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative:
exceptiile privesc o lege, o ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau ordonanta
legea, ordonanta sau prevederea legala este in vigoare
legea, ordonanta sau prevederea legala nu a fost constatata ca fiind neconstitutionala printro decizie anterioara a Curtii Constitutionale

8. Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?
- drepturile fundamentale sunt drepturi subiective
- drepturile fundamentale sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului
- drepturile si libertatile fundamentale sunt inscrise si garantate prin legi fundamentale
- drepturile fundamentale se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile

9. Care este unul dintre elementele componente ale dreptului la viata:
cel mai natural drept al omului

10. Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, una dintre urmatoarele competente:
- este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului
- posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice localitate
- libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si revenirii in Tara

11. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau una din urmatoarele componente:
- este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale
- garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si ferme in sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si sanatatii publice
- prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa principalele domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale

12. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:
- familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe
dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor
- casatoria este supusa unor reguli privind incheierea, desfacerea si declararea nulitatii, reguli
ce se stabilesc prin lege
- celebrarea casatoriei religioase dupa celebrarea casatoriei civile

13. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordonate juridice si anume:
- libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a
persoanei si dreptul la imagine
- sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la
razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la
discriminare, la separatism sau la violenta publica.
- Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in exercitarea acestei
Libertati

14. Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in continutul sau urmatoarele componente:
- poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal
constituite
- corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor publice
de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege
- scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce asigura acestui
drept posibilitatea realizarii sale depline

15. Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:
Judetul
Orasul
Comuna
Satul

16. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor:
pag.338 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala
- Fiecare functie este conferita unor organe distincte
- La inceput, teoria separatiei puterilor in stat interzicea doar ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ
- Independenta functiilor nu trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor

17. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in vedere urmatoarele:
- strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si
imprescriptibile
- in afara drepturilor naturale exista si alte drepturi subiective, in a caror dobandire si
exercitare legea nu le conditioneaza calitatea de cetatean
- garantarea protectiei juridice a strainilor si apatrizilor, cu stabilirea obligatiilor
corespunzatoare pentru acestia
- protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii

18. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau unul din urmatoarele elemente componente:
-. apartine tuturor cetatenilor romani, barbati si femei, fara deosebire de origine nationala,
religie, ocupatie si pregatire profesionala
- este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste
- cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani pana la varsta de 35 de ani, cu exceptia
Voluntarilor

19. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare, acestea fiind:
pag.308 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- statul roman este un stat suveran si independent
- statul roman este un stat de drept, democratic si social
-stat national, unitar si indivizibil

20. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale la sesizarea:
pag.137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- Unuia dintre presedintii celor doua camere
- A cel putin 25 de senatori
- A cel putin 50 de deputati

21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina "Drept
Constitutional
- Drept constitutional si institutii politice
- Drept public
- Drept constitutional si administrativ
- Drept de stat

22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?
pag.67 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- sunt norme directe, nemijlocite
- sunt norme indirecte sau cu aplicare mijlocita

23. Care nu reprezinta unul din modurile de adoptare a Constitutiei, care explica evolutia constitutiilor in ceea ce priveste forma si continutul lor?
pag.98 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
ORICARE IN AFARA DE ACESTEA
constitutia acordata
Statutul sau constitutia plebiscitara
Constitutia pact
Constitutia conventie
Constitutia parlamentara

24. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?
pag.75 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean
Anglia
Noua Zeelanda
Israel

25. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?
- s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe
teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului
de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un
cetatean roman
- cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei
- a implinit varsta de 18 ani
- cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in
suficienta masura pentru a se integra in viata sociala

26. Controlul constitutionalitatii legilor este:
pag.115 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean
- activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia
- o institutie a dreptului constitutional ce cuprinde reguli privitoare la autoritatile competente
a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate

27. Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos:
Presedintelui Romaniei,
unuia dintre presedintii celor doua Camere,
primului-ministru sau
presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii

28. Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale?
- indatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetatenilor
- indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea
societatii
- indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale
- indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin
forta de constrangere a statului.

29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?
- face parte din categoria inviolabilitatilor
- obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice
a persoanei
- respectul integritatii fizice explica in mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor si a
tratamentelor inumane ori degradante
- este un drept ocrotit de Constitutie

30. Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:
-interdictia patrunderii in domiciliul sau resedinta unei persoane fara consimtamantul acesteia
-avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator
-patrunderea in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia se face in situatiile justificate de perchezitie domiciliara, arestarea unei persoane, executarea unei hotarari judecatoresti si cele justificate de starea de necessitate
31. Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie, are urmatoarele elemente de continut:
- libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca
- dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate
- durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 8 ore

32. Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul sau urmatoarele elemente:
- copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea
drepturilor lor
- acestui drept ii corespund obligatia obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege
- constitutia garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata
- autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii

33. Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut complex si dinamic care cuprinde urmatoarele elemente:
- garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public
- autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal
- mijlaocele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice
- garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea trebuie sa garanteze
grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena

34. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat traditional in marea categorie a:
- reprezinta temeiul constitutional al raspunderii autoritatilor publice pentru vatamarile
produse cetatenilor prin incalcarea sau nesocotirea drepturilor si intereselor legitime ale
acestora
- raspunderea autoritatilor publice intervine atunci cand emit un act administrativ prin care se
produce o vatamare a unei persoane, nu solutioneaza in termenul legal o cerere a unei
persoane sau prin erori judiciare
- cat priveste categoria de acte, textul constitutional se refera la toate actele administrative
emise de autoritatile publice

35. Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut una dintre urmatoarele forme de exercitare:
Monarhia absoluta
Monarhia limitata (constitutionala),
Monarhia parlamentara dualista
Monarhia parlamentara contemporana,
36. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o indatorire fundamentala mentionata in Constitutia Romaniei?
ORICARE IN AFARA DE ACESTEA
- fidelitatea fata de tara
- respectarea Constitutiei si a legilor
- apararea tarii
- contributii financiare

37. Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu urmatorul continut:
- azilul este prin excelenta un drept ce apartine strainilor si apatrizilor
- azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun
- Romania acorda si retrage dreptul de azil in concordanta cu tratatele si conventiile la care este parte.

38. Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala are un continut care cuprinde urmatoarele aspecte juridice:
- reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli
publice
- titularii acestei obligatii fundamentale sunt atat subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, dar si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri
- textul constitutional face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale
- obligatia se refera la orice fel de cheltuieli publice si nu doar la cele ce privesc constituirea veniturilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurarilor sociale de stat

39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei
deciziile Curtii Constitutionale

40. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului la sesizarea:
pag.137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- Unui grup parlamentar
- Unuia dintre presedintii celor doua camere
- Unui numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori

41. Care este unul din elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional?
reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii.

42. Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face:
- in functie de continutul sau
- in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
- regulile de organizare si conducere a unui stat au in vedere o etapa de dezvoltare a sa

43. Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc impune unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate:
- regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in
Constitutie
- orice modificare intervenita in dreptul constitutional impune modificari corespunzatoare ale
normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale

44. Care dintre urmatoarele principii nu reprezinta un principiu general care sta la baza cetateniei romane?
pag.292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
ORICARE IN AFARA DE ACESTEA
- cetatenia este in exclusivitate o chestiune de stat
- cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a dobandit-o prin nastere
- numai cetatenii romani sunt tinuti a indeplini toate obligatiile stabilite prin constitutie si legile tarii
- casatoria nu produce nici un efect juridic asupra cetateniei sotilor

45. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana:
- nu este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala;
- nu este urmarit pentru debite catre stat sau faŃa de persoane juridice ori fizice din Ńara sau, avand asemenea debite, le achita ori prezinta garanŃii corespunzatoare pentru achitarea lor;
- a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetaŃenie.

46. Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:
- controlul realizat printr-un organ politic
- controlul realizat printr-un organ jurisdictional

47. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu:
initiativele de revizuire a Constitutiei

48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?
al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

49. Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde urmatoarele elemente
componente:
- face parte din categoria inviolabilitatilor
- obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei
- este un drept ocrotit si considerat de valoare constitutional
50. Conceptul de siguranta a persoanei presupune:
- incadrarea acestuia in cadrul inviolabilitatilor
- ansamblul garantiilor care protejeaza persoana in situatia in care autoritatile publice, in aplicarea constitutiei si a legilor, iau masuri care privesc libertatea individuala, garantii care asigura ca aceste masuri sa nu fie ilegale sau abuzive
- masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara

51. Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte enumerate in textul constitutional, dintre care:
- securitatea si igiena muncii
- regimul de munca al femeilor si al tinerilor, precum si instituirea unui salariu minim brut pe tara
- repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau Deosebite

52. Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are urmatoarele elemente de continut:
- persoanele cu handicap se bucura de o protectie speciala
- statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapurilor
- protectia persoanelor cu handicap este bazata pe principiul egalitatii de sanse, astfel incat sa
permita o participare efectiva a persoanelor cu handicap la viata comunitatii
- masurile adoptate de stat nu trebuie sa afecteze drepturile si indatoririle ce revin parintilor si Tutorilor

53. Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele:
- consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni in reuniuni publice si private pentru a-si
exprima gandurile, opiniile, credintele
- aceasta libertate se poate realiza prin mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice alte intruniri
- libertatea intrunirilor presupune carcaterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora
precum si interzicerea folosirii armelor

54. Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind:
pag.277 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim,
anularea actului
repararea pagubei.

55. Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:
pag.317 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
Republica parlamentara
Republica prezidentiala
56. Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept constitutional
-structurii logico-formale a normei de drept constitutional
- in dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitati ale sanctiunilor normelor
acestei ramuri de drept
- normele de drept constitutional pot fi clasificate in doua mari categorii, si anume norme cu
aplicatie nemijlocita si norme cu aplicatie mijlocita

57. Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aduc atingere unor libertati fundamentale. Constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi:
- cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania
- cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate
- justitia poate hotari expulzarea sau extradarea

58. Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau constitutional unul dintre urmatoarele elemente:
- indatorirea incumba tuturor locuitorilor Romaniei, cetateni, straini sau apatrizi
- buna credinta, principiu traditional de drept civil, este considerata o regula constitutionala
obligatorie
- dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei
juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti

59. Care dintre urmatoarele conditii este prevazuta de Constitutia Romaniei si este obligatorie pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?
pag.137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- sa aiba pregatire juridica superioara
- sa posede o inalta competenta profesionala
- sa aiba o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic

60. Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi formulate de:
- Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului
- Guvern

61. Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional roman
- obiceiul (cutuma)
- legea ca act juridic al Parlamentului
- reglementarile Parlamentului

62. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie
- este legea fundamentala a statului
- Constitutia subsumeaza norme juridice investite cu forta juridica suprema
- Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat

63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?
- o trasatura a constitutiei
- o categorie politico-juridica
- o notiune complexa

64. Identificati o teorie referitoare la natura juridica a cetateniei:
- Teoria contractuala
- Teoria capacitatii juridice
- Teoria raportului juridic

65. Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?
- cauzele aparitiei unor neconcordante intre legea ordinara si cea fundamentala trebuie cautate in contradictiile sociale
- unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa
- controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin exigenta de a realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele statelor membre

66. Dupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se clasifica in:
- control implicit
- control prealabil

67. Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:
- se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
- se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale
- se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
- hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti

68. In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de
specialitate s-au formulat mai multe teorii:
- Teoria drepturilor naturale
- Teoria drepturilor reflexe
- Teoria individualista

69. Conceptul de libertate individuala cuprinde unul din urmatoarele elemente:
- textul constitutional priveste libertatea fizica a persoanei
- dreptul persoanei de a se comporta si misca liber
- dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute
- dreptul persoanei de a nu fi retinuta decat in cazurile si sub formele expres prevazute de lege
70. Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului:
- inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane
- prevenirea raspandirii unei epidemii
- apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

71. Dreptul la greva include in continutul sau constitutional urmatorul element component:
- este un drept atat social-economic cat si un drept social-politic ce apartine numai salariatilor
- salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale
- conditiile si limitele exercitarii acestui drept precum si garantiile necesare asigurarii serviciilor esentiale pentru societate sunt stabilite prin lege

72. Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut complex, ea incorporand mai multe aspecte, mai multe libertati:
- libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa
-cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile legii
- garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre credinciosi si necredinciosi si impune cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc
- libertatea constiintei trebuie inteleasa si ca un factor de continuitate spirituala in cadrul familiei, parintii si tutorii avand obligatia de a se ocupa de cresterea si educarea copiilor lor

73. Precizati care una dintre regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile:
- intrunirile sunt publice si private
- libertatea intrunirilor
- caracterul pasnic al intrunirilor
- interzicerea la intruniri a oricarui fel de arme

74. Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertati, are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:
- restrangerea se poate infaptui numai prin lege
- legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si
umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive
- pentru ca restrangerea sa poata opera, ea trebuie sa fie necesara intr-o societate democratica
- existenta unei proportionalitati intre masura luata si cauza care a determinat-o

75. Una din formele structurii de stat este:
- statul unitar
- statul federative

76. Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei, cuprinde in principal:
- drepturile si libertatile sunt universale si indivizibile
- toti cetatenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi si libertati
- constitutia ofera atat sansele cat si mijloacele si garantiile juridice pentru ca cetateanul sa le poata valorifica
- universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile, libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul constitutiei sau prin alte legi

77. Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale, cu urmatorul continut:
- interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte
- prioritatea reglementarilor internationale in domeniul drepturilor omului
- de la regula prioritatii reglementarilor internationale exista o exceptie, si anume cazul in care constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile

78. Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele elemente componente:
- garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si exercitarea acestora
- presupune posibilitatea oricarei persoane de a initia si intreprinde o activitate cu scop Lucrative

79. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate:
- legile
- ordonantele Guvernului
- Tratatele si alte acorduri international

80. Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie, fiind prevazuta de art 1 alin 5 din Constitutie pentru ca:
- Este un principiu fundamental
- Este o indatorire fundamentala a cetatenilor
-. Genereaza supralegalitatea constitutional

81. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?
- relatiile specifice de drept constitutional
- relatii cu dubla natura juridical

82. Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional
- criteriul continutului normativ
- criteriul autoritatii publice emitente

83. Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp, imprimandu-i o anumita rigiditate. Care dintre urmatoarele metode de rigidizare a fost folosita?
- interdictia modificarii unor anumite valori constitutionale intangibile
- interdictia de modificare a constitutiei pentru o perioada de timp prestabilita
- folosirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare a constitutiei

84. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?
- consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei
- deosebirile dintre constitutie si legi
- conformitatea intregului drept cu constitutia

85. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?
- legile
- acte normative cu forta juridica egala cu a legii

86. Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:
- controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe ale statului
- controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica un interes

87. Un argument contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii este:
- se bazeaza pe teoria separatiei puterilor in stat, dar pe o interpretare rigida a acesteia
- dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia oautoritate politica
- exista interese pentru care statul sa fie singurul judecator al constitutionalitatii legilor
ordinare

88. Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca nu fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale:
ORICARE IN AFARA DE ACESTEA
-universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale
-egalitatea in drepturi a cetatenilor
-accesul liber la justitie
-functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara

89. Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si arestari. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?
- retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura
prevazute de lege
- arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal
- in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile
legalitatea si temeinicia arestarii preventive

90. Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau remarcandu-se o multitudine de elemente componente dintre care mentionam:
- Din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia
- este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamanul liceal, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si perfectionare
- invatamantul de stat este gratuit
- statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult

91. Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta incluzand in continutul sau constitutional urmatoarele componente:
-. garanteaza dreptul de proprietate precum si creantele asupra statului
- ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar
- constitutia contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate private
-dreptul de proprietate are un continut complex, de drept si de obligatie, atunci cand se refera la respectarea sarcinilor privind protectia mediului, asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului

92. In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii si conceptii, si anume:
- libertatea religioasa include libertatea constiintei
- libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite
- libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa

93. Dreptul de asociere are una dintre urmatoarele trasaturi:
- este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea
constiintei si libertatea de exprimare
- dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste anumite limite
privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor
- acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni politice, in
sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime commune

94. Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:
- puterea de stat este o putere de constrangere
- puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata
- suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointa de stat
- caracterul social al puterii

95. Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:
domn, rege, presedinte

96. Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila traditie,
actualitate si justitie, si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin urmatoarele:
-neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit
-o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru viitor
-legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile

97. Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei persoane accesul la justitie. Acest principiu include, in continutul sau, urmatoarele elemente:
- orice cetatean roman, strain sau apatrid se poate adresa justitiei
- accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice alta cale
procedurala, fiind garantat de constitutie
- garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil
- jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite

98. Formulat simplu, prin nivel de trai Constitutia consacra un drept fundamental cetatenesc, cu un continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte juridice:
- statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa
asigure cetatenilor un nivel de trai decent
- dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate, platite, la
asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj
- institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a masurilor
necesare pentru asigurarea unui trai decent

99. Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative:
- se pronunta asupra costitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora
- se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
- hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in
fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj commercial

100. Identificati unul din efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale:
pag.140 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

101. Care dintre urmatoarele entitati nu este subiect al raporturilor de drept constitutional?
ORCARE IN AFARA DE ACESTEA
poporul
strainii si apatrizii
statul
partidele si formatiunile politice

102. Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:
- exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
- reunirea regulilor care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document politico-juridic constitutie)
- corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise

103. Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?
- importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional
- valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor sociale devin izvoare de drept

104. Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?
- exprima relatiile permanente social-economice, politice si juridice dintre persoane fizice si stat
- dovedeste apartenenta la statul roman
- confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane

105. Identificati unul dintre modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:
- prin adoptie
- prin repatriere
- la cerere

106. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:
- garanteaza suprematia constitutiei
- garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat
- permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare

107. Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti deConstitutie:
- Presedintele Romaniei
- Avocatul Poporului
- Inalta Curte de Casatie si Justitie
- Presedintele unei dintre camerele Parlamentului

108. Un argument in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor este:
pag.127 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- Judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii
- Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale
- Dreptul judecatorilor in verificarea conformitatii legilor cu constitutia s-a justificat prin teoria separatiei puterilor in stat, care implica o anumita colaborare, echilibru si control reciproc
- Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor presupune indeplinirea a doua conditii: existenta unor diferente precise intre legea fundamentala si legile ordinare si o constitutie scrisa, rigida.

109. Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor garanteaza:
- viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei
- ocrotirea vietii intime, familiale si private
- libertatea de circulatie a persoanei
- siguranta domiciliului persoanei

110. Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:
- este un drept fundamental cetatenesc
- cuprinde totalitatea drepturilor si regulilor procedurale ce pot fi folosite de o persoana pentru
materializarea apararii contra invinuirilor si posibilitatea de a-si valorifica cererile
- posibilitatea folosirii unui avocat
- autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea
persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege

111. Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul sau urmatoarele componente:
pag.238 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
-este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg
-pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale
-accesul la cultura este garantat, in conditiile legii
-este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii spirituale aoricarei persoane

112. Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare este una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente:
- pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel
- libertatea de exprimare se realizeaza prin viu grai, in scris, prin imagini, sunete sau prin alte
mijloace de exprimare in public
- libera exprimare, ca libertate fundamentala cetateneasca, trebuie realizata in public

113. Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:
- sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde atat persoanele
fizice cat si autoritatile publice
- nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-I este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator
- exercitiul acestei libertati poate comporta o restrangere necesar in interesul justitiei, mai exact in interesul descoperii infractiunilor si infractorilor
- dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta trebuie sa fie prevazut de lege, realizat dupa o procedura stricta, si numai pe baza de ordonante scrise

114. Asociatiile de state cuprind:
-uniunea personala
-uniunea reala
-confederatia de state

115. Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica
- puterea de stat are uncontinut mai restrans decat puterea politica
- puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice
- trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice

116. Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in esenta, sa unul dintre urmatoarele componente:
- principiul legalitatii, in sensul ca nimeni nu e mai presus de lege
- egalitatea in drepturi a femeilor cu barbatii
- egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala
- egalitatea in drepturi a cetatenilor, fara deosebire de religie, opinie sau apartenenta politica

117. Fidelitatea fata de tara are in continutul sau juridic:
- fidelitatea fata de tara este sacra
- fidelitatea functionarilor publici fata de tara este marcata in mod solemn, prin depunerea unui juramant
- in privinta militarilor, fidelitatea este o dimensiune fireasca a activitatii lor, marcata de depunerea unui juramant

118. Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele elemente componente:
- statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic
-. statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept
- protectia si ameliorarea mediului inconjurator reprezinta o veritabila obligatie pentru toate persoanele fizice si juridice

119. Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative:
- vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor sufragiului
-. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei
- solutioneaza conflictele de natura constitutionala dintre autoritatile publice
- vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia

120. Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutiei, constau in:
- Pozitia supraordonata a Constitutiei in raport cu legea
- Deosebiri de continut
- Deosebiri de forma
- Deosebiri de putere juridical121. In Europa primele legiuiri consemnate documentar sunt:
- Legile lui Lycurg
- Legile lui Dracon si Solon
- Legea celor XII Table

122. Dreptul public cuprinde:
- dreptul constitutional
- dreptul administrativ
- dreptul penal

123. Constitutia conventie se defineste ca:
rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie

124. Potrivit Statutului lui Cuza , puterea legiuitoare este exercitata :
colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva

125. Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?


126. Comisia de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991 a cuprins:
- 12 deputati, 11 senatori si 5 experti

127. Ca forma de guvernamant, monarhia se caracterizeaza prin:
-seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice

128. Confederatia de state se defineste ca:
- o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou

129. Suveranitatea de stat este o trasatura a puterii statale definita ca:
suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca vointa de stat

130. Judetul este:
- unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul organizarii administrative a teritoriului

131. Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin:
pag.299 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care
se publica in Monitorul Oficial


132. Cine a definit dreptul ca fiind "Arta binelui si a educatiei"
-Romanii


133. Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ:
-Constitutia de la 1923

134. Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele judecatoresti era:
-Tribunalul Suprem

135. Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991:


136. Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania:
- Tribunalul Municipiului Bucuresti

137. Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele puterii de stat era:
- Marea Adunare Nationala
- Consiliul de stat
- Presedintele Republicii si Consiliile Populare

138. Potrivit Constitutiei de la 1965 unul din organele procuraturii era:
- Procuratura generala
- Procuraturile judetene
- Procuraturile locale si militare

139. Una dintre formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura,
stipulat in Articolul 32 din Constitutie este:
- invatamant general si obligatoriu
-invatamant liceal
- invatamant profesional
- invatamant superior

140. Care dintre urmatoarele decrete interzice constituirea de partide fasciste:
-Decretul lege Nr.8/1989
141. Care dintre urmatoarele decrete a schimbat denumirea de militie in cea de politie:
- Decretul lege Nr. 2/1989

142. Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923:
- Partidul Liberal

143. Prin normele constitutionale se instituie ordinea constitutionala care vizeaza:
- structura statului, relatiile dintre organele statului
- autoritatile publice
- partidele politice
- oamenii obisnuiti144. Constitutia, in ceea ce priveste izvoarele dreptului constitutional:
- este principalul izvor al dreptului constitutional
- este in totalitate izvor al dreptului constitutional

145. In ceea ce priveste abrogarea Constitutiei:
- nu este stipulata
- atunci cand raportul de forte politice se schimba in esenta lor, in mod necesar e adoptata o noua Constitutie

146. Constitutia in Romania:
- a aparut mult mai tarziu decat Constitutiile din tarile Europei de Vest
- aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul lumii

147. Referitor la existenta proprietatii particulare, Constitutia din 1948:
- o recunoaste si o garanteaza
- acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire

148.Este considerat un drept exclusiv politic:
- dreptul de a alege
- dreptul de a fi ales

149.Cetatenia romana nu se poate dobandi prin:
- nastere
- repatriere
- adoptie
- la cerere

150.In sistemul nostrum constitutional avocatul poporului are una dintre urmatoerele atributii:
- are dreptul sa efectueze anchete proprii
- sesizeaza Guvernul Romaniei cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal
- emite recomandari care nu pot fi supuse controlului parlamentar si controlului judecatoresc

151.In Romania o persoana poate vota daca:
- este cetatean roman
- are varsta de 18 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv
- este in deplinatatea facultatilor mintale
- are aptitudinea morala de a vota

152.Potrivit legislatiei Romaniei pot fi membrii ai Guvernului numai persoanele care:
-au numai cetatenia romana si domiciliul in tara
- se bucura de exercitiul drepturilor electorale

153.Conform Constitutiei Romaniei in vigoare Presedintele are una din urmatoarele atributii:
pag.314 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- este ales prin vot universal si este subordonat Parlamentului

154. Care dintre urmatoarele este o trasatura a drepturilor subiective ?
pag.11 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- sunt prerogativele recunoscute unei persoane fiyice sau juridice
- sunt strans legate de persoana omului
- sunt intotdeauna prerogative concrete
- sunt infinite la numar
- pot avea natura jurudica diferita in raport cu ramura de drept ale carei norme le reglementaza
- sunt limitate totusi la lege si de bunele moravuri
- unui drept subiectiv ii corespunde o obligatie


155. Care dintre urmatoarele ramuri de drept face parte din dreptul privat?
pag.40 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- civil
- comercial
- familiei
- muncii
- procesual civil
- international privat

156. Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei?
- Statutut lui Cuza 1862

157. Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 1923?
- regelui care o exercita prin guvern

158. Cine avea drept de initiativa legislative conform Constitutiei din 1938?
- regele

159. Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romaniei conform Constitutiei Romaniei din 1991, revizuita in 2003?
- 5 ani

160. De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866?
- exercitata colecti de rege si reprezentanta nationala formata din Senat si Adunarea deputatilor

161. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria inviolabilitatilor?
- dreptul la viata
- dreptul la integritate fizica si psihica
- dreptul la libertatea individuala
- deptul la aparare
- dreptul la ocrotirea vietii intime , familiale si private
- dreptul la inviolabilitatea domiciliului

162. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor exclusiv politice?
- dreptul de a alege si a fi ales

163. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor garantii?
- dreptul de petitionare
- dreptul persoanei vatamate de catre o autoritate publica

164. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice?
- libertatea constiintei
- libertatea de exprimare
- dreptul la informatie
- libertatea intrunirilor
- dreptul la asociere
- secretul corespondentei

165. Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor social-economice si culturale?
- dreptul la invatatura
- dreptul la ocrotirea sanatatii
- dreptul la munca si protectie sociala
- dreptul la greva
- dreptul la proprietate
- dreptul la mostenire
- dreptul la casatorie
- dreptul la protectia persoanelor cu handicap

166. Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003?
- republica

167. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica prezidentiala?
- de cetateni prin vot direct sau indirect

168. De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica parlamentara?
- parlament

169. Care dintre urmatoarele trasaturi nu face parte din trasaturile generale ale puterii de stat?
altele decat acestea :
- caracter de putere
- putere de constringere
- puere sociala
- caracter organizat
- suveranitatea
- puterea de a exprima si realiza vointa ca vointa de stat

170. Care dintre urmatoarele este izvor al dreptului constitutional?
- legea

171. Prin ce s-a caracterizat, in istoria Romaniei, perioada dintre 1945-1989?
- guvernarea de catre un singur partid
- centralism excesiv
- caracter formal al declaratiilor privind drepturile cetatenesti
- ingradirea personalitatii umane
- inlocuirea proprietatii private asupra bunurilor cu proprietatea de stat sau grup
- retributii nestimulatoare
- descurajarea adevaratelor valori stintifice si culturale
- impunerea prin constringere a ideologiei minoritatii dominante , impiedicarea altor idei decat cele convenabile statului.

172. Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in istoria universala?
- engleza 1215

173. Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in Europa?
- Franta 1791


174. Cine poate initia revizuirea Constitutiei, conform Constitutiei actuale a Romaniei?
- presedintele Romaniei la propunerea guvernului , cel putin o patrime din nr. deputatilor sau senatorilor , precum si cel putin 500.000 cetateni cu drept de vot

175. Care dintre urmatoarele state are Constitutie scrisa?
pag.94 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


176. La cererea cui Curtea Constitutionala poate sa solutioneze un conflict de natura constitutionala dintre autoritati publice, in calitate de mediator?
- presedintele Romaniei
- presedintele camerelor Paelamentului
- primul ministru
- presedintele CSM

177. Conform Constitutie actuale, Romania este?
- stat unitar sau simplu

178. Care este caracteristica principala a Uniunii reale de state?
- nu constituie forme ale structurii de stat , nu dau nastere la noi state

179. Care este caracteristica principala a Uniunii personale de state?
- este o asociatie de state in care pe langa seful statului exista si alte organe de stat comune
( afaceri extene , armata , finante )

180. Care este caracteristica principala a Confederatiei de state?
- este o asociatie de state independente determinate de considerente economice , politice atat de ordin intern cat si extern , care nu da nastere unui nou stat

181. Care este structura Parlamentului federal intr-un stat federal?
- bicameral182. Din cate titluri si articole este structurata Constitutia actuala a Romaniei, din punct de vedere juridic?
- 8 titluri , 156 articole

183. Care este o modificare adusa de Statutul lui Cuza fata de Conventia de la Paris?
pag.146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean
- sistemul bicameral

184. Cand prevede Constitutia actuala a Romaniei interzicerea revizuirii Constitutiei, in art. 152?
- pe durata starii de asediu , starii de urgenta , in timp de razboi

185. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor?


186. Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea constiintei?


187. Care este articolul din Constitutie care face referire la dreptul la viata?


188. In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective, care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor individuale?
- dreptul de proprietate
- libertatea persoanei
- libertatea constiintei

189. In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective, care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective?
- dreptul poparelor la autodeterminare
- dreptul la asociere
- egalitate nationala
- egalitate intre sexe

190. In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip monarhie parlamentara contemporana?
- Marea Britanie , Belgia , Olanda , tarile scandinave

191. In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica parlamentara?
- Italia , Austria , Germania , Finlanda

192. In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica prezidentiala?
- SUA , Franta

193. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866?
- regelui si Parlamentului

194. Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1923?
- regelui si Parlamentului

195. Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei :
- fac parte din dreptul intern

196. Care sunt Regulamentele Parlamentului?
- Regulamentul Camerei Deputatilor
- Regulamentul Senatului
- Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

197. Ordonantele Guvernului se emit in baza:
- art. 114 din Constitutie

198. Constitutia Romaniei este :
pag.145 din Drept constitutional si institutii politice vol.I, Ghe. Uglean

199. In art. 61 din Constitutia actuala a Romaniei se precizeaza ca unica autoritate legiuitoare a tarii este :
- Parlamentul

200. Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de Constitutia actuala a Romaniei?
- poporului
mai munciti si voi ceva pa care sa ne fie si noua de folos
b) Procedee de administrare a tutelei

Tutela era administrata prin doua forme:

Negotiorum gestio era procedeul ce se aplica in cazul lui infans, adica copilul mai mic de sapte ani, care nu se poate exprima clar. In acest caz, actele juridice erau incheiate de tutore in nume propriu, urmand ca la sfarsitul tutelei, intre tutore si pubil sa intervina o reglare de conturi.

Auctoritatis interpositio este procedeul care se aplica copilului mai mare de sapte ani, dar mai mic de 14 ani, precum si in cazul femeii. Actele juridice erau intocmite chiar de catre incapabil, dar in prezenta tutorelui. Aceasta prezenta nu are semnificatia ratificarii acelor acte, ci semnificatia completarii personalitatii celui pus sub tutela.

B. Curatela

Curatela asigura protectia celor loviti de incapacitati accidentale.

Dupa persoanele puse sub protectie, avem:

curatela nebunului (furiosului), vine de la numele zeitelor Furii, care se aseaza pe creier;

curatela risipitorului (prodigului);

curatela minorului de 25 de ani.

Curatela putea fi instituita prin lege si prin ordinul pretorului (dativa). Nu exista curatela testamentara.

Era administrata prin negotiorum gestio. In epoca postclasica, curatela minorului tinde a fi treptat asimilata cu tutela, pentru ca in dreptul lui Justinian cele doua institutii sa se contopeasca.

Curatela minorului de 25 de ani a fost introdusa prin Legea Pletoria din anul 192 i. e. n. Pe aceasta cale s-a stabilit sa se dea minorilor, ori de cate ori acestia incheiau acte juridice, un curator. Curatorul era numit pentru un act determinat si veghea ca interesele minorului sa nu fie lezate. Imparatul Marc Aureliu a stabilit sa se numeasca pe langa minori un curator permanent.


Intrebari si teste


v     Aratati conditiile necesare pentru ca personalitatea juridica a unei persoane sa fie completa.


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright