Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Dreptul afacerilor - teste grilaDreptul afacerilor - teste grila


Specializarea Contabilitate si informatica de gestiune

Disciplina: Dreptul afacerilor


ALEGERE

1) Alegeti definitia dreptului comercial:

1 ramura a dreptului privat care reglementeaza vanzarea - cumpararea de marfuri in

piete, oboare, targuri, magazine, precum si intre firme sau state si plata acestora;

2 ramura a dreptului privat alcatuita din ansamblul normelor juridice si care studiaza

comertul;

3 ramura a dreptului privat alcatuita din normele juridice care reglementeaza faptelede comert si raporturile juridice la care iau parte persoane care au calitatea de

comerciant


2) Notiunea de comert isi are originea in:

1 termenul latinesc "commercium (cum merx)";

2 expresia latina "cogito ergo sum";

3 termenul latinesc "cum mens".


3) Activitatea comerciala cuprinde:

1 toate vanzarile - cumpararile de marfuri;

2 toate vanzarile - cumpararile in care cel putin o parte este comerciant;

3 toata activitatea economica incepand cu productia si sfarsind la consumator,

inclusiv prestarile de servicii si executarea de lucrari.


4) Stabilirea obiectului dreptului comercial romanesc are la baza:

1 sistemul subiectiv (calitatea de comerciant);

2 sistemul obiectiv (faptul de comert);

3 sistemul mixt


5) Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:

1 raporturile juridice de drept comercial sunt raporturi de putere;

2 in contractele comerciale, in caz de dubiu se aplica regulile care favorizeaza

circulatia;

3 in comert actele juridice sunt cu titlu gratuit.


6) Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:

1 contractarea in favoarea celui de-al treilea este obisnuita;

2 comerciantii trebuie sa tina evidenta contabila;

3 comertul in locurile publice este interzis.


7) Dreptul civil este dreptul comun pentru dreptul comercial:

1 da

2 nu

3 si nu si da.


8) Codul civil se aplica in dreptul comercial:

1 intotdeauna;

2 atunci cand Codul comercial nu are dispozitii aplicabile;

3 atunci cand dispozitiile din Codul comercial si cele din Codul civil vin in

contradictie CORECT 2


9) Care dintre urmatoarele dispozitii interesand dreptul comercial fac parte din

Constitutie:

1 statul trebuie sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea

cadrului favorabil pentru valorificarea factorilor de productie;

2 comerciantii datoreaza impozite statului;

3 in comert este interzisa munca fortata10) Care dintre urmatoarele acte normative este izvor specific de drept comercial:

1 Constitutia

2 Codul comercial

3 Codul civil


11) Codul comercial a fost adoptat in :

1 1864

2 1887

3 1990


12) Izvoarele dreptului comercial pot fi:

1 specifice dreptului comercial si comune cu alte ramuri de drept,

2 specifice altor ramuri de drept;

3 numai comune cu alte ramuri de drept.


13) Uzurile comerciale sunt alcatuite din

1 Solutiile pronuntate de instante;

2 Reguli rezultand din relatiile comerciale dintre state stabilite prin tratate;

3 Reguli rezultand din practica comerciala folosite vreme indelungata si percepute ca

obligatorii


14) Uzurile comerciale locale sunt:

1 cele stabilite prin hotarari ale consiliilor locale pentru piete, targuri si oboare;

2 cele aplicabile la o anumita piata comerciala, localitate, port sau regiune;

3 cele aplicabile numai pe teritoriul unui stat


15) Uzurile comerciale speciale sunt:

1 cele care tin de obiectul contractului sau al profesiunii;

2 cele reglementate de Codul Civil;

3 cele care sunt reglementate de norme juridice speciale (nu generale, nu de

exceptie).


16) Uzurile comerciale generale sunt:

1 cele care se aplica in toate ramurile dreptului;

2 cele care se aplica intregului ansamblu de relatii comerciale;

3 cele care se aplica numai comerciantilor


17) Uzurile comerciale conventionale sunt cele care:

1 li se spune si de fapt si isi trag forta din vointa partilor;

2 sunt stabilite prin alte acte normative;

3 sunt convenite prin acorduri si tratate intre stateCORECT 1


18) Uzurile comerciale normative sunt:

1 consacrate legislativ;

2 cele stabilite de comercianti prin contracte de le caz la caz;

3 cele stabilite de camerele de comert din diferite state


19) Doctrina, ca izvor mediat de drept comercial, este:

1 obligatorie pentru judecatori

2 obligatorie pentru comercianti

3 instrument de interpretare si aplicare a legilor


20) Jurisprudenta in dreptul comercial, este:

1 o uzanta comerciala;

2 aplicarea prudenta a legilor;

3 un izvor mediat de drept comercial constand in solutiile pronuntate de instantele de

judecata care contribuie la interpretarea legilor


21) Faptele de comert pot fi:

1 obiective sau subiective;

2 neutre;

3 obiective, subiective, neutre


22) Ce sunt faptele de comert subiective:

1 faptele de comert care au si subiect activ si subiect pasiv;

2 faptele de comert savarsite de comercianti;

3 faptele de comert care au cel putin un subiect, activ sau pasiv.


23) Ce sunt faptele de comert obiective:

1 faptele de comert determinate de lege si producatoare de efecte juridice potrivit

legii, indiferent de autorul lor;

2 faptele de comert care au un obiectiv determinat;

3 faptele de comert carora partile le atribuie un obiect


24) Definirea faptelor de comert are la baza urmatoarele teorii:

1 teoria circulatiei si teoria intreprinderii;

2 teoria speculatiei si a intreprinderii;

3 una din urmatoarele teorii: teoria circulatiei, teoria intreprinderii, teoria speculatiei,

teoria mixta.


25) Intreprinderea de furnituri este:

1 intreprinderea care produce furnituri;

2 intreprinderea furnizoare de energie electrica, termica, apa, canal;

3 intreprinderea care asigura prestarea de servicii sau predarea unor bunuri, la

anumite termene si contra unui pret


26) Sunt comercianti:

1 cei care vand diferite produse in conditiile legii;

2 cei care fac fapte de comert avand comertul ca profesie obisnuita si societatile

comerciale

3 patronii de societati comerciale


27) Persoana fizica are calitatea de comerciant:

1 daca savarseste fapte de comert cu caracter profesional;

2 daca vinde in locurile amenajate potrivit legii si cu plata taxelor legale;

3 daca vinde marfuri cu afisarea adaosului comercial, in caz contrar fiind

contravenient


28) Regiile autonome sunt:

1 societati comerciale ale statului infiintate pentru a aduce venituri la buget;

2 unitati economice care desfasoara o activitate comparabila cu a societatilor

comerciale, fiind persoane juridice care functioneaza pe baza de gestiune

economica si autonomie financiara;

3 institutii publice care asigura diferite servicii in serviciul comunitatii


29) Societatea in comandita simpla are ca asociati:

1 persoane care desfasoara activitati comerciale pe baza de comanda ferma

2 comanditati si comanditari

3 comanditati, comanditari si patroni


30) Persoanele care formeaza societatea pe actiuni se numesc:

1 actionari principali

2 agenti economici

3 actionari


31) Participantii la asociatiunea in paricipatiune:

1 au actiuni nominative;

2 nu au drept de proprietate asupra lucrurilor puse in asociatiune chiar daca ei le-au

cumparat;

3 trebuie sa se inregistreze ca actionari la registrul comertului


32) Asociatia de asigurare mutuala:

1 este o asociatie nonprofit

2 este o asociatie constituita pe baza de acord tacit in vederea contractarii unei

asigurari colective

3 este constituita cu scopul de a imparti intre asociatii pierderile cauzate prin riscurile

care constituie obiectul asociatiunii


33) Care dintre urmatoarele conditii este ceruta, printre altele, pentru ca o persoana

fizica sa devina comerciant:

1 sa aiba un spatiu pentru expunerea si vanzarea produselor

2 sa aiba studii superioare, liceale sau profesionale

3 sa savarseasca acte de comert ca profesie obisnuita


34) Societatea comerciala dobandeste calitatea de comerciant:

1 din momentul constituirii cu respectarea conditiilor prevazute de lege

2 din momentul realizarii acordului de vointa al celor care o constituie

3 din momentul semnarii actului constitutiv la notarul public


35) Dovedirea calitatii de comerciant in cazul societarilor comerciale se face:

1 prin varsarea aportului social;

2 cu actul constitutiv

3 prin constituirea societatii in conditiile legii


36) Dintre obligatiile profesionale ale comerciantilor face parte:

1 obligatia ca actionarii sa fie solvabili,

2 obligatia de a avea vad comercial;

3 obligatia de publicitate prin inregistrarea la registrul comertului


37) Auxiliarii dependenti ai comerciantilor:

1 sunt in raporturi de munca cu comerciantii si sunt remunerati de acestia;

2 depind de calificarea comerciantilor ca platitori de T.V.A.;

3 nu sunt in raporturi de munca cu comerciantii dar sunt remunerati de acestia


38) Auxiliarii independenti ai comerciantilor:

1 sunt angajati ai comerciantilor;

2 sunt angajati ai Camerei de comert;

3 nu sunt in raporturi de munca cu comerciantii


39) Reprezentarea:

1 nu produce efecte intre reprezentat si reprezentant ci doar fata de terti;

2 produce efecte pe de o parte intre reprezentat si reprezentant si pe de alta parte

intre reprezentat si tert;

3 produce efecte doar intre reprezentant si tert.


40) Prepusii pentru comert:

1 nu pot sa ceara pretul marfurilor vandute, acest drept avandu-l doar comerciantul;

2 pot sa ceara pretul marfurilor vandute in magazin;

3 pot sa ceara pretul marfurilor vandute afara din magazin fara nici o autorizatie speciala


41) Mijlocitorii isi desfasoara activitatea:

1 cu contract de munca;

2 cu aviz de la primarie;

3 fara contract de munca.


42) Mijlocitorii actioneaza pentru:

1 bunele relatii intre patronat si sindicate;

2 asigurarea relatiilor cu Camera de comert si cu autoritatile statului;

3 pentru punerea in contact a persoanelor care sunt interesate de incheierea unei

afaceri care sa realizeze prin intermediul lor


43) Activitatea de mijlocire:

1 este fapta de comert

2 nu este fapta de comert dar nu este ilegala;

3 nu este fapta de comert si este interzisa de lege


44) Agentul de comert:

1 este un functionar public cu atributii de control pentru fapte de comert;

2 este un agent al politiei economice cu atributii de control sau un salariat al Camerei

de comert;

3 este o persoana insarcinata statornic, de unul sau mai multi comercianti, sa

desfasoare in alta localitate, determinata exclusiv, operatiuni comerciale


45) Fondul de comert:

1 este fondul de marfa necontractat inca in scop de vanzare de un comerciant;

2 este un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si necorporale pe care

comerciantul il afecteaza activitatii comerciale in scopul atragerii de clienti si

implicit obtinerii de profit;

3 este numai fondul de marfa care poate aduce profit


46) Firma comerciantului:

1 este un element al fondului de comert;

2 este un element decorativ;

3 este un element pentru stabilirea identitatii patronuluiv


47) Fondul de comert:

1 nu poate fi instrainat;

2 nu poate face obiectul dreptului de proprietate;

3 poate fi transmis ca aport intr-o societate comerciala


48) Contractul de vanzare - cumparare comerciala are urmatoarele caractere (trasaturi):

1 este aleatoriu, gratuit, bilateral si constitutiv;

2 este sinalagmatic, comutativ, oneros si constitutiv de drepturi;

3 este bilateral, oneros, comutativ si translativ de proprietate


49) Care dintre urmatoarele obligatii apartine vanzatorului:

1 sa suporte cheltuielile de predare;

2 sa suporte cheltuielile de ridicare;

3 sa nu primeasca pretul pana nu a predat bunul.


50) Cumparatorul este obligat:

1 sa suporte cheltuielile de predare;

2 sa suporte cheltuielile de ridicare;

3 sa dea garantii contra evictiunii


51) Vanzatorul trebuie sa garanteze pe cumparator:

1 pentru plata obligatiilor catre stat;

2 pentru riscurile pe timpul transportului;

3 pentru evictiune si contra viciilor lucrului52) In contractul de mandat:

1 mandantul nu poate da mandat mandatarului sa faca operatiuni pe care nu le poate

face el insusi;

2 mandatarul poate face orice operatiune chiar si din cele care nu le poate face

mandantul;

3 mandatarul nu poate face decat operatiunile pe care nu le poate face mandantul.


53) Mandatarul este obligat:

1 sa plateasca dobanzi pentru banii cuveniti mandantului nepredati, acestuia;

2 sa raspunda pentru obligatiile mandantului;

3 sa verifice disponibilul din contul mandatarului pentru a se convinge daca acesta

este serios.


54) Contractul de comision:

1 este contractul prin care se stabileste adaosul comercial;

2 este un contract privind suma cuvenita celui care favorizeaza, prin functia sa,

incheierea unui contract;

3 este un contract care are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de un comisionar

pe seama clientului


55) Marcati raspunsul fals:

1 comisionarul trebuie sa dea socoteala comitentului de indeplinirea mandatului;

2 comisionarul trebuie sa indeplineasca obligatiile cu buna credinta si obligatia unui

bun profesionist;

3 comisionarul nu trebuie sa dea socoteala comitentului de indeplinirea mandatului


56) Contractul de report:

1 contractul de report este contractul prin care, in materie de asigurari, obliga pe

asigurator sa reporteze in anul urmator sumele neconsumate cu plata

despagubirilor;

2 este contractul constand in cumpararea de titluri de credit circuland in comert, pe

bani gata si revinderea simultana la termen si pe un pret determinat catre aceeasi

persoana a unor titluri de aceeasi specie;

3 este contractul de reportare a sumelor necastigate la jocurile de noroc


57) Contractul de cont curent:

1 este un contract de creditare;

2 nu este un contract de creditare;

3 poate sa-l faca numai o banca


58) Contractul de leasing:

1 da dreptul finantatorului sa aleaga furnizorul;

2 nu da dreptul utilizatorului sa aleaga furnizorul;

3 da dreptul utilizatorului sa aleaga furnizorul


59) Contractul de leasing:

1 da dreptul finantatorului sa verifice periodic modul de exploatare a bunului;

2 nu da dreptul finantatorului sa verifice periodic modul de exploatare a bunului;

3 da dreptul finantatorului sa verifice modul de exploatare a bunului dar numai cu

acordul furnizorului


60) Francize este:

1 procentul din suma asigurata cu care se reduce suma acordata in caz de dauna;

2 dreptul de a exploata un produs, o afacere sau un serviciu;

3 dreptul de a utiliza un anume procedeu


61) Ttlurile comerciale sau de credit:

1 incorporeaza o valoare patrimoniala;

2 nu incorporeaza o valoare patrimoniala;

3 incorporarea unei valori patrimoniale depinde de la caz la caz


62) Titlurile nominative se numesc astfel deoarece:

1 au un nume al lor cum ar fi cambie, bilet la ordin, conosament;

2 titularii lor sunt nominalizati in cuprinsul acestora,

3 au valoarea exprimata in bani inscrisa in cuprinsul lor


63) Sunt conditii de fond ale cambiei:

1 forma scrisa cu mentiunile prevazute de lege;

2 denumirea titlului, trasul si tragatorul;

3 capacitatea, consimtamantul, obiectul, cauza


64) In cazul cambiei, obligatia de plata revine:

1 trasului

2 tragatorului

3 beneficiarului


65) Prin ce se face girul cambiei:

1 printr-un act de imprumut;

2 printr-o declaratie scrisa si semnata pe cambie si prin predarea ei;

3 prin act autentic la notar.


66) Avalul cambiei:

1 consta in predarea ei inapoi catre tragator;

2 consta in intoarcerea pretului;

3 este un act juridic prin care o persoana numita avalist se obliga sa garanteze

obligatia asumata de unul din debitorii cambiali, numit avalizat


67) Biletul la ordin:

1 presupune prestatia unui serviciu pe baza comenzii continute de biletul la ordin

2 contine obligatia platii unei sume de bani la scadenta

3 este un inscris constatator al dreptului de proprietate asupra unor bunuri aflate in

depozit care se elibereaza pe baza lui


68) Ce este cecul:

1 o institutie bancara pentru economiile populatiei;

2 este un titlu de credit;

3 este documentul care atesta suma de bani depusa


69) Conosamentul:

1 este sinonim cu warantul

2 este un act juridic de constituire a unei garantii reale asupra marfurilor incarcate pe

vapor

3 este documentul eliberat la incarcarea marfurilor pe vapor si in baza caruia acestea

pot fi vandute


70) Conosamentul se intocmeste:

1 intr-un singur exemplar;

2 in doua exemplare;

3 in patru exemplare


71) Warantul:

1 este o specie de reptila;

2 este persoana care garanteaza livrarea;

3 este un titlu de credit din categoria contractelor de gaj.


72) Societatile comerciale, dupa natura lor pot fi:

1 societati de persoane, societati de capitaluri, societati de natura mixta - de

capitaluri si de persoane;

2 societatile de persoane, societati unipersonale si societati de capitaluri;

3 societati pluripersonale si de capitaluri


73) Societatea cu raspundere limitata:

1 este societate de persoane;

2 este persoana care garanteaza livrarea;

3 este un titlu de credit din categoria contractelor de gaj.


74) La societatea cu raspundere limitata, asociatii raspund:

1 nelimitat pentru obligatiile societatii;

2 nelimitat;

3 pana la concurenta capitalului social subscris


75) Capitalul social al S.R.L. este divizat:

1 parti sociale;

2 actiuni nominative;

3 actiuni la purtator.


76) Adunarea generala ordinara la societatile comerciale se tine:

1 cel putin o data pe an;

2 o data pe trimestru;

3 o data pe semestru


77) Bilantul contabil al societatii comerciale se aproba de:

1 adunarea generala;

2 contabilul sef;

3 comitetul director sau consiliul de administratie, acolo unde exista


78) Consiliul de administratie este ales:

1 de administratie cu acordul cenzorilor;

2 de adunarea generala cu avizul comisiei de cenzor;

3 de adunarea generala


79) In adunarea generala, fiecare actionar sau asociat:

1 are drept de vot egal;

2 are dreptul de vot negociat cu consiliul de administratie;

3 are un drept de vot proportional cu cota de capital social detinuta


80) Consiliul de administratie:

1 poate cere adunarii generale sa dea raport de activitate;

2 poate dizolva adunarea generala si sa provoace alegeri anticipate;

3 trebuie sa intruneasca ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna


81) Capacitatea de exercitiu restransa a unei persoane incepe la varsta de:

1 14 ani

2 16 ani

3 18 ani


82) Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt:

1 principiul actului juridic, principiul egalitatii in fata legii, principiul ocrotirii

drepturilor civile

2 principiul acordului de vointa, principiul actului juridic, principiul egalitatii in fata

legii

3 principiul ocrotirii drepturilor civile al garantarii proprietatii private, egalitatii in

fata legii


83) Dintre izvoarele specifice ale dreptului civil amintim:

1 Decretul nr.31/1954, Legea nr.319/1944, Legea nr.603/1943, Legea 105/1992

2 Legea nr.16/1994, Legea nr.167/1958, Legea nr.31/1990

3 Legea 112/1995, Legea nr.16/1994, Legea 319/1944 CORECT 3


84) Minorii cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani pot sa incheie acte juridice:

1 numai cu incuviintarea prealabila a tutorelui

2 reprezentarea lor legala este facuta de parinti

3 numai cu incuviintarea prealabila a tutorelui


85) Capacitatea de folosinta are urmatoarele caractere juridice:

1 generalitatea, legalitatea, impersonalitatea, egalitatea capacitatii civile de

folosinta, universalitatea

2 inalienabilitatea, legalitatea, generalitatea

3 egalitatea capacitatii civile de folosinta, intangibilitatea, generalitatea,

suveranitatea


86) Capacitatea civila de exercitiu - caracteristici

1 legalitatea, generalitatea, imprescriptibilitatea, intangibilitatea, obligativitatea

2 legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, imprescriptibilitatea

3 egalitatea capacitatii de exercitiu a persoanelor juridice, legalitatea, generalitatea


87) Contractul de vanzare-cumparare are urmatoarele caractere juridice:

1 este bilateral, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate

2 bilateral, comutativ, consensual

3 sinalagmatic, comutativ, consensual, translativ de proprietate


88) In cadrul contractului de vanzare-cumparare pretul trebuie sa fie :

1 stabilit in bani, determinat sau determinabil, cinstit si serios

2 sa fie determinat, determinabil, cinstit, serios, stabilit in bani sau produse

3 sa fie stabilit in bani, sa fie cinstit si serios, sa fie real la adevarata valoare a

bunului


89) Mandatul inceteaza:

1 prin revocarea mandatarului

2 prin renuntare, prin moartea, interdictia, insolvabilitatea si falimentul ori a

mandatarului ori a mandantului

3 ambele variante


90) Codul comercial a fost adoptat la:

1 10 mai 1887

2 20 aprilie 1882

3 1 mai 1865


91) Dreptul afacerilor se coreleaza cu alte ramuri de drept cum ar fi:

1 Dreptul comertului international, Dreptul civil, procesual civil

2 Dreptul proprietatii comerciale, criminologia si penologia, Dreptul roman

3 Dreptul Administrativ, financiar public, penal, executional penal, consular si

diplomatic

CORECT 192) Izvoarele dreptului comercial sunt:

1 Constitutia, legile comerciale speciale, Codul comercial, uzurile comerciale

2 Codul comercial, civil, legi civile si comerciale speciale, Constitutia, uzuri

comerciale

3 Constitutia, legi comerciale si civile speciale, uzurile comerciale, doctrina,

jurisprudenta, constitutia

CORECT 293) Sunt fapte de comert:

1 faptele prin care se comercializeaza bunuri mobile si imobile, intreprinderi de

furnituri, de constructii, agentii si oficii de afaceri

2 faptele prin care se comercializeaza bunuri mobile si imobile, intreprinderi de

furnituri, de constructii, agentii si oficii de afaceri

3 cumpararea oricaror producte sau marfuri spre a se revinde, operatiuni de banca si

schimb, intreprinderi de persoane atat pe apa cat si pe uscat, asigurarile, depozitele

pentru cauza de comert


94) Fapte de comert obiective sunt acele fapte care:

1 sunt incluse actele juridice si operatiunile determinate de lege si producatoare de

efecte juridice in temeiul legii, indiferent de calitatea autorului lor

2 actele si faptele savarsite de un comerciant respectiv contracte si obligatiuni daca

nu sunt de natura civila sau daca contrariul nu rezulta din insusi actul

3 actele si faptele savarsite de un comerciant respectiv contracte si obligatiuni daca

nu sunt de natura civila sau daca contrariul nu rezulta din insusi actul


95) Definirea actelor de comert are la baza urmatoarele teorii:

1 teoria valorii, teoria speculatiei, teoria circulatiei, teoria mixta

2 teoria speculatiei, circulatiei, intreprinderii, mixta

3 teoria profilului net, speculatiei, circulatiei, intreprinderii, mixta


96) Constituie monopol de stat urmatoarele domenii si activitati:

1 fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor,

stupefiantelor, medicamentelor, extractia, producerea si prelucrarea in scopuri

industriale a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase

2 fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor, producerea

si emisiunea de marci postale si timbre fiscale, producerea si comercializarea

stupefiantelor si a medicamentelor care contin substante stupefiante

3 ambele variante

CORECT 2


97) Pot avea calitatea de comerciant:

1 persoane fizice, persoane juridice

2 persoane fizice, persoane juridice, organizatiile cooperatiste

3 persoane juridice, micii meseriasi, organizatiile cooperatiste, persoane fizice

independente ce desfasoara activitate comerciala

CORECT 3


98) Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica - conditii

prevazute de codul comercial:

1 sa savarseasca acte de comert obiectiv, acestea sa fie savarsite ca profesie obisnuita

2 pe langa cele de la punctul a - se mai cere ca faptele de comert sa fie savarsite in

nume propriu, existenta autorizatiei administrative

3 a si b

CORECT 1

99) Incetarea calitatii de comerciant persoana juridica poate avea loc prin:

1 implinirea termenului pentru care a fost constituita

2 imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, prin Hotararea adunarii generale

3 ambele variante


100) Auxiliari dependenti sunt:

1 prepusii

2 mijlocitorii si agentii comerciali

3 comisii pentru negot, prepusii


101) Auxiliari independenti sunt:

1 prepusii

2 mijlocitorii si comisii pentru negot

3 mijlocitorii si agentii comerciali


102) Reprezentarea poate fi:

1 legala

2 legala, conventionala

3 legala, conventionala, judiciara


103) Conditiile reprezentarii sunt:

1 existenta imputernicirii (generala, speciala)

2 intentia de a reprezenta, vointa valabila a reprezentantului

3 a si b


104) Incetarea reprezentarii poate avea loc prin:

1 revocarea imputernicirii

2 renuntarea la insarcinarea primita, moartea, interdictia, insolvabilitatea sau

lichidarea

3 a si b


105) Puterile agentului de comert sunt urmatoarele:

1 indeplinirea obligatiilor care decurg din imputernicirea ce i-a fost data, personal

sau prin prepusii sai, sa actioneze de buna credinta

2 sa dovedeasca diligenta unui bun profesionist - sa execute imputernicirea prin

substituirea sa, in tot sau in parte cu subagenti in conditiile prevazute de Codul

Civil

3 ambele variante


106) Obligatiile agentului conform Legii nr.509/2002 :

1 sa procure si sa comunice comitentului informatiile privitoare la zona pentru care a

primit mandatul, sa actioneze cu toata diligenta pentru incheierea afacerilor cu care

este imputernicit in conditii cat mai bune pentru comitent

2 sa respecte instructiunile rezonabile primite de la comitent imperative, indicative

sau facultative, sa tina registre separate pentru fiecare comitent si la fel si bunurile

si esantioanele acestora

3 a si b


107) Fondul de comert este un ansamblu :

1 de bunuri mobile si imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei

activitati comerciale, in scopul atragerii clientelei si implicit obtinerii de profit

2 fondul de comert este un ansamblu de bunuri corporale si necorporale, mobile si

imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale in

scopul obtinerii de profit

3 un ansamblu de bunuri necesare unui comerciant in scopul obtinerii de profit din

activitatea comerciala


108) Fondul de comert este alcatuit din :

1 bunuri mobile, imobile, corporale si necorporale

2 patrimoniul

3 a si b


109) Elementele necorporale ale fondului de comert:

1 firma, emblema, clientela si vadul comercial

2 brevetele de inventii, drepturile de autor, marcile de fabrica si comert

3 a si b


110) Emblema - este obligatorie :

1 Nu

2 Da

3 Nu se distinge in lege


111) Factori prin care se atrage clientela sunt de :

1 natura obiectiva

2 natura subiectiva

3 a si b


112) Gradul de atragere a clientilor este determinat de factorii urmatori :

1 locul de amplasare, calitatea segmentului de clientela, calitatea personalului

2 ambient, publicitate, notorietate

3 a si b


113) Drepturile de proprietate industriala sunt alcatuite din :

1 drepturi de autor, brevete de inventii, know-how, desene si modele industriale,

marci de fabrica si de comert, denumiri de origine si indicatii de provenienta

2 know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica si de comert, brevetele

de inventii

3 a si b


114) In ce priveste marca aceasta poate fi:

1 marca anterioara, marca colectiva

2 marca notorie, marca de certificare

3 a si b


115) Potrivit Legii nr.26/1990 (Registrul Comertului) fondul de comert:

1 poate sa fie vandut, transmis ca aport intr-o societate comerciala, sau sa faca

obiectul unui contract de locatiune

2 sa fie gajat

3 a si b


116) In functie de tipul de contract si prevederea lui in lege avem doua tipuri:

1 contracte sinalagmatice, contracte unilaterale

2 contracte numite si contracte nenumite

3 contracte solemne si consensuale


117) Dupa cunoasterea intinderii prestatiilor la momentul incheierii lor -

contractele oneroase se impart in:

1 contracte comutative si contracte aleatorii

2 contracte reale - consensuale

3 solemne - bilaterale


118) In functie de numarul partilor obligate contractele se clasifica:

1 contracte sinalagmatice si unilaterale

2 numite si nenumite

3 solemne si consensuale


119) Dupa scopul urmarit contractele se clasifica:

1 contracte cu titlu oneros, contracte cu titlu gratuit

2 comutative si aleatorii

3 bilaterale si unilaterale


120) Contractele aleatorii sunt acelea care :

1 in momentul incheierii nu au certitudinea existentei si intinderii prestatiei

2 in momentul incheierii nu au certitudinea existentei si intinderii prestatiei

3 au loc intre doua parti


121) Contractele comutative sunt acelea in care:

1 partile cunosc de la inceput intinderea drepturilor si obligatiilor

2 fiecare parte urmareste obtinerea unui folos in schimbul folosului procurat

celeilalte parti

3 legea prevede conditii de valabilitate, respectiv forma autentica


122) Contractele solemne sunt cele pentru care:

1 legea prevede conditii de valabilitate forma autentica

2 este obligatoriu sa se incheie intre doua parti

3 intinderea obligatiilor si a drepturilor - a prestatiilor - este cunoscuta de catre parti

inca de la inceputul tranzactiei


123) Conditii esentiale pentru formarea contractelor comerciale sunt:

1 capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil, un obiect determinat

2 o cauza licita

3 a si b


124) Oferta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1 sa fie ferma, precisa si completa, neechivoca

2 sa fie ferma, precisa si completa neechivoca, avantajoasa

3 a si b


125) Codul comercial prevede ca probe in materie comerciala urmatoarele :

1 acte autentice, acte sub semnatura privata, facturi acceptate, corespondenta,

telegrame

2 registrele partilor, proba cu martori, orice alt mijloc de proba admis de legea civila

3 a si b


126) Sunt probe specifice dreptului comercial :

1 factura acceptata, corespondenta comerciala, telegramele

2 registrele comerciale, factura acceptata, corespondenta comerciala, proba cu

martorii, marturisirea

3 a si b


127) Corespondenta comerciala poate sa imbrace variate forme :

1 scrisori, adrese, telegrame, faxuri

2 documente transmise pe suport electronic

3 a si b


128) Codul Comercial art.22 prevede ca registrele obligatorii ale

comerciantilor sunt:

1 Registrul Jurnal, registrul inventar

2 Registrul copier

3 Ambele variante


129) Trasatura care particularizeaza contractul de vanzare comerciala - fata

de contractul civil de cumparare consta in :

1 cumpararea este facuta cu scop de revanzare sau de inchiriere

2 vanzarea este precedata de o cumparare facuta cu scop de revanzare

3 ambele variante


130) Pentru ca un act sa capete valoare comerciala trebuie sa indeplineasca

urmatoarele conditii:

1 sa existe in momentul cumpararii, sa fie cunoscut de catre co-contractant

2 sa priveasca, in principal, bunul cumparat

3 a si b


131) Trasaturile contractului de vanzare-cumparare comerciala:

1 bilateral, comutativ, translativ de proprietate, consensual

2 bilateral, cu titlu gratuit, translativ de proprietate, comutativ, consensual

3 a si b


132) Incapacitati speciale privind vanzarea

1 interdictia vanzarii-cumpararii intre soti, interdictia intre tutore si minorul aflat sub

tutela sa, cumpararea de catre mandatar a bunurilor pe care a fost imputernicit sa le

vanda

2 interdictii pentru persoanele care indeplinesc anumite functii publice (judecatori,

procurori), interdictia de a cumpara a celor ce administreaza bunurile statului sau

de catre functionarii publici a bunurilor pe care le administreaza sau pe care sunt

insarcinati sa le vanda

3 a si b


133) Obiectul contractului priveste:

1 lucrul vandut si pretul corect

2 categoria de bunuri ce urmeaza a fi vandute

3 a si b


134) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut:

1 sa fie in comert, sa existe in momentul vanzarii-cumpararii, sa poata exista in

viitor, sa fie determinat sau determinabil

2 sa fie proprietatea vanzatorului

3 a si b


135) Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca pretul:

1 sa fie cat mai accesibil, sa fie stabilit in bani, sa fie real, sa fie determinat sau

determinabil

2 sa fie real, determinat sau determinabil stabilit in bani

3 a si b


136) Obligatiile vanzatorului - principale :

1 sa predea lucrul - sa raspunda pentru garantie

2 sa predea lucrul, sa asigure transportul, obligatia de garantie impotriva evictiunii si

pentru viciile lucrului

3 a si b


137) Obligatiile cumparatorului

1 sa plateasca pretul lucrului, sa ia in primire lucrul cumparat

2 sa suporte cheltuielile vanzarii

3 a si b


138) Intalnim urmatoarele varietati de vanzare-cumparare comerciala:

1 vanzarea cu gramada, vanzarea pe gustate

2 vanzarea pe incercate, vanzarea cu plata pretului in rate

3 ambele variante


139) Contractul de mandat comercial are urmatoarele trasaturi :

1 sinolagmatic, cu titlu gratuit, consensual, comutativ

2 sinolagmatic, oneros, consensual, comutativ

3 ambele variante


140) Contractul de mandat poate fi:

1 cu reprezentare, fara reprezentare

2 cu titlu oneros si cu titlu gratuit

3 ambele variante a si b


141) Conditii de valabilitate a mandatului comercial:

1 consimtamantul partilor, capacitatea partilor, obiectul contractului, cauza

contractului

2 consimtamantul, capacitatea, obiectul, caracterul oneros, cauza contractului

3 ambele variante


142) Obligatiile mandantului:

1 sa-i puna la dispozitie mijloacele necesare pentru indeplinirea mandatului

2 sa-i puna la dispozitie mijloacele necesare inclusiv informatiile si documentatiile

de care dispune si sumele de bani necesare, sa-i restituie cheltuielile facute din

banii proprii pentru realizarea mandatului, inclusiv pagubele

3 pe langa toate aceste conditii mai este obligat si la plata cheltuielilor voluptuarii

facute de mandatar

CORECT 2 (la 1 este formulare incompleta)


143) Incetarea mandatului :

1 la implinirea termenului sau la indeplinirea lui - prin acordul partilor, revocare

2 moartea sau interdictia uneia din parti; la dizolvarea si lichidarea oricarui caz de

insolvabilitate si faliment

3 in ambele variante


144) Deosebirile intre contractul de comision si cel de mandat constau in

urmatoarele:

1 la contractul de mandat, mandatarul incheie afacerile in numele si pe seama

mandantului iar, la contractul de comision, comisionarul incheie afacerile in nume

propriu, dar pe seama comitentului - contractul de mandat este un mandat fara

reprezentare

2 la contractul de mandat, mandatarul incheie afacerile in numele si pe seama

mandantului, iar la contractul de comision, comisionarul incheie afacerile in nume

propriu, dar pe seama comitentului - contractul de mandat este un mandat cu

reprezentare, iar contractul de comision este un mandat fara reprezentare

3 in ambele variante


145) Obligatiile comitentului fata de comisionar sunt:

1 de a plati comisionarului cheltuielile facute in indeplinirea contractului, de a plati

comisionul cuvenit comisionarului

2 sa execute mandatul convenit si sa se conformeze instructiunilor

3 a si b


146) Obligatiile comisionarului fata de comitent sunt:

1 sa execute mandatul convenit, daca a vandut la un pret mai mic decat hotarat ,

trebuie sa suporte diferenta - cu exceptia in care nu s-a putut efectiv face la pretul

stabilit

2 comitentul poate refuza operatiunea, daca s-a facut la un pret mai mare decat cel

convenit si daca nu se plateste diferenta de pret, comisionarul este raspunzator

daca vinde fara autorizatia comitentului

3 in ambele situatii a si b


147) Incetarea contractului de comision:

1 ajungerea la termen, prin revocarea de catre comitent - renuntarea de catre

comisionar, moartea sau interdictia comitentului sau comisionarului cand una din

parti este persoana fizica

2 dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea, falimentul partii, persoana juridica

3 in ambele variante


148) Caracterele juridice ale contractului de consignatie sunt:

1 bilateral, consensual, cu titlu gratuit

2 sinalagmatic, cu titlu oneros, consensual

3 a si b


149) Obligatiile consignantului sunt:

1 sa predea consignatarului bunurile mobile care urmeaza a fi vandute, sa plateasca

consignatarului retributia sau beneficiul acestuia sa restituie cheltuielile facute de

consignatar cu indeplinirea insarcinarii primite

2 sa restituie cheltuielile facute de consignatar cu indeplinirea insarcinarii primite, sa

plateasca consignatarului retributia sau beneficiul acestuia

3 a si b


150) Obligatiile consignatarului :

1 sa ia masurile necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre

vanzare; sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului

despre indeplinirea mandatului, sa restituie cheltuielile facute cu indeplinirea

insarcinarii primite

2 sa ia masuri necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre

vanzare, sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului

despre indeplinirea mandatului

3 ambele variante


151) Incetarea contractului de consignatie:

1 prin ajungerea la termenul convenit de parti, prin acordul partilor sau la initiativa

uneia din parti in speta consignant

2 moartea, dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea sau falimentul oricareia dintre parti

3 ambele variante


152) Contractul de report - caractere juridice

1 bilateral, oneros, translativ de proprietate, real, comutativ

2 sinalagmatic, comutativ, oneros, real

3 ambele variante


153) Incetarea contractului de report are loc:

1 ca urmare a producerii efectelor sale

2 prin vointa partilor

3 in ambele variante


154) Caractere juridice ale contractului de cont curent

1 este bilateral, consensual, oneros, este cu executare succesiva

2 sinalagmatic, este un contract intuitiv personal, caracter consensual, oneros

3 a si b

CORECT 3

155) Incetarea contractului de cont curent:

1 scadenta termenului convenit, in lipsa conventiei prin retragerea uneia din parti,

falimentul uneia din parti

2 scadenta termenului convenit, retragerea uneia din parti, insolvabilitatea

3 in ambele variante


156) Contractul de leasing - obiectul contractului consta in:

1 bunuri imobile sau mobile

2 inregistrarile pe banda audio si video a pieselor de teatru, a manuscriselor,

brevetelor si a drepturilor de autor

3 in ambele variante


157) Elementele contractului de leasing trebuie sa cuprinda:

1 partile, descrierea bunului ce face obiectul contractului , valoarea totala a

contractului, valoarea ratelor si termenul de plata

2 perioada de utilizare in leasing, clauza privind obligatia asigurarii bunului,

valoarea initiala a bunului, clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu

privire la cumpararea bunului si conditiile in care acesta poate fi exercitat

3 ambele variante


158) Caractere juridice ale contractului de leasing

1 bilateral, oneros, cu executarea succesiva, consensual

2 sinalagmatic, cu titlu gratuit, cu executarea succesiva, consensual

3 ambele variante


159) Caracterele juridice ale contractului de franciza:

1 cu executarea succesiva, sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros

2 bilateral, consensual, cu titlu oneros

3 ambele variante


160) Elementele contractului de franciza sunt:

1 conditiile financiare, durata, conditii de modificare, prelungire, reziliere

2 partile, obiectul, drepturile si obligatiile

3 ambele variante


161) Caracterele juridice ale contractului de gaj comercial :

1 unilateral, accesoriu, real

2 sinalagmatic, cu executarea succesiva, accesoriu, real

3 ambele variante


162) Conditiile de constituire a gajului comercial se refera la :

1 obiectul gajului, drepturile si obligatiile partilor, persoana debitorului, forma si

publicitatea contractului

2 persoana debitorului, forma si publicitatea contractului, obiectul gajului

3 in ambele variante


163) Titlul comercial de valoare are urmatoarele caracteristici :

1 are un caracter constitutiv, formal

2 are un caracter literal, confera un drept autonom

3 a si b


164) Clasificarea titlurilor comerciale in functie de continutul lor

1 efecte de comert

2 valori mobiliare, titluri de reprezentare a marfurilor

3 ambele variante


165) Clasificarea titlurilor de valoare dupa modul in care circula:

1 titluri nominative

2 titluri la ordin, la purtator

3 ambele variante


166) Caracterele combiei :

1 este un titlu de credit, are ca obiect plata unei sume de bani, este un titlu complet

2 este un titlu la ordin, este un titlu abstract, creeaza obligatii autonome, creeaza

obligatii neconditionale

3 ambele variante


167) Conditiile de fond ale combiei sunt:

1 consimtamantul, capacitatea, obiectul, cauza

2 consimtamantul, capacitatea, obiectul determinat sau determinabil, cauza ilicita si

posibila

3 ambele variante


168) Mentiunile obligatorii ale combiei sunt:

1 denumirea de combie, ordinul neconditionat de plata a unei sume de bani

determinate, numele trasului

2 indicarea scadentei, indicarea locului unde trebuie facuta plata, numele la ordinul

caruia se face plata, data si locul emiterii, semnatura tragatorului

3 ambele variante


169) Biletul la ordin are urmatoarele caractere juridice:

1 este un titlu de credit la ordin, formal si complet

2 consensual, oneros, formal si complet, cu executare succesiva

3 ambele variante


170) Mentiuni obligatorii ale biletului la ordin :

1 denumirea de bilet la ordin, promisiunea neconditionata de plata a unei sume

determinate, indicarea scadentei

2 locul platii, numele celui caruia trebuie sa i se faca plata sau la ordinul caruia se

face plata - data si locul emiterii, semnatura emitentului

3 ambele variante


171) CEC-ul formal trebuie sa cuprinda:

1 denumirea de CEC, ordinul neconditionat de a plati o suma de bani - numele

trasului

2 locul platii, data si locul emiterii, semnatura emitentului

3 ambele variante


172) Formele CEC-ului sunt:

1 cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul

platibil in cont

2 cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul

platibil in cont, cecul la purtator

3 ambele variante


173) Mentiunile conosamentului sunt:

1 persoana incarcatorului , calitatea si cantitatea lucrurilor incarcate, destinatarul

incarcaturii, resedinta sa, numele capitanului sau patronului, numele, nationalitatea

si capacitatea vasului, locul plecarii si destinatia navei (chiria)

2 chiria, destinatarul incarcaturii, resedinta sa, persoana incarcatorului si resedinta

sa, numele capitanului sau patronului

3 ambele variante


174) Felurile conosamentului:

1 la ordin, la purtator

2 la ordin, la purtator, la destinatar

3 ambele variante


175) Conosamentul se intocmeste in 4 exemplare ce sunt destinate:

1 capitanului, proprietarului sau armatorului vasului, incarcatorului, destinatarului

2 capitanului, proprietarului, chiriasului navei, armatorului, unitatii bancare,

incarcatorului, destinatarului

3 ambele variante


176) Societatile comerciale in functie de numarul asociatilor se clasifica in:

1 societati de persoane, societati de capitaluri

2 unipersonale, pluripersonale

3 ambele variante


177) Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt:

1 sediul si nationalitatea, firma

2 firma si capitalul social

3 ambele variante


178) Organele societatii comerciale se impart in:

1 organe de administrare, organe de conducere

2 organe de control

3 ambele variante


179) La societatea in nume colectiv - actul constitutiv trebuie sa contina :

1 datele de identificare ale asociatilor, forma, denumirea, sediul si daca este cazul

emblema

2 obiectul de activitate, capitalul social si aportul fiecarui asociat, in numerar si in

natura

3 ambele variante


180) Adunarea generala ordinara se intruneste :

1 de 2 ori pe an

2 trimestrial

3 cel putin odata pe an


181) Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii :

1 discutarea, aprobarea, modificarea bilantului contabil, fixarea dividentului,

alegerea administratorilor si cenzorilor - stabilirea bugetului de venituri si

cheltuieli - fixarea remuneratiei administratorilor si cenzorilor

2 mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, prelungirea duratei,

majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social, fuziunea cu alte societati

sau divizarea, etc.

3 ambele variante


182) Capitalul social este divizat :

1 parti de interes, parti sociale

2 actiuni

3 ambele variante


183) Organele de control ale societatii sunt:

1 asociatii, cenzorii

2 auditorii financiari, interni, persoanele cu atributii de control financiar preventiv

3 ambele variante


184) Dizolvarea societatii se produce prin:

1 trecerea timpului, imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate, declararea

nulitatii societatii

2 falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv

3 ambele variante


185) Lichidarea cuprinde urmatoarele operatiuni:

1 lichidarea activului si pasivului, predarea gestiunii societatii, inlocuirea organelor

de administrare cu lichidatorii

2 intocmirea si prezentarea bilantului final; intocmirea bilantului contabil atunci

cand durata lichidarii se prelungeste dincolo de exercitiul financiar

3 ambele variante


186) Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:

1 raporturile juridice de drept comercial sunt raporturi de putere

2 in contractele comerciale, in caz de dubiu se aplica regulile care favorizeaza

circulatia

3 in comert actele juridice sunt cu titlu gratuit


187) Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, termenul

mandatului neputand fi mai mare de:

1 3 ani

2 4 ani

3 5 ani


188) La adunarea generala extraordinara, la prima convocare este necesara

prezenta detinatorilor

1 1 / 2 din capitalul social

2 1/3 din capitalul social

3 3 / 4 din capitalul social


189) La convocarile adunarii generale extraordinare altele decat prima trebuie

sa participe detinatorii :

1 1 / 4 din capitalul social

2 1/3 din capitalul social

3 1 / 2 din capitalul social
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright