Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica
Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Dreptul finantelor publice- intrebari si raspunsuriDreptul finantelor publice- intrebari si raspunsuriMULTIPLE CHOICE


1. Prin ce modalitati se asigura autonomia bugetelor locale in tara noastra ?


a.

inlaturarea metodei regularizarilor intre bugetele locale;

b.

constituirea de fond de interventie;

c.
instituirea unor bugete suplimentare;
ANS:     A


2. Indicati sursele financiare din care se formeaza veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat :


a.

contributii numai de la persoanele fizice;

b.

subventii de la bugetele fondurilor speciale;

c.

impozitul pe dividende;ANS:     A


3. Ce operatiuni de incasari si plati privind fondurile publice se deruleaza prin trezoreria statului ?


a.

numai veniturile bugetului de stat;

b.

numai veniturile bugetelor locale;

c.

veniturile si cheltuielile bugetelor institutiilor publice.ANS:     C


4. In ce constau faptele pentru care raspund ordonatorii de credite ai bugetelor publice, potrivit legii ?


a.

organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului;

b.

exercitarea controlului financiar preventiv;

c.

plata cheltuielilor bugetare la termen;ANS:     A


5. Ce elemente se au in vedere la elaborarea proiectelor de legi bugetare anuale de catre Guvern ?


a.

programele intocmite de ordonatorii secundari de credite bugetare ;

b.

prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali numai pentru anul pentru care se elaboreaza bugetul public ;

c.

memorandumuri de finantare externa ;ANS:     C


6. Ce cuprinde clasificatia bugetara, in general, la venituri ?


a.

numai venituri fiscale ;

b.

numai impozitele directe ;

c.

incasari din imprumuturi;ANS:     C


7. Ce elemente se cuprind in proiectele legilor bugetare anuale ?


a.

creditele bugetare pentru ordonatorii de credite tertiari;

b.

bugetele ordonatorilor secundari de credite;

c.

reglementari specifice exercitiului bugetar respectiv;ANS:     C


8. In ce termen se intocmeste Raportul public anual pe care Curtea de Conturi il prezinta Parlamentului cu observatii  asupra conturilor de executie ale bugetelor publice ?

a.

3 luni de la primirea conturilor de executie;

b.

12 luni de la primirea conturilor de executie;

c.

6 luni de la primirea conturilor de executie;ANS:     C


9. Care sunt efectele incheierii exercitiului bugetar anual ?


a.

veniturile neincasate pana la 31 decembrie se vor incasa in contul anului trecut;

b.

cheltuielile neefectuate pana la 31 decembrie nu pot fi platite in contul bugetului expirat;

c.

atat veniturile neincasate, cat si cheltuielile neefectuate pana la 31 decembrie vor fi considerate incasate, respectiv efectuate in contul anului trecut;ANS:     B


10. Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt :

a.

finantarea definitiva a deficitelor din anii precedenti ale bugetelor locale;

b.

emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie precum si incasarile si platile pentru bugetul de stat;

c.

veniturile societatilor comerciale;ANS:     B


11. Care sunt categorii de norme juridice care au ca obiect finantele publice?


a.

cele privind  inregistrarea societatilor comerciale;

b.

cele privind inregistrarea agentilor economici cu capital de stat;

c.

cele privind controlul financiar;ANS:     C


12. Marcati procedeele tehnice care se utilizeaza in executia partii de venituri a bugetului de stat:


a.

utilizarea dispozitiei de plata;

b.

retinerea si varsarea la bugetul de stat de catre platitorii de venituri impozabile;

c.

plata prin virament;ANS:     B


13. Precizati care sunt factori in functie de care se face repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetului  de stat :


a.

termenele de obtinere a creditelor bugetare ;

b.

15 martie a fiecarui an;

c.

perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor;ANS:     C


14. Natura juridica a bugetului de stat poate fi, conform teoriilor emise de literatura de specialitate :


a.

natura de sursa de venituri;

b.

natura de act juridic civil;

c.

natura de lege.ANS:     C


15. Destinatiile pentru care se pot utiliza disponibilitatile din contul general al trezoreriei publice sunt :


a.

finantarea investitiilor straine;

b.

finantarea definitiva a deficitelor bugetelor locale;

c.

acordarea de imprumuturi pentru acoperirea unor goluri temporare de casa la bugetele locale;ANS:     C


16. Cine are initiativa bugetara in Romania in privinta bugetului de stat?


a.

un grup de senatori ;

b.

Guvernul Romaniei;

c.

Presedintele Romaniei;ANS:     B


17. Marcati functiile finantelor publice :


a.

stimularea activitatilor productive;

b.

reducerea somajului;

c.

functia de repartitie;ANS:     C


18. Care sunt pozitiile subiectilor raporturilor juridice financiare ?


a.

egali in drepturi;

b.

egali in obligatii;

c.

nu sunt egali in drepturi si nici in obligatii;ANS:     C


19. Care metoda de evaluare a volumului veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat se utilizeaza in Romania ?


a.

metoda majorarii sau diminuarii;

b.

metoda autonoma sau a penultimei;

c.

metoda evaluarii  directe, aplicandu-se bugetul pe programe;ANS:     C


20. Indicati ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale :


a.

conducatorii directiilor de specialitate din Consiliul judetean;

b.

conducatorii institutiilor sau serviciilor publice din subordinea Consiliului judetean;

c.

presedintii Consiliilor judetene si primarii unitatilor administrativ-teritoriale;ANS:     C


21. In totalul veniturilor bugetului de stat al Romaniei ponderea cea mai mare o au :


a.

imprumuturile de stat interne;

b.

veniturile din impozite si taxe;

c.

transferurile primite din strainatate;ANS:     B


22. Care dintre veniturile bugetare de mai jos sunt datorate bugetelor locale?


a.

accizele;

b.

taxele vamale;

c.

impozitul pe cladiri;ANS:     C


23. Cine raspunde in fata Parlamentului Romaniei pentru executarea legii bugetului de stat?


a.

Presedintele Curtii de Conturi;

b.

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei;

c.

Guvernul Romaniei.ANS:     C


24. Ce solutie se aplica in Romania daca bugetul de stat nu a fost aprobat in timp util de catre Parlament ?


a.

daca nu a fost aprobat de catre Parlament pana la 31 decembrie, proiectul legii bugetului se considera adoptat in forma inaintata de Guvern;

b.

daca legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare prevederile bugetului pe anul incheiat pana la adoptarea noului buget;

c.

cheltuielile bugetare lunare se finanteaza in proportie de 1/3 din volumul aprobat al acestora pe exercitiul bugetar expirat;ANS:     B


25. In cursul exercitiului bugetar, legea anuala a bugetului de stat poate fi modificata prin legi rectificative  adoptate de Parlament :


a.

poate fi modificata numai in semestrul I;

b.

este posibila numai o singura rectificare a legii bugetului de stat;

c.

sunt posibile mai multe rectificari ale legii bugetului de stat, in cursul exercitiului bugetar.ANS:     C


26. Este adevarat ca imprumuturile de stat utilizate in mod neproductiv nu produc valoare ?


a.

da, produc valoare;

b.

nu produc valoare ;

c.

sunt rentabile pentru firme private ;ANS:     B


27. Corespunde adevarului ca imprumuturile de stat folosite in mod neproductiv sunt purtatoare de dobanzi ?


a.

da, este adevarat;

b.

nu este adevarat;

c.

produc beneficii pentru societati comerciale;ANS:     B


28. Este adevarat ca numai imprumuturile de stat contractate in scopuri neproductive influenteaza pozitiv asupra cresterii economice?


a.

da, este adevarat;

b.

nu este adevarat;

c.

influenteaza pozitiv rezultatele financiare ale unitatii;ANS:     B


29. Cine are competenta de a aproba bugetul asigurarilor sociale de stat in tara noastra?


a.

Camera Deputatilor;

b.

presedintele Romaniei;

c.

Camerele reunite ale Parlamentului;ANS:     C


30. Care organe nu au atributii de control asupra executarii bugetelor locale din Romania?


a.

organele de control  financiar ale Ministerului Finantelor Publice;

b.

Curtea de Conturi;

c.

consiliile locale.ANS:     A


31. Ce reglementare importanta instituie Legea nr. 500/2002 pentru intarirea principiului unitatii bugetare ?


a.

obligatia Guvernului de a propune Parlamentului modificarea unor acte normative pentru desfiintarea veniturilor si cheltuielilor cu destinatie speciala incluse in bugetul de stat;

b.

formularea mai completa a proiectelor de legi de rectificare a bugetului de stat;

c.

nu se admite perceperea unui venit public pentru finantarea unei anumite cheltuieli;ANS:     A


32. Care sunt principale nevoi pentru care statul recurge la venituri extraordinare?


a.

pentru acoperirea cheltuielilor publice ce depasesc veniturile fiscale;

b.

pentru publicitatea bugetului;

c.

pentru organizarea de noi ministere;ANS:     A


33. Indicati care sunt avantaje ale imprumuturilor de stat:


a.

consolideaza patrimoniul statului prin valorile viitoare reale create ca urmare a intrebuintarii in folos public a sumelor de bani imprumutate;

b.

cheltuirea cu eficienta a resurselor financiare;

c.

angajeaza generatiile viitoare obligandu-le sa suporte cheltuielile de rambursare contractate mai ales pe termene lungi;ANS:     A


34. In raport de spatiul geografic, distingem urmatoarele categorii de imprumuturi de stat:


a.

imprumuturi bugetare;

b.

imprumuturi interne;

c.

imprumuturi bancare;ANS:     B


35. In ce scopuri se contracteaza imprumuturile de stat?


a.

sustinerea balantei de plati si a rezervei valutare;

b.

stimularea sectoarelor productive din economie;

c.

sprijinirea unor agenti economici;ANS:     A


36. Indicati sursele de plata pentru serviciul datoriei publice guvernamentale:


a.

sumele prevazute in bugetele beneficiarilor finali;

b.

fondul de rulment;

c.

fondurile de asigurare obligatorie;ANS:     A


37. Titlurile de stat pot fi oferite spre vanzare sub conditia ca oferta sa includa cel putin urmatoarele elemente:


a.

numai denumirea si valoarea titlurilor de stat oferite;

b.

forma imprumutului de stat reprezentat prin titluri aferente - cu discont sau purtator de dobanda;

c.

numai data scadentei;ANS:     B


38. Ce conditii trebuie indeplinite pentru emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi contractate de agenti economici sau autoritati ale administratiei publice?


a.

acceptarea de catre agentul economic sau autoritatea administratiei publice a garantiei de stat;

b.

incheierea unei conventii intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si beneficiarul garantiei care sa prevada drepturile si obligatiile partilor;

c.

aprobarea Parlamentului;ANS:     B39. Sursele de constituire a Fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare prevazute de Legea nr.313/2004 sunt urmatoarele:


a.

fondurile de asigurare obligatorie;

b.

fondurile proprii ale institutiilor publice;

c.

dobanzile la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc;ANS:     C


40. Care sunt cazurile de incetare a valabilitatii garantiilor de stat, conform Legii nr.313/2004?


a.

termenul de plata prevazut in scrisoarea de garantie a expirat;

b.

obligatiile aferente imprumutului garantat de stat sunt achitate partial;

c.

prelungirea acordului de imprumut subsidiar;ANS:     A


41. In activitatea de contractare si de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor Publice urmareste, tinand seama de conditiile de piata, urmatoarele obiective:


a.

diversificarea bazei de creditori;

b.

riscul de credit;

c.

riscul de piata;ANS:     A


42. Ministerul Finantelor Publice, ca singur contractant si administrator al datoriei publice guvernamentale directe si garantate are pentru indeplinirea acestui scop autoritatea de a intreprinde urmatoarele activitati:


a.

emite scrisori de garantie pentru imprumuturi;

b.

diversifica baza de creditari;

c.

prezinta decadal Guvernului si Parlamentului situatia imprumuturilor contractate direct de stat;ANS:     A


43. Care sunt principalele operatiuni autorizate sa fie efectuate de Ministerul Finantelor Publice pentru administrarea riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale?


a.

riscul de credit;

b.

rascumpararea titlurilor de stat pe piata secundara;

c.

solicitarea avizului Ministerului Justitiei;ANS:     B


44. Care sunt, in principal, datele care trebuie sa fie cuprinse in Registrele datoriei publice?


a.

garantiile refuzate a se acorda de stat;

b.

nivelul ratelor dobanzilor;

c.

creditele bugetare;ANS:     B


45. Care sunt categoriile de relatii banesti care formeaza obiectul notiunii de relatii financiare in sens restrins ?


a.

relatiile financiare propriu-zise, adica finantele publice, transfer nerambursabil;

b.

finante private sau finante ale intreprinderilor;

c.

relatii de transfer a unei parti din produsul social;ANS:     A


46. Indicati care sunt fazele functiei de repartitie a finantelor publice:


a.

faza de control financiar;

b.

faza de distribuire (repartizare) a fondurilor publice pe beneficiari, persoane juridice si fizice;

c.

faza de analiza a oportunitatii;ANS:     B


47. Este adevarat ca functiile finantelor intreprinderii sunt urmatoarele?


a.

functia de repartitie si functia de control;

b.

functia de distribuire;

c.

functia de personal;ANS:     A


48. Functia de repartitie a finantelor intreprinderii cuprinde:


a.

numai formarea capitalului;

b.

pe langa formarea capitalului, functia de repartitie se manifesta si cu ocazia stabilirii participarii intreprinderii la constituirea fondurilor comunitatii locale sau a bugetului central;

c.

numai la constituirea fondurilor speciale;ANS:     B


49. Functia de control a finantelor intreprinderii se manifesta :


a.

atat in procesul utilizarii capitalului cat si stabilirii obligatiilor bugetare;

b.

numai in procesul utilizarii capitalului;

c.

numai la stabilirea veniturilor bugetare;ANS:     A


50. Indicati directiile principale in care s-a orientat legislatia finantelor publice intre cele doua razboaie mondiale:


a.

unificarea sistemului fiscal si reforma fiscala radicala;

b.

reforma constitutionala;

c.

masuri pentru accelerarea executarii silite;ANS:     A


51. Constatarea veniturilor publice provenite din taxe si contributii in cadrul administratiilor locale, intre cele doua razboaiemondiale, se facea de catre comisii de constatare locale compuse din:


a.

delegatul serviciului financiar local, la orase, sau notarul comunal, dupa caz, un consilier comunal delegat si un delegat al contribuabililor;

b.

judecatorul de ocol si un consilier comunal delegat;

c.

un consilier comunal delegat si un delegat al contribuabililor;ANS:     A


52. Cheltuielile bugetuluii de stat, in etapa dupa al doilea razboi mondial si, mai ales, dupa 1949, se efectuau, in principal, pentru:


a.

apararea tarii, donatii, cu destinatie speciala;

b.

stimularea activitatilor productive;

c.

pentru finantarea economiei nationale.ANS:     C


53. Care sunt categoriile de norme juridice care au ca obiect finantele publice?


a.

cele privind creditul public si controlul financiar;

b.

cele privind finantele intreprinderilor;

c.

responsabilitatea institutiilor publice;ANS:     A


54. Precizati care sunt categoriile de legi ordinare care cuprind cele mai importante norme juridice financiare:


a.

legile privind organizarea si functionarea societatilor comerciale;

b.

legile fondului funciar;

c.

legile bugetare anuale;ANS:     C


55. Principalele elemente ale raporturilor juridice financiare publice sunt:


a.

controlul financiar;

b.

stabilirea veniturilor publice;

c.

subiectii raporturilor juridice financiare publice;ANS:     C


56. Subiectii raporturilor juridice privind finantele publice cuprind:


a.

numai organele financiare de stat;

b.

atat organele financiare de stat, cat si persoanele juridice si fizice cu drepturile si obligatiile acestora;

c.

numai persoanele juridice;ANS:     B


57. Elemente specifice care definesc bugetul public sunt:


a.

veniturile bugetare;

b.

impozitele pe venit;

c.

act de autorizare si de previziuni;ANS:     C


58. Care sunt principalele categorii de bugete publice care sunt cuprinse in bugetul public national?


a.

bugetele intreprinderilor cu capital de stat;

b.

bugetul de stat si bugetele locale;

c.

bugetele societatilor comerciale pe actiuni;ANS:     B


59. Elementele specifice care definesc dreptul bugetar constau in:


a.

procedura de formare, administrare, angajare si utilizare a fondurilor publice;

b.

inlaturarea transferurilor ce se admiteau intre bugetele locale;

c.

excedentele bugetelor locale se includ in fondul de tezaur local;ANS:     A


60. Indicati exceptiile de la principiul universalitatii bugetului de stat:


a.

reconstituirea creditelor bugetare si donatiile, cu destinatie speciala;

b.

subventiile bugetare;

c.

comisioanele percepute la unele servicii publice;ANS:     A


61. Pentru situatiile in care apar goluri temporare de casa se poate recurge la emisiune monetara sau la finantare directa de catre banci?


a.

da, se poate recurge numai la emisiune monetara;

b.

nu se poate recurge nici la emisiune monetara si nici la finantare directa de catre banci;

c.

da, se poate recurge numai la finantare directa de banci;ANS:     B


62. Nivelul de 2,7% din PIB al deficitului bugetar al Romaniei in anul 2007 se incadreaza in nivelul maxim admis pentru introducerea monedei unice EURO?


a.

da, se incadreaza;

b.

nu se incadreaza;

c.

nivelul maxim este de 2%;ANS:     A


63. Factorii care influenteaza luarea deciziei privind adoptarea modului de calcul al anului bugetar sunt, spre exemplu:


a.

deficitul bugetar;

b.

nivelul de dezvoltare a economiei;

c.

prelevarile agricole;ANS:     B


64. Sunt documente ce stau la baza elaborarii proiectului bugetului de stat urmatoarele:


a.

propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor tertiari de credite;

b.

politici si strategii sectoriale prezentate de catre primarii de orase;

c.

posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.ANS:     C


65. Este necesara trecerea la bugetul pe programe pe termene medii si lungi, deoarece metodele clasice (traditionale) de evaluare a cheltuielilor publice, de dimensionare a acestora, au devenit limitate, intrucat:


a.

se bazeaza pe un volum prea mare de informatii;

b.

nu urmaresc in primul rand eficienta actiunilor care se intentioneaza a se realiza;

c.

urmaresc numai corelarea cheltuielilor la nivelul unor unitati care concura la infaptuirea unui obiectiv din resurse bugetare;ANS:     B


66. Raportul comun al Comisiilor de buget-finante din Parlament privitor la proiectul bugetului de stat face propuneri  motivate constand in:


a.

adoptarea proiectului de buget, fara modificari;

b.

propuneri de cheltuieli ale ordonatorilor de credite;

c.

organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului;ANS:     A


67. Legile bugetare anuale cuprind in continutul lor urmatoarele categorii de dispozitii:


a.

reglementari specifice pentru patru ani urmatori;

b.

deficitul sau excedentul bugetar;

c.

controlul totalitatii veniturilor si cheltuielilor;ANS:     B


68. Sursele proprii ale bugetului Uniunii Europene se compun din :


a.

taxe prevazute in tariful vamal comun si prelevari agricole;

b.

prelevari din impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

c.

prelevari din impozitul pe profit;ANS:     A


69. Care sunt categoriile de control financiar ce se exercita in Uniunea Europeana?


a.

la nivelul executiei bugetare si are in vedere ordonatorii de credite si contabilii;

b.

controlul intern;

c.

la nivelul statelor;ANS:     A


70. Misiunile Curtii Europene de Conturi sunt:


a.

executarea bugetului;

b.

de a angaja cheltuielile si de a constata drepturile de incasat;

c.

misiunea de recomandare, respective prezentarea de observatii privind executarea bugetului UE si recomandari privind descarcarea de gestiune a Consiliului si Parlamentului;ANS:     C


71. In procesul repartitiei si circulatiei produsului social apar relatii banesti care conduc la constituirea de fonduri pentru:


a.

satisfacerea unor nevoi generale ale societatii sau pentru obtinerea sau repartizarea de profit;

b.

investitii in domeniul finantelor private;

c.

realizarea transferului unei parti din produsul social in forma baneasca;ANS:     A


72. Relatiile banesti vizand formele valorii constituie:


a.

finantele publice;

b.

asa-numitele finante private sau finantele intreprinderilor;

c.

fondurile bugetelor publice;ANS:     B


73. Din perioada descompunerii comunitatii gentilice si inceputul oranduirii sclavagiste, cand au aparut finantele intr-o forma incipienta, in toate oranduirile finantele au actionat ca:


a.

relatii specifice oranduirii sclavagiste;

b.

relatii fiscale;

c.

relatii sociale de natura economica;ANS:     C


74. In ce raport se afla sfera finantelor cu cea a relatiilor banesti:


a.

este mai restransa;

b.

este mai cuprinzatoare;

c.

este identica;ANS:     A


75. Sfera finantelor include numai relatiile banesti care exprima:


a.

o schimbare a formelor valorii;

b.

realizarea rolului si functiilor statului;

c.

un transfer de produs social (de venit national).ANS:     C


76. Relatiile referitoare la formarea si repartizarea fondurilor bugetelor publice, avand un caracter nerambursabil, sunt relatii financiare:
a.

in sens restrans;

b.

in sens larg;

c.

privind cheltuielile statului;ANS:     A


77. In scopul relatiilor de asigurare, rambursabilitatea prestatiei are caracter:


a.

aleatoriu;

b.

obligatoriu;

c.

temporar;ANS:     A


78. Relatiile de credit si cele de asigurare trebuie tratate drept:


a.

categorii de relatii banesti care au la baza obligatia de rambursare;

b.

categorii distincte si autonome de relatii banesti;

c.

categorii de relatii banesti in cadrul carora rambursabilitatea prestatiei are caracter aleatoriu;ANS:     B


79. Mijlocul financiar si juridic prin care statul procedeaza la repartitia sarcinilor publice, intre persoanele fizice si persoanele juridice, cat mai rentabil posibil, il reprezinta:


a.

finantele publice;

b.

creditul public;

c.

obligatia fiscala;ANS:     C


80. Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze, si anume:


a.

constituirea si distribuirea fondurilor banesti;

b.

transferul si constituirea fondurilor banesti;

c.

mobilizarea si transferul fondurilor banesti.ANS:     A


81. In proportie covarsitoare, resursele banesti ale finantelor publice sunt mobilizate:


a.

cu titlu definitiv si fara contraprestatie;

b.

avand la baza principiul rambursabilitatii;

c.

prin valorificarea unor bunuri proprietate de stat;ANS:     A


82. Distribuirea, cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice, este data in competenta autoritatilor publice si se face in raport cu:


a.

oferta de resurse financiare;

b.

oferta si cererea de resurse financiare;

c.

cererea de resurse financiare;ANS:     B


83. Distribuirea sau redistribuirea produsului intern brut prin intermediul finantelor publice are loc in cadrul aceluiasi tip de proprietate cand:


a.

are loc un transfer de resurse intre stat si unitatile sale in ambele sensuri;

b.

are loc un transfer de resurse intre stat si agentii economici cu capital privat sau mixt;

c.

are loc un transfer de resurse intre stat si populatie;ANS:     A


84. Richard si Peggy Musgrave sustin existenta a trei functii ale finantelor publice:


a.

functia de alocare, de distribuire, de control;

b.

functia de alocare, de distribuire, de repartitie;

c.

functiile de alocare, de distribuire, de stabilizare;ANS:     C


85. Conceptiile potrivit carora rolul statului se reduce la infaptuirea sarcinilor si functiilor traditionale, constand in mentinerea ordinii interne, administrarea justitiei si a lucrarilor publice, apararea nationala sunt:


a.

conceptii clasice;

b.

conceptii moderne;

c.

conceptii postmoderne;ANS:     A


86. Doctrina interventionista, conform careia statul este chemat sa exercite un rol activ in viata economica sta la baza:


a.

conceptiilor clasice;

b.

conceptiilor postmoderne;

c.

conceptiilor moderne.ANS:     C


87. Armonizarea intereselor si interventiei statului cu cele ale sectorului privat reprezinta o trasatura specifica:


a.

a conceptiilor moderne;

b.

a conceptiilor clasice;

c.

a conceptiilor postmoderne (contemporane);ANS:     C


88. Clasificarea finantelor in publice sau private se face in functie de natura dreptului dupa care entitatile isi conduc activitatile:


a.

public sau comercial;

b.

financiar sau civil;

c.

privat sau modern;ANS:     A


89. Piata financiara este un loc cadru de intalnire intre nevoile de resurse banesti ale intreprinzatorilor, ale producatorilor si:


a.

disponibilitatile banesti ale societatilor de asigurari;

b.

disponibilitatile banesti ale intreprinzatorilor;

c.

disponibilitatile banesti ale populatiei.ANS:     C


90. Piata capitalului este o piata specifica, al carei obiect il formeaza:


a.

titlurile de valoare (actiuni, obligatiuni, titluri de stat);

b.

plasamentele economiilor populatiei;

c.

disponibilitatile banesti;ANS:     A


91. Darile de repartitie si darile de calitate reprezentau sursele principale de venituri ale statului pana in 1830 in:


a.

Transilvania;

b.

Tara Romaneasca si Moldova;

c.

Serbia;ANS:     B


92. Breslele si birnicii reprezentau cele doua mari categorii de contribuabili in:


a.

Tara Romaneasca si Moldova;

b.

Transilvania;

c.

Serbia;ANS:     A


93. Adevarata reforma financiara s-a realizat in Tarile Romane prin:


a.

Patenta imparatesei Maria Tereza de la 1754;

b.

Conventia de la Paris;

c.

Regulamentul Organic;ANS:     C


94. Unificarea sistemului fiscal, reforma fiscala radicala si masurile pentru echilibrarea bugetului public reprezinta cele trei directii principale de orientare a legislatiei finantelor publice:


a.

in perioada 1886-1904;

b.

in timpul razboiului din 1916-1918;

c.

dupa 1918;ANS:     C


95. Functionarii din domeniul fiscal au fost impartiti in functionari apartinand serviciilor de constatare a impozitelor si functionari apartinand serviciilor de incasari si plati, prin reforma din:


a.


b.


c.
ANS:     A


96. Principalul izvor al dreptului finantelor publice il constituie:


a.

Constitutia;

b.

Legea privind finantele publice;

c.

Legea privind finantele publice locale;ANS:     A


97. Bugetul propriu al fiecarei unitati administrativ-teritoriale care are personalitate juridica se aproba anual prin:


a.

hotarari de guvern;

b.

hotarari ale consiliilor acestor unitati;

c.

lege;ANS:     B


98. Drepturile si indatoririle ce revin celor doi subiecti ai raporturilor juridice privind finantele publice reprezinta:


a.

continutul raporturilor juridice financiare publice;

b.

obiectul raporturilor juridice financiare publice;

c.

activitati de natura organizatorica in materie bugetara;ANS:     A


99. Raporturile juridice care implica incasarea si plata unor sume (impozite, taxe, etc.) au si un obiect material, reprezentat de:


a.

drepturile si indatoririle ce revin subiectilor raporturilor juridice privind finantele publice;

b.

indatorirea de a executa obligatia financiara;

c.

sumele de bani respective.ANS:     C


100. Raporturile juridice financiare pot fi grupate in raporturi bugetare, raporturi fiscale, raporturi de credit public, raporturi privind emisiunea si circulatia baneasca, raporturi valutare, raporturi de control financiar, in functie de:


a.

actiunile referitoare la administrarea fondurilor publice;

b.

actiunile de control financiar;

c.

particularitatile obiectului lor.ANS:     C


101. In domeniul privat, normele juridice privind finantele publice actioneaza pentru:


a.

stabilirea si incasarea veniturilor publice de la toti contribuabilii;

b.

formarea fondurilor necesare pentru finantarea actiunilor de interes general al societatii;

c.

administrarea fondurilor necesare pentru finantarea actiunilor de interes general al societatii;ANS:     A


102. Cele trei elemente specifice ale bugetului public sunt:


a.

act administrativ, act de autorizare, lege;

b.

act de previziuni, act de autorizare, act anual;

c.

act de previziuni, act-conditiune de natura administrativa, act administrativ;ANS:     B


103. In Romania, cuvantul „buget” apare pentru prima data in:


a.

Regulamentul Organic al Munteniei si Moldovei (1831-1832);

b.

condicile de venituri si cheltuieli din vremea lui Gheorghe Voda, relative la Moldova;

c.

condicile de venituri si cheltuieli din vremea lui Brancoveanu, relative la Muntenia;ANS:     A


104. Principiul universalitatii, ca principiu al dreptului bugetar, presupune ca toate veniturile publice sa se realizeze numai in cadrul:


a.

bugetului public;

b.

bugetului asigurarilor sociale de stat;

c.

bugetului trezoreriei statului;ANS:     A


105. Donatiile, fondurile de sprijin si reconstituirea creditelor bugetare sunt exceptii de la principiul:


a.

specializarii bugetare;

b.

unitatii bugetare;

c.

universalitatii.ANS:     C


106. Principiul unitatii bugetare implica:


a.

inscrierea intr-un singur act tuturor veniturilor si cheltuielilor publice;

b.

perceperea unui venit public pentru finantarea unei anumite cheltuieli bugetare;

c.

cuprinderea in bugetul public a veniturilor si cheltuielilor publice cu sumele lor totale in sume brute;ANS:     A


107. Creditele aprobate din fondurile speciale neutilizate la finele anului bugetar se reporteaza in anul viitor, cu pastrarea destinatiei initiale, ceea ce constituie o exceptie de la:


a.

principiul unitatii bugetare;

b.

principiul specializarii bugetare;

c.

principiul anualitatii;ANS:     C


108. Principiul echilibrului bugetului public implica faptul ca:


a.

veniturile bugetului public sa acopere integral cheltuielile publice;

b.

niciun venit public sa nu poata fi instituit decat cu acordul Parlamentului;

c.

nu este admisa perceperea unui venit public pentru finantarea unei anumite cheltuieli;ANS:     A


109. Principiul neafectarii veniturilor bugetare presupune:


a.

ca veniturile incasate la buget se utilizeaza pentru anumite categorii de cheltuieli;

b.

folosirea rationala a fondurilor;

c.

ca veniturile incasate la buget se depersonalizeaza.ANS:     C


110. Elaborarea raportului privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar in discutie si proiectia acesteia in urmatorii 3 ani este asigurara de:


a.

Guvern;

b.

Parlament;

c.

Ministerul Finantelor;ANS:     A


111. Supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare si a contului general anual de executie este asigurata de:


a.

Guvern;

b.

Ministerul Finantelor Publice;

c.

Banca Nationala a Romaniei;ANS:     A


112. Examinarea periodica a executiei bugetare si stabilirea masurilor pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar este asigurata de:


a.

Ministerul Finantelor Publice;

b.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

c.

Guvern;ANS:     C


113. Aprobarea clasificatiilor bugetare precum si a modificarilor acestora se face de catre:


a.

Guvern;

b.

Ministerul Finantelor Publice;

c.

Banca Nationala a Romaniei;ANS:     B


114. Pregatirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare precum si ale legilor privind aprobarea contului general anual de executie se asigura de:


a.

Ministerul Finantelor Publice;

b.

Guvern;

c.

Parlament;ANS:     A


115. Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat se elaboreaza anual de catre:


a.

Guvern;

b.

Parlament;

c.

Trezoreria statului;ANS:     A


116. Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat se aproba de:


a.

ordonatorii principali de credite;

b.

Guvern;

c.

Parlament.ANS:     C


117. Bugetul asigurarilor sociale de stat se adopta:


a.

prin lege separata de legea bugetului de stat;

b.

prin aceeasi lege cu cea a bugetului de stat;

c.

prin hotarare de guvern;ANS:     A


118. Bugetul trezoreriei statului presupune:


a.

operatiuni de incasari si plati intre societati comerciale cu capital privat;

b.

operatiuni de incasari si plati de si catre institutiile publice;

c.

operatiuni de incasari si plati intre persoane fizice;ANS:     B


119. Competenta de aprobare a bugetelor locale apartine:


a.

consiliilor locale si consiliilor judetene;

b.

primarului;

c.

ordonatorilor principali de credite;ANS:     A


120. Ministrul Finantelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern:


a.

pana la data de 1 iunie a fiecarui an;

b.

pana la data de 15 iunie a fiecarui an;

c.

pana la data de 15 iulie a fiecarui an;ANS:     A


121. Autorizarea creditelor bugetare aprobate se face:


a.

pentru intreaga durata a exercitiului bugetar;

b.

trimestrial;

c.

semestrial;ANS:     A


122. Alocatiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite si, in cadrul acestora, pe capitole:


a.

nu pot fi majorate si nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli;

b.

nu pot fi majorate, dar pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli;

c.

pot fi majorate, dar nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli.ANS:     A


123. Creditele bugetare aprobate pentru un anumit ordonator principal de credite:


a.

se pot vira si utiliza pentru finantarea altui ordonator principal de credite;

b.

nu se pot vira si utiliza pentru finantarea altui ordonator principal de credite;

c.

se pot vira si utiliza, in anumite conditii, pentru finantarea altui ordonator principal de credite;ANS:     B


124. Creditele bugetare aprobate la un capitol:


a.

pot fi utilizate numai in anumite conditii pentru finantarea altui capitol;

b.

pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol;

c.

nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol;ANS:     B


125. Virarile de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului:


a.

sunt interzise de lege;

b.

sunt permise de lege;

c.

sunt permise de lege in anumite conditii;ANS:     A


126. Metoda autonoma, metoda majorarii (diminuarii) si metoda evaluarii directe reprezinta:


a.

metode de impunere;

b.

metode moderne de evaluare a veniturilor si cheltuielilor bugetare;

c.

metode clasice de evaluare a veniturilor si cheltuielilor bugetare.ANS:     C


127. Efectuarea de calcule pentru fiecare sursa de venit si fiecare categorie de cheltuieli reprezinta:


a.

metoda autonoma;

b.

metoda majorarii (diminuarii);

c.

metoda evaluarii directe;ANS:     C


128. In situatia cand presedintele Romaniei are obiectiuni la proiectul legii bugetului de stat poate cere:


a.

reexaminarea acestuia;

b.

respingerea acestuia;

c.

blocarea procedurii de adoptare;ANS:     A


129. Promulgarea legii este operatiunea finala a procedurii legislative si consta in emiterea unui decret de promulgare de catre:


a.

Presedintele Romaniei;

b.

primul ministru al Romaniei;

c.

Parlamentul Romaniei;ANS:     A


130. Legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare carora li se aplica:


a.

proceduri speciale;

b.

proceduri diferite de cele ale legilor bugetare initiale;

c.

aceleasi proceduri ca si legilor bugetare initiale;ANS:     C


131. Legile de rectificare trebuie sa fie elaborate cel mai tarziu:


a.

la data de 30 noiembrie;

b.

la data de 31 decembrie;

c.

la data de 15 noiembrie;ANS:     A


132. Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor din bugetul de stat, pe capitole de clasificatie bugetare este o atributie ce revine:


a.

Guvernului;

b.

ordonatorilor principali de credite;

c.

Ministerului Finantelor Publice;ANS:     C


133. Deschiderea creditelor bugetare si alimentarea cu fonduri a conturilor bancare deschise pentru ordonatorii principali de credite este o atributie ce revine:


a.

Ministerului Finantelor Publice;

b.

ordonatorilor secundari de credite;

c.

Guvernului;ANS:     A


134. Efectuarea transferurilor catre autoritatile colectivitatilor locale, in limitele prevazute in bugetul de stat in functie de necesitatile executiei bugetare este o atributie ce revine:


a.

ordonatorilor principali de credite;

b.

Ministerului Finantelor Publice;

c.

ordonatorilor secundari de credite;ANS:     B


135. Efectuarea controlului preventiv si de gestiune asupra veniturilor si cheltuielilor publice, precum si controlul de gestiune asupra patrimoniului public este o atributie exercitata de:


a.

Ministerului Finantelor Publice;

b.

Guvernului;

c.

ordonatorilor principali de credite;ANS:     A


136. Conducerea trezoreriei nationale e asigurata de:


a.

Banca Nationala a Romaniei;

b.

Guvern;

c.

Ministerul Finantelor Publice;ANS:     C


137. Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate legal reprezinta obligatia:


a.

ordonatorilor de credite;

b.

Guvernului;

c.

Ministerului Finantelor Publice;ANS:     A


138. Organizarea monitorizarii programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice reprezinta obligatia:


a.

Guvernului;

b.

ordonatorilor de credite;

c.

Ministerului Finantelor Publice;ANS:     B


139. Blocarea sau reducerea utilizarii unor credite constatate ca fara temei legal sau fara justificare in bugetele ordonatorilor principali de credite se poate face de catre:


a.

Ministerul Finantelor Publice;

b.

ordonatorii principali de credite;

c.

ParlamentuluiANS:     A


140. Contul general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie se aproba prin lege dupa verificarea acestora de catre:


a.

Ministerul Finantelor Publice;

b.

ordonatorii principali de credite;

c.

Curtea de conturi;ANS:     C


141. Imprumutul public reprezinta un acord de vointa al partilor de unde rezulta caracterul:


a.

contractual al acestuia;

b.

rambursabil al acestuia ;

c.

oneros al acestuia;ANS:     A


142. Existenta unei contraprestatii in sarcina statului sub forma unor dobanzi, comisioane, sau alte avantaje acordate creditorilor, convenite prin contract, arata:


a.

caracterul oneros al imprumutului public;

b.

caracterul rambursabil al imprumutului public;

c.

caracterul contractual al imprumutului public;ANS:     A


143. Imprumutul public trebuie autorizat in prealabil de catre Parlament, de unde rezulta:


a.

caracterul gratuit al imprumutului public;

b.

caracterul rambursabil al acestuia;

c.

caracterul legal al acestuia.ANS:     C


144. Garantarea imprumuturilor interne si externe se face de catre Guvern, numai prin:


a.

Ministerul Finantelor Publice;

b.

Trezoreria statului;

c.

Comisia de buget-finante a Parlamentului;ANS:     A


145. Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului este folosit pentru:


a.

realizarea politicii cheltuielilor publice;

b.

cheltuieli urgente sau neprevazute;

c.

indeplinirea parteneriatului public-privat;ANS:     B


146. Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se utilizeaza pentru:


a.

finantarea unor actiuni urgente impotriva calamitatilor;

b.

finantarea regiunilor defavorizate;

c.

subventionarea agentilor economici;ANS:     A


147. Controlul politic al executiei bugetului public se efectueaza de catre:


a.

Presedintele Romaniei;

b.

Guvern;

c.

Parlamentul Romaniei;ANS:     C


148. Ministerul finantelor publice poate utiliza fondurile in valuta, contractate pentru finantarea si refinantarea datoriei publice guvernamentale pentru:


a.

plata serviciului datoriei publice;

b.

importuri de materii prime;

c.

rascumpararea titlurilor de stat pe piata secundara;ANS:     A


149. Singurul contractant si administrator al datoriei publice guvernamentale directe si garantate este:


a.

Ministerul Finantelor Publice;

b.

Parlamentul Romaniei;

c.

Guvernul Romaniei;ANS:     A


150. Titlurile de valoare si imprumuturile de la societatile comerciale bancare sau de la alte institutii de credit sunt instrumente ale:


a.

consiliilor locale;

b.

institutiilor publice;

c.

datoriei publice locale;ANS:     CContact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|

DreptLegislatie

Referate pe aceeasi tema


Modurile de dobandire si de stingere a dreptului de proprietate publica
Subrogatia reala cu titlu universal - subrogatia reala cu titlu universal
Cetatenii romani nu pot fi extradati sau expulzati
Prioritatea reglementarilor internationale
Dimensiunea sociala a dreptului
Infractiuni contra sanatatii publice: sustragerea de la tratament medical
Procedura formulara: Rolul si structura formulei
Originea dreptului
Garantiile dreptului la un mediu sanatos si echilibrat ecologic
Leziunea in dreptRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.