Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Ghid de criterii pentru realizarea inspectiilor la instante/parcheteGhid de criterii pentru realizarea inspectiilor la instante/parchete


CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

INSPECTIA JUDICIARA
BUCURESTI

  1. SCOPUL INSPECTIILOR

Potrivit art. 42 alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectia judiciara indeplineste, potrivit legii, atributii de analiza, verificare si control in domeniile specifice de activitate, sub coordonarea si controlul plenului.

Sub acest aspect, Inspectiei judiciare i se atribuie un rol cheie in modernizarea si eficientizarea Justitiei in Romania, prin indeplinirea urmatoarelor atributii: a) cunoastere si informare cu privire la situatia instantelor si parchetelor; b) controlul activitatii acestora si                           c) sprijinire pentru imbunatatirea gestionarii resurselor in vederea indeplinirii in conditii optime a actului de justitie. In acest mod, se asteapta ca Inspectia judiciara sa actioneze ca un catalizator al transformarii organelor judiciare pentru a oferi cetatenilor un serviciu tot mai corespunzator.

In principal cele doua servicii de inspectie judiciara vor indeplini atributii de control la instante si parchete asupra aspectelor esentiale ale activitatii, multe dintre acestea rezultand din prevederile Strategiei de reforma a activitatii in justitie.Astfel, aceste inspectii vor avea ca obiect verificarea exercitarii in conditii corespunzatoare a atributiilor de conducere privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale ale judecatorilor si procurorilor cu functii de conducere.


Vor viza respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, continuitatea completului de judecata, continuitatea procurorului in lucrarile repartizate, redactarea si comunicarea in termen a actelor procedurale, precum si calitatea acestora, etc. Aceste verificari se vor efectua la instante si parchete in raport de criteriile adoptate de Plen, prevazute in anexa I.

Alte obiective ale inspectiilor rezulta din Planul de actiune: identificarea dosarelor mai vechi de 1 an fond si apel, 6 luni recurs aflate pe rolul instantelor, a cauzelor de tergiversare, modul de functionare a sistemelor de repartizare aleatorie a dosarelor si respectarea principiului continuitatii completului de judecata, verificarea dosarelor penale mai vechi de 6 luni de la sesizare si de 3 luni de la inceperea urmaririi penale inregistrate la parchet, sau aflate in lucru la procuror pentru solutionare sau pentru efectuarea urmaririi penale etc.

Aceste verificari se vor efectua la instante si parchete in raport de criteriile adoptate de Plen, prevazute in anexa II.          

Distinct de inspectiile planificate prin programul de activitate semestrial, vor mai fi efectuate si inspectii pe care le va dispune Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cand considera necesar, pentru verificarea sesizarilor petitionarilorori a judecatorilor si procurorilor cu privire la cariera, la independenta la reputatia profesionala, etc.

Rezulta ca, unul dintre rolurile esentiale ale Inspectiei judiciare consta in oferirea de informatii concrete Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la modul de organizare si functionare a instantelor/parchetelor, la conduita judecatorului/procurorului in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a verificarilor efectuate la cererea plenului, a sectiilor, a petitionarilor, ori de Inspectia judiciara, din oficiu.

Rezultatul acestor verificari, sta la baza adoptarii hotararilor plenului sau sectiilor cu privire la masuri de organizare si functionare a instantelor/parchetelor, la sanctionarea judecatorului/procurorului, la apararea reputatiei sale profesionale etc.

In acest context, se impune stabilirea unor criteriile si cerinte de functionare ale unei Inspectii judiciare orientate spre indeplinirea misiunii descrise anterior, in special, necesitatea de a reinnoi si unifica criteriile de actionare, cu scopul de a se asigura o mai mare eficienta a muncii si pentru a se oferi organelor judiciare modele comune de organizare si functionare.
  1. ETAPA PREMERGATOARE  INSPECTIEI

a). Incuviintarea inspectiei:

Avand in vedere atributiile Consiliului, efectuarea unei inspectii la instante sau parchete se va incuviinta sau dispune de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ori de Sectiile pentru judecatori si procuri.

In acest sens, Plenul va adopta o Hotarare care va cuprinde date referitoare la instanta sau parchetul unde urmeaza a se efectua inspectia si obiectul verificarilor.

Inspectia ce se va efectua trebuie sa respecte intocmai dispozitiile Hotararii Plenului.


b). Formarea echipelor de inspectie:

Avand in vedere atributiile Inspectiei judiciare, specificul activitatii cat si scopul inspectiilor, care in unele situatii necesita o pregatire prealabila, de regula, verificarile se efectueaza prin inspectorii de la cele doua servicii de inspectie judiciara, tinand cont de institutia vizata (instanta sau parchet) si de calitatea persoanei cu privire la care s-a facut sesizarea (judecator sau procuror).

In acest sens, dupa incuviintarea inspectiei de Plen, seful serviciului de inspectie judiciara din cadrul caruia fac parte inspectorii ce urmeaza sa efectueze controlul, va desemna inspectorii ce vor compune echipa de inspectie.

Numarul de inspectori ce vor compune echipa de inspectie nu este prestabilit, ci va fi in raport de obiectul si amploarea controlului ce se va efectua.

Pot exista insa situatii in care inspectia nu poate fi efectuata numai de inspectorii de la Inspectia judiciara, caz in care se procedeaza in conformitate cu dispozitiile legale.

Astfel, potrivit art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, verificarile pot fi efectuate si prin judecatori desemnati de presedintele instantei, la cererea Inspectiei judiciare.

In acelasi sens, potrivit art. 65 din aceeasi lege, in cazul procurorilor, verificarile la un anumit parchet pot fi efectuate, la cererea Inspectiei judiciare, si de catre procurori anume desemnati de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (pentru aceasta institutie), procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (pentru aceasta institutie), procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel (la unitatea proprie si parchetele din circumscriptia sa).

Insa, potrivit art. 72 din lege, verificarile la parchetele din subordinea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pot fi efectuate, la cererea Inspectiei judiciare, si prin procurori anume desemnati de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

De asemenea, potrivit art. 61 alin. 4 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliului Superior al Magistraturii, republicata, in exercitarea atributiilor, inspectorii pot solicita presedintilor instantelor judecatoresti si conducatorilor parchetelor din circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta sau parchetul unde se efectueaza o verificare, sa desemneze judecatori sau procurori, prin rotatie, care sa efectueze anumite acte dintre cele date in competenta Inspectiei judiciare.

In aceste situatii, Inspectia judiciara va solicita conducerilor instantelor sau parchetelor la care inspectia urmeaza a se efectua prin judecatori sau procurori desemnati, sa procedeze la desemnarea acestora.

Dupa desemnarea judecatorilor sau procurorilor ce urmeaza sa efectueze verificarile, in cadrul unei sedinte de lucru ce se va desfasura la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, va avea loc instruirea acestora.


c). Anuntarea inspectiei

Inspectia incuviintata de Plen va fi facuta cunoscuta instantei sau parchetului unde urmeaza a fi efectuata, anterior deplasarii inspectorilor la sediul acesteia/acestuia.


d). Pregatirea inspectiei

In raport de obiectul verificarilor incuviintate, daca se considera ca este necesara obtinerea in prealabil a unor informatii de la instanta sau parchetul unde urmeaza a se efectua inspectia, se vor solicita conducerilor instantei sau parchetului respectiv, pregatirea ori transmiterea acestora (acte, date statistice, etc.).

Paralel cu cererea privind obtinerea de informatii adresata organului judiciar ce urmeaza a fi inspectat, echipa de inspectie va trebui sa culeaga toate informatiile de interes aflate in posesia Consiliului.

Alta sursa de informatii disponibila in aceasta faza, o constituie actele de control ale inspectiilor anterioare, precum si lucrarile efectuate pentru solutionarea plangerilor si sesizarilor adresate anterior Consiliului, in legatura cu activitatea ori judecatorii/procurorii unitatii ce urmeaza a fi inspectate .

Informatiile acumulate in aceasta faza conduc la formarea unei opinii initiale privind situatia organului de inspectat, din care sa se desprinda punctele care necesita o mai mare atentie in timpul fazelor ulterioare de lucru si permit stabilirea unei confruntari cu cele obtinute de la organul de inspectat, inainte si in timpul inspectiei.

Pe baza acestora, inspectorii vor elabora un plan de activitati. Acesta se va comunica instantei/unitatii de parchet, anterior inceperii controlului.


  1. DESFASURAREA INSPECTIEI

a). Prezentarea echipei de inspectie:

La data facuta cunoscuta in prealabil instantei sau parchetului la care s-a incuviintat inspectia, echipa de inspectie se va prezenta la sediul instantei sau parchetului unde urmeaza a se efectua inspectia.

Cand inspectia vizeaza toate instantele sau unitatile de parchet din raza de activitate a unei curti de apel sau din subordinea unui parchet de pe langa o curte de apel, echipa de inspectie se va prezenta initial la curtea de apel sau parchetul de pe langa curtea de apel, unde se va prezenta conducatorului institutiei respective echipa de inspectie, obiectivele inspectiei, durata aproximativa a inspectiei, planificarea instantelor sau unitatilor de parchet pentru inspectie.b). Programul de lucru al inspectorilor


Inspectia se va desfasura tinand cont de obiectivele stabilite prin Hotarare si de criteriile adoptate de Plen pentru tipul respectiv de inspectie.


Daca pe parcursul verificarilor se constata unele deficiente in activitatea instantei sau parchetului verificat, dar acestea exced obiectului inspectiei incuviintate de Plen, acestea se vor verifica, se vor retine in Raport si se vor prezenta Plenului sau Sectiilor pentru analiza si luarea masurilor, potrivit legii.

Cand inspectia deriva dintr-o sesizare a unui petitionar, se vor verifica concret aspectele la care se face referire, astfel incat sa se obtina toate informatiile necesare in vederea unei juste si complete solutionari.

Indiferent de obiectul verificarilor, este foarte important ca inspectia ce se efectueaza la o instanta sau parchet sa nu aduca atingere desfasurarii in conditii normale a activitatii instantei sau parchetului respectiv.

In principiu, programul de lucru al inspectorilor va fi programul de lucru al instantei sau parchetului respectiv. In mod exceptional, cu acordul instantei sau a unitatii de parchet, controlul poate fi efectuat si in alte conditii.


c). Efectuarea propriu-zisa a verificarilor

In concret, verificarile se vor efectua pe baza criteriilor adoptate de plen, prevazute in anexa I si II.

Verificarile se vor efectua cu respectarea principiilor autoritatii lucrului judecat, a controlului in caile judiciare de atac a legalitatii hotararilor si solutiilor dispuse si fara a se afecta in nici un mod activitatea propriu-zis jurisdictionala, ca efect al principiului independenta judecatorului si a procurorului si supunerea lor numai autoritatii legii.


d). Metode de culegere de informatii

In derularea inspectiilor, inspectorii vor utiliza orice metoda de natura sa asigure eficienta actului de control, precum si necesitatii sustinerii cu date obiective a concluziilor analizei.

Echipa de inspectie va putea verifica prin sondaj dosare vechi, evidentele din registrele instantei/parchetului, cu scopul de a analiza cauzele de tergiversare a dosarelor, respectiv modul de primire si inregistrare a cererilor etc.

Intrevederi cu judecatorii/procurorii, care coordoneaza activitatea compartimentelor verificate, cat si cu personalul auxiliar care isi desfasoara activitatea la compartimentul respectiv, pentru clarificarea/aprofundarea unor aspecte.

Intrevederi cu alte persoane care au legatura cu organul judiciar, cum ar fi procurori de sedinta, presedintele instantei ierarhic superioare/prim procurorul/procurorul general al parchetului ierarhic, functionari ai Ministerului Justitiei, pe aspecte ce tin de dotarea instantelor/parchetelor etc.


d). Inchiderea inspectiei

Dupa efectuarea tuturor verificarilor, inspectorii vor avea o intrevedere, in mod individual, cu toti judecatorii/procurorii instantei/unitatii de parchet verificate, pentru a le prezenta, in linii generale, constatarile referitoare la activitatea proprie, iar acestia sa aiba posibilitatea sa faca cunoscute orice aspecte pe care le considera relevante din activitatea instantei/parchetului, precum si cu privire la raporturile cu conducerea instantei/parchetului, respectiv colegii.

In final, echipa de inspectie va avea o intrevedere cu conducatorul instantei /parchetului, care va servi pentru a prezenta, cu caracter general, constatarile si concluziile verificarilor.


  1. INTOCMIREA RAPORTULUI

Raportul trebuie sa fie redactat in mod concis, clar si argumentat corespunzator, iar verificarile efectuate si rezultatul acestora se vor prezenta intr-o structura omogena si coerenta.

In primele pagini, Raportul va face referire la Hotararea Plenului prin care s-a incuviintat inspectia, instantele sau parchetele la care s-a efectuat inspectia, inspectorii care au efectuat verificarile, cu precizarea instantelor sau parchetelor unde acestia au fost repartizati sa inspecteze, perioada afectata inspectiei, obiectivele inspectiei.

In continutul Raportului, se vor prezenta si analiza, detaliat, urmand criteriile stabilite de Plen pentru tipul respectiv de inspectie, prezentate in anexe, constatarile rezultate, ca urmare a verificarilor efectuate.

Scopul acestor constatari este:

sa informeze, in mod veridic si complet, cu privire la situatia organului judiciar;

sa stabileasca in ce masura sunt indepliniti principalii indicatori cantitativi si calitativi de activitate;

sa serveasca drept sprijin pentru imbunatatirea activitatii organului judiciar, prin intermediul analizei deficientelor si propunerile de imbunatatire a acesteia.

Raportul se va incheia cu un capitol de concluzii si propuneri.

Intre concluziile formulate si aspectele prezentate in continutul actului de control, va trebui sa existe concordanta deplina, iar propunerile trebuie sa vizeze acele masuri care sa valorifice in modul cel mai adecvat constatarile.

Astfel, propunerile trebuie sa fie clare cand se indica care sunt masurile ce se impun a fi luate si cine trebuie sa le aduca la indeplinire; sa fie practice si eficiente; sa prevada efectele asteptate din punerea lor in practica pentru a face posibila urmarirea si evaluarea acestor efecte.

Se va prevedea totodata, calendarul realizarii masurilor propuse, stabilindu-se in acest scop o data limita, precum si mecanismul adecvat de urmarire pentru a controla gradul de indeplinire a propunerii.

In scopul de a oferi date concrete, atat in sustinerea concluziilor raportului, dar si pentru a oferi posibilitatea unor aprecieri directe cu prilejul examinarii in Plenul sau Sectiile Consiliului, raportul va putea include un capitol de anexe cu documente de lucru corespunzatoare.

  1. COMUNICAREA RAPORTULUI

Dupa elaborare, Raportul se prezinta inspectorului sef, dupa ce in prealabil a fost aprobat de seful Serviciului de inspectie judiciara din care fac parte inspectorii ce au efectuat controlul.

Odata aprobat, Raportul va fi prezentat Plenului sau Sectiilor Consiliului, care in urma examinarii, vor dispune prin Hotarare .

In cazul in care Plenul ori Sectiile isi insusesc concluziile si propunerile, Raportul se transmite instantei sau parchetului unde s-a efectuat inspectia, pentru a se lua cunostinta, sau pentru a se aduce la indeplinire masurile dispuse.

Daca Raportul semnaleaza si aspecte in domeniul raspunderii disciplinare, acesta va fi transmis Comisiei de disciplina corespunzatoare, pentru a proceda potrivit legii.

Pentru eficienta unei inspectii, este important ca in cel mult 30 de zile de la data efectuarii inspectiei, Raportul sa fie comunicat instantei sau parchetului inspectat.

ANEXA I


A. TEMATICA DE CONTROL PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALA A JUDECATORILOR CU FUNCTII DE CONDUCERE SI MODUL DE INDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR CE DECURG DIN LEGI SI REGULAMENTE, PENTRU ASIGURAREA BUNEI FUNCTIONARI A INSTANTEI CA SERVICIU PUBLIC


1.Folosirea adecvata a resurselor materile si umane si demersurile efectuate in vederea asigurarii acestora (repartizarea eficienta si echilibrata a personalului pe compartimente de activitate, stabilirea atributiilor in raport de sectorul de activitate, dotarea tehnico-materiala si informatica).

2.Analiza indicatorilor statistici din perspectiva repartizarii judecatorilor pe sectii, pe sedinte de judecata si complete specializate.

3.Comportamentul si comunicarea conducerii instantei cu judecatorii, personalul auxiliar, personalul contractual, procurori, justitiabili si ceilalti participanti la actul de justitie si alte institutii (prevenirea, cunoasterea si gestionarea situatiilor tensionate, discutii cu judecatorii si personalul auxiliar sub aspectul managementului conducerii instantei si a comportamentului si comunicarii cu aceasta).

4. Masuri luate in vederea realizarii obiectivelor strategiei de reforma a sistemului judiciar (unificarea practicii judiciare, pregatirea si perfectionarea continua a judecatorilor si personalului auxiliar, informatizare, asigurarea accesului judecatorilor la legislatie si la jurisprudenta).

5.Respectarea distribuirii aleatorii a dosarelor si a principiului continuitatii completelor de judecata.

6.Organizarea si functionarea compartimentelor auxiliare: registratura, arhiva, executari penale, executari civile, biroul de informare si relatii cu publicul, persoanele juridice, grefa (se verifica existenta tuturor evidentelor prevazute de regulamente, modul de inregistrare si completare a acestora, circuitul lucrarilor, pastrarea dosarelor, a mapelor de hotarari si respectarea termenelor de pastrare, pronuntarea, redactarea si comunicarea in termenele prevazute de lege a hotararilor judecatoresti, inregistrarea, evidenta cailor de atac si inaintarea dosarelor la instantele de control judiciar, punerea in executare a hotararilor penale, a sanctiunilor contraventionale si altor dispozitii civile din hotararile judecatoresti si indeplinirea masurilor necesare pentru desfasurarea sedintelor de judecata.

7.Solutionarea cauzelor in termene rezonabile.

8.Activitatea desfasurata de prim grefierului/grefierului sef al instantei in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin pentru buna functionare a compartimentelor auxiliare.B. TEMATICA DE CONTROL PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALA A PROCURORILOR CU FUNCTII DE CONDUCERE SI MODUL DE INDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR CE DECURG DIN LEGI SI REGULAMENTE, PENTRU ASIGURAREA BUNEI FUNCTIONARI A PARCHETULUI


I.          Verificarea organizarii eficiente a activitatii, a comportamentului si comunicarii, a asumarii responsabilitatii si a aptitudinilor manageriale.


OBIECTIVE:

1.Folosirea adecvata a resurselor umane.

2.Evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza si raportul resurse investite - rezultate obtinute.

3.Organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale continue a procurorilor si a personalului auxiliar, precum si coordonarea formarii profesionale a procurorilor stagiari.

4.Verificare comportamentului si comunicarii cu procurorii, personalul auxiliar, personalul contractual, judecatorii, justitiabilii, ceilalti participanti la procesul penal si alte institutii.

5.Relatia cu mass-media, asigurarea accesului la informatiile de interes public din cadrul parchetului si transparenta actului de conducere.

6.Asumarea responsabilitatii (indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente, implementarea strategiilor nationale si secventiale in domeniul justitiei, activitatea de monitorizare a implementarii masurilor prevazute in strategia de reforma a sistemului judiciar, difuzarea listei cuprinzand actele normative publicate in Monitorul Oficial, preocuparea pentru prevenirea si depistarea faptelor care pot constitui abateri disciplinare si sesizarea titularului actiunii disciplinare).

7.Verificarea aptitudinilor manageriale (planificarea activitatii pe termen scurt, mediu si lung, oportunitatea si eficacitatea deciziilor, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza si previziune).


II. Activitatea de indrumare si control


OBIECTIVE:

1.Verificarea indeplinirii obiectivelor inscrise in Programul de activitate.

2.Examinarea si valorificarea materialelor de control intocmite de procurori anume desemnati in conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. 3 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata.


III. Activitatea de urmarire penala


OBIECTIVE:

1.Verificarea cauzelor aflate in lucru la procurori pentru a stabili daca au fost respectate normele procedurale, termenele, continuitatea procurorilor in lucrarile repartizate si comunicarea actelor de procedura.

2.Masurile dispuse pentru solutionare cu operativitate a cauzelor mai vechi de un an de la sesizare si 6 luni de la inceperea urmaririi penale.

3.Verificarea modului in care sunt respectate dispozitiile art. 64 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata.

4.Verificarea respectarii dispozitiilor art. 209 alin. 41 din Codul de procedura penala.

5.Verificarea principalilor indicatori statistici (numarul dosarelor cu autori necunoscuti, numarul cauzelor solutionate cu rechizitoriu, solutii definitive de achitare sau de restituire pronuntate de instantele de judecata si daca acestea sunt imputabile procurorului, numarul inculpatilor arestati fata de care s-au dispus solutii de netrimitere in judecata, temeiul juridic si daca acestea se datoreaza unor cauze imputabile procurorului).


IV. Activitatea de supraveghere a cercetarilor


OBIECTIVE:

Eficacitatea activitatii de supraveghere a cercetarilor.

Se va verifica modul in care procurorii sunt repartizati sa execute supravegherea cercetarilor, modalitatile concrete de exercitare si eficienta acestei activitati, reflectata in numarul cauzelor restituite la organele de cercetare penala.

Verificarea cauzelor aflate in curs de solutionare la procuror, sub aspectul operativitatii si a respectarii termenelor de sesizare a instantei de judecata.

Masurile dispuse pentru solutionarea cu operativitate a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare si mai vechi de 6 luni de la inceperea urmaririi penale.

Se va stabili incidenta dispozitiilor privind prescriptia raspunderii penale in solutionarea cauzelor prin netrimiterea in judecata sau neincepere a urmaririi penale si daca aceste solutii au fost precedate de disjungeri sau restituiri repetate ale acestor cauze, nejustificate sau care puteau fi evitate printr-o supraveghere eficienta.

Se vor evidentia cauzele in care s-au dispus infirmari sau redeschideri, conform dispozitiilor art. 220, 278, si 2781 din Codul de procedura penala.


V. Activitatea judiciara


OBIECTIVE:

Verificarea modului in care procurorii sunt planificati in sedintele de judecata, inclusiv verificarea fiselor de sedinta.

Daca este organizat un sistem de evidente, care sa permita cunoasterea la timp si in mod complet a elementelor specifice activitatii judiciare.

Verificarea modului in care au fost examinate solutiile pronuntate de instantele de judecata, cauzele in care nu s-a exercitat calea de atac, desi existau elemente de nelegalitate si netemeinicie, in care au fost admise caile de atac ale partilor, iar procurorii nu au actionat, caile de atac gresit declarate, etc.

Verificarea termenelor de redactare a motivelor de apel si recurs, precum si de solutionare a cererilor de revizuire.

Se vor examina informarile intocmite potrivit ordinului Procurorului General, cu privire la hotararile de achitare si restituire definitive dispuse de instanta de judecata.

Daca s-au intocmit note pentru evidentierea practicii neunitare si s-au inaintat propuneri pentru exercitarea recursului in interesul legii.VI. Modul de rezolvare a memoriilor, plangerilor si sesizarilor.


OBIECTIVE:

Se va verifica daca memoriile, plangerile si sesizarile sunt solutionate in termen si in conformitate cu prevederile din Legea 233 din 23 aprilie 2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Se va verifica daca obiectul petitiilor a fost corect calificat si s-au luat masurile necesare unei juste solutionari.

Comunicarea modului de solutionare a petitiilor cu respectarea termenelor procedurale.


VII. Verificarea activitatii de grefa, registratura si arhiva.


OBIECTIVE:

Modul de inregistrare a lucrarilor, circuitul acestora, respectarea termenelor de pastrare.

ANEXA IIA. CADRUL VERIFICARILOR AVAND CA OBIECT REDACTAREA HOTARARILOR JUDECATORESTI IN TERMENUL PREVAZUT DE LEGE


1.Data pronuntarii hotararii.

2.Data redactarii in ciorna si predarii la dactilografie.

3.Data predarii la mapa de hotarari.

4.Verificarea datelor inscrise in caseta de pe ultima pagina a hotararii, referitoare la numele si prenumele judecatorului care a redactat hotararea (cand completul este colegial), numele si prenumele dactilografului care a tehnoredactat, data tehnoredactarii (art. 110 din Regulament).B. CADRUL VERIFICARILOR AVAND CA OBIECT "REPARTIZAREA ALEATORIE A CAUZELOR PRIN PROGRAMUL ECRIS SI RESPECTAREA PRINCIPIULUI CONTINUITATII COMPLETULUI DE JUDECATA"


1.Verificarea constituirii completelor la inceputul anului si numerotarea acestora pe instanta/sectie.

2.Existenta planificarii de permanenta a judecatorilor, cu avizul colegiului de conducere.

3.Persoana desemnata cu repartizarea aleatorie a cauzelor (se va verifica decizia emisa de presedintele instantei cu avizul colegiului de conducere).

4.Modul de functionare a aplicatiei ECRIS.

5.Respectarea inregistrarii dosarelor in ordinea sosirii la instanta.

6.Respectarea repartizarii in aceeasi ordine.

7.Verificarea listarii cauzelor zilnic si evidenta acestora.

8.Verificatea termenului de inaintare a dosarelor de catre persoana care efectueaza repartizarea aleatorie judecatorilor pentru a dispune masurile necesare judecatii.

9.Verificarea efectiva a modului de repartizare aleatorie de catre persoana desemnata (pe grade de complexitate a cauzei, urgenta cauzei etc. si care este persoana care stabileste gradul de complexitate).

10.Verificarea repartizarii dosarelor ce au ca obiect incidente procedurale.

11.Verificarea respectarii dispozitiilor din Regulament privitoare la trecerea dosarului de la o sectie la alta (cand sectia nu este competenta), a repartizarii dosarelor in cazul desfiintarii completului de judecata, in cazul recalificariii cailor de atac, a disjungerii, repunerii pe rol dupa suspendare, a cauzelor trimise spre rejudecare dupa desfiintare/casare, solutionarea cererilor de preschimbare a primului termen de judecata, solutionare cererilor de suspendare a hotararilor supuse cailor de atac, solutionarea cererilor de suspendare provizorie a executarii hotararilor judecatoresti.

12.Respectarea continuitatii completului de judecata pe parcursul judecatii (se vor verifica cel putin doua sedinte de judecata).

13.Existenta evidentelor - Registrul privind modificarile intervenite in completul de judecata.

14.Existenta proceselor - verbale, in caz de absenta a judecatorului desemnat sa prezideze completul de judecata.C. OBIECTIVE DE URMARIT IN CADRUL VERIFICARII TEMATICE PRIVIND REPARTIZAREA ECHILIBRATA A CAUZELOR LA PROCURORI, PE CRITERII OBIECTIVE SI IN RAPORT DE SPECIALIZARE, CONTINUITATEA IN CERCETAREA SI SOLUTIONAREA CAUZELOR                      

1.Repartizarea, de catre conducatorii parchetelor, a procurorilor pe compartimente de activitate (activitatea de urmarire penala proprie, activitatea de supraveghere a urmaririi penale si activitatea judiciara), in raport de specializarea acestora.

2.Competenta, atributiile stabilite in cadrul compartimentelor de activitate in care au fost repartizati de catre conducatorul parchetului.

3.In functie de organigrama parchetului si de procentul de ocupare al posturilor, se va verifica daca s-a realizat un echilibru real al volumului de munca pe procuror.

4.La evaluarea volumului de munca, existent pe fiecare procuror, se va avea in vedere: tipul, natura si gravitatea infractiunilor, complexitatea cauzelor, amploarea activitatilor de procedura penala corelative fiecarei infractiuni, practica judiciara inregistrata, preponderenta si evolutia fenomenelor infractionale din anumite zone geografice, numarul participarilor in sedintele de judecata, complexitatea cauzelor la a caror judecata a participat, numarul apelurilor si recursurilor declarate si motivate, procentul de admisibilitate.

5.Respectarea principiului continuitatii activitatii judiciare.

6.Se va verifica daca au fost respectate de catre conducatorul parchetului dispozitiile art. 64 alin. 4 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata; in situatia in care se constata incalcarea dispozitiilor legale sus-mentionate, se vor identifica cauzele obiective care au determinat repartizarea lucrarii unui alt procuror (de exemplu pot exista situatii speciale cum ar fi: incompatibilitate, boala, transfer, suspendare din functie, pensionare, etc.).D. CADRUL VERIFICARILOR AVAND CA OBIECT IDENTIFICAREA CAUZELOR MAI VECHI DE UN AN - FOND SI APEL SI DE SASE LUNI - RECURS, PRECUM SI A MOTIVELOR DE TERGIVERSARE A SOLUTIONARII ACESTORA INDIVIDUALIZATE LA NIVELUL FIECARUI JUDECATOR


1.Identificarea dosarelor mai vechi de un an la fond si apel si sase luni in recurs pe instante, respectiv sectii.

2.Individualizarea cauzelor mai vechi de un an (fond, apel) si de sase luni (recurs) la nivelul fiecarui judecator sau dupa caz a completului colegial cu indicarea componentei acestuia.

3.Analizarea cauzelor de tergiversare din perspectiva implicarii judecatorului in solutionarea dosarelor intr-un termen rezonabil.

4.Evidenta amenzilor judiciare, punerea in executare.E. OBIECTIVE DE URMARIT IN CADRUL VERIFICARII TEMATICE PRIVIND IDENTIFICAREA DOSARELOR MAI VECHI DE 1 AN DE LA SESIZARE SI 6 LUNI DE LA INCEPEREA URMARIRII PENALE, AFLATE IN CURS DE SOLUTIONARE LA PROCURORI SAU ORGANELE DE CERCETARE


1.Se va verifica evidenta cauzelor penale (registrele penal) in vederea identificarii cauzelor mai vechi de 1 an de la
 sesizare si 6 luni de la inceperea urmaririi penale.

2.Se va verifica daca exista o monitorizare permanenta a
cauzelor vechi aflate la procuror si organele de cercetare
(conform ordinului procurorului general al parchetului de pe langa inalta curte de casatie si justitie) si masurile
dispuse in vederea solutionarii lor cu prioritate si intr-un                     termen rezonabil.

3.Daca se efectueaza de conducerea parchetului si de catre procurori o verificare periodica a cauzelor aflate pe rolul organelor de politie si daca sunt stabilite pentru fiecare
cauza, in parte, termene ferme pentru finalizarea cercetarilor.

4.Masurile procedurale dispuse de procuror in cazul             nerespectarii termenelor fixate pentru finalizarea cercetarilor.

5.Se vor examina, prin sondaj, cauzele vechi, aflate in curs de solutionare la procuror si ritmicitatea efectuarii actelor de urmarire penala in vederea instrumentarii cu operativitate a acestora.

6.Se vor identifica motivele care au condus la intarzierea urmaririi penale si masurile care au fost dispuse pentru inlaturarea cauzelor de tergiversare, precum si efectele acestor masuri.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright