Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
PIRATERIA - forme. Modalitǎti. SanctiuniPIRATERIA - forme. Modalitǎti. Sanctiuni


PIRATERIA (art. 212 C. pen.)

1. Continutul legal:

“Jefuirea prin acte de violentǎ sǎvarsite in scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave impotriva persoanelor sau bunurilor care se gǎsesc pe acea navǎ ori impotriva altei nave, dacǎ navele se aflǎ in marea liberǎ sau intr-un loc care nu ecte supus jurisdictiei nici unui stat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 18 ani.

Dacǎ pirateria a avut vreuna din urmǎrile arǎtate in art. 182, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani.

Pirateria care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Dispozitiile alin. precedente se vor aplica in mod corespunzǎtor si cǎnd infractiunea de piraterie s-a comis pe o aeronavǎ sau intre aeronave si nave.

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic il constituie relatiile sociale a cǎror formare, desfǎsorare si dezvoltare sunt asigurate prin apǎrarea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale si incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economicǎ.

obiectul juridic special - este complex, fiind reprezentat de reletiile sociale patrimoniale, ca obiect juridic principal, precum si de relatiile sociale privind viata, sǎnǎtatea, integritatea corporalǎ si libertatea persoanei, ca  obiect juridic secundar. Asadar, pirateria este indreptatǎ in acelasi timp impotriva a douǎ valori sociale (patrimoniul si persoana);

- obiect material - este un bun mobil care se aflǎ in posesia sau detentia altei persoane pe o navǎ sau aeronavǎ si corpul persoanei impotriva cǎreia se indreaptǎ activitatea infractionalǎ.

2B Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este orice persoanǎ care se aflǎ pe acea navǎ sau aeronavǎ. Particapatia este posibilǎ in  toate formele sale. Sunt subiecti activi atat cei care executǎ actiunea de jaf cat si cei care realizeazǎ violentele.

- subiectul pasiv - orice persoanǎ fizicǎ aflatǎ pe navǎ sau aeronavǎ. Poate fi intalnitǎ o pluralitate de subiecti pasivi.


3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivǎ:- elementul material se realizeazǎ prin douǎ actiuni corelate si anume : actiunea de jaf, in principal, si printr-o actiune de amenintare sau violentǎ, in secundar. Violentele trebuie sǎ fie exercitate direct impotriva victimei. O cerintǎ esentialǎ este locul sǎvarsirii faptei - marea liberǎ sau in spatiul aerian care nu sunt supuse jurisdictiei vreunui stat. In caz contrar se vor aplica regulile de la infractiunea de talhǎrie.

urmarea imediatǎ - constǎ in trecerea bunului din stǎpanirea de fapt a posesorului sau detinǎtorului, in cea a fǎptuitorului. In unele modalitǎti agravate se poate produce si moartea victimei.

raportul de cauzalitate trebuie sǎ se stabileascǎ in concret, cǎ urmarea imediatǎ este o consecintǎ a sǎvarsirii elementutlui material.

3B. Latura subiectivǎ:

- forma de vinovǎtie intentia directǎ calificatǎ prin scop. Cand fapta are ca urmare o vǎtǎmare corporalǎ gravǎ sau moartea victimei, forma de vinovǎtie este praeterintentia.


4. Forme. Modalitǎti. Sanctiuni.

FORME:

1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. tentativa - se pedepseste cfm. art. 222 C. pen.;

3. fapt consumat fapta se consumǎ in momentul in care bunul a fost scos din sfera de posesie sau stǎpanire a bunului, prin jefuire, concomitent cu sǎvarsirea actiunilor de amenintare sau violentǎ. In cazul modalitǎtii agravate, talhǎria se consumǎ dacǎ s-a produs vǎtǎmarea sau moartea victimei;

4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul in care a incetat activitatea infractionalǎ si cand amplificarea consecintelor a luat sfarsit.

MODALITǍTI: Fapta este mai gravǎ cand este  sǎvarsitǎ in urmǎtoarele imprejurǎri:

a. dacǎ a avut vreuna din urmǎrile arǎtate in art. 182;

b. talhǎria care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei.

SANCTIUNI:

- inchisoare de la 3 la 18  ani – in forma tip si

- inchisoare de la 5 la 20 de ani, si de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi – in forma agravatǎ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright