Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Sanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari - strategia nationalaSanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari - strategia nationala


Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 1175 din 29/09/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 14/10/2005

privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013


In temeiul art.

din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


   Art. 1. - Se aproba Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.   Art. 2. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Strategia nationala privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romania, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.215/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 26 noiembrie 2002.

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul muncii, solidaritatii sociale
si familiei,
Gheorghe Barbu
Presedintele Autoritatii Nationale pentru
Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu
p. Secretarul de Stat al Autoritatii Nationale
pentru Protectia Drepturilor Copilului,
Ioana Nedelcu
Ministrul sanatatii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul educatiei si cercetarii,
Mircea Miclea
Ministrul transporturilor, constructiilor
si turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finantelor publice,
Mara Rimniceanu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.175.


 ANEXA

STRATEGIA NATIONALA

pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor
cu handicap in perioada 2006-2013 'Sanse egale pentru persoanele

cu handicap - catre o societate fara discriminari'


Sustinand ca persoana cu handicap este la fel de importanta si valoroasa ca orice alta persoana,

Recunoscand si reafirmand ca:

   a) protectia si promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si posibilitatea de a se bucura pe deplin de acestea sunt esentiale pentru participarea activa a persoanelor cu handicap in societate, o societate participativa si activa fiind in beneficiul populatiei in intregul ei,

   b) promovarea participarii depline a persoanelor cu handicap la viata comunitatii conduce la imbunatatirea autonomiei individului astfel incat acesta sa poata prelua controlul asupra propriei vieti,

   c) eliminarea formelor de discriminare a persoanelor cu handicap este imperativa, acordandu-se o atentie deosebita grupurilor supuse discriminarii multiple precum femeile cu handicap, persoanele cu un grad ridicat de dependenta, persoanele cu handicap apartinand unor grupuri etnice minoritare, dar nu numai,

   d) imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu handicap reprezinta consecinta masurilor bazate pe o evaluare multidisciplinara, realizata in functie de nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, luand in considerare preferintele lor precum si circumstantele specifice,

   e) asigurarea unei retele de servicii sociale, primare si specializate, corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap constituie o prioritate,

   f) educatia la orice varsta, inclusiv educatia primara, formarea si posibilitatile corespunzatoare de invatare continua in toate etapele vietii sporesc sansele de integrare si incluziune sociala,

   g) ocuparea si incadrarea in munca contribuie major la deplina participare a persoanelor cu handicap la viata economica, culturala si sociala, precum si la dezvoltarea personala,

   h) acordarea de facilitati angajatorilor in procesul de incadrare in munca a persoanelor cu handicap, prin prevederi legislative care sa determine cresterea gradului de ocupare, este necesara,

   i) facilitarea accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii informationale si de comunicare creeaza premisele imbunatatirii perspectivelor de participare,

   j) accesul mai bun la locul de munca, in institutiile de educatie, cultura si divertisment si in transportul public este deosebit de important pentru afirmarea persoanelor cu handicap in viata comunitatii,

   k) implicarea organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezinta interesele acestora sau cu activitate in domeniu constituie o practica in luarea deciziilor care pot afecta viata persoanelor cu handicap,

   l) respectarea principiului 'Nimic pentru noi, fara noi!' constituie baza oricarei decizii luate in ceea ce priveste persoanele cu handicap din Romania.

Considerand ca este necesar sa se adopte o abordare integrata a handicapului, astfel incat nevoile persoanelor cu handicap sa fie reflectate corespunzator in toate politicile si programele de dezvoltare nationale, mai ales in cele referitoare la: locuinta si transport, acces adecvat la mediul fizic si informational, educatie, orientare, formare si reconversie profesionala, inclusiv a personalului implicat in procesul de proiectare, implementare, monitorizare si evaluare a activitatilor referitoare la persoanele cu handicap, ocupare si angajare in munca, acces la cultura, turism si petrecere a timpului liber etc.

Strategia Nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 este dezvoltata si centrata pe persoana cu handicap, cetatean cu drepturi si obligatii depline.

Strategia Nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 constituie platforma tuturor actiunilor viitoare.


    Conceptul fundamental al Strategiei este alegerea: persoana cu handicap are posibilitatea de a lua hotarari privind viata sa, de a gestiona bugetul personal complementar si de a alege serviciile de care are nevoie precum si furnizorii lor, in baza unor contracte individuale de servicii.

Reprezentantul legal al persoanei cu handicap va decide in numele si interesul acesteia numai in conditiile expres prevazute de lege. Principii fundamentale:

Aceasta strategie este bazata pe urmatoarele principii fundamentale

respectarea drepturilor si a demnitatii persoanelor cu handicap, in baza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului care proclama, in primul articol, ca toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi, ca sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de altele in spiritul fraternitatii. Astfel, comunitatile trebuie sa tina seama de diversitatea membrilor lor si sa se asigure ca persoanele cu handicap, membri ai comunitatii, isi pot exercita efectiv si se bucura de toate drepturile omului: civile, politice, sociale, economice si culturale;

prevenirea si combaterea discriminarii potrivit caruia fiecarei persoane i se asigura folosirea sau exercitarea, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice fara deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o categorie defavorizata. Discriminarea la care persoanele cu handicap trebuie sa faca fata este cauzata de prejudecati insa, de cele mai multe ori, este urmare a faptului ca aceste persoane sunt uitate sau ignorate, ceea ce conduce la aparitia si intarirea artificiala a barierelor de mediu si de atitudine intre persoanele cu handicap si comunitate;

egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap, inteles ca proces, definit de Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, prin care diversele sisteme ale societatii, cum ar fi serviciile, activitatile, informatiile, comunicarea si documentarea, sunt disponibile tuturor. Persoanele cu handicap sunt membri ai societatii si trebuie sa primeasca tot sprijinul de care au nevoie in cadrul structurilor obisnuite din educatie, sanatate, angajare in munca, servicii sociale etc. Ca parte integranta a procesului de egalizare a sanselor, trebuie prevazute ajutorarea si pregatirea persoanelor cu handicap pentru ca acestea sa-si poata asuma deplina responsabilitate de membri ai societatii;

egalitatea de tratament care reprezinta absenta oricarei discriminari directe sau indirecte, bazate pe motive de apartenenta religioasa sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, in ceea ce priveste ocuparea si incadrarea in munca, asa cum este stabilit in Directiva Consiliului Europei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000;

solidaritatea sociala, potrivit caruia societatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale, in vederea mentinerii si intaririi coeziunii sociale;

responsabilizarea comunitatii, potrivit caruia comunitatea intervine activ in promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum si in crearea, dezvoltarea, diversificarea si garantarea sustinerii serviciilor necesare persoanelor cu handicap. Aceste servicii trebuie sa fie de calitate, bazate pe nevoile persoanelor cu handicap, integrate in contextul social si nu o sursa de segregare. Un astfel de sprijin este in conformitate cu modelul social european de solidaritate, model care recunoaste solidaritatea noastra, a tuturor, unii fata de ceilalti si, in special, fata de cei care au nevoie de sprijin;

subsidiaritatea, potrivit caruia comunitatea locala sau asociativa si, complementar acestora statul, intervin in situatia in care familia sau persoana nu-si poate asigura integral nevoile sociale;

'adaptarea' societatii la persoana cu handicap, potrivit caruia societatea in ansamblul ei trebuie sa vina in intampinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap, prin adoptarea si implementarea masurilor adecvate iar persoana cu handicap trebuie sa-si asume obligatiile de cetatean. Procesul transfera accentul pus pe reabilitarea persoanei pentru a se 'incadra' in societate, pe conceptia de schimbare a societatii care trebuie sa includa si sa faca fata cerintelor tuturor indivizilor, inclusiv a celor cu handicap;

interesul persoanei cu handicap potrivit caruia orice decizie si masura este luata numai in interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordarile intemeiate pe mila si pe perceptia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate;

abordarea integrata, potrivit caruia protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap sunt cuprinse in toate politicile nationale sociale, educationale, ale ocuparii fortei de munca, petrecerii timpului liber, accesului la informatie etc. Nevoile persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora sunt diverse si este important sa fie conceput un raspuns al comunitatii cat se poate de cuprinzator care sa tina seama atat de persoana ca intreg cat si de diversele aspecte ale vietii acesteia;

parteneriatul, potrivit caruia organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezinta interesele acestora sau cu activitate in domeniu sunt implicate si consultate in procesul decizional, la toate nivelurile, privind problematica handicapului, precum si in procesul de protectie a persoanelor cu handicap.


Grupul tinta

Grupul tinta cuprinde persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentantii legali, precum si comunitatea din care persoanele cu handicap fac parte.   CAPITOLUL I Documente nationale, europene si internationale


La elaborarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013, s-au avut in vedere Carta Sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996 si ratificata de Romania prin Legea nr. 74/1999, documente ale aquis-ului comunitar, precum si documente elaborate de organizatii neguvernamentale care isi desfasoara activitatea in domeniul protectiei persoanelor cu handicap.

Carta Sociala europeana revizuita reglementeaza, in art. 15, dreptul persoanelor cu handicap la autonomie, la integrare sociala si la participare in viata comunitatii.

Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap au fost adoptate de Adunarea Generala a Natiunilor Unite cu ocazia celei de a 48-a sesiune din 20 decembrie 1993, prin Rezolutia 48/96. Cele 22 de reguli reiau concepte si puncte de vedere din Programul Mondial de Actiune in legatura cu persoanele cu handicap si reprezinta recomandari pentru statele membre, ca urmare a Decadei Natiunilor Unite pentru Persoanele cu Handicap.

Documente nationale:

   a) 'Manifestul handicapului in Romania', Grupul de initiativa pentru constituirea Consiliului National al Dizabilitatii in Romania, 2003;

   b) 'Raportul de tara privind handicapul in Romania', Grupul de initiativa pentru constituirea Consiliului National al Dizabilitatii in Romania, 2004;

   c) 'Drepturile omului pentru persoane cu dizabilitati intelectuale - Raport de tara', Inclusion Europe - Asociatia Europeana a Societatilor Persoanelor cu Dizabilitati Intelectuale si Familiile lor si Liga Nationala a Asociatiilor pentru Persoanele cu Handicap Mintal Romania, 2002.

Documente internationale si ale aquis-ului comunitar in domeniul protectiei persoanelor cu handicap:

   a) Carta Sociala Europeana revizuita, in special art. 15, 'Dreptul persoanelor cu handicap la independenta, integrare sociala si participare la viata comunitatii';

   b) Directiva Consiliului European nr. 76/207/EEC privind aplicarea principiului egalitatii de tratament egal intre barbati si femei in ceea ce priveste accesul la incadrare in munca, formare si promovare profesionala si conditiile de munca din 9 februarie 1976;

   c) Programul Mondial de Actiune privind Persoanele cu Handicap, adoptat de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, prin Rezolutia nr. 37/52 din 3 decembrie 1982;

   d) Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 159 pentru instruirea si angajarea persoanelor cu handicap, 1983;

   e) Recomandarea Consiliului Europei nr. R (92) pentru o politica coerenta pentru egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap, 1992;

   f) Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, adoptate de Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 48/96, 1993;

   g) Rezolutia Consiliului Europei nr. 97/C12/01 si a reprezentantilor guvernelor tarilor membre in cadrul Consiliului privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, 1996;

   h) Rezolutia Consiliului Europei si a intalnirii reprezentantilor guvernelor tarilor membre referitoare la crearea oportunitatilor egale pentru persoanele cu handicap, 20 decembrie 1996;

   i) Comunicatul Comisiei Uniunii Europene nr. (96)406 final referitor la crearea oportunitatilor egale pentru persoanele cu handicap, 30 iulie 1996;

   j) Recomandarea Consiliului European nr. 98/376/EC referitoare la instituirea card-ului de parcare pentru persoanele cu handicap, 4 iunie 1998;

   k) Rezolutia Consiliului European nr. 1999/C186/02 referitoare la crearea oportunitatilor egale la angajare pentru persoanele cu handicap, 17 iunie 1999;

   l) Carta Drepturilor Fundamentale ale cetatenilor Uniunii Europene, articolele 21 si 26, 2000;

   m) Directiva Consiliului 2000/78/EC pentru stabilirea cadrului general pentru tratamentul egal la angajare si in cadrul activitatii, 27 noiembrie 2000;

   n) Decizia Consiliului European nr. 2000/750/EC care stabileste un program de actiune comunitar pentru combaterea discriminarii pe perioada 2001-2006, 27 noiembrie 2000;

   o) Comunicatul nr. 284 final 'Spre o Europa fara bariere pentru persoanele cu handicap', 12 mai 2000;

   p) Cartea Alba a guvernarii europene, iulie 2001;

   q) Concluziile Consiliului European din 1 si 2 decembrie 2003 ca urmare a Anului European al Persoanelor cu Handicap si in vederea promovarii oportunitatilor egale pentru persoanele cu handicap;

   r) Rezolutia Consiliului European nr. 2003/C175/01 referitoare la promovarea angajarii in munca si integrarea sociala a persoanelor cu handicap, 15 iulie 2003;

   s) Rezolutia Consiliului European nr. 2003/C134/04 referitoare la accesibilizarea infrastructurii asezamintelor culturale si la activitatile culturale pentru persoanele cu handicap, 5 mai 2003;

   t) Rezolutia Consiliului European nr. 2003/C39/03 referitoare la 'eAcesibilitatea - in vederea imbunatatirii accesului persoanelor cu handicap in societatea bazata pe cunoastere', 6 februarie 2003;

   u) Declaratia Politica a statelor membre ale Consiliului Europei 'imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu handicap; Promovarea unei politici coerente pentru si prin participare totala', 7-8 mai 2003, Malaga, Spania;

   v) Comunicatul nr. 650 final 'Sanse egale pentru persoanele cu handicap: Un plan de actiune european', 30 octombrie 2003;

   w) Cartea Verde - Egalitate si nediscriminare intr-o Uniune Europeana extinsa, iunie 2004.   II.1. Terminologie

In intelesul prezentei Strategii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

   a) handicap inseamna pierderea sau limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri. El descrie interactiunea dintre persoana si mediu. Scopul acestei definitii este de a concentra atentia asupra deficientelor din mediul inconjurator si a unor sisteme organizate de societate care impiedica persoanele cu handicap sa participe in conditii de egalitate;

   b) persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale;

   c) dizabilitatea este termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative ale functiilor sau structurilor organismului, dificultatile individului in executarea de activitati si problemele intampinate prin implicarea in situatii de viata, conform Clasificarii Internationale a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii;

   d) integrarea sociala reprezinta procesul de interactiune dintre individ sau grup si mediul social prin intermediul caruia se realizeaza un echilibru functional al partilor;

   e) incluziunea sociala reprezinta un set de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii si comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;

   f) programul individual de reabilitare si integrare sociala este documentul elaborat de o echipa multidisciplinara, cu participarea beneficiarului/reprezentantului sau legal, in care sunt precizate activitatile si serviciile de care persoana cu handicap are nevoie in procesul de integrare sociala;

   g) planul individual de servicii fixeaza obiective pe termen mediu si scurt precizand modalitatile de interventie si sprijin pentru persoanele cu handicap prin care se realizeaza activitatile si serviciile precizate in programul individual de reabilitare si integrare sociala;

   h) reabilitarea este procesul prin care persoanele cu handicap ajung la/isi pastreaza, niveluri functionale fizice, senzoriale, intelectuale, psihice si/sau sociale optime, furnizand instrumentele cu ajutorul carora aceste persoane isi pot schimba viata in directia obtinerii unui grad mai mare de independenta. Reabilitarea include masuri de refacere si/sau de compensare a pierderii/absentei sau limitarii unor functiuni. Reabilitarea include recuperarea care are caracter preponderent medical;

   i) egalizarea sanselor - crearea de sanse egale - este procesul prin care diferitele structuri ale societatii si de mediu, de exemplu infrastructura, serviciile, informarea etc., devin disponibile fiecaruia, inclusiv persoanelor cu handicap;

   j) sanse egale reprezinta rezultatul procesului de egalizare a sanselor, prin care diferitele structuri ale societatii si mediului sunt accesibile tuturor;

   k) serviciile sociale specializate sunt serviciile sociale care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala;

   l) nevoia sociala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor de viata in vederea integrarii sociale si imbunatatirii calitatii vietii;

   m) cerinte educative speciale desemneaza acele necesitati educationale complementare obiectivelor generale ale educatiei si invatamantului, care solicita o educatie adaptata particularitatilor individuale si/sau caracteristicilor unei anumite deficiente de invatare, precum si o interventie specifica;

   n) bugetul personal complementar stabileste limitele cheltuielilor personale ce vor fi facute in cursul unei luni, de exemplu, pentru: taxe de abonament radio/TV, transport interurban si CFR, plata abonamentului telefonic, plata taxei pentru abonamentul la curentul electric. Bugetul personal complementar presupune valorizarea unor drepturi si facilitati de care beneficiaza persoana cu handicap si acordarea sumei respective acesteia sau reprezentantului legal, pentru a fi gestionata in interesul persoanei cu handicap;

   o) viata independenta consta in ansamblul de mijloace aflate la dispozitia persoanei cu handicap care ii permit sa aleaga si sa decida liber;

   p) accesibilitate - ansamblul de masuri si lucrari de adaptare a mediului fizic, precum si masurile de adaptare a mediului informational si comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esential de exercitare a drepturilor si de indeplinire a obligatiilor persoanelor cu handicap in societate.

In folosirea termenilor sau in procesul de introducere sau definire a unor termeni noi, se va urmari eliminarea tendintelor discriminatorii sau a celor care induc riscul de stigmatizare prin conotatiile negative, categoriale sau depersonalizatoare.

Se va evita folosirea termenilor handicapat, irecuperabil, needucabil, incapabil de munca, in toate actele administrative, oficiale si legislative.

Termenii si sintagmele handicap, inapt de munca si protectie speciala vor fi reanalizati in vederea utilizarii lor fara a aduce prejudicii demnitatii umane.   II.2. Situatia prezenta

II.2.1. Analiza institutionala

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap este organul de specialitate al administratiei publice centrale care coordoneaza, la nivel central, activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza politicile, strategiile si standardele in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap are in structura Comisia superioara de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

In subordinea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap functioneaza Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap.

II.2.2. Analiza din punct de vedere al legislatiei

Articolul 50 din Constitutia Romaniei, prevede:

'Persoanele cu handicap se bucura de protectie speciala. Statul asigura realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, in vederea participarii efective a persoanelor cu handicap in viata comunitatii, respectand drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor.'

Sistemul de protectie speciala a persoanelor cu handicap este reglementat prin acte normative de baza - legi, ordonante, hotarari de guvern - si acte normative din domeniul secundar, care contin prevederi de natura metodologica.

II.2.3. Analiza din punct de vedere statistic, drepturi si facilitati

Conform statisticii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, sursa fiind Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, la 31.03.2005, numarul persoanelor cu handicap este de 432.438 (56.324 copii si 376.114 adulti), dintre care se afla in institutii 18.225 persoane iar 414.213 sunt in ingrijirea familiei si/sau traiesc independent. Din numarul total de persoane, pe tipuri de handicap, enumeram: handicapul mintal - 21,6%, handicapul vizual - 20,7%, handicapul fizic - 16,8%, handicapul neuropsihic - 15,8%, handicapul somatic - 13,6%, handicapul auditiv - 4%, handicapul asociat - 5,4%, HIV-SIDA - 1%, boli rare - 1,1%.

Ponderea persoanelor cu handicap in populatia Romaniei este de 1,98%. In comparatie, ponderea medie la nivelul tarilor din Uniunea Europeana este de 10%.

La aceeasi data, exista 141 centre rezidentiale pentru persoane cu handicap in care se acorda asistenta unui numar de la 500 pana la 20 de persoane. Aproape toate centrele rezidentiale gazduiesc atat persoane cu handicap cat si persoane varstnice, cazuri sociale si bolnavi cronici.

Persoanele cu handicap asistate in familie beneficiaza de anumite prestatii sociale din partea statului care, de cele mai multe ori, nu sunt pe deplin acompaniate de accesibilizarea mediului fizic si de masuri reale de protectie activa.

Prestatiile financiare de care copiii si persoanele adulte cu handicap beneficiaza sunt intr-un cuantum valoric mic; de exemplu, un adult cu handicap incadrat in gradul grav are o indemnizatie lunara de 150 lei. Persoanele cu handicap mediu si usor nu primesc nici un fel de prestatie financiara.

Persoanele cu handicap grav din familii pot avea asistent personal care este, de regula, un membru al familiei sau o ruda, angajat de primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.

Marea majoritate a persoanelor cu handicap nu au asigurate, in mod curent, nici un fel de servicii. Serviciile existente sunt slab diversificate, insuficiente, acoperite in mod aleatoriu de organizatiile neguvernamentale astfel ca interventia din punct de vedere social are un caracter lacunar. Personalul din cadrul sistemului de protectie a persoanelor cu handicap este insuficient din punct de vedere numeric si, in general, fara calificare profesionala.

Accesul la educatie, asistenta medicala, incadrarea in munca, transportul public, conditiile de locuit si de miscare in mediul fizic reprezinta domenii insuficient rezolvate de autoritatile publice locale.

Conform statisticii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pana la cel mult 20% din totalul cladirilor publice sunt adaptate conform nevoilor persoanelor cu handicap, ceea ce determina o foarte slaba participare a acestora la viata societatii.

In prezent, cu exceptia unui numar foarte redus de interpreti mimico-gestuali, tehnicii de tipar braille si a tehnicilor de inregistrare audio, nu exista sisteme, servicii si tehnologii de acces la informatii si comunicare destinate persoanelor cu handicap senzorial (auditiv si vizual).

Astfel, persoanele cu handicap reprezinta un grup extrem de vulnerabil la procesele de excluziune sociala.

In afara acestor persoane, cuprinse in cadrul sistemului de protectie speciala a persoanelor cu handicap, in Romania exista persoanele cu invaliditate. Persoanele beneficiare ale pensiei de invaliditate sunt definite prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu completarile si modificarile ulterioare. Astfel, au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza: accidentelor de munca, bolilor profesionale si tuberculozei; bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca. In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este: de gradul I, II si III. Pensionarul de invaliditate de gradul I este asimilat persoanei cu handicap in anumite conditii prevazute in legislatia in vigoare.

Dupa cum se mentioneaza si in Regulile Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, termenii invaliditate si handicap au fost folositi adesea confuz, exprimand mai mult interesul pentru aspectul medical si de diagnostic si ignorand relatia cu mediul inconjurator fapt care a facut un deserviciu in stabilirea unor politici sociale unitare si coerente la nivel national.

De asemenea, in prezent, nu sunt incadrate in grad de handicap acele persoane care au suferit accident vascular cerebral dupa varsta standard de pensionare spre deosebire de persoanele care sufera accident vascular cerebral inainte de aceasta varsta si care sunt incadrate in grad de handicap.

In anul 1980, Organizatia Mondiala a Sanatatii a adoptat Clasificarea Internationala a Deficientelor, Incapacitatilor si Handicapurilor care a facut distinctia intre deficienta, incapacitate si handicap. Aceasta a fost utilizata experimental timp de 12 ani si, in urma revizuirii, la 22 mai 2001, a fost adoptata si aprobata de cea de a 24-a Sesiune Generala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Clasificarea internationala a functionarii, dizabilitatii si sanatatii.

   CAPITOLUL II Misiunea


Pana in anul 2013, persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi si oportunitati reale in vederea imbunatatirii calitatii vietii personale.


   CAPITOLUL III Obiective generale si specifice


Promovarea integrarii sociale a persoanelor cu handicap ca cetateni activi in masura de a-si controla viata

Obiective specifice:

Cresterea capacitatii institutionale si administrative

Participarea activa si accesul la serviciile sociale

Consolidarea parteneriatului public - privat

Promovarea furnizarii serviciilor de calitate care sa raspunda nevoilor individuale ale persoanei cu handicap

Accesibilizarea mediului fizic, informational, a transportului si locuintelor

Corelarea sistemului de protectie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap

Acordarea de sprijin pentru familiile care au in componenta persoane cu handicap

Obiective specifice:

Identificarea nevoilor de sprijin familial

Asigurarea serviciilor de sprijin familial

Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu handicap

Obiective specifice:

Sprijin timpuriu efectiv (inclusiv prin dezvoltarea sistemului educational de la varsta timpurie corelata cu nevoile identificate in vederea cresterii gradului de incluziune sociala)

Implicarea angajatorilor

Imbunatatirea sistemului educational si de formare profesionala

Imbunatatirea serviciilor de sprijin in vederea angajarii si crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de munca


   CAPITOLUL IV Implementarea, monitorizarea si evaluarea


Implementarea masurilor stabilite in cadrul strategiei presupune un proces de planificare multianuala bazat pe obiectivele generale si nevoile locale, precum si pe resursele materiale, financiare si umane disponibile.

Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei reprezinta activitati de maxima importanta care pot determina revizuirea planului national de actiune si redefinirea unora dintre masuri, in functie de contextul social la nivelul comunitatilor, de evolutia nevoilor persoanelor cu handicap si a numarului acestora.

Activitatea de monitorizare si evaluare are in vedere urmatoarele:

   a) selectarea unor indicatori de performanta pentru obiectivele generale ale strategiei;

   b) dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc;

   c) identificarea punctelor slabe in procesul de implementare a strategiei si a solutiilor de rezolvare;

   d) realizarea unei baze de date unitara si integrata sistemului de asistenta sociala;

   e) asigurarea de informatii corecte despre dinamica persoanelor cu handicap si conditiile lor de viata.

Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei si a planului de actiune vor fi asigurate de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, in colaborare cu toti responsabilii desemnati.

   CAPITOLUL V Finantarea


Sursele de finantare ale sistemului de protectie a persoanelor cu handicap includ:

   a) buget de stat;

   b) bugete locale;

   c) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice, in conditiile legii;

   d) fonduri externe, rambursabile si nerambursabile;

   e) contributia persoanelor cu handicap si/sau ale familiei/reprezentantilor legali.

Planificarea bugetului necesar realizarii masurilor prevazute in planul de actiune se face anual, pentru anul urmator si reprezinta o conditionalitate a implementarii strategiei.


   CAPITOLUL VI Planul de actiune privind implementarea strategiei nationale│Planul de actiune privind implementarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si │
│incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013, 'Sanse egale pentru │
│persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari' │

Obiectivul general 1:

Promovarea integrarii sociale a persoanelor cu handicap ca cetateni activi in masura de a-si controla viata.Obiective │ Masuri │ Termene │ Institutii │
specifice │ │ │ responsabile │

│1.1. Cresterea │a) continuarea reformei institutionale si │2006-2013│Autoritatea │
│capacitatii │administrative a Autoritatii Nationale pentru │ │Nationala pentru │
│institutionale si │Persoanele cu Handicap, inclusiv a │ │Persoanele cu │
│administrative │structurilor proprii si a institutiilor │ │Handicap, │
│subordonate, precum si a centrelor de tip │ │autoritati │
│rezidential si nerezidential pentru persoanele│ │publice locale │
│cu handicap │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│b) actualizarea permanenta a cadrului │2006-2009│Autoritatea │
│legislativ national referitor la persoanele cu│ │Nationala pentru │
│handicap, in concordanta cu legislatia │ │Persoanele cu │
│europeana si internationala │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│c) imbunatatirea comunicarii in domeniu intre │2006-2013│Autoritatea │
│nivelurile de responsabilitate locala, │ │Nationala pentru │
│judeteana si nationala │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Autoritatea │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│d) instituirea unor noi prestatii si servicii │2006-2009│Autoritatea │
│sociale, adaptate nevoilor specifice │ │Nationala pentru │
│handicapului si comunitatii │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│e) asigurarea unui cadru coerent si unitar │2006-2009│Autoritatea │
│privind coordonarea metodologica a sistemului │ │Nationala pentru │
│de protectie a persoanelor cu handicap │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│f) implementarea, dezvoltarea si actualizarea │2006-2007│Autoritatea │
│permanenta a sistemului national de │ │Nationala pentru │
│monitorizare privind: │ │Persoanele cu │
│ ▪ promovarea si respectarea drepturilor │ │Handicap, │
│ persoanelor cu handicap; │ │Autoritatea │
│ ▪ stadiul realizarii accesibilitatilor; │ │Nationala pentru │
│ ▪ implementarea standardelor si calitatea │ │Protectia │
│ serviciilor sociale furnizate persoanelor │ │Drepturilor │
│ cu handicap; │ │Copilului, │
│ ▪ impactul proiectelor finantate asupra │ │autoritati │
│ calitatii vietii persoanelor cu handicap │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│g) realizarea unui circuit informational │2006-2009│Autoritatea │
│unitar si eficient care sa serveasca │ │Nationala pentru │
│interesului persoanei cu handicap; asigurarea,│ │Persoanele cu │
│la nivelul administratiei publice centrale si │ │Handicap, │
│locale, a infrastructurii de tehnologie a │ │autoritati │
│informatiei si a resurselor umane necesare │ │publice locale │
│pentru a sustine circuitul informational │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│h) eficientizarea procedurilor de obtinere │2006-2009│Autoritatea │
│si/sau exercitare a drepturilor si │ │Nationala pentru │
│facilitatilor prevazute de legislatia in │ │Persoanele cu │
│vigoare │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│i) diversificarea indicatorilor calitativi si │2006-2008│Autoritatea │
│cantitativi de analiza si evaluare privind │ │Nationala pentru │
│problematica handicapului, calitatea vietii │ │Persoanele cu │
│persoanelor cu handicap, integrarea si │ │Handicap │
│incluziunea sociala a acestora │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│j) colectarea, analizarea si interpretarea │2006-2013│Autoritatea │
│datelor si a informatiilor statistice │ │Nationala pentru │
│respectand dreptul la viata intima, demnitate │ │Persoanele cu │
│precum si alte drepturi ale persoanelor cu │ │Handicap, │
│handicap │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│k) elaborarea si implementarea unui sistem │2006-2008│Autoritatea │
│coerent de stabilire a incadrarii in grad de │ │Nationala pentru │
│handicap; stabilirea potentialului de │ │Persoanele cu │
│integrare a persoanei cu handicap in viata │ │Handicap, │
│comunitatii prin referire la potentialul │ │Ministerul │
│functional al acesteia, urmand ca gradul de │ │Sanatatii, │
│handicap sa fie stabilit de medicul de │ │Autoritatea │
│specialitate iar potentialul de integrare de │ │Nationala pentru │
│catre o comisie multidisciplinara de evaluare │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│l) acreditarea furnizorilor de servicii │2006-2013│Autoritatea │
│sociale pentru persoanele cu handicap │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Autoritatea │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│m) instituirea unui sistem de control privind │2006-2008│Autoritatea │
│respectarea drepturilor persoanelor cu │ │Nationala pentru │
│handicap si calitatea serviciilor sociale │ │Persoanele cu │
│furnizate acestora │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│n) monitorizarea implementarii Strategiei │2006-2013│Autoritatea │
│nationale pentru protectia, integrarea si │ │Nationala pentru │
│incluziunea sociala a persoanelor cu handicap │ │Persoanele cu │
│in perioada 2006-2013 si a Planului de │ │Handicap, │
│actiune │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│o) prevenirea institutionalizarii persoanelor │2006-2008│Autoritatea │
│cu handicap │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │autoritatile │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│p) avizarea strategiilor judetene, a │2006-2013│Autoritatea │
│planurilor judetene/locale ale sectoarelor │ │Nationala pentru │
│municipiului Bucuresti, elaborate in vederea │ │Persoanele cu │
│implementarii Strategiei nationale, precum si │ │Handicap │
│asigurarea suportului metodologic │ │ │
│autoritatilor administratiei publice in │ │ │
│procesul de restructurare/inchidere a │ │ │
│institutiilor; monitorizarea planurilor │ │ │
│judetene/locale de implementare a strategiei │ │ │
│din domeniu │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│q) coordonarea procesului de transformare a │2006-2013│Autoritatea │
│institutiilor existente din unitati pasive, de│ │Nationala pentru │
│internare si supraveghere medico-sociala, in │ │Persoanele cu │
│institutii cu o politica activa de integrare │ │Handicap │
│sociala a persoanelor cu handicap │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│r) restructurarea/inchiderea institutiilor in │2006-2013│Autoritatea │
│care standardele minime de calitate nu sunt │ │Nationala pentru │
│implementate; │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│s) crearea conditiilor pentru dezvoltarea │2006-2013│Autoritatea │
│serviciilor alternative de tip familial │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│t) imbunatatirea mecanismelor financiare │2006-2013│Autoritatea │
│asigurarea resurselor financiare, cresterea │ │Nationala pentru │
│sumelor atrase in completarea fondurilor │ │Persoanele cu │
│alocate de la bugetul de stat, crearea si │ │Handicap │
│dezvoltarea instrumentelor de autofinantare, │ │ │
│cresterea eficientei utilizarii bugetelor │ │ │
│alocate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│u) diversificarea surselor de finantare pentru│2006-2013│Autoritatea │
│programe si proiecte, cresterea fondurilor │ │Nationala pentru │
│destinate programelor si proiectelor care │ │Persoanele cu │
│vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata a │ │Handicap │
│persoanelor cu handicap, inclusiv │ │ │
│identificarea si administrarea surselor de │ │ │
│finantare necesare procesului de │ │ │
│restructurare/inchidere a institutiilor si │ │ │
│crearii de servicii alternative de tip │ │ │
│familial │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│v) alocarea de resurse adecvate nevoilor │2006-2013│Autoritatea │
│persoanelor cu handicap │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│w) promovarea valorilor si principiilor │2006-2013│Autoritatea │
│privitoare la drepturile si libertatile │ │Nationala pentru │
│fundamentale ale omului, la drepturile │ │Persoanele cu │
│cetatenesti ale persoanelor cu handicap, │ │Handicap, │
│precum si la participarea activa a acestora la│ │Ministerul │
│viata comunitatii │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│x) implicarea autoritatilor administratiei │2006-2013│Autoritatea │
│publice precum si a societatii civile in: │ │Nationala pentru │
│ ▪ procesul de informare si comunicare │ │Persoanele cu │
│ destinat persoanelor cu handicap, │ │Handicap, │
│ familiilor acestora, membrilor │ │Autoritatea │
│ comunitatii; │ │Nationala pentru │
│ ▪ asigurarea accesului la informatii │ │Protectia │
│ publice in formate accesibile si │ │Drepturilor │
│ tehnologii corespunzatoare │ │Copilului, │
│ tipurilor de handicap. │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Comunicatiilor si│
│ │ │Tehnologiei │
│ │ │Informatiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│y) promovarea imaginii pozitive despre │2006-2013│Autoritatea │
│persoanele cu handicap, in colaborare cu │ │Nationala pentru │
│diversi actori implicati, inclusiv mass-media;│ │Persoanele cu │
│cresterea nivelului de vizibilitate a │ │Handicap, │
│persoanei cu handicap ca membru cu drepturi │ │Ministerul │
│depline al comunitatii │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Autoritatea │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale, │
│ │ │mass-media, │
│ │ │televiziunea │
│ │ │publica │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│z) desfasurarea de campanii de constientizare │2006-2013│Autoritatea │
│si/sau sensibilizare a opiniei publice │ │Nationala pentru │
│inclusiv pentru a combate stereotipiile si │ │Persoanele cu │
│prejudecatile existente despre persoanele cu │ │Handicap, │
│handicap si pentru a sustine receptivitatea │ │Ministerul │
│fata de drepturile acestora │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │Autoritatea │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│aa) dezvoltarea parteneriatului public/privat │2006-2013│Autoritatea │
│in scopul promovarii protectiei persoanelor cu│ │Nationala pentru │
│handicap │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│bb) sustinerea, dezvoltarea, diversificarea │2006-2013│Autoritatea │
│programelor de studii si cercetare stiintifica│ │Nationala pentru │
│si aplicata in domeniul handicapului │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│cc) promovarea viziunii si conceptelor │2006-2013│Autoritatea │
│exprimate in Clasificarea internationala a │ │Nationala pentru │
│functionarii, dizabilitatii si sanatatii │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Autoritatea │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│dd) realizarea unui dialog constant cu │2006-2013│Autoritatea │
│organizatiile neguvernamentale ale persoanelor│ │Nationala pentru │
│cu handicap, care reprezinta interesele │ │Persoanele cu │
│acestora sau cu activitate in domeniu in │ │Handicap │
│procesul de planificare, implementare, │ │ │
│monitorizare si evaluare a masurilor privind │ │ │
│problematica handicapului │ │ │

│1.2. Participarea │a) promovarea accesului la serviciile necesare│2006-2013│Autoritatea │
│activa si accesul │pentru a sustine integrarea sociala si pentru │ │Nationala pentru │
│la serviciile │a preveni izolarea si separarea de comunitate │ │Persoanele cu │
│sociale │a persoanelor cu handicap │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│b) diversificarea prestatiilor sociale pentru │2006-2008│Autoritatea │
│persoanele cu handicap precum si │ │Nationala pentru │
│diversificarea modului de atribuire, inclusiv │ │Persoanele cu │
│dezvoltarea de abordari inovative privind │ │Handicap, │
│serviciile, publice si private, in scopul de a│ │Ministerul │
│acoperi nevoile persoanelor cu handicap in │ │Muncii, │
│calitate de consumator de bunuri si servicii │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│c) crearea conditiilor de disponibilitate, │2006-2013│Autoritatea │
│respectiv de transport, infrastructura, retele│ │Nationala pentru │
│de comunicare, a serviciilor sociale │ │Persoanele cu │
│corespunzatoare nevoilor individuale ale │ │Handicap, │
│persoanelor cu handicap │ │Ministerul │
│ │ │Administratiei si│
│ │ │Internelor, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Comunicatiilor si│
│ │ │Tehnologiei │
│ │ │Informatiilor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│d) infiintarea si sustinerea de centre de │2006-2013│Autoritatea │
│reabilitare specializate pe tipuri de handicap│ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale, │
│ │ │furnizorii de │
│ │ │servicii sociale │
│ │ │acreditati │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│e) infiintarea, dezvoltarea, diversificarea │2006-2013│Autoritatea │
│serviciilor sociale necesare reintegrarii in │ │Nationala pentru │
│comunitate a peroanelor cu handicap din │ │Persoanele cu │
│centrele rezidentiale │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale, │
│ │ │furnizorii de │
│ │ │servicii sociale │
│ │ │acreditati │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│f) dezvoltarea de servicii prin care sa se │2006-2013│Autoritatea │
│sprijine integrarea sociala a persoanei cu │ │Nationala pentru │
│handicap, de exemplu ateliere protejate, │ │Persoanele cu │
│birouri de consiliere etc. │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│g) aplicarea principiului resursa urmeaza │2006-2009│Autoritatea │
│persoana ceea ce presupune ca persoana cu │ │Nationala pentru │
│handicap poate beneficia de serviciul social │ │Persoanele cu │
│corespunzator nevoilor individuale acolo unde │ │Handicap, │
│il alege │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│h) administrarea unei linii telefonice de tip │2006-2007│Autoritatea │
│telverde; monitorizarea apelurilor; analizarea│ │Nationala pentru │
│si interpretarea informatiilor; crearea unei │ │Persoanele cu │
│metodologii de interventie si solutionare a │ │Handicap │
│neregulilor si a reclamatiilor receptionate; │ │ │
│implementarea acestei metodologii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│i) asigurarea accesului persoanelor cu │2006-2007│Autoritatea │
│handicap la tratamentul balnear si de │ │Nationala pentru │
│recuperare; administrare a unui fond de │ │Persoanele cu │
│bilete pentru tratament balnear si recuperare │ │Handicap, Casa │
│ │ │Nationala de │
│ │ │Pensii │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│j) suplimentarea numarului si a categoriilor │2006-2013│Autoritatea │
│de produse incluse in contractul cadru de │ │Nationala pentru │
│asigurari de sanatate; asigurarea si │ │Persoanele cu │
│diversificarea dispozitivelor de asistare: │ │Handicap, │
│proteze, proteze auditive, lentile, lupe, │ │Ministerul │
│orteze, aparatura si materiale ajutatoare │ │Sanatatii, Casa │
│compensatorii, mijloace tiflotehnice, aparate │ │Nationala de │
│ortopedice, dispozitive de mers etc. │ │Asigurari de │
│ │ │Sanatate, │
│ │ │Colegiul │
│ │ │Medicilor │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│k) identificarea de resurse Financiare precum │2006-2013│Autoritatea │
│si eficientizarea administrarii fondurilor │ │Nationala pentru │
│destinate produselor care raspund nevoilor de │ │Persoanele cu │
│integrare si incluziune sociala a persoanelor │ │Handicap, │
│cu handicap, si anume mijloace si echipamente │ │Ministerul │
│tehnice cu caracter compensatoriu, echipamente│ │Muncii, │
│de scriere si tiparire braille; programe de │ │Solidaritatii │
│citire si de voce sintetica pentru calculator;│ │Sociale si │
│aparatura de semnalizare vizuala si de marire │ │Familiei │
│a imaginilor; alte echipamente cu afisaj │ │ │
│braille, cu voce sintetica sau semnalizare │ │ │
│sonora; video telefoane; sisteme de │ │ │
│semnalizare cu mai multe elemente componente │ │ │
│etc. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│l) promovarea participarii persoanelor cu │2006-2013│Autoritatea │
│handicap la activitati cultural-sportive si de│ │Nationala pentru │
│petrecere a timpului liber, la nivel national │ │Persoanele cu │
│si international │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Culturii si │
│ │ │Cultelor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │

│1.3. Consolidarea │a) implicarea persoanelor cu handicap in │2006-2013│Autoritatea │
│parteneriatului │luarea de decizii si in masurile care le pot │ │Nationala pentru │
│public-privat │afecta viata, precum si a organizatiilor │ │Persoanele cu │
│persoanelor cu handicap, a reprezentantilor │ │Handicap │
│acestora, acordand o atentie deosebita │ │ │
│persoanelor cu grad ridicat de dependenta si │ │ │
│celor care nu se pot reprezenta singure; │ │ │
│asigurarea respectarii principiului Nimic │ │ │
│pentru noi, fara noi! │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│b) implicarea societatii civile atat in │2006-2013│Autoritatea │
│elaborarea, implementarea si monitorizarea │ │Nationala pentru │
│strategiilor in domeniu cat si in sesizarea │ │Persoanele cu │
│nerespectarii drepturilor persoanelor cu │ │Handicap, │
│handicap │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│c) consolidarea colaborarii dintre │2006-2013│Autoritatea │
│autoritatile administratiei publice si │ │Nationala pentru │
│persoanele juridice, publice sau private, │ │Persoanele cu │
│institutiile de cult recunoscute de lege in │ │Handicap, │
│vederea elaborarii si implementarii de │ │Ministerul │
│proiecte care au ca obiectiv dezvoltarea │ │Muncii, │
│serviciilor sociale pentru persoanele cu │ │Solidaritatii │
│handicap │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│d) organizarea, in colaborare sau parteneriat │2006-2013│Autoritatea │
│intre autoritatile administratiei publice si │ │Nationala pentru │
│organizatiile neguvernamentale cu activitate │ │Persoanele cu │
│in domeniu, de activitati cultural - sportive │ │Handicap, │
│si de petrecere a timpului liber pentru │ │Ministerul │
│persoanele cu handicap si familiile acestora │ │Culturii si │
│ │ │Cultelor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│e) incurajarea si promovarea activitatilor de │2006-2013│Autoritatea │
│voluntariat │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │

│1.4. Promovarea │a) elaborarea standardelor de calitate pentru │2006-2013│Autoritatea │
│furnizarii │serviciile sociale specializate furnizate │ │Nationala pentru │
│serviciilor de │persoanelor cu handicap, asigurarea │ │Persoanele cu │
│calitate care sa │consultantei metodologice in vederea │ │Handicap │
│raspunda nevoilor │implementarii standardelor; evaluarea │ │ │
│individuale ale │rezultatelor monitorizarii implementarii │ │ │
│persoanei cu │standardelor; actualizarea standardelor de │ │ │
│handicap │calitate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│b) asigurarea instruirii si formarii continue │2006-2013│Autoritatea │
│a personalului, de toate tipurile, implicat │ │Nationala pentru │
│la toate nivelurile in protectia persoanelor │ │Persoanele cu │
│cu handicap, inclusiv a asistentilor │ │Handicap, │
│personali; intensificarea instruirilor pentru │ │Ministerul │
│asistentii personali; asigurarea coordonarii │ │Muncii, │
│metodologice privind instruirea, formarea, │ │Solidaritatii │
│pregatirea profesionala a resurselor umane │ │Sociale si │
│care lucreaza in cadrul sistemului de │ │Familiei, │
│protectie a persoanelor cu handicap │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │Agentia Nationala│
│ │ │pentru Ocuparea │
│ │ │Fortei de Munca, │
│ │ │Consiliul │
│ │ │National de │
│ │ │Formare │
│ │ │Profesionala a │
│ │ │Adultilor, │
│ │ │furnizorii de │
│ │ │servicii de │
│ │ │formare │
│ │ │acreditati, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│c) crearea si dezvoltarea unor centre zonale │2006-2013│Autoritatea │
│de instruire, formare si perfectionare a │ │Nationala pentru │
│personalului in domeniul protectiei, │ │Persoanele cu │
│integrarii si incluziunii sociale a │ │Handicap, │
│persoanelor cu handicap │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, Agentia│
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Ocuparea Fortei │
│ │ │de Munca, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│d) asigurarea programei de instruire si a │2006-2013│Autoritatea │
│curriculum-ului pentru competente comune mai │ │Nationala pentru │
│multor ocupatii din domeniul protectiei │ │Persoanele cu │
│persoanelor cu handicap │ │Handicap │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│e) elaborarea si monitorizarea Planului │2006-2013│Autoritatea │
│national privind formarea personalului din │ │Nationala pentru │
│sistemul de protectie a persoanelor cu │ │Persoanele cu │
│handicap │ │Handicap │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│f) introducerea in Clasificarea Ocupatiilor │2006-2009│Autoritatea │
│din Romania a terapeutului ocupational, a │ │Nationala pentru │
│asistentului personal profesionist si a altor │ │Persoanele cu │
│profesii identificate ca necesare in cadrul │ │Handicap, │
│sistemului de protectie a persoanelor cu │ │Ministerul │
│handicap │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│g) asigurarea ponderii personalului │2006-2013│Autoritatea │
│specializat angajat in sistemul de protectie a│ │Nationala pentru │
│persoanelor cu handicap in raport cu tipurile │ │Persoanele cu │
│de servicii: asistenti sociali, psihologi, │ │Handicap, │
│instructori de ergoterapie, kinetoterapeuti, │ │Ministerul │
│pedagogi de recuperare, logopezi, │ │Muncii, │
│psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, │ │Solidaritatii │
│educatori specializati, mediatori scolari etc.│ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│h) asigurarea continuitatii, │2006-2013│Autoritatea │
│complementaritatii si cooperarii in procesul │ │Nationala pentru │
│furnizarii de servicii sociale pentru │ │Persoanele cu │
│persoanele cu handicap │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│i) promovarea contractarii serviciilor sociale│2006-2013│Autoritatea │
│de catre autoritatile administratiei publice │ │Nationala pentru │
│catre furnizorii acreditati de servicii in │ │Persoanele cu │
│domeniul protectiei persoanelor cu handicap │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │

│1.5. │a) sprijinirea cercetarii, dezvoltarii si │2006-2013│Autoritatea │
│Accesibilizarea │productiei de noi tehnologii de informare si │ │Nationala pentru │
│mediului fizic, │comunicare si tehnologii asistive, adecvate │ │Persoanele cu │
│informational, a │persoanelor cu handicap │ │Handicap, │
│transportului si │ │ │Ministerul │
│locuintelor │ │ │Comunicatiilor │
│ │ │si Tehnologiei │
│ │ │Informatiilor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│b) promovarea si implementarea conceptului │2006-2013│Autoritatea │
│Acces pentru toti pentru a impiedica crearea │ │Nationala pentru │
│de noi bariere si aparitia unor noi surse de │ │Persoanele cu │
│discriminare │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale, │
│ │ │televiziunea │
│ │ │publica │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│c) asigurarea informatiilor despre │2006-2013│Autoritatea │
│problematica accesibilitatii pentru toti cei │ │Nationala pentru │
│interesati │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│d) introducerea in pregatirea initiala a │2006-2013│Autoritatea │
│studentilor, a unor cursuri referitoare la │ │Nationala pentru │
│diversitatea persoanelor cu handicap si a │ │Persoanele cu │
│nevoilor acestora, precum si la diversificarea│ │Handicap, │
│modalitatilor de realizare a accesului │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│e) realizarea cu prioritate a accesibilitatii │2006-2007│Autoritatea │
│mediului fizic si informational, in unitatile │ │Nationala pentru │
│si institutiile de invatamant │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│f) asigurarea utilizarii de catre cadrele │2006-2008│Autoritatea │
│didactice a mijloacelor specifice de │ │Nationala pentru │
│comunicare cu elevii cu handicap, in cadrul │ │Persoanele cu │
│procesului educational │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│g) asigurarea, prin mijloace specifice de │2006-2013│Autoritatea │
│comunicare, a accesului persoanelor cu │ │Nationala pentru │
│handicap senzorial la informatia difuzata prin│ │Persoanele cu │
│mass-media │ │Handicap, │
│ │ │Televiziunea │
│ │ │Romana │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│h) facilitarea accesului persoanelor cu │2006-2013│Autoritatea │
│handicap la noile tehnologii │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Comunicatiilor si│
│ │ │Tehnologiei │
│ │ │Informatiilor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│i) actualizarea permanenta la normele europene│2006-2008│Autoritatea │
│si internationale a normativului privind │ │Nationala pentru │
│adaptarea mediului fizic la nevoile │ │Persoanele cu │
│persoanelor cu handicap │ │Handicap │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│j) intarirea controlului asupra realizarii │2006-2013│Autoritatea │
│accesibilitatii si aplicarea de amenzi │ │Nationala pentru │
│contraventionale │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Inspectoratul de │
│ │ │Stat in │
│ │ │Constructii │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│k) formarea si asigurarea de interpreti │2006-2008│Autoritatea │
│autorizati ai limbajului mimico - gestual; │ │Nationala pentru │
│includerea acestor interpreti in aparatul │ │Persoanele cu │
│administratiei publice │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │Agentia Nationala│
│ │ │pentru Ocuparea │
│ │ │Fortei de Munca, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│l) formarea si asigurarea interpretilor pentru│2006-2008│Autoritatea │
│persoanele cu surdo - cecitate │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │Agentia Nationala│
│ │ │pentru Ocuparea │
│ │ │Fortei de Munca, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│m) includerea Autoritatii Nationale pentru │2006-2008│Autoritatea │
│Persoanele cu Handicap si a reprezentantilor │ │Nationala pentru │
│organizatiilor neguvernamentale din domeniul │ │Persoanele cu │
│protectiei persoanelor cu handicap in │ │Handicap, │
│comisiile de receptie a lucrarilor de │ │autoritati │
│constructie sau reamenajare a mediului fizic │ │publice locale │
│construit │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│n) dezvoltarea gamei de servicii adaptate │2006-2008│Autoritatea │
│persoanelor cu handicap, de exemplu asistenta │ │Nationala pentru │
│prin ghizi si asistenta animala etc. │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│o) asigurarea suportului in adaptarea │2006-2013│Autoritatea │
│locuintei persoanei cu handicap in functie de │ │Nationala pentru │
│nevoile acesteia │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│p) asigurarea calitatii dispozitivelor │2006-2013│Autoritatea │
│compensatorii si a accesibilitatii costurilor │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, Casa │
│ │ │Nationala de │
│ │ │Asigurari de │
│ │ │Sanatate │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│q) diversificarea accesului la servicii de │2006-2013│Autoritatea │
│petrecere a timpului liber, inclusiv turism, │ │Nationala pentru │
│pentru persoanele cu handicap etc. │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Transporturilor, │
│ │ │Constructiilor si│
│ │ │Turismului, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │

│1.6. Corelarea │a) planificarea tranzitiei copilului cu │2006-2008│Autoritatea │
│sistemului de │handicap din sistemul de protectie a copilului│ │Nationala pentru │
│protectie a │in sistemul de protectie a adultului cu │ │Persoanele cu │
│copilului cu │handicap, in baza nevoilor individuale │ │Handicap, │
│handicap cu cel al│identificate ale acestuia │ │Autoritatea │
│adultului cu │ │ │Nationala pentru │
│handicap │ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│b) asigurarea continuitatii serviciilor │2006-2008│Autoritatea │
│acordate persoanelor cu handicap │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Autoritatea │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│c) instituirea unui set de masuri menite sa │2006-2008│Autoritatea │
│asigure pregatirea copilului pentru viata │ │Nationala pentru │
│adulta si pentru viata independenta │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Autoritatea │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│d) cresterea nivelului de informare a │2006-2013│Autoritatea │
│copilului cu handicap in ceea ce priveste │ │Nationala pentru │
│oportunitatile de educatie, angajare, accesul │ │Persoanele cu │
│la viata sociala, accesul la diferite mijloace│ │Handicap, │
│de petrecere a timpului liber │ │Autoritatea │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │Protectia │
│ │ │Drepturilor │
│ │ │Copilului, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │

Obiectivul general 2:


Acordarea de sprijin pentru familiile care au in componenta persoane cu handicapObiective │ Masuri │ Termene │ Institutii │
specifice │ │ │ responsabile │

│2.1. Identificarea│a) asigurarea unei evaluari individuale, │2006-2008│Autoritatea │
│nevoilor de │multidisciplinare, a persoanei cu handicap si │ │Nationala pentru │
│sprijin familial │a conditiilor necesare implementarii │ │Persoanele cu │
│programului individual de reabilitare si │ │Handicap, │
│integrare sociala si a planului individualizat│ │Ministerul │
│de servicii, stabilite in colaborare cu │ │Sanatatii, │
│persoana cu handicap si/sau familia acesteia. │ │Ministerul │
│Persoana cu handicap si, daca este necesar, │ │Educatiei si │
│familia sau reprezentantul legal participa, de│ │Cercetarii, │
│asemenea, la ansamblul masurilor luate in │ │autoritati │
│vederea orientarii sale profesionale │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│b) monitorizarea implementarii programului │2006-2013│Autoritatea │
│individual de reabilitare si integrare │ │Nationala pentru │
│sociala, a planului personalizat de servicii │ │Persoanele cu │
│si a rezultatelor obtinute; asigurarea │ │Handicap, │
│conditiilor pentru evaluarea periodica a │ │autoritati │
│persoanelor cu handicap si monitorizarea │ │publice locale │
│rezultatelor obtinute │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│c) infiintarea sistemului bazat pe │2006-2008│Autoritatea │
│managementul de caz in protectia persoanelor │ │Nationala pentru │
│cu handicap │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│d) monitorizarea permanenta a costurilor │2006-2008│Autoritatea │
│serviciilor sociale astfel incat indicatorul │ │Nationala pentru │
│cost-eficienta sa raspunda nevoilor persoanei │ │Persoanele cu │
│cu handicap │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│e) asigurarea unei evaluari a nevoilor de │2006-2013│Autoritatea │
│sprijin al familiei in mediul ei de viata │ │Nationala pentru │
│ │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│f) dezvoltarea de servicii de prevenire si │2006-2008│Autoritatea │
│interventie in cazurile de vagabondaj, │ │Nationala pentru │
│cersetorie si trafic de persoane cu handicap │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Administratiei │
│ │ │si Internelor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│g) dezvoltarea de servicii de prevenire si │2006-2008│Autoritatea │
│interventie in caz de abuz si exploatare a │ │Nationala pentru │
│persoanelor cu handicap │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Administratiei si│
│ │ │Internelor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│h) sprijinirea oricaror forme de asociere │2006-2013│Autoritatea │
│familiala in vederea asigurarii integrarii si │ │Nationala pentru │
│incluziunii sociale a persoanelor cu handicap │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│i) sprijinirea initiativelor persoanelor │2006-2013│Autoritatea │
│juridice, publice sau private, institutiilor │ │Nationala pentru │
│de cult recunoscute de lege cu privire la │ │Persoanele cu │
│identificarea nevoilor de sprijin familial │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Culturii si │
│ │ │Cultelor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │

│2.2. Asigurarea │a) promovarea mediului familial ca fiind │2006-2013│Autoritatea │
│serviciilor de │mediul cel mai prielnic de dezvoltare a │ │Nationala pentru │
│sprijin familial │persoanei cu handicap │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│b) diversificarea modalitatilor de acordare a │2006-2008│Autoritatea │
│prestatiilor sociale; reglementarea legala a │ │Nationala pentru │
│bugetului personal complementar pentru │ │Persoanele cu │
│persoanele cu handicap │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│c) implicarea familiei si responsabilizarea │2006-2013│Autoritatea │
│acesteia cu privire la nevoile de ingrijire, │ │Nationala pentru │
│reabilitare si integrare sociala ale │ │Persoanele cu │
│persoanei cu handicap │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│d) dezvoltarea unui sistem de instruire si │2006-2008│Autoritatea │
│calificare a asistentilor personali ai │ │Nationala pentru │
│persoanelor cu handicap grav │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│e) dezvoltarea de programe de sustinere intre │2006-2008│Autoritatea │
│parinti si specialisti si alte tipuri de │ │Nationala pentru │
│instruiri in domeniul handicapului, in │ │Persoanele cu │
│colaborare sau parteneriat cu persoanele │ │Handicap, │
│juridice, publice sau private, institutii de │ │autoritati │
│cult recunoscute de lege │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│f) dezvoltarea serviciilor sociale de tip │2006-2013│Autoritatea │
│centre de zi, locuinte protejate, centre de │ │Nationala pentru │
│tip respiro/centre de criza, servicii la │ │Persoanele cu │
│domiciliu, altele, corespunzatoare nevoilor │ │Handicap, │
│individuale ale persoanelor cu handicap; │ │Ministerul │
│sprijinirea initiativelor persoanelor │ │Muncii, │
│juridice, publice sau private, institutiilor │ │Solidaritatii │
│de cult recunoscute de lege pentru crearea │ │Sociale si │
│unor astfel de servicii corespunzatoare │ │Familiei, │
│nevoilor comunitatii │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│g) dezvoltarea si diversificarea serviciilor │2006-2013│Autoritatea │
│sociale la nivel comunitar, cu preponderenta │ │Nationala pentru │
│servicii de ingrijire la domiciliu care permit│ │Persoanele cu │
│mentinerea persoanei cu handicap in mediul │ │Handicap, │
│propriu de viata, in familie si in comunitate │ │Ministerul │
│ │ │Muncii, │
│ │ │Solidaritatii │
│ │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│h) informarea persoanelor cu handicap, a │2006-2013│Autoritatea │
│familiilor si a tuturor institutiilor cu │ │Nationala pentru │
│activitati in domeniu pentru a face │ │Persoanele cu │
│cunoscute drepturile si obligatiile, │ │Handicap, │
│mijloacele si resursele ce le pot fi alocate │ │Ministerul │
│ │ │Administratiei si│
│ │ │Internelor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│i) sustinerea participarii persoanei cu │2006-2013│Autoritatea │
│handicap si a familiei sale la evenimente │ │Nationala pentru │
│cultural-sportive si la teatre, muzee, │ │Persoanele cu │
│cinematografe, biblioteci precum si │ │Handicap, │
│facilitarea accesului la obiectivele de │ │Ministerul │
│patrimoniu, turistice si de petrecere a │ │Culturii si │
│timpului liber │ │Cultelor, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│j) asigurarea accesului persoanelor cu │2006-2013│Autoritatea │
│handicap si a familiilor lor la programele │ │Nationala pentru │
│guvernamentale de securitate sociala, sanatate│ │Persoanele cu │
│si de reducere a saraciei; includerea nevoilor│ │Handicap, │
│persoanelor cu handicap si a familiilor │ │Ministerul │
│acestora in toate politicile, strategiile si │ │Muncii, │
│programele de dezvoltare nationale, judetene │ │Solidaritatii │
│sau locale │ │Sociale si │
│ │ │Familiei, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Sanatatii, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│k) crearea, la nivel local, a unor structuri │2006-2013│Autoritatea │
│comunitare consultative care sa sprijine │ │Nationala pentru │
│persoanele cu handicap si familiile acestora │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
│l) introducerea unui criteriu de prioritate │2006-2008│Autoritatea │
│pentru persoanele cu handicap in repartizarea │ │Nationala pentru │
│de locuinte sociale │ │Persoanele cu │
│ │ │Handicap, │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Transporturilor, │
│ │ │Constructiilor │
│ │ │si Turismului, │
│ │ │autoritati │
│ │ │publice locale │

Obiectivul general 3:

Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu handicapObiective │ Masuri │ Termene │ Institutii │
specifice │ │ │ responsabile │

│3.1. Sprijin │a) asigurarea scolarizarii si a │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│timpuriu efectiv │profesionalizarii tuturor persoanelor cu│ │pentru Persoanele cu │
│(inclusiv prin │handicap, indiferent de locul in care │ │Handicap, Ministerul │
│dezvoltarea │acestea se afla, respectand nevoile │ │Educatiei si │
│sistemului │individuale de dezvoltare │ │Cercetarii, autoritati │
│educational de la │ │ │publice locale │
│varsta timpurie ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│corelata cu │b) adaptarea instrumentelor specifice │2006-2008│Autoritatea Nationala │
│nevoile │educatiei la nevoile individuale ale │ │pentru Persoanele cu │
│identificate, in │persoanelor cu handicap │ │Handicap, Ministerul │
│vederea cresterii │ │ │Educatiei si │
│gradului de │ │ │Cercetarii, autoritati │
│incluziune │ │ │publice locale │
│sociala) ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│c) elaborarea si instituirea unui │2006-2008│Autoritatea Nationala │
│curriculum pentru persoanele cu handicap│ │pentru Persoanele cu │
│grav si asociat │ │Handicap, Ministerul │
│ │ │ │Educatiei si Cercetarii│
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│d) adaptarea programei scolare la │2006-2008│Autoritatea Nationala │
│nevoile copiilor/tinerilor cu handicap │ │pentru Persoanele cu │
│ │ │Handicap, Ministerul │
│ │ │Educatiei si Cercetarii│
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│e) asigurarea scolarizarii la domiciliu │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│ │a persoanelor cu handicap nedeplasabile │ │pentru Persoanele cu │
│pe durata perioadei de scolarizare │ │Handicap, Ministerul │
│obligatorie │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│f) organizarea diferentiata a examenelor│2006-2013│Autoritatea Nationala │
│din cadrul procesului de invatamant │ │pentru Persoanele cu │
│ │pentru persoanele cu handicap │ │Handicap, Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│g) introducerea in curricula scolilor │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│generale, liceelor, universitatilor si a│ │pentru Persoanele cu │
│altor forme de invatamant, a │ │Handicap, Ministerul │
│ │informatiilor referitoare la │ │Educatiei si │
│problematica handicapului │ │Cercetarii, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│h) corelarea permanenta cu strategia │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│nationala in domeniu a curriculum-ului │ │pentru Persoanele cu │
│pentru cei care se pregatesc sa lucreze │ │Handicap, Ministerul │
│cu persoanele cu handicap │ │Educatiei si Cercetarii│
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│i) realizarea de programe de instruire │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│privind problematica handicapului pentru│ │pentru Persoanele cu │
│toate cadrele didactice │ │Handicap, Ministerul │
│ │ │Educatiei si Cercetarii│
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│j) accentuarea importantei evaluarii │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│abilitatilor si, mai ales, a │ │pentru Persoanele cu │
│ │abilitatilor socio-profesionale ale │ │Handicap, Ministerul │
│persoanelor cu handicap │ │Educatiei si Cercetarii│
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│k) realizarea, diversificarea, │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│sustinerea financiara a programelor │ │pentru Persoanele cu │
│privind orientarea si reconversia │ │Handicap, Ministerul │
│profesionala a persoanelor cu handicap │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, autoritati │
│ │ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│l) corelarea pregatirii profesionale a │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│persoanelor cu handicap cu cerintele │ │pentru Persoanele cu │
│pietii muncii │ │Handicap, Ministerul │
│ │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, Agentia │
│ │ │Nationala pentru │
│ │ │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│m) asigurarea materialelor didactice │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│adaptate necesare diversitatii tipurilor│ │pentru Persoanele cu │
│de handicap, introducerea noilor │ │Handicap, Ministerul │
│tehnologii │ │Educatiei si │
│ │ │ │Cercetarii, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│n) sustinerea programelor care au ca │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│obiectiv dezvoltarea abilitatilor │ │pentru Persoanele cu │
│persoanelor cu handicap, indiferent de │ │Handicap, Ministerul │
│varsta acestora │ │Educatiei si │
│ │ │Cercetarii, autoritati │
│ │ │ │publice locale │

│3.2. Implicarea │a) proiectarea si adaptarea locurilor de│2006-2013│Autoritatea Nationala │
│angajatorilor │munca in asa fel incat acestea sa devina│ │pentru Persoanele cu │
│accesibile persoanelor cu handicap │ │Handicap │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│b) sustinerea logistica si financiara a │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│angajatorilor in vederea realizarii │ │pentru Persoanele cu │
│ │adaptarilor locurilor de munca in │ │Handicap, Agentia │
│functie de nevoile individuale ale │ │Nationala pentru │
│persoanei cu handicap angajate │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│c) dezvoltarea formelor de stimulare a │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│angajatorilor in vederea angajarii si │ │pentru Persoanele cu │
│ │pastrarii locului de munca al │ │Handicap, Agentia │
│persoanelor cu handicap; promovarea si │ │Nationala pentru │
│asigurarea cunoasterii de catre │ │Ocuparea Fortei de │
│angajatori a dreptului la munca al │ │Munca, autoritati │
│persoanei cu handicap │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│d) stabilirea unei comunicari permanente│2006-2013│Autoritatea Nationala │
│intre Agentia Nationala pentru Ocuparea │ │pentru Persoanele cu │
│ │Fortei de Munca, Autoritatea Nationala │ │Handicap │
│pentru Persoanele cu Handicap si │ │ │
│organizatiile neguvernamentale din │ │ │
│domeniu │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│e) infiintarea si sustinerea de complexe│2006-2013│Autoritatea Nationala │
│de servicii formate din ateliere sau │ │pentru Persoanele cu │
│unitati protejate si locuinte protejate,│ │Handicap, autoritati │
│ │la nivel judetean │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│f) dezvoltarea, la nivel judetean, a │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│unor noi modalitati de organizare a │ │pentru Persoanele cu │
│activitatilor lucrative pentru │ │Handicap, autoritati │
│persoanele cu handicap: intreprinderi │ │publice locale │
│sociale, ateliere protejate etc. │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │g) acordarea de sprijin pentru │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│organizarea unei piete de desfacere │ │pentru Persoanele cu │
│pentru produsul muncii persoanei cu │ │Handicap, autoritati │
│handicap │ │publice locale │

│3.3. Imbunatatirea│a) promovarea accesului la educatie si │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│sistemului │formare profesionala a persoanelor cu │ │pentru Persoanele cu │
│educational si de │handicap, indiferent de gradul si tipul │ │Handicap, Ministerul │
│formare │de handicap │ │Educatiei si │
│profesionala │ │ │Cercetarii, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│b) promovarea conceptului potrivit │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│caruia persoana cu handicap incadrata in│ │pentru Persoanele cu │
│munca reprezinta o valoare adaugata │ │Handicap, Agentia │
│pentru societate si, in special, pentru │ │Nationala pentru │
│ │comunitatea careia apartine │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│c) crearea conditiilor si a serviciilor │2006-2008│Autoritatea Nationala │
│necesare pentru ca persoana cu handicap │ │pentru Persoanele cu │
│sa poata alege forma de conversie sau │ │Handicap, Ministerul │
│reconversie profesionala si locul de │ │Educatiei si │
│ │munca, in conformitate cu potentialul ei│ │Cercetarii, Agentia │
│functional │ │Nationala pentru │
│ │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│d) desfasurarea de programe, in │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│colaborare sau parteneriat cu persoanele│ │pentru Persoanele cu │
│ │juridice, publice sau private, │ │Handicap, Ministerul │
│institutiile de cult recunoscute de │ │Culturii si Cultelor, │
│lege, avand ca obiectiv crearea de │ │autoritati publice │
│oportunitati pentru dezvoltarea │ │locale │
│abilitatilor persoanelor cu handicap │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│e) asigurarea de acces egal al │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│persoanelor cu handicap la │ │pentru Persoanele cu │
│ │oportunitatile de formare si promovare │ │Handicap, autoritati │
│la locul de munca │ │publice locale │

│3.4. Imbunatatirea│a) promovarea unui mediu de munca │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│serviciilor de │deschis, inclusiv si accesibil │ │pentru Persoanele cu │
│sprijin in vederea│persoanelor cu handicap │ │Handicap, Agentia │
│angajarii si │ │ │Nationala pentru │
│crearea │ │ │Ocuparea Fortei de │
│serviciilor de │ │ │Munca, autoritati │
│sprijin al │ │ │publice locale │
│persoanelor cu ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│handicap la locul │b) promovarea recunoasterii │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│de munca │capacitatilor, abilitatilor si │ │pentru Persoanele cu │
│contributiei persoanelor cu handicap la │ │Handicap, Agentia │
│locul de munca si pe piata muncii si, │ │Nationala pentru │
│implicit, combaterea prejudecatilor in │ │Ocuparea Fortei de │
│ │acest domeniu │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│c) crearea conditiilor pentru cresterea │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│sanselor persoanelor cu handicap de │ │pentru Persoanele cu │
│angajare si avansare in cariera pe piata│ │Handicap, Agentia │
│libera a muncii si indeosebi in sectorul│ │Nationala pentru │
│public │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│d) diversificarea si sustinerea de │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│servicii sociale, astfel: consiliere │ │pentru Persoanele cu │
│pentru persoana cu handicap si familia │ │Handicap, Agentia │
│acesteia, informare pentru angajatori │ │Nationala pentru │
│etc. │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│e) introducerea in Clasificarea │2006-2008│Autoritatea Nationala │
│Ocupatiilor din Romania a unor noi │ │pentru Persoanele cu │
│ocupatii care faciliteaza integrarea │ │Handicap, Ministerul │
│profesionala a persoanei cu handicap │ │Muncii, Solidaritatii │
│ │ │Sociale si Familiei, │
│ │ │ │Ministerul Educatiei si│
│ │ │Cercetarii │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│f) elaborarea si implementarea unui │2006-2008│Autoritatea Nationala │
│sistem de monitorizare privind ocuparea │ │pentru Persoanele cu │
│si incadrarea in munca, formarea │ │Handicap, Agentia │
│profesionala, promovarea si conditiile │ │Nationala pentru │
│de munca ale persoanelor cu handicap │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│g) realizarea si actualizarea permanenta│2006-2008│Autoritatea Nationala │
│a bazei de date la nivel judetean/local │ │pentru Persoanele cu │
│pentru evidentierea ofertei de munca din│ │Handicap, Agentia │
│randul persoanelor cu handicap │ │Nationala pentru │
│ │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│h) dezvoltarea colaborarii cu mass-media│2006-2013│Autoritatea Nationala │
│in vederea cresterii gradului de │ │pentru Persoanele cu │
│constientizare si/sau sensibilizare a │ │Handicap, Agentia │
│comunitatii cu privire la potentialul, │ │Nationala pentru │
│abilitatile si contributia persoanelor │ │Ocuparea Fortei de │
│ │cu handicap la piata muncii │ │Munca, televiziunea │
│ │ │publica, autoritati │
│ │ │publice locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│i) realizarea de programe si proiecte, │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│in colaborare sau parteneriat cu │ │pentru Persoanele cu │
│persoanele juridice, publice sau │ │Handicap, Agentia │
│private, institutii de cult recunoscute │ │Nationala pentru │
│ │de lege, avand ca obiectiv cresterea │ │Ocuparea Fortei de │
│gradului de ocupare │ │Munca, Ministerul │
│ │ │Culturii si Cultelor, │
│ │ │autoritati publice │
│ │ │locale │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┤
│j) sustinerea de campanii de │2006-2013│Autoritatea Nationala │
│sensibilizare si constientizare a │ │pentru Persoanele cu │
│ │angajatorilor asupra abilitatilor │ │Handicap, Agentia │
│persoanelor cu handicap │ │Nationala pentru │
│ │ │Ocuparea Fortei de │
│ │ │Munca, autoritati │
│ │ │publice locale │


Planul de actiune privind implementarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 - 2013 'Sanse egale pentru persoanele cu handicap - catre o societate fara discriminari' poate fi revizuit anual, in urma monitorizarii Strategiei.


│MISIUNEA ││ Pana in anul 2013, persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi si oportunitati reale in vederea │
│ ││ imbunatatirii calitatii vietii personale. │


│OBIECTIVE││III.1. Promovarea integrarii ││III.2. Acordarea de sprijin ││III.3. Cresterea gradului de │
│GENERALE ││sociale a persoanelor cu ││pentru familiile care au in ││ocupare a fortei de munca │
└─────────┘│handicap ca cetateni activi in ││componenta persoane cu handicap││pentru persoanele cu handicap │
│masura de a-si controla viata │└───────────────────────────────┘└─────────────────────────────────┘
└─────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐
┌─────────┐ ┌───────────────────────────────┐│III.3.1. Sprijin timpuriu efectiv│
│ │┌─────────────────────────────────┐│III.2.1. Identificarea nevoilor││(inclusiv prin dezvoltarea │
│ ││III.1.1. Cresterea capacitatii ││de sprijin familial ││sistemului educational de la │
│OBIECTIVE││institutionale si administrative ││III.2.2. Asigurarea serviciilor││varsta timpurie corelata cu │
│SPECIFICE││III.1.2. Participarea activa si ││de sprijin familial ││nevoile identificate in vederea │
│ ││accesul la serviciile sociale │└───────────────────────────────┘│cresterii gradului de incluziune │
│ ││III.1.3. Consolidarea │ │sociala) │
└─────────┘│parteneriatului public-privat │ │III.3.2. Implicarea angajatorilor│
│III.1.4. Promovarea furnizarii │ │III.3.3. Imbunatatirea sistemului│
│serviciilor de calitate care sa │ │educational si de formare │
│raspunda nevoilor individuale ale│ │profesionala │
│persoanei cu handicap │ │III.3.4. Imbunatatirea │
│III.1.5. Accesibilizarea mediului│ │serviciilor de sprijin in vederea│
│fizic, informational, a │ │angajarii si crearea serviciilor │
│transportului si locuintelor │ │de sprijin al persoanelor cu │
│III.1.6. Corelarea sistemului de │ │handicap la locul de munca │
│protectie a copilului cu handicap│ └─────────────────────────────────┘
│cu cel al adultului cu handicap │

│STRATEGIA│┌─────────────────────────────────┐┌───────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────┐
└─────────┘│ ACCESIBILIZAREA MEDIULUI FIZIC ││CENTRAREA PE NEVOILE PERSONALE ││IMPLICAREA ACTIVA A PERSOANEI CU │
│ SI INFORMATIONAL ││ IDENTIFICATE ││ HANDICAP IN LUAREA DECIZIILOR │
└─────────────────────────────────┘└───────────────────────────────┘└─────────────────────────────────┘

│Aceasta diagrama stabileste misiunea si cum poate fi ea atinsa prin realizarea celor trei obiective generale. │
│Fiecare din cele trei obiective generale corespunde unui capitol al Strategiei. Sub fiecare obiectiv general │
│sunt stabilite obiective specifice. Strategia este baza pentru masurile ce urmeaza a fi intreprinse si ofera │
│trei principii de interventie in scopul asigurarii atingerii obiectivelor generale stabilite si, in final, a │
│atingerii misiunii.                                                          
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright