Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Sistemul procedural al evaluarii si autorizarii activitatilor cu impact asupra mediuluiSistemul procedural al evaluarii si autorizarii activitatilor cu impact asupra mediuluiSectiunea 1

Privire generala asupra sistemului procedural


Conform legislatiei in vigoare, activitatile economice si sociale cu impact asupra mediului sunt supuse unei proceduri tehnico-administrative de verificare a efectelor acestor activitati asupra mediului inconjurator.

Cadrul general legislativ este asigurat de O.U.G. nr. 195/2005 (legea cadru a mediului) si de O.U.G. nr. 152/2005, aprobata sI modificata de Legea nr. 84/2006 (privind prevenirea si controlul integrat al poluarii).

Principalele actiuni sI termeni in domeniul prevenirii poluarii de catre activitatile economice sunt prevazute in O.U.G. nr. 195/2005 sI in O.U.G. nr. 152/2005, dupa cum urmeaza:

acord de mediu - act tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului; acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului;

audit de mediu - instrument managerial de evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei organizatiei, a sistemului de management si a proceselor destinate protectiei mediului, cu scopul:

a) de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului;

b) de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei;

autorizatie de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune;

autorizatie integrata de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; in O.U.G. nr. 152/2005, adiptata sI modificata prin Legea nr. 84/2006 aceatsa este definita astfel: actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau, dupa caz, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, respectiv agentiile regionale pentru protectia mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', precum si Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia;

avize de mediu emise de autoritatea competenta pentru protectia mediului

a) avizul de mediu pentru planuri si programe - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii;

b) avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului la: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului, vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare, incetarea activitatii, faliment, avand ca scop stabilirea obligatiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate in situatiile mentionate anterior;

c) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice - act tehnico-juridic emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si respectiv de autorizare a ingrasamintelor chimice;

d) aviz Natura 2000 - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica in planul sau programul supus adoptarii;

bilant de mediu - lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a autorizatiei de mediu, si care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului;


cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in scopul prevenirii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:

a) tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si remedierea amplasamentului, potrivit legislatiei in vigoare;

b) disponibile se refera la acele cerinte care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel national, cu conditia ca aceste tehnici sa fie accesibile operatorului;

c) cele mai bune - se refera la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau;

evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritarilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;

evaluarea impactului asupra mediului - proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului;

evaluarea riscului - lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere;

instalatie - orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si poluare;

instalatie existenta - orice instalatie aflata in functiune, autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea competenta inainte de data de 30 octombrie 1999 inclusiv, cu conditia de a fi fost pusa in functiune in termen de cel mult un an de la aceasta data;

instalatie noua - orice instalatie pusa in functiune si autorizata sau supusa procedurii de autorizare de catre autoritatea competenta dupa data de 30 octombrie 1999;

modificarea in exploatare - o schimbare in ceea ce priveste tipul sau functionarea instalatiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului;

modificarea substantiala - o schimbare in exploatare care, din punctul de vedere al autoritatii competente, poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii populatiei sau mediului. In sensul acestei definitii, orice modificare in exploatare sau extindere a exploatarii este considerata modificare substantiala daca modificarea ori extinderea, prin ea insasi, duce la atingerea valorilor de prag prevazute in anexa nr. 1, dupa caz;

operator - orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;

poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura, zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare;

public - una ori mai multe persoane fizice sau juridice si, potrivit legislatiei ori practicii nationale, asociatiile, organizatiile sau gruparile acestora;

public interesat - publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes in luarea unei decizii privind emiterea sau reactualizarea unei autorizatii ori a conditiilor unei autorizatii; in acceptiunea acestei definitii, organizatiile neguvernamentale in domeniul protectiei mediului, care indeplinesc conditiile cerute de legislatia nationala, sunt considerate public interesat;

plan de actiuni - plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei integrate de mediu de catre titularul activitatii sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului in scopul respectarii prevederilor legale referitoare la prevenirea si controlul integrat al poluarii; planul de actiune face parte integranta din autorizatia integranta de mediu;

program pentru conformare - plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale de timp precizate prin prevederile autorizatiei de mediu sau avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu de catre titularul activitatii, sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului, in scopul respectarii prevederilor legale privind protectia mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu sau din avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu;

raport de mediu - parte a documentatiei planurilor sau programelor, care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoare;

standardul de calitate a mediului - totalitatea cerintelor care trebuie respectate la un moment dat de mediu ca un intreg, considerat in ansamblul sau, sau de catre o parte a acestuia, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright