Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica
Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Lista subiectelor pentru examen Drept privat romanLista subiectelor pentru examen Drept privat roman


1. Drept civil drept natural
2. Drept civil dreptul gintilor
3. Drept civil drept pretorian
4. Drept public drept privat
5. Obiceiul izvor de drept
6. Legea izvor de drept
7. Legea celor XII Table adoptare si importanta
8. Edictul pretorian ca izvor de drept
9. Hotararile senatului izvor de drept
10.Constitutiile imperiale
11. Stiinta dreptului
12. Codificarea in dreptul roman
13. Opera legislativa a lui Iustinian elaborare si importanta in lumea bizantina
14. Receptarea dreptului roman
15. Fazele aparitiei procedurii de judecata
16. Caracteristicile procedurii legis-actiunilor
17. Organizarea judecatoreasca in procedura legis-actiunilor
18. Faza in iure in procedura legis-actiunilor
19. Faza in iudicio in procedura legis-actiunilor
20. Executarea hotararii judecatoresti in procedura legis-actiunilor
21. Cauzele aparitiei procedurii formulare si originea formulei de judecata
22. Organizarea judecatoreasca in procedura formulara
23. Faza in iure in procedura formulara
24. Partile principale ale formulei de judecata
25. Prescriptiile in formula de judecata
26. Exceptiile de procedura
27. Actiunile pretoriene
28. Faza in iudicio in procedura formulara
29. Autoritatea de lucru judecat
30. Executarea hotararii in procedura formulara
31. Procedurile speciale derivand din imperium-ul magistratului
32. Aparitia procedurii extraordinare si organizarea judecatoreasca
33. Desfasurarea procesului in procedura extraordinara
34. Executarea hotararii judecatoresti si caile de atac in procedura extraordinara
35. Notiunea de persoana si de capacitate in dreptul roman
36. Pozitia juridica a sclavilor
37. Modalitatile de dobandire a pozitiei de sclav
38. Modurile de dezrobire a sclavilor
39. Situatia juridica a dezrobitilor
40. Starile de semisclavie
41. Pozitia juridica a cetatenilor romani
42. Pozitia juridica a latinilor
43. Pozitia juridica a peregrinilor
44. Evolutia prerogativelor sefului familiei (pater familias)
45. Patria potestas (puterea parinteasca)
46. Conditiile de fond ale casatoriei in dreptul roman
47. Conditiile de forma ale casatoriei in dreptul roman
48. Raporturile personale dintre soti
49. Dota in dreptul roman
50. Desfacerea casatoriei in dreptul roman
51. Concubinajul in dreptul roman
52. Adrogatiunea
53. Adoptiunea
54. Legitimarea
55. Stingerea puterii parintesti pe cale naturala
56. Stingerea puterii parintesti pe cale artificiala
57. Pierderea capacitatii cauze si efecte
58. Limitarile capacitatii
59. Personaele juridice
60. Aparitia si dezvoltarea tutelei si curatelei
61. Modurile de constituire a tutelei impuberilor
62. Atributiile tutorelui si raspunderea acestuia
63. Tutela femeilor
64. Curatela
65. Succesiunea civila
66. Succesiunea pretoriana
67. Succesiunea in dreptul imperial
68. Aparitia testamentului
69. Definitia testamentului
70. Capacitatea femeilor in materie testamentara
71. Sclavul mostenitor
72. Regimul juridic al instituirii de erede
73. Ineficacitatea totala a testamentului
74. Exheredarea
75. Plangerea impotriva testamentului nerespectuos
76. Legatele
77. Fideicomisele
78. Acceptarea succesiunii de catre mostenitorii necesari
79. Acceptarea succesiunii de catre mostenitorii voluntari
80. Renuntarea la succesiune
81. Actiunile succesorale
82. Lucrurile extrapatrimoniale
83. Clasificarea bunurilor mancipi si nec mancipi, mobile si imobile
84. Clasificarea bunurilor determinate in gen si determinate in speta
85. Clasificarea bunurilor corporale si incorporale
86. Fructe produse (producte) si dobandirea fructelor
87. Aparitia proprietatii si a dreptului de proprietate
88. Proprietatea statului, ca forma de proprietate romana
89. Proprietatea quiritara (civila)
90. Proprietatea pretoriana
91. Proprietatea provinciala si proprietatea peregrina
92. Restrictiile dreptului de proprietate
93. Aparitia si dezvoltarea institutiei posesiunii
94. Elementele posesiunii
95. Dobandirea si pierderea posesiunii
96. Tipurile de posesiune
97. Posesiunea drepturilor
98. Interdictele prohibitorii
99. Interdictele recuperatorii
100. Coproprietatea
101. Ocupatiunea
102. Traditiunea
103. Accesiunea imobiliara
104. Accesiunea mobiliara
105. Mancipatiunea
106. In iure cessio
107. Uzucapiunea
108. Stingerea dreptului de proprietate
109. Actiunea in revendicare
110. Actiunile ad exhibendum, negatorie si confesorie mijloace de ocrotire a proprietatii
111. Actiunile ce reglementeaza raporturile de vecinatate
112. Aparitia si dezvoltarea drepturilor reale asupra bunurilor straine
113. Servitutile prediale
114. Servitutile personale
115. Constituirea servitutilor
116. Stingerea servitutilor
117. Apararea servitutilor
118. Aparitia notiunii de obligatie
119. Elementele obligatiei
120. Izvoarele obligatiilor
121. Eroarea viciu de consimtamant
122. Obiectul contractului
123. Cauza contractului
124. Nexum
125. Contractul verbal
126. Stipulatia pentru altul
127. Promisiunea pentru altul
128. Contractul literal
129. Mutuum (imprumutul de consumatie)
130. Comodatul (imprumutul de folosinta)
131. Depozitul
132. Vanzarea-cumpararea: formarea contractului si obligatiile cumparatorului
133. Vanzarea-cumpararea: obligatiile vanzatorului
134. Locatiunea
135. Societatea
136. Reprezentarea in dreptul roman
137. Mandatul
138. Contractele nenumite
139. Pactele adaugate
140. Pactele pretoriene
141. Pactele legitime
142. Deosebiri intre obligatia delictuala si cea contractuala
143. Furtul
144. Paguba pricinuita pe nedrept
145. Injuria
146. Dolul si violenta
147. Instrainarea in frauda creditorilor
148. Actiunile noxale
149. Gestiunea de afaceri
150. Imbogatirea fara cauza
151. Obligatiile naturale
152. Daunele interese
153. Forta majora si cazul fortuit
154. Punerea in intarziere
155. Culpa si custodia
156. Plata mod de stingere a obligatiilor
157. Termenul modalitate a obligatiei
158. Conditia modalitate a obligatiei
159. Garantiile personale
160. Fiducia
161. Gajul si ipotecaContact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|