Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Auto


Qdidactic » stiinta & tehnica » tehnica mecanica » auto
Instructiuni proprii pentru intretinere si reparatii autovehiculeInstructiuni proprii pentru intretinere si reparatii autovehicule(model)


Elaborate in conformitate cu:

prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutia din 21 noiembrie 1991, republicata;

prevederile art. 13 lit. e) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

prevederile art. 15 alin. (1) punctul 3 din H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.
Prevederi generale


Continut

Art. 1

Prezentele instructiuni proprii cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca in activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor.


Scop

Art. 2

Scopul prezentelor instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor 4 componente ale sistemului de munca (executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca).


Domeniu de aplicare

Art. 3

Prezentele instructiuni proprii se aplica salariatilor care desfasoara activitate in cadrul societatii.


Art. 4

Prevederile prezentelor instructiuni proprii se aplica cumulativ cu prevederile Instructiunilor proprii generale.


Art. 5

Desfasurarea activitatilor de intretinere si reparatii auto in conditii care determina si alte pericole decat cele specifice acestor activitati se vor face pe baza unor instructiuni aprobate de conducerea unitatii. Societatea va stabili in functie de conditiile specifice desfasurarii acestor activitati:

instructiuni suplimentare necesare pentru desfasurarea in conditii de securitate a muncii;

responsabilitati pe functii pentru aplicarea si urmarirea acestora pe toata durata activitatii;

modalitati de intocmire documente, semnaturi, aprobari etc.


Revizuirea instructiunilor

Art. 6

Prezentele instructiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national sau la nivelul proceselor de munca.


Incadrarea personalului la locul de munca

Art. 7

Operatiile de intretinere si reparatii efectuate in halele si atelierele societatii se vor executa de catre salariati calificati si instruiti special in acest scop, respectandu-se intocmai instructiunile tehnice, de exploatare, protectie a muncii si P.S.I.


Organizarea locului de munca


Art. 8

Intretinerea si repararea autovehiculelor se vor face in hale si incaperi amenajate, dotate cu utilaje, instalatii si dispozitive adecvate.


Art. 9

Executarea unor lucrari de demontare, intretinere sau reparare a autovehiculelor este admisa si in spatii amenajate in afara halelor si atelierelor de intretinere denumite 'platforme tehnologice'. Aceste platforme vor fi delimitate, marcate, amenajate corespunzator si imprejmuite, daca este necesar.


Art. 10

Caile de acces din hale, ateliere si de pe platformele tehnologice vor fi intretinute in stare buna si vor fi prevazute cu marcaje si indicatoare de circulatie standardizate.


Art. 11

Incalzirea halelor si incaperilor de lucru va fi asigurata in perioada anotimpului rece in functie de temperatura exterioara.


Art. 12

In halele de intretinere si reparare a autovehiculelor, canalele de revizie vor fi mentinute curate, asigurandu-se scurgerea apei, a uleiurilor si a combustibililor.


Art. 13

Nu se admite pornirea motoarelor autovehiculelor in interiorul halelor, decat daca sunt luate masuri in vederea aerisirii spatiului respectiv.


Art. 14

Utilajele din hala si ateliere (polizoare, masini de gaurit etc.) vor fi bine fixate, legate la pamant, dotate cu dispozitive de protectie in stare buna. De asemenea, utilajele vor avea afisate instructiunile tehnice de exploatare si de protectie a muncii.


Art. 15

Cricurile din dotarea halelor de reparatii sau a canalelor de revizie vor fi mentinute in permanent in stare buna de functionare si vor avea inscriptionata sarcina maxima.


Art. 16

La demontarea, montarea si transportul subansamblelor grele sau voluminoase se vor folosi mijloace mecanice de ridicare si manipulare. Prinderea subansamblelor la mijloacele de ridicat se va face cu dispozitive speciale, omologate, care sa asigure prinderea corecta si echilibrata a subansamblelor.


Art. 17

Se interzice ca la prinderea subansamblelor sa se foloseasca lanturi sau cabluri care nu au inscriptionata sarcina maxima de ridicat.


Art. 18

Dispozitivele de suspendare a autovehiculelor si stelajele pentru asezarea pieselor trebuie sa aiba stabilitate si rezistenta corespunzatoare. Acestea vor fi mentinute, in permanenta, in stare buna de folosire.


Art. 19

Exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de ridicat se va efectua in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare si ale cartilor tehnice respective.


Art. 20

In halele de reparatii in care se executa si lucrari de sudura la autovehicule se va stabili locul de amplasare a tuburilor de oxigen, a generatoarelor de sudura oxiacetilenica, a transformatoarelor de sudura electrica, precum si a paravanelor de protectie folosite in timpul sudurii electrice.

Transformatoarele de sudura electrica vor fi conectate la instalatia de legare la pamant, iar cablurile vor fi amplasate si protejate astfel incat sa nu fie deteriorate de rotile autovehiculelor care circula in timpul reparatiilor (efectuate pe platforme).


Art. 21

Petele de ulei si de combustibil de pe pardoselile halelor sau incaperilor vor fi acoperite cu nisip, dupa care vor fi luate masuri de curatare si evacuare a materialului rezultat in locuri care nu prezinta pericol de incendiu.


Art. 22

Carpele, caltii si alte materiale textile folosite in curatarea si stergerea pieselor sau a mainilor vor fi depuse in cutii metalice cu capac de inchidere si evacuate in locuri stabilite in acest scop, pentru a fi arse sau ingropate.


Art. 23

In halele de reparare a autovehiculelor se vor monta placi avertizoare si afise sugestive pe teme de protectie a muncii, referitoare la activitatea efectiv prestata.


Art. 24

Pe usile incaperilor in care se gasesc instalatii prin a caror manevrare sau atingere se pot produce accidente se vor fixa tablite cu inscriptia 'Intrarea interzisa persoanelor straine'.


Art. 25

Lucratorii trebuie sa poarte echipamentul de lucru si echipamentul de protectie corespunzator lucrarilor pe care le executa cu instalatiile si utilajele din dotare.


Art. 26

Sculele vor fi asezate pe suporturi speciale, amplasate in locuri corespunzatoare si la inaltimi accesibile. Dupa terminarea lucrului sculele vor fi curatate, dupa care vor fi inchise in dulapuri. Ascutirea sculelor de taiat si cioplit se va face de catre un lucrator instruit special in acest scop.


Art. 27

Lucratorii sunt obligati ca, inainte de inceperea lucrului, sa verifice daca uneltele si utilajele pe care le folosesc sunt in stare buna si corespund din punctul de vedere al securitatii muncii. Se interzice folosirea uneltelor si utilajelor care nu corespund acestor verificari.


Art. 28

Inainte de inceperea lucrului, locul de munca trebuie sa fie in perfecta ordine. Nu se admite aglomerarea locului de munca cu materiale, scule etc.


Art. 29

Este interzisa modificarea sculelor prin sudarea prelungitoarelor improvizate pentru chei in vederea maririi cuplului.


Art. 30

Zilnic, inainte de inceperea lucrului, maistrul si sefii de echipa vor verifica starea de sanatate si oboseala a muncitorilor. Daca acestia se afla sub influenta bauturilor alcoolice vor fi indepartati de la lucru.


Art. 31

Imbracamintea personala a lucratorilor se va pastra numai in vestiar. Alimentele se vor consuma numai in incaperile special amenajate si destinate de unitate in acest scop si numai dupa ce lucratorii respectivi isi vor spala bine mainile.


Art. 32

Persoanele cu atributii de serviciu vor urmari si vor interzice introducerea si consumul bauturilor alcoolice in unitate si la locurile de munca, cunoscand ca raspund personal de starea si capacitatea de munca a personalului din subordine pe tot timpul lucrului.


Art. 33

Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu atributii de serviciu vor verifica functionarea tuturor instalatiilor, utilajelor si dispozitivelor din dotare. De asemenea, vor verifica legatura la pamant a tuturor utilajelor actionate electric. In cazul in care se constata defectiuni sau ca legatura la pamant sau la conductorul de nul al retelei este intrerupta:

se va scoate utilajul de sub tensiune;

se vor anunta muncitorii special desemnati din unitate;

se va supraveghea remedierea defectiunii constatate.


Art. 34

La repartizarea lucrarilor pe muncitori, conducatorul locului de munca va indica procedeul corect de lucru (nepericulos) si masurile corespunzatoare privind utilizarea instalatiilor, utilajelor si sculelor din dotare.

Acesta va verifica starea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitor la lucrarea respectiva.


Art. 35

Autovehiculele aflate pe pozitiile de lucru din hale, ateliere sau platforme tehnologice vor fi asigurate (calate) impotriva deplasarilor necomandate, in acest scop folosindu-se pene sau cale special confectionate. In cazul in care nu se executa lucrari la motor sau la transmisie, autovehiculele vor fi asigurate si cu mijloace proprii (frana de ajutor si cuplarea intr-o treapta de viteza).


Art. 36

Iluminatul natural si artificial se va realiza astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate la locul de munca.


Art. 37

Corpurile de iluminat trebuie sa fie curatate perio­dic.


Protectia impotriva incendiilor si exploziilor


Art. 38

In incaperile cu pericol de incendii si explozii sunt interzise:

fumatul;


intrarea cu foc deschis;

intrarea cu piese sau materiale incandescente;

producerea de scantei;

lovirea a doua scule feroase;

folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice.

In acest scop pe usa de intrare se vor monta placute avertizoare.


Art. 39

Este interzis accesul in atelierele cu pericol de explozie al tuturor persoanelor straine. Pe usile acestor incaperi se va monta tablite cu inscriptia 'Intrarea oprita'.


Art. 40

Este interzis fumatul in halele de intretinere si reparatii. In acest scop se vor amenaja locuri pentru fumat.


Art. 41

Este interzisa pastrarea rezervoarelor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, carbid, cu uleiuri, a vaselor cu acizi, vopsele, diluanti etc., in interiorul halelor sau atelierelor, cu exceptia locurilor anume prevazute prin proiectul de constructie.


Repararea autovehiculelor


Revizia tehnica si diagnosticarea

Art. 42

Autovehiculele trebuie sa fie introduse in hala cu motorul in functiune, avand in rezervor o cantitate de carburant de cel mult 10% din capacitatea acestuia, necesara deplasarii autonome de la un punct de lucru la altul. Fac exceptie autovehiculele care sunt introduse in hala numai pentru reviziile tehnice periodice.


Art. 43

Autovehiculele trebuie sa fie introduse pe linia de revizie si diagnosticare tehnica numai dupa ce sunt spalate.


Art. 44

Canalul de revizie trebuie mentinut curat, asigurandu-se scurgerea apei, a uleiurilor si a combustibililor. Introducerea autovehiculelor pe canal se va face cu viteza de maximum 5 km/h, dirijate din fata, de la sol, de catre conducatorul locului de munca.


Art. 45

Verificarea presiunii in pneuri si ridicarea acesteia la valorile stabilite (fata sau spate) pentru fiecare tip de autovehicul trebuie sa se faca potrivit prevederilor din tabelul cuprinzand presiunea admisa, care trebuie sa fie afisat la locul de munca. La umflarea pneurilor se va folosi, in mod obligatoriu, dispozitivul de protectie impotriva saririi cercului de la janta. In cazul jantelor monobloc sau din mai multe bucati nu se utilizeaza dispozitiv de protectie.


Art. 46

Compresorul folosit la umflarea pneurilor va fi in stare buna de functionare, dotat si inscriptionat corespunzator.


Art. 47

Lucratorul de la rampa, care efectueaza verificarea, trebuie sa fie instruit si autorizat asupra cunoasterii caracteristicilor tehnice si functionale ale compresoarelor.


Art. 48

Miscarea autovehiculelor pe rampa trebuie sa fie dirijata de persoane cu atributii de serviciu si numai dupa ce acestea s-au convins ca echipa a iesit din canalul de revizie si s-a indepartat de autovehicule, iar sculele si piesele de lucru au fost inlaturate.


Art. 49

Standul unde se face verificarea bunei functionari a sistemului de rulare si a motorului trebuie sa aiba montat grilajul de protectie.


Art. 50

La verificarea sistemului de semnalizare, lucratorul trebuie sa stea pe podetul mobil al canalului.


Art. 51

La operatia de verificare a mecanismului de directie, lucratorul va cala rotile din spate si va actiona frana de mana, dupa care va proceda la suspendarea partii din fata a autovehiculului.


Art. 52

In timpul verificarii parametrilor dinamici ai autovehiculului, pentru a se evita producerea de accidente prin iesirea accidentala a autovehiculului de pe postul de incercare, se va asigura blocarea mijlocului de transport pe post cu cale de blocare.


Art. 53

La diagnosticarea motorului in timpul functionarii se vor avea in vedere:

sa se evite asezarea lucratorului in dreptul paletelor ventilatorului;

sa se asigure evacuarea gazelor arse ale motorului folosindu-se in acest scop tubulatura de evacuare si sistemul de ventilate.


Art. 54

La utilizarea standurilor de testare a franei nu se va depasi valoarea de incercare maxima prescrisa de uzina constructoare.


Art. 55

Dupa terminarea operatiilor de testare a sistemului de franare, lucratorul va scoate standul de sub tensiune, va pastra distanta prescrisa fata de cilindrii hidraulici si va parasi canalul de comanda al cilindrilor hidraulici.


Demontarea

Art. 56

Demontarea autovehiculelor in vederea repararii se va executa in sectoare si pe posturi de lucru specializate pentru aceste operatii.


Art. 57

Subansamblurile rezultate de la demontarea autovehiculelor trebuie depozitate in spatii special destinate acestui scop.


Art. 58

Se interzice depozitarea subansamblurilor rezultate de la demontarea autovehiculelor pe caile de acces.


Art. 59

Indepartarea subansamblurilor de pe autovehicul se va face numai dupa ce lucratorul a verificat ca toate imbinarile acestora cu reperele invecinate au fost demontate.


Art. 60

Uneltele de lucru utilizate de catre muncitori, precum si instalatiile de ridicat (cricuri, macarale etc.) vor fi controlate inainte de inceperea lucrului.


Art. 61

Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte.


Art. 62

Se interzice executarea operatiilor de demontare a partilor din autovehicul cand acestea sunt prinse sau/si sustinute de mijlocul de ridicat.


Art. 63

La demontarea arcurilor se vor folosi clesti sau scule speciale.


Art. 64

Depresarea bucselor, inelelor de rulmenti, camasilor etc. se va face numai cu prese si dispozitive speciale.


Art. 65

Transportul subansamblurilor demontate, grele sau voluminoase, se va face cu mijloace de transport si se va asigura stabilitatea acestora in timpul transportului.


Art. 66

La demontarea imbinarilor nituite trebuie folosite paravane metalice de protectie impotriva proiectarii de metal sau a aschiilor de metal rezultate in timpul lucrului.


Art. 67

Demontarea partilor componente ale instalatiei electrice de pe autovehicul se va face numai dupa decuplarea bateriei de acumulatoare.


Art. 68

Demontarea subansamblurilor de sub cadrul sau caroseria autovehiculului, pe locuri stationare, se va executa numai cu autovehiculul asezat pe capre metalice prevazute la partea superioara cu pene de lemn, in buna stare si dispuse in asa fel incat sa asigure stabilitatea autovehiculului.


Art. 69

Se interzice desfundarea conductelor de benzina, motorina, incercarea conductelor pentru aer etc. prin suflare cu gura.


Art. 70

Lucratorii care fac probe sub presiune vor verifica buna functionare a manometrelor de control, precum si integritatea garniturilor de etansare.


Art. 71

Spalarea si degresarea pieselor mici se vor face numai cu detergenti, in cuve speciale, amplasate in locuri corespunzatoare.


Degresarea si dezincrustarea

Art. 72

Piesele tratate in bai acide sau bazice, dupa racire, vor fi imersate in bai cu apa curata, pentru inlaturarea solutiei nocive.


Art. 73

Baile cu petrol folosite la degresarea pieselor vor fi instalate la distanta de orice sursa de incalzire sau flacara deschisa. Temperatura baii nu va depasi temperatura mediului ambiant. Se interzice utilizarea bailor cu petrol fara capace.


Art. 74

Se interzice degresarea pieselor demontate in solventi organici inflamabili, in recipiente deschise, in incaperi in care se lucreaza cu foc deschis sau se produc scantei electrice.


Introducerea sau scoaterea autovehiculelor in/din halele si atelierele de reparatii

Art. 75

Autovehiculele vor fi introduse la operatiile de intretinere sau de reparare numai dupa spalarea lor.


Art. 76

Introducerea autovehiculelor in halele si atelierele pentru reparatii se va face cu motorul in functiune, numai cu respectarea urmatoarelor conditii:

- cantitatea de carburanti din rezervor sa fie redusa la strictul necesar deplasarii autonome a autovehiculului pe fluxul tehnologic, fara a depasi 10% din capacitatea rezervorului, iar busonul sa fie montat;

- dupa asezarea autovehiculului pe postul de lucru, se va scoate de sub tensiune instalatia electrica a acestuia.


Art. 77

Introducerea autovehiculelor in hala se va face numai cu mersul inainte cu o viteza de maximum 5 km/h. Cand spatiul halei este mic si nu se poate executa intoarcerea autovehiculului, intrarea se va face si cu mersul inapoi. In acest caz conducatorul autovehiculului va fi ajutat la manevrare de catre o alta persoana care va dirija de la sol intrarea in hala. Aceasta persoana va sta in raza de vizibilitate a soferului, in afara autovehiculului.


Art. 78

Este interzisa introducerea in hale sau ateliere a autovehiculelor incarcate cu materiale combustibile sau usor inflamabile sau daca prezinta scurgeri de combustibil.


Art. 79

Manevrarea autovehiculelor in incinta halelor se va face sub directa supraveghere a persoanelor cu atributii de serviciu, dupa ce in prealabil s-a efectuat instructajul celor ce executa operatia si s-au luat toate masurile de siguranta in vederea evitarii riscului de accidentare a persoanelor de la locurile de munca alaturate.


Art. 80

Suspendarea autovehiculelor se va face numai pe capre rezistente, corespunzatoare ca inaltime tipurilor de autovehicule din dotare. Se interzice suspendarea pe materiale improvizate (boltari, caramizi, pietre etc.).


Art. 81

Ridicarea si suspendarea autovehiculului sau rabatarea cabinei se vor face numai cu usile inchise.


Art. 82

Pentru ridicarea autovehiculului cu cricul se va alege punctul indicat al cadrului. Cricul se va aseza pe teren neted. Pentru stabilitate, sub cric se vor aseza bucati de scandura rezistente si perfect netede.

Daca cricul nu ajunge in punctul de ridicare, intre acesta si cadru se va aseza un butuc de lemn din esenta tare, cu laturi regulate. In cazul efectuarii unor lucrari de suspendare in afara halei, pe teren acoperit cu gheata, se va indeparta mai intai gheata de pe locul unde se pune cricul.


Art. 83

Transportul in hala sau in ateliere a pieselor mari si de forma complexa se va face cu carucioare sau alte mijloace de transport prevazute cu suporturi adecvate, astfel incat stabilitatea pieselor in timpul transportului sa fie asigurata.


Art. 84

Pentru executarea lucrarilor de reparatie la motoare si cutii de viteza, fara pericolul rasturnarii, acestea trebuie asezate stabil pe bancurile de lucru si calate sau prinse in dispozitive care sa permita rotirea lor in pozitii care sa asigure usurarea efortului fizic.


Art. 85

Pentru lucrarile absolut necesare sub autovehicul, cand inaltimea de suspendare nu permite o pozitie de lucru in picioare sau cand lucrarile nu se executa pe canalul de revizie, lucratorii vor folosi paturi rulante adecvate. In aceasta situatie, langa bara de protectie din fata si langa cea din spate a autovehiculului se va aseza cate o placa avertizoare cu inscriptia 'Atentie! Se lucreaza sub masina'.


Art. 86

Se interzice desfacerea cu dalta si cu ciocanul a piulitelor si a prezoanelor.


Art. 87

Unsoarea consistenta folosita in procesul tehnologic se va pastra in cutii din tabla sau lemn, prevazute cu capac.


Art. 88

Trecerea peste canalele de revizii se va face numai pe podetele aflate pe acestea.


Art. 89

Pornirea motorului dupa iesirea de pe banda de montaj se va face de catre personal calificat, numai dupa ce se va constata ca nu se gasesc persoane sub autovehicul sau in apropierea lui si dupa ce se va racorda teava de esapament la conducta de evacuare a gazelor arse.


Art. 90

Pornirea motoarelor in hala este interzisa fara aprobarea personalului cu atributii de serviciu.


Art. 91

(1) Pornirea motorului si manevrarea autovehiculului se va face numai dupa ce se constata ca nu se gasesc persoane sub masina sau in apropierea ei.

(2) Manevrarea va fi dirijata de catre o persoana aflata in afara autovehiculului in raza de vizibilitate a soferului.


Art. 92

Incercarea functionarii motoarelor reparate si montate pe autovehicule se va face numai de catre personal calificat care poseda permis de conducere de categorie corespunzatoare.


Art. 93

Se interzice incercarea franelor cu autovehiculul in mers, in hale, ateliere si pe platformele tehnologice. Proba franelor se va face numai la standul de incercare al franelor sau in locurile special amenajate in acest scop.


Art. 94

Scoaterea autovehiculelor din hale, ateliere si de pe platformele tehnologice se va face numai dupa ce sculele si dispozitivele folosite au fost indepartate cu aprobarea si sub supravegherea maistrului sau a sefului de echipa.


Art. 95

Se interzice scoaterea din hala a autovehiculelor la care nu s-a efectuat un control al sistemelor de siguranta rutiera (directie, frana, semnalizare luminoasa).


Sudarea

Art. 96

In activitatea de sudare la autovehicule se vor respecta Instructiunile proprii pentru sudarea si taierea metalelor elaborate de societate.


Art. 97

Se interzice sudura in apropierea rezervoarelor de combustibil, sudarea acestora sau a elementelor din materiale inflamabile fara eliberarea permisului de lucru cu foc.


Reconditionarea arcurilor

Art. 98

Transportul arcurilor din foi se va face cu un carucior special confectionat.


Art. 99

Este interzisa retezarea la rece a elementelor de arcuri cu dalta sau ciocanul.


Art. 100

La taierea sau retezarea la cald cu ciocanul, barele metalice trebuie tinute cu clestele.


Art. 101

La operatia de retezare (taiere) la cald, executata cu ciocanul, lucratorul trebuie sa fie situat lateral fata de arcul la care se executa retezarea.


Art. 102

Spatiile de depozitare a pieselor calde trebuie sa fie dotate cu paravane de protectie si tablite de avertizare 'Metal cald'.


Art. 103

Se interzice depozitarea in dreptul ferestrelor, atat in interiorul, cat si in exteriorul atelierului, a oricaror materiale care ar impiedica patrunderea luminii sau inchiderea/deschiderea ferestrelor.


Art. 104

Racirea sculelor se va face in recipiente cu apa, amplasate la locul de munca.


Repararea caroseriilor auto

Art. 105

La repararea caroseriei, autovehiculul trebuie asigurat contra unor deplasari necomandate.


Art. 106

In cazul autocisternelor, acestea vor prezenta certificat de degresare, eliberat de statia care a efectuat aceasta operatie.


Art. 107

In situatia in care repararea caroseriei se va executa prin demontarea acesteia de pe sasiul autovehiculului, se vor respecta urmatoarele reguli:

intrarea lucratorului sub autovehicul pentru demontarea bridelor se va face numai dupa ce au fost inchise usile cabinei;

ridicarea caroseriei de pe sasiul autovehiculului se va face numai dupa iesirea de sub acesta a lucratorului care a demontat bridele de prindere;

pentru ridicarea si asezarea caroseriei de pe/si pe sasiul autovehiculului se vor folosi instalatii de ridicat corespunzatoare, operatia fiind efectuata numai de catre personal autorizat si va fi dirijata numai de persoane competente;

in timpul ridicarii caroseriei de pe autovehicul sau de pe capre, precum si in timpul asezarii pe acestea se vor feri partile corpului si imbracamintea pentru a nu fi prinse si/sau strivite intre elementele caroseriei;

in timpul deplasarii caroseriei dintr-un loc in altul se vor respecta punctele de legare (ancorare) ale acesteia, in asa fel incat sa i se asigure stabilitatea.


Art. 108

Caroseriile suspendate pe capre vor fi intotdeauna sprijinite in cel putin patru puncte.


Art. 109

In timpul repararii prin sudare a partilor metalice din dreptul stalpilor de lemn se vor lua masuri de umezire permanenta a materialului lemnos al caroseriei.


Art. 110

Spatiile de trecere din jurul caroseriei suspendate pe capre pentru reparatii sau din jurul autovehiculului a carui caroserie se repara vor avea o latime de cel putin 1 m.


Art. 111

Cand se lucreaza la interioarele caroseriei, iluminarea se va face cu lampi portative, racordate numai la reteaua de tensiune de 24V.


Art. 112

Depozitarea caroseriilor se va face prin suprapunerea lor intretesuta in stive. Urcarea lucratorilor pe stive pentru desprinderea sau prinderea din/in dispozitivele de legare la instalatiile de ridicare a caroseriilor se va face numai pe scari sprijinite si fixate impotriva alunecarii.


Reparatii la instalatiile electrice

Art. 113

Legaturile dintre bancul de verificare si bornele sursei de alimentare (bornele acumulatoarelor) vor fi prevazute cu clesti sau cleme tip crocodil.


Art. 114

Este interzisa spalarea (curatarea) in atelier a pieselor introduse pentru reparatii sau verificari. Acestea vor fi spalate (curatate) in locuri special amenajate.


Art. 115

Ciocanele electrice de lipit aflate in functiune vor fi asezate numai pe suporturi din materiale incombustibile, legate la pamant daca sunt din metal.


Art. 116

Se interzice efectuarea diferitelor verificari prin utilizarea de instalatii electrice improvizate.

Toate verificarile trebuie sa se efectueze la bancurile de proba din dotarea atelierului, numai de catre personal autorizat.


Repararea radiatoarelor si rezervoarelor

Art. 117

La lucrul cu lampa de benzina, se vor respecta urmatoarele instructiuni:

inaintea inceperii lucrului se va controla nivelul benzinei din rezervorul lampii, care nu trebuie sa depaseasca 3/4 din capacitatea acestuia;

dopul orificiului de alimentare va fi insurubat pe cel putin patru spire si va asigura etansarea;

se interzice reducerea presiunii prin surubul de aer sau prin desurubarea capacului orificiului de alimentare in timp ce lampa este aprinsa; aceasta se va face numai dupa ce lampa a fost stinsa si racita;

se interzice alimentarea lampii in apropierea surselor de foc sau atata timp cat arzatorul nu s-a racit.


Art. 118

Este interzis a se lucra cu lampa de benzina care prezinta defectiuni.


Art. 119

Ciocanele de lipit incinse se vor pastra pe suporturi incombustibile. Manerele izolatoare vor fi in stare buna, confectionate din lemn sau ebonita.


Art. 120

Lampile cu benzina, sobitele pentru incalzit, ciocanul de lipit etc. nu vor fi lasate in functiune fara a fi supravegheate.


Art. 121

In cazul folosirii arzatoarelor cu butelie de aragaz, se vor respecta urmatoarele:

butelia de aragaz va fi pastrata in locuri ferite de sursele de caldura sau foc deschis;

butelia va avea reductor de presiune a gazelor in perfecta stare;

punctul de legatura dintre reductor si arzator nu va prezenta scapari de gaze, crapaturi, innadituri etc.;

furtunul nu va trece prin zone incalzite sau cu acid care ar duce la distrugerea acestuia;

arzatoarele vor fi corespunzatoare si robinetul se va inchide etans si usor;

curatarea duzei se va face cu fir calibrat, iar in cazul in care acesta s-a decalibrat, va fi inlocuita cu alta noua;

la terminarea lucrului se vor inchide mai intai gazele de la butelie si, dupa stingerea arzatorului, robinetele;

nu se vor lasa arzatoarele in functiune fara supraveghere.


Art. 122

Degresarea, curatarea sau spalarea pieselor pregatite pentru lipire se va face numai cu substante incombustibile. Se interzice utilizarea in acest scop a benzinei, petrolului sau a altor substante inflamabile.


Art. 123

Se interzice pastrarea sau depozitarea de combustibil in atelier in cantitati mai mari decat necesarul pentru un schimb de lucru.


Art. 124

Radiatoarele la care se efectueaza lucrari de reparatii (sudura, lipire) vor avea o deschidere in legatura cu atmosfera pentru eliminarea gazelor.


Art. 125

Materialele folosite la lipire (apa tare etc.) vor fi tinute intr-un dulap separat de restul materialelor.


Art. 126

Rezervoarele de combustibil la care se executa reparatii (sudura) vor fi umplute cu apa, lasandu-se un spatiu tehnologic necesar operatiei de sudura. De asemenea, se va solicita eliberarea permiselor de lucru cu foc.


Montarea motoarelor si reglarea pe autovehicule

Art. 127

Lucrarile de montaj (asamblare) in imediata apropiere a partilor in miscare ale transmisiilor, angrenajelor sau cuplajelor se pot face numai dupa ingradirea sau protejarea acestora.


Art. 128

Operatiile de montare, reglare, verificare a autovehiculelor se vor efectua numai in spatii inchise, iar pe timp friguros se va asigura incalzirea acestora.


Art. 129

Scoaterea autovehiculelor, aflate in reparatii, de pe platforma de reglaje-finisari se va face numai cu  aprobarea conducatorului locului de munca respectiv.


Art. 130

Cand necesitatile impun iluminarea suplimentara a autovehiculului, aceasta se va face folosind lampi portative la tensiunea maxima de 24V, lampi prevazute cu globuri de sticla mata, cosuri protectoare si carlige de agajare.


Standul de franare

Art. 131

Introducerea autovehiculului pe standul de franare se va face cu viteza maxima de 5 km/h, dirijata de personalul de deservire.


Art. 132

In timpul manevrarii autovehiculului la canalul de acces se interzice ca lucratorul sa stea in canal.


Art. 133

Punerea in functiune a rolelor standului de franare se va face numai dupa iesirea din canal a lucratorului care a executat incarcarea puntii. Este interzisa punerea in functiune a standului, daca in canal se infiltreaza apa.


Art. 134

Capacele de protectie ale rolelor trebuie depozitate astfel incat sa nu impiedice circulatia.


Art. 135

Manevrarea cilindrului se va face numai dupa fixarea carligelor pe arbori. Rotile autovehiculului care nu se afla pe rolele standului vor fi calate cu pene (saboti).


Art. 136

Pentru verificarea directiei in timpul incercarilor, pozitia lucratorului din canal va fi la distanta corespunzatoare fata de cilindrul hidraulic. Pentru evitarea eventualelor accidente, echipamentul va fi strans pe corp si capul acoperit.


Art. 137

Este interzisa punerea in functiune a standului daca becurile de control ale tabloului de comanda sunt arse sau lipsesc.


Art. 138

Se interzice ridicarea cilindrului hidraulic fara supravegherea sefului de echipa.


Art. 139

Dupa terminarea probelor de franare este obligatorie scoaterea cheii de contact de la tabloul de comanda al standului.


Art. 140

La terminarea probelor, rolele vor fi acoperite cu capacele de protectie.


Montarea autovehiculelor

Art. 141

Se interzice folosirea aparatelor de sudura la locurile de montare si de asamblare a autovehiculelor atata timp cat acestea sunt in lucru.


Art. 142

Transportul subansamblelor la locul de asamblare al autovehiculelor se va face cu mijloace manuale sau mecanice de transport, special amenajate.


Art. 143

Se interzice lucrul sub sau la autovehicul cand acesta este suspendat intr-o instalatie de ridicat.


Art. 144

La montarea arcurilor se vor folosi clesti sau scule speciale.


Art. 145

Deplasarea autovehiculelor ale caror motoare nu functioneaza se face numai prin impingerea manuala sau mecanizat.


Art. 146

Inainte de pornirea motorului, pentru verificarea finala, teava de esapament a autovehiculului va fi conectata la instalatia de evacuare a gazelor de esapament.


Art. 147

Inainte de a fi indrumat in cursa, pentru probe, autovehiculului i se va verifica eficacitatea instalatiei de franare, fie pe standul din dotare, fie pe pista din incinta unitatii special amenajata in acest scop.


Art. 148

Defectiunile ivite la autovehicule in timpul probelor efectuate, se vor elimina numai in atelierul de remediere.


Intretinerea autovehiculelor


Umflarea pneurilor

Art. 149

In locurile pentru umflarea pneurilor trebuie sa se afiseze la loc vizibil tabelul cu presiunile admise in anvelope pe tipuri de autovehicule, precum si instructiunile specifice de protectie a muncii.


Art. 150

Este interzisa aglomerarea locului pentru umflarea pneurilor, cu piese, materiale sau scule care nu au legatura cu operatiile ce se efectueaza la acest loc de munca.


Art. 151

Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datorita desprinderii cercului in timpul umflarii cauciucului, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de protectie fix sau mobil special confectionat in acest scop.


Art. 152

Verificarea presiunii in pneuri in timpul umflarii, in cazul in care se foloseste dispozitivul de protectie fix, se va face cu manometrul care trebuie sa existe la fiecare dispozitiv in parte si care va fi amplasat intre robinetul de deschidere al sursei de aer si furtunul de umplere cu aer al pneului.


Art. 153

Pentru umflarea pneurilor, fara a fi demontate rotile (aceasta in cazul in care presiunea in pneu nu a scazut mai mult de 50%), se vor folosi dispozitivele mobile de protectie, special construite. In acest caz verificarea presiunii in pneuri se va face cu ajutorul manometrului din dotarea autovehiculului.


Art. 154

Umflarea cu aer a pneurilor se va face pana la presiunea admisa.


Art. 155

In cazul in care, la jantele cu cercuri, presiunea in pneu a scazut cu mai mult de 50% este obligatorie demontarea rotii de pe autovehicul.


Art. 156

Demontarea anvelopelor de pe janta se va efectua numai dupa evacuarea completa a aerului din camerele pneurilor. Pentru a evita accidentele si a reduce efortul fizic, la demontare se vor folosi dispozitive speciale confectionate in acest scop.


Art. 157

Dupa montarea cauciucului pe janta, la rotile cu cerc, odata cu introducerea aerului in camera, conducatorul auto va urmari ca cercul de siguranta sa fie bine fixat in locasul sau pe toata circumferinta.


Art. 158

In cazul jantei din doua sau trei bucati, montarea si umflarea pneurilor se va efectua fara dispozitiv de protectie.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright