Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Functiunile intreprinderiiFunctiunile intreprinderiiIntreprinderea isi desfasoara activitatea intr-un anumit cadru organizatoric ce reprezinta ansamblul de activitati dinamice, complexe ce se pot grupa pe anumite functiuni care se conditioneaza reciproc si a carei integrare permite intreprinderii sa reactioneze la solicitarile mediului, sa se dezvolte continuu, sa evolueze eficient.

In functie de continut, organizarea firmei imbraca doua forme principale: organizarea procesuala si organizarea structurala.

Functiunea reprezinta ansamblul activitatilor omogene desfasurate in cadrul intreprinderii in vederea obtinerii unor obiective partiale, derivate din obiectivele generale.

Activitatea reprezinta multimea actiunilor de aceeasi natura (tehnica, economica, comerciala) a caror realizare necesita cunostinte dintr-un domeniu determinat de specialitate si are ca rezultat indeplinirea unei parti dintr-o anumita functiune.

La proiectarea functiunilor intreprinderii se tine seama de:

Criteriul identitatii activitatilor grupate intr-o functiune

Criteriul complementaritate gruparea intr-o functiune a unor activitati intre care exista relatii complementare sau de auxiliaritate

Criteriul convergentei gruparea intr-o functiune a unor activitati diferite orientate insa spre realizarea acelorasi obiective
Pentru o intreprindere moderna se pot defini 5 functiuni de baza:

Functiunea de cercetare-dezvoltare

Functiunea de productie

Functiunea comerciala

Functiunea financiar-contabila

Functiunea de personal sau de resurse umane

Functiunea = o serie de caracteristici ce ii confera intreprinderii un rol bine determinat in ansamblul organelor de conducere si organizare.

Functiunea:

notiune abstracta pentru a ordona activitati complexe si diverse ale intreprinderii in scopul organizarii acesteia

Activitatile reprezinta caracterul concret, masurabil prin rezultatele obtinute (produse, servicii, documente)

2) are un caracter general intalnindu-se in toate firmele indiferent de domeniul de activitate, de profil sau dimensiune. (ex: activitatea comerciala in toate intreprinderile, indiferent daca sunt industriale sau de servicii)

3) are o pondere diferita de la o intreprindere la alta in raport de diversa factori cel mai important fiind specificul activitatii (ex: cercetarea-dezvoltarea are o pondere mai mare in intreprinderile care apartin unei ramuri de varf)

In cadrul functiunii se suprapun cu activitatile / compartimentele in care se realizeaza aceste activitati.


FUNCTIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE

- cuprinde ansamblul activitatilor prin care se studiaza concepte, elaboreaza si realizeaza cadrul tehnic-tehnologic, organizarea si economicizarea intreprinderii.

Aceasta functiune si cea comerciala asigura adaptarea intreprinderii la mediul economico-social exterior.

Se disting 2 grupe de activitate:

I. cercetare stiintifica, inginerie tehnologica, introducerea progresului tehnic

II. investitii, modernizari si retehnologizari

In cadrul primei grupe de activitate sunt cuprinse:

A.     Elaborarea planului si programelor de cercetare stiintifica

B.      Intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru introducerea progresului tehnic informatizare, automatizare, robotizare

C.      Diferite studii, experimentari, incercari pentru asimilarea de noi produse si tehnologii si modernizarea celei existente


In cadrul celei de a II-a grupa sunt cuprinse activitati privind:

A.     Elaborarea planului de investitii

B.      Intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru investitii

C.      Efectuarea diferitelor lucrari de constructii pentru investitiile prevazute si efectuarea probelor.


FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE

cuprinde o serie de activitati referitoare la:

organizarea de ansamblu a intreprinderilor, sectiilor, atelierelor de productie;

organizarea desfasurarii in conditii optime a proceselor de productie auxiliare, de deservire si conexe

Functiunea de productie cuprinde totalitatea activitatilor legate nemijlocit de realizarea productiei:

a) Pregatirea productiei care este influentata de gradul de noutate al produsului ce urmeaza a se fabrica sau un produs nou asimilat sau produs modernizat, sau produs a carui fabricatie se repeta din acest considerent.

Activitatea de pregatire a productiei este legata direct de activitatea de cercetare, fiind de cele mai multe ori o continuare a celor mai multe actiuni din cadrul cercetarii-dezvoltarii.

b)    Executarea propriu-zisa cuprinde totalitatea activitatilor intreprinse in scopul realizarii atributiilor si sarcinilor pentru fabricarea produselor finite.

c)     Activitatea vizand lansarea si urmarirea productiei; activitati de intretinere, reparare utilaje, masini, echipamente; activitati auxiliare.

Volumul activitatilor functiunii de productie depinde de intelegerea clara si ordonata a mediului in care aceasta functiune se integreaza celorlalte activitati precum si de intelegerea conditiilor in care acesta contribuie la realizarea activitatii.

Scopul intreprinderii este realizarea de produse conform standardelor de calitate, cu forta de munca, materii prime, materialele si utilajele, tehnologiile, care se afla la dispozitia firmei.

Odata cu stabilirea productiei, a tehnologiilor, utilajelor, utilitatilor, standardelor de calitate, normelor de consum, se stabileste costul produsului.


FUNCTIUNEA COMERCIALA

include activitati care pot fi grupate in trei categorii si anume:activitati de aprovizionare tehnico-materiala

activitati de livrare de produse (desfacere)

activitati de marketing

In cadrul activitatii de aprovizionare sunt incluse actiuni referitoare la aprovizionarea firmei cu materii prime, materiale, precum si cele prin care se asigura repartizarea lor in mod organizat fundamentat stiintific, conform normelor de consum, in cadrul sectiilor, atelierelor productie, de baza, de deservire, auxiliare, conexe.

Activitati specifice:

determinarea normelor de consum specific, de materii prime, materiale, combustibil, energie

determinarea nivelului diferitelor categorii de stocuri, de resurse materiale, adica stoc initial, curent, de siguranta

incheierea contractelor de aprovizionare cu furnizorii

aprovizionarea propriu-zisa cu resurse, primirea, receptie si depozitarea acestora.

Activitatile privind desfacerea/livrarea produselor se refera la:

prospectarea pietei pentru stabilirea relatiilor contractuale de desfacere a produselor, lucrarilor executate/servicii prestate de intreprindere;

incheierea contractelor pe aceste directii;

expedierea produselor, executarea lucrarilor/serviciilor, urmarirea incasarilor, drepturilor financiare ce revin intreprinderii ca urmare a desfasurarii acestor activitati;

asigurarea rezolvarii reclamatiilor beneficiarilor in cadrul termenelor de garantie;

asigurarea service-ului.

Functiunea activitatii de marketing cuprinde ansamblul actiunilor de studiere a pietei interne, a necesitatilor si comportamentului consumatorilor in scopul stabilirii celor mai adecvate modalitati de orientare a activitatii firmei si de crestere a volumului vanzarilor. Activitatea de marketing se concretizeaza in:

Functia de cercetare a pietei si a nevoilor de consum, prin aceasta firma urmareste prospectarea pietelor prezente si a celor potentiale; studierea nevoilor, necesitatilor solvabile, a nevoilor de consum in ansamblul lor si a motivatiei consumatorului.

Functia de adaptare a intreprinderii la dinamica mediului - aceasta presupune promovarea spiritului novator al managerilor in intreaga activitate a firmei astfel incat sa se asigure innoirea cu frecventa limitata a ofertei de marfuri, perfectionarea ofertei de produse si comercializarea, diversificarea actiunilor publicitare pentru cresterea capacitatii intreprinderii de adaptare operativa si activa la cerintele pietei .

Functia de crestere a eficientei economice care se asigura prin realizarea dupa caz a unor elemente de fundamentare, informatii, criterii de evaluare, de optiune pentru promovarea unor tehnici, modernizarea si eficientizarea activitatii, tehnicii moderne de promovare a vanzarii.

In prezent marketingul consta intr-un pronuntat caracter prospectiv, asigurand un suport informational adecvat elaborarii prognozelor si planurilor economice.


2.4 FUNCTIUNEA FINANCIAR-CONTABILA

activitatea prin care se asigura obtinerea si utilizarea rationala a mijloacelor financiare necesare desfasurarii activitatilor in ansamblu ale firmei, evidenta valorica a activitatii comerciale, evaluarea modului de realizare a rezultatelor economice generale ale firmelor.

Obiective prioritare ale activitatii financiare

- constituirea, repartizarea, utilizarea si pastrarea mijloacelor banesti, a fondurilor existente la dispozitia firmei.

Obiective prioritare ale activitatii contabile:

evidenta intregii activitati economice si a miscarii mijloacelor de baza ale intreprinderii pe baza de evidenta a rezultatetlor financiare

Executarea activitatilor componente ale functiunii financiar-contabile se face in mod activ prin stabilirea cadrului financiar al procesului economic ce se desfasoara in firma si in mod pasiv prin inregistrarea datelor economice ale tuturor activitatilor firmei si a schimbarilor ce se produc in relatia cu partenerii de relatii economice din afara firmei.


2.5 FUNCTIUNEA DE PERSONAL/RESURSE UMANE

cuprinde activitati prin care se asigura resursele umane necesare realizarii obiectivelor intreprinderii, utilizarea rationala a acestora, dezvoltarea continua a competentelor personalului, rezolvarea problemelor de salarizare si sociale.

Activitati specifice pot fi grupate:

de administrare a personalului - determinarea necesarului de forta de munca, testarea, incadrarea, evaluarea, promovarea personalului, stabilirea sistemului de salarizare, aplicarea acestuia, calculul numarului de salariati;

de prestari servicii pentru salariatii firmei organizarea pregatirii si perfectionarii profesioanle a personalului, protectia sociala, asigurarea conditiilor de igiena, protectia muncii;

activitati administrative, de secretariat, de protocol - in organizarea activitatilor acestor functiuni este necesar ca managerul sa asigure un echilibru intre interesele salariatilor, obiectivele si rezultatele intreprinderii;
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|

AfaceriAsigurari
Comert
Turism

Proiecte pe aceeasi tema


Uzina Constructoare de Masini Resita - proiect la tranzactii internationale
Functiunile intreprinderii
Implicatiile economice si politice ale II pentru tarile receptoareRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.