Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Constructii


Qdidactic » bani & cariera » constructii
Instalatii de stingere cu spuma - instalatia fixa de stins incendiu cu spuma pe punteInstalatii de stingere cu spuma - instalatia fixa de stins incendiu cu spuma pe punte


INSTALATII DE STINGERE CU SPUMA


Prescriptii generale


In instalatii de stingere a incendiului cu spuma se folosesc urmatoarele tipuri de spuma aerodimanica,in functie de coeficientul de spumare:

-cu coeficient de spumare mic,,aproximativ 12:1;

-cu coeficient de spumare mijlociu,intre 50:1 si 150:1;

-cu coeficient mare de spumare,aproximativ 1000:1.

Se vor utiliza substante spumogene de un tip aprobat de organele competente din tara.

Substantele spumogene pentru obtinerea spumei cu coeficient mic sau mijlociu de spumare trebuie sa fie capabile sa lucreze cu apa de mare.

Debitul instalatiei de stingere cu spuma si cantitatea de substanta spumogena trebuie sa se calculeze in functie de coeficientul de spumare,intensitatea de refulare a amestecului spumogen si timpul de calcul de functionare continua a instalatiei.

Rezervoarele pentru depozitarea substantei spumogene trebuie sa fie prevazute cu dispozitive pentru incarcarea si evacuarea lichidului ,cu dispozitive pentru controlul nivelului de lichid si cu guri de vizitare si curatire.Capacitatea rezervoarelor trebuie sa fie calculata pentru depozitarea intregii cantitati de substanta spumogena.

Daca pentru functionarea normala a instalatiei nu se admite ridicarea presiunii in rezervoare,se vor prevedea valvule de retinere montate intre asemenea rezervoare si magistrala.

Daca instalatia de stingere cu spuma cu coeficient mare de spumare functioneaza cu apa dulce,atunci rezervele de apa,necesare pentru producerea spumei in vederea umplerii o singura data a volumului incaperii protejate,trebuie sa fie pastrate la statie intr-un rezervor.Restul apei poate fi preluat din rezervele navei.Pompele armaturile,etc.,care asigura completarea rezervorului de apa dulce,trebuie sa fie amplasate in afara incaperii de protejat,iar actionarea lor se va asigura de la diesel-generatorul de avarie;debitul acestora trebuie sa fie suficient pentru functionarea continua a instalatiei conform prescriptiilor.

Amestecatoarele,folosite la instalatiile de stingere cu aerospuma pentru obtinerea unui amestec spumogen (apa+substanta spumogena),trebuie sa fie de un tip aprobat.Capacitatea amestecatoarelor trebuie sa fie suficienta pentru asigurarea functionarii tevilor de refulare si/sau a generatoarelor de spuma care lucreaza independent.In statia de stins incendiu cu spuma,pe tubulatura principala,la distanta maxima posibila de la amestecatoare,trebuie sa fie prevazuta un dispozitiv pentru luarea probelor in vederea determinarii continutului procentual al substantei spumogene in amestec iar pe tubulatura de alimentare a instalatiei de apa trebuie prevazut un manometru.
Denumirea incaperilor

Intensitatea de refulare a amestecului in functie de coeficientul de spumare,in l/min.m2


Timpul de calcul de functionare continua,in minute

Tancurile de marfa ale petrolierelor si puntile lor

61

0,6

365---202/30

Tancurile pentru produse petroliere cu punctul de inflamabilitate 600 C si mai mare (tancurile pentru combustibil)654,55---
20

Magaziile de marfuri uscate


45

---

45

Incaperile de masini si alte incaperi,ale caror echipamente functioneaza cu combustibil lichid------15---3

Lampisterii,magazii de pituri ,magazii pentru lichide inflamabile,magazii pentru gaze lichefiate sau comprimate inflamabile---4,55---20

Hangare pentru elicoptere,garaje inchise


---

---4

45

Platforme pentru elicoptere

8,26

8,26Note:

1.Intensitatea de refulare a amestecului nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai mare din valoarea de mai jos:

-6 l/min pentru fiecare m2 al ariei sectiunii orizontale a celui mai mare tanc;

-0,6 l/min pe un m2 al ariei zonei de marfa;

-3 l/min pe m2 al suprafetei protejate de tunul de refulare cu debitul cel mai mare,aceasta suprafata fiind situata in intregime in fata tunului,insa debitul tunului nu trebuie sa fie mai mic de 1250 l/min.

2.Cantitatea de substanta spumogena trebuie sa fie suficienta pentru a produce spuma timp de cel putin 20 min.la petrolierele prevazute cu o instalatie de gaz inert sau 30 min. la petrolierele care nu sunt dotate cu o instalatie de gaz inert ,la cea mai mare intensitate de refulare a amestecului spumogen conform notei 1.

3.Cantitatea de substanta spumogena trebuie sa fie suficienta pentru a produce spuma intr-un volum egal cu de 5 ori volumul celei mai mari incaperi protejate.

4.Intensitatea de refulare a amestecului trebuie sa fie suficienta pentru umplerea volumului incaperii protejate timp de 15 minute.

5.Pentru aria celei mai mari sectiuni orizontale a celei mai mari incaperi protejate.

6.Pentru aria cercului al carui diametru este egal cu lungimea elicopterului cu luarea in considerare a deschiderii elicelor.


INSTALATIA FIXA DE STINS INCENDIU CU SPUMA PE PUNTE


Coeficientul de spumare al instalatiei de punte,de regula, nu trebuie sa depaseasca 12:1 .Daca instalatia produce spuma cu coeficient de spumare mic,care in realitate depaseste putin 12:1,cantitatea substantei spumogene se calculeaza ca pentru o instalatie cu coeficient de spumare 12:1.Daca instalatia genereaza spuma cu coeficient de spumare mai mic de 12:1,cantitatea substantei spumogene se va mari proportional.

Daca se utilizeaza spuma cu coeficient de spumare mijlociu,cantitatea de substanta spumogena trebuie sa fie sufucienta pentru functionarea timp de 10 minute a numarului calculat de generatoare de spuma si a unui tun de refulare.

Spuma trebuie sa fie debitata prin tunuri de refulare si generatoare potrivite de spuma sau prin tevi de refulare pentru aerospuma pe toata suprafata puntii tancurilor de marfa,precum si in orice tanc de marfa a carui punte a fost avariata.

Fiecare tun de refulare trebuie sa asigure cel putin 50% din intensitatea refularii amestecului spumogen.La navele cu deadweightul mai mic de 4000 t ,pot fi instalate numai generatoare de spuma sau tevi manuale de aerospuma.Intr-un astfel de caz fiecare generator de spuma sau tava de refulare trebuie sa asigure cel putin 25% din intensitatea refularii amestecului spumogen.

Fiecare tun de refulare trebuie sa asigure cel putin trei litrii pe minut de amestec spumogen pe m2 de suprafata a puntii protejate de tunul corespunzator ,suprafata fiind situata in intregime in fata tunului.Acest debit nu trebuie sa fie mai mic de 1250 l/min.

Tunul de refulare trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de comutare pentru asigurarea debitarii alternative a apei si a spumei.La dispozitivul de comutare trebuie sa fie trase ramificatii de la magistrala de stins incendiu cu apa si de la magistrala care debiteaza amestecul spumogen.In locul dispozitivului de comutare pot fi montate valvule de inchidere daca a fost prevazuta blocarea lor reciproca.

Distanta de la un tun de refulare pana la cea mai indepartata extremitate a suprafetei protejate din fata tunului nu trebuie sa fie mai mare de 75% din bataia jetului de spuma in conditii de atmosfera calma.

In locurile usor accesibile ale puntii tancurilor de marfa,pe tubulatura principala de stins incendiu cu spuma trebuie sa se monteze valvule de inchidere (cu ventil sau sertar).Distanta dintre aceste valvule trebuie sa fie cca.30 m.Fiecare valvula va avea o eticheta cu inscriptie ,care sa indice ca in conditiile exploatarii normale a navei valvula trebuie sa fie deschisa in permanenta.

Inaintea fiecarei valvule de inchidere se vor monta hidranti dublii(pe magistrala) avand diametrul aproximativ 70mm,pentru racordarea furtunurilor cu tevile de refulare pentru aerospuma.

Ramificatiile de la magistralele de stins incendiu cu apa si cu spuma la tunurile de refulare trebuie sa se execute inaintea valvulelor de inchidere.

Daca se foloseste spuma cu coeficient de spumare mijlociu,in loc de hidranti dublii se vor monta casete cu valvule,cu un numar de hidranti egali cu 50% din numarul calculat de generatoare de spuma.

Pe petroliere la statia de stins incendiu cu spuma,la iesirea tubulaturii principale din statie ,trebuie sa fie montata o valvula cu ventil sau cu sertar.

Inaintea valvulei cu sertar sau cu ventil trebuie sa fie prevazuta cate o ramificatie scoasa pe puntea dunetei spre tunurile de refulare,care trebuie sa fie instalate la ambele borduri ale navei,in dreptul peretelui frontal al dunetei sau incaperilor de locuit dinspre puntea tancurilor de marfa,si la hidrantii de incendiu dublii avand diametrul de aproximativ 70mm pentru racordarea furtunurilor de incendiu cu tevile de refulare pentru aerospuma.

In cazul folosirii spumei cu coeficient mijlociu de spumare,in loc de hidranti de incendiu dublii sa vor instala casete cu valvule cu un numar de hidranti de incendiu egal cu 50% din numarul de calcul al generatoarelor de spuma.

Instalatia de stingere a incendiului cu spuma pentru magaziile de marfuri uscate trebuie sa satisfaca urmatoarele prescriptii:

1.Inaintea iesirii tubulaturii principale de spuma ,pe puntea deschisa trebuie sa fie montata o valvula de inchidere;

2.Pe tubulatura principala de spuma se vor prevedea in fiecare bord,casete de valvule cu hidranti.Distanta dintre aceste casete nu trebuie sa fie mai mare de 40m.Numarul hidrantilor in fiecare caseta cu valvule va fi egal cu 50% din numarul calculat de generatoare de spuma.

Daca nava este prevazuta cu instalatie fixa de stins incendiu cu spuma cu coeficient de spumare mic sau mijlociu,trebuie sa se execute ramificatii de la tubulatura de amestec spre intrarile de pe puntea superioara in incaperile de masini,precum si spre zona de incarcare a combustibilului lichid de pe nava.Pe aceste ramificatii trebuie sa fie montati cate doi hidranti pentru racordarea furtunurilor de incendiu cu tevi de refulare pentru aerospuma sau cu generatoare de spuma.

Pe navele la care este folosita spuma aeromecanica cu coeficient de spumare mijlociu,se recomanda sa se prevada racordarea tubulaturii de amestec cu magistrala de stins incendiu cu apa,in vederea folosirii spumei mentionate la stingerea incendiilor in incaperile de locuit si de serviciu prin magistrala de stins incendiu cu apa.In acest scop,langa hidrantii din incaperile de locuit si de serviciu este necesar sa fie prevazut numarul corespunzator de generatoare de spuma portative.


INSTALATIA DE STINS INCENDIU CU SPUMA CU COEFICIENT MARE DE SPUMARE


In incaperile protejate de o instalatie de stins incendiu cu spuma cu coeficientul mare de spumare,trebuie prevazute,in partea de sus opusa refularii spumei,orificii pentru iesirea aerului in timpul refularii spumei.

Sectiunea tubulaturii pentru spuma nu trebuie sa fie mai mica decat sectiunea orificiilor de refulare ale generatoarelor de spuma.Tubulatura pentru spuma trebuie sa fie astfel montata,incat scaderea presiunii sa fie minima,iar orificiile de refulare sa fie astfel amplasate,incat nimic sa nu inpiedice patrunderea libera a spumei in incaperea protejata.

Generatorul de spuma trebuie sa fie de o constructie aprobata de RNR,care sa asigure producerea din amestec de apa si substanta spumogene a unei spume aeromecanice cu coeficient mare de spumare.

Orificiul de refulare al generatorului de spuma sau tubulatura pentru spuma,inaintea iesirii din statie,trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de inchidere.Acest dispozitiv trebuie sa se deschida automat simultan cu refularea spumei.De asemenea,trebuie sa fie prevazuta o comanda manuala a acestui dispozitiv si indicatoarele de pozitia inchis si deschis.

In scopul incercarii functionarii generatorului de spuma trebuie prevazut un dispozitiv de comutare pentru debitarea spumei pe puntea deschisa in loc de incaperea protejata.Acest dispozitiv trebuie sa se afle in permanenta intr-o pozitie,care asigurav debitarea spumei in incaperea protejata si trebuie sa aiba un mijloc de sigilare pentru aceasta pozitia.

Daca aria incaperii protejate este mai mare de 400 m2,trebuie sa fie prevazute cel putin doua generatoare de spuma,asigurand astfel debitarea spumei in cele mai indepartate zone ale incaperii protejate.

Echipamentul care asigura functionarea generatoarelor de spuma trebuie sa fie alimentat de la sursa de energie electrica si de avarie.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright