Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Instalatii


Qdidactic » bani & cariera » constructii » instalatii
Reglementari tehnice specifice pentru instalatiile de ventilare si climatizareReglementari tehnice specifice pentru instalatiile de ventilare si climatizare


Proiectarea, executarea, montarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare, se realizeaza in conformitate cu reglementarile tehnice specifice, cuprinse in:

Normative de proiectare, executare si exploatare a instalatiilor;

Standarde nationale (SR), europene (EN) sau internationale (ISO);

Ghiduri, regulamente, instructiuni;

Acte legislative (legi, decrete, hotarari si ordonante guvernamentale).

Dintre acestea vom prezenta numai cateva:

Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare, 1.5-98;

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, PI 18-99;

STAS 6648/1,2 Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior Prescriptii fundamentale; Parametrii climatici exteriori;

STAS 9660 Instalatii de ventilare si climatizare. Canale de aer. Forme si dimensiuni;

SR 11573 Instalatii de ventilare. Ventilarea naturala organizata a cladirilor industriale. Prescriptii de calcul.

STAS 4369 Instalatii de incalzire, ventilare si conditionare a aerului. Tehnologie;

SR ISO 7730 Ambiante termice moderate. Determinarea indicilor PMV si PPD si specificarea conditiilor de confort termic.


Instructiuni de montare si punere in functiune

Se intocmesc la faza DDE si au un caracter preliminar. Dupa punerea in functiune a instalatiilor, instructiunile se revad si se completeaza. Acestea contin: conditiile de montare a echipamentelor, (ventilatoare, grupuri modulare de ventilare/climatizare, ventilatoare de acoperis in interior/in aer liber, a clapetelor anti-foc/anti-fum); conditiile de montare a retelelor de canale de aer, a gurilor de aer, a prizelor de aer, a gurilor de evacuare a aerului viciat in exterior, a clapetelor de reglare a debitelor de aer, a atenuatoarelor de zgomot pasive/active; conditiile de montare a echipamentelor tehnologice (hote, nise, bai industriale, perdele de aer, dusuri de aer, separatoare de praf etc); descrierea sistemelor de ventilare/climatizare tehnologica, a proceselor tehnologice industriale pe care le deservesc instalatiile de ventilare; referiri la personalul (necesar la beneficiar) pentru urmarirea montarii si punerii in functiune a instalatiilor (urmand ca acesta sa devina personal de exploatare si intretinere); testele si procedurile de verificare a echipamentelor, aparatelor si instalatiilor (pentru receptia la furnizori si pentru receptia lucrarilor de montaj) conform documentatiei de proiectare si caietului de sarcini, cartile tehnice ale utilajelor si altor acte nominative in vigoare; instructiuni de protectie a muncii pentru personalul de specialitate care participa la lucrarile de verificare, probe, receptie si punere in functiune.
Instructiuni de exploatare si intretinere

Se elaboreaza in mod detaliat in functie de marimea, numarul si complexitatea instalatiilor, pentru diferite tipuri de instalatii (instalatii de climatizare, instalatii de ventilare mecanica, instalatii de evacuare mecanica etc) sau pentru ansamblul instalatiilor. Instructiunile trebuie sa contina: recomandari privind numarul si calificarea personalului de exploatare si intretinere; programul de instruire a personalului de exploatare si intretinere; perioadele de verificare a echipamentului de ventilare si climatizare; recomandari pentru dotarea personalului de exploatare si intretinere, a atelierelor de reparatii si verificari cu mijloace individuale si colective pentru protectia muncii si paza impotriva incendiilor.


Cerinte de calitate

Conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare se fac astfel incat acestea sa realizeze, pe intreaga durata de utilizare, urmatoarele cerinte de calitate: A rezistenta si stabilitate; B siguranta in exploatare; C siguranta la foc; D igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; E izolare termica, hodrofuga si economie de energie; F protectie impotriva zgomotului. Proiectele de instalatii de ventilare si climatizare se verifica, pentru toate cerintele si pentru toate categoriile de constructii, de catre verificatori atestati de MLPTL pentru specialitatea instalatii termice IT.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright