Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii
Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Argumentarea conceptului de prevenire a incendiilorArgumentarea conceptului de prevenire a incendiilor


ARGUMENTAREA CONCEPTULUI DE PREVENIRE A INCENDIILOR


Femomenul asupra caruia se actioneaza


Incendiul este procesul care intruneste concomitent urmatoarele trei conditii:

este o combustie (ardere) rapida ce se dezvolta (propaga) fara control in timp si spatiu;

pune in pericol viata oamenilor si animalelor si/sau distruge bunuri materiale;

implica actionarea prin metode,procedee,mijloace si substante de stingere adecvate in

vederea intreruperii procesului de ardere si pentru lichidarea consecintelor acestuia.


Scopurile prevenirii incendiilor sunt

1)Fundamental. Prevenirea incendiilor ,care se realizeaza printr-un complex de actiuni si masuri organizatorice,tehnice,de informare,instruire si educare,precum si de asigurare materiala destinate sa preintampine izbucnirea si propagarea incendiilor,sa creeze conditii pentru salvarea operativa a oamenilor si bunurilor,semnalizarea,anuntarea si stingerea eficienta a incendiilor.

2) Prioritar. Prevenirea si inlaturarea starilor de pericol si a cauzelor potentiale de incendiu, actionand asupra urmatoarelor elemente:

- sursele de aprindere (energie);

- mijloace care produc surse de aprindere;

- substantele si materialele combustibile care se pot aprinde;

- imprejurarile determinate si favorizate;

- conditiile generatoare de explozii,avarii,accidente si ale elemente care pot fi urmate de incend

3)Tranzitoriu. Reducerea pericolului de incendiu prin:

- diminuarea surselor potenstiale de aprindere;

- reducerea cantitatilor de substante si materiale combustibile,indeosebi a celor cu combustibilitate si periculozitate ridicate;

- eliminarea unor imprejurari care concura la izbucnirea incendiilor;

- imbunatatirea conditiilor de evacuare in caz de incendiu a persoanelor,animalelor si bunurilor;

- restrangerea posibilitatilot de propagare si dezvoltare a incendiilor;

- suplimentarea cantitativa a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor sau sporirea eficientei acestora;

- intensificarea informarii si instruirii specifice a personalului;

- intarirea controlului si autocontrolului.


Sfera de activitate


Sfera de activitate cuprinde intreg teritoriul tarii: personalul incadrat (angajat) in munca,tineretul,copiisi ceilalti cetateni, unitatile economice (industriale,agricole,comerciale, de mica productie,de transport,silvice etc.) si unitatile socialculturale (proprietatile de stat,cooperatista,participative,particulara,mixta,gospodariile populatiei si celelalte bunuri ale

cetatenilor).


Fortele principale participante


In functie de urgenta aceste forte pot fi:

conducerile administrative ale unitatilor economice si social culturale si unele comisii pe

domenii de pe langa acestea;

primariile si unele comisii pe domenii de pe langa acestea;

compartimentele de prevenire si stingere a incendiilor din unitatile economice si social-

culturale si din localitate,avand ca organisme specializate: comisiile de aparare impotriva incendiilor,formatiile civile de pompieri ,cadrele tehnice special incadrate (angajate) ori

desemnate pentru indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

unitatile militare de pompieri;

asociatiile pompierilor;

mijloace de informare in masa: televiziunea,radioul,presa,filmul,etc.;

institutiile de invatamant si cultura;

organizatiile de masa si obstesti (sindicate,tineret,femei etc.);

organizatiile ecologistice si de protectie a mediului;

organele cu competente legale si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (procuratura,justitia,politia etc.);

inspectiile de stat specializate care desfasoara activitati conexe prevenirii si stingerii incendiilor;

unitatile armatei si altor forte de aparare cu care se coopereaza in situatiile prevazute de lege.Esenta conceptului

Aceasta consta in urmatoarele:

evidentiaza importanta activitatii de prevenire a incendiilor ca o componenta a conceptului general de aparare a vietii,avutiei poporului si bunurile personale;

subliniaza prioritatea masurilor de prevenire a incendiilor,care pot avea consecinte negative grave;

cere utilizarea de forme,cai si metode specifice de lucru cu character democratic;

implica folosirea judicioasa si eficienta a fortelor,fondurilor si mijloacelor;

imbina interesele generale ale poporului,ale colectivelor si grupurilor cu cele individuale ale fiecarui cetatean;

impune respectarea legilor tarii;


Principiile de lucru de baza sunt urmatoarele

- de drept (legalitatii);

- autoapararii;

- prioritati immediate si de perspectiva;

- conlucrarii,cooperarii si dialogului deschis cu toate fortele interesate.


Directii si modalitati principale de actiune adaptate continuu in raport cu prioritatile imediate si de perspectiva

cunoasterea si indeplinirea indatoririlor si obligatiile legale referitoare la prevenirea is stingerea incendiilor;

cunoasterea conditiilor generatoare de incendii si a masurilor de preintampinare a acestora;

aplicarea principiului autoapararii impotriva incendiilor,tinand seama de specificul unitatilor economice si socialculturale, localitatilor,precum si de formele de proprietate;

cuprinderea in munca de prevenire a incendiilor,prin forme si modalitati adecvate,a tuturor

sectoarelor,ramurilor,unitatilor;

sprijinirea conducerilor administrative in organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

cresterea nivelului de professionalism si a capacitatii de actiune a organismelor specializate din compartimentul P.S.I. (comisii de aparare impotriva incendiilor,formatii civile de pompieri,cadre tehnice P.S.I. etc);

intarirea asociatiilor pompierilor si sporirea aportului acestora in apararea impotriva incendiilor;

perfectionarea cadrului juridic,normelor si prescriptiilor tehnice de specialitate;

diversificarea si perfectionarea formelor,cailor si modalitatilor de organizare,desfasurare si coordonare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

cresterea competentei profesionale si a responsabilitatii cadrelor de pompieri in munca de prevenire si stingere a incendiilor.


2. Pericolul de incendiu


Starea de pericol de incendiu sau de explozie

In principiu, o stare de pericol consta dintr-un complex de conditii tehnico-organizatorice in care se afla la un moment dat un sistem tehnic delimitat spatial si care poate determina scoaterea integrala sau partiala a acestuia din starea normala,prin evenimente negative (incendiu,explozie,avarie,accident tehnic etc.),avand drept consecinta producerea de victime omenesti si de distrugere de bunuri materiale. Prin sistem tehnic se intelege,in general,un ansamblu de elemente,de piese,de aparate,de masini,de instalatii etc.,care se tin in interdependenta,constituind un intreg organizat,destinat unui anumit scop. Starea de pericol de incendiu sau de explozie este definita sau determinata de existenta materialelor si substantelorcombustibile care alcatuiesc un sistem inflamabil,de prezenta unor surse de aprindere (energie) si a mijloacelor care le pot produce,precum si de aparitia unor imprejurari favorizante. „Sistemul inflamabil” este constituit din natura si cantitatea materialelor si substantelor combustibile,care inmagazineaza in componenta lor energia chimica,precum si dintr-un agent de oxidare (oxigenul din aer). Sursa de aprindere contine energia necesara aprinderii materialelor si substantelor combustibile,rapiditatea initierii ei si modul de manifestare depinzand de puterea energetica a sursei.Cantitatea de energie a sursei trebuie sa fie egala sau superioara energiei minime de aprindere,mai mare chiar decat energia „sistemului inflamabil”.

Imprejurarile favorizante constau,in principiu,din producerea unor defectiuni in sistemul tehnic,in exploatarea acestuia fara respectarea instructiunilor de functionare,neglijenta personalului muncitor si aparitia altor factori neprevazuti. Izbucnirea incendiului este posibila numai atunci cand exista o corelatie in timp si spatiu a conditiilor care conduc la aparitia acestuia.Determinant este insa sistemul inflamabil si sursa de aprindere.Daca nu sunt indeplinite conditiile,starea de pericol se prezinta ca un potential ridicat de incendiu sau de explozie,fiind oricand posibil producerea acestora.De fapt,are loc trecerea energiei unei surse de aprindere asupra „sistemului inflamabil”,ceea ce are ca urmare pregatirea necesara a substantei combustibile si activarea ei pentru crearea conditiilor de izbucnire a incendiului. De aceea,starile de pericol trebuie depistate la timp,o atentie prioritara acordandu-se starilor de pericol iminent,luandu-se toate masurile,pentru imprastierea lor operativa.


Starea de pericol potential

Starea de pericol determina in mare masura intensitatea (valoarea) pericolului de incendiu potential. Pentru aprecierea pericolului de incendiu potential trebuie sa se tina seama de: sarcina termica; conditiile de vizibilitate in caz de interventie; toxicitatea si cresterea pagubelor datorita degajarii fumului; marimea compartimentelor de incendiu si posibilitatea de evacuare a cladirii,fumului si de realizare a ventilarii incaperilor; inaltimea incaperilor,respectiv a cladirii; eventualitatea cresterii valorilor pagubelor datorita degajarii gazelor de ardere ca actiune coroziva,densitatea valorica pe unitatea de suprafata.

Produsul acestor factori dau pericolul de incendiu potential.


Masuri de protectie

Produsul valorilor care reduc pericolul de incendiu exprima valoarea efectiva de protectie. Dintre masurile de protectie fac parte:

masurile normale (regulile generale si normele specifice) de prevenire si stingere a incendiilor;

masuri speciale (instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor,mijloacele de legatura cu unitatile de interventie,dotarea pompierilor,ignifugarea elementelor de constructie);

asigurarea unei anumite rezistente la foc a cladirilor.


Rezistenta la foc se bazeaza pe 3 elemente: stabilitate,izolatie termica si etanseitate la flacari.Ar trebui sa se tina seama si de un al patrulea element: etanseitatea la fum. Se apreciaza ca cele mai eficiente masuri de protectie contra incendiilor sunt cele construite (inclusiv cele referitoare la instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor).


Pericolul de incendiu

Acesta s-ar putea defini ca raportul dintre pericolul potential si masurile de protectie.Astfel:

Pericolul de incendiu=Pericolul potential .


Masurile de protectie

Deci se impune luarea unor astfel de masuri de protectie care sa duca la reducerea sau anihiliarea pericolui potential. Din cele aratate mai sus,notiunea de pericol de incendiu se refera si la posibilitatea de izbucnire a incendiului,de propagare si evolutie a acestuia,de intoxicare,de alarmare si interventie la timp,de evacuare si salvare a oamenilor si bunurilor materiale.Pericolul de icendiu se poate referi la pericolul pentru cladiri si la pericolul pentru continut. Pericolul pentru cladiri consta in distrugerea elementelor de constructie,iar pericolul pentru continut se refera la distrugerea bunurilor materiale din cladire. Cele doua categorii de pericole sunt strans legate intre ele,deoarece pe de o parte distrugerea unei cladiri,are drept efect,de regula,si distrugerea continutului acesteia,iar pe de alta parte sarcina termica constituie,deseori,pericolul principal pentru cladire.Cu toate acestea cele doua pericole pot exista independent unul de altul.


3. Punctele vulnerabile la incendiu


Stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu

Prin punct vital vulnerabil la incendiu se intelege zona (sectorul,sectia,instalatia sau alt loc) cu un pericol potential de incendiu din cadrul unui obiectiv,care ii asigura acestuia functionalitatea principala si indispensabila desfasurarii activitatii economice sau social-culturale.


Stabilirea si clasificarea punctelor vulnerabile la incendiu au la baza urmatoarele criterii principale:

- Importanta politica,economica,sociala si culturala a punctului vital.

Aceasta se apreciaza prin: marimea si insemnatatea consecintelor pe care le pot avea evenimentele in punctul vital; gradul posibil de distrugere a punctului vital in caz de incendiu,explozie sau avarie urmata de incendiu; posibilitatile existente prin durata de timp necesara pentru inlocuirea sau preluarea operativa a functionalitatii punctului vital de alte puncte asemenea; caracterul de unicat al punctului vital.


Marimea vulnerabilitatii la incendiu a punctului vital si frecventa variatiei in timp al acesteia.

Acestea se apreciaza prin: pericolul de incendiu prezentat de procesul de productie; cantitatea,natura si proprietatile materialelor si substantelor utilizate sau depozitate; amplasarea,gradul de rezistenta la foc si modul de comportare a constructiilor in caz de incendiu sau exploziel; amplasarea si tipul instalatiilor,masinilor,utilajelor si aparatelor utilizate in activitatea de productie si nivelul de siguranta in functionare; frecventa incendiilor,exploziilor si avariilor ce au avut loc in punctul vital,respectiv sau in alte puncte similare,pericolul prezentat de vecinatatile punctului vital in caz de incendiu,explozie sau avarie.


Gradul de protectie impotriva incendiilor

Aceasta se apreciaza prin: sisteme proprii constructiilor si instalatilor tehnologice care asigura acestora functionarea si exploatarea in conditii de siguranta (alimentare cu energie,protectii electrice,electrostatice si paratrasnete,iluminat de siguranta,inchideri hidraulice etc.); sisteme specifice de protectie impotriva incendiilor,masuri organizatorice luate de conducerea obiectivului,comisia de aparare impotriva incendiilor si SPPC pentru apararea punctului vital impotriva incendiilor.


4. Forte angrenate , mijloace si forme specifice activitatii de prevenire si combatere a incendiilor si exploziilor in punctele vitale


Fortele in cadrul obiectivului

Organele de conducere ale obiectivului; comisia de aparare impotriva incendiilor; cadrele tehnice speciale incadrate pentru indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor; compartimentul de control al instalatiilor; SPPC; intregul personal muncitor. Aceste forte trebuie orientate sa puna accent in activitatea lor pe: cunoasterea aprofundata a situatiei in punctele vitale; supravegherea permanenta a punctelor vitale prin personalul de pe locul de munca sau din compunerea SPPC; asigurarea dotarii cu instalatii si aparatura speciala de sesizare si semnalizare operativa a unor pericole de incendiu si explozie cu aparatura de masura si control,si dispozitive care asigura protectia constructiilor si instalatilor si intretinerea acestora in perfecta stare de functionare; selectionarea si instruirea personalului de deservire a punctelor vitale; asigurarea prompta a primei interventii si instruierea prin exercitii si aplicatii a SPPC; analizarea de catre conducerea obiectivului si comisia de aparare impotriva incendiilor a starilor de pericol,a concluziilor si invatamintelor la unele incendii din punctele vitale; controlul instalatiilor si utilajelor care prezinta pericol de incendiu si explozie din punctele vitale (lunar de catre specialisti si zilnic de catre SPPC in cadrul activitatii de rond).


Organele tutelare ale obiectivului

Organele tutelare,in baza obligatiilor ce le revin trebuie sa contribuie la asigurarea conditiilor depline de securitate a punctelor vitale impotriva incendiilor,exploziilor si avariilor.Unitatile de cercetare si proiectare sa fie antrenate la gasirea unor solutii necesare inlaturarii unor stari de pericol din punctele vitale.


Unitatea de pompieri militari

Asigura indrumarea si controlul intregii activitati de prevenire si stingerea incendiilor.Punctele vitale de mare importanta vor fi controlate de cadrele de conducere si de cele cu o buna pregatire de specialitate (controale tehnice de fond,operative).Pentru toate punctele vitale se vor intocmi ipoteze de interventie si se vor executa aplicatii complexe cu angrenarea organelor de conducere,SPPC si personalul de pe locurile de munca.Va actiona pentru solutionarea problemelor care pun in pericol securitatea obiectivului.


Alte organe care participa direct la asigurarea securitatii in functionare a punctelor vitale.

Un aport important in protectia impotriva incendiilor il pot aduce organele specializate de control (ISCIR,protectia muncii,de distributie a gazelor si energiei electrice etc.).Se pot organiza actiuni si controale comune cu alte organe care au responsabilitati in domeniu prevenirii si stingerii incendiilor in obiective. Pe baza criteriilor prezentate mai sus,in obiective se stabilesc puncte vitale vulnerabile la incendiu si explozie,tinandu-se o stricta evidenta a lor.


Metodologia de executie si finalizare a controlului de specialitate in punctul vital

Controlul tehnic de specialitate nu difera,in principiu,fata de metodologia generala,insa are unele particularitati,care vizeaza indeosebi laturile calitative. Controlul se executa de regula in sensul desfasurarii procesului de productie executandu-se in ordinea:

verificarea obligatiilor si raspunderilor concrete stabilite,privind prevenirea si stingerea incendiilor,a tuturor fortelor angrenate in asigurarea protectiei impotriva incendiilor,pe baza prevederilor legale in vigoare;

controlul respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor in punctele vitale vulnerabile la incendiu,urmarindu-se respectarea normelor si la instalatiile tehnologice conexe punctului vital,care ii asigura acesteia functionarea neintrerupta si in conditii se siguranta;

organizarea si materializarea in punctul vital al activitatii de dotare cu instalatii,utilaje,aparatura,dispozitive, echipament si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor;

verificarea modului de organizare si desfasurare a instruirii personalului privind cunoasterea normelor,sarcinilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor realizate pe baza tematicii anuale intocmite de comisia de aparare impotriva incendiilor;

verificarea masurilor si sarcinilor de interventie in caz de incendiu,explozie,avarie,calamitati naturale si catastrofe punandu-se un accent deosebit pe modul de alarmare a personalului si anuntarea operativa a evenimentului;

verificarea ordinei si disciplinei pe locurile de munca din punctul vital,controlandu-se printre altele capacitatea personalului de a-si indeplini atributiile;

verificarea modului de organizare,executie si finalizare a controlului periodic,al respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor in punctele vitale de catre comisia de aparare impotriva incendiilor,sefii de sectii,ateliere,instalatii si formatii de lucru,cadrul tehnic special incadrat si SPPC;

verificarea modului cum se analizeaza situatia prevenirii si stingerii incendiilor din punctele vitale vulnerabile la incendiu.Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|