Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate dezvoltareEu merg incet, dar nu merg niciodata innapoi - Abraham Lincoln
category
Confectii Diverse Film televiziune Fotografie Pescuit


Confectii


Qdidactic » dezvoltare & ... » confectii
Standard de pregatire profesionala - tricotaje confectii - industrie textila si pielarieStandard de pregatire profesionala - tricotaje confectii - industrie textila si pielarieSTANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA - TRICOTAJE CONFECTII - INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIEUNITATI DE COMPETENTE TEHNICE GENERALE


1.     MATERII PRIME SI MATERIALE DIN INDUSTRIA TEXTILA


2.     REPREZENTAREA GRAFICA A ORGANELOR DE MASINI SI A MECANISMELOR


3.     ELEMENTE DE BAZA IN TRICOTAJE


4.     ELEMENTE DE BAZA IN CONFECTII


5.     STRUCTURA SI REPREZENTAREA TRICOTURILOR DIN BATATURA


6.     CONSTRUCTIA TIPARELOR DE BAZADomeniul

INDUSTRIE TEXTILA si PIELARIE

Titlul unitatii

MATERII PRIME SI MATERIALE DIN INDUSTRIA TEXTILA

Nivelul

2

Descrierea rezultatelor invatarii


Rezultatul invatarii

Criteriile de realizare cu privire la abilitati

Criteriile de realizare cu privire la cunostinte

Criteriile de realizare cu privire la atitudini

1

Descrie fibrele textile


identificarea fibrelor textile, utilizand diferite metode

determinarea proprietatilor fizice, mecanice si chimice ale fibrelor

calcularea caracteristicilor determinate prin probe de laborator

selectarea fibrelor in functie de domeniul de utilizare

clasificarea fibrelor dupa natura

precizarea structurii macromoleculare a fibrelor textile

definirea proprietatilor fibrelor textile

enumerarea domeniilor de utilizare a fibrelor

efectuarea cu acuratete a determinarilor de laborator

justificarea selectarii fibrelor in functie de domeniul de utilizare

respectarea Normelor de sanatate si securitate in munca specifice activitatii de laborator

2

Caracterizeaza fire textile


identificarea compozitiei fibroase a firelor

determinarea proprietatilor firelor utilizand echipamente de laborator

compararea valorilor obtinute cu valori standardizate

definirea firelor textile

clasificarea firelor textile

definirea proprietatilor firelor textile

efectuarea cu acuratete a determinarilor de laborator

constientizarea importantei incadrarii valorilor determinate in in standarde

respectarea Normelor de sanatate si securitate in munca specifice activitatii de laborator

3

Descrie tesaturi si tricoturi


recunoasterea tesaturilor si tricoturilor dupa aspect

determinarea proprietatilor utilizand echipamente de laborator

compararea valorilor obtinute cu valori standardizate

definirea tesaturilor si tricoturilor

clasificarea tesaturilor si tricoturilor

definirea proprietatilor tesaturilor si tricoturilor

efectuarea cu acuratete a determinarilor de laborator

verifica cu responsabilitate incadrarea in standarde a valorilor obtinute

respectarea Normelor de sanatate si securitate in munca specifice activitatii de laborator

4

Selecteaza materiale auxiliare

identificarea materialelor auxiliare dupa aspect

alegerea materialelor auxiliare pentru realizarea unui produs vestimentar

definirea materialelor auxiliare utilizate in industria textila

enumerarea materialele auxiliare folosite la confectionarea imbracamintei

descrierea materialelor auxiliare utilizate in industria textila

justificarea alegerii materialelor auxiliare pentru produse cu destinatii date utilizand limbajul de specialitate

Context de realizare:

Fibre textile : naturale si chimice. Structura macromoleculara.

Metode de identificare a fibrelor microscopie, organoleptic, proba arderii

Proprietati fizice masa specifica, culoare, luciu, lungime, grad de subtirime, ondulatiile

Proprietati mecanice rezistenta (sarcina de rupere, lungime de rupere, tenacitate), alungirea

Proprietati chimice comportarea fata de acizi, baze si oxidanti

Criterii de clasificare a firelor natura materiei prime, procesul de prelucrare, rol, destinatia produsului

Criterii de clasificare a tesaturilor si tricoturilor natura materiei prime, structura, destinatia produsului, forma

Proprietatile tesaturilor si tricoturilor masa, grosime, desime, rezistenta la tractiune

Echipamente de laborator: microscop, torsiometru, dinamometru, balante (de finete si analitice), lupe textile, micrometre


Cerinte cu privire la evaluare (metode, tipuri de probe):

Metode traditionale: orale, scrise, practice

Metode alternative: proiect, portofoliu, referat, studiu de caz
Domeniul: INDUSTRIE TEXTILA si PIELARIE

Titlul unitatii:

REPREZENTAREA GRAFICA A ORGANELOR DE MASINI SI A MECANISMELOR


Nivelul: 2

Descrierea rezultatelor invatarii


Rezultatele invatarii

Criteriile de realizare cu privire la abilitati

Criteriile de realizare cu privire la cunostinte

Criteriile de realizare cu privire la atitudini

1

Utilizeaza elementele desenului tehnic pentru reprezentare organelor de masini si a mecanismelor

- Folosirea corecta a liniilor de reprezentare;

- Utilizarea scrierii standard;

- Completarea indicatorului;

- Reprezentarea in epura a corpurilor geometrice;

- Reprezentarea in vedere sau in sectiune a pieselor pline sau cu goluri;

- Identificarea celei de a treia proiectii;

- Hasurarea suprafetelor sectionate;

- Cotarea pieselor reprezentate;

- Reprezentarea la scara a pieselor intalnite la masinile din domeniu;

- Clasificarea formatelor pentru realizarea desenelor;

- Precizarea rolului indicatorului si descrierea acestuia

- Definirea elementelor cotarii;

- Clasificarea scarilor de reprezentare;

- Reprezentarea organelor de masini si a mecanismelor conform normelor de reprezentare prevazute in standarde, utilizand instrumente adecvate.

2

Reprezinta conventional organele de masini si mecanismele

- Reprezentarea organelor de masini;

- Reprezentarea grafica a organelor de masini si a mecanismelor intalnite la utilajale din domeniu;

- Reprezentarea conventionala a organelor de masini si a mecanismelor intalnite la utilajale din domeniu;


- Definirea si clasificarea organelor de masini;

- Clasificarea mecanismelor intalnite la utilajele din domeniu;

- Descrierea mecanismelor si a rolului lor functional;

Explicarea simbolurilor utilizate pentru reprezentarea organelor de masini si mecanismelor;

- Descrierea modului de functionare a mecanismului reprezentat;

- Calcularea raportului de transmisie pentru un lant cinematic simplu;

- Reprezentarea conventionala a organelor de masini si a mecanismelor, utilizand elementele desenului tehnic;

3.

Citeste schemele tehnologice si cinematice pentru utilajele din domeniu

- Identificarea organelor de lucru si a mecanismelor intalnite la utilajele din domeniu;

- Reprezentarea schemelor tehnologice, utilizand semnele conventionale si regulile desenului tehnic

- Reprezentarea schemelor cinematice simple, utilizand exemple concrete din domeniu.


- Precizarea sensului de trecere a materialului textil in functie de sensul de miscare al organelor de lucru;

- Descrierea principiului de functionare, pe baza schemelor tehnologice;

- Citirea schemelor cinematice si descrierea modului de transmitere a miscarii;

- Calcularea turatiilor si vitezelor organelor de lucru, pe baza schemelor cinematice;

- Constientizarea influentei parametrilor cinematici asupra materialului textil

Context de realizare

Linii linie continua, linie intrerupta, linie punct, linie doua puncte;

Scrierea standard: scrirea dreapta;

Reguli de reprezentare si cotare conform standardelor;

Elementele cotarii: linii de cota; linii ajutatoare; linii de indicatie; cotele;

Reprezentarea in vedere si sectiune conform standardelor;

Scari de reprezentare 1:1; 1:2; 1:5; 2:1;

Organe de lucru: intalnite la utilajele din domeniu

Mecanisme: pentru transmiterea miscarii de rotatie, translatie, alternativa, periodica; inversoare de sens; variatoare de viteza;

Materiale textile insiruiri de fibre, fire, tesaturi, tricoturi;

Sensurilor de miscare: rotatie, oscilatie, translatie,

Sens de deplasare: de la alimentare la debitare


Cerinte cu privire la evaluare (metode, tipuri de probe)

Metode traditionale: orale, scrise, practice

Metode alternative: proiect, portofoliu, referat, studiu de cazDomeniul : INDUSTRIE TEXTILA si PIELARIE

Titlul unitatii: ELEMENTE DE BAZA IN TRICOTAJE

Nivelul: 2Descrierea rezultatelor invatarii


Rezultatul invatarii

Criteriile de realizare cu privire la abilitati

Criteriile de realizare

cu privire la

cunostinte

Criteriile de

realizare cu

privire la

atitudini

1. Caracterizeaza operatiile proceselor tehnologice de obtinere a produselor tricotate


Intocmirea schemelor proceselor tehnologice de obtinere a produselor tricotate cu destinatii diferite.

Selectarea formatelor obtinute la bobinare si urzire in vederea utilizarii lor la tricotarea pe un anumit tip de masina.

Recunoasterea mecanismelor si dispozitivelor masinilor de bobinat si de urzit.

Clasificarea tricoturilor dupa diferite criterii.

Enumerarea operatiilor procesului tehnologic de producere a tricoturilor

Definirea operatiilor de pregatire a firelor pentru tricotare.

Precizarea scopurilor operatiilor de pregatire a firelor pentru tricotare.

Enumerarea mecanismelor si dispozitivelor comune masinilor de bobinat si de urzit.

Constientizarea importantei succesiunii operatiilor din cadrul procesului tehnologic de obtinere a produselor tricotate.

2. Descrie procedee de tricotare si organe de formare a ochiurilor

Recunoasterea partilor componente ale organelor de formare a ochiurilor.

Selectarea organelor de formare a ochiurilor necesare desfasurarii unui anumit tip de procedeu de tricotare.

Selectarea fazelor de formare a ochiurilor necesare desfasurarii unui anumit procedeu de tricotare

Clasificarea organelor de formare a ochiurilor.

Precizarea partilor componente ale organelor de formare a ochiurilor si a rolurilor lor.

Enumerarea fazelor de formare a ochiurilor specifice fiecarui tip de procedeu de tricotare.

Constientizarea rolurilor organelor de formare a ochiurilor in cadrul fazelor de formare a ochiurilor.

Respectarea succesiunii fazelor de formare a ochiurilor specifice unui anumit tip de procedeu de tricotare.


3. Explica constructia masinilor de tricotat

Recunoasterea diferitelor tipuri de masini de tricotat.

Recunoasterea mecanismelor si dispozitivelor comune masinilor de tricotat.


Clasificarea masinilor de tricotat.

Precizarea caracteristicilor tehnice ale masinilor de tricotat.

Enumerarea mecanismelor si dispozitivelor comune masinilor de tricotat.

Precizarea rolurilor mecanismelor si dispozitivelor comune masinilor de tricotat.

Precizarea partilor componente ale mecanismului de formare a ochiurilor.
Explicarea cu acuratete a constructiei masinilor de tricotat .


4. Descrie modul de formare a diferitelor tipuri de ochiuri

Recunoasterea diferitelor tipuri de came care alcatuiesc un sistem de tricotare.

Trasarea traiectoriilor acelor actionate direct si indirect.

Trasarea traiectoriilor acelor selectate in grup direct.

Definirea actionarii si selectarii acelor.

Precizarea efectelor tehnologice produse in urma actionarii directe si indirecte a acelor.

Precizarea efectelor tehnologice produse in urma selectarii in grup directe a acelor.

Constientizarea rolului si pozitiilor camelor in actionarea si selectarea acelor pentru producerea diferitelor efecte tehnologice.

Context de realizare:

Criterii de clasificare a tricoturilor : materie prima, forma, structura, destinatie

Operatiile procesului tehnologic de obtinere a tricoturilor : tehnologice, netehnologice, cu caracter general

Operatii de pregatire a firelor pentru tricotare : bobinare si urzire

Formate : bobine de diferite forme, bobine sectionale, suluri de urzeala

Mecanisme si dispozitive comune masinilor de bobinat si de urzit : mecanism de infasurare, dispozitive suport pentru formatele de alimentare, dispozitive de control curatire, dispozitive de tensionare, dispozitive de lubrifiere, dispozitive de ionizare, mecanism de recuperare si derulare a urzelii, pipteni de distributie, dispozitiv de oprire automata.

Organe de formare a ochiurilor : principale si auxiliare

Procedee de tricotare : cu buclare prealabila, cu buclare finala, combinat

Criterii de clasificare a masinilor de tricotat : structura tricoturilor, procedeul de tricotare, forma fonturilor, numarul fonturilor, gradul de automatizare, tipul acelor de tricotat

Caracteristici tehnice ale masinilor de tricotat : finetea, numarul de ace, dimensiunile fonturilor, numarul de sisteme, viteza de tricotare, dimensiunile de gabarit

Mecanisme si dispozitive comune masinilor de tricotat : mecanism de alimentare cu fire, mecanism de formare a ochiurilor, mecanism de tragere si colectare a tricoturilor, mecanism desenator, mecanism de actionare, mecanism de comanda, mecanisme si dispozitive speciale.

Tipuri de came : de ridicare, de inchidere, de ridicare inchidere, de buclare

Actionare : directa si indirecta.

Selectare : in grup directa la un nivel sau la mai multe nivele

Efect tehnologic : tipuri de ochiuri rezultate ( ochi normal, ochi dublu, ochi retinut )


Analizarea mecanismelor si a dispozitivelor diferitelor tipuri de masini si a organelor de formare a ochiurilor se va face in laborator / atelier / agentul economic, utilizandu-se planse, machete, fise de lucru, utilaje.

Criteriile cu privire la evaluare (metode, tipuri de probe):

Evaluarea se va realiza in laborator / atelier / agentul economic, utilizand probe orale ( sesiuni de intrebari si raspunsuri ), scrise ( teste de evaluare, fise de evaluare si autoevaluare), practice ( observarea sistematica ).
Domeniul : INDUSTRIE TEXTILA si PIELARIE

Titlul unitatii: ELEMENTE DE BAZA IN CONFECTII

Nivelul: 2Descrierea rezultatelor invatarii


Rezultatul invatarii

Criteriile de realizare cu privire la abilitati

Criteriile de realizare

cu privire la

cunostinte

Criteriile de

realizare cu

privire la

atitudini

1. Caracterizeaza operatiile procesului de productie din confectii


Intocmirea schemei procesului de productie pentru obtinerea diferitelor tipuri de produse de imbracaminte Selectarea materiilor prime necesare realizarii unui produs de imbracaminte

Stabilirea conditiilor pentru croirea materialelor

Selectarea utilajelor corespunzatoare operatiilor de pregatire a materialelor pentru confectionare

Clasificarea imbracamintei dupa diferite criterii.

Enumerarea operatiilor procesului de productie din confectii

Definirea operatiilor procesului de productie din confectii

Precizarea scopurilor operatiilor de pregatire a materialelor pentru confectionare

Precizarea conditiilor tehnice ale operatiilor de pregatire a materialelor pentru confectionare

Constientizarea importantei succesiunii operatiilor din cadrul procesului de productie din confectii

2. Explica constructia masinilor de cusut


Recunoasterea cusaturilor dupa aspect

Recunoasterea diferitelor tipuri de masini de cusut

Selectearea masinilor de cusut in functie de tipul materiei prime prelucrate si de cusatura realizata

Reglarea parametrilor de coasere la masinile de cusut

Remedierea defectelor aparute le coasere

Clasificarea cusaturilor

Precizarea domeniilor de utilizare a cusaturilor

Clasificarea masinilor de cusut

Precizarea caracteristicilor tehnice ale masinilor de cusut

Enumerarea organelor de lucru ale masinilor de cusut

Precizarea rolurilor organelor de lucru ale masinilor de cusut.

Explicarea miscarilor organelor de lucru in formarea cusaturiii

Explicarea cu acuratete a constructiei masinilor de cusut


3. Descrie tehnologii de confectionare si finisare a produselor de imbracaminte

Identificarea reperelor la diferite tipuri de produse

Selectarea cusaturilor si utilajelor specifice operatiilor procesului tehnologic de confectionare

Identificarea metodelor si procedeeelor de realizare a asamblarii produselor

Selectarea utilajelor corespunzatoare procesului tehnologic de finisare

Clasificarea reperelor produselor de imbracaminte dupa diferite criterii

Enumerarea operatiilor de confectionare si finisare a produselor de imbracaminte Explicarea conditiilor de realizare a operatiilor de pe fluxul tehnologic


Respectarea succesiunii operatiilor de confectionare si finisare a produselor de imbracaminte


Context de realizare:

Produse de imbracaminte: definitie, clasificare, functii

Proces de productie in confectii: succesiunea etapelor si a operatiilor

Operatii de pregatire pentru confectionare (operatii de pregatire pentru croit si croire): Definitie. Scopuri. Conditii tehnice. Utilaje folosite.

Cusaturi (tighel, de incheiat-surfilat, de acoperire, de cusut ascuns): clasificare, simbolizare, caracteristici, utilizari

Masini de cusut (simpla, triploc, uberdec): Clasificare. Caracteristici tehnice. Rolul organelor de lucru. Miscarile organelor de lucru in formarea cusaturiii. Reglarea parametrilor de coasere

Reperele produselorde imbracaminte: descriere, clasificare

Operatii de confectionare si finisare a produselor: Definitie. Scopuri. Conditii tehnice

Utilaje specifice procesului de finisare: Clasificare. Caracteristici tehnice

Analizarea diferitelor tipuri de masini si a organelor de lucru se va face in laborator / atelier / agentul economic, utilizandu-se planse, machete, fise de lucru, utilaje.

Criteriile cu privire la evaluare (metode, tipuri de probe):

Evaluarea se va realiza in laborator / atelier / agentul economic, utilizand probe orale ( sesiuni de intrebari si raspunsuri ), scrise ( teste de evaluare, fise de evaluare si autoevaluare, , fise de observare, portofolii), practice ( observarea sistematica ).
Domeniul : INDUSTRIE TEXTILA si PIELARIE

Titlul unitatii: STRUCTURA SI REPREZENTAREA TRICOTURILOR DIN BATATURA

Nivelul: 2

Descrierea rezultatelor invatarii


Rezultatul invatarii

Criteriile de realizare cu privire la abilitati

Criteriile de realizare

cu privire la

cunostinte

Criteriile de

realizare cu

privire la

atitudini

1. Descrie structura tricoturilor din batatura

Recunoasterea ochiurilor normale cu aspect diferit.

Recunoasterea diferitelor tipuri de ochiuri .


Enumerarea elementelor componente ale unui ochi normal.

Caracterizarea diferitelor tipuri de ochiuri din structura tricoturilor din batatura..

Constientizarea importantei diferitelor tipuri de ochiuri pentru structura tricoturilor din batatura.

2. Reprezinta grafic tricoturi din batatura

Aplicarea metodelor de reprezentare pentru reprezentarea grafica a tricoturilor din batatura cu legaturi de baza.

Folosirea metodelor de reprezentare pentru reprezentarea grafica a tricoturilor din batatura cu legaturi derivate.

Utilizarea metodelor de reprezentare pentru reprezentarea grafica a tricoturilor cu desene.


Descrierea metodelor de reprezentare a tricoturilor simple.

Caracterizarea tricoturilor din batatura cu legaturi de baza.

Prezentarea tricoturilor din batatura cu legaturi derivate.

Descrierea tricoturilor din batatura cu desene.

Reprezentarea grafica a tricoturilor din batatura.

3. Determina parametrii de structura ai tricoturilor din batatura .

Efectuarea masuratorilor specifice determinarii practice a parametrilor de structura ai tricoturilor din batatura.

Calcularea valorilor parametrilor de structura , pe baza masuratorilor efectuate.

Definirea parametrilor de structura ai tricoturilor.

Descrierea metodelor de determinare a parametrilor de structura.

Implicarea responsabila in determinarea parametrilor de structura ai tricoturilor din batatura.

Context de realizare:

Elementele ochiului normal : bucla de ac, bucla de platina, flancuri

Tipuri de ochiuri : normale, retinute, duble, vanisate, plus, transferate, incrucisate. Aspect. Caracteristici.

Metode de reprezentare : structurala, in sectiunea randului de ochiuri, cu semne conventionale

Tricoturi din batatura cu legaturi de baza : glat, patent, lincs. Caracteristici.

Tricoturi din batatura cu legaturi derivate: glat derivat, patent derivat. Caracteristici.

Tricoturi din batatura cu desene : de legatura, de culoare, combinate. Caracteristici.

Parametri de structura ai tricoturilor : diametrul firului, pasul ochiului, inaltimea ochiului, desimea pe orizontala si pe verticala, coeficientul desimilor, lungimea firului din ochi, masa tricotului. Definitie. Relatii de calcul.

Metode de determinare practica a parametrilor de structura. Descriere.


Analiza diferitelor tricoturi si determinarile parametrilor de structura se vor face pe mostre de tricot, utilizand aparatura de laborator specifica.

Criteriile cu privire la evaluare (metode, tipuri de probe):

Evaluarea se va realiza in laborator sau in atelier, utilizand probe orale ( sesiuni de intrebari si raspunsuri ) , scrise ( teste de evaluare, fise de evaluare si autoevaluare ) si practice ( observarea sistematica ).


Domeniul : INDUSTRIE TEXTILA si PIELARIE

Titlul unitatii: CONSTRUCTIA TIPARELOR DE BAZA

Nivelul: 2

Descrierea rezultatelor invatarii


Rezultatul invatarii

Criteriile de realizare cu privire la abilitati

Criteriile de realizare

cu privire la

cunostinte

Criteriile de

realizare cu

privire la

atitudini

Stabileste datele initiale necesare constructiei tiparelor de baza

Trasarea retelei liniilor de baza

Identificarea elementelor geometrice folosite la proiectarea tiparelor de baza

Identificarea tipurilor conformationale la femei si la barbati.

Prezentarea etapelor de constructie a tiparelor de baza

Constientizarea importantei stabilirii datelor initiale necesare constructiei tiparelor de baza

Construieste tipare de baza pentru produse cu sprijin pe umeri

Selectarea dimensiunilor principale si a adaosurilor necesare proiectarii tiparelor.

Calcularea dimensiunilor de baza necesare executarii tiparelor.

Trasarea liniilor necesare executarii tiparelor pentru repere ale diferitelor tipuri de produse cu sprijin pe umeri.

Precizarea dimensiunilor principale si de baza necesare proiectarii tiparelor.

Prezentarea adaosurilor necesare proiectarii tiparelor.

Caracterizarea reperelor diferitelor tipuri de produse vestimentare cu sprijin pe umeri

Implicarea responsabila in construirea tiparelor de baza pentru produse cu sprijin pe umeri

Construieste tipare de baza pentru produse cu sprijin pe linia taliei

Selectarea dimensiunilor principale si a adaosurilor necesare proiectarii tiparelor.

Calcularea dimensiunilor de baza necesare executarii tiparelor.

Trasarea liniilor necesare executarii tiparelor pentru repere ale diferitelor tipuri de produse cu sprijin pe linia taliei

Precizarea dimensiunilor principale si de baza necesare proiectarii tiparelor.

Prezentarea adaosurilor necesare proiectarii tiparelor.

Caracterizarea reperelor diferitelor tipuri de produse vestimentare cu sprijin pe linia taliei

Implicarea responsabila in construirea tiparelor de baza pentru produse cu sprijin pe linia taliei

Context de realizare:

Date initiale necesare constructiei tiparelor de baza: dimensiunile corpului, dimensiuni proprii produsului, adaosuri de lejeritate

Elementelor geometrice folosite la proiectarea tiparelor: punctul, linia, suprafata

Tipuri conformationale: definitie, clasificare, caracteristici conformatii normale si conformatii cu anomalii

Tipare de baza pentru produse cu sprijin pe umeri: fata, spate, maneca, guler, manseta

Tipare de baza pentru produse cu sprijin pe linia taliei: fata, spate, cordon

Dimensiuni principale: inaltimea corpului si perimetrul bustului

Dimensiuni de baza de lungime, de latime

Adaosuri de lejeritate, de contractie, de corectie

Linii de baza, ajutatoare, de contur

Criteriile cu privire la evaluare (metode, tipuri de probe):

Evaluarea se va realiza in sala de clasa sau in laborator, utilizand probe orale , scrise ( teste de evaluare, fise de evaluare si autoevaluare, fise de observare, portofolii ) si practice.(tipare la scara pentru diferite repere)Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright