Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica

Anatomie


Qdidactic » didactica & scoala » biologie » anatomie
Muschii membrului superior - umarului, bratului, antebratuluiMuschii membrului superior - umarului, bratului, antebratului

Se clasifica in muschi ai umarului, bratului, antebratului si mainii.


MUSCHII UMARULUI

Formeaza o masa musculara care da relief umarului. Acopera articulatia scapulohumerala ca o manta descriind forma unui con cu baza la torace si varful la humerus. Actioneaza asupra acestei articulatii determinand miscari ample in jurul celor 3 axe ce trec prin centrul capului humeral.

Muschii umarului sunt in numar de 6:deltoidul, supraspinosul, infraspinosul, rotundul mare, rotundul mic si subscapularul. (tabel)

1-Muschiul deltoid este asezat superficial si da forma umarului. Are 3 fascicule: clavicular,acromial si spinal care converg spre humerus unde se insera pe tuberozitatea deltoidiana.Efectueaza abductia bratului pana la 90 de grade. Rotatia interna este efectuata separat de fasciculul clavicular, iar cea externa separat de fasciculul spinal.

2-Muschiul supraspinos isi are originea in fosa supraspinoasa a scapulei. Trece pe sub acromion si se insera pe fata superioara a tuberculului mare a humerusului. El face abductia bratului fara a putea suplini deltoidul.

3-Mschiul infraspinos are originea in fosa infraspinoasa. Fibrele sale converg pentru a se insera pe fetisoara mijlocie a tuberculului mare.. Are eficienta mai mare in rotatia in afara a humerusului atunci cand bratul a fost initial rotat inauntru.

4-Muschiul rotund mic este situate lateral de muschiul infraspinos. Trece inapoia articulatiei scapulohumerale de care adera.

5-Muschiul rotund mare este ceva mai dezvoltat decat muschiul rotund mic. Este adductor si rotator inauntru  al bratului cand ia punct fix pe torace. Duce scapula in sus si inainte cand ia punct fix pe humerus.

6-Muschiul subscapular De la originea sa din fosa subscapulara fibrele sale converg pentru a se insera pe tuberculul mic al humerusului. Este antagonist al muschiului infraspinos si al muschiului rotund mic.

Incercand o privire de ansamblu asupra miscarilor efectuate de cei 6 muschi ai umarului se poate spune ca:deltoidul si supraspinosul sunt abductori

infraspinosul si rotundul mic sunt rotatori in afara

rotundul mare si subscapularul sunt rotatori inauntru.


MUSCHII BRATULUI  

Sunt dispusi in doua regiuni, anterioara si posterioara. Regiunile sunt separate prin septe musculare.

A Regiunea anterioara este formata din 3 muschi flexori. In plan superficial se gaseste muschiul biceps brachial, iar in cel profund muschii coracobrahial si brahial.

1-Muschiul biceps brahial prezinta doua capete de origine: lunga portiune situata lateral si scurta portiune ce ia nastere de pe procesul coracoid al scapulei. Cele doua portiuni converg pentru a se insera distal printr-un tendon pe tuberozitatea radiusului. Este flexor al antebratului pe brat si supinator al antebratului.

2-Muschiul coracobrahial este situat medial fata de capul scurt al bicepsului.Realizeaza anteflexia si adductia bratului.

3-Muschiul brahial este un muschi lat ce da latimea bratului in partea sa inferioara. Este cel mai puternic flexor al antebratului pe brat.

B Regiunea posterioara cuprinde un singur muschi, muschiul triceps brachial. Cele 3 portiuni ale sale, capul lung, capul lateral si cel medial converg spre a se insera pe marginile olecranului printr-un tendon comun. Este extensor al antebratului si adductor al bratului.


MUSCHII ANTEBRATULUI

Sunt grupati in 3 regiuni: anterioara, laterala si posterioara.

A Regiunea anterioara cuprinde 8 muschi dispusi in 4 planuri.

- Primul plan este format din 4 muschi. Enumerati dinspre lateral spre medial acestia sunt:muschiul rotund pronator, flexor radial al carpului, palmar lung si flexor ulnar al carpului.

-Planul al doilea cuprinde un singur muschi, muschiul flexor superficial al degetelor.

- Planul al treilea are in componenta sa doi muschi: flexor profound al degetelor situat medial si flexor lung al policelui situat lateral.

- Planul al patrulea este format din muschiul patrat pronator.

Toti acesti muschi au actiune de flexie si de pronatie.

B Regiunea posterioara este formata din 8 muschi dispusa in 2 planuri.

- Planul superficial este alcatuit din 4 muschi: extensorul degetelor, extensorul degetului mic, extensorul ulnar al carpului si anconeul.

- Planul profound este format tot din 4 muschi: lungul abductor al policelui, scurtul extensor al policelui, lungul extensor al policelui si extensorul indexului.

Toti acesti muschi sunt extensori.

C  Regiunea laterala are 4 muschi asezati in 2 planuri:

-Planul superficial cuprinde muschii: brahioradial, lung extensor radial al carpului si scurt extensor radial al carpului.

Muschiul brahioradial este un puternic flexor al antebratului pe brat. Lungul si scurtul extensor radial al carpului sunt extensori si abductori ai mainii.

-Planul profund este format dintr-un singur muschi, muschiul supinator. El este cel mai puternic si cel mai constant supinator al antebratului si al mainii.


MUSCHII MAINII

Mana are 19 muschi situati doar pe fata palmara si in spatiile interosoase. Muschii palmei sunt grupati in 3 regiuni: regiunea eminentei tenare, regiunea eminentei hipotenare si regiunea mijlocie.

A-Muschii eminentei tenare sunt situati in regiunea laterala a palmei si deservesc policele (degetul mare). Sunt in numar de 4 asezati in 3 planuri:

-Planul I este format de muschiul scurt abductor al policelui.

-Planul al 2.lea este alcatuit din opozantul policelui asezat lateral si muschiul flexor al policelui asezat medial.

-Planul la 3-lea este constituit din muschiul adductor asl policelui.

B-Muschii regiunii palmare mijlocii Regiunea palmara mijlocie contine muschii lombricali, in numar de 4, ce se numeroteaza de la police spre degetul mic. Cuprinde de asemenea muschii interososi palmari in numar de 3 si muschii interososi dorsali in numar de 4.

C-Muschii eminentei hipotenare deservesc degetul mic. Sunt in numar de 4 asezati in 3 planuri:

-Planul I cuprinde muschiul palmar scurt, care este un muschi cutanat.

-Planul II cuprinde muschiul flexor scurt al degetului mic, asezat lateral si muschiul abductor al degetului mic asezat medial.

-Planul III contine muschiul opozant al degetului mic


MUSCHII UMARULUIASEZARE

RAPORTURI

CARACTE-

RISTICI

INSERTII

INERVATIE

ACTIUNE

DELTOID

Superficial

Acopera art.

scapulohume-

rala

Forma triun-

ghiulara

Voluminos

Marg.ant.

clavicula

Marg. lat.

acromion

Marg.post.

a spinei

scapulei

Tuberozita-

tea deltoi-

diana humerus

Nervul axilar

Abductia

bratului

Rotatie in-

terna si ext

a bratului

Proiectia

ant si post

a bratului

SUPRASPI-

NOS

Situat in fosa

supraspinoasa

Acopera cap-

sula articula-

ra a umarului


Fosa supra-

spinoasa

tuberculul

mare al hu-

merusului

Nervul supra

scapular

Abductia

bratului

INFRASPI-

NOS

In fosa infra-

spinoasa

Acoperit de

Deltoid


Fosa infra-

spinoasa

Tuberculul

mare al hu-

merusului

Nervul supra

scapular

Rotator in

afara al hu-

merusului

ROTUND

MIC

Situat lateral

De infraspinos


Fata post.a

scapulei

Tuberculul mare al hu-

merusului

Ram colate-

ral din ner-

vul  axilar

Rotator in

afara al

bratului

ROTUND

MARE

Fata post. aco

perita de.m.

latissim si de

piele

Alungit

Voluminos

si puternic

Unghiul inf

al scapulei

Margine lat.

scapula

Tubercul mic humerus

Ram colat.

din nervul

axilar


Adductor si

rotator ina-

untru al bra

tului

Duce

scapula in

sus si ina-

inte

SUBSCAPU-

LAR

Fata post.aco-

pera fosa sub-

scapulara

Forma triun-

ghiulara

Fosa

subscapulara

Tubercul mic humerus


Nervul sub-

scapular

Adductor

si rotator

inauntru al

humerusului.MUSCHII BRATULUI

REG.ANT.

ASEZARE

RAPORTURI

CARACTE-

RISTICI

INSERTII

INERVATIE

ACTIUNE

M.BICEPS

BRAHIAL

In plan super-

ficial

Asezat pe.m.

Brachial

Lung

Fusiform

Format din 2

portiuni

Procesul coracoid

Tuberculul

supragleno-

idal

Tuberozitatea

radiusului

N.musculo-

cutanat

Flexor al

antebratului

pe brat.

Supinator

al antebra-

tului

M.CORA-

COBRAHI-

AL

Medial de ca-

pul scurt al

bicepsului


Proces cora-

coid scapula

Fata mediala

humerus

N. musculo-

cutanat

Adductor

Proiector

inainte al

bratului

M.BRAHIAL

Partea antero

Inferioara a

bratului

Posterior de

Biceps

Da latimea

bratului

Tuberozitatea

deltoidiana

Fata lat. si

mediala humerus

Proces coro-

noid ulna

N. musculo-

cutanat

Flexor al


Antebratu-

lui pe brat

Tensor al

capsulei

articulatiei

cotului

REG.POST.


M.TRICEPS

BRAHIAL

Acoperit post

De deltoid

Voluminos

Format din

3 portiuni

Tubercul

infraglenoi-

dal

Fata post

humerus

Olecran

N.radial

Extensor al

antebratului

Extensor si

adductor al

bratului


MUSCHII ANTEBRATULUI REGIUNEA ANTERIOARA

PLANUL I

ASEZARE

RAPORTURI

CARACTE-

RISTICI

INSERTII

INERVATIE

ACTIUNE

M.ROTUND

PRONATOR

Cel mai late-

ral din plan


Epicondil

medial

Proces coro

noid ulna

Fata lat.radius

N.median

Pronator al

mainii

Flexor al

antebratului

pe brat

M.FLEXOR

RADIAL AL

CARPULUI

Acopera m.

flexor superf.

al degetelor si flexor lung

police


Epicondil medial

Baza meta-

carpian II

N.median

Flexor al

mainii pe

antebrat

M.PALMAR

LUNG

Medial de fle

xorul radial

al carpului


Corp muscu

lar foarte

scurt

Forma de

evantai

Epicondil

medial

Aponevroza

palmara

N.median

Slab flexor

al mainii

si antebra-

tului

M.FLEXOR

ULNAR AL

CARPULUI

Cel mai me-

dial din plan

Traiect para

lel cu ulna

Epicondil

medial

Margine mediala ole-

Cran

N.ulnar

Flexor si

adductor al

mainii

PLANUL II


M.FLEXOR

SUPERFIC.

AL DEGE-

TELOR

La antebrat pe flexorul

profund al

degetelor

Singur in

planul II

Epicondil

medial

Margine ant

radius

Falanga me-

Die

N. median

Flexia FII pe FI, mainii pe

antebrat,ante

brat pe brat

PLANUL III


M.FLEXOR

PROFUND

AL DEGE-

TELOR

Partea media-

la a planului

III

Acopera pa-

tratul prona-

tor


Fata ant si

mediala

ulna

Baza falan-

gelor dis-

tale

N.ulnar

N.median

Flexor al

FII si FIII,

al mainii pe

antebrat

Adductor al

mainii

M.FLEXOR

LUNG AL

POLICELUI

Partea latera-

la a planului

III


Fata ant

radius

Falanga dis

tala police

N.median

Flecteaza

FII pe FI,de-

get pe meta

carpian, ma

na pe ante-

brat

PLANUL IV


M.PATRAT

PRONATOR

Intre portiuni-

le distale ale

ulnei si ra-

diusului


Fata ant ul-

na

Fata ant.

Radius

N.median

Pronator al

mainii si an-

tebratuluiMUSCHII ANTEBRATULUI REGIUNEA POSTERIOARA

PLANUL SUPERFICIAL

ASEZARE

RAPORTURI

CARACTE-

RISTICI

INSERTII

INERVATIE

ACTIUNE

M.EXTENSOR

AL DEGETELOR

Cel mai late-

ral din planul

superficial


Epicondil

lateral

Fata dors. FII si FIII

N.radial

Extensor al

FI/FII si

FII/FIII,al

mainii pe

antebrat

M.EXTENSOR

AL DEGETU-

LUI MIC

Medial de m.

extensor al

degetelor


Epicondil

lateral

Ultimele 2

falange de

get mic

N.radial

Extensor

al degetu-

lui mic

M.ANCONEU

Acoperit de

piele

Profund in

raport cu art.

Cotului

Mic, triunghiular

Epicondil

lateral

Fata post.

ulna

N.radial

Extensor

al antebra-

tului

M.EXTENSOR

ULNAR AL

CARPULUI

Acoperit de

piele

Medial de ex-

tensorul de-

getului mic


Epicondil

lateral

Margine

post ulna

Baza meta

carpian V

N. radial

Extensor si

adductor

al mainii

PLANUL

PROFUND


M.ABDUCTOR

LUNG AL

POLICELUI

Cel mai late-ral din plan

Cel mai pu-

ternic din plan

Fata post

ulna si radius

Baza meta

carpian I

N.radial

Abductor

al police-

lui si mai-

nii

M.EXTENSOR

SCURT AL

POLICELUI

Medial de

abductorul lung


Fata post

ulna si ra-

dius

Falanga I

police

N.radial

Extensor

si abductor al

policelui

M.EXTENSOR

LUNG AL PO-

LICELUI

Medial de

extensorul

scurt


Fata post

ulna

Falanga

distala

police

N.radial

Extinde

falanga

distala a

policelui

M.EXTENSOR

AL INDEXU-

LUI

Cel mai me-

dial din plan


Fata post.

ulna

Index

N.radial

Extensor al indexu-

lui si al

mainii


MUSCHII ANTEBRATULUI REGIUNEA LATERALA

PLANUL

SUPERFICIAL

ASEZARE

RAPORTURI

CARACTE-

RISTICI

INSERTII

INERVATIE

ACTIUNE

M.BRAHIO-

RADIAL

Cel mai su-

Perficial

Cel mai pu-

ternic din grup

Marg.lat.humerus

Proces stiloid radius

N.radial

Flexor al

antebratu-

lui pe brat

M.LUNG EX-

TENSOR RA-

DIAL AL CARPULUI

Acopera ar-

ticulatia co-

tului

Acoperit de

brahioradial


Marg.lat humerus

Baza metacarp II

N.radial

Extensor

si abduct-

tor al mainii

Supinator

M.SCURT EX-

TENSOR RA-

DIAL AL CARPULUI

Acoperit de

lungul exten-

sor

Acopera radiusul


Epicondil lat hu-

merus

Baza metacarpian III

N.radial

Extensor

si abduct-

tor al

mainii

PLANUL

PROFUND


M.SUPINATOR

Profund fata

de muschii de

mai sus

Scurt si

Gros

Ulna

Epicondil humeral

Fata lat.radius

N.radial


Supinator

al antebra

tului si

mainii


MUSCHII MAINII

MUSCHII

EMINENTEI

TENARE

ASEZARE

RAPORTURI

CARACTE-

RISTICI

INSERTII

INERVATIE

ACTIUNE

M.SCURT

ABDUCTOR

AL POLICE-

LUI

Planul I

Sub planul I

trece tendo-

nul flexoru-

lui lung al

policelui


Retinaculul

flexorilor

Scafoid

Partea lat

a bazei

falangei

proximale

a policelui

N.median

Abductor

al policelui

M.OPOZANT

AL POLICE-

LUI

In planul II

asezat lateral


Retinaculul

flexorilor

Randul dis

tal oase

carpiene

Fata palma

ra metacar

pian I

N. median

Opozant

al

policelui

M.SCURT FLEXOR

AL POLICE-

LUI

In planul II

asezat medial


Retinaculul

flexorilor

Rand distal

oase carpi-

ene

Partea lat

a bazei

falangei

proximale

a policelui

N. median

N. ulnar

Flexor

al

policelui

M.ADDUCTOR

AL POLICE-

LUI

In planul III

Profund cu

interososii

primelor 2 spatii

2 capete de

origine:oblic

si transvers

Oblic: pe

randul

carpian

distal

transvers: pe metacar-

pianul III

partea me-

diala a ba-

zei falan-

gei prox.a

policelui

N. ulnar

Adductor

al

policelui

MUSCHII

LOJEI MIJLOCII


M.LOMBRI-

CALI

Acoperiti de

tendoanele

flexorului

superficial si

arcada palma

ra superfic.

Acopera m.

adductor al

policelui


Anexati

tendoanelor

flexorului

profund al

degetelor

In numar de 4

Tendoanele

flexorului

profound

Tendonul

muschiului

extensor

destinat

degetului

respectiv

N. median pt

cei 2 lombri

cali laterali

N. ulnar pt

cei 2 lombri

cali mediali

Flexori ai

falangei

proximale

Extensori

ai celor-

lalte doua

M.INTERO-

SOSI PALMARI

Fata dorsala

In raport cu

interososii

dorsali

Fata palmara

cu tendoane

le flexorilor

si lombricali-

lor

Ocupa juma

tate din spa

tiul interosos

Sunt in

numar de 3

Fata meta

carpianului

ce priveste

axul mainii

Falanga

proximala

N. ulnar

Adductori

Flexia fa

langei pro

ximale

Extensia

falangelor

II si III

M.INTERO-

SOSI DORSALI (4)

Ocupa intreg

spatiul inter

osos dintre

metacarpiene

Se insera pe

ambele me

tacarpiene

ce marginesc

spatiul

Ambele me

tacarpiene

ale spatiului osos

Falanga proximala

tendonul

extensorului

N. ulnar

Abductori

Flexia fa

langei pro

ximale

Extensia

falangelor

II si III

MUSCHII EMINENTEI

HIPOTENARE


M.PALMAR

SCURT

In tesutul sub

cutanat

In planul I

Muschi

Atrofiat

Aponevroza

palmara

Fata profun

Da a pielii

N. ulnar

Increteste

pielea regiunii

M.ABDUCTOR

AL DEGETULUI

MIC

In planul II

Asezat medial


Retinaculul

flexorilor

Osul pisiform

Osul cu

carlig

baza falan-

gei proxi-

male

N. ulnar

Flexia fa

langei

proximale

M.FLEXOR

SCURT AL

DEGETULUI

MIC

In planul II

Asezat

Lateral


Idem

N. ulnar

Flexia fa

langei

proximale

M.OPOZANT

AL DEGETULUI

MIC

In planul III

Repauzeaza

pe interososii

ultimului spatiu


Retinaculul

Flexorilor

Osul pisiform

Osul cu carlig

Metacarpian V

N. ulnar

Miscare de opozitie


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright