Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Biologie


Qdidactic » didactica & scoala » biologie
Biologie - programe scolare pentru clasa a IX-aBiologie - programe scolare pentru clasa a IX-a


Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr 09.03.2004


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI


CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM


PROGRAME SCOLARE PENTRU CLASA A IX-A
SCOALA DE ARTE SI MESERII

NOTA DE PREZENTARE

Curriculum-ul de biologie a fost elaborat in conformitate cu Planurile-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a si a X-a, ruta de profesionalizare care se va realiza prin scoala de arte si meserii, aprobate cu O M.E.C. nr. 5723/23.12.2003.

In proiectarea prezentului curriculum s-au avut in vedere punerea in aplicare a noii structuri a invatamantului obligatoriu cu durata de 10 clase si cerintele unui invatamant modern, competitiv, in stransa concordanta cu realizarile obtinute in invatamantul european. S‑a mai luat in considerare faptul ca biologia, ca disciplina integrata in aria curriculara “Matematica si stiintele naturii”, are menirea de a asigura:

pregatirea scolara temeinica pentru integrarea optima in viata activa;

educatia pentru sanatate a tinerei generatii;

formarea unui comportament ecologic la elevi;

Din aceasta perspectiva, predarea biologiei in scoala de arte si meserii se realizeaza prin curriculum/trunchi comun, obligatoriu de parcurs de catre toti elevii, potrivit intereselor si posibilitatilor fiecaruia. Curriculum de biologie pentru clasele a IX-a si a X-a, scoala de arte si meserii, masoara 60% din programele de biologie/trunchiul comun pentru liceu, ciclul inferior, reprezentand o adaptare a acestuia la numarul de ore alocat prin planul‑cadru pentru invatamantul profesional. In acest mod elevii pot beneficia de anul III pregatitor pentru completarea culturii generale in vederea abordarii invatamantului liceal.

Prezentul curriculum este conceput intr-o maniera flexibila, care permite profesorului:

sa-si aleaga singur succesiunea capitolelor sau a temelor, cu conditia ca aceasta sa nu conduca la incalcarea logicii interne a domeniului;

sa-si construiasca demersul didactic in cadrul fiecarei lectii, in asa fel incat sa cuprinda activitati, metode si stiluri variate, adecvate competentelor precizate in curriculum;

sa-si repartizeze continuturile pe ore, respectand parcurgerea integrala a materiei si realizarea competentelor stabilite.

Programa are urmatoarele componente:

competente generale;

competente specifice si continuturile pentru clasele a IX-a si a X-a;

lista de continuturi;

lista de lucrari practice obligatorii;

sugestii metodologice;

valori si atitudini.COMPETENTE GENERALE
Receptarea informatiilor despre lumea vie

Explorarea sistemelor biologice

Utilizarea si construirea de modele si algoritmi pentru demonstrarea principiilor lumii vii

Comunicarea orala si scrisa folosind corect terminologia specifica biologiei

Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice biologiei in contexte noiVALORI SI ATITUDINI


Interes pentru realizarile si descoperirile din domeniul stiintelor;

Motivatia pentru informarea si documentarea stiintifica;

Dezvoltarea curiozitatii si respectului fata de orice forma de viata;

Grija fata de propria persoana, fata de ceilalti si fata de mediul inconjurator;

Dezvoltarea tolerantei fata de opiniile altora;

Cultivarea sensibilitatii;

Interes pentru aplicarea cunostintelor de biologie in viata cotidiana;

Implicarea in rezolvarea unor probleme de interes global.COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

1. Receptarea informatiilor din lumea vie

Competente specifice

Continuturi

Culegerea de date din surse variate de informare/documentare despre organizarea lumii vii

celula – unitatea structurala si functionala a lumii vii

ereditatea si variabilitatea lumii vii

Identificarea unor structuri biologice microscopice in vederea caracterizarii lor
structura celulei procariote, structura si ultrastructura celulei eucariote: perete celular, membrana celulara, citoplasma, nucleu - membrana nucleara, nucleoli, carioplasma, cromatina, cromozomi (acizi nucleici - tipuri si rol), reticul endoplasmic (neted, rugos), aparat Golgi (dictiozomi), ribozomi, lizozomi, centrozom – fusul de diviziune, mitocondrii, plastide (fotosintetizatoare: cloroplaste; nefotosintetizatoare: amiloplaste), vacuole, incluziuni ergastice (amidon);

2. Explorarea sistemelor biologice

Competente specifice


Continuturi

2.1. Utilizarea investigatiei pentru evidentierea structurilor si proceselor celulare

celula – unitatea structurala si functionala a lumii vii;

cloroplaste, amiloplaste, mitoza , osmoza, plasmoliza;2.2. Prelucrarea rezultatelor obtinute din investigatii si formularea concluziilor

celula – unitatea structurala si functionala a lumii vii;

legile mendeliene ale ereditatii (legea puritatii    gametilor, legea segregarii independente a perechilor de caractere, alte tipuri de segregare: codominanta);

teoria cromozomala a ereditatii (gene alele, schimb reciproc de gene intre cromozomii omologi);

genetica umana (bolile ereditare umane cauzate de mutatii: genice, cromozomale, genomice, dominante, recesive, autozomale; heterozomale).

3. Utilizarea si construirea de modele si algoritmi in scopul demonstrarii principiilor lumii vii

Competente specifice

Continuturi

Reprezentarea lumii vii pe baza modelelor

celula – unitatea structurala si functionala a lumii vii;

ereditatea si variabilitatea organismelor;

3.2. Aplicarea unor algoritmi de identificare si rezolvare de probleme

structura celulei, procese celulare;

aplicatii ale transmiterii ereditare a caracterelor;

legile mendeliene, genetica umana.


4. Comunicarea orala si scrisa utilizand corect terminologia specifica biologiei

Competente specifice

Continuturi

4.1 Utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei in diferite situatii de comunicare

celula, procariot, eucariot, componente celulare, semipermeabilitate, plasmoliza, interfaza, mitoza, meioza, haploid, diploid, ereditate, variabilitate, homozigot, heterozigot, cromozomi, gene, schimb reciproc de gene intre cromozomii omologi, mutatii, legile ereditatii, hibridare, hibrid, factori ereditari, fenotip, genotip, codominanta, unitate–diversitate, structura-functie, organism-mediu, clonarea;

diviziunea celulara indirecta: mitoza (importanta, structuri implicate: fus de diviziune, cromozomi - numar, alcatuire si rol; faze: profaza, metafaza, anafaza, telofaza, citochineza); meioza (importanta, etapa reductionala – profaza I, metafaza I, anafaza I, telofaza I, etapa ecvationala);

transmiterea caracterelor ereditare;

recombinare genetica intracromozomala;

determinism cromozomal al sexelor;

unitate structura - functie (componente celulare);

unitate - diversitate (celula);

evolutie de la simplu la complex (celule: procariote,   eucariote);

relatie organism - mediu (mutatii);

4.2 Prezentarea informatiilor folosind diverse metode de comunicare

structura si ultrastructura celulei eucariote, rolul componentelor celulare;

ereditatea si variabilitatea organismelor;

5. Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru ale biologiei in contexte noi

Competente specifice

Continuturi

5.1 Aplicarea in viata cotidiana a cunostintelor despre celula si actiunea factorilor mutageni

celula – unitatea structurala si functionala a lumii vii;

mutatii si factori mutageni: fizici, chimici, biologici;

5.2 Argumentarea importantei teoretice si practice a notiunilor de genetica

sfaturi genetice;

boli ereditare;

realizari ale ingineriei genetice.


LISTA LUCRARILOR PRACTICE OBLIGATORII

Observatii microscopice asupra structurii celulei procariote si eucariote.

Cloroplastele de la Elodea, miscarea de rotatie; si circulatie a plasmei si cloroplastelor.

Evidentierea incluziunilor ergastice: amidon.

Evidentierea celulelor stomatice.

Plasmoliza si deplasmoliza.

Evidentierea diviziunii celulare mitotice la Allium cepa.

CONTINUTURI 

I.            Celula - unitatea structurala si functionala a vietii:                

Notiuni introductive:

Tipuri fundamentale de celule: - procariote; 

- eucariote:

Structura, ultrastructura si rolul (enuntare functiilor fara descrierea mecanismelor) componentelor celulei:

o       procariote;

o       eucariote:

a)      invelisul celulei: - membrana celulara (model mozaic fluid);

- perete celular;

b)      citoplasma: - fundamentala;

- structurata - organite celulare: reticul endoplasmic, ribozomi, mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, centrozom, plastide, vacuole incluziuni;

c)      nucleu – membrana nucleara, nucleoli, carioplasma – cromatina (acizi nucleici - tipuri si rol);

Diviziunea celulara: mecanism, importanta, clasificare;     

- indirecta (cariochinetica);

- cromozomi si fus de diviziune – alcatuire si rol;

- mitoza (faze, importanta);

- meioza (etape, faze, importanta).

II. Ereditatea si variabilitatea lumii vii:       

Concepte: ereditate, variabilitate;

Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare:   

- legile mendeliene ale ereditatii: - legea puritatii gametilor;

- legea segregarii independente a perechilor de caractere;

- abateri de la segregarea mendeliana - codominanta;

- teoria cromozomala a ereditatii: schimbul reciproc de gene intre cromozomii omologi.

Recombinare genetica: - recombinare intracromozomala;

Determinism cromozomal al sexelor ( fara subtipuri).

Influenta mediului asupra ereditatii (mutatii-concept, clasificare, factori mutageni).

Genetica umana:       - boli ereditare – clasificare si exemple;

- sfaturi genetice.

Inginerie genetica:    - sinteza artificiala de gene si transferul interspecific;

- clonarea.

SUGESTII METODOLOGICE

Curriculum-ul de biologie pentru ciclul inferior al liceului isi propune abordarea studiului disciplinei prin intelegerea si asimilarea notiunilor, conceptelor, principiilor si legilor specifice si de asemenea, aplicarea lor in diverse situatii de viata, asigurand astfel conditii pentru ca fiecare elev sa dezvolte o personalitate autonoma si creativa.

Strategiile didactice utilizate vor orienta elevii spre activitati de investigare a structurilor, fenomenelor si proceselor desfasurate in natura, spre descoperirea diversitatii si unitatii lumii vii, a explicatiei adaptarilor organismelor la variatiile factorilor de mediu, spre cunoasterea si rezolvarea problemelor ce privesc sanatatea omului si a mediului, etc.

In scopul familiarizarii elevilor cu demersul investigatiei stiintifice si cu spiritul de cercetare, profesorii de biologie folosesc in procesul de predare/invatare/evaluare, descoperirea, problematizarea, experimentul etc.

Invatarea prin descoperire are ca rezultat achizitii trainice si dezvolta motivatia. Presupune initierea elevilor in activitati de investigatie in care elevii sunt pusi in situatii concrete de formulare de ipoteze, documentare in domeniul respectiv, realizarea unui experiment, interpretarea datelor, formularea de concluzii si prezentarea acestora in diverse forme (scris, oral, grafic). Se poate realiza pe urmatoarele cai: inductiva (de la concret la general), deductiva (de la general la particular), transductiva (prin analogie intre sisteme sau componente ale acestora).

Problematizarea pune elevul in situatia de a solutiona prin activitate proprie de cercetare o anumita problema care ii stimuleaza curiozitatea si care il incita la cautari, dezvoltand scheme operatorii ale gandirii divergente.

Experimentul ca metoda de invatare poate fi aplicat cu succes alaturi de descoperire si problematizare asigurand astfel, prin provocarea unor procese sau fenomene, cunoasterea directa, nemijlocita a lumii vii. Elevii isi insusesc metode si tehnici specifice si capata deprinderi de lucru.

Alte metode care asigura succesul in procesul de predare/invatare/evaluare a cunostintelor de biologie:

Modelarea presupune cunoasterea indirecta a realitatii prin analogie, cu ajutorul modelelor ce reproduc anumite sisteme naturale. Se folosesc mai multe tipuri de reprezentari: similare cu originalul, analoage (simplificate, schematizare) si ideale (teoretice, abstracte). Se va insista pe trecerea de la utilizarea modelelor statice la cele dinamice, pe folosirea unor modele diferite pentru acelasi proces sau fenomen, pe utilizarea modelelor decompozabile.

Algoritmizarea asigura insusirea si aplicarea unor scheme logice de desfasurare a activitatilor intelectuale teoretice si practice in invatarea biologiei. Este importanta trecerea de la parcurgerea unor cai deja cunoscute, la dezvoltarea propriilor cautari si cercetari necesare in viata activa.

Dezbaterea si asaltul de idei permit dobandirea, in comun, de catre elevi a cunostintelor biologice, afirmarea opiniilor personale, dezvolta spiritul de cooperare, creativitatea, spiritul critic si stimuleaza spontaneitatea.

Studiul de caz presupune analiza si dezbaterea unor situatii-problema intalnite in practica vietii si asigura apropierea invatarii de contextul extrascolar.

Proiectul - tema de cercetare, stimuleaza elevii sa realizeze investigatii in mediul inconjurator pe o anumita tema, sa confectioneze modele pentru orele de biologie, sa elaboreze lucrari stiintifice pentru simpozioane, cercuri, sesiuni de comunicari stiintifice. Proiectul, individual sau in grup, ofera oportunitatea educatiei ecologice si a educatiei pentru sanatate.

Existenta laboratoarelor in reteaua AEL permite realizarea lectiilor interactive de biologie, stimuland creativitatea profesorului, spiritul de echipa al elevilor intr-un proces didactic modern. Soft-urile educationale de simulare substituie materialele si instrumentele didactice clasice. Asigura monitorizarea, evidenta evolutiei fiecarui elev, iar in perspectiva invatarea la distanta.

Programa are drept obiectiv crearea conditiilor favorabile fiecarui elev de a-si forma si dezvolta competente intr-un ritm individual, de a transfera cunostintele acumulate dintr-o zona de studiu in alta. Competentele specifice vor fi concretizate in cadrul fiecarei ore prin activitati de invatare selectate potrivit continutului si optiunilor profesorului asupra tipului de lectie. Pentru aceasta, este util ca profesorul sa-si orienteze demersul didactic spre realizarea unor activitati de invatare precum:

observatii comparative asupra unor reprezentanti din cele 5 regnuri, asupra organelor, sistemelor de organe si asupra functiilor din lumea vie;

observatii privind organizarea unei celule, fazele diviziunii celulare;

efectuarea de observatii in natura a unor modificari structurale si functionale ale organismelor produse de factorii de mediu;

extragerea, inserarea si interpretarea informatiei din si in: tabele, scheme, grafice, diagrame, fragmente de text, albume tematice, internet, reviste etc.;

proiectarea si efectuarea de experiente in scopul evidentierii functiilor organismelor precum si a relatiilor dintre ele;

realizarea transferului de informatie prin conexiuni intradisciplinare, interdisciplinare si transcurriculare pentru studierea fenomenelor si proceselor biologice;

imaginarea unor situatii problema si rezolvarea lor;

descoperirea si analizarea relatiilor cauzale: structura - functie, organism-mediu, unitatea-diversitatea lumii vii, evolutia de la simplu la complex;

construirea si folosirea unor modele (materiale figurative si simbolice) pentru ilustrarea, clarificarea, argumentarea fenomenelor si proceselor biologice;

elaborarea de catre elev a unor algoritmi de rezolvare pentru diverse situatii de invatare;

identificarea si utilizarea unor surse variate de informare/documentare: atlase, albume, enciclopedii, determinatoare, internet, culegeri de texte consacrate, reviste, mijloace video, banci de date, dictionare;

elaborarea si sustinerea unor referate bibliografice, portofolii si proiecte de grup;

intocmirea unor colaje, creatii literare si plastice, pliant, afise, postere; 

indicarea unor metode pentru prevenirea si reducerea unor imbolnaviri la om;

dezbateri/studii de caz pe tema implicarii stiintelor biologice in rezolvarea unor probleme de interes global;

utilizarea programului AEL in vederea studierii fenomenelor biologice asistate de calculator;

efectuarea de vizite la gradini botanice, zoologice, muzee de stiinte ale naturii, laboratoare universitare si medicale;

analiza unor actiuni cu impact negativ/pozitiv asupra mediului in vederea formarii si dezvoltarii unor comportamente ecologice;

Se va valorifica activitatea individuala si activitatea in echipa pentru asigurarea unor parcursuri de invatare diferentiate.

Evaluarea curenta a elevilor va imbina metodele traditionale (probe orale, probe scrise, probe practice) cu cele complementare (observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevului, investigatia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). Strategiile moderne de evaluare accentueaza acea dimensiune a actiunii evaluative care ofera elevilor suficiente si variate posibilitati de a demonstra ceea ce stiu (ca ansamblu de cunostinte), dar mai ales ceea ce pot sa faca (priceperi, deprinderi, abilitati) sustinand individualizarea actului educational.

Evaluarea elevilor se va realiza pe baza competentelor specifice si a continuturilor asociate prevazute de programa scolara si va cuprinde itemi de tipul:

selectarea raspunsului corect;

asocierea corecta intre notiuni incluse in coloane diferite;

completarea frazelor lacunare;

completarea schemelor sau desenelor mute;

recunoasteri de tipul adevarat-fals;

intrebari structurate;

probleme;

eseuri, eseuri structurate;

formularea de ipoteze sau concluzii legate de procese biologice;

realizarea unui plan de investigatie;

rezolvarea fiselor pentru lucrarile practice.Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

BiologieAnatomie

Referate pe aceeasi tema


Creierul mare - neuronii piramidali, stelati si fuziformi
Glandele cutanate - sudoripare si sebacee
Numarul, forma, dimensiunile, volumul si durata de viata a celulelor
Teoria biostructurala a Viului
Organogeneza sistemului nervos incepe la sfarsitul perioadei de gastrulare, o data cu formarea embrionului tridermic (fig
Biotehnologia
Reflexe mucoase
Aparatul cardio vascular
Bazele moleculare ale apoptozei
Ingrijiri ale pacientilor cu astm bronsic -tratamentRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.