Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Chimie


Qdidactic » didactica & scoala » chimie
Test ARENE - chimieTest ARENE - chimieI.           Scrie in spatiul punctat termenul din paranteza care completeaza corect fiecare din afirmatiile urmatoare:

Tetralina se obtine prin hidrogenarea naftalinei cu . . . moli de hidrogen (3/2).

Orto-xilenul si para-xilenul sunt izomeri de . . . . (pozitie/catena).

Oxidarea catalitica a naftalinei cu oxigenul din aer la 350oC, conduce la . . . ..

(acid ftalic/anhidrida ftalica).

Clorurarea benzenului in prezenta clorurii ferice duce la . . . .. (clorobenzen/ hexaclorociclohexan).

Alchilarea benzenului cu propena conduce majoritar la . . . . (n-propilbenzen

/izopropilbenzen). 10 puncte
II.         Pentru fiecare item al acestui subiect, noteaza litera corespunzatoare raspunsului corect. Fiecare item are un singur raspuns corect.

Izomerii disubstiuiti in pozitiile 1,3 ale nucleului benzenic se numesc izomeri:

a. orto b. mezo c. para d. meta

Toluenul si benzenul sunt:

a. izomeri de catena b. izomeri de pozitie c. omologi d. anomeri

Arena cu formula moleculara C10H14, care la oxidare poate forma acid tereftalic, este:

a. 1,2-dimetilbenzen b. n-butilbenzen c. 1,4-dimetilbenzen d. 1,4-dietilbenzen

Benzenul formeaza un produs de aditie cu:

a. Cl2 (AlCl3) b. Cl2 (lumina) c. CH3Cl (AlCl3) d. CH2=CH2(AlCl3, HCl)

Toluenul nu poate reactiona in conditiile date cu:

a.CH2=CH2 (AlCl3) b. HNO3 (H2SO4) c. H2 (Ni, 20oC, 1atm) d. Cl2 (AlCl3) 10 puncte


III.       Etena este una dintre materiile prime importante pentru industria chimica.

Scrie ecuatiile reactiilor de obtinere a etenei dintr-un component al gazelor de sonda, etanul, si dintr-un component al benzinelor, n-pentanul.                        4 puncte


Una dintre utilizarile importante ale etenei o constituie obtinerea stirenului.

Scrie ecuatia reactiei dintre benzen si etena (AlCl3, HCl), prin care se obtine un intermediar (A) al stirenului.                                                                              2 puncte

Calculeaza raportul molar benzen:etena in care se introduc in reactor, daca se obtine un amestec de reactie care contine benzen : etilbenzen : dietilbenzen : trietilbenzen in raport molar de 10 : 3 : 2: 1. 3 puncte

Calculeaza cantitatea de benzen nereactionat daca se introduce in reactor 0,156t benzen (in conditiile date).                              4 puncte

Prin polimerizare, stirenul formeaza polistiren. Scrie ecuatia reactiei de polimerizare a stirenului si precizeaza o utilizare practica a polimerului.         3 puncte

Calculeaza masa de monomer necesara obtinerii a 5,4t polistiren la un randament de 80%. 3 puncteIV.      Se considera schema de reactii:Scrie ecuatiile reactiilor corespunzatoare transformarilor din schema.       8 puncte

Calculeaza masa de hexaclorociclohexan care se obtine din 1,56kg benzen de puritate 90%, daca randamentul reactiei este de 80%. 4 puncte

Noteaza o utilizare practica a hexaclorociclohexanului.                              1 punct


V.        Antracenul serveste la obtinerea unor mari cantitati de antrachinona, folosita in industria colorantilor.

Scrie ecuatia reactiei de obtinere a antrachinonei din antracen                   5puncte

Calculeaza masa de antrachinona care se obtine din 35,6g antracen, daca h

4 puncte

Determina volumul solutiei de K2Cr2O7 de concentratie 1/2M necesar oxidarii cantitatii de antracen de la 2.                                                                              6 puncte


VI.      P-cimenul (p-izopropilmetilbenzen) apare in uleiurile eterice de eucalipt si este utilizat in medicina.

Noteaza formula de structura a p-cimenului.                             2 puncte

Scrie ecuatia de obtinere a p-cimenului din toluen si propena.                   3 puncte

Calculeaza volumul de propena (250C, 3 atm) introdus in reactie daca s-au obtinut  2 moli de p-cimen la un randament de 80% 6 puncte

Scrie ecuatia reactiei de cloruare catalitica a p-cimenului                          2 puncte


VII.    Prin alchilarea benzenului cu clorura de metil, urmata de nitrare in conditii energice se obtine o substanta utilizata la fabricarea explozibililor minieri, trinitrotoluenul.

1. Indica denumirea uzuala a acestei substante.                                                1 punct

Scrie ecuatiile reactiilor de obtinere a trinitro toluenului pornind de la benzen.

4 puncte

Determina compozitia procentuala a trinitrotoluenului.                               punct

Calculeaza masa de trinitrotoluen care se obtine din 3,12 t benzen, cu un randament de 75%. 3 puncte


Se dau masele atomice: C-12; H-1; O-16; Cl-35,5; N-14.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright