Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Didactica


Qdidactic » didactica & scoala » didactica
Codul etic al consilierilor scolari - responsabilitatile consilierilor scolariCodul etic al consilierilor scolari - responsabilitatile consilierilor scolariPublicat in:Cod etic si standarde de calitate in consilierea carierei, Bucuresti, 2004


Consilierii scolari sunt persoane specializate in interventia psihologica pentru probleme specifice domeniului scolar. Consilierul scolar acorda asistenta persoanelor in procesul de crestere si dezvoltare, utilizand competentele si abilitatile propri in beneficial celui consiliat.

Codul etic al consilierilor scolari

cuprinde principiile etice care stabilesc si mentin standardele legate de colaborare, integritate si profesionalism in activitatea de consiliere scolara si clarifica responsabilitatile profesionistilor in acest domeniu.

Astfel, codul etic al consilierilor scolari:

v     Reprezinta un ghid de practica etica pentru toti consilierii scolari, indiferent de nivelul pregatirii, populatia deservita sau statutul de membru al unei asociatii profesionale;

v     Ofera repere de autoevaluare si interevaluare cu privire la res-ponsabilitatile consilierilor scolari fata de clienti, parinti, colegi si alti specialisti, scoala si comunitate, cat si fata de ei insisi si fata de profesia de consilier;

v   Informeaza persoanele si institutiile care beneficiaza de serviciile consilierilor scolari in legatura cu practicile de consiliere si comportamentul profesional adecvat.


Principiile care stau la baza codului etic al consilierilor scolari


o       Fiecare persoana are dreptul la respect si demnitate ca fiinta umana si la servicii de consiliere care respecta unicitatea persoanei, convingerile, credintele si valorile sale, fara discriminari de varsta, etnie, sex, rasa, religie, orientare sexuala,statut marital sau statut socio-economic.


o       Fiecare persoana are dreptul la auto-determinare si auto-dezvoltare.


o       Fiecare persoana are dreptul de a alege precum si responsabilitatea pentru scopurile atinse.


o       Fiecare persoana are dreptul la intimitate si ca urmare este indreptatita sa se astepte ca relatia consilier-consiliat sa fie in concordanta cu toate legile, politicile si standardele etice referitoare la confidentialitate.

A. Responsabilitatile consilierilor scolari

ce deriva din principiile descrise mai sus:


Responsabilitati fata de elevi.

A1. Generale

Consilierul scolar:

a)Are ca prima responsabilitate clientul - persoana consiliata, pe care il va trata cu respect, ca individ unic. 

b)Este preocupat de nevoile educationale, de cariera,emotionale sicomportamentale ale clientului pe care il incurajeaza sa-si dezvolte la maxim potentialul.

c)Evita sa incurajeze in mod constient acceptarea de catre client a unor valori, planuri, decizii, convingeri si stiluri de viata ce apartin sau reprezinta optiuni ale consilierului.


A2.Referitor la confidentialitate

Consilierul scolar:

d)Informeaza clientul cu privire la obiectivele, scopurile, principiile si metodele specifice tipului de consiliere de care va beneficia,inainte sau in timpul construirii relatiei de consiliere. Sensul si limitele confidentialitatii sunt clar comunicate si definite celui consiliat printr-o clauza de confidentialitate.


e)Pastreaza confidentialitatea informatiilor in afara de cazul in care comunicarea lor unei terte persoane este necesara pentru a preveni un pericol clar si iminent, indreptata supra clientului sau asupra altor persoane sau atunci cand reglementarile legale o cer. Consilierii se vor sfatui cu alti profesionisti atunci cand nu este clara exceptia de la clauza confidentialitatii.

f)Cere instantei sa nu-i fie impusa dezvaluirea informatiilor confidentiale atunci cand aceste informatii facute publice fara acordul persoanei consiliate pot afecta pozitia acesteia.

g)Protejeaza confidentialitatea dosarului persoanei consiliate si ofera doar informatiile impuse de reglementarile si politicile scolii. Datele aflate in computer vor  beneficia de acelasi tratament ca si cele in format clasic.

h)In cazul consilierii de grup, consilierul stabileste norme de confidentialitate cat mai clare si accentueaza importanta lor, dar comunica foarte clar faptul ca in consilierea de grup confidentialitatea nu poate fi garantata. A3. Privind planul de consiliere

Consilierul scolar:

i)Coopereaza cu persoana consiliata pentru crearea unui plan individualizat deconsiliere cat mai integrativ si eficient. Acest plan va fi revizuit in mod regulat pentru a asigura viabilitatea si eficienta sa, respectand libertatea de alegere a persoaneiconsiliate.


A4. Referitor la relatiile duale

Consilierul scolar: 

j)Evita relatiile duale cu persoana consiliata care ar putea sa afecteze obiectivitatea sa si sa reduca eficienta consilierii (aici se includ: consilierea membrilor familiei, a prietenilor apropiati sau a asociatilor, colaboratorilor).

Daca relatia duala este inevitabila, consilierul este responsabil de eliminarea sau reducerea riscului de aparitie a unor consecinte negative. Astfel de masuri includ: consimtamantul informat, consultarea, supervizarea si documentarea.A5. Privind directionarea catre alti specialisti

Consilierul scolar:

k)Directioneaza un client catre un alt specialist, atunci cand acest lucru este necesar si cand aceasta resursa poate fi utilizata. Directionarea necesita cunoasterea resurselor disponibile (alti specialisti, institutii) si elaborarea unor planuri adecvate de tranzitie ce asigura reducerea la minim a discontinuitatii in oferirea serviciilor catre persoana consiliata. Persoana consiliata isi pastreaza dreptul de a intrerupe relatia de consiliere in orice moment.A6. Vizand activitatile de grup.

Consilierul scolar:

l)Evalueaza si selecteaza persoanele care ar putea beneficia de pe urma activitatilor de grup tinand cont atat de scopurile grupului cat si de nevoile si obiectivele fiecarui membru al grupului in parte. Consilierul incearca sa ia masurile necesare pentru a preveni si proteja membrii grupului de posibile daune fizice sau psihice ce pot rezulta in interactiunea din cadrul grupului.

A7. Referitor la dosarele elevilor 

Consilierul scolar:

m)Intocmeste si securizeaza dosarele elevilor in conformitate cu legile, regulamentele si procedurile institutionale precum si cu principiile etice ale consilierului scolar.

A8. Privind evaluarea, diagnosticul si interpretarea datelor 

Consilierul scolar:

n)Selecteaza administreaza si interpreteaza rezultatele obtinute in urma evaluarii in conformitate cu standardele profesionale Consilierul este constient ca testarea computerizata necesita o pregatire specifica in administrare, cotare si interpretare,care poate sa difere de cea traditionala.

o)Ofera explicatii despre natura, scopul si rezultatele evaluarii, intr-un limbaj inteligibil persoanelor consiliate.

 p)Nu utilizeaza rezultatele evaluarilor si in alte scopuri decat cele pentru care au fost concepute si iau masurile necesare pentru a impiedica utilizarea lor gresita de catre alte persoane.

q)Este precaut in utilizarea instrumentelor de evaluare si in interpretarea performantelor  persoanelor care nu fac parte din grupul pentru care s-a realizat standardizareainstrumentului.


B. Responsabilitati fata de parinti

B1. Privind drepturile si responsabilitatile parintilor

 Consilierul scolar:

a)Respecta drepturile si responsabilitatile inerente ale parintilor fata de copii si incearca sa stabilieasca, daca este oportuna, o relatie colaborativa cu parintii, pentru a facilita dezvoltarea maximala a potentialului persoanei consiliate.

 b)Tine cont de diversitatea sociala si culturala a familiilor si este constient ca toti parintii au anumite drepturi si responsabilitati fata de starea de bine a copiilor lor, invirtutea rolului lor si in acord cu legea.


B2. Referitor la confidentialitatea in relatia cu parintii

Consilierul scolar:

c)Informeaza parintii despre rolul consilierului, punand accent pe confidentialitatea din cadrul relatiei de consiliere.

d)Ofera parintilor informatii relevante obtinute in cadrul relatiei de consliere constienti de impactul asupra lor si in acord cu reponsabilitatile etice fata de persoana consiliata.


C. Responsabilitati fata de colegi si alti specialisti din domeniu


C1. Vizand relatiile profesionale

Consilierul scolar:

a)Stabileste si mentine relatii profesionale cu colegii, profesorii si administratia, pentru a facilita oferirea de servicii optime de consiliere. Manifesta respect si corectitudine profesionala fata de colegi. Competentele, opiniile sicercetarile colegilor vor fi prezentate astfel incat sa reflecte imaginea unui specialist competent. Identifica si utilizeaza eficient organizatii si servicii relationate spre care poate fi directionata persoana consiliata.

C2. Referitor la impartasirea informatiilor cu alti specialisti

Consilierul scolar:

Promoveaza cunoasterea si respectarea principiilor privitoare la confidentialitate, la consultarea cu alti specialisti si la distinctia dintre informatia publica si privata.Ofera personalului specializat informatii acurate si obiective, necesare pentru evaluarea,consilierea si asistarea optima a persoanei consiliate.Daca persoana consiliata beneficiaza de serviciile unui alt consilier sau specialist in sanatate mentala, consilierul, cu consimtamantul persoanei consiliate va informa specialistul si vor stabili un acord pentru a evita inducerea unor stari de confuzie si conflict la persoana consiliata.


 D. Responsabilitati fata de scoala si comunitate


D1. Responsabilitati fata de scoala

Consilierul scolar:

a)Sustine programul educational si incearca sa-l protejeze de orice situatie careimpieteaza asupra intereselor persoanelor consiliate. Informeaza oficialitatile despre posibile conditii care pot interfera cu misiunea scolii si care pot afecta personalul si bunurile materiale ale scolii, respectand insa principiul confidentialitatii in procesul de consiliere. Promoveaza rolul si functia consilierului scolar in asistarea nevoilor persoanelor consiliate. Consilierul informeaza oficialitatile despre situatii sau conditii care limiteaza eficienta sa in oferirea de programe/servicii. Participa la

crearea programelor curriculare si a contextelor educationale care corespund particularitatilor scolii si comunitatii;

(2) elaborarea programelor si strategiilor educationale care vin in intampinarea nevoilor de dezvoltare ale persoanelor consiliate;

dezvoltarea unei proceduri de evaluare sistematica a programelor, serviciilor si specialistilor implicati in consilierea scolara. Consilierul utilizeaza rezultatele evaluarii pentru dezvoltarea de programe si servicii de consiliere.


D.2. Responsabilitati fata de comunitate

Consilierul scolar: 

b)Colaboreaza cu organizatii, institutii, agentii si persoane din comunitate si din cadrulscolii, in interesul persoanelor consiliate si nu in interes propriu.


E. Responsabilitati fata de sine

E1. Referitor la competenta profesionala Consilierul scolar:

a)Activeaza in limitele competentei sale profesionale si isi asuma responsabilitatea pentru consecintele propriilor actiuni.Isi monitorizeaza activitatea si eficienta acesteia.Se preocupa sa-si mentina activitatea la nivelul standardelor de competenta profesionala. Dezvoltarea personala si profesionala a consilierului se desfasoara pe toata duratacarierei sale.

E2. Vizand abilitatile multiculturale

Consilierul scolar: 

b)Intelege diversitatea mediilor culturale din care provin persoanele pe care le asista si este atent la modul in care propria sa identitate etnica sau culturala influenteaza valorile si convingerile sale despre procesul de consiliere.


F. Responsabilitati fata de profesie

F1. Referitor la professionalism

Consilierul scoalar:

a)Accepta politica asociatiei profesionale referitoare la cazurile de violare a coduluietic.Prin munca sa promoveaza principiile etice si profesia de consilier.

 b)Respecta principiile cercetarii psihologice si pedagogice in realizarea propriilocercetari.Cand comunica rezultatele studiilor consilierul asigura anonimatul asupraidentitatii subiectilor.

c)Adera la principiile etice ale profesiei si la alte politici referitoare la activitatea de consiliere. Consilierii scolari sunt responsabili de cunoasterea si aplicareastandardelor etice reprezentate in documentele oficiale elaborate de asociatia profesionala.Delimiteaza clar intre afirmatiile si actiunile realizate ca persoana privata si cele realizate in calitate de reprezentant al profesiei de consilier scolar. Nu se foloseste de pozitia sa pentru a castiga clienti pentru activitatea privata, nu cauta si nu primeste favoruri sexuale si servicii sau avantaje materiale nejustificate.

F2. Contributii la profesie

Consilierul scolar:

d)Participa activ in cadrul asociatiilor profesionale locale sau nationale care promoveaza dezvoltarea procesului de consiliere scolara.Contribuie la dezvoltarea profesiei prin diseminarea expertizei dobandite si impartasireaideilor si abilitatilor dezvoltate.


 Responsabilitatile Comisiei de Etica 


Comisia de Etica din cadrul asociatie profesionale este responsabila pentru educarea si consultarea membrilor asociatiei privind standardele etice. Astfel, Comisia de Etica:

revizuieste periodic si recomanda modificari ale codului etic;

primeste si prelucreaza intrebarile venite din partea membrilor asociatiei pentru clarificarea modalitatilor de aplicare a acestor standarde;

se ocupa de rezolvarea cazurilor de violare a standardelor etice.
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

Didactica
Esee pe aceeasi tema


Elemente de evaluare a performantelor in gimnaziu - invatamant
Cum putem preveni eficient consumul de droguri?
Folosirea lucrului in grup si pe echipe in vederea cresterii nivelului de pregatire a elevilor
Metode moderne de predare a limbilor straine - noua ecologie educativa
Continuturile elementelor geometrice in ciclul primar
Instrumente de evaluare a nivelului de pregatire a elevilor la limba romana
Proiect didactic - frumusetea si prospetimea primaverii
Proiect de lectie - tablou pentru mama
Educatia in familie - nici o pedagogie nu poate inlocui bunul simt si ratiuneaRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.