Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Didactica


Qdidactic » didactica & scoala » didactica
Conventie pentru practica studentilorConventie pentru practica studentilorIntre

Academia de Studii Economice din Bucuresti -

Facultatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu sediul

in Piata Romana nr. 6, sector 1, tel. 021/319.19.00, reprezentata prin prof.univ.dr.

. . . . . . . . . . .. - decan, numita in continuare organizator de practica,

si

cu sediul

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. . . . . . . . . . . .nr. . . . . ,

sector/judet . . . . . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . reprezentata

prin . . . . . . . . . . . . .., numita in continuare partenerul de practica,

si

Studentul/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

CNP . . . . . . . . . . . . . . . . .. anul . . . . . . , grupa . . . . . , numit/a

in continuare practicant

s-a incheiat prezenta conventie, stabilindu-se urmatoarele:

Art. 1. In baza dispozitiilor Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor, partile

convin sa colaboreze in vederea asigurarii bazei de practica pentru verificarea aplicabilitatii

cunostintelor teoretice insusite de catre practicant in cadrul programului de instruire.

Art. 2. Durata practicii este de trei saptamani, cu program continuu, conform programului de

lucru al partenerului de paractica.

Art. 3. Practica studentilor se va desfasura in conformitate cu programele analitice / portofolii de

practica elaborate de catedrele de specialitate din ASE Bucuresti.

Art. 4. Partenerul de practica are urmatoarele obligatii:

a) sa detina o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara

valorificarii cunostintelor teoretice primite de practicant in cadrul procesului de instruire;

b) sa aiba specialisti cu studii superioare care sa coordoneze si sa participe la evaluarea

desfasurarii practicii studentilor;

c) sa desfasoare programul de activitate astfel incat sa permita realizarea activitatii depractica a studentilor in conditii normale, fara a se depasi ora 20,00;

d) urmareste si inregistreaza prezenta la activitate a practicantului si semnaleaza

eventualele abateri institutiei de invatamant;

e) sa il ajute pe practicant sa isi urmareasca programa analitica/portofoliul de practica,

punandu-i la dispozitie mijloacele necesare;

f) sa instruiasca practicantul cu privire la normele de protectie a muncii si de aparare

impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le va desfasura;

g) sa furnizeze practicantului, sub semnatura si stampila, o apreciere din care sa rezulte

numarul de ore efectuate, punctualitatea, disciplina, gradul de insusire a cunostintelor

practice si calificativul propus.


Art. 5. Practicantii au urmatoarele obligatii:

a) sa desfasoare activitati conform programei analitice/portofoliului de practica, respectand

durata si perioada impuse de A.S.E.;

b) sa respecte regulamentul de ordine interioara al partenerului de practica si normele de

protectie a muncii si de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatii desfasurate;

c) sa fie prezenti la practica conform programului stabilite de comun accord; in caz de

boala sau alte cause obiective, practica se recupereaza;

d) sa intocmeasca si sa sustina raportul/proiectul de practica.

Art. 6. Organizatorul de practica are urmatoarele obligatii:

a) sa prevada continutul practicii de specialitate in programele analitice / portofoliile de

practica

b) sa desemneze persoanele responsabile pentru organizarea si desfasurarea practicii de

specialitate;

c) sa organizeze evaluarea prin colocviu.

Aceasta conventie se incheie azi . . . . . . . . . . . . , in 3 exemplare, cate unul

pentru fiecare parte semnatara.

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Facultatea . . . . . . . . . . . . . . .

reprezentata prin

Prof. univ. dr. . . . . . .

Partenerul de practica:

Denumire . . . . . . . . . .

reprezentata prin

Practicant,

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright