Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Didactica


Qdidactic » didactica & scoala » didactica
Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluariiTeoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii
Anul II, Semestrul 1

Titular de disciplina: Lector univ. dr.


I. Adevatat/Fals

Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarelor propozitii sau fraze:


Procesul educativ este singura forma de organizare a procesului instructiv-educativ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a. Adevarat

b. Fals


Raportarea rezultatelor la obiectivele/finalitatile procesului de invatamant releva calitatea functionarii componentelor salea. Adevarat

b. Fals


3. Obiectul de studiu al didacticii este formarea personalitatii elevului.

a. Adevarat

b. Fals


4. Intentionalitatea procesului de invatamant se concretizeaza in obiective instructive si educative.

a. Adevarat

b. Fals


5. Principiile procesului de invatamant constituie normativitatea activitatii didactice

a. Adevarat

b. Fals


6. Principiul insusirii active si constiente mai este cunoscut si sub denumirea de principiul intuitiei.

a. Adevarat

b. Fals


7. Principiul insusirii temeinice a cunostintelor este un principiu care vizeaza continutul invatamantului.

a. Adevarat

b. Fals


8. O metoda de invatamant poate deveni, intr-o situatie noua, procedeu al altei metode

a. Adevarat .

b. Fals


9. Metoda explicatiei se bazeaza pe demersul rationamentului inductiv (de la exemple, cazuri particulare, la definitii).

a. Adevarat

b. Fals


10. Prin utilizarea metodelor cu caracter expozitiv, activitatea elevilor este redusa

a. Adevarat

b. Fals11. Invatarea prin descoperire se bazeaza pe mai multe tipuri de rationament.

a. Adevarat

b. Fals


12. Problematizarea este o varianta moderna a conversatiei euristice.

a. Adevarat

b. Fals


13. Modelul utilizat in metoda modelarii poate fi un obiect concret, la dimensiuni reale.

a. Adevarat

b. Fals


14. In activitatile bazate pe actiune directa (operationale), sunt utilizate ca metode invatamant observarea si modelarea.

a. Adevarat

b. Fals


15. Descoperirea pe cale deductiva utilizeaza ca procedeu metoda explicatiei.

a. Adevarat

b. Fals


16. Asigurarea conexiunii inverse este o etapa a lectiei mixte.

a. Adevarat

b. Fals


17. Lectura programelor scolare din invatamantul preuniversitar se realizeaza "pe verticala".

a. Adevarat

b. Fals


18. In conditiile evaluarii formative (continue), proba de evaluare scrisa trebuie sa realizeze clasificarea elevilor dupa notele obtinute. .

a. Adevarat

b. Fals


19. Evaluarea formativa se realizeaza prin verificarea tuturor elevilor din intreaga materie.

a. Adevarat

b. Fals


20. Un test poate fi utilizat in toate metodele de evaluare (orale, practice, scrise)


a. Adevarat

b. Fals


II. Alegeti varianta corecta

Marcati raspunsul pe care-l considerati ca fiind corect:


1. Obiectul de studiu al Teoriei instruirii (Didacticii generale) este dat de:

a. activitatea de invatare

b. metodele de invatamant

c. procesul de invatamant

d. activitatea de predare

e. proiectarea didactica


2. Precizati componentele principale (fundamentale) in procesul de invatamant:

a. metode, tehnici, strategii

b. resurse tehnico-materiale

c. predarea, invatarea, evaluarea

d. continutul si timpul de invatare

e. resursele umane si relatiile pedagogice stabilite intre acestea


3. Completati cu atributul corespunzator: " procesul de invatamant are caracteristica unui proces . . . . . . unitar."

a bilateral

b unilateral

c multilateral

d integral

e partial


4. Desemnati caracteristica principiilor didactice exprimata prin formularea: "Legitatile procesului de invatamant au in vedere toate componentele procesului de invatamant ca sistem unitar".

a caracter normativ

b caracter sistematic

c caracter general

d caracter dinamic


5. Cerinte privind implicarea elevilor in procesul de invatamant prin efort de gandire si efort personal de integrare a noilor cunostinte in sistemul cunostintelor anterioare sunt formulate prin:

a principiul accesibilitatii cunostintelor, priceperilor si deprinderilor

b principiul sistematizarii si continuitatii in invatamant .

c principiul insusirii temeinice

d principiul insusirii active si constiente a cunostintelor, priceperilor si deprinderilor

e principiul unitatii dintre senzorial si rational in procesul de invatamant


6. Insusirea de cunostinte, formarea de capacitati intelectuale se realizeaza intr-un timp foarte scurt prin utilizarea:

a metodelor de comunicare orala

b metodelor de comunicare scrisa

c metodelor de descoperire

d metodelor bazate pe contactul cu realitatea

e metodelor bazate pe actiune directa


7. Metoda cu ajutorul careia, prin intrebari succesive, elevii sunt condusi spre dobandirea de cunostinte noi este:

a problematizarea

b conversatia euristica

c conversatia introductiva

d conversatia de clasificare

e conversatia de aprofundare


8. Transmiterea unei cantitati mari de informatie intr-un timp foarte scurt este un avantaj pe care-l ofera utilizarea:

a conversatiei euristice

b problematizarii

c exercitiului

d expunerii

e demonstratiei


9. Perceperea materialului didactic este bine sa se faca prin intermediul a cat mai multor analizatori. Aceasta este o cerinta comuna pentru:

a metoda exercitiului si principiul insusirii temeinice

b metoda demonstratiei si principiul corelatiei dintre senzorial si rational (principiul intuitiei)

c metoda explicatiei si principiul respectarii particularitatilor de varsta si individuale (principiul

accesibilitatii)

d metoda modelarii si principiul legarii teoriei de practica

e metoda jocului de rol si principiul conexiunii inverse


10. Formarea priceperilor si a deprinderilor se realizeaza prin:

a metoda conversatiei cate etice

b metoda demonstratiei

c metoda explicatiei

d metoda exercitiului

e metoda problematizarii


11. Stabiliti care din afirmatiile de mai jos

_ _ _ _ _ _ _ _


a mijloacele de invatamant indeplinesc functii formative si informative .

b mijloacele audio-video dezvolta operatiile de abstractizare si generalizare

c mijloacele de invatamant sustin activitatea independenta12. Organizarea procesului de invatamant pe clase si lectii este initiat de:

a J.A. Comenius

b J.J. Rousseau

c J.F. Herbart13. Precizati metoda de invatamant care poate constitui procedeu al metodelor de verificare orala:

a problematizarea

b exercitiul

c conversatia catehetica

d conversatia euristica

e activitatea cu manualul


14. Utilizarea reprezentarilor grafice sau pe baza unui desen, la tabla, se realizeaza in cadrul metodei:

a explicatiei

b demonstratiei

c exercitiului

d conversatiei

e studiului de caz


15. Documentul administrativ care asociaza elementele programei cu repartizarea de timp considerata optima de catre profesor pe parcursul anului scolar este:

a planul de invatamant

b planificarea anuala

c proiectul de lectie

d proiectul unitatii de invatare


16. Evaluarea sumativa/cumulativa se realizeaza:

a la inceputul procesului de invatamant

b imediat dupa inceputul noului program

c imediat dupa evaluarea formativa

d la sfarsitul unei structuri unitare din punct de vedere tematic

e concomitent cu evaluarea formativa, atunci cand se pun note
17. Standardele curriculare de performanta reprezinta un sistem de referinta . . . pentru toti elevii, stabilit la sfarsitul unei perioade de scolaritate

a unitar

b combinat

c facultativ

d obligatoriu

e optional


18. Pentru verificarea continutului experimental si practic al instruirii se utilizeaza, mai ales

a verificarile orale

b lucrarile scrise

c probe practice

d metode evaluare alternative (referat, portofoliu)

e testul docimologic


19. Variabilitatea aprecierilor rezultatelor elevilor, cauzata de influenta notelor date de alti profesori, este o "eroare de evaluare" denumita:

a efect de contrast

b efect de anticipatie

c efect de contaminare

d efect bland

e efect Pygmalion


20. Verificarea tuturor elevilor si a intregii materii este realizata prin tehnicile strategiei de:

a Evaluare initiala

b Evaluare cumulativa

c Evaluare formativa


III. Alegeti varianta corecta

Analizati continutul celor doua parti ale frazei si stabiliti legatura dintre ele, notand numarul intrebarii si marcand varianta considerata corecta:

a. daca ambele sunt adevarate si exista relatie cauzala intre ele

b. daca ambele sunt adevarate, dar nu exista relatie cauzala intre ele

c. daca prima este adevarata si a doua este falsa

d. daca prima este falsa si a doua este adevarata

e. daca ambele sunt false


__D__ 1. Teoria generala a procesului de invatamant poarta denumirea de didactica speciala (metodica predarii). Legile generale ale procesului de invatamant se manifesta in mod specific, la nivelul fiecarei discipline scolare.


__A__ 2. Obiectivele procesului de invatamant sunt de natura instructiva si educativa.

Intentionalitatea procesului de invatamant este exprimata prin obiectivele pedagogice.


__D__ 3. Principiile procesului de invatamant desemneaza normele particulare de activitatea didactica. Principiile procesului de invatamant sunt abordate in perspectiva sistemica.


__A__ 4. Procedeele didactice sunt tehnici limitate de actiune. Metodele de invatamant cuprind un ansamblu organizat de procedee didactice.


__B__ 5. Explicatia se bazeaza pe demersul rationamentului deductiv. Metoda demonstratiei se bazeaza pe utilizarea materialului didactic. .

__C__ 6. Metoda problematizarii poate fi considerata ca fiind o modalitate de realizare a invatarii prin descoperire. In activitatile bazate pe actiune directa (operationale), sunt utilizate ca metode invatamant observarea si modelarea.


__A__ 7. Studiul de caz se bazeaza pe demersul rationamentului inductiv (de la particular la general). In aplicarea metodei studiului de caz, cazul ales trebuie sa fie reprezentativ si sa condenseze ceea ce este esential pentru domeniul de analiza.


__B__ 8. Testele docimologice sunt mijloace de evaluare a rezultatelor. Mijloacele audio-video predispun la o anumita standardizare si uniformizare a perceperii si interpretarii realitatii


__C__ 9. Lectia mixta cuprinde toate verigile/etapele reprezentative ale unei activitati instructiv-educative. Tipul de lectie cel mai frecvent intalnit in practica scolara este lectia de dobandire de cunostinte.


__E__ 10. Succesiunea secventelor/etapelor unei lectii este intotdeauna aceeasi. Dintr-o lectie introductiva nu poate lipsi etapa de verificare a cunostintelor anterioare.


__A__ 11. Standardele de performanta au rol in reglarea activitatii didactice. Standardele de evaluare constituie criterii de evaluare pentru cunostinte, atitudini si comportamente testate la sfarsitul unei etape sau trepte de scolaritate.


__B__ 12. Evaluarea formativa se realizeaza prin verificarea tuturor elevilor din intreaga materie. Evaluarea initiala stabileste un "diagnostic" pe baza de probe orale si lucrari scrise.


__B__ 13. Notarea reciproca dezvolta la elevi capacitatea de autocontrol. Asigurarea conexiunii inverse este o etapa a lectiei mixte.


__E__ 14. Lectura programelor scolare din invatamantul preuniversitar se realizeaza "pe verticala". Principiul insusirii temeinice a cunostintelor este un principiu care vizeaza continutul invatamantului.


__C__ 15. Unitatile de invatare se indica prin titluri (teme) stabilite de profesor. Profesorul nu poate modifica in proiectul unitatii de invatare activitatile de invatare din programa scolara.


__D__ 16. Finalul fiecarei unitati de invatare presupune evaluare formativa. Rubrica de evaluare mentioneaza instrumentele aplicate.


__B__ 17. Probele scrise permit o buna individualizare a ritmului elaborarii raspunsurilor. Probele orale sunt mari consumatoare de timp.


__D__ 18. Un test poate fi utilizat numai la probele scrise. Itemii (intrebarile) testului de evaluare sunt in functie de obiectivele si continuturile verificate.


__D__ 19. Aprecierea rezultatelor elevilor este variabila. "Efectul bland" este singurul efect care nu produce erori de apreciere.__E__ 20. Sistemele de notare/apreciere sunt numai sisteme numerice. Notarea elevilor trebuie efectuata in conditii de subiectivitate deplina.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright