Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Alte moduri de dobandire a proprietatii - ocupatiunea, traditiuneaAlte moduri de dobandire a proprietatii - ocupatiunea, traditiunea

Hotararea judecatoreasca . Hotararile instantelor de judecata constituie un mod de dobandire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale numai in cazul cand au caracter constitutiv sau atributiv de drepturi. Intra in aceasta categorie, de exemplu, ordonantele de adjudecare, in materia executarii silite. In temeiul ordonantei de adjudecare, cumparatorul sau adjudecatarul imobilului devine proprietar.


Traditiunea. Prin traditiune se intelege remiterea materiala sau predarea bunului de la instrainator la dobanditor. Reamintim ca, in dreptul nostru civil, transmiterea dreptului de proprietate are loc in momentul incheierii contractului, chiar daca bunul nu a fost remis sau predat dobanditorului. Este motivul pentru care traditiunea are o sfera de aplicare foarte restransa.

Astfel, traditiunea are efect translativ de proprietate in cazul darurilor manuale, fiind o solemnitate care inlocuieste forma inscrisului autentic, conditie de valabilitate a contractului de donatie. Ea marcheaza transmiterea dreptului de proprietate si in cazul instrainarii titlurilor la purtator (obligatiuni CEC, obligatiuni de stat, actiuni la diferite societati comerciale etc.) .


Ocupatiunea. Ocupatiunea[3] consta in dobandirea dreptului de proprietate prin luarea in posesie a unui bun care nu apartine nimanui. Dar, dupa cum se stie, conform art.477 si 646 C.civ., bunurile fara stapan intra in proprietatea statului. Asa fiind se pune intrebarea, care bunuri pot fi dobandite in proprietate prin ocupatiune?


Bunurile imobile nu sunt susceptibile de o astfel de dobandire. Literatura de specialitate apreciaza ca se pot dobandi prin ocupatiune unele bunuri, cum sunt: apa de baut sau pentru trebuintele casnice, cand este luata dintr-un izvor natural; vanatul ori pestele capturat definitiv si cu respectarea prevederilor legale speciale.

Aceste reglementari speciale sunt cuprinse in Legea nr.103/1996 privind fondul cinegetic si protectia vanatului si Legea nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura.


Alte ipoteze speciale sunt reglementate de Legea nr. 412/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si  de O.G. nr.128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului


A se vedea C. Statescu, C. Birsan, op.cit., 1988, p.267.

A se vedea T. Menesi, nota la dec.civ. nr.178/1979 a Trib. jud. Bihor, nr.178/1979 in R.R.D. nr.12/1979, p.40-41.

A se vedea pentru dezvoltari, V.Stoica, Actualitatea ocupatiunii-mod originar de dobandire a dreptului de proprietate privata in Dreptul nr. 9/2005, p. 21-58.

Publicata in M.Of. nr. 482 din 5 iulie 2002, pusa in aplicare prin H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, publicata in M.Of. nr. 96 din 17 februarie 2003.

Republicata in M.Of. nr. 707 din 5 august 2004, modificata prin O.G. nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in M.Of. nr. 803 din 31 august 2004 pusa in aplicare prin H.G. nr. 514/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a O.G. nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in M.Of. nr. 1049 din 12 noimebrie 2004.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright