Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drept civil, contracte speciale - testDrept civil, contracte speciale - test


Drept civil, Contracte speciale - test


MULTIPLE CHOICE


1. Care este definitia contractului:

a.

manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice;

b.

acordul unei persoane pentru a naste, modifica sau stinge un raport juridc;

c.

acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic.

ANS:     C PTS: 1


2. Cum se clasifica contractele dupa modul de formare:

a.

contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;

b.

contracte consensuale, contracte de adeziune, contracte obligatorii;

c.

contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit;ANS:     A PTS: 1


3. Ce este promisiunea de vanzare ?

a.

Un contract unilateral;

b.

O oferta unilaterala;

c.

Un act unilateralANS:     B PTS: 1


4. Cum se clasifica contractele dupa scopul urmarit de parti:

a.

contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;

b.

contracte negociate, contracte de adeziune, contracte obligatorii;

c.

contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.ANS:     C PTS: 1


5. Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros:

a.

liberalitati si acte dezinteresate;

b.

contracte comutative si contracte aleatorii;

c.

contracte consensuale si contracte reale.ANS:     B PTS: 1


6. Cum se subclasifica contractele cu titlu gratuit:

a.

contracte unilaterale si contracte bilaterale;

b.

liberalitati si acte dezinteresate;

c.

contracte comutative si contracte aleatorii.ANS:     B PTS: 1


7. Ce este dreptul de preeemptiune ?

a.

Un drept ce acorda prioritate la cumparare;

b.

Un drept ce acorda prioritate la donatie;

c.

Un drept ce acorda prioritate la schimb;ANS:     A PTS: 1


8. Cum se clasifica contractele dupa durata (modul) lor de executare:

a.

contracte cu executare imediata si contracte cu executare succesiva;

b.

contracte negociate, contracte de adeziune si contracte obligatorii;

c.

contracte constitutive sau translative de drepturi.ANS:     A PTS: 1


9. Cum se clasifica contractele  dupa nominalizarea lor in legislatie:

a.

contracte de adeziune si contracte obligatorii;

b.

contracte numite si contracte nenumite;

c.

contracte consensuale si contracte solemne.ANS:     B PTS: 1


10. Cum se clasifica contractele dupa corelatia dintre ele:

a.

contracte numite si contracte nenumite;

b.

contracte negociate si contracte obligatorii;

c.

contracte principale si contracte accesorii.ANS:     C PTS: 1


11. Ce bunuri inalienabile in mod absolut cunoasteti ?

a.

Bunurile apartinand domeniului public al statului;

b.

Narcoticele si stupefiantele;

c.

Armele si munitiileANS:     A PTS: 1


12. Care sunt conditiile cerute pentru validitatea contractelor:

a.

capacitatea de a contracta;

b.

bunul sa se afle in circuitul civil;

c.

in toate cazurile, forma autentica.ANS:     A PTS: 1


13. Ce este capacitatea de a contracta:

a.

conditie pentru validitatea unei conventii;

b.

capacitatea de folosinta;

c.

capacitatea de exercitiu.ANS:     A PTS: 1


14. Pretul stabilit in bani este:

a.

De natura vanzarii;

b.

De esenta vanzarii;

c.

Nu are legatura cu vanzareaANS:     B PTS: 1


15. Ce este evictiunea ?

a.

Pierderea proprietatii lucrului;

b.

contracte unilaterale si contracte bilaterale;

c.

contracte comutative si contracte aleatoriiANS:     A PTS: 1


16. Care sunt conditiile consimtamantului:

a.

sa fie exprimat;

b.

sa fie interiorizat;

c.

sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice.ANS:     C PTS: 1


17. Raspunderea pentru evictiune a vanzatorului rezultand din fapte personale se datoreaza:

a.

Atat pentru fapte anterioare cat si pentru fapte ulterioare vanzarii;

b.

Numai pentru fapte anterioare vanzarii;

c.

Numai pentru fapte ulterioare vanzarii.ANS:     A PTS: 1


18. Care este momentul incheierii contractului:

a.

cel stabilit conform sistemului emisiunii (al declaratiunii);

b.

cel stabilit conform sistemului expedierii acceptarii;

c.

cel stabilit conform sistemului receptiei acceptarii de catre ofertant (sistemul primirii acceptarii).ANS:     C PTS: 1


19. Care este importanta determinarii momentului incheierii contractului:

a.

determina locul incheierii contractului;

b.

cand apare un conflict de legi in spatiu, in raport de acest moment se stabileste legea aplicabila;

c.

in cazul contractelor translative de proprietate avand ca obiect bunuri generic determinate, transmiterea dreptului de proprietate are loc in momentul incheierii contractului, iar riscul pieirii bunurilor se suporta de cumparator.ANS:     A PTS: 1


20. Raspunderea pentru vicii ascunse este antrenata:

a.

Viciul exista anterior vanzarii;

b.

Viciul exista atat anterior cat si ulterior vanzarii;

c.

Viciul exista ulterior vanzariiANS:     A PTS: 1


21. Ce sunt pactele comisorii ?

a.

Sunt pacte asupra unei succesiuni viitoare;

b.

Sunt cauze legale de rezolutiune;

c.

Sunt cauze conventionale de rezolutiuneANS:     C PTS: 1


22. Care este obiectul vanzarii unei mosteniri ?

a.

Se vand drepturile asupra unei universalitati;

b.

Se vand atat drepturile cat si obligatiile unei universalitati;

c.

Se vinde un bun individual determinatANS:     A PTS: 1


23. Ce inseamna interpretarea contractului:

a.

a determina intelesul exact al clauzelor unui contract, prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor, in stransa corelatie cu vointa lor interna;

b.

a stabili regulile generale de interpretare a contractului;

c.

a stabili regulile speciale de interpretare a contractului.ANS:     A PTS: 1


24. Ce este principiul relativitatii efectelor contractului:

a.

regula de drept conform careia conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante;

b.

reprezinta modul de a defini obligativitatea contractului in raport cu tertii;

c.

regula de drept conform careia contractul produce efecte numai fata de partile contractante.ANS:     C PTS: 1


25. Darul manual are ca element esential:

a.

Evaluarea bunului;

b.

Forma autentica a actului;

c.

Traditiunea reala a bunuluiANS:     C PTS: 1


26. Donatia cu sarcini este:

a.

Un contract gratuit;

b.

Un contract oneros;

c.

Un contract oneros in masura sarcinilorANS:     C PTS: 1


27. Care este notiunea exceptiei de neexecutare:

a.

o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite;

b.

o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;

c.

un mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia din partile contractului sinalagmatic, in cazul in care i se pretinde executarea obligatiei ce-i incumba, fara ca partea care pretinde aceasta executare sa-si execute propria obligatie.ANS:     C PTS: 1


28. Revocarea pentru ingratitudine are drept cauza:

a.

Neindeplinirea sarcinilor

b.

Nasterea unui copil;

c.

Atentat la viata donatorului.ANS:     C PTS: 1


29. Care revocare a donatiilor isi produce efectele de drept ?

a.

Revocarea pentru ingratitudine

b.

Revocarea intre soti;

c.

Revocarea pentru survenienta de copilANS:     C PTS: 1


30. Tacita relocatiune produce urmatoarele efecte:

a.

Incheierea unui nou contract de locatiune

b.

Prelungirea contractului vechi pe acelasi termen prevazut in contract

c.

Prelungirea contractului vechi pe o perioada nedeterminataANS:     C PTS: 1


31. Ce este rezolutiunea contractului:

a.

o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;

b.

o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare imediata;

c.

o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite.ANS:     B PTS: 1


32. Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului:

a.

cauzele nulitatii sunt posterioare momentului incheierii contractului;

b.

cauza rezolutiunii este intotdeauna posterioara incheierii contractului;

c.

cauza rezolutiunii este concomitenta incheierii contractului.ANS:     B PTS: 1


33. Contractul de arendare este un contract:

a.

consensual;

b.

solemn;

c.

aleatoriuANS:     B PTS: 1


34. Contractul de mandat are ca obiect:

a.

Prestarea de servicii

b.

Incheierea de acte juridice

c.

Executarea unor lucrariANS:     B PTS: 1


35. Ce sunt pactele comisorii:

a.

sunt clauze contractuale exprese prin care partile prevad rezolutiunea contractului pentru neexecutarea obligatiilor uneia din ele;

b.

se confunda cu conditia rezolutorie expresa;

c.

intentia partilor de a stipula un pact comisoriu poate sa rezulte implicit.ANS:     A PTS: 1


36. Comodatul transmite:

a.

Folosinta bunurilor neconsumptibile;

b.

Folosinta bunurilor consumptibile

c.

Uzufructul bunurilor mobileANS:     A PTS: 1


37. Ce este rezilierea contractului:

a.

este sanctiunea care se aplica in cazul neexecutarii culpabile a unui contract cu executare succesiva;

b.

este sanctiunea care are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de neexecutare, numai pentru trecut;

c.

este sanctiunea care are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de neexecutare, atat pentru trecut cat si pentru viitor.ANS:     A PTS: 1


38. Clauza penala in contractul de imprumut este:

a.

Interzisa de lege

b.

Permisa de lege

c.

se adauga la clauza de dobandaANS:     A PTS: 1


39. Societatea civila:


a.

Nu are personalitate juridica si nici patrimoniu propriu

b.

Nu are personalitate juridica dar are patrimoniu propriu

c.

Are atat personalitate juridica cat si patrimoniu propriuANS:     A PTS: 1


40. Contractul de renta viagera:

a.

Poate fi rezolutionat

b.

Nu poate fi rezolutionat

c.

Poate fi rezolutionat numai pe baza unui pact comisoriu stipulat expres in contractANS:     C PTS: 1


41. Care sunt caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare:

a.

intotdeauna, contract consensual;

b.

in principiu, contract consensual;

c.

contract aleatoriu.ANS:     B PTS: 1


42. Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara

a.

vanzarea intre soti este interzisa;

b.

executorii judecatoresti nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativ - teritoriale;

c.

tutorii nu pot cumpara bunuri cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date si primite.ANS:     A PTS: 1


43. Contractul de intretinere:

a.

Este un contract numit

b.

Este un contract nenumit

c.

Este un contract comutativ.ANS:     B PTS: 1


44. De catre cine sunt suportate cheltuielile vanzarii, in lipsa de stipulatie contrara?

a.

ambele parti, in mod egal

b.

cumparator;

c.

vanzatorANS:     B PTS: 1


45. Ce este dreptul de preemtiune

a.

este o varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca in cazul cand il va vinde sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal;

b.

este dreptul prioritar la cumparare, recunoscut de lege anumitor persoane, drept ce reprezinta o derogare de la principiul liberei circulatii a bunurilor si de la principiul conform caruia proprietarul dispune liber de bunul sau;

c.

o varianta a pactului de preferinta.ANS:     B PTS: 1


46. Pactul de preferinta poate fi denuntat unilateral de catre promitent?

a.

este interzis de lege;

b.

este translativ de proprietate

c.

nu poate fi denuntat unilateral de catre promitentANS:     C PTS: 1


47. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut:

a.

sa fie in comert (sa fie in circuitul civil);

b.

sa existe intotdeauna in momentul incheierii contractului;

c.

sa fie in posesia vanzatorului.ANS:     A PTS: 1


48. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pretul:

a.

sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor;

b.

sa fie sincer si serios;

c.

sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil.ANS:     B PTS: 1


49. Promisiunea unilaterala de vanzare la ce fel de obligatie da nastere?

a.

da nastere unei obligatii de a da in sarcina promitentului

b.

este un act juridic unilateral

c.

da nastere unei obligatii de a face in sarcina promitentuluiANS:     C PTS: 1


50. Ce este predarea lucrului vandut

a.

consta in punerea lucrului vandut la dispozitia cumparatorului;

b.

este obligatie de a da;

c.

este obligatia cumparatorului.ANS:     A PTS: 1


51. Ce este obligatia de  garantie contra evictiunii

a.

obligatia vanzatorului sa-l garanteze pe cumparator de evictiunea totala sau partiala a lucrului vandut;

b.

obligatia vanzatorului de a-l garanta pe cumparator in caz de pierdere, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului sau in caz de tulburare a cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar, numai daca evictiunea provine din fapta unui tert;

c.

vanzatorul are obligatia de garantie contra evictiunii, numai daca este vorba de o tulburare de drept.ANS:     A PTS: 1


52. Ce reprezinta evictiunea:

a.

pierderea, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului;

b.

tulburarea vanzatorului in exercitarea prerogativelor sale;

c.

tulburarea cumparatorului prin viciile lucrului.ANS:     A PTS: 1


53. Ce nu poate avea ca obiect contractul de vanzare-cumparare?

a.

un drept de superficie

b.

un drept de uz;

c.

mostenirea dobandita de vanzatorANS:     B PTS: 1


54. In cazul vanzarii unui lucru viitor, la ce nu poate fi obligat cumparatorul?

a.

cumparatorul nu va fi obligat sa plateasca pretul in caz de nerealizare a lucrului, cu exceptia situatiei cand si-a asumat riscul nerealizarii;

b.

transferul proprietatii opereaza, in principiu, de la data incheierii contractului;

c.

nerealizarea lucrului afecteaza validitatea contractuluiANS:     A PTS: 1


55. Care sunt conditiile care se cer intrunite pentru a opera obligatia de garantie contra viciilor lucrului vandut

a.

viciul sa fie posterior vanzarii;

b.

viciul sa nu fie grav;

c.

viciul trebuie sa fie ascuns.ANS:     C PTS: 1


56. Care sunt efectele raspunderii vanzatorului pentru vicii:

a.

cumparatorul poate sa ceara nulitatea contractului;

b.

cumparatorul poate sa ceara rezilierea vanzarii;

c.

cumparatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.ANS:     C PTS: 1


57. In cazul vanzarii lucrului altuia, cand nu poate fi desfintat contractul?

a.

contractul nu poate fi desfiintat daca sunt indeplinite conditiile aplicarii art. 1909 alin. (1) C. civ.;

b.

contractul este lovit de nulitate relativa in toate cazurile;

c.

contractul este lovit de nulitate absoluta in toate cazurileANS:     A PTS: 1


58. Care este sanctiunea neplatii pretului:

a.

vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei printr-o actiune avand ca obiect plata pretului, care este imprescriptibila;

b.

vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei, printr-o actiune avand ca obiect plata pretului, care se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani;

c.

vanzatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.ANS:     B PTS: 1


59. Ce atrage nerespectarea interdictiei cu privire la vanzarea dintre soti?

a.

nulitatea absoluta;

b.

inopozabilitatea;

c.

nulitatea relativaANS:     C PTS: 1


60. Cine nu pot dobandi prin cumparare dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate in Romania?

a.

cetatenii romani cu domiciliul in strainatate

b.

persoanele juridice romane cu capital integral strain;

c.

persoanele juridice straineANS:     C PTS: 1


61. Care sunt varietatile de vanzare

a.

vanzarea unei succesiuni nedeschise;

b.

vanzarea pe incercate;

c.

vanzarea sub conditie rezolutorie.ANS:     B PTS: 1


62. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie:

a.

contract consensual;

b.

contract cu titlu oneros;

c.

contract translativ de proprietate.ANS:     C PTS: 1


63. Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii:

a.

minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapabili relativ de a dispune prin donatii;

b.

numai persoanele puse sub interdictie sunt incapabile absolut de a dispune prin donatii;

c.

minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapabili absolut de a dispune prin donatii.ANS:     C PTS: 1


64. Ce obligatie are vanzatorul ?

a.

de a conserva lucrul vandut pana in momentul predarii;

b.

de a garanta numai contra evictiunii provenind din fapta unui tert

c.

de a suporta, ca regula, cheltuielile de ridicare a lucrului vandut.ANS:     A PTS: 1


65. Care este obiectul contractului de donatie

a.

un bun aflat in circuitul civil;

b.

un bun, indiferent daca este determinat sau determinabil;

c.

bunul sa fie posibil, licit, chiar daca nu exista sau nu poate exista in viitor.ANS:     A PTS: 1


66. Care sunt conditiile de forma ale contractului de donatie:

a.

daca donatia se incheie prin mandatar, pentru imputernicire nu se cere forma autentica;

b.

toate donatiile se fac prin act autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute, conform art. 813 Cod civil;

c.

in situatia in care contractul de donatie se incheie prin acte separate, intre absenti, numai oferta de a contracta trebuie sa fie facuta in forma autentica.ANS:     B PTS: 1


67. Cand nu exista obligatia de garantie a vanzatorului contra evictiunii rezultand din fapta unui tert?

a.

vanzatorul nu a cunoscut cauza evictiunii;

b.

este vorba de o tulburare de drept;

c.

cumparatorul a cunoscut cauza evictiunii in momentul incheierii contractuluiANS:     C PTS: 1


68. Ce fel de actiune are dreptul cumparatorul sa exercite in cazul descoperirii unor vicii ascunse?

a.

estimatorie sau redhibitorie

b.

in resciziune;

c.

in reziliereANS:     A PTS: 1


69. Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatii donatiilor:

a.

reintoarcerea conventionala a bunurilor donate pentru cazul in care donatarul ar muri inainte de donator, precum si in situatia in care atat donatarul cat si descendentii acestuia ar deceda inaintea sa;

b.

dreptul donatorului de a dispune in continuare de bunul donat;

c.

conditiile potestative.ANS:     A PTS: 1


70. Ce este  revocabilitatea donatiilor intre soti

a.

potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este revocabila;

b.

potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este irevocabila;

c.

sotul donator are posibilitatea de a renunta la dreptul de a revoca donatia.ANS:     A PTS: 1


71. Garantia contra viciilor lucrului vandut (art. 1352 C civ.), poate fi sau nu agravata prin vointa partilor?

a.

este de esenta oricarei vanzari;

b.

poate fi agravata prin vointa partilor;

c.

este imprescriptibila extinctiv daca vanzatorul a fost de rea-credintaANS:     B PTS: 1


72. Ce fel de actiune este actiunea in rezolutiunea vanzarii unui imobil pentru neplata pretului?

a.

este calificata de lege ca fiind o actiune reala;

b.

nu poate fi admisa daca neachitarea pretului este doar partiala;

c.

poate fi exercitata numai dupa ce s-a cerut executarea silita in natura a obligatiei de plata a pretului.ANS:     A PTS: 1


73. Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane:

a.

donatia simulata care vizeaza natura gratuita a contractului;

b.

donatia simulata care vizeaza persoana adevaratului donatar;

c.

donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret.ANS:     B PTS: 1


74. Ce sunt donatiile indirecte:

a.

acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infaptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie;

b.

donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret

c.

o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat, in baza acordului de vointa al partilor contractante.ANS:     A PTS: 1


75. Care sunt cauzele legale de revocare a donatiile conform art. 829 Cod civil:

a.

donatiile intre soti;

b.

donatiile de bunuri viitoare;

c.

revocarea pentru neexecutarea sarcinii.ANS:     C PTS: 1


76. Cand se revoca donatia pentru ingratitudine

a.

cand donatorul a atentat la viata donatarului;

b.

cand s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de condamnare pentru atentatul la viata donatorului savarsit de donatar;

c.

in cazul refuzului donatarului de a acorda alimente donatorului care se afla in nevoie.ANS:     C PTS: 1


77. Cand nu poate fi exercitat retractul litigios?

a.

daca procesul asupra fondului dreptului se afla la judecata inaintea instantei de apel

b.

cand cesiunea s-a facut unui comostenitor sau coproprietar al dreptului cedat;

c.

atunci cand cesiunea s-a facut in schimbul unui pret.ANS:     B PTS: 1


78. Cand se revoca donatia pentru survenienta de copil

a.

cand donatorul adopta un copil dupa incheierea contractului de donatie;

b.

daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior, chiar si postum, un copil viu, dar numai din casatorie,

c.

daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior, chiar si postum, un copil viu, din casatorie sau din afara casatoriei.ANS:     C PTS: 1


79. Cine poate formula actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii:

a.

de succesorii in drepturi ai donatorului;

b.

numai de donator;

c.

de creditorii chirografari ai donatarului.ANS:     A PTS: 1


80. Care dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept:

a.

revocarea pentru neexecutarea sarcinii;

b.

revocarea pentru survenienta de copil;

c.

revocarea pentru ingratitudine.ANS:     B PTS: 1


81. Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune

a.

contract translativ de proprietate;

b.

contract consensual;

c.

contract cu titlu oneros, aleatoriu.ANS:     B PTS: 1


82. Ce caracteristici prezinta capacitatea partilor in cazul contractului de locatiune:

a.

in toate cazurile, locatorul si locatarul trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare;

b.

locatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului;

c.

daca obiectul locatiunii este un bun imobil, iar durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani, partile trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie.ANS:     C PTS: 1


83. Ce tranfera vanzarea prin natura sa?

a.

dreptul de proprietate;

b.

un alt drept real;

c.

un drept de creantaANS:     A PTS: 1


84. Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune

a.

orice bunuri proprietate privata sau proprietate publica, in mod egal;

b.

orice bun prezent sau viitor;

c.

bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale pot fi inchiriate numai in conditiile legii speciale.ANS:     C PTS: 1


85. Ce fel de drepturi nu se pot transmite prin vanzare?

a.

drepturile de creanta;

b.

drepturile personale nepatrimoniale;

c.

drepturile succesoraleANS:     B PTS: 1


86. Ce caractere juridice prezinta contractul de vanzare-cumparare?

a.

real;

b.

numai in principiu consensual;

c.

solemnANS:     B PTS: 1


87. Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si respecta obligatia de predare a lucrului:

a.

rezolutiunea contractului pentru neexecutare;

b.

obligarea la predarea silita a lucrului si plata de daune - interese;

c.

nulitatea contractului.ANS:     B PTS: 1


88. In ce conditii se angajeaza raspunderea locatorului pentru tulburarea folosintei provenind din viciile lucrului:

a.

numai daca este de rea - credinta;

b.

indiferent daca este de buna sau de rea-credinta;

c.

indiferent daca este de buna sau de rea - credinta, dar numai pentru viciile ascunse ale lucrului.ANS:     C PTS: 1


89. Care sunt obligatiile locatorului:

a.

sa efectueze reparatiile locative;

b.

obligatia de a intretine lucrul;

c.

obligatia de a efectua reparatiile capitale.ANS:     C PTS: 1


90. In virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatorul:

a.

numai pentru cele provenind din propria fapta;

b.

numai pentru cele provenind de la terti;

c.

atat pentru cele provenind din propria fapta cat si pentru cele provenind de la terti.ANS:     C PTS: 1


91. Ce reprezinta pactul de preferinta?

a.

o promisiune unilaterala;

b.

o promisiune bilaterala;

c.

o propunere de a cumparaANS:     A PTS: 1


92. Vanzarea este sau nu consensuala?

a.

intotdeauna consensuala

b.

numai in principiu, consensuala

c.

uneori realaANS:     B PTS: 1


93. Principiul res perit domino are caracter imperativ?

a.

are caracter imperativ

b.

nu are caracter imperativ

c.

doctrina nu precizeaza daca are sau nu caracter imperativANS:     B PTS: 1


94. La ce da nastere antecontractul sinalagmatic de vanzare?

a.

la o obligatie unilaterala de a da

b.

la o obligatie bilaterala de a da;

c.

la doua obligatii de a faceANS:     C PTS: 1


95. Contractul de locatiune inceteaza in cazul pieirii totale a lucrului:

a.

numai daca pieirea este culpabila;

b.

numai daca bunul se strica in totalitate prin caz fortuit;

c.

indiferent daca pieirea este fortuita sau culpabila.ANS:     B PTS: 1


96. Ce reprezinta antecontractul de vanzare-cumparare?

a.

o dubla oferta certa

b.

un contract

c.

proiectul unui contractANS:     B PTS: 1


97. Ce este pactul de preferinta?

a.

o varietate a antacontractului sinalagmatic

b.

o varietate a promisiunii bilaterale

c.

o varietate a promisiunii unilateraleANS:     C PTS: 1


98. Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la incetarea locatiunii:

a.

prin lege;

b.

prin conventia partilor;

c.

prin hotarare judecatoreasca.ANS:     B PTS: 1


99. Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a locatiunii:

a.

forma autentica;

b.

nu se cere o forma speciala, astfel ca poate fi facuta si tacit;

c.

nu se cere o forma speciala, dar trebuie sa fie facuta in scris.ANS:     C PTS: 1


100. Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din partile contractului de locatiune:

a.

rezolutiunea;

b.

rezilierea;

c.

nulitateaANS:     B PTS: 1


101. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat:

a.

de esenta contractului, contract cu titlu gratuit;

b.

contract unilateral;

c.

de natura contractului, contract cu titlu gratuit.ANS:     C PTS: 1


102. Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat:

a.

contract intuitu personae;

b.

contract real;

c.

solemn, cu exceptiile prevazute de lege.ANS:     A PTS: 1


103. Care este obiectul principal al contractului de mandat:

a.

incheierea oricarui act juridic;

b.

incheierea de fapte juridice;

c.

incheierea de acte juridice, cu exceptia celor cu caracter strict personal.ANS:     C PTS: 1


104. Care este obiectul contractului de vanzare-cumparare?

a.

pretul

b.

lucrul vandut

c.

dublu (pretul si lucrul).ANS:     C PTS: 1


105. Cum se interpreteaza mandatul dat in termeni generali:

a.

in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de conservare;

b.

in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de administrare;

c.

in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de dispozitie.ANS:     B PTS: 1


106. Care este cauza legala de revocare a donatiilor?

a.

revocarea donatiei intre soti

b.

revocarea donatiei pentru ingratitudine

c.

donatiile sunt irevocabileANS:     B PTS: 1


107. Ce este autocontractul in materia contractului de mandat:

a.

un mandat in interes comun;

b.

este un act cu sine insusi;

c.

este o dubla reprezentare.ANS:     C PTS: 1


108. Cum se produc efectele revocarii mandatului:

a.

numai pentru viitor ( ex nunc);

b.

numai pentru trecut (ex tunc);

c.

atat pentru viitor cat si pentru trecut.ANS:     A PTS: 1


109. Ce fel de actiune este actiunea in revocare pentru ingratitudinea donatarului?

a.

este strict personala;

b.

este o pedeapsa civila sau penala;

c.

este o actiune in rezolutiuneANS:     A PTS: 1


110. Ce este revocabilitatea donatiei intre soti?

a.

nu este permisa

b.

este o exceptie de la principiul irevocabilitatii

c.

este valabila numai daca este independenta de vointa donatoruluiANS:     B PTS: 1


111. De cine poate fi invocata nulitatea vanzarii lucrului altuia (in cunostinta de cauza)?

a.

numai de vanzator

b.

numai de cumparator

c.

de orice persoana interesataANS:     C PTS: 1


112. Cum trebuie sa fie pretul vanzarii?

a.

sa fie stabilit in bani sau alte servicii

b.

sa fie sincer si serios

c.

sa fie sincer si proportional cu valoarea lucruluiANS:     B PTS: 1


113. Care este sanctiunea care se aplica in sistemul dreptului civil roman care intervine pentru nevalabilitatea cauzei contractului:

a.

nulitatea relativa;

b.

inopozabilitatea;

c.

nulitatea absoluta.ANS:     C PTS: 1


114. Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, cand se datoreaza:

a.

lipsei formei autentice, in cazul contractelor solemne;

b.

lipsei remiterii bunului in contractele reale;

c.

elementului aleatoriu - riscul - in contractele aleatorii.ANS:     B PTS: 1


115. In ce cazuri se considera ca tacerea poate sa insemne acceptare a ofertei:

a.

numai in cazurile expres prevazute de lege;

b.

in cazul ofertei fara termen;

c.

daca partile au convenit, anterior, ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa aiba valoare de acceptare.ANS:     C PTS: 1


116. Ce reprezinta evictiunea?

a.

pierderea proprietatii lucrului de catre cumparator

b.

tulburarea vanzatorului in exercitarea prerogativelor sale

c.

tulburarea cumparatorului prin viciile lucruluiANS:     A PTS: 1


117. Pentru ce poate opta cumparatorul, in caz de evictiune partiala?

a.

rezolutiunea nelimitata a contractului

b.

rezilierea contractului

c.

mentinerea contractului, cu despagubiriANS:     C PTS: 1


118. Ce este denuntarea unilaterala a contractului:

a.

exceptie de la principiul obligativitatii contractului;

b.

cauza de nulitate a contractului;

c.

exceptie de la principiul opozabilitatii fata de terti a contractului.ANS:     A PTS: 1


119. Cand nu poate fi exonerat de garantia pentru evictiune vanzatorul?

a.

cand provine de la un tert;

b.

cand provine din faptul sau personal

c.

partile pot sterge obligatia de garantie, dupa cum dorescANS:     B PTS: 1


120. Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia:

a.

debitorul nu este obligat sa garanteze fata de terti executarea angajamentului de catre terta persoana;

b.

persoana tertului trebuie sa fie determinata sau determinabila;

c.

prin intermediul acestei constructii juridice se creeaza drepturi in favoarea altor persoane decat partile contractului.ANS:     A PTS: 1


121. Cum este plata pretului lucrului vandut?

a.

cherabila

b.

portabila

c.

cherabila si portabilaANS:     B PTS: 1


122. Care sunt cazurile de aplicatii ale stipulatiei pentru altul:

a.

in materia donatiei cu sarcina in favoarea unui tert;

b.

in materia contractului de antrepriza;

c.

in materia contractului de mandat.ANS:     A PTS: 1


123. Cine sunt incapabili absolut de a primi donatii?

a.

doctorii si farmacistii

b.

preotii;

c.

persoanele neconceputeANS:     C PTS: 1


124. Cand trebuie incheiat actul secret pentru a ne afla in prezenta simulatiei:

a.

anterior sau concomitent cu actul public;

b.

posterior actului public;

c.

atat anterior cat si posterior actului public.ANS:     A PTS: 1


125. De cine poate fi invocata nulitatea donatiei pentru lipsa formei?

a.

numai de instanta

b.

de orice persoana

c.

numai de donatorANS:     B PTS: 1


126. Care este sanctiunea aplicabila in cazul in care in momentul vanzarii lucrul vandut era pierit in tot:

a.

nulitatea relativa;

b.

plata de daune - interese;

c.

nulitatea absoluta.ANS:     C PTS: 1


127. Cand donatia se incheie intre absenti, cum se fac oferta si acceptarea?

a.

oferta si acceptarea se fac in forma autentica

b.

numai oferta se face in forma autentica

c.

numai acceptarea se face in forma autenticaANS:     A PTS: 1


128. Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vanzare - cumparare este un teren, iar la predare, intinderea terenului este mai mica decat cea mentionata in contract:

a.

invocarea exceptiei de neexecutare a contractului;

b.

sa ceara desfiintarea contractului;

c.

sa ceara o reducere din pret proportionala cu intinderea gasita lipsa.ANS:     C PTS: 1


129. Care sunt varietati ale donatiei?

a.

donatiile simulate si donatiile indirecte

b.

donatiile cu sarcini si donatiile simulate

c.

donatiile cu sarcini si darurile manualeANS:     A PTS: 1


130. Ce este remiterea de datorie?

a.

donatie simulata;

b.

o donatie cu sarcini

c.

o donatie indirectaANS:     C PTS: 1


131. Cum poate fi mandatul?

a.

numai cu titlu gratuit

b.

numai remunerat

c.

cu titlu gratuit sau onerosANS:     C PTS: 1


132. Ce bunuri pot forma obiectul darului manual:

a.

numai bunuri mobile corporale, susceptibile de traditiune;

b.

orice bun mobil;

c.

bunuri mobile si imobile.ANS:     A PTS: 1


133. Cum este termenul de preaviz la incetarea locatiunii?

a.

legal;

b.

conventional;

c.

lasat exclusiv la aprecierea instanteiANS:     B PTS: 1


134. Cand este lovita de nulitate absoluta vanzarea lucrului altuia?

a.

cand ambele parti au cunoscut faptul ca lucrul vandut este proprietatea unei alte persoane decat vanzatorul;

b.

cand nici una dintre parti nu a cunoscut faptul ca lucrul vandut este

proprietatea unei alte persoane decat vanzatorul;

c.

cand numai vanzatorul a cunoscut faptul ca lucrul vandut este

proprietatea unei alte persoane decat vanzatorulANS:     A PTS: 1


135. Ce se intampla in cazul revocarii donatiei pentru survenienta  de copil?

a.

poate fi inlaturata printr-o clauza contrara stipulata in contractul de donatie;

b.

poate fi inlaturata printr-un act de renuntare ulterior nasterii copilului

c.

are ca efect reintoarcerea bunului donat in patrimoniul donatorului.ANS:     C PTS: 1


136. Ce este renuntarea la un drept facuta cu intentia de a gratifica?

a.

este o donatie indirecta

b.

este o donatie deghizata

c.

este supusa regulilor de forma pentru donatiile propriu-ziseANS:     A PTS: 1


137. Care donatii sunt lovite de nulitate absoluta?

a.

donatiile sub conditie potestativa simpla din partea donatorului;

b.

donatiile sub conditie potestativa simpla din partea donatarului;

c.

donatiile sub conditie mixta din partea donatorului.ANS:     A PTS: 1


138. In cazul donatiei sub forma darului manual, ce fel de contract este?

a.

se incheie in mod valabil prin simpla traditiune a bunului donat;

b.

este un contract real;

c.

nu intra sub incidenta principiului irevocabilitatii donatiilorANS:     B PTS: 1


139. In cazul contractului de donatie cu sarcini, care sunt obligatiile donatorului?

a.

donatorul datoreaza garantie pentru evictiune numai daca a promis

expres prin contract;

b.

donatorul raspunde de evictiune in limita valorii sarcinilor

c.

donatorul nu raspunde pentru vicii ascunseANS:     B PTS: 1


140. Cand este lovita de nulitate absoluta vanzarea lucrului altuia?

a.

cand ambele parti au cunoscut faptul ca lucrul vandut este proprietatea v   unei alte persoane decat vanzatorul

b.

cand nici una dintre parti nu a cunoscut faptul ca lucrul vandut este

proprietatea unei alte persoane decat vanzatorul

c.

cand numai vanzatorul a cunoscut faptul ca lucrul vandut este

proprietatea unei alte persoane decat vanzatorul.ANS:     A PTS: 1


141. Ce caractere juridice are contractul de locatiune?

a.

cu titlu gratuit

b.

real;

c.

cu executare succesiva.ANS:     C PTS: 1


142. Ce sunt darurile de nunta?

a.

donatii indirecte;

b.

daruri manuale;

c.

donatii cu sarcini.ANS:     B PTS: 1


143. Ce caracter are arvuna?

a.

de garantare a vanzarii

b.

imperativ

c.

de dezicere si imperativANS:     A PTS: 1


144. Cand este lovita de nulitate absoluta vanzarea lucrului proprietatea exclusiva a altei persoane?

a.

este lovita de nulitate absoluta in toate cazurile;

b.

transfera dreptul de proprietate in momentul incheierii contractului in toate cazurile in care vanzatorul este de buna-credinta;

c.

este lovita de nulitate absoluta daca ambele parti sunt de rea-credintaANS:     A PTS: 1


145. Cum opereaza transferul dreptului de proprietate catre cumparator a bunului individual determinat vandut ?

a.

numai daca s-a facut predarea;

b.

numai daca s-a facut plata pretului

c.

Prin simplul acord de vointa, indiferent daca s-a facut predarea ori plata pretuluiANS:     C PTS: 1


146. Care sunt conditiile esentiale de validitate (prevazute de art. 948 C. civ.)?

a.

Capacitatea, consimtamantul, obiectul si cauza

b.

caracterul consensual al vanzarii

c.

temeiul legal.ANS:     A PTS: 1


147. In mandatul oneros, cand mandantul trebuie sa aiba capacitate deplina?

a.

numai daca mandatarul savarseste acte de dispozitie;

b.

numai daca mandatarul savarseste acte de administrare;

c.

pentru orice actANS:     C PTS: 1


148. Cand este general mandatul?

a.

sunt imputernicite mai multe persoane;

b.

imputernicirea nu are limite

c.

se da pentru o singura operatie juridicaANS:     B PTS: 1


149. Contractul de vanzare-cumparare este, in principiu, ce fel de contract?

a.

este, in principiu, un contract sinalagmatic

b.

este, in principiu, un contract cu titlu oneros

c.

este, in principiu, un contract consensualANS:     C PTS: 1


150. In caz de pluralitate de mandatari, cum sunt acestia tinuti sa raspunda pentru actele incheiate?

a.

nelimitat si indivizibil

b.

solidar, chiar daca nu s-a stipulat expres

c.

fiecare pentru actele incheiate, adica divizibilANS:     C PTS: 1Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright