Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drepturile potestative patrimonialeDrepturile potestative patrimoniale


Aceasta categorie de drepturi este clasificata de obicei ca facand parte din categoria situatiilor atipice din domeniul drepturilor patrimoniale (alaturi de obligatiile propter rem, scriptae in rem, de drepturile de creatie intelectuala si de drepturile reale asupra bunurilor incorporale ) care acopera nisele juridice necuprinse pe de-a intregul de diviziunea clasica in drepturi reale si drepturi de creanta .


Prin drept potestativ se intelege acel drept care confera titularului lui prerogative ce consta in recrearea, modificarea sau stingerea unei situatii juridice preexistente prin intermediul uni act juridic unilateral .Caracterul atipic al drepturilor potestative rezida in aceea ca nu pot fi calificate nici ca drepturi reale, nici ca drepturi de creanta, fiind receptate in doctrina ca niste "drepturi-mijloace" construite pentru a permite titularului lor (denumit si potentior) realizarea de noi efecte juridice prin puterea discretionara pe care o poate exercita asupra unor situatii juridice derivand din lege (dreptul de optiune succesorala, dreptul de preemtiune, retractul litigios) sau din prevederi contractuale (dreptul de optiune al beneficiarului unei promisiuni unilaterale de vanzare-cumparare, pactul de preferinta, dreptul tertului beneficiar nascut dintr-o stipulatie pentru altul) .


Definitorii pentru drepturile potestative sunt doua elemente; pe de o parte, puterea conferita titularului lor de a interveni, prin manifestarea unilaterala a vointei sale, in situatii juridice in care sunt prezente si interesele unor alte persoane decat subiectul activ al drepturilor, iar pe de alta parte "subordonarea" sau legatura specifica de dependenta dintre manifestarea unilaterala de vointa a titularului drepturilor potestative si evolutia situatiei juridice in cauza, inclusiv a altui subiect de drept, care se afla la discretia subiectului activ .

Obiectul drepturilor potestative este reprezentat de o anumita situatie juridica preexistnta iar continutul drepturilor potestative intra in prerogativa ingerintei in sfera de interes a altor persoane ale caror drepturi sau interese sunt incluse in situatia juridica respectiva . De obicei este dificil sa se stabilesca in mod generic, de la inceput, care sunt acele persoane, motiv pentru care drepturile potestative sunt raportate in primul rand la sitatia juridica si de abia in al doilea rand la subiectul pasiv care este alcatuit din mai multe persoane determinate sau determinabile . Din prisma subiectelor pasive ale raporturilor specifice drepturilor potestative, obligatia acestora este o obligatie de "laissez-faire" , de a lasa pe titularul dreptului potestativ sa actioneze cum crede el de cuviinta, adica de a nu-i stanjeni acestuia optiunea de a-si exercita sau nu dreptul asupra situatiei juridice date. Pentru exercitarea drepturilor, titularii lor nu au nevoie de o actiune sau inactiune specifica din partea subiectelor pasive, obligatia acestora neputand fi calificata ca o obligatie de a da, a face sau a nu face . Daca persoanele cu drepturi si interese incluse in situatia juridica ce face obiectul dreptului potestativ nu se supun ingerintei titularului acestui drept realizata printr-o manifestare unilaterala de vointa, incalcandu-se astfel dreptul potestativ, se naste, la fel ca si la drepturile reale, un drept de creanta distinct, pe temei delictual care intra in continutul raportului juridic obligational dintre potentior si autorul faptei ilicite .


Efectul exercitarii drepturilor potestative este suportat direct numai de catre persoanele ale caror drepturi si interese fac parte sau sunt legate de o situatie juridica, fapt care le diferentiaza de drepturile reale deoarece sunt opozabile numai certa erga personam . Este necesar totusi a se face o distinctie intre dreptul potestativ ca atare (drept derivat, fara a avea, in principiu, o existenta autonoma) si drepturile rezultate din situatia nou creata. In general, drepturile potestative sunt imprescriptibile deoarece se considera ca dau nastere in mod direct unui drept material la actiune, cu exceptia cazurilor prevazute de lege .

Chiar in aceste cazuri, drepturile potestative se sting atunci cand se stinge situatia juridica in legatura cu care ele au fost create .
A se vedea Fr.Terré, Ph.Simler, op. cit., p.28-30; A.Seriaux, op. cit., p. 807-809; M.Fabre-Magnan, op. cit., p. 594-599; C.Birsan, op. cit., p.24.

A se vedea pentru dezvoltari si pentru incorporarea drepturilor de creanta in titlurile comerciale de valoare si titlurile de creanta civile, I.Turcu, Teoria si practica dreptului comercial roman, vol. II, ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, p.82-83 iar pentru caracterul de bun mobil incorporal al fondului de comert a se vedea I.Deleanu, Fondul de comert in Dreptul nr. 4/2001, p. 78-81, I.Turcu, op. cit., p.14.

A se vedea V.Stoica, op. cit., p.112-113.

Drepturile potestative sunt o creatie a sistemelor german ( Rechte des rechtlichen Könnens) si italian (diritti potestativi) preluate de doctrina franceza (a se vedea I.Najjar, Le droit d'option. Contribution ŕ l'étude du droit potestatif et de l'acte unilateral, Librarie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1967; St.Valory, La potestativité dans les relations contractuelles, Presse Universitaires D'Aix-Marseiile, 1999)  si receptate in dreptul roman inca de la mijlocul secolulul XX sub denumirea de "drepturi secundare". Readucerea lor la lumina s-a facut relativ recent in mai multe lucrari, dintre care amintim exemplificativ: D.Chirica, Promisiunea unilaterala de a vinde si cumpara in Revista de drept comercial nr.9/1999, p.45; Pactul de preferinta in Revista de drept comercial nr. 11/1999, p. 31; Denuntarea unilaterala a promisiunii sinalagmatice de vanzare - cumparare, in Dreptul nr. 3/2001, p.28; Promisiunea sinalagmatica de vanzare-cumparare ca forma autonoma de contract in Studia Universitatis Babes-Bolyai nr. 2/2000, p. 15; J.Goicovici, Acordul de principiu, in Dreptul nr. 4/2002, p.60-62; I.Reghini, Consideratii privind drepturile potestative in Pandectele Romane nr. 4/2003, p.236-241; I.-F.Popa, Natura juridica a dreptului persoanei expropriate de a solicita retrocedarea imobilului expropriat in Studia Universitatis Babes-Bolyai nr.1-2/2004; V.Stoica, op. cit., p.133-137; I.Deleanu, Partile si tertii lucr.cit. supra, p. 206-212; M.Nicolae, op. cit., p.446-452.

A se vedea V.Stoica, op. cit., p. 133.

Enumeram ca si exemple de drepturi considerate potestative: dreptul sotului de a cere divortul, dreptul coproprietarului de a cere iesirea din indiviziune, diverse varietati ale dreptului de preemtiune, dreptul de optiune succesorala, dreptul persoanei expropriate de a cere retrocedarea imobilului expropriat, dreptul de optiune rezultand dintr-un pact de preferinta, denuntarea unilaterala a unei promisiuni sinalagmatice de vanzare -cumparare, retractul litigios, dreptul de a renunta la coproprietatea zidului comun, dreptul de a cere purga ipotecii, etc.

St.Valory, op. cit., p. 42; I.F.Popa, op. cit., p.11.

A se vedea St.Valory, op. cit., p 43; I.Deleanu, op. cit., p. 206.

V.Stoica, op. cit., p.134.

Idem, p. 135.

Este in fapt obligatia negativa de a nu intreprinde nimic pentru a aduce atingere dreptului, asemanatoare cu cea intalnita si la drepturile reale patrimoniale. A se vedea St.Valory, op. cit., p.44, cu autorii citati acolo; I.-F.Popa, op. cit., p. 11.

A se vedea, St.Valory, ibidem.

V.Stoica, op. cit., p. 135.

M.Nicolae, op. cit., p. 449.

A se vedea St.Valory, op. cit., p.362-363, M.Nicolae, op. cit., p. 451-452 care considera ca sunt imprescriptibile acele drepturi care se exercita printr-un act juridic unilateral si sunt imprescriptibile sub rezerva presciptibilitatii drepturilor la actiune in sens material (adica prescriptibile daca este vorba despre un drept la actiune avand un obiect patrimonial -art.1 din D.167/1958- si imprescriptibile daca dreptul la actiune are un obiect nepatrimonial).

Dreptul de optiune succesorala, actiunea in tagada paternitatii etc.

V.Stoica, op. cit., p. 136; M.Nicolae, op. cit., p. 452, nota 1); I.-F.Popa, op. cit., p.15, cu autorii citati la subsol.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright