Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contractul individual de munca cu timp partial - MUNCA LA DOMICILIUContractul individual de munca cu timp partial - MUNCA LA DOMICILIU


Contractul individual de munca cu timp partial(fractiune de norma) se incheie in forma scrisa inainte cu o zi de inceperea activitatii si se inscrie in registrul general de evidenta a salariatilor in momentul in care a fost intocmit.


Salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.'

Angajatorul poate incadra salariati cu fractiune de norma prin contracte individuale de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, denumite contracte individuale de munca cu timp partial.

Contractul individual de munca cu timp partial se incheie numai in forma scrisa.

Salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate, care are acelasi tip de contract individual de munca, presteaza aceeasi activitate sau una similara cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial, avandu-se in vedere si alte considerente, cum ar fi vechimea in munca si calificarea/aptitudinile profesionale.

Atunci cand nu exista un salariat comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil. In cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, se au in vedere dispozitiile legislatiei in vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel national.


Contractul de munca cu timp partial se incheie pe durata determinata sau nedeterminata. Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde in afara elementelor prevazute la art.17alin.(2) si elementele prevazute la art.102 alin (1) din L.53/2003 modificata astfel:-durata muncii si repartizarea timpului de munca

-conditiile in care poate fi modificat programul de munca

-interdictia de a efectua ore suplimentare,cu exceptia cazurilor de forta majorasau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii,producerii unor accidente ori inlaturarea consecintelor acestora.

In situatia in care in contractul individual de munca cu timp partial nu sunt consemnate elementele prevazute la art.102 alin.(1) din L.53/2003 modificata ,contractul se considera incheiat pentru norma intreaga.

Salariatul incadrat cu contaract de munca cu timp partial se bucura de tote drepturile salareiatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca.

Drepturile salariale si stagiul de cotizare la sistemul public de asigurari sociale se stabilesc proportional cu timpul efectiv lucrat raportat la drepturile salariale stabilite pentru programul normal de lucru in conformitate cu prevederile legii.

Angajatorul are obligatia ca in masura in care este posibil sa ia in considerare cererile salariatiolor de a se transferra de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de norma si invers sau de a-si mari programul de lucru in cazul in care exista aceasta oportunitate.


Credit(ul) va avea intelesul din Contractul de credit;

Arhiva Electronica inseamna Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare infiintata potrivit Titlului VI al Legii 99/1999 privind regimul juridic al garantiilor reale mobiliare;
Cazuri de Culpa vor avea intelesul din Contractul de credit;

Garantia inseamna garantia reala mobiliara avind ca obiect Creanta si Contul, constituita de catre Debitor in favoarea Bancii prin acest contract.


Articolul 1. Constituirea Garantiei

Debitorul constituie prin prezentul contract o garantie reala mobiliara in favoarea Bancii, avind ca obiect Creanta si Contul.

1.2. Suma garantata de prezentul contract este cea prevazuta de graficul de rambursare atasat ca Anexa 1 la Contractul de Credit, precum si orice alte sume datorate in temeiul Contractului de Credit, precum si orice cheltuieli legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, inclusiv cele legate de executarea silita, asa cum rezulta din Contractul de Credit.

1.3. Garantia va fi o garantie continua si va ramine in vigoare pe toata durata existentei obligatiilor Debitorului decurgind din Contractul de credit.

1.4. Debitorul este indreptatit sa dispuna liber de sumele din Cont prin instructiuni adresate ABN AMRO Bank (Romania) S.A., cu conditia ca Banca sa nu fi declarat nici un Caz de Culpa potrivit Contractului de credit. De la data declararii Cazului de Culpa, Debitorul nu va mai avea dreptul sa dispuna de sumele din Cont, Banca urmind sa procedeze conform prevederilor mentionate la articolul 4 de mai jos.

1.5. Prezenta garantie reala mobiliara garanteaza Banca in cazul in care Debitorul nu-si indeplineste oricare din obligatiile asumate prin Contractul de credit, la scadenta si in conditiile mentionate in aceasta (scadenta inseamna data scadentei stabilita in Contractul de credit si data scadentei stabilite de Banca in cazul aparitiei unui caz de culpa).

MUNCA LA DOMICILIUSunt considerati salariati cu munca la domiciliu salariatii care indeplinesc la domiciliul lor,atributiile specifice functiei pe care o detin.

In vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu salariatii cu munca la domiciliu isi stabilesc singuri programul de lucru.Angajatorul este in drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu in conditiile prevazute in contractul individual de munca.


Contractul individual de munca se incheie in forma scrisa si se inscrie in registrul de evidenta a salariatilor in ziua in care a fost intocmit.Pe langa elementele prevazute la art.17 alin (2) contractul individual de munca cu munca la domiciliu trebuie sa contina si elementele prevazute la art.106 din L.53/2003 modificata astfel;

-precizarea expresa ca salariatul desfasoara activitate la domiciliu

-programul in cadrul caruia angajatorul are dreptul sa controleze activitateaa salariatului sau si modalitatea concreta de a realiza controlul

-obligatia angajatorului de a asugura transportul la si de la domiciliul salariatului,dupa caz,al materiilor prime si a materialelor pe care le utilizeaza    in activitate,precum si a produselor finite pe care le realizeaza.

Salariatul cu munca la domiciliu are aceleasi drapturi si obligatii pe care le are un salariat incadrat cu contract individual de munca si desfasoara aceeasi activitate la sediul amgajatorului (obligatii prevazute fie in contractul individual de munca,fie in contractul colectiv de munca).
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright