Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drept civil contracte specialeDrept civil contracte speciale


Drept civil contracte speciale
1.Cum opereaza transferul dreptului de proprietate catre cumparator a bunului individual determinat vandut ?
a. numai daca s-a facut predarea;
b. numai daca s-a facut plata pretului;
c. indiferent daca s-a facut predarea ori plata pretului.
ANS:C

2. Ce conditii se cer indeplinite pentru a opera imediat (automat) transferal dreptului de proprietate din momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare?
a. vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandut, iar contractul perfect valabil incheiat;
b. sa fie vorba de lucruri determinate individual (lucrurile de gen nu pot pieri)
c. lucrul vandut trebuie sa existe;
d. partile sa nu fi amanat transferul proprietatii printr-o clauza speciala, pentru un moment ulterior:
ANS:A

3. Cand se transmit proprietatea si riscurile asupra cumparatorului in momentul incheierii contractului?
-riscurile se transmit o data cu proprietatea

4. Ce fel de obligatie este obligatia de transmitere a dreptului de proprietate ca urmare a incheierii unui contract de vanzare-cumparare?
a. de a da
b. de a face
c. de diligenta sau de prudenta
ANS:A


5. Ce fel de caracter are arvuna?
a. de confirmare;
b. imperativ;
c. de dezicere si imperativ.
ANS:A

6. Care este regimul juridic al arvunei intr-un contract de vanzare cumparare?
este o conventie accesorie vanzarii avand ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, ca o garantie ca se va perfecta contractul.

7. Ce fel de conditie afecteaza pactul de preferinta?
Pactul de preferinta este o promisiune afectata de ce fel de conditie?
a. cazuala;
b. pur potestativa;
c. simpla apotestativa.
ANS: C

8. Care este regimul juridic al pactul de preferinta?
-
este un antecontract unilateral,ca si promisiunea unilaterala de vanzare (proprietarul bunului nu se oblige sa vanda,ci numai sa acorde preferinta beneficiarului,in cazul in care se va hotara sa vanda)
9. Care este regimul juridic al promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare?
este act juridic bilateral;
-este antecontract;
-are caracter sinalagmatic,intrucat ambele parti se obliga si oricare dintre ele poate cere incheierea contractului.

10. Ce posibilitati juridice are la dispozitie cocontractantul daca promitentul vanzator refuza sa vanda bunul ce face obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare?
poate cere daune interese potrivit regulilor obligatiilor de a face
-promitentul-cumparator ii poate solicita instantei de judecata sa-l oblige pe promitentul-vanzator sa-si respecte obligatiile asumate prin antecontract.Potrivit disp. art.5 alin.(2),titlul X al Legii nr.247/2005,instanta de judecata poate pronunta o hotarare,care sa tina loc de contract,in cazul in care vanzatorul- promitent nu-si indeplineste obligatia de a incheia contractul de vanzare-cumparare,al carui obiecteste reprezentat de un teren(cu sau fara constructii)

11. Care este regula specifica in cazul vanzarii unui lucru viitor?
sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor(res future)

12. Ce efecte produce vanzarea unui lucru viitor?
riscurile se transmit asupra cumparatorului o data cu dreptul de proprietate ,daca nu si-a asumat riscul nerealizarii lucrului viitor din momentul incheierii contractului si independent de transferul proprietatii(character aleatoriu)

13. Care este soarta juridica vanzarii lucrului altuia?
-sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii bunului altuia

14. Care este regimul juridic al vanzarii lucrului proprietatea exclusiva a altei persoane?
-cauza ilicita si deci este nula absolut, cu exceptia savarsirii actului in cadrul exercitarii legale a comertului.

15.Care sunt conditiile de validitate ale contractului de vanzare- cumparare?
a. forma solemna
b. un lucru viitor
c. pretul in moneda de schimb
ANS: C

16. Care sunt conditiile de valabilitate ale obiectului contractului de vanzarecumparare?
-Conditiile lucrului vandut si al pretului sa existe;

17. Cand este nula absolut vanzarea?
-daca partile au avut in vedere un lucru existent, dar care era pierit total in momentul incheierii contractului, sau un lucru care nu a existat in realitate ,vanzarea este nula absolut (deoarece obligatia vanzatorului este lipsita de obiect);

18. Ce clauze se pot insera intr-un contract de vanzare-cumparare?
-de inalienabilitate
-de agravare
-de exonerare

19. Care sunt regulile specifice contractului de vanzare-cumparare?
-Regula este capacitatea, iar incapacitatea este exceptia


20. Ce conditii trebuie sa indeplineasca obiectul contractului de vanzare cumparare?
- lucrul sa fie in comert (in circuitul civil)
- Lucrul sa existe
-Lucrul sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil;

-Vanzatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului individual determinat

21. Ce se intelege prin "pret sincer" in materia vanzarii?
-un pret real, care nu e stabilit in mod fictiv, ci in scopul de a fi cerut si platit in realitate

22. Care sunt efectele contractului de vanzare-cumparare?
-obligatiile pe care contractul le creaza pentru parti

23. In contra cui se vor interpreta clauzele neclare ale vanzarii?
-clauzele care nu sunt clare se interpreteaza in contra vanzatorului

24. In favoarea cui se interpreteaza clauzele indoielnice ale contractului de vanzare-cumparare?
-in favoarea cumparatorului

25. Cum se realizeaza drepturile si obligatiile partilor in contractul de vanzarecumparare?
- toate clauzele indoielnice se interpreteaza in favoarea cumparatorului

26. Care este regula specifica obligatiei de garantie a vanzatorului contra evictiunii?
-Vanzatorul trebuie sa faca tot ce ii sta in putinta pt a asig cumparatorului stapanirea linistita si utila a lucrului vindut

27. Cand exista obligatia de garantie a vanzatorului contra evictunii rezultand din fapta unui tert?
Sa fie vorba de o tulburare de drept;
Cauza evictiunii sa fie anterioara vanzarii;
Cauza evictiunii sa nu fi fost cunoscuta de cumparator.

28. Cui nu ii poate fi opusa exceptia de garantie pentru evictiune?
-exceptia de garantie NU poate fi opusa succesorilor cu titlu particiular ai vanzatorului

29. Ce consecinte intervin in caz de evictiune consumata si totala?
-Vanzatorul este obligat sa restituie integral pretul primit;
-Cump are dr la valoarea fructelor , poate cere rest chelt de judecata, are dr la daune interes

30. Cum functioneaza obligatia de garantie contra evictiunii?
-Vanzatorul este de drept obligat sa-l garanteze pe cumparator de evictiunea totala sau partiala precum si de sarcinile care nu au fost declarate la incheierea contractului;
-nu poate fi conditionata de actiunea in justitie a unui tert

31. In ce cazuri exista obligatia de garantie contra viciilor lucrului vandut?
-viciul este grav;
-sa fie ascuns;
-sa fi existat inainte de incheierea contractului

32. Cum functioneaza obligatia vanzatorului de garantie contra viciilor lucrului vandut?
Vanzatorul raspunde de viciile ascunse ale lucrului daca:- lucrul este impropriu intrebuintarii dupa destinatie; si Daca viciile micsoreaza intr-atat valoarea de intrebuintare, incat cumparatorul nu ar fi cumparat daca ar fi stiut sau ar fi platit un pret mai redus


33. Care este termenul de prescriptie al actiunii in raspundere pentru viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare?
a. de 6 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie
b. de 1 an, in cazul in care viciile a fost ascunse cu viclenie
c. de 1 an
ANS: A

34. Cum functioneaza obligatia de garantie contra viciilor a vanzatorului?
-Vanzatorul trebuie sa faca tot ce-i sta in putinta pentru a asigura cumparatorului stapanirea - linistita (contra evictiunii) si utila (contra viciilor) - a lucrului vandut.

35. Care este regimul juridic al garantiei contra viciilor lucrului vandut?
-In limitele prevazute de lege, garantia poate fi modificata de parti pe cale conventionala

36. Ce efecte produc viciile ascunse ale bunului vandut?
-Cumparatorul are dreptul sa ceara fie rezolutiunea vanzarii, fie o reducere a pretului, iar daca vanzatorul a fost de rea credinta, si daune-interese;
-Dreptul de optiune al cumparatorului intre actiunea redhibitorie si actiunea estimatorie

37. Cum functioneaza raspunderea vanzatorului?
-vanzatorul raspunde numai pentru viciile ascunse , nu si pentru viciile aparente ale lucrului.

38. Care este regimul juridic al actiunii in rezolutiunea vanzarii unui imobil pentru neplata pretului?
- nu este opozabila tertilor dobanditori de drepturi reale asupra lucrului vandut


39. Cum este, de regula, predarea lucrului vandut?
- o obligatie in care bunul este pus la dispozitie la termenul si locul prevazute intre parti

40. In contractul de vanzare-cumparare, cand se considera ca plata este portabila?
-
cand se poate face la domiciliul creditorului

41. In cat timp se prescrie actiunea vanzatorului pentru complinirea pretului si a cumparatorului pentru scaderea pretului?
-3 ani


42. Ce poate solicita cumparatorul prin actiunea redhibitorie?
-Sa i se restituie pretul si cheltuielile cumpararii poate cere rezolutiunea contractului, daca nu se multumeste cu reducerea pretului.

43. Ce actiune poate folosi cumparatorul pentru a solicita reducerea pretului in cazul in care lucrul vandut este afectat de vicii ascunse?
-actiune redhibitorie ? ? ??

44. Ce efecte produce obligatia cumparatorului de plata a pretului?
-locul si data platii
-dobanda pretului
-sanctiunea neplatii pretului


45. In ce conditii se poate cere desfiintarea unui contract de vanzarecumparare?
Sunt doua posibilitati de rezolutiune:
-in conditia neplatii pretului
-in conditia viciilor ascunse ale lucrului vandut

46. In ce conditii opereaza rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare?
-
cand vanzatorul este in pericol de a pierde lucrul si pretul datorita neplatii acestuia

47. Care dintre urmatoarele tipuri de vanzare este permisa de lege?
-
vanzare dupa greutate,numar sau masura
-vanzarea pe incercate
-vanzarea unei mosteniri
-vanzarea de drepturi litigioase


48. Care sunt conditiile retractului litigios?
-sa existe un proces inceput dar neterminat;
-cesiunea sa se faca in schimbul unui prÍt;
-retractul sa fie exercitat in fata instantei;
-plata cesiunii cu dobanzi si cheltuieli
49. Care sunt conditiile vanzarii pe incercate si cum se deosebeste de vanzarea pe gustate?
-Vanzarea pe incercate este incheiata din momentul realizarii acordului de vointa
-Vanzarea pe gustate este considerata incheiata doar dupa ce cumparatorul a gustat marfa si a declarat ca ii convine

50. In ce conditii o vanzare sub conditie rezolutorie este nula absolut?
-vanzarea cu pact de rascumparare


51. Care sunt conditiile vanzarii unei mosteniri?
-deschiderea succesiunii -doar mosteniri deschise;
-mostenirea nedeschisa nu poate fi instrainata-sanctiunea nulitatii absolute

52. Care sunt efectele vanzarii unei mosteniri?
-vanzarea cuprinde tot activul mostenirii si datoriile vanzatorului fata de succesiune

53.Cine sunt incapabili absolut de a primi donatii?
a. doctorii si farmacistii;
b. preotii;
c. persoanele neconcepute.
ANS: C

54. Care este regimul juridic al donatiilor indirecte?
-nu sunt supuse unor conditii de forma

55. Ce presupune in cazul donatiilor irevocabilitatea de gradul II?
-
este, in consecinta speciala, deoarece priveste nu numai efectele contractului, dar si natura intrinseca a contractului.

56. Cine poate accepta donatiile facute unor minori sau interzisi?
-reprezentantii lor legali sau cu incu¨viintarea autoritatii tutelare;
-se accepta de tutore sau de parinte;
-ceilalti ascendenti (decat pa¨rintii, chiar daca acestia ar fi

57.Cand avem donatie deghizata?
a. cand actul public este un act cu titlu oneros
b. cand actul public este cu titlu gratuit
c. cand actul public este o liberalitate
ANS: A

58. Care este intentia cu care trebuie incheiat un act juridic pentru a fi calificat donatie indirecta?
-intentia de a gratifica (animus donandi], dar infaptuite pe calea unui alt act juridic, diferit de contractul de donatie.

59. Care sunt cele doua elemente pe care le presupune darul manual?
-donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal, in baza acordului de vointa al partilor contractante.


60. Cand opereaza revocare pentru ingratitudine?
a) cand donatorul a atentat la viata donatarului;
b) cand s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de condamnare pentru atentatul la viata donatorului savarsit de donatar;
c) in cazul refuzului donatarului de a acorda alimente donatorului care se afla in nevoie.
ANS:C

61. Care sunt obligatiile donatorului?
a) in principiu, donatorul are obligatia de a-l garanta pe donatar pentru evictiune sau pentru viciile ascunse ale lucrului;
b) donatorul nu are nicio obligatie fata de donatar, atunci cand contractul de donatie este pur gratuit;
c) in principiu, donatorul nu are obligatia de a-l garanta pe donatar pentru evictiune sau pentru viciile ascunse ale lucrului.
ANS: C

62. In ce termen poate fi introdusa actiunea in revocare pentru ingratitudine, dupa aparitia cauzei de revocare?
a) in termen de 1 an;
b) in termenul general de prescriptie de 3 ani;
c) actiunea este imprescriptibila.
ANS: A


63. Cand intervine revocarea donatiei pentru survenienta de copil?
a) cand donatorul adopta un copil dupa incheierea contractului de donatie;
b) daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior, chiar si postum, un copil viu, dar numai din casatorie,
c) daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior, chiar si postum, un copil viu, din casatorie sau din afara casatoriei.
ANS:C

64. Care este, in cazul donatiilor, regimul juridic al statul estimativ:
-
ad probationem

65. In ce situatii revocarea donatiei se face obligatoriu pe cale judiciara?
-pentru neexecutarea sarcinii, pentru ingratitudine

66.Ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru a fi valabila oferta de donatie intre absenti?
a. daca este facuta prin inscris sub semnatura privata
b. daca acceptarea ofertei este ratificata si de mostenitorii donatorului
c. daca ofetra de a darui si acceptarea acesteia sunt in forma autentica
ANS: C

67. Care sunt formele de realizare a unor donatii indirecte?
-renuntarea la un drept, remiterea de datorie si stipulatia in favoarea unei terte persoane.

68. Ce clauze sunt compatibile cu principiul irevocabilitatii donatiei?
- un termen;
- o conditie( cauzala si mixta);
- plata datoriilor prezente

69. Care este regimul juridic al revocabilitaii donatiei intre soti?
- act unilateral

70. Care este natura juridica a remiterii de datorie?
-renuntarea cu titlu gratuit a creditorului la valorificarea unui drept de creanta pe care o are
impotriva debitorului sau.

71. Care sunt conditiile pentru incheierea unei donatii intre absenti?
a. oferta de donatie trebuie sa imbrace forma autentic?
b. acceptarea ofertei de donatie trebuie sa
imbrace forma autentic?
c. at
it oferta cit si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentic?
ANS: C

72. Cand opereaza revocarea donatiei pentru survenienta de copil?
-intervine de drept;
-nu intervine daca, in momentul facerii donatiei, donatorul avea un copil conceput si acesta se naste;
-intervine si cand donatorul adopta un copil, dupa facerea donatiei.

73. In cat timp se prescrie actiunea in revocarea donatiei pentru survenienta de copil?
-se prescrie dupa 30 de ani de la nasterea copilului

74. Cand donatia este valabila?
-se face prin act autentic'.
-cand indeplineste conditiile de fond ale contractului (capacitate, consimtamant, obiect, cauza).

75. Care este regimul juridic al nulitatii donatiei pentru vicii de forma?
-nulitatea donatiei pentru viciul de forma poate fi acoperita prin confirmare, ratificare sau executare voluntara, de catre mostenitorii donatorului.

76. Cum se face dovada donatiei unei case?
-fara respectarea formei autentice

77. Ce regim juridic are clauza prin care un bun este declarat inalienabil prin vointa donatorului?
-Este nula orice donatiune facuta in conditii a caror indeplinire atarna numai de vointa donatorului


78. Ce persoane pot incheia valabil contractul de donatie?
-Pers care au la momentul perfectarii contractului, capacitatea necesara pentru a incheia acte de dispozitie

79. Care sunt exceptiile de la principiul irevocabilitatii donatiilor?
-donatiile se revoca pentru: neexecutarea sarcinilor, ingratitudine si pentru survenienta (nasterea) de copii in urma donatiei

80 . Cine nu poate dispune prin donatie?
a. minorii in favoarea tutorelui cat timp autoritatea tutelara nu a dat tutorelui descarcare de gestiune
b. persoanele neconcepute
c. Sotii intre ei
ANS:A

81. Care este regimul juridic al actiunii in revocarea donatiei pentru ingratitudine?
-
pedeapsa civila


82. Ce clauze se pot insera in contractul de donatie fara a contravene principiului revocabilitatii donatiilor?
-
clauze ce pot duce la desfiintarea contractului

83. Care sunt conditiile de valabilitate ale contractului de donatie?
-trebuie sa indeplineasca conditiile de fond ale contractului

84. In ce conditii opereaza nulitatea contractului de donatie?
- in conditii a caror indeplinire atarna numai de vointa donatorului

85. Care sunt conditiile de valabilitate ale contractului de donatie?
-trebuie sa indeplineasca conditiile de fond ale contractului

86. Cand intervine nulitatea contractului de donatie?
- donatia este nula daca donatorul si-a rezervat dreptul de a dispune de bunurile liberalitatii

87. Ce clauze sunt incompatibile cu principiul irevocabilitarsii donatiei?
- Sunt clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor:
- conditiile potestative

88. Care sunt conditiile de fond ale donatiilor?
-Capacitatea partilor ; consimtamantul, obiectul contractului si cauza

89. Care sunt conditiile de valabilitate ale donatiilor?
-trebuie sa indeplineasca conditiile de fond ale contractului

90. Care sunt conditiile revocarii unei donatii?
-donatiilor intre soti si a donatiilor de bunuri viitoare
-neexecutarea sarcinii, ingratitudine si pentru nasterea unui copil.

91. Care este regimul juridic al donatiei bunului altuia?
-
donatia este nula absolut

92. Care este regimul juridic al donatiei de bunuri viitoare?
-
sa existe sau sa poata exista in viitor

93. Ce donatii sunt lovite de nulitate?
-
donatiile care nu respecta forma de act autentic

94. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor?
a) plata datoriilor viitoare nedeterminate;
b) donatia poate fi afectata de un termen;
c) donatia poate fi afectata de o conditie cazuala sau mixta.
ANS : A

95. Cum functioneaza cazurile de revocare a donatiilor?
-
pot duce la desfiintarea contractului96. Care este regimul juridic al contractului de donatie?
-contract gratuit, unilateral
- act juridic solemn
-donatia are un caracter irevocabil cu exceptia unor cazuri expres prevazute de lege


97. Care sunt efectele contractului de donatie?
- transmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar

98. Ce poate constitui echivalentul prestatiei unuia dintre copermutanti in cazul contractului de schimb?
-
o alta prestatie


99. Care sunt regulile generale aplicabile in cazul contractului de schimb?
-
sunt aceleasi ca la contractul de vanzare cumparere


100. Ce regula se aplica in cazul contractului de schimb daca unul dintre copermutanti dovedeste ca lucrul primit este proprietatea unui tert?
-
poate refuza predarea lucrului promis in schimb, putand fi constrans numai a intoarce pe cel primit.


101.Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune?

a. cu titlu gratuit
b. cu titlu oneros
c. real
ANS: B


102. Care este obiectul contractului de locatiune?

-Lucrul inchiriat si pretul

103. Care sunt efectele tacitei relocatiuni?
-
efectele primului contract


104. Care sunt obligatiile locatorului?
a. sa efectueze reparatiile necesare mentinerii lucrului in stare de functionare
b. sa efectueze reparatiile locative
c. Sa suporte cheltuielile voluptorii facute de locatar care au asigurat un spor de valoare lucrului inchiriat
ANS: A.

104. Care sunt obligatiile locatarului?
a. de a-l garanta pe locator contra evictiunii
b.de a-l apara pe locator contra uzurpatorilor
c. De a suporta cheltuielile necesare pentru mentinerea lucrului in stare de functionare
ANS : A

104. Care sunt obligatiile locatorului:
a) sa efectueze reparatile locative;
b) obligatia de a intretine lucrul;
c) obligatia de a efectua reparatiile capitale.


105. In ce conditii este permisa sublocatiunea?
-Transm folosintei sa nu fie interzisa prin contr principal

106. Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru opozabilitatea cesiunii locatiunii?
-
trebuie sa fie notificata locatorului sau acceptata de el print-un act autentic


107. Care este regimul juridic al cesiunii contractului de locatiune
-
contract cu titlu oneros


108. Ce inseamna tacita relocatiune?
a) prelungirea efectelor vechiului contract de locatiune;
b) incheierea unui nou contract de locatiune;
c) o cesiune a contractului de locatiune.
ANS: B

109. Ce conditii trebuie sa indeplineasca denuntarea (concediul) unui contract de locatiune pe durata determinata?
a) este, in toate cazurile, nula, daca a fost facuta cu nerespectarea termenului de preaviz;
b) este lipsita de eficacitate, daca nu a fost stipulata de parti sau prevazuta expres de lege;
c) este un act juridic bilateral

Manifestarea de vointa (CONCEDIU) este un act unilateral de vointa si produce efecte chiar daca nu a fost acceptata de partea concediata;
LEGEA NU PREVEDE VREO FORMA SPECIALA PENTRU DENUNTARE-practic trebuie facuta in scris , iar daca partea concediata refuza sa dea o dovada de primire, notificarea se face prin intermediul executorilor judecatoresti

110. Care este natura juridica a termenului de preaviz la incetarea locatiunii?
-intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care contractul urmeaza sa inceteze

111. Cum opereaza tacita relocatiune?
-Ca un nou contract de locatiune

112. Cand devine contractul de locatiune un act juridic de dispozitie?
-daca durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani, este considerata act de dispozitie

113. Ce este cesiunea contractului de locatiune?
-Vanzarea dr de folosinta

114. Ce regim juridic are caracterul gratuit al contractului de mandat?
-Este un contract intuitu personae

115. Ce poate solicita locatarul in cazul in care locatorul nu efectueaza reperatiile necesare in cursul locatiunii?
-Obligarea la plata de daune cominatorii

116.Pentru ce il garanteaza locatorul pe locatar?
a. tulburarea de fapt si de drept provenita prin fapta unui tert
b. tulburarea de fapt provenita din fapta unui tert
c. viciile lucrului
ANS: C

117. Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala?
a. daca s-a prevazut un termen
b. daca partile nu au stabilit durata locatiunii
c. daca locatarul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in contract
ANS: B

118. Cand este desfacut de drept contractul de locatiune?
-Daca pieirea este totala

119. Ce reparatii nu trebuie efectuate de locator din momentul predarii bunului inchiriat?
-Reparatiile locative ;
-Reconstruirea imob care a pieierit in totalitate

120. Care sunt obligatiile locatarului?
a. de a-l garanta pe locator contra evictiunii
b. de a-l apara pe locator contra uzurpatorilor
c. De a suporta cheltuielile necesare pentru mentinerea lucrului in stare de functionare
ANS: B

121. Cum se face proba contractului de locatiune incheiat verbal daca nu a inceput executarea si una din parti neaga existenta lui?
-Dovada cu martori nu este admisa oricat ar fi chiria

122. Cum poate dovedi locatarul faptul executarii unui contract de locatiune incheiat verbal?
-Inceput de dovada scrisa, completat cu martori si prezumtii

123. Ce bunuri pot constitui obiect al contractului de locatiune?
a) orice bunuri proprietate privata sau proprietate publica, in mod egal
b) orice bun prezent sau viitor;
c)bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale pot fi inchiriate numai in conditiile legii speciale.
ANS: C

124. Ce conditii referitoare la capacitate se cer indeplinite pentru incheierea valabila a unui contract de lcoatiune pentru o durata de 3 ani?
-Capacitatea de a face acte de administrare

125. Care sunt efectele incetarii contractului de locatiune?
-vanzarea

126. Care sunt conditiile raspunderii locatorului pentru vicii?
-
raspunderea este angajata chiar daca nu este cu dasavarsire impropriu


127. Care este regimul juridic al cesiunii locatiunii?
-
cesiune de creanta cu titlu oneros


128. Care sunt cazurile de incetare a contractului de locatiune?
-Acordul de vointa al partilor;
-Denuntarea unilaterala;
-Expirarea termenului;
-Rezilierea contractului ;
-Pieirea lucrului;
-Desfiintarea titlului locatorului

129. Care sunt conditiile de valabilitate ale contractului de locatiune?
-ob contractului;
-capacitatea partilor de a face acte de administrare;(la imobile peste 5 ani si capacitate de dispozitie)

130. Care sunt cazurile de incetare a contractului de locatiune?
a) in cazul pieirii totale a bunului;
b) daca se desfiinteaza titlul locatorului, fara nicio exceptie;
c) in toate cazurile in care lucrul este instrainat de locator.
ANS: A

131. Care sunt efectele contractului de locatiune?
-Obligatiile locatorului
-Obligatiile locatarului

132. In ce conditii opereaza cesiunea contractului de locatiune?
-
cesiunea sa nu fie interzsisa prin contractul principal
- sa nu fie convenita in conditii care sa contravina conditiilor din contractul principal

133. Care este regimul juridic al sublocatiunii?
-
un contract de locatiune

134. Care este regimul juridic al tacitei relocatiuni?
-
un nou contract de locatiune


135. Care sunt caracteristicile chiriei in contractul de locatiune?
La termenele stipulate; in lipsa de stipulatie contrara, plata se face la domiciliul debitorului (cherabfla) si in caz de pluralitate de locatari obligatia este conjuncta (divizibila)., daca din contract nu rezulta ca este imdivizilbila

136. Cum inceteaza contractul de locatiune?
a. daca se desfiinteaza titlul locatorului, fara nici o exceptie;
b. in toate cazurile in care lucrul este instrainat de locator;
c. daca bunul piere in totalitate.
ANS:A

137. Ce reprezinta procura, ca negotium?
-act juriridic unilateral exprimand vointa mandantului

138. In mandatul oneros, cand se cere ca mandantul sa aiba capacitate deplina?
-In toate cazurile

139. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat?
a. supus formei autentice numai daca actul juridic ce urmeaza a fi incheiat este supus acestei forme
b. Este un contract cu titlu gratuit
c. Este un contract solemn
ANS: A

140. Ce implica regula simetriei formei in contractul de mandat?
-ca mandatul trebuie sa aiba forma ceruta de lege pentru actului juridic .

141. Cand mandatul este tacit?
Ce fel de mandat este mandatul ce rezulta din imprejurari ce fac neindoielnica vointa partilor?
a. aparent;
b. tacit;
c. special.
ANS: B
142. Care sunt obligatiile mandatarului?
a. datoreaza dobanzi, in cazul in care a intrebuintat in folosul sau sumele de bani cuvenite mandantului, din ziua intrebuintarii, fara a fi nevoie de vreo punere in intarziere;
b. nu poate renunta la mandat in cazul in care mandatul este cu titlu oneros;
c. raspunde de pieirea fortuita a lucrului detinut in baza mandatului in toate cazurile in care se dovedeste ca l-ar fi putut salva sacrificand un lucru al sau.
ANS: A

143. Care sunt reguli specifice contractului de mandat?
-


144. Ce drepturi confera mandatarului mandatul conceput in termeni generali?
-Nu are limite

145. Cand mandatul este general?
a. sunt imputernicite mai multe persoane;
b. imputernicirea nu are limite;
c. se da pentru o singura operatie juridica.
ANS: B

146. Cand mandatul este in interes comun?
-mandatul in care mandatarul contracteaza cu un tert, atat in interesul mandantului, cat si in interesul sau

147. Ce efecte produce asupra contractului de mandat moartea mandatarului?
-"in caz de moarte a mandatarului' mostenitorii acestuia trebuie sa-1 instiinteze pe mandant si sa continue mandatul pentru apararea intereselor acestuia.
-de regula contractul de mandat inceteza

148. Ce presupune din partea mandatarului obligatia de a da socoteala?
- da a da seama mandantului de lucrarile sale;
-daca sumele de bani sunt folosite de mandatar in interesul sau ele sunt prod de dobanzi fara punere in intarziere

149. De la ce data sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in propriul folos produc dobanzi?
a. cand mandantul a cerut acele sume;
b. intrebuintarii acelor sume de catre mandatar;
c. introducerii cererii de chemare in judecata avand ca obiect restituirea sumelor respective.
ANS: B

150. Cand mandatarul raspunde de obligatiile rezultand din substituirea unei terte persoane?
-daca substituirea s-a facut fara acordul mandantului; si
-daca a existat acordul mandantului, dar mandatarul a trecut puterile sale unei persoane incapabile sau insolvabile

151. Ce cheltuieli trebuie sa acopere mandantul mandatarului?
-Toate cheltuielile facute pentru executarea mandatului;
-Dobanzi la sumele cheltuite de mandatar fara punere in intarziere

152. Cand este obligat mandantul pentru actele mandatarului care depasesc limitele imputernicirii?
-Daca mandantul le-a ratificat

153. Ce situatii apar in caz de deces al mandatarului?
-"in caz de moarte a mandatarului' mostenitorii acestuia trebuie sa-1 instiinteze pe mandant si sa continue mandatul pentru apararea intereselor acestuia.
- contractul de mandate inceteaza

154. Caror reguli este supus mandatul fara reprezentare daca nu urmareste frauda la lege?
-actul public intre mandatarul ocult si tertul cocontractant;
-conventia dintre mandant si mandatarul ocult(actul secret);


155. Cum intervine revocarea mandatului?
-Mandantul poate revoca mandatul ori de cate ori apreciza ca interesele sale nu mai sunt urmarite corespunzator

156. Cum functioneaza solidaritatea mandatarilor?
-Fiecare rasp pentru actele incheiate, adica divizibil;
-Fiecare executa mandatul singur

157. Cum opereaza incetarea contractului de mandat?
Odata cu exec obligatiilor;
Expirarea termenului;
Realizarea conditiei rezolutorii;
Pieirea bunului;
Revocarea mandatului;
Renuntarea la mandate;
Moarte;
Interdictie sau faliment

158. Care este regimul juridic al mandatului prin interpunere de persoane?
-Contractul de interpunere "consfinteste o situatie juridica necorespunzatoare realitati

159. Ce reguli se aplica formei contractului de mandat?
-Regula simetriei formelor

160. Ce caracteristici are procura data in scris de mandant?
-Caracteristicile unui mandat

161. Care sunt obligatiile mandantului daca operatiunea in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuata?
-Onorariu este datorat pentru diligentele depuse de mandatar, chiar daca operatia juridica nu s-a finalizat

162. Ce este mandatul in interes comun?
a) operatiunea juridica in care mandatarul actioneaza atat ca reprezentant al unei pesoane cat si pentru sine;
b) contractul care se incheie de o persoana care actioneaza ca mandatar al ambelor parti contractante;
c) un contract prin care mandatarul are, pe langa dreptul la remuneratie, un interes propriu la ancheierea actului pentru care a fost insarcinat de mandant.
ANS: C

163 In caz de incetare a mandatului ce obligatii are mandatarul?
a. sa aduca la cunostinta tertilor incetarea mandatului
b. sa predea mandantului toate actele juridice si bunurile primite in cursul executarii mandatului
c. sa restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatului
ANS:B

164. In care dintre situatii mandatul este general?
a. sunt imputernicite mai multe persoane;
b. imputernicirea nu are limite;
c. se da pentru o singura operatie juridica.
ANS: B

165. Care sunt conditiile de valabilitate ale contractului de mandat?
-Capacitatea partilor;
-Obiectul mandatului;
-Forma mandatului

166. Ce efecte produce folosirea de catre mandatar a sumelor de bani ramase de la mandant?
- sumele de bani folosite vor fi producatoare de dobanzi fara punere in intarziere;
-daca sumele de bani primite de mandatar nu au fost intrebuintate ele sunt producatoare de dobanzi numai dupa ce au fost cerute de mandant.

167. Care sunt efectele contractului de mandat?
-De a indeplini mandatul;
-De a da socoteala;
-De raspundere pentru fapta pers substituite in exec mandatului

168. Cate tipuri de mandat cunoasteti, raportat la forma acestuia?
-Scris , verbal sau tacit

169. Care sunt tipurile de mandat cunoscute in raport de obiectul acestuia?
-Mandatul poate avea ca obiect numai incheierea de acte juridice de catre mandatar pe seama si in numele mandantului.

170. Ce consecinte juridice implica pluralitatea mandatarilor?
-revocarea se face cu acordul lor unanim.

171. Care sunt efectele actelor juridice incheiate de mandatar cu tertii prin depasirea limitelor imputernicirii?
- nu vor obliga pe mandant, decat eventual, in cadrul unor obligatii extracontractuale
- nu se creeaza raporturi juridice

172. Care sunt efectele obligatiei de a da socoteala ce incumba mandatarului?
Obligatia principala a mandatarului de a da socoteala, precum si cea auxiliara a restituirii bunurilor la cerere

173. Cum opereaza revocarea mandatului?
-Revocarea mandatului de catre mandant poate fi expresa sau tacita.
-Revocarea produce efecte numai pentru viitor.
- ori de catre ori mandantul apreciaza ca interesele sale nu sunt urmarite corespunzator de cel imputernicit sa-1 reprezinte

174. Care este regimul juridic al contractului de mandat?
-Mandatul este un contract consensual

175. Care sunt efectele mandatului cu titlu oneros?
-Culpa mandatarului se apreciaza dupa tipul abstract al omului prudent si diligent (culpa levis in abstracta).

176. Ce efecte produce fata de terti contractul de mandat?
a. se nasc raporturi juridice intre mandant sii terti
b. se nasc raporturi juridice intre mandatar si terti
c. mandatarul devine creditorul, respectiv debitorul tertului
ANS: A


177. Ce intelegem prin antreprenor, potrivit Codului Civil?
-Este o parte a contractului de antrepriza care se obliga sa execute pe riscul sau o lucrare in schimbul unui prÍt pentru cealalta parte a contractului

178. Ce se plateste in cazul antreprizei?
-Pretul .

179. Ce fel de raport juridic se creeaza in cazul contractului de antrepriza, intre client si antreprenor?
-


180. Ce conditii referitoare la capacitate trebuie sa indeplineasca antreprenorul?
-capacitate deplina de exercitiu, intrucat antrepriza este un contract civil

181. Care sunt obligasiile clientului odata cu receptia lucrarii?
-trebuie sa ia in primire lucrarea dupa terminarea sa integrala, in cazul unui lucru ce se masoara sau are mai multe bucati -receptia se poate pe parti
-clientul e obligat sa plateasca pretul stabilit.

182. Cand opereaza raspunderea antreprenorului pentru vicii?
-in toate cazurile, pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el si ale lucrarii,

183. Care este regimul juridic al subantreprizei in constructii?
-Subantreprenorul are in raporturile cu antreprenorul rolul de antreprenor si din acest motiv se aplica regulile pentru antrepriza.

184. Ce reguli urmeaza pretul lucrarii stabilit pe baza unui deviz in contractul de antrepriza?
-se poate modifica dupa pretul materialelor si mai ales prin adaugirea de lucrari suplimentare.


185. Care sunt caracterele juridice ale contractului de renta viagera?
-Contract aleator; se infiinteaza cu titlu oneros
-Translativ de proprietate;
-Cu executare succesiva
-Consensual;contract numit

186. Ce reguli urmeaza contractul de renta viagera in caz de pluralitate de parti?
-Vom fi in prezenta unei stipulatii pentru altul

187. In favoarea cui se poate constitui renta viagera?
-Pentru cei care pot primi donatii(orice este conceput in momentul donatie);
-Cei care pot primi testamente(orice este conceput in mom mortii testatarului)

188. In ce conditii este nula absolut renta viagera?
-Constituirea rentei viagere in favoarea unei pers decedate


189. Care este soarta juridica a obligatiei de plata a rentei in caz de moarte a debirentierului.
-inceteaza

190. Ce drepturi are debirentierul?
-sa primeasca bunurile
-sa fie garantat ca un cumparator(evictiune, vicii)


191. Ce posibilitati juridice are la dispozitie credirentierul daca la scadenta debirentierul nu plateste?
-credirentierul nu va putea solicita niciodata rezolutiunea pentru neexecutare, ci numai executarea silita a contractelor

192. Care este soarta contractului de renta viagera daca persoana in favoarea careia a fost constituita renta viagera moare?
-incetarea rentei viagere

193. Cum se stabileste cuantumul rentei viagere?
-
echivalentul in lei a 50 de euro/an/ha arendat iar pentru suprafete mai mici de 1ha suma va fi proportionala cu suprafata arendata


194. Cum se se poate libera debirentireul de obligatia de plata?
-La decesul credirentierului

195. Care este natutra juridica a dreptului la renta al creditorului?
-


196. Prin ce se deosebeste contractul de intretinere de contractul de renta viagera?
-Contr de intretinere este un contr nenumit(conventie), creanta este personala, nu poate fi urmarita -obligatia de a face;
, iar contr de renta viag este un contr numit, renta nu se poate transmite, poate fi urmarita de creditori-obligatia de a da

197. Care este regimul juridic al obligatiei de plata a rentei in caz de pluralitate de debirentieri?
-198. Care este regimul juridic al obligatiei de plata a rentei viagere in cazul in care exista pluralitate activa sau pasiva?
-Legea permite infiintarea rentei in favoarea mai multor persoane (art. 1643 Cod civil).
Creditorul rentei instraineaza debitorului un bun mobil sau imobil, ceea ce echivaleaza cu o vanzare.
In cazul pluralitatii de creditori si debitori intr-un contract de intretinere, obligatia de intretinere care rezulta din conventie are un caracter indivizibil.


199. Care sunt caracterele juridice ale contractului de intretinere?
-Este un contr oneros dar poate fi si gratuit, nenumit

200. Care sunt efectele contractului de intretinere?
-obligatie a intretinatorului este aceea de acordare a intretinerii in natura beneficiarului intretinerii.
- Obligatiile intretinutului - de a transmite intretinatorului dreptul de proprietate asupra bunului instrainat (mobil sau imobil).
-de garantie contra evictiunii si a viciilor ascunse ale bunului instrainat.


201. Care sunt drepturile si obligatiile partilor in cazul contractului de intretinere?
-o persoana instraineaza un bun al sau in schimbul obligatiei luate de catre dobanditor de a o intretine
-este un contract nenumit

202. Ce reguli se aplica in caz de neexecutare a obligatiei de intretinere?
-Creditorul are optiunea de a cere rezolutiunea contractului sau executarea lui

203. Ce efecte produce moartea beneficiarului intretinerii din contractul de intretinere?
-incetarea contractului de intretinere

204. Care este natura juridica a contractului prin care o persoana transmite un bun altei persoane, in schimbul unei sume de bani si a intretinerii pe viata?
-contract nenumit
-Este un contract oneros, dar poate fi si gratuit
-Contract de intretinere
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright