Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Drept constitutional - intrebariDrept constitutional - intrebari


Drept constitutional


1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?

pag9 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean

Reguli de conduita, instituite sau sanctionate de stat

Reguli care exprima vointa poporului ridicata la rang de lege

Reguli a caror aplicare este realizata de bunavoie

Reguli a caror aplicare este realizata in ultima instanta, prin forta coercitiva a statului


2. Care dintre urmatoarele sunt categorii de norme juridice care nu fac parte din sistemul dreptului constitutional romanesc?

pag.48 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Normele care stabilesc directii economice

Normele referitoare la organizarea unei autoritati

3. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o constitutie:

puterea constituanta

pag.95 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean

4. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca nu reprezinta garantii juridice ale suprematiei Constitutiei?

ORICARE IN AFARA DE ACESTEA

controlul general al aplicarii constitutieicontrolul constitutionalitatii legilor

indatorirea fundamentala de a respecta constitutia

5. Care dintre urmatoarele enunturi nu reprezinta un mod de pierdere a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:

pag.301 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean

Naturalizarea dobandita in ,tara straina

Dobandirea cetateniei unui stat strain

6. Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

crit. inscrieirii in constitutie, criteriul proceduri de realizare a controlului, criteriul temporal

pag.120 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

7. In cadrul controlului posterior Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. Ele sunt admisibile doar daca satisfac urmatoarele cerinte imperative:

pag.141 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean


8. Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?

pag.187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Reguli de conduita, instituite sau sanctionate de stat

Reguli care exprima vointa poporului ridicata la rang de lege

Reguli a caror aplicare este realizata de bunavoie

Reguli a caror aplicare este realizata in ultima instanta, prin forta coercitiva a statului

9. Care este unul dintre elementele componente ale dreptului la viata:

cel mai natural drept al omului

pag.217 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean

10. Conceptul de libera circulatie cuprinde, in esenta, una dintre urmatoarele competente:

este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului

11. Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau una din urmatoarele componente:

pag.240 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat. Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a

sanatatii publice. Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurari sociale pentru boala, accidente, maternitate si recuperare, controlul exercitarii profesiilor medicale si a activitatilor para-medicale

12. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:

pag.253 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor. Conditiile de incheiere, de desfacere si de nulitate a casatoriei se stabilesc prin lege. Casatoria religioasa poate fi celebrata numai dupa casatoria civila. Copiii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie

13. Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordonate juridice si anume:

pag.261 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

posibilitatea omului de a-si exprima prin viu grai, prin imagini, prin scris, prin sunete sau alte mijloace de comunicare in public, gandurile, opiniile, credintele religioase si creatiile spirituale de orice fel

14. Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in continutul sau urmatoarele componente:

pag.275 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

poate fi exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de catre organizatii legal constituite

Petitiile se fac numai in numele petitionarilor sau, in numele colectivelor.

orice petitie trebuie semnata si, deci, trebuie sa contina datele de identificare a petitionarului

15. Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:

pag.327 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Judetul

Orasul

Comuna

16. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor:

pag.338 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

separatia parlamentului fata de guvern

separatia jurisdictiilor in raport cu guvernantii

17. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in vedere urmatoarele:

pag.290 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean

-strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile (la viata, la demnitate, la libertate, la constiinta);

-din punct de vedere strict juridic, anumite drepturi pot apartine numai cetatenilor romani, care, prin cetatenie, sunt atasati destinelor statului roman.;

-in afara drepturilor naturale, care apartin oricarei fiinte umane, in calitatea sa de om, exista si alte drepturi subiective a caror dobandire si exercitare legea nu o conditioneaza de calitatea de cetatean.

18. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau unul din urmatoarele elemente componente:

pag.281 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

impune cetatenilor sa fie intotdeauna pregatiti pentru a da riposta cuvenita atat in cazul unei agresiuni armate, cat si in cazul altor actiuni indreptate impotriva tarii.

19. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare, acestea fiind:

pag.308 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil,

stat de drept, democratic si social organizat potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale

20. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale la sesizarea:

pag.137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

presedintii celor doua Camere,

a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;

pag.44 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Drept constitutional si institutii politice

- Drept public

- Drept constitutional si administrativ

- Drept de stat

22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?

pag.67 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

este respinsa teoria bivalentei notiunii de drept constitutional

nu se poate admite ideea existentei mai multor drepturi constitutionale

Dreptul constitutional are o intindere normativa determinata de sfera relatiilor pe care le reglementeaza


23. Care nu reprezinta unul din modurile de adoptare a Constitutiei, care explica evolutia constitutiilor in ceea ce priveste forma si continutul lor?

pag.98 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

ORICARE IN AFARA DE ACESTEA

constitutia acordata

Statutul sau constitutia plebiscitara

Constitutia pact

Constitutia conventie

Constitutia parlamentara

24. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?

pag.75 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean

Anglia

Noua Zeelanda

Israel

25. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?

pag.294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei

dovedeste, prin comportarea si atitudinea sa, loialitate fata de statul si poporul roman

a implinit varsta de 18 ani

are asigurate mijloace legale de existenta

este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman

cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;

cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei

26. Controlul constitutionalitatii legilor este:

pag.115 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean

Controlul constitutionalitatii legilor este activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia

27. Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos:

pag.136 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

a Presedintelui Romaniei,

a unuia dintre presedintii celor doua Camere,

a primului-ministru sau

a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii

28. Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale?

pag.280 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

indatoririle fundamentale sunt socotite esentiale pentru desfasurarea vietii in societate si asigurate in realizarea lor prin convingere ori, la nevoie, prin forta de constrangere a statului.

29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?

pag.218 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.

30. Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:

pag.236 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Nimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei persoane fara invoirea acesteia.

31. Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie, are urmatoarele elemente de continut:

pag.242 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Dreptul la munca nu poate fi ingradit.

Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera

Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala

Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.

La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.

Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.

32. Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul sau urmatoarele elemente:

pag.255 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

-Copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor.

-Statul acorda alocatii pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav ori cu handicap

-Exploatarea minorilor, este interzisa.

-Minorii sub varsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati.

-Autoritatile publice au obligatia sa contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii.

33. Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut complex si dinamic care cuprinde urmatoarele elemente:

pag.266 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Dreptul persoanei la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

- Autoritatile publice, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra.

- Dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor sau securitatea nationala.

- Mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea a opiniei publice.

- Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena.

34. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat traditional in marea categorie a:

pag.277 din Drept constitutional si institutii politice,vol.I, Ghe. Uglean

Drepturilor si libertatilor fundamentale

35. Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut una dintre urmatoarele forme de exercitare:

pag.312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Monarhia absoluta

Monarhia limitata (constitutionala),

Monarhia parlamentara dualista

Monarhia parlamentara contemporana,

36. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o indatorire fundamentala mentionata in Constitutia Romaniei?

pag.293 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

ORICARE IN AFARA DE ACESTEA

-indatorirea de a respecta constitutia si legile

- indatorirea de fidelitate fata de tara

- indatorirea de aparare a patriei

- indatorirea de a contribui la cheltuielile publice

- indatorirea de exercitare cu buna credinta a drepturilor si libertatilor si de

respectare a drepturilor si libertatilor celorlalti

37. Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu urmatorul continut:

pag.292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Dreptul de azil se acorda si se retrage in conditiile legii, cu respectarea tratatelor si a conventiilor internationale la care Romania este parte.

38. Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala are un continut care cuprinde urmatoarele aspecte juridice:

pag.294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

- Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale.

- Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite prin lege, in situatii exceptionale.

39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei

pag.139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

deciziile Curtii Constitutionale

40. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului la sesizarea:

pag.137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere,

a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori

41. Care este unul din elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional?

pag.43 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii.

42. Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face:

pag.91 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

regimul constitutional exprima ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa de dezvoltare a sa

43. Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc impune unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate:

pag.46 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- consecintele juridice privind adoptarea constitutiei

- consecintele juridice privind modificarea, suspendarea si abrogarea constitutiei

- deosebirile dintre constitutie si legi, consecinte ale suprematiei constitutiei

- conformitatea intregului drept cu constitutia

44. Care dintre urmatoarele principii nu reprezinta un principiu general care sta la baza cetateniei romane?

pag.292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

ORICARE IN AFARA DE ACESTEA

- Doar cetatenii romani sunt titularii tuturor drepturilor prevazute de Constitutie si legi.

- Numai cetatenii sunt tinuti a indeplini toate obligatiile stabilite prin Constitutie si legile tarii.

- Cetatenii romani sunt egali in drepturi si indatoriri, fara deosebire de rasa, nationalitate, origine

etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala si indiferent de modul

in care au dobandit cetatenia.

- Cetatenia este in exclusivitate o chestiune de stat.

- Casatoria nu produce nici un efect juridic asupra cetateniei sotilor

45. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana:

pag.294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- nu este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala;

- nu este urmarit pentru debite catre stat sau faŃa de persoane juridice ori fizice din Ńara sau, avand asemenea debite, le achita ori prezinta garanŃii corespunzatoare pentru achitarea lor;

- a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetaŃenie.

46. Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

pag.122 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

1. Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare,

2. Controlul de constitutionalitate asupra tratatelor

3. Controlul de constitutionalitate asupra regulamentelor Palamentului

4. Controlul concret posterior de constitutionalitate

47. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu:

pag.137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

initiativele de revizuire a Constitutiei

48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?

pag.187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

49. Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde urmatoarele elemente

componente:

pag.218 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.

- Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.

50. Conceptul de siguranta a persoanei presupune:

pag.217 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Perchezitionarea, retinerea sau arestarea sunt permise numai in cazurile prevazute de lege.

- Retinerea nu poate depasi 24 de ore.

- Arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal.

- In cursul urmaririi penale arestarea preventiva se poate dispune pentru cel mult 30 de zile

- In faza de judecata instanta este obligata, sa verifice periodic legalitatea si temeinicia arestarii preventive

- Incheierile instantei privind masura arestarii preventive sunt supuse cailor de atac prevazute de lege.

- Celui retinut sau arestat i se aduc de indata la cunostinta, motivele retinerii sau ale arestarii, iar invinuirea, in cel mai scurt termen; invinuirea se aduce la cunostinta numai in prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu.

- Punerea in libertate a celui retinut sau arestat este obligatorie, daca motivele acestor masuri au disparut,

- Persoana arestata preventiv are dreptul sa ceara punerea sa in libertate, sub control judiciar sau pe cautiune.

- Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.

- Nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decat in conditiile si in temeiul legii.

- Sanctiunea privativa de libertate nu poate fi decat de natura penala.


51. Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte enumerate in textul constitutional, dintre care:

pag.242 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

securitatea si sanatatea salariatilor,

regimul de munca al femeilor si al tinerilor,

instituirea unui salariu minim brut pe tara,

repausul saptamanal,

concediul de odihna platit,

prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale,

formarea profesionala

52. Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are urmatoarele elemente de continut:

pag.256 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Statul asigura realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, in vederea participarii efective a persoanelor cu handicap in viata comunitatii, respectand drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor.

53. Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele:

pag.269 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte intruniri sunt libere si se pot organiza si desfasura numai in mod pasnic, fara nici un fel de arme.

54. Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind:

pag.277 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim,

anularea actului

repararea pagubei.

55. Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:

pag.317 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Republica parlamentara

Republica prezidentiala

56. Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept constitutional

pag.68 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

alcatuita din norme juridice care reglementeaza relatii sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii,

mentinerii si exercitarii statale a puterii

57. Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aduc atingere unor libertati fundamentale. Constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi:

pag.209 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

-cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania;

- cetatenii straini si apatrizii pot fi extradati numai pe baza unei conventii internationale

- cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii

- expulzarea sau extradarea se hotaraste de catre justitie.

- pot fi extradati sau expulzati numai cetatenii straini si apatrizi.

58. Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau constitutional unul dintre urmatoarele elemente:

pag.187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.

- Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.

- Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.

- Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.

59. Care dintre urmatoarele conditii este prevazuta de Constitutia Romaniei si este obligatorie pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?

pag.137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


60. Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi formulate de:

pag.137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


61. Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional roman

pag.55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Constitutia si legile de modificare a Constitutiei

- Legea ca act juridic al Parlamentului

- Regulamentele Parlamentului

- Ordonantele Guvernului

- Tratatul international

62. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie

pag.109 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?

pag.110 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Suprematia constitutiei - este o notiune complexa care exprima pozitia supraordonata a

constitutiei, nu numai in sistemul de drept, ci si in intregul sistem social politic al unei tari

64. Identificati o teorie referitoare la natura juridica a cetateniei:

pag.285 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

- Teoria contractuala

- Teoria capacitatii juridice

- Teoria raportului juridic

- Teoria vointei unilaterale a statului

65. Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?

- cauzele aparitiei unor neconcordante intre legea ordinara si cea fundamentala trebuie cautate in contradictiile sociale

- unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa

- controlul constitutionalitatii legilor se poate justifica, in statele federative, prin exigenta de a realiza o buna armonizare a intereselor generale ale federatiei cu interesele statelor membre
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

stiinta

DreptLegislatie

Proiecte pe aceeasi tema


Dreptul de proprietate in devalmasie
Drept constitutional - intrebari
Formele organizarii politice a poporului: partidele politice; asociatiile si organizatiile sindicale; grupurile de presiune
Conditiile de studii si vechime in muncaRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.